JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 26 Februari 2011

Antara Asabiyyah Dan Nasionalisme Menurut Pandangan Dr Burhanuddin al-Helmy.


Tajuk: Antara Asabiyyah Dan Nasionalisme Menurut Pandangan Dr Burhanuddin al-Helmy.
Penulis: Wan Mohd Azam Mohd Amin.
Penerbit: Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya.

Kandungan.

Prakata.

Kata Pengantar Editor.

Bab 1. Islam Dan Nasionalisme

Nasionalisme dan Asabiyyah

Nasionalisme

Proses Pembentukan Nasionalisme

Nation (Bangsa)

Pembahagian Nasionalisme

Ciri-ciri Nasionalisme Barat

Nasionalisme Timur

Asabiyyah

Asabiyyah dan Hadis Rasullullah

Asabiyyah mengikut Ibn Khaldun

Asabiyyah dan kepentingan mengikut Ibn Khaldun

Asabiyyah yang tidak diperlukan

Hubungan antara Asabiyyah dengan Dakwah

Ketua-ketua adalah daripada golongan Quraisy

Ciri-ciri Asabiyyah Jahiliyyah

Hubungan Nasionalisme dan Asabiyyah.

Tanggapan Para Pemikir Dalam Konsep Nasionalisme

> Rashid Rida (1865-1935) .

> Barbara Ward.

Nota Bab 1.

Bab 2. Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Riwayat Hidup.

Kelahiran dan latar belakang keluarga.

Pendidikan..

Hasil karangan Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Unsur-unsur positif dan dinamik dalam Tasawwuf.

Penglibatan dalam Politik Tanah Air.

Nota Bab 2.

Bab 3. Nasionalisme Melayu Dan Asabiyyah.

Asabiyyah dan Islam mengikut Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Perjuangan Bangsa Melayu.

Tahap perjuangan Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Timbulnya pakatan Melayu.

Daerah Alam Melayu.

Pemecahan Alam Melayu.

Pegangan Bangsa Melayu.

Cinta akan tanah air, rupa bangsa, Warganegara (Nationality).

Analisis Dr. Burhanuddin tentang hubungan Hubb al-Watan min al-Iman.

Melayu Raya.

Fahaman Kebangsaan Melayu: Nasionalisme sebagai Ideologi Politik.

Ideologi Politik.

Landasan dan arah Nasionalisme Melayu.

Ciri-ciri Nasionalisme Melayu.

Penyatuan Bangsa Melayu.

Tentangan terhadap Nasionalisme Melayu.

Nota Bab 3.

Bab 4: Penjajahan Dan Kemerdekaan..

Penjajahan: Sikap dan Tanggapan.

Beberapa kritikan terhadap Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Penutup.

Kesimpulan.

Nota Bab 4.

Bibliografi.

Indeks.

Jumaat, 25 Februari 2011

Polemik Isu Kalimah Allah: Antara Targhib Dan Tarhib.


Tajuk: Polemik Isu Kalimah Allah: Antara Targhib Dan Tarhib.
Penulis: Dr Muhammad Nur Manuty, Wan Ji Wan Husein.
Penerbit: Penerbitan Ilham Baru.

Kandumgan.

Kata Pengantar.

Bahagian 1. Isu Penggunaan Kalimah Allah: Antara Kebimbangan Dan Keyakinan.

Muqaddimah.

Fenomena Kebimbangan.

Melihat Risiko Sebagai Peluang.

Mengapa Kita Lemah Keyakinan.

Keperluan Memantapkan Keyakinan.

Memperkasa Keyakinan Menghadapi Cabaran.

Yakinlah Dengan Masa Depan Islam.

Tampilkan Din Sebagai Da’i Di Lapangan.

Keyakinan Din i Kepada Dialog Peradaban.

Kesimpulan.

Bahagian 2. Hak Non-Muslim Yang Diberikan Oleh Islam

Muqaddimah.

Perbahasan 1. Hak Non-Muslim Dari Perspektif Islam.

Asas Non-Muslim Dalam Kerajaan Islam.

Hak-Hak Ahli Zimmah Dalam Kerajaan Islam.

Hak Berpolitik.

Hak Kebebasan Beragama.

Membina Rumah Ibadat.

Hak Kemasyarakatan.

Perbahasan 2. Hak Makanan Non-Muslim.

Kebenaran Bersyarat.

Perbahasan 3. Arak dan Judi Dalam Kerajaan Islam.

Arak dan Judi Adalah Haram.

Judi.

Judi dan Arak Dalam Negara Islam.

Bahagian 3. Isu Kalimah Allah.

Muqaddimah.

Non-Muslim Juga Ada Hak.

Perbahasan 4. Penggunaan Kalimah Allah Bagi Non-Muslim.

Pertama: Surah al-Ankabut: 61.

Kedua: Surah al-Ankabut: 63.

Ketiga: Surah al-Haj 40.

Keempat: Surah al-Maidah: 106.

Kelima: Surah al-An’Am: 109.

Keenam: Surah al-Maidah: 5.

Ketujuh: Sahih Muslim.

Kelapan: Sahih Muslim.

Perbahasan 5. Larangan Kerana Fiqh Taghyir?

Keadilan Untuk Semua.

Non-Muslim Juga Ada Hak.

Fiqh Taghyir Menafikan Hak?.

Bimbang?

Perbahasan 6. Isykal (Keraguan) Dan Jawabannya

Bahagian 4. Kenyataan Media.

First DAP Statement On Word ”Allah”: Test for 1Malaysia.

Kenyataan Media Menteri di Jabatan Perdana Menteri Berkenaan Keputusan Mahkamah Tinggi Mengenai Penggunaan Kalimah Allah.

Penggunaan Kalimah ”Allah”.

Kenyataan Rasmi Presiden PAS.

Penjelasan Artikel Berita Akhbar The Star.

Penjelasan Penggunaan Kalimah ”Allah”.

Kenyataan BN Tentang Serangan Gereja .

Kejadian Membakar Gereja Bertentangan Dengan Prinsip Islam.

Second DAP Statement On Word ”Allah”.

Third DAP Statement On Word ”Allah”.

Resolusi Isu Kalimah Allah Oleh NGO Islam Kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-raja.

Muzakarah Pakar: ”Terjemahan God Sebagai Allah: Mengenalpasti Punca Permasalahan. dan Penyelesaiannya”.

PAS Kutuk Insiden Kepala Babi.

MCA Strongly Condemns Provocative Action of Throwing Pig Heads Into Mosques.

Kontroversi Pemakaian Kalimat Allah: Satu Pernyataan Keprihatinan.

Khamis, 24 Februari 2011

Tajdid Perspektif Sejarah Dan Masa Kini.


Tajuk: Tajdid Perspektif Sejarah Dan Masa Kini.
Penulis: Mohamad Kamil Abdul Majid.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Tajdid merupakan perkataan Arab yang bermaksud pembaharuan. Menurut pandangan ulama fiqh, tajdid bererti menghidupkan kembali ajaran Rasulullah yang semakin ditinggalkan akibat amalan bid’ah. Buku ini mengutarakan persoalan tentang masa depan pemikiran Islam agar umat Islam bukan hanya menoleh ke belakang sebaliknya meninjau ke masa hadapan. Se lain itu menyeru masyarakat Islam kembali berijtihad dan mengadakan tajdid menyeluruh pada masa kini yang diistilahkan dengan tajdid hadari (pembaharuan tamadun). Pandangan dan aliran pemikiran tokoh tajdid seperti Yusuf alQaradawi, Malik Bennabi, Jamaluddin al-Afghani dan Ibnu Khaldun turut dibincangkan. Yusuf al-Qaradawi ada menggariskan ciri-ciri mujtahid masa kini yang dikira sesuai dan perlu selari dengan perkembangan zaman, selain rnembangkitkan permasalahan perpecahan sesama umat Islam. Malik Bennabi pula menyarankan umat Islam agar bukan hanya mampu berfikir tetapi mesti menguasai sains dan teknologi, bukan hanya teori tetapi juga praktikal. Daripada gabungan pemikiran dan pandangan tokoh-tokoh tajdid tersebut ternyata keperluan bahawa aliran pemikiran semasa perlu ditakrifkan semula dan perlunya ditonjolkan peranan ulama dalam menghadapi alaf barn. Penulis juga cuba menggariskan pembaharuan yang sepatutnya diambil dalam pengajian Usuluddin masa kini.

Kandungan.

Pendahuluan.

Makalah 1. Tajdid: Perspektif Sejarah dan Masa Kini.

Makalah 2, Muwatta’ Imam Malik: Kitab Hadis dan Fiqh yang Terawal.

Makalah 3. Menghayati Tamadun Ilmu dan Budaya: Sumbangan dan Pemikiran Ibn Khaldun.

Makalah 4, Pemikiran Malik Bennabi Mengenai 65 Masalah Tamadun Dunia Islam Kini.

Makalah 5, Ijtihad Kontemporari: Beberapa Pandangan Yusof al-Qaradawi.

Makalah 6, Pandangan Al-Qaradawi Mengenai Masalah Perbezaan Pendapat di Kalangan Umat.

Makalah 7. Pemikiran Islam dalam Menghadapi Cabaran Abad ke-21M.

Makalah 8. Peranan Ulama dan Menangani Kemelut Abad 21.

Makalah 9 Pengajian Usuluddin dalam Menyahut Cabaran Abad Ke-21M.

Selasa, 22 Februari 2011

Pendidikan Islam Di Malaysia: Dari Pondok Ke Universiti.


Tajuk: Pendidikan Islam Di Malaysia: Dari Pondok Ke Universiti.
Penulis: Abdullah Muhammad Zain, Zulkiplie Abd Ghani, Abdul Ghafar Hj Don.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Idea bagi mewujudkan institusi pendidikan tinggi Islam telah lama dirancang dan istitusi ini telah memberi sumbangan penting dalam pembangunan negara. Kolej Islam Malaya mula beroperasi pada tahun 1955, melahirkan graduan dan menjadi aspirasi kepada perkembangan sekolah aliran agama, malah kurikulum dan pengajarannya menjadi model penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi lain kemudiannya. Kajian terhadap pendidikan tinggi Islam di Malaysia ini dapat dijadikan asas dalam mencapai pembangunan negara, khususnya terhadap pembangunan masyarakat di Malaysia.

Kandungan.

Prakata.

Sepatah Kata.

Pendahuluan.

Bab 1. Pendidikan Tinggi Islam.

Latar Belakang.

Peranan Masjid dalam Pendidikan Tinggi Islam.

Sistem Pendidikan Terbuka.

Pentadbiran.

Prasarana.

Kurikulum.

Kewangan.

Kesimpulan.

Bab 2. Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Malaysia.

Pendidikan Islam di Malaysia.

Masalah dalam Pendidikan Islam.

Persaingan Pendidikan Islam Tradisional dan Pendidikan Kebangsaan.

Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK).

Kesimpulan.

Bab 3. Penubuhan dan Perkembangan Kolej Islam Malaya.

Idea Penubuhan Kolej Islam Malaya.

Sokongan Raja-raja dan Pemimpin Melayu.

Perubahan Konsep Pengajian.

Perkembangan Pelajar.

Kesimpulan.

Bab 4. Pengurusan Pentadbiran Kolej Islam Malaya.

Pengurusan Kolej Islam Malaya.

Kolej Islam Klang dan Petaling Jaya

Kolej Islam Malaya dan Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kedudukan KIM

Profil Pengurusan.

> Dato’ Syed Ibrahim al-Sagoff.

> Prof. Datuk Dr. Ungku Omar Ahmad.

> Tan Sri Prof. Dr. Ahmad Ibrahim.

> Tan Sri Dato’ Abdul Jalil Haji Hassan.

> Tan Sri Dato’ Abdul Aziz Zain.

Kesimpulan.

Bab 5. Perkembangan Kurikulum Kolej Islam Malaya.

Rancangan Kurikulum Peringkat Awal Penubuhan.

Kursus Pendidikan.

Kurikulum Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Peranan Jawatankuasa Bersekutu Sukatan Pelajaran.

Merancang Kurikulum Universiti Islam.

Kurikulum Universiti Kolej Islam Tahun 1970.

Kegiatan Kokurikulum Pelajar KIM.

Kesimpulan

Bab 6. Pengurusan Kewangan dan Prasarana Kolej Islam Malaya.

Pengurusan Kewangan di Peringkat Awal (Hingga Tahun 1963).

Pengurusan Kewangan di Peringkat Mengukuh (Tahun 1963-1973).

Pengurusan Kewangan di Bawah LBPAPTIM.

Kesimpulan.

Bab 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Sejarah dan Latar Belakang UIAM.

Kampus UIAM.

Falsafah Universiti.

Wawasan UIAM.

Misi UIAM.

Sejarah Perkembangan Akademik dan Fakulti.

Pusat Matrikulasi.

Prospek UIAM.

Kesimpulan.

Bab 8. Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).

Sejarah dan Latar Belakang KUIM.

Perkembangan Fizikal dan Akademik KUIM.

Konsep dan Skop Pengajian KUIM.

Perkembangan Akademik dan Fakulti.

Prospek KUIM.

Bab 9. Prospek Pendidikan Tinggi Islam di Malaysia.

Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA).

Kolej Teknologi Islam Melaka (KT1M).

Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR).

Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS).

Kesimpulan.

Lampiran.

Bibliografi.

Indeks.

Ahad, 20 Februari 2011

Gerakan Dan Tokoh Kiri: Kamarulzaman Teh Dalam Kencah Perjuangan Kemerdekaan.


Tajuk: Gerakan Dan Tokoh Kiri: Kamarulzaman Teh Dalam Kencah Perjuangan Kemerdekaan.
Penulis: Muhamad Salleh Lamry
Penerbit: Strategies Information And Research Center (SIRD)

Buku ini terutamanya memaparkan kisah hidup dan perjuangan Kamarulzaman Teh, bekas ketua API Pahang, 1946-1947. Namun, kehebatan Kamarulzaman bukanlah terletak pada peranannya sebagai ketua API Pahang sahaja, kerana dia juga pernah bergerak di bawah tanah sebagai aktivis MPAJA dan sebagai kader PKM. Di samping itu, dia mungkin merupakan tahanan politik yang paling lama, kerana dia pernah dipenjara selama 14 tahun, kemudian ditahan pula di bawah ISA selama 8 tahun. Walau bagaimana pun, untuk melihat konteks perjuangan Kamarulzaman, buku ini turut memaparkan gerakan politik yang pernah muncul di Pahang sebelum Perang Dunia Kedua, dan gerakan politik kiri yang muncul di Temerloh sebelum dan selepas Darurat.

Kandungan.

Senarai Gambar.

Singkatan.

Prakata.

Pendabuluan.

Bahagian A. Gerakan Politik Kiri.

1. Gerakan Penentangan Terhadap Campur Tangan Inggeris.

2. Gerakan Nasionalisme Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua.

3. Kemunculan Gerakan Komunis.

4. Gerakan Politik Kiri Sebelum Darurat (1946-1948).

5. Gerakan Politik Kiri Selepas Darurat (1948-1960).

Bahagian B. Kamarulzaman The.

1. Kelahiran dan Pengalaman Masa Kecil.

2. Persekolahan dan Pekerjaan Awal.

3. Penglibatan dalam MPAJA.

4. Penglibatan dalam PKM.

5. Ketua Barisan Pemuda.

6. Sebagai Ketua API.

7. Perkahwinan dan Perpisahan.

8. Penangkapan dan Hukuman.

9. Kehidupan di Penjara.

10. Menjalani Hukuman ISA.

11. Bergerak dalam PSRM.

12. Kehidupan Selepas Bebas.

13. Sakit dan Kematian.

Kesimpulam.

Rujukan.

Indeks.

Senarai Gambar.

Gambar 1. Kamarulzaman Masa Muda, Memakai uniform API.

Gambar 2. Kamarulzaman di kediaman Abdullah C.D..

Gambar 3. Kamarulzaman bersama Abu Samah semasa melawat Selatan Thailand.

Gambar 4. Semasa melawat rakan seperjuanga di Selatan Thailand.

Gambar 5. Kamarulzaman di saat-saat akhir menjelang kematiannya di Selatan Thailand.

Rabu, 16 Februari 2011

Islam Dan Ekologi.


Tajuk: Islam Dan Ekologi.
Suntingan: Fazlun M. Khalid.
Penerbit: Sahabat Alam Malaysia (SAM)

Kandungan.

Pendahuluan.

Makalah 1. Islam Dan Ekologi.
> Al-Haftz B.A. Masri.

Makalah 2. Etika Islam Dan Alam Sekitar.
> Mawil Y.Izzi Dien.

Makalah 3. Sains Dalam Islam: Belajar Bagaimana Menjaga Dunia Kita
> Yunus Negus.

Makalah 4. Sumber-Sumber Tabii Dalam Islam.
> Yassin Dutton.

Makalah 5. Jual Beli Dan Perdagangan Dalam Islam.
> Umar Ibrahim Vadillo dan Faz lun M.Khalid.

Makalah 6. Pemulihan Dan Pemeliharaan Padang Pasir Dalam Undang-Undang Islam.
> Othman Llewellyn.

Makalah 7. Mereka Yang Terpisah.
> Fazlun M.Khalid.

Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Masalah Dan Penyelesaian.


Tajuk: Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Masalah Dan Penyelesaian.
Penulis: Abu Bakar Abdullah.
Penerbit: Pustaka Damai.

Kandungan.

Pendahuluan.

Penghargaan.

Sinopsis.

Bab 1. Kedatangan Islam Ke Malaysia.

Bab 2. Kedudukan Undang-Undang Islam Dan Perlaksanaannya Sebelum Campurtangan Inggeris.

Bahagian 1. Undang-Undang Melaka.

Bahagian 2. Pengaruh Undang-Undang Melaka Ke Atas Undang-Undang Negeri Melayu.

Bab 3. Campurtangan Inggeris Dan Kesannya Ke Atas Kedudukan Dan Perlaksanaan Undang-Undang Islam.

Bahagian 1. Kedatangan Penjajah Inggeris Dan Campurtangannya di Tanah Melayu.

Bahagian 2. Pemakaian Undang-Undang Inggeris Dan Pengenepian Undang-Undang Islam.

Bab 4. Kebangkitan Umat Islam Dan Penentangan Mereka Terhadap Perlaksanaan Undang Inggeris.

Bab 5. Kesesuaian Undang-Undang Islam Mengatasi Undang-Undang Malaysia.

Bahagian 1. Perbezaan Antara Undang-Undang Islam Dengan Undang-Undang Malaysia.

Bahagian 2. Falsatah Hukum Dan Keseksaan Di dalam Undang-Undang Islam.

Bahagian 3. Undang-Undang Islam dan Masyarakat Majmuk.

Bab 6. Masalah Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam.

Bahagian 1. Masalah Politik dan Kemasyarakatan.

Bahagian 2. Masalah Sistem Pemerintahan.

Bab 7. Penyelesain Masalah Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam.

Bahagian 1. Penyelesaian Masalah Politik Dan Kemasyarakatan.

Bahagian 2. Penyelesaian Masalah Sistem Pemerintahan

Penutup.

Lampiran 1. Ayat-Ayat al-Quran.

Lampiran 2. Hadith-Hadith.

Lampiran 3. Undang-Undang Melaka.

Lampiran 4. Perlembagaan Islam.

Lampiran 5. Senarai Kes-Kes.

Lampiran 6. Jadual Transliterasi.

Lampiran 7. Singkatan Kata.

Bibliografi.

Selasa, 15 Februari 2011

Peningkatan Kualiti Penyelidikan Dalam Pengajian Islam.


Tajuk: Peningkatan Kualiti Penyelidikan Dalam Pengajian Islam.
Penyelenggara: Zamri Arifin, Ezad AzraaiJamsari, Siti Rugayah Tibek & Anuar Puteh.
Penerbit: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia & SPEEDI .

Kandungan.

Makalah 1. Masalah Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia.
> Abdul Halim Mohamad.

Makalah 2. Persepsi Masyarakat Ash i Non-Muslim terhadap Masyarakat Ash i Muslim: Kajian di Kg. Mikang, Muadzam Shah, Pahang Darul Malunur.
> Abdul Gharar Don, Fariza Md. Sham, Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd Yunus.

Makalah 3. Pendekatan Sheikh Daud al-Fatani dalam Persoalan Membuktikan Kewujudan Allah (s.w.t.).
> Abdul Rahman Mahmood & Mudasir Rosder.

Makalah 4. Pendekatan Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) kepada Masyarakat Orang Ash i di Negeri Pahang.
Ahmad Redzuwan Mohd Yunus.

Makalah 5. Metode Kompromi: Keutamaan yang Dipinggirkan.
> Amir Fazlim Yusoff.

Makalah 6. Kajian Motivasi di Kalangan Jurutera Awam Melayu Muslim (JAMM) Profesional Terhadap Bahasa Arab dan Kesannya dalam Pembangunan Modal Insan.
> Anzaruddin Ahmad.

Makalah 7. Sikap Pesakit Terhadap Solat: Kajian Kes di Hospital Kuala Terengganu.
> Basri Ibrahim & Berhanundin Abdullah.

Makalah 8. Pengaruh Dawlah Uthmaniyyah ke atas Masyarakat Melayu Menerusi Penulisan Ulama Melayu.
> Ermy Alaty Rozali.

Makalah 9. Ketokohan al-Imam Ibn ’Ashur dalam Bidang Tafsir.
> Fadlan Mohd Othman.

Makalah 10. Program Dakwah Remaja: Kajian di Masjid Jamek, Kajang, Selangor.
> Fariza Md. Sham.

Makalah 11. Usuluddin Dalam Karya al-Ghazali Dan al-Razi.
> Ibrahim Abu Bakar.

Makalah 12. Manhaj Usuli Ibn al-Subki dalam Kitab al-lbhaj fi Sharh al-Minhaj.
> Ismail Mahmood & Muhammad Adib Samsudin.

Makalah 13. Ejen British di Terengganu: Teori dan Pelaksanaan.
> Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad.

Makalah 14. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia: Perspektif PK Sejahtera (1998-2007).
> Kamarudin Salleh & Faudzinaim Badarudin.

Makalah 15. Haji Abdullah Abbas Nasution: Tokoh Ulama Tafsir Progresif
> Mazlan Ibrahim.

Makalah 16. Retorik Partikel Waw dalam al-Qur’an dan Pengaruhnya Terhadap Penterjemahan Makna al-Qur’an ke Bahasa Melayu.
> Mohd Khairuddin Aman Razali.

Makalah 17. Kajian Pembangunan Tanah Wakaf di Pulau Pinang.
> Mohd. Ridzuan Awang, Mohd. Zamri Muda & Emie Syliana Mohd Zahid

Makalah 18. Beberapa Penemuan Baru tentang Ketokohan Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili.
> Mohd Syukri Yeoh Abdullah.

Makalah 19. Persepsi Remaja Melayu Islam rerhadap Filem Hiburan Luar di Rangkaian-rangkaian Televisyen Malaysia dan Hubungannya dengan Pembangunan Sahsiah.
> Muammar Ghaddafi Hanafiah.

Makalah 20. Komuniti Maya Islam: Satu Kajian terhadap Komuniti Isiah-net.
> Muhamad Faisal Ashari.

Makalah 21. Pelajaran Sirah Rasul di Sekolah Rendah Agatna (SRA): Kajian Teroka terhadap Sukatan dan Keberkesanannya di Daerah Sepang, Selangor.
> Nidzamuddin Zakaria, Adel M. Abdul Aziz & Ahmad Kamel Mohamed.

Makalah 22. Isu-isu Bahasa dan Kesusasteraan Arab dalam Penyelidikan di Peringkat Sarjana Pengajian Islam (1988-2004): Satu Analisis Abstrak.
> Noor Hadayantie Zakaria & Zamri Arifin.

Makalah 23. Sektor Perdagangan pada Zaman Jahiliyyah.
> Nurfarizan Jaafar, Ezad Azraai Jamsari & Wan Kamal Mujani.

Makalah 24. Kesan al-Addad dalam Tafsir al-Qur’an.
> Nurhasma Muhamad Saad.

Makalah 25. Pendekatan Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah Agama.
> Rosni Samah.

Makalah 26. Pengaruh Agama Islam dalam MSS 1292 Kitab Tib.
> Roziah Sidik @ Mat Sidek.

Makalah 27. Sheikh Muhammad Salim Muhaisin: Satu Biografi
> Sabri Mohamad.

Makalah 28. Aplikasi Pendekatan Dalcwah al-Irshad al-Nafsi Menurut al-Ghazali di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS).
> Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir.

Makalah 29. Islamic Da’wah in Mindanao: The Case of the Moro Islamic Liberation Front.
> Salem Yunos Lingasa, Badlihisham Mohd. Nasir & Zulkiple Abdul Ghani.

Makalah 30. Perlindungan Selepas Akad terhadap Pembeli dalam Undang-undang Kontrak Islam.
> Shofian Ahmad.

Makalah 31. Hubungan Perdagangan Antara Melaka dan Pedagang Arab.
> Siti Normusleha Mohd Musa & Wan Kamal Mujani.

Makalah 32. Pendekatan Dakwah Wanita Pada Zaman Nabi Muhammad (s.a.w.) kepada Suami
> SM Rugayah Tibek & Liza Ari.

Makalah 33. Kitab al-Hikam dalam Pengajian Tasawwuf di Malaysia: Tinjauan Ringkas terhadap Karya Melayu Berasaskan al-Hikam al- Ata’iyyah.
> Sulaiman Ibrahim.

Makalah 34. Discourse on Future in Contemporary Thought: An Overview.
> Wan Fariza Alyati Wan Zakaria.

Makalah 35. Kemerosotan Sektor Perdagangan Mamluk: Satu Analisis Sejarah.
> Wan Kamal Mujani.

Makalah 36. Peranan dan Sumbangan Madrasah Muhammadiah Pondok Beta Hilir, Kota Bharu, Kelantan.
> Wan Mohd Ariff Wan Ibrahim, Ezad Azraai Jamsari & Wan Kamal Mujani.

Makalah 37. Tarjuman al-Mustafid dan Dominasi al-Jalalayn.
> Wan Nasyrudin Wan Abdullah.

Makalah 38. Perakaunan Zakat Pemiagaan di Malaysia: Satu Kajian Rintis.
> Zahri Hamat.

Makalah 39. Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
> Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd Nor & Wafaa’ Yusuf.

Makalah 40. Kes-kes Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah Selangor (1999-2004).
> Zaini Nasohah.

Makalah 41. Jurnal Islamiyyat (1977-2005): Wadah Penyelidikan Ilmu-ilmu Islam Sepanjang 35 Tahun Penubuhan Fakulti Pengajian Islam, UKM.
> Zamri Arifin & Fauziana Ibrahim.

Makalah 42. Konsep Jama’at al-Muslimin: Kajian Terhadap Aspek Fi ‘izam dan Ta’addud.
> Zawawi Ali, Badlihisham Mohd Nasir & Zulkiple Abdul Ghani.

Makalah 43. Konsep Perspektif Islam: Satu Analisis Disiplin Kesusasteraan.
> Zulkarnain Mohamed.

Makalah 44. Dakwah Menerusi Medium Kaset dan Video Caker Padat (VCD).
> Zulkiple Abd. Ghani.

Makalah 45. Unsur Budaya dalam Terjemahan Arab-Melayu.
> Maheram Ahmad.

Makalah 46. Peranan dan Sumbangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dalam Pembangunan Umat Islam Global.
> Ezad Azraai Jamsari, Safwan Hariz Marzuki & Adibah Sulaiman.

Makalah 47. Miftah al-Wird: Terjemahan dan Tahkik.
> Salmah Ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Sulaiman Ibrahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.

Agama Dan Politik: Wawasan Ideal Dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular-Liberal.


Tajuk: Agama Dan Politik: Wawasan Ideal Dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular-Liberal. 
Penulis: Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawy.
Penerbit: Alam Raya Enterprise.

Kandungan.

Bab 1. Menjelaskan Dua Istilah Kunci.
- Agama Dan Politik.

Fasal 1. Definisi Kata 'ad-din' Menurut Etimologi Dan Terminologi.

Fasal 2. Definisi Kata 'as-Siyasah'.

Bab 2. Kaitan Agama Dan Politik.
- Antara Perspektif Ulama Dan Golongan Sekularis.

Fasal 1. Sekularis Menafikan Kesejagatan Islam.

Fasal 2. Tidak Ada Pemisahan Agama Dan Politik.

Fasal 3. Sebutan Islam Politik.

Fasal 4. Politik Dalam Perspektif Teks Dan Maslahah.

Fasal 5. Maslahah Statik Dan Maslahah Dinamik.

Bab 3. Agama Dan Negara Dalam Islam.

Fasal 1. Islam Berhak Mendirikan Sebuah Negara.

Fasal 2. Umat Islam Berhak Memiliki Parti Politik.

Fasal 3. Negara Islam: Negara Sivil Yang Berpandukan Ajaran Islam.

Fasal 4. Negara Islam Adalah Negara Syura Yang Sesuai Dengan Semangat Demokrasi.

Fasal 5. Negara Islam Dan Hak-Hak Kaum Minoriti.

Fasal 6. Negara Islam Dan Hak-Hak Asasi Manusia.

Bab 4.

Bahagian 1

- Sekularisme: Penyelesaian Atau Masalah?

- Al-Jabiri, 'Sekularisme Di Dunia Arab Adalah Slogan Palsu'

- Prof. Abul Majd, "Jangan Mengajak Kepada Sekularisme"

- Rasionaliti Dan Demokrasi Dapat Berjalan Selari Dengan Substansi Islam

- Rasionaliti Yang Ideal

- Hegemoni Semangat Intelektual Dalam Kehidupan

- Karekteristik Semangat Ilmiah Yang Diperlukan

- Hubungan Filosof Ibnu Rusy Dan Sekularisme: Kekeliruan Meyalahi Fakta

Bahagian 2.
- Aliran Sekularisme Islam.

Bab 5. Politik Kumpulan Minoriti Islam.
- Kewujudan Islam Di Barat.

- Konservatisme Yang Tidak Eksklusif Dan Inklusifisme Yang Tidak Tercabut Dari Akarnya.

Isnin, 14 Februari 2011

Hadith Dalam Karya Syeikh Daud al-Fathani.


Tajuk: Hadith Dalam Karya Syeikh Daud al-Fathani.
Penulis: Fauzi Deraman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kedudukan hadith sebagai sumber hukum Islam yang kedua terpenting selepas al-Quran tetap utuh dan kukuh serta tidak boleh diganggu gugat oleh sesiapa pun. Namun begitu, pemakaian hadith secara umum tanpa melihat aspek nilai sama ada sanad atau matan, boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam dan membuka ruang kepada musuh Islam untuk mempertikaikannya. Buku ini memperkatakan kedudukan hadith dalam kitab-kitab jawi yang dihasilkan oleh tokoh ulama Nusantara yang terkemuka, iaitu Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fatani. Aspek yang ditekankan ialah status dan pemakaian hadith, kekuatan dan kelemahannya, perbandingan hadith-hadith itu dengan kitab hadith yang asal dan kaedah Syeikh Daud al-Fatani sendiri dalam mempersembahkan hadith tersebut. Ketokohan Syeikh Daud al-Fatani sebagai seorang ulama yang ulung tidak perlu dipertikaikan lagi. Karya beliau dalam bentuk kitab-kitab jawi mempunyai perbicaraan yang luas dalam segenap ilmu Islam dan menjadi bahan pengajian serta pegangan masyarakat Islam di seluruh Nusantara.

Kandungan.

Prakata.

Bab 1. Pendahuluan.
- Perkembangan Penulisan Kitab-Kitab Jawi Di Nusantara.

- Kitab-Kitab Jawi Dalam Bidang Hadith.

Bab 2. Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani.
- Sejarah Hidup.

- Susur Galur Keturunan.

- Kelahiran.

- Keluarga.

- Pendidikan Awal.

- Guru-gurunya.

- Sahsiah.

- Kematian.

- Karya-Karya Syeikh Daud al-Fatani.

- Karya-Karya Yang Diterbitkan.

Bab 3. Hadith Dalam Karya Syeikh Daud al-Fatani.
- Penglibatan dalam Bidang Hadith.

- Pemakaian Hadith dalam Karya-karya Syeikh Daud al-Fatani.

- Hadith dalam Kasyf al-Ghummah.

- Bilangan Hadith dalam Kasyf al-Ghummah.

- Darjat Hadith, Kedudukan Sanad dan Istilah-istilah Hadith.

- Sanad Hadith.

- Nilai Hadith.

- Pemakaian Istilah.

- Arbain Syeikh Daud.

- Hadith-hadith dalam Karya Syeikh Daud al-Fatani yang Lain.

- Kitab idah al-Bab.

- Kitab Bughyah al-Tullab.

- Kitab Munyah al-Musalli.

- Kitab Ghayah al-Taqrib.

- Kitab al-Durr al-Thamin.

Penutup.

Bibliografi.

Indeks.

Wanita Islam: Isu-Isu Dan Pemerkasaan Hak.


Tajuk: Wanita Islam: Isu-Isu Dan Pemerkasaan Hak.
Penyelenggara: Dr. Mohd Roslan Mohd Nor & Dr. Nor 'Azzah Kamri.
Penerbit: Persatuan Ulama' Malaysia.

Isu berkaitan wanita Islam seringkali dibahas dan dibicarakan dalam pelbagai bentuk perbincangan semasa. Antara perkara yang sering diperdebatkan ialah mengenai hak dan status wanita dari perspektif Islam. Seterusnya ada juga perbahasan yang cuba untuk melihat apakah wanita itu ditindas atau menjadi golongan kelas kedua di sisi Islam. Ia juga merupakan topik yang sering dibahaskan oleh sarjana sama ada sarjana Muslim atau bukan Muslim, dari dalam atau luar negara. Untuk itu, Malaysia pernah menjadi tuan rumah kepada satu program Musawah yang dianjurkan pertubuhan tempatan, tidak lain bertujuan untuk membela status dan hak wanita.

Kandungan.

- Salah Faham Tentang Kedudukan Wanita Muslim.
> Dr. Mohd Roslan Mohd Nor.

- Hak-Hak Wanita Pada Zaman Rasulullah s.a.w.: Menyingkap Sejarah Serikandi Islam.
> Norsaleha Mohd. Salleh.

- Ke Arah Muslimat Berwibawa Dan Cemerlang.
> Wan Tom Binti Wan Mohd Noor.

- Wanita, Dakwah Dan Media.
> Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek.

- Pembelaan Hak-Hak Wanita.
> Puan Kamar Ainiah Binti Kamaruzaman.

- Wanita Islam Dan Isu-Isu Gender Masa Kini.
> Dr. Raihanah Abdullah.

- Wanita Islam Di Malaysia Selepas 50 Tahun Kemerdekaan: Pencapaian Dan Cabaran.
> Dr. Nor 'Azzah Kamri.

Sabtu, 12 Februari 2011

Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah.


Tajuk: Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah.
Penulis: Syaikh Murad Syukri.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah ialah seorang tokoh Islam yang amat masyhur. Akan tetapi kemasyhurannya adalah dari dua sudut. Pertama dari sudut positif, iaitu bagi orang yang banyak memuji dan mengambil manfaat dari imunya. Kedua dari sudut negatif, iaitu bagi orang yang banyak memfitnah dan menoiak ilmunya.

Buku ini menyenaraikan 17 fitnah yang masyhur dilontarkan ke atas Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah. Fitnah-fitnah tersebut kemudian dianalisa berdasarkan karya-karya Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah dan para ulama yang lain. Hasilnya, kebanyakan fitnah tersebut tidak lain adalah salah faham, pendustaan dan penyelewengan daripada apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah.

Kandungan

Kata Pengantar Penterjemah

kata Pengantar Pengulas

Kata Pengantar Pengarang

Menjawab Fitnah: Qidam al-‘Alam bi al-Nau’ (قدم العالم بالنوع)

Menjawab Fitnah: Al-Hawadits Allati La Awwala Laha (الحوادث التي لا أول لها)

Menjawab Fitnah: Allah Memiliki Batasan (الحد)

Menjawab Fitnah: Allah Memiliki Arah (الجهة)

Menjawab Fitnah: Allah Berjisim (التجسم)

Menjawab Fitnah: Berlaku Perbuatan Perbuatan Baru Pada Zat Allah (حلول الحوادث بذات الله)

Menjawab Fitnah: Allah Berkata-Kata (كلام الله)

Menjawab Fitnah: Kebinasaan Neraka (فناء النار)

Menjawab Fitnah: Pergerakan Bagi Allah (الحركة)

Menjawab Fitnah: Nabi Duduk Di Atas Arasy (إجلاس النبي على العرش)

Menjawab Fitnah: Allah Menetap Di Atas Belakang Nyamuk (الاستقرار على ظهر بعضة)

Menjawab Fitnah: Keaslian Taurat dan Injil (تبديل التورات والإنجيل)

Menjawab Fitnah: Tiada Kiasan Dalam Bahasa (المجاز في اللغة)

Menjawab Fitnah: Masalah-Masalah Aqidah Dan Persoalan Ijtihad (مسائل العقيدة والاجتهاد)

Menjawab Fitnah: Masalah Talak (الطلاق)

Menjawab Fitnah: Masalah Tawasul (التوسل)

Menjawab Fitnah: Masalah Ziarah Kubur Nabi (شد الرحل إلى قبره النبي)

Kata Penutup.

Langkah Awal Memahami Ilmu Tasauf.


Tajuk: Langkah Awal Memahami Ilmu Tasauf.
Penulis: Damanhuri Basyir.
Penerbit: Pustaka Muda.

Ilmu Tasawuf merupakan salah satu ilmu yang sangant penting di dalam Islam, kerana ilmu ini bukan saja mengajarkan manusia bagaimana berhubung dengan sesama manusia dan makhluk lainnya, tetapi juga mengajar bagaimana berhubung dengan Allah. Selain itu, ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana membersihkan batin (hati) dari berbagai dosa yang tersembunyi (khafi). Dengan kesucian batin itu nur hidayah ALlah akan selalu menaungi seseorang, dan dengan hidayah ini pula seseorang akan selalu menyesuaikan sikap dan tindakannya sesuai dengan tuntunan ALlah (s.w.t.). Buku sederhana yang berjudul Langkah Awal Memahami Ilmu Tasauf ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami ilmu ini, khususnya kepada mereka yang selama ini belum banyak mengetahui seluk beluk tasawuf ini. Selain itu menjadi, bahan kajian bagi mereka yang hendak mendalaminya"

Kandungan.

Kata Pengantar.

Bab 1. Pengertian, Definisi Dan Dasar-Dasar Tasawuf.
a. Definisi Tasawuf.

b. Definisi Sufi.

c. Dasar-Dasar Tasawuf.

Bab 2. Sejarah Perkembangan Tasawuf.
a. Pada Abad Pertama dan Kedua Hijriyah.

b. Perkembangan Tasawuf Pada Abad Ketiga Hijriyah.

c. Perkembangan Tasavvuf Pada Abad Keempat Hijriyah.

d. Pada Abad Kelima Hijriyah.

e. Perkembangan Tasawuf Pada Abad Keenam Hijriyah.

Bab 3. Perkembangannya Tasawuf Dan Tarekat Pada Abad Ketujuh Hijriyah Dan Sesudahnya.
a. Perkembangan path Abad Ketujuh.

b. Perkembangan Tasawuf pada Abad Kedelapan Hijriyah.

c. Pada Abad Kesembilan, Kesepuluh Hijriyah dan sesudahnya.

Bab 4. Objek Dan Ruang Lingkup Perbahasan Tasawuf.
a. Objek Kajian Tasawuf.

b. Ruang Lingkup Pembahasan Tasawuf.

Bab 5. Tasawuf Dan Tarekat Di Dunia Islam.
a. Tasawuf.

b. Tarekat.

Bab 6. Tarekat Dan Tasawuf Di Indonesia.

Bab 7. Tujuan Tasawuf Dan Tarekat.

Bab 8. Ajaran Pokok Tasawuf Dan Tarekat..
a. Ajaran Pokok Tasawuf.

b. Ajaran Pokok Tarekat.

Bab 9. Airan Tasawuf Dan Tarekat.
a. Aliran-Aliran Tasawuf.

b. Aliran-Aliran Tarekat.

Bab 10. Hubungan Tasawuf Dan Tarekat

Bab 11. Langkah-Langkah Menuju Sufi Dan Tahapan Tasawuf.
a. Langkah-langkah Menuju Sufi

b. Tahapan-Tahapan Tasawuf.

Bab 12. Maqam Dan Ahwal Sufi.

Bab 13. Akhlak Dan Etika Islam.
a. Akhlak Terhadap Allah.

b. Akhlak Terhadap Manusia.

c. Aldilak Terhadap Linglcungan.

d. Akhlak Terhadap Walctu

Bab 14. Akhlaqul Mahmudah Dan Terapannya Dalam Kehidupan Serta Akhlaqul Mazmumah Yang Harus Dijauhi.
a. Al-Akhlaaqui Mahmuudah (Terpuji)

b. Al-Akhlaaqui Madzmuuman (Tercela)

Bab 15. Tokoh-Tokoh Sufi Terkemuka Dunia Islam Dan Indonesia.
a. Dunia Islam.

b. Tokoh-Tokoh Sufi Di Indonesia.

Bab 16. Tasawuf Di Zaman Global Dan Informasi.

Rujukan.

Abu Hasan Ali al-Nadwi: Pemikiran Dan Perjuangan.


Tajuk: Abu Hasan Ali al-Nadwi: Pemikiran Dan Perjuangan.
Penerbit: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Kandungan.

Prakata.

Makalah 1. Abu Hasan Ali Al-Nadwi: Keperibadian, Sejarah Hidup & Perjuangannya.
> Ahmad Fabmi Zamzam.

Makalah 2. Karya-Karya Al-Nadwi: Satu Penilaian.
> Mobamad Baderudin Ahmad.

Makalah 3. Pendidikan Islam Menurut Al-Nadwi: Satu Analisis.
> Muhammad Uthman El-Mubammady.

Makalah 4. Fahaman Kebendaan: Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran Al-Nadwi.
> Mubamad Kamil Abdul Majid.

Makalah 5. Abu Hasan Ali Al-Nadwi: Tema-tema Besar Pemikirannya.
> Siddiq Fadzil.

Jumaat, 11 Februari 2011

Gerakan Islam Antara Dua Paradoks.


Tajuk: Gerakan Islam Antara Dua Paradoks.
Penyunting: Shaharuddin Badaruddin, Mohd Rumaizuddin Ghazali Dan Khairul Ariffin Mohd Munir.
Penerbit: Edisi Cemerlang.

Kandungan.

Prakata.

Aluan Presiden ABIM.

- Gerakan Islam Antara Dua Paradoksi.
> Shaharuddin Badaruddin.

# Paradoks: Antara Hadharah Islamiyah dan Islam Hadhari

- Hadharah Islamiyyah Dan Islam Hadhari: Satu Penilaian Dalam Konteks Umat Islam Di Malaysia.
> Abdul Halim el-Muhammady.

- Islam Hadhari Dan Hadharah Islamiyyah: Cabaran Dan Prospek.
> Mohd Rumaizuddin Ghazali.

# Paradoks: Melayu Global vs Melayu Glokal.

- Memartabatkan Bahasa Dan Budaya Melayu Dalam Konteks Pengukuhan Tamadun Negara.
> Awang Sariyan.

- Agenda Melayu: Isu Dan Cabaran.
> Shaharuddin Badaruddin.

# Paradoks: Antara Islam Liberal dan Islam Konservatif.

- Pluralisme Agama: Perspektif Qur’ani.
> Siddiq Fadzil.

- Akar Pemikiran Islam Liberal.
> Khalif Muammar A. Harris.

- Aliran-Aliran Pemikiran Islam Di Malaysia.
> Mohd Rumaizuddin Ghazali.

- Aliran Islam Liberal: Cabaran Baru Umat Islam.
> Muhamad Razak Idris.

Al-Arqam Di Sebalik Tabir.


Tajuk: Al-Arqam Di Sebalik Tabir.
Penulis: Ann Wan Seng.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Sebagai sebuah pertubuhan Islam dan gerakan dakwah, peranan dan penglibatan Al-Arqam dalam arus kebangkitan semula Islam di dalam negara kita tidak boleh diketepikan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1968 sehingga membawa kepada pengharamannya pada tahun 1994, Al-Arqan telah memainkan peranan sebagai agen perubahan social yang penting di kalangan masyarakat Islam di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Al-Arqam bukan sahaja memaparkan satu cara hidup yang tersendiri malahan telah memperkenalkan system, model dan cara hidup Islam berdasarkan keyakinan yang dipegang oleh para anggota jemaahnya. Buku ini ditulis dengan harapan dapat memberikan kefahaman dan maklumat mengenai pertubuhan Al-Arqam selain menjadi sumber rujukan kepada generasi yang akan datang.

Kandungan.

Senarai Carta, Jadual Dan Peta.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Gerakan Sosioagama Di Malaysia.

Bab 2. Latar Belakang Perkembangan Al-Arqam.

Bab 3. Stuktur Pertubuhan Dan Kepimpinan Al-Arqam.

Bab 4. Sisitem Sosial Al-Arqam.

Bab 5. Aktiviti Ekonomi Al-Arqam.

Bab 6. Al-Arqam Dan Politik.

Bab 7. Al-Arqam Dan Perubahan Sosial.

Kesimpulan.

Epilog: Al-Arqam Selepas Pengharaman.

Bibliografi.

Indeks.

Rabu, 9 Februari 2011

Protaz Dalam Arus Kebangkitan Islam Di Malaysia.


Tajuk: Protaz Dalam Arus Kebangkitan Islam Di Malaysia.
Penulis: Safinah Ismail.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

PROTAZ ialah gelaran yang biasa disebut-sebut mutahir ini. Namun apakah maksud PROTAZ, di manakah lahirnya gelaran ini, siapakah mereka dan apa kaitan mereka dengan perkembangan Islam di Malaysia? Demikianlah beberapa persoalan berkenaan PROTAZ yang akan dikupas dalam buku ini. Teruskan mengkaji buku ini bagi mendapatkan jawapannya.

Kandungan.

Sekapur Sireh.

Jadual Transliterasi.

Senarai Singkatan.

Bab 1. Latar Belakang Profesuibal Ustaz.

1.1. Pengenalan.

1.2. Pengertian.
1.2.1. Takrif profesional.

1.2.2. Takrif ustaz.

1.2.3. Takrif protaz.

1.3. Kesimpulan.

Bab 2. Kebangkitan Profesional Ustaz (Protaz).

2.1. Pengenalan.

2.2. Kebangkitan Profesional Ustaz (protaz).

2.2.1. Era permulaan Islam.

2.2.2. Era keemasan Islam.

2.2.3. Era dunia Islam kini.

2.3. Latar belakang kebangkitan profesional ustaz (protaz) di Malaysia.

2.4. Kesimpulan.

Bab 3. Pendekatan Dakwah Protaz.

3.1. Pengenalan.

3.2. Pendekatan Dakwah Profesional Ustaz.

3.2.1. Mengislamisasi wilayah profesional.

3.2.2. Penemuan sains moden.

3.2.3. Integrasi Islam dan ilmu semasa.

3.2.4. Dakwah digital.

3.2.5 Berdakwah dalam jamaah.

3.2.6. Bermanhaj salafi.

3.2.7. Dakwah melalui tulisan.

3.2.8. Dakwah melalui lisan.

3.2.9. Perbandingan agama.

3.2.10. Melakukan kerja sukarela.

3.2.11. Menggerakkan institusi, pertubuhan, firma atau konsultan sendiri.

3.2.12. Bahasa Inggeris sebagai medium dakwah.

3.3. Kesimpulan.

Bab 4. Pemikiran Dakwah Protaz.

4.1. Pengenalan.

4.1.1. Penguasaan ilmu agama.

4.1.2. Penguasaan bahasa Arab ilmiah.

4.1.3. Menganggu wilayah’ ulama.

4.1.4. Memahami realiti zaman.

4.1.5. Perbezaan pendapat antara mazhab.

4.1.6. Pentauliahan.

4.2. Kesimpulan.

Bab 5. Penutup.

Mewujudkan Demokrasi: Bingkisan Masyarakat Madani Malaysia.


Tajuk: Mewujudkan Demokrasi: Bingkisan Masyarakat Madani Malaysia.
Penulis: Women’s Development Collective, (WDC).
Penerbit: Women’s Development Collective, (WDC).

Kandungan.

Penghargaan.

Berkenalan dengan Penulis.

Singkatan.

Pengenalan.

Makalah 1. Pembangunan Wanita Kolektif
> (Women’s Development Collective, WDC)

Makalah 2. Hak-Hak Wanita dan Demokrasi dalam Budaya Majmuk Malaysia: Satu Kajian Kes tentang Pertubuhan Perkhidmatan Rakyat (People’s Service Organisation, PSO).
> Susanna George.

Makalah 3. Membesar Menjadi Kuat: Masa Depan yang Lebih Cerah untuk Kanak-kanak dan Wanita di Estet.
> Shaila Koshy.

Makalah 4. Hak-Hak Asasi Manusia dan Gerakan Belia di Malaysia.
> Jac sm Kee.

Makalah 5. Dinamik Perubahan dalam Masyarakat Pelbagai Budaya di Malaysia.
> Anil Netto.

Makalah 6. Mendengar Suara Kita: Pergerakan Wanita dan Pembinaan Keamanan di Malaysia.
> Cecilia Ng Choon Sim.

Ahad, 6 Februari 2011

Kelangsungan Pengajian Hadith.


Tajuk: Kelangsungan Pengajian Hadith.
Penyunting: Haziyah Hussin. Mohd Khafidz Soroni, Farhah Zaidar Mohd Ramli, Rosni Wazir.
Penerbit: Kolwj Universiti Islam Antarabangsa.

Kandungan

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Beberapa Aspek Kajian Dalam Ilmu Hadith.
- Kepentingan ‘Ulum al-Hadith Dalam Menjaga Kemumian Agama dan Akidah.
> Rosni Wazir.

- Pengenalan Ilmu Mukhtalaf al-Hadith.
> Farhah Zaidar Mohd Ramli.

- Metode Pensahihan Imam al-Hakim Dalam Al-Mustadrak.
> Hafiz. Firdaus Abdullah.

- Manhaj Fiqh Imam al-Syafie Dalam Berhujah Dengan al-Sunnah.
> Hj. Ismail Omar.

Bab 2. Cabaran Semasa Dalam Pengajian Hadith.
- Pengajian Hadith. Tradisi dan Permasalahannya di Malaysia.
> Dr. Abdul Hayei Abdul Sukor.

- Pemikiran Anti Hadith dan Perkembangan Semasa.
> Dr. Habeeb Rahman Ibramsa.

- Diayah Anti Hadith Dalam Internet.
> Najah Nadiah Amran.

- Ancaman Hadith Mawdii Dalam Penyebaran Dakwah.
> Prof. Madya Dr. Mohd Radzi Othman.

- Penyebaran Hadith Mawdri dan Implikasinya Kepada Masyarakat.
> Dr. Mohd Muhideen Abdul Rahman.

- Pengkaedahan Ulama Dalam Menyanggah Golongan al-Ahwa wa al-Bida’- Tumpuan Kepada Kitab Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith.
> Faisal Ahmad Shah.

- Pengeliruan Orientalis Terhadap Aspek Periwayatan Dan Sanad Hadith. Reaksi Usul al-Din.
> Azmil Zainal Abidin.

Bab 3. Berinteraksi Dengan Hadith.
- Kaedah-kaedah Berinteraksi dengan Hadith-hadith Nabi s.a.w.
> Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman.

- Persoalan Sunnah Nabi s.a.w. Di Antara Tasyriiyyah dan Ghayr Tasyriiyyah.
> Prof. Madya Dr Abdul Karim Ali & Nasiruddin Hj. Ahmad.

- Kedudukan Hadith Sebagai Sumber Pemikiran Kritis Islam.
> Dr. Fauzi Hamat.

- Isu-isu Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menurut Hadith.
> Mokmin Basri.

- Pemahaman Terhadap Hadith dan Sirah Dalam Penubuhan Model Negara Islam Masa Kini.
> Dr. Badlihisham Mohd Nasir.

- Persoalan Tudung Wanita Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah.
> Prof Madya Dr. Udah Mohsin.

- Al-Awlamah wa Al-Salun Al-‘Alami fi Daw Al-Sunnah Al-Nabawiyyah.
> Dr. Nur Abdi Gudle.

Bab 4. Masa Depan Pengajian Hadith.
- Peranan Institusi Pengajian Tinggi Dalam Kelangsungan Pengajian Hadith.
> Prof. Madya Dr. Zulkifli Hj. Mohd Yusoff.

- Penerbitan Dan Pemantauan Karya-Karya Hadith Dalam Bahasa Melayu Di Malaysia.
> Najmuddin Abdul Karim.

- Kepentingan Ilmu Takhrij. Suatu Tinjauan Dalam Konteks Malaysia.
> Mohd al-Ikhsan Ghazali.

- Tinjauan Terhadap Pengkaryaan Hadith Ulama India.
> Mohd Khafidz Soroni.

Rujukan.

Glosari.

Indeks.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...