JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 13 Ogos 2010

Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam.


Tajuk: Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam.
Penulis: Seyyed Hossein Nasr.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Perkembangan budaya Islam telah dibentuk oleh ilmu kosmologi yang terdapat di dalam ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Buku ini memaparkan kajian tentang hubungan antara kosmologi Islam tradisional dengan perkembangan sains di dalam dunia Islam. Dengan penjelasan tentang pandangan alam Muslim yang umum dan asal-usulnya dalam sejarah dan agama Islam. Nasr membuktikan kemunculan ilmu tentang alam senula jadi yang lahir daripada latar belakang sejarah Islam dan menjadi pengaruh yang penting kepada tamadun Islam dan tamadun Barat.

Kandungan.
Jadual.

Ilustrasi

Kata Pengantar.

Pengenalan.

Senarai Transliterasi.

Awal Bicara: Islam Dan Pengkajian Alam Tabii.
- Sains Kosmologi dan Wahyu.

- Kajian Sains Kosmologi Dalam Sejarah Islam.

- Dimensi Intelektual Dalam Islam Dan Kelompok Penuntut Ilmu Pengetahuan.

Bahagian 1. Ikhwan Al-Safa’ Wa Khullan Al-Wafa’ (Persaudaraan Suci)

Bab 1. Rasa’il, Karya Ikhwan Al-Safa’: Identiti Dan Isi Kitab.

- Ikhwan Dan Falsafah.

- Identiti Dan Kepentingan Ikhwan.

- Sumber Rasa’il.

- Penyusunan Rasa’il.

Bab 2. Prinsip-Prinsip Bagi Pengkajian Kosmos Dan Hierarki Alam Semesta.
- Pengeritan Aritmetik Dan Geometri bagi Aliran Pemilciran Pithagoras.

- Hierarki Kewujudan.

- Perhubungan Di Antara Tuhan Dengan Alam Semesta.

- Akal Kulli Dan Jiwa Kulli.

- Jirim Tabii.

- Sfera Dan Unsur Masa, Ruang Dan Gerak.

- Analogi Mikrokosme - Makrokosme Dan Rantaian Besar Bagi Wujud.

Bab 3, Cabang-Cabang Sains Kosmologi.
- Astronomi Dan Astrologi Alam.

- Kejadian Dan Kemusnahan.

- Meteorologi Geologi Dan Geografi.

- Tiga Kumpulan Alam Tabii.

Bab 4. Mikrokosmos Dan Hubungannya Dengan Alam Semesta.

Bahagian 2. Al-Biruni.

Bab 5. Penghidupan, Hasil Karya Dan Kepentingan Al-Biruni.

Bab 6. Kejadian Dunia Dan Sejarah Berikutnya.

Bab 7. Peranan Alam Tabii Dan Kaedah Pengkajiannya.
- Alam Tabii Dan Fungsinya.

- Kaedah Yang Digunalcan Dalam Mengkaji Alam Tabii.

Bab 8. Alam Semesta Dan Bahagiannya
- Langit.

- Daerah Sublunar.

- Manusia Dan Alam.

Bab 9. Perkahwinan Di Antara Langit Dengan Bumi Dalam Astrologi.
- Prinsip-Prinsip Astrologi.

- Al-Biruni Dan Sikapnya Terhadap Astrologi.

Bab 10. Sikap Al-Biruni Terhadap Falsafah Dan Penuntutan Ilmu.
- Peranan Penuntutan Ilmu Dalam Islam.

Bahagian 3. Ibn Sina

Bab 11. Riwayat Hidup Dan Karya Ibn Sina Serta Kepentingannya.
- Ibn Sina Dan Agama Islam.

Bab 12. Anatomi Wujud.
- Wujud Dan Pembahagiannya.

- Kelahiran Alam Semesta.

- Perhubungan Di Antara Tuhan Dengan Alam Semesta.

Bab 13. Prinsip-Prinsip Falsafah Tabii.
- Bentuk Dan Jirim.

- Gerak.

- Tentang Penyebab.

- Ibn Sina Dan Kajian Alam Tabii.

Bab 14. Alam Semesta, Manusia Dan Hubungannya.
- Langit.

- Alam Kejadian Dan Kemusnahan.

- Pelembagaan Mikrokosmos.

- Simpati di antara Manusia Dan Alam Semesta.

Bab 15. Alam Tabii Dan Hikayat Vusuinari
- Latar Belakang Dan Rangkaian Cerita.

Kesimpulan.

Lampiran: Simbol Astrologi dan Pembahagian Zodialc

Bibliografi.

Bibliografi Tambahan.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...