JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 30 Ogos 2012

Khomeini: Revolusi Iran Dan Aqidah Syiah.Tajuk: Khomeini: Revolusi Iran Dan Aqidah Syiah.
Penulis: Muhammad Manzur Nu’mani.
Penerbit: Islamic Publishing House.

Kandungan

Prakata: Sayyid Abu Hassan Ali al-Nadwi

Prakata Penulis:

Prakata Penterjemah

Bab 1. Ciri dan Asas Revolusi Iran

Bab 2. Khomeini Menurut Karya-karyanya Sendiri

Bab 3. Para Sahabat Yang Mulia khususnya Dua Khalifah Yang Awal

Bab 4. Kasyful Asrar

Bab 5. Aqidah Syi’ah Dita’rifkan

Bab 6. Ithna Ashariyyah Dan Doktrin Imamah

Bab 7. Al Qur’an, Imamah Dan Para Iman

Bab 8. Seperti Para Nabi Para Imam Juga Adalah Dilantik Oleh Allah

Bab 9. Imam Yang Ghaib

Bab 10. Peristiwa Ghadir Khum Dan Seleoasnya

Bab 11. Beberapa Pandangan Dan Ajaran Lain

Bab 12. Kitman Dan Taqiyyah

Bab 13. Kenabian Tidak Berakhir: la Berterusan

Bab 14. Perubahan Dan Penukaran Di Dalam Al-Qur’an

Bab 15. ”Atonement”, Mut’ah Dan Lain-lain Ajaran Dan Amalan

Bab 16. Akhir Kata

Kepada Para Ulama

Kepada Pembaca

Bibliografi

Isnin, 27 Ogos 2012

Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani: Ulama Dan Pengarang Terulung Asia Tenggara.


Tajuk: Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani: Ulama Dan Pengarang Terulung Asia  Tenggara.
Penulis; Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Penerbitan Hizbi. 

Kandungan

Muqaddimah

Bahagian Pertama.

1. Asal usul, pertalian nasab dan pertalian keluarga

2. Keresik negeri kelahirannya

3. Syeikh Daud dan ilmu pengetahuan

4. Mahaguru-mahagurunya

5. Murid-murid dan perhubungannya

6. Cerita-cerita keramat tentangnya

Bahagian Kedua

1. Kitab-kitab karya tulisnya

2. Pandangan politiknya

3. Pandangannya tentang Feqah

4. Pandangannya tentang Ushuluddin

5. Pandangannya tentang Tasawuf

6. Pandangannya tentang Akhlak

7. Pandangannya tentang Hadith

Bahagian Ketiga

1. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani sebagai tokoh penyiar Thariqat Syathariyah

2. Nama-nama Kalimah Nafi dan Istbat

3. Wirid-wirid dan doa-doa yang diamalkan

Penutup

Ulama-Ulama yang diperkenalkan oleh Syefkh Daud Bin Abdullah al-Fatani

Bibliografi

Ahad, 26 Ogos 2012

Sahabat Pembela Sunnah.


Tajuk: Sahabat Pembela Sunnah.
Penulis: Mohd Fikri Che Hussein.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan

Pendahuluan

Usaha Pemeliharaan Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat (r.a.) Dalam Memastikan Ketulenan Al-Sunnah

Amaran Nabi (s.a.w.) Semasa Hayatnya Agar Tidak Berbohong Dengan Menciptakan Hadis Palsu

Amanah Yang Perlu Dipikul Oleh Para Sahabat (r.a.)

Manhaj Periwayatan Para Sahabat (r.a.)

1) Kembara Menuntut Ilmu Hadith

2) Mengurangkan Periwayatan Hadith

3) Memulakan Proses Soalan Dan Siasatan Terhadap Setiap Periwayatan Yang Sampai Kepada Mereka

4) Berwaspada Di Dalam Menyampaikan Hadith

5) Kedudukan Para Sahabat Terhadap Khabar Ahad

6) Kritikan Pada Periwayat Hadis Yang Meriwayatkannya

7) Para Sahabat Yang Membicarakan Mengenai Tokoh Periwayat

Faktor Utama Bermulanya Pemalsuan Hadith Pada Zaman Sahabat (r.a.)

Punca Timbulnya Secara Meluas Aktivlti Pemalsuan Hadith

1. Fanatik atau Taksub

i. Fanatik Kepartian (Politik) 

ii. Fanatik Perkauman dan Kebangsaan (Nasionalisme)

2. Perpecahan dan perselisihan

i. Perselisihan dalam ilmu Kalam

ii. Perselisihan di bidang Fiqh

3. Penyelewengan

i. Zindiq

ii .Memburu pangkat dan harta

iii. Kejahilan dalam urusan agama

Sabtu, 25 Ogos 2012

Pengaruh Syiah Dalam Tasawwuf Dan Tariqat.


Tajuk: Pengaruh Syiah Dalam Tasawwuf Dan Tariqat.
Penulis: Muhammad Asri Yusoff.
Penerbit: Pustaka Bisyarah Sdn. Bhd.

Kandungan

Pengaruh Syiah Dalam Tasawwuf Dan Tariqat

Silsilah Tariqat-Tariqat Tasawwuf

Pemujaan Terhadap Ali

Kepercayaan Kepada Imam Mahdi Syiah

Para Wali Mendapat Wahyu, Dikunjungi Malaikat, Selalu Bercakap-Cakap Dengan Allah Dan Selalu Pula Mi’raj Ke Langit

Melebihkan Wali Dari Nabi

Mempercayai Para Wali Maksum Sepertimana Kepercayaan Orang-Orang Syiah Terhadap Imam-Imam Mereka

Pangkat-Pangkat

Penutup

Jumaat, 24 Ogos 2012

Wajah Baru Politik Malaysia.


Tajuk: Wajah Baru Politik Malaysia.
Penulis: Mujahid Hj Yusuf Rawa.
Penerbit: Warathah Haji Yusuf Rawa Sdn. Bhd.

Dari Melaka Ke Tanah Melayu - Malaya Dan Malaysia

Dari Perikatan Ke Barisan Nasional Kemudian Barisan Alternatif

Amalan Demokrasi Pincang

Permusuhan Umno/BN Dengan Institusi Raja Dan Ulama

Percanggahan Polisi Dan Amalan

Landskap Politik Malaysia Berubah

Kedudukan Aagama Dalam Landskap Politik Baru

Bagaimana BA Dapat Menerajui Landskap Politik Baru Ini?

PAS Dalam Landskap Politik Baru

Pemimpin Masa Depan

Melengkapkan Kekuatan Melalui Power Base

Kad Terakhir UMNO Mempertaruhkan Survival Politiknya

Khamis, 23 Ogos 2012

50 Idea Ekonomi Yang Patut Anda Ketahui.


Tajuk: 50 Idea Ekonomi Yang Patut Anda Ketahui.
Penulis: Edmend Conway.
Penerbit: Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM)

Kandungan

Pengenalan

Asas

01. Tangan Ghaib

02. Penawaran dan permintaan

03. Perangkap Malthus

04. Kos melepas

05. Insentif

06. Pembahagian kerja

07. Kelebihan berbanding

Gerakan

08. Kapitalisme

09. Keynesianisme

10. Monetarisme

11. Komunisme

12 Individualisme

13. Ekonomi sudut penawaran

14. Revolusi marginal

Bagaimana Ekonomi Berfungsi

15. Wang

16. Mikro dan makro

17. Keluaran dalam negara kasar

18. Bank pusat dan kadar faedah

19. Inflasi

20. Hutang dan deflasi

21. Cukai

22. Pengangguran

23. Mata wang dan kadar pertukaran

24. Imbangan pembayaran

25. Kepercayaan dan undang-undang

26. Tenaga dan minyak

Kewangan Dan  Pasaran

27. Pasaranbon

28. Bank

29. Saham dan syer

30. Perniagaan berisiko

31. Ledakan dan kehancuran

32. Pencen dan negara kebajikan

33. Pasaran wang

34. Meniup gelembung

35. Luluhkredit

Isu

36. Pemusnahan kreatif

37. Pemilikan rumah dan harga rumah

38. Defisit kerajaan

39. Ketidaksamaan

40. Globalisasi

41. Multilateralisme

42. Proteksionisme

43. Revolusi teknologi

Ekonomi Alternatif

44. Ekonomi pembangunan

45. Ekonomi alam sekitar

46. Ekonomi perilaku

47. Teori permainan

48. Ekonomi kriminal

49. Ekonomi kebahagiaan

50. Ekonomi abad ke-21

Glosari

Indeks

Rabu, 22 Ogos 2012

al-Allamah Syeikh Ahmad al-Fathani: Ahli Fikir Islam Dam Dunia Melayu (Guru Kepada Hampir Semua Ulama Dan Tokoh Asia Tenggara Abad Ke 19-20)


Tajuk: al-Allamah Syeikh Ahmad al-Fathani: Ahli Fikir Islam Dam Dunia Melayu (Guru Kepada Hampir Semua Ulama Dan Tokoh Asia Tenggara Abad Ke 19-20)
Penulis: Hj Wan Mohd Saghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi

Bahagian Pertama

Biografi Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Kelahirannya

Guru-gurunya di Mekkah dan Madinah

Karya-karyanya

Bahagian Kedua

Pemikiran Tentang Melayu

Pemikiran Tentang Fathani

Pemikiran Bahasa Melayu

Pembahasan Pemikiran Tentang Bahasa Melayu Dan Persuratan Melayu

Pemikiran Dan Jasa-jasa Syeikh Ahmad al-Fathani Di bidang Percetakan Dan Penerbitan Kitab-Kitab Melayu/Jawi

Mathba’ah/Percetakan Yang Pernah Menerbitkan Kitab-kitab Melayu/Jawi

Pemikiran Politik

Transliterasi Doa Syeikh Ahmad al-Fathani Waktu Perlantikan Sultan Mansur Kelantan.

Pemikiran Sains Dan Teknologi

Pemikiran Tentang Filsafat

Pemikiran Tentang Waktu

Pemikiran Ilmu Hisab/Falakiyah

Pemikiran Kedoktoran/Perubatan

Pemikiran Tentang Sejarah

Bahagian Ketiga

Lampiran 1. Pelbagai nazham-syair Syeikh Ahmad al Fathani yang dikumpulkan oleh Tuan Guru Hj. Mahmud bin Yusuf

Bahagian Keempat

Lampiran 2. Perkataan Syeikh Ahmad al-Fathani yang terdapat pada pelbagai kitab yang beliau tash-hih


Selasa, 21 Ogos 2012

(Tarikh Fathani) Syeikh Faqih ‘Ali al-Fathani Versi Salinan Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fathani.


Tajuk: (Tarikh Fathani) Syeikh Faqih ‘Ali al-Fathani Versi Salinan Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fathani.
Ditransliterasi Dan Disunting: Hj Wan Mohd Saghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan.

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Tanda-Tanda Bacaan

Pendahuluan

Bahagian Pertama: Tarikh Fathani

Muqaddimah Hj. Wan Mohd. Shaghir

Muqaddimah Syeikh Daud Bin Abdullah AI-Fathani

Muqaddimah Syeikh Faqih ’AM Bin Wan Muhammad aI-Fathani

Kandungan Tarikh Fathani

Bahagian Kedua: Biografi Syeikh Faqih ’Ali al-Malbari.

Pendahuluan

Silsilah / Asal Usul

Dua Kerajaan Patani

Keturunan Andi’ ’Ali / Faqih ’Ali aI-Malbari

Isnin, 20 Ogos 2012

Kampung Haji Salleh Dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959.


Tajuk: Kampung Haji Salleh Dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959.
Penulis:Badriyah Haji Salleh.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Prakata

Penghargaan

Senarai Kependekan

Senarai Gambar

Senarai Rajah, Jadual Dan Peta

Pendahuluan: Latar Belakang: Perkembangan Islam Dan Penubuhan Sekolah-Sekolah Pondok Dan Madrasah Di Perak

Bab 1. Penbukaan Kampung Haji Salleh Dan Penubuhan Madrasah Saadiah-Salihiah Temoh, Perak.

Kiyai Haji Salleh bin Haji Abdul Rahman

Penubuhan Institusi Pengajian Agama Islam

Perkembangan Perkampungan di Temoh, Perak

Pengasas Sebagai Ketua Kaum

Pengasas Sebagai Ketua Agama

Pengasas Sebagai Ahli Masyarakat yang lebih Besar

Bab 2. Pentadbiran Dan Kegiatan Madrasah

Madrasah Saadiah-Salihiah Sebelum 1934

Pengelolaan

Guru-guru

Cara Mengajar

Mund-murid

Pelajaran

Waktu Belajar

Sumber Kewangan

Kegiatan di Luar Bilik Pelajaran

Madrasah Saadiah-Salihiah Selepas 1934

Pengelolaan

Guru-guru

Cara Mengajar

Murid-murid

Waktu Belajar

Sumber Kewangan

Kegiatan di Luar BiliK Darjah

Bab 3. Mata Pelajaran

Tauhid

Fiqh

Usrul-ul-Fiqh

Hadis

Musthalah-ul-Hadis

Al-Quran

Tafsir al-Quran

Tasawuf

Tajwid

Faraid

Mata Pelajaran Bahasa Arab

Mata Pelajaran Am

Bab 4. Majlis Agama Dan Adat Istuadat Melayu Perak Dan Perkembangan Madrasah Saadiah-Salihah

Sebab Campur Tangan

Bantuan Kewangan

Sukatan Pelajaran Jabatan Hal-Ehwal Agama.

Matlamat Jabatan Hal-Ehwal Agama Dalam Perkembangan Pelajaran Agama Islam

Penutup

Bibliografi

Orang-Orang Yang Ditemuramah

Lampiran

A. Surat Kebenaran pergi ke Tanah Jawa

B. Contoh (cara memberi makna di bawah perkataan-perkataan).

C. Senarai Kitab

D. ’Trustee’ pewakaf 1931

E. ’Trustee’ pewakaf Indonesia.

F. Senarai orang-orang yang berwakaf

G. Surat wasiat

H. Senarai guru-guru Madrasah Saadiah-Salihiah

I. Contoh Sijil Madrasah Saadiah-Salihiah Temoh, Perak

Senarai Gambar

Gambar 1. Kiyai Haji Salleh bin Haji Abd. Rahman, J.P. (1865-1961)

Gambar 2. Madrasah Al-Umumiah Al-Jawawiah, Temoh (1918), (sebelum menjadi MadrasahSaadiah-Salihiah) ..................................

Gambar 3. Bangunan Awal Madrasah Saadiah, dan pengambilan pertama mund-mund perempuan

Gambar 4. Madrasah Saadiah dan Majlis Ulama cawangan Batang Padang Utara 21.3. 1950

Gambar 5. Madrasah Salihiah dan Murid-murid perempuan 1954

Gambar 6. Sebahagian dan guru lelaki Madrasah Saadiah-Salihiah

Gambar 7. Sebahagian dari guru perempuan Madrasah Saadiah-Salihiah

Senarai Rajah, Jadyal Dan Peta

1. Rajah

Rajah 1: Rajah Sistem Persekolahan dan Pelajaran Agama Negeri Perak

Rajah 2: Rajah Sistem Peperiksaan Sijil-sijil Sekolah-Sekolah Agama Perak

2. Jaduai

Jadual 1. Jadual Waktu Pelajaran (1914—1934)

Jadual 2. Jadual Waktu Pelajaran (1934—1959)

Jadual 3. Pembahagian Harta Mengikut Faraid: Jika simati itu (lelaki/perempuan) dan meninggalkan hanya seorang wans

Jadual 4. Jika simati itu (lelaki/perempuan) meninggalkan waris-waris

3. Peta

i. Peta Negeri Perak xx

ii. Peta Kawasan Temoh Perak 5

Ahad, 19 Ogos 2012

Susur Galur Bahasa Melayu.fTajuk: Susur Galur Bahasa Melayu.
Penulis: Asmah Haji Omar.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Bahagian 1. Bahasa Dalam Konteks Geografi Dan Kekeluargaan

Bab 1. Penyebaran Bangsa dan Bahasa

Bab 2. Susur Galur Bahasa Melayu

Bab 3. Perkaitan Bahasa Melayu dengan Bahasa-Bahasa dalam Rumpun Austronesia

3.1. Pengelompokan Bahasa-Bahasa Austronesia

3.2. Pembahagian Keluarga Indonesia

3.3. Pengertian ”Melayu”

Bab 4. Perbandingan Bahasa Melayu dengan Bahasa-Bahasa Jenis Sarawak

4.0. Pengantar

4.1. Sistem Bunyi

4.2. Sistem Bilangan

4.2.1. Kata Bilangan

4.2.2. Penjodoh Bilangan

4.2.3. Konsep Kekerapan

4.2.4. Konsep Ordinal

4.3. Ganti Nama Diri

4.4. Modus Perintah

4.5. Kesimpulan

Bab 5. Perbandingan Bahasa Melayu dengan Bahasa-Bahasa Jenis Sabah

5.0. Pengantar

5.1. Sistem Bunyi

5.2. Sistem Bilangan

5.2.1. Kata Bilangan

5.2.2. Penjodoh Bilangan

5.2.3. Konsep Kekerapan

5.2.4. Konsep Ordinal

5.3. Ganti Nama Diri

5.4. Modus Perintah

5.5. Ciri-Ciri Khusus Bahasa-Bahasa Jenis Sabah Sebagai Perbandingan dengan Bahasa Melayu

5.5.1. Ciri Fonologi

5.5.2. Ciri Morfologi

5.5.3. Ciri Sintaksis

5.6. Pengelompokan Bahasa-Bahasa Jenis Sabah

Bab 6. Dari Bahasa ke Bahasa Melalui Dialek

6.1. Antara Dialek dan Bahasa

6.2. Peringkat dan Rantaian Dialek

6.3. Perkembangan Dialek Menjadi Bahasa

6.4. Teori Pohon dan Teori Gelombang

6.5. Kepelbagaian Bahasa

Bab 7. Bahasa Melayu dalam Kawasannya

7.1. Geografi Dialek

7.1.1. Beberapa Tanggapan Asas

7.1.2. Kaedah

7.1.3. Pemetaan Dialek/Bahasa

7.2. Kawasan Dialek-Dialek Melayu dan Penutur-Penuturnya

7.3. Pembahagian Dialek-Dialek Semenanjung ke dalam Kawasan Masing-Masing

7.4. Kawasan-kawasan Dialek-Dialek Melayu Sabah, Sarawak dan Brunei

7.5. Dialek Melayu yang Dituturkan oleh Orang-Orang Asli

Bahagian 2. Huraian Dan Rekonstruksi

Bab 8. Bahasa Melayu Standard

8.0. Latar Belakang

8.1. Sistem Vokal

8.1.1. Vokal-Vokal

8.1.2. Diftong

8.1.3. Rangkap Vokal

8.1.4. Gabungan Rangkap Vokal, Diftong dan Vokal Tunggalan

8.2. Sistem Konsonan

8.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

8.2.2. Konsonan Nasal

8.2.3. Konsonan Frikatif

8.2.4. Konsonan Afrikat

8.2.5. Konsonan Lateral dan Getaran

8.2.6. Separuh Vokal

8.2.7. Rangkap Konsonan

8.2.8. Konsonan Berganda

8.3. Kesimpulan

Bab 9. Dialek Johor

9.0. Latar Belakang

9.1. Subdialek Johor Baharu

9.1.1. Sistem Vokal

9.1.2. Sistem Konsonan

9.2. Perbandingan Subdialek Johor Baharu dengan Subdialek-Subdialek Lain

9.3. Kesimpulan

Bab 10. Dialek Selangor

10.0. Latar Belakang

10.1. Subdialek Kuala Lumpur

10.2. Perbandingan Subdialek Kuala Lumpur dengan Subdialek Selangor Barat

10.3. Perbandingan dengan Dialek Minang

10.3.1. Sistem Vokal

10.3.2. Sistem Konsonan

10.4. Kesimpulan

Bab 11. Dialek Melaka

11.0. Latar Belakang

11.1. Subdialek Bandar Melaka

11.1.1. Sistem Vokal

11.1.2. Sistem Konsonan

11.2. Kesimpulan

Bab 12. Dialek Sarawak

12.0. Latar Belakang

12.1. Subdialek Kuching

12.1.1. Sistem Vokal

12.1.1.1. Vokal-Vokal

12.1.1.2. Diftong

12.1.1.3. Rangkap Vokal

12.1.2. Sistem Konsonan

12.1.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

12.1.2.2. Konsonan Nasal

12.1.2.3. Konsonan Frikatif

12.1.2.4. Konsonan Afrikat

12.1.2.5. Konsonan Lateral

12.1.2.6. Separuh Vokal

12.1.2.7. Rangkap Konsonan

12.2. Perbandingan Subdialek Kuching dengan Subdialek-Subdialek Lain

12.3. Kesimpulan

Bab 13. Dialek Kedah

13.0. Latar Belakang

13.1. Subdialek Kedah Pesisiran

13.1.1. Sistem Vokal

13.1.1.1. Vokal-Vokal

13.1.1.2. Diftong

13.1.1.3. Rangkap Vokal

13.1.2. Sistem Konsonan

13.1.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

13.1.2.2. Konsonan Nasal

13.1.2.3. Konsonan Frikatif

13.1.2.4. Konsonan Afrikat

13.1.2.5. Konsonan Getaran

13.1.2.6. Konsonan Lateral

13.1.2.7. Separuh Vokal

13.1.2.8. Rangkap Konsonan

13.2. Perbandingan Subdialek Kedah Persisiran dengan Subdialek-Subdialek Lain

13.3. Perbandingan Dialek Kedah dengan Dialek Petani Sik

13.3.1. Sistem Vokal

13.3.2. Sisten Konsonan

13.4. Perbandingan Subdialek-Subdialek Kedah dengan Dialek Petani Baling

13.4.1. Sistem Vokal

13.4.2. Sistem Konsonan

13.5. Kesimpulan

Bab 14. Dialek Perak

14.0. Latar Belakang

14.1. Subdialek Parak

14.1.1 Sistem Vokal

14.1.1.1. Vokal-Vokal

14.1.1.2. Diftong

14.1.1.3. Rangkap Vokal

14.1.2. Sistem Konsonan

14.1.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

14.1.2.2. Konsonan Nasal

14.1.2.3. Konsonan Frikatif

14.1.2.4. Konsonan Afrikat

14.1.2.5. Konsonan Getaran

14.1.2.6. Konsonan Lateral

14.1.2.7. Separuh Vokal

14.1.2.8. Rangkap Konsonan

14.2. Perbandingan Subdialek Parak dengan Subdialek-Subdialek Lain

14.3. Perbandingan Dialek Perak dengan Dialek Petani dan Dialek Rawa

14.3.1. Perbandingan Dialek Perak dengan Dialek Petani

14.3.2. Perbandingan Dialek Perak dengan Dialek Rawa

14.4. Kesimpulan

Bab 15. Dialek Pahang

15.0. Latar Belakang Dialek Pahang

15.1. Subdialek Pekan

15.1.1. Sistem Vokal

15.1.1.1. Vokal-Vokal

15.1.1.2. Diftong

15.1.1.3. Rangkap Vokal

15.1.2. Sistem Konsonan

15.1.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

15.1.2.2. Konsonan Nasal

15.1.2.3. Konsonan

15.1.2.4. Konsonan Afrikat

15.1.2.5. Konsonan Lateral

15.1.2.6. Separuh Vokal

15.1.2.7. Rangkap Konsonan

15.2. Perbandingan Subdialek Pekan dengan Subdialek-Subdialek Pahang Lainnya

15.3. Kesimpulan

Bab 16. Dialek Kelantan

16.0. Latar Belakang

16.1. Subdialek Kota Baharu

16.1.1. Sistem Vokal

16.1.1.1. Vokal-Vokal

16.1.1.2. Diftong

16.1.1.3. Rangkap Vokal

16.1.2. Sistem Konsonan

16.1.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

16.1.2.2. Konsonan Nasal

16.1.2.3. Konsonan Frikatif

16.1.2.4. Konsonan Afrikat

16.1.2.5. Konsonan Lateral

16.1.2.6. Rangkap Konsonan

16.1.2.7. Pemanjangan Konsonan

16.2. Perbandingan antara Subdialek-Subdialek Kelantan

16.3. Kesimpulan

Bab 17. Dialek Terengganu

17.0. Latar Belakang

17.1. Subdialek Ulu Telemong

17.1.1. Sistem Vokal

17.1.1.1. Vokal-Vokal

17.1.1.2. Diftong

17.1.1.3. Rangkap Vokal

17.1.2. Sistem Konsonan

17.1.2.1. Konsonan Plosif

17.1.2.2. Konsonan Nasal

17.1.2.3. Konsonan Frikatif

17.1.2.4. Konsonan Afrikat

17.1.2.5. Konsonan Lateral

17.1.2.6. Separuh Vokal

17.1.2.7. Rangkap Konsonan

17.1.2.8. Pemanjangan Konsonan

17.2. Perbandingan Subdialek Ulu Telemong dengan Subdialek-Subdialek Lain di Kuala Terengganu

17.3. Kesimpulan

Bab 18. Dialek Negeri Sembilan

18.0. Latar Belakang

18.1. Subdialek Kuala Pilah

18.1.1. Sistem Vokal

18.1.1.1. Vokal-Vokal

18.1.1.2. Diftong

18.1.1.3. Rangkap Vokal

18.1.2. Sistem Konsonan

18.1.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

18.1.2.2. Konsonan Nasal

18.1.2.3. Konsonan Frikatif

18.1.2.4. Konsonan Afrikat

18.1.2.5. Konsonan Lateral

18.1.2.6. Separuh Vokal

18.2. Perbandingan Subdialek Kuala Pilah dengan Subdialek Jelebu

18.3. Perbandingan Subdialek-Subdialek Kuala Pilah dan Jelebu dengan Dialek Temuan

18.3.1. Sistem Vokal

18.3.2. Sistem Konsonan

18.4. Kesimpulan

Bab 19. Dialek Urak Lawoi

19.0. Latar Belakang

19.1. Sistem Vokal

19.1.1. Vokal-Vokal

19.1.2. Diftong

19.1.3. Rangkap Vokal

19.2. Sistem Konsonan

19.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

19.2.2. Konsonan Nasal

19.2.3. Konsonan Frikatif

19.2.4. Konsonan Afrikat

19.2.5. Konsonan Lateral

19.2.6. Konsonan Getaran

19.2.7. Separuh Vokal

19.2.8. Rangkap Konsonan

19.3. Kesimpulan

Bab 20. Dialek Brunei

20.0. Latar Belakang

20.1. Sistem Vokal

20.1.1. Vokal-Vokal

20.1.2. Diftong

20.1.3. Rangkap Vokal

20.2. Sistem Konsonan

20.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

20.2.2. Konsonan Nasal

20.2.3. Konsonan Frikatif

20.2.4. Konsonan Afrikat

20.2.5. Konsonan Lateral dan Getaran

20.2.6. Separuh Vokal

20.2.7. Rangkap Konsonan

20.3. Kesimpulan

Bab 21. Dialek Kedayan

21.0. Latar Belakang

21.1. Sistem Vokal

21.1.1. Vokal-Vokal

21.1.2. Diftong

21.1.3. Rangkap Vokal

21.2. Sistem Konsonan

21.2.1. Konsonan Plosif/Hentian

21.2.2. Konsonan Nasal

21.2.3. Konsonan Frikatif, Afrikat dan Lateral

21.2.4. Separuh Vokal

21.2.5. Rangkap Konsonan

21.3. Kesimpulan

Bab 22. Rekonstruksi Dalaman

22.0. Pengenalan

22.1. Penerapan Kaedah

22.2. Rekonstruksi Vokal-Vokal Induk

22.2.1. Rekonstruksi */a/

22.2.2. Rekonstruksi Vokal Pepet

22.2.3. Rekonstruksi */i/

22.2.4. Rekonstruksi */e/

22.2.5. Rekonstruksi */u/

22.2.6. Rekonstruksi */o/

22.3. Rekonstruksi Diftong

22.3.1. Rekonstruksi Diftong *aw/

22.3.2. Rekonstruksi Diftong */ay/

22.4. Pertimbangan Terhadap Vokal Rangkap

22.5. Rekonstruksi Konsonan-Konsonan Induk

22.5.1. Rekonstruksi Konsonan Plosif/Hentian

22.5.2. Rekonstruksi Konsonan Nasal

22.5.3. Rekonstruksi Konsonan Frikatif

22.5.4. Rekonstruksi Konsonan Afrikat

22.5.5. Rekonstruksi Konsonan Lateral

22.5.6. Rekonstruksi Separuh Vokal

22.6. Kesimpulan

Bab 23. Perkaitan antara Bahasa Melayu Kuno, Klasik dan Moden

23.0. Latar Belakang

23.1. Sistem Fonologi

23.1.1. Sistem Vokal

23.1.2. Sistem Konsonan

23.2. Tinjauan Fonologi Bahasa Melayu Klasik

23.3. Kesimpulan

Bibliografi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...