JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 30 Januari 2012

Kita Dengan Islam: Tumbuh Tidak Berbuah.


Tajuk: Kita Dengan Islam: Tumbuh Tidak Berbuah.
Penulis: Dr. Syed Hussein al-Attas.
Penerbit: Pustaka Nasional.

Kata Pengantar: Kita Dengan Islam

Bab 1. Absolutisma Dan Relativisma Dalam Islam

Bab 2. Erti Kemajuan Masyarakat.

Bab 3. Islam Dan Kebudayaan Melayu.

Bab 4. Semangat Berfikir Sebagai Syarat Kemajuan.

Bab 5. Rintangan Kemajuan Berfikir Dalam Masyarakat Islam.

Bab 6. Tumbuh Tidak Berbuah.

Bab 7. Islam Dan Sastera Moden.

Bab 8. Jenis Manusia Baru Dalam Masyarakat Islam.

Bab 9. Rasionalisma.

Ahad, 29 Januari 2012

Gelombang Kebangkitan Asia.


Tajuk: Gelombang Kebangkitan Asia.
Penulis: Anwar Ibrahim.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan:

Prakata

Bab 1. Nahdah Asia.

Bab 2. Timur dan Barat.

Bab 3. Demokrasi dan Masyarakat Madani.

Bab 4. Keadilan dan Undang-Undang.

Bab 5. Akhlak dan Ekonomi.

Bab 6. Ekonomi yang Manusiawi.

Bab 7. Keunggulan Budaya.

Bab 8. Islam di Asia Tenggara.

Bab 9. Asia di Masa Depan.

Bibliografi Pilihan.

Glosari.

Indeks.

Khamis, 26 Januari 2012

Orang Melayu: Masalah Dan Masa Depannya.


Tajuk: Orang Melayu: Masalah Dan Masa Depannya.
Penulis: Syed Husin Ali.
Penerbit: Penerbitan Adabi Sdn. Bhd.

Dalam mengupas persoalan susur galur sesebuah masyarakat dan kaitannya dengan pembinaan sesebuah negara, maka isu yang menyentuh rumpun Melayu secara khususnya menarik minat pelbagai kumpulan pengkaji sosio-budaya dan sejarah dari dalam dan luar negara. Kajian yang terkandung dalam buku ini pula adalah berperanan untuk menyumbang kepada perbendaharaan ilmu dan kefahaman yang lebih mendalam tentang orang Melayu dalam membina sebuah tamadun serta cabarannya dalam sebuah negara. Mauduk yang sebegini besar dan kompleks sebenarnya telah dikupas dengan baik oleh Dr Syed Husin Ali menerusi buku ini dengan bahasa yang mudah difahami dan contoh-contoh yang amat dekat dengan pembaca. Persoalannya identiti, sejarah perjuangan, kaitan orang melayu dengan Islam, kedudukan ekonomi, pembangunan dan kerencaman hubungan antara orang melayu di Malaysia dengan kaum-kaum yang lain juga dibincangkan. Latar belakang akademik, pengalaman dan warna-warna kehidupan beliau adalah penyumbang utama kepada susun atur, perspektif dan intipati penulisan ini.

Kandungan.

Bab 1. Melayu.

Bab 2. Sejarah.

Bab 3. Politik.

Bab 4. Agama

Bab 5. Masyarakat

Bab 6. Ekonomi

Bab 7. Pembangunan

Bab 8. Masyarakat Majmuk

Bab 9. Kesimpulan

Jadual.

Isnin, 23 Januari 2012

Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 2)


Tajuk: Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 2)
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

Peranan dan Cabaran Wartawan
> Che Yazid Othman

Bahasa Melayu dalam Penyanggahan di Muka Pengadilan Suatu Tinjauan
> Shamsul-Bahrain Ibrahim

Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan: Satu Kajian Perundangan
> Prof. Madya Dr. Abdul Aziz Bari

Pengalaman Pen tadbiran
> Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Abdullah Ayub

Peranan Perkhidmatan Awam Men gikut Pengalaman Seorang Pegawai Tadbir
> Dato’ Wan Mansor Wan Abdullah

Peranan Pentadbir dan Pembaharuan Pentadbiran Awam dalam Mengisi dan Memperkukuhkan Kemerdekaan Negara Penghayatan dan Cabaran
> Prof. Madya Dr. Ahmad Atory Hussain

Pengalaman dan Kejayaan Bekerja di Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran mengambilalih Tanggungjawab Peperiksaan dari Cambridge untuk dikendalikan di Malaysia
> Dato’ Omar Mohd. Hashim

# Cabaran dan Harapan Masa Hadapan

Projek Pembentukan Bangsa Malaysia’ Sesudah 43 Tahun Merdeka Permasalahan dan Cabaran
> Prof. Madya Dr. Mohamed Mustafa Ishak

Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO): Peranan dan Pencapaian Satu Tinjauan Sejarah
> Puan Sri Datuk Prof. Dr. Fatirnah Hamid Don

Kemerdekaan, Peranan Generasi Anak Merdeka dan Pembinaan Bangsa
> Saifuddin Abdullah

Cabaran dan Masa Depan Sistem Pendidikan Negara
> Prof. Datuk Dr. Anuwar Ali

Pengisian, Pencapaian dan Cabaran serta Harapan Masa Depan Pembangunan Ekonomi Negara
> Datuk Dr. Zainul Ariff Hussain

Antara Hasrat Pengisian Kemerdekaan
> Prof. Dato’ Dr. Hashim Yaacob

Jati Diri Analisis Meta, Cabaran dan Peluang
> Dr. Idris Md. Noor

Cabaran dan Harapan
> Datu Dr. Sulaiman Mahbob

Perkembangan Ekonomi dan Sektor Kewangan: Antara Cabaran dan Harapan Masa Depan Sektor Perikanan di Malaysia
> Prof. Madya Dr. Mohamed Raduan Mohd. Arif

Budaya Politik Melayu Satu Tinjauan Terhadap Perubahan Politik Pengisian Kemerdekaan
> Kol. Prof. Dato’ Dr. Ahmad Fawzi Mohd. Basri

Globalisasi dan Negara-Bangsa Ketahanan Bangsa, Keselamatan Negara dan Kelangsungan Jiwa
> Prof. Madya Mohamad Abu Bakar

Sikap dan Jangkaan Remaja terhadap Wawasan 2020
> Prof. Madya Fo’ad Sakdan

Perpaduan dan Integrasi NasionalPandangan Jabatan Perpaduan Negara
> Ainon Hj. Kuntom

Bangsa Malaysia Baru: Erti Kemerdekaan dalam Dunia Ran gkaian Berjaring
> Datuk Dr. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Ibrahim

Cabaran dan Harapan Masa Depan dalam Pelaksanaan Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik
> Dato’ Jr. Anuar Maarof

Cabaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ke arah Era Ilmu
> Raja Malik Raja Mohamed

Peranan IT dan Multimedia dalam Proses Menghayati dan Mengukuhkan Kemerdekaan Negara
> Dr. Mokhtar Mohd. Yusof

Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 1)


Tajuk: Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 1)
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

# Pengertian Kemerdekaan

Pengalaman dan Pengertian Kemerdekaan
> Tan Sri Abdul Samad Idris

Pengertian Kemerdekaan
> Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Aishah Ghani

Konsep Kemerdekaan dan Nasionalisme
> Prof. Dr. Qasim Ahmad

Falsafah Kemerdekaan
> Muhammad Uthman El-Muhammady

# Sejarah Kemerdekaan

Perjuangan Kemerdekaan di Sabah: Satu Kesinambungan Cetusan Kebangkitan Islam
> Datuk Haji Jamdin Buyong

Darah, Keringat dan Air Mata Menjejaki dan Menghayati Perjuangan Pribumi Menentang Penjajah
> Prof. Dr. Abdullah Zakaria

Keselamatan Negara dari Sudut Awam
> Datuk Hj. Abu Talib Hj. Haron

Perikatan UMNO-MCA-MIC dan Perjuangan ke arah Kemerdekaan
> Prof. Madya Dr. Ong Flak Chin

Perjuangan Kemerdekaan Sarawak
> Tun Datu Patinggi Hj. Abdul Rahman Yaakub

Malaysia Merdeka, Sejarah dan Kejayaan
> Tun Abdul Ghafar Baba

Sejarah Tuntutan Politik Bukan Melayu dalam Proses Mencapai dan Mengisi Kemerdekaan Malaysia
> Profesor Dato’Dr. Ramlah Adam

Sejarah Kemerdekaan (Keselamatan) Peranan Angkatan Tentera Malaysia
> Jen.(B) Tan Sri Dato’ Zain Hashim

Singapura dalam Malaysia 1963-1965
> Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud

# Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan

Orang Melayu dan Budaya Bahasanya Selepas Kemerdekaan: Suatu Tinjauan
> Dato’ Dr. Hassan Ahmad

Dasar Kebudayaan Kebangsaan Men ghadapi Cabaran Zaman
> Prof. Datuk Abu Bakar Abd. Hamid

Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sebagai Wahana Perpaduan Negara
> Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Borhan

Pembinaan Nasion Malaysia: Suatu Tinjauan Sejarah
> Prof Dr. Ahmat Adam

Pengisian dan Penghayatan Kemerdekaan Peranan Wartawan dan Pendidikan
> Tan Sri Dato’ Dr. Awang Had Salleh

Pengalaman dan Peranan Penyiaran dalam Mengisi dan Menghayati Kemerdekaan Malaysia
> Dato’ Do! Ramli

Peranan Akhbar dan Wartawan dalam Perjuangan dan Pengisian Kemerdekaan Malaysia
> Prof. Madya Datuk Dr. Abdul Latiff Abu Bakar

Sejarah Perkembangan Perkhidmatan Kesihatan di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka
> Tan Sri Dato’ Dr. Hj. Abdul Majid Ismail

Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia
> Dato’ Lee Lam Thye

Ekonomi Luar Bandar dan Pertanian
> Dato’ Rahmah Hj. Kassim

Penghayatan Yang Lalu Untuk Masa Hadapan: Kesan Sosio-Ekonomi dan Harapan (1957-2000)
> Prof. Madya Badriyah Haji Salleh

Ke Arah Ekonomi Berasaskan Pengetahuan
> Datuk Dr. Mohamad Salleh Ismail & Rakan-rakan

Peranan Profesional Dalam Pengisian Kernerdekaan
> Hajah Ungku Anna Ungku Mohamad

Modal Asing dan Kesannya ke atas Kemerdekaan Negara
> Prof. Madya Dr. Mohd. Nazari Ismail

Sabtu, 21 Januari 2012

Himpunan Hadith Sahih Mengenai Hukum Hudud.

Tajuk: Himpunan Hadith Sahih Mengenai Hukum Hudud.
Penulis: Drs. Abdul Ghani Azmi Hj Idris.
Penerbit: al-Hidayah Publication.

Kandungan

Muqaddimah

a. Pelaksanaan Hukum Hudud dan Syarat-Syaratnya

1. Wajib Melaksanakan Hukum Hudud

2. Tidak Boleh Melaksanakan Hukuman Hudud Dalam Masjid

3. Kesalahan-Kesalahan Hudud Boleh Di Maafkan Sebelum Disampaikan Kepada Hakim.

4. Tidak Boleh Memberi Syafaat Dalam Hudud

5. Tidak Boleh Mengutuk dan Mencaci Ke Atas Orang Yang Dikenakan Hukuman Had

6. Penangguhan Hukum Had Ke atas Wanita Yang Baru Bersalin Dan Yang Sedang Mengandung

7. Pelaksanaan Hukum Hudud Ke Atas Orang Sakit

8. Orang Yang Dibebaskan Dari Hukum Hudud

9. Hukum Hudud Adalah Penghapus Dosa

10. Hukum Hudud Berlaku Serupa Bagi Semua Orang

b. Jarimah/Kejahatan Kesalahan Hudud

1. Riddah/Keluar Dari Agama Islam

2. Zina

3. Qazaf/Tuduhan Zina

4. Pencurian/Sariqah

5. RompakanMuharabah

6. Pemberontakan/a-Baghyu

7. Meminum Minuman Yang Memabukkan

8. Liwat: Amalan Kaum Luth

9. Hubungan Seks Dengan Haiwan

Rujukan.

Nota Kaki.

Jumaat, 20 Januari 2012

Jawapan Kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula.


Tajuk: Jawapan Kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula.
Penyelenggara: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
Penerbit: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Kata-Kata Aluan

Mukaddimah

Bab 1. Bukan Penulisan IImiah Ph.D.

Asas (Teori) Fiqh Bukan Diwujudkan oleh Imam Syafie

Fiqh Imam Syafie

Mazhab Maliki dan Tokoh-tokohnya di Madinah

Tokoh-Tokoh Mazhab Hanafi

Penulisan Hadith Sebelum Bukhari

Peranan Tulisan dan Hafalan

Kassim Sekarang Sebenarnya Kassim Dahulu Juga

al-Quran Dan Hadith Dari Sumber Yang Sama

Nota kaki Bab 1.

Bab 2. Penolakan Teori Ahli Hadith

Hujah Sunnah Adalah Wahyu

Hujah Taat kepada Rasul Bermakna Berpegang kepada Hadith

Hujah Nabi Penghurai dan Pentafsir al-Quran

Keadah Sembahyang

Ruku’ Dan Sujud

Sembahyang Qasar

Bentuk yang Boleh Disesuaikan Dalam Keadaan Perang Dan Keadaan Luar Biasa

Berpakaian Elok

Cara Bacaan Yang Sederhana

Cara-Cara Wudu’

Hujah Nabi Satu Teladan Baik’

al-Quran Lengkap Sempurna dan Terperinci

Nota Kaki Bab 2.

Bab 3. Bagaimana Para Sahabat Menerima Sunnah Rasul

Sikap Para Sahabat Terhadap Sunnah Selepas Wafatnya Rasulullah (s.a.w.)

Sikap sahabat Dalam Penerimaan Hadith/Sunnah

Hukum Rejam Sabit Dengan Sunnah Nabawiyyah

Nota Kaki Bab 3.

Bab 4. Syarat-Syarat Hadith Sahih

Dari Segi Matan/Nas

Tanda-tanda kepalsuan Hadith

Jumhur Mu’tazilah Menerima Hadith

Rasulullah (s.a.w.) Mengizin Hadith Direkodkan Dalam Tulisan

Taufik Di antara Hadith Yang Melarang dan Hadith Yang Mengizinkan Menyuruh Tulisan

al-Sanad al-Isnad

al-Jarh Wa al-Ta’dil

Dari al-Quran

Dari Hadith/Sunnah

Ta’dil al-Sahabat

Syarat Orang Yang Boleh Melakukan al-Jarh Wa Te’dil

Bab 5. Kesimpulan

Satu Kelemahan Manusia Yang Berlarutan

Kesilapan Kassim

al-Quran Membebaskan Manusia

Kesilapan Kassim

Dua Penyelewengan Umat Islam

Kesilapan Kassim

Nota Kaki Bab Kesimpulan

Lampiran 1.

Kassim Dan Ajaran Rashad Khalifa

Contoh Ajaran

Menyalahi Kaedah Bahasa

Contoh Ada Kaitan Dengan Agama Bahai

Khamis, 19 Januari 2012

Isu-Isu Dalam Tafsir Dan Hadith.


Tajuk: Isu-Isu Dalam Tafsir Dan Hadith.
Penyelenggara: Pustaka Hj Abdul Majid..
Penerbit: Pustaka Hj Abdul Majid.Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Israiliyyat Di Dalam Kitab-Kitab Tafsir Bahasa Melayu: Satu Analisa Kritis.
> Mohd Nazri Ahmad.

Munafiqin: Sikap Dan Pendirian Islam Terhadapnya.
> Mohd Najib Abdul Kadir.

Tafsir ’Ilmi (Sains): Satu Kajian Perbandingan Di Antara Ulama Terdahulu Dan Masa Kini.
> Mazlan Ibrahim

Hadith: Satu Kajian Dari Sudut Fungsi Dan Kepentingannya Sebagai Sumber Syara’.
> Azwira Abdul Aziz

’Adalah Sahabat (Keadilan Sahabat).
> Ahamad Asmadi Sakat.

Harta Benda Zakat: Satu Pandangan.
> Dr. Arifin Omar.

Pendidikan: Di Antara Fitrah Dan Kemahiran Mendidik
> Tengku Intan Zarina Tengku Puji.

Sorotan Pandangan Ulama Dan Saintis Tentang Tabiat Merokok.
> Latifah Binti Abdul Majid.

Selasa, 17 Januari 2012

Fadzil Noor: Dia Guru…Dia Kawan.


Tajuk: Fadzil Noor: Dia Guru…Dia Kawan.
Penulis: Subky Latif.
Penerbit: Penerbitan al-Azim Sdn. Bhd.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1 Setahun Berlalu

Bab 2. Lambat

Bab 3. Uzur

Bab 4. Alam Anak-anak, Remaja

Bab 5. Bapa, Suami dan Ketua Keluarga

Bab 6. Terjun Padang

Bab 7. Membayangi Era Asri

Bab 8. Regu Haji Yusof Rawa

Bab 9. Teraju Utama PAS

Bab 10. Yang Dipertua Jadi Presiden

Bab 11. Ketua Pembangkang

Bab 12. Muafakat Pembangkang

Bab 13. Anwar Ibrahim

Bab 14. Diplomasi ke Indonesia

Bab 15. Afghanistan - Iraq

Bab 16. Putih Mata Tak Temui KPN

Bab 17. Kes Muhamad Sabu

Bab 18. Hak Istimewa Orang Melayu

Bab 19. Undi Bukan Islam

Bab 20. Calon Wanita

Bab 21. PAS Tubuhkan PAS

Bab 22. Pimpinan Ulama

Bab 23. Memali

Bab 24. Muassasah Darul Ulum

Bab 25. Kalah Menang di Kedah

Isnin, 16 Januari 2012

Permata Dari Pulau Mutiara.


Tajuk: Permata Dari Pulau Mutiara.
Penulis: Mujahid Yusof Rawa.
Penerbit: Warathah Haji Yusof Rawa. Sdn. Bhd.

Kandungan.

Yusof Rawa Role Model Bagi Pejuang Islam.

Mengenali Pemimpin Tulen.

Bab 1. Keturunan Dan Keluarganya.

Bab 2. Fasa Kehidupan Tuan Haji Yusof Rawa.

Bab 3. Kehidupan Berkeluarga.

Bab 4. Menerajui Perniagaan Maktabah Haji Abdullah Nordin al-Rawi.

Bab 5. Kegiatan Sosial Dan Sumbangan Terhadap Masyarakat.

Bab 6. Kasih Kepada Isteri Dan Anak.

Bab 7. Mengharungi Perjuangan Suci Bersama Parti Islam Se-Malaysia (PAS)

Bab 8. Peranan Haji Yusof Rawa Dalam PAS.

Bab 9. Sumbangan Haji Yusof Rawa Kepada PAS.

Bab 10. Bersara Daripada Memimpin PAS.

Bab 11. Sebahagian Cetusan Pemikiran Dan Kenyataan Akhbar Sepanjang Kepimpinannya.

Bab 12. Pandangan Massa Terhadap Haji Yusof Rawa.

Bab 13. Sumbangan Tulisan Haji Yusof Rawa Dan Komentar Orang Lain Terhadapnya.

Ahad, 15 Januari 2012

Penawar Rohani.

n

Tajuk: Penawar Rohani.
Penulis: Shah Waliullah al-Dahlawi.
Penerbit: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Kandungan

1. Bara’ Atau Janji Setia

2. Persoalan Di Sekitar Bara’

3. Syarat-syarat Yang Perlu Dalam Bara’

4. Disiplin Tariqat Syaikh Abdul Qadir al-Jilani

5. Tariqat Chistiyyah.

6. Tariqat Naqsyabandiah

7. Hakikat Atau Matlamat Dari Semua Tariqat

8. Amalan Kerohanian Ahli Tasawuf.

9. Sifat-sifat Seorang Waris Nabi

10. Sifat-sifat Pendakwah

11. Salasilah Shah Waliyullah al-Dahlawi

Rujukan

Sabtu, 14 Januari 2012

Tamadun Islam.


Tajuk: Tamadun Islam.
Penyelenggara: Mohd Roshdi Yusof
Penerbit: Darul Fikir.

Kandungan

1. Islam Sebagai al-Din
> Mohd Roshdi Yusof

2. Prinsip dan Pelaksanaan Pemerintahan Islam Dulu dan Kini
> Prof Madya Dr. Wan Salim Mohd Nor

3. Falsafah dan Sejarah Ilmu dalam Tamadun Islam
> Hanapi Hj. Mohd Nor

4. Geografi Islam dan Pengurusan Ruangan
> Abdullah Samsudin

5. Kesan dan Pengaruh Tamadun Islam Terhadap Renaissance dan Pertumbuhan Sains Moden
> Prof Madya Dr. Wan Salim Mohd Nor

6. Konsep Ilmu Menurut Perspektif Islam
> Mohd Roshdi Yusuf

7. Ke Arah Pelaksanaan Syariat Islam di Malaysia
> Dr. Abdul Aziz Hanafi Dan Abu Bakar Hamzah

8. Ekonomi Islam dan Isu-isu Semasa
> Haji Ismail Omar

Jumaat, 13 Januari 2012

Falsafah Dan Pengetahuan Islam.


Tajuk: Falsafah Dan Pengetahuan Islam.
Penulis: Dr. Abdul Jalil Hasan.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bahagian 1. Falsafah Islam (1)

Definisi Falsafah

Falsafah Nazariyyah

Falsafah Amaliyyah

Kedudukan Ilmu Mantiq Dalam Falsafah

Definisi Falsafah bagi Orang Masihi

Definisi Falsafah bagi Orang Islam

Definisi Falsafah di Barat Sekarang

Kesukaran-kesukaran Dalam Menentukan Definisi Falsafah

Perbezaan di Antara Falsafah dan Ilmu

Cabang-cabang Ilmu Falsafah

Cabang Ilmu Falsafah Masa Kini

Perkataan Agama

Orang Melayu Telah Mempelajari Ilmu Falsafah

Dari Manakah Datangnya Ilmu Falsafah ke Semenanjung Tanah Melayu

Buku-buku Ilmu Falsafah dan Agama

Penterjemahan Buku-buku Falsafah dan Agama

Kegiatan Menterjemah dan Mengarang Buku-buku Falsafah dan Agama Islam

Bahagian 2. Falsafah Islam (2)

Kaedah Pembahasan

Guna Ilmu Akhlak

Ilmu Akhlak

Cita-cita Tinggi

Asas Kelakuan

Jiwa Orang Dewasa

Pendapat Ulama Islam Berkenaan Psikologi

Perhubungan Ilmu Psikologi dengan Ilmu Akhlak

Orang Dewasa

Lampiran

Khamis, 12 Januari 2012

Manhaj Aqidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.


Tajuk: Manhaj Aqidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.
Penulis: Ismail Omar.
Penerbit: Access Infotech

Kandungan

Prakata

Taqdim Pengenalan

Bahagian 1: Konsep Dan Dasar Aqidah Islam

Bab 1. Definisi, Kepentingan Dan Sumber-Sumber Aqidah

1.1. Definisi (Pengertian) Aqidah

1.1.1. Aqidah suci dan aqidah fasad

1.1.2. Kedudukan aqidah suci pada hari ini

1.2. Kepentingan Aqidah

1.2.1. Tujuan aqidah

1.2.2. Definisi tauhid

1.2.3. Kepentingan tauhid

1.3. Sumber-Sumber Aqidah

1.3.1. Pendahuluan

1.3.2. Sumber aqidah yang muktamad

1.3.3. Penerimaan ulama yang terawal akan sumber-sumber aqidah yang asli.

1.3.4. Penerimaan golongan ahli bid’ah

Bab 2. Islam, Iman Dan Ihsan

2.1. Aqidah Dan Amalan

2.2. Martabat-Martabat Dalam Agama

2.3. al-Islam

2.3.1. Definisi al-Islam

2.3.2. Rukun Islam

2.4. al-Iman

2.4.1. Definisi al-Iman

2.4.2. Bahagian-bahagian Iman

2.4.2.1. Ucapan hati

2.4.2.2. Ucapan lidah

2.4.2.3. Amalan hati

2.4.2.4. Amalan lidah dan anggota badan

2.4.3. Perbincangan bahawa amalan (zahir) adalah termasuk dalam definisi Islam

2.4.4. Naik dan turun lman

2.4.5. Antara Iman dan Islam

2.4.6. Kaitan lman dengan syariat

2.4.7. Rukun Iman

2.4.8. Tanda-tanda keimanan dan Kemanisannya

1. Kasih kepada Allah dan rasul-Nya

2. Kasih kepada ulama yang terawal (salaf) dan mencontohi serta mengikut jejak langkah mereka

3. Kasih dan marah kerana Allah

4. Agar membenci untuk kembali kepada kekufuran sepertimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka

2.5. al-Ihsan

2.5.1. Pengertian al-Ihsan dan kaitannya dengan Islam dan Iman

2.5.2. berkenaan al-Ihsan

2.5.3. Martabat-martabat Ihsan

Bahagian 2. Beriman Kepada Allah

Bab 3. Beriman Dengan Allah

3.1. Pendahuluan

3.2. Kepentingan Asas Keimanan Ini.

3.3. Pembicaraan-Pembicaraan Penting Terhadap Beriman Dengan Allah

Bab 4. Wujud Allah

4.1. Fitrah Yang Suci Menyaksikan Kewujudan Allah Tanpa Sebarang Dalil

4.2. Penyelewengan Dari Fitrah Yang Suci

4.3. Kejadian Musibah-Musibah Menyucikan Perasaan Fitrah

4.4. Kaum Musyrikin Yang Telah Diutuskan Rasulullah Kepada Mereka Mengakui Akan wujudnya Maha Pencipta

4.5. Kekufuran Manusia Pada Zaman Ini Adalah Lebih Besar Lagi

4.6. Setiap Makhluk Mesti Ada Penciptanya (Dalil-Dalil Syarak Dan Kejadian Alam)

Bahagian 3. Bahagian-Bahagian Tauhid

Bab 5. Pembahagian Tauhid

5.1. Bahagian-Bahagian Tauhid

5.2. Kaitan Antara Tiga Bahagian Tauhid

5.3. Salah Faham Dan Kekeliruan Berkenaan Definisi Tauhid

Bab 6. Tauhid Rububiyah

6.1. Makna Tauhid Rububiyah

6.2. Tauhid Rububiyah Merupakan Fitrah Semulajadi Hampir Kesemua Manusia

6.3. Tauhid Rububiyah Dengan Sendirinya Tidak Memasukkan Seorang Insan Ke Dalam Agama Islam

Bab 7. Tauhid Uluhiyah

7.1. Penjelasan Berkenaan Tauhid Uluhiyah

7.1.1. Tauhid Uluhiyah merangkumi bahagian-bahagian tauhid yang lain

7.1.2. Kepentingan Tauhid Uluhiyah

7.1.3. Kaedah al-Quran dalam berdakwah kepada Tauhid Uluhiyah

7.2. Cara Perlaksanaan Tauhid Uluhiyah

7.2.1. Konsep Uluhiyah dalam ertikata Syahadah ”La Ilaha Illallah”

7.2.1.1. Makna syahadah ”La Ilaha Illallah”

7.2.1.2. Hasil dari ucapan syahadah ini

7.2.1.3. Tujuh syarat-syarat penerimaan syahadah ”La ilaha Illallah”

1. Ilmu

2. Yakin

3. Penerimaan (Qabul)

4. Menurut Perintah/taat

5. Membenarkan

6. Ikhlas

7. Kasih

7.2.2 Makna ibadah (Ubudiyah) dalam ertikata mengesakan Allah dalam segala jenis ibadat

7.2.2.1. Hikmah dijadikan manusia

7.2.2.2. Beribadah kepada Allah sahaja adalah dakwah kesemua rasul-rasul

7.2.2.3. Definisi ibadah atau ubudiyah

7.2.2.4. Rukun ibadah

7.2.2.5. Syarat-syarat ibadah

7.2.2.6. Antara ibadah, tauhid rububiyah dan uluhiyah (hakikat kauniyah dan hakikat diniyah)

7.2.2.7. Agama itu kesemuanya adalah ibadah dan cara menghasilkan kesempurnaan ubudiyah

Bab 8. Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Allah

8.1. Kepentingan Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat

8.1.1. Kekeliruan berkenaannya

8.1.2. Kepentingan yang hakiki

8.2. Definisi Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat

8.2.1. Pendapat ulama-ulama terawal berkenaan pengertian tauhid nama-nama dan dan sifat-sifat yang betul

8.2.1.1. Imam Waqi’ lbnu Jarrah

8.2.1.2. Imam al-Syafie

8.2.1.3. Imam Abu Hasan al-Asy’ari

8.2.1.4. Imam Ahmad Ibnu Hanbal

8.2.1.5. Pendapat ulama-ulama yang lain

8.3. Manhaj Untuk Memahami Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Allah Dengan Cara Yang Sahih

8.3.1. Tiga punca asasi untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah

8.3.1.1. Ketentuannya: Beriman dengan hanya apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan atau tetapkan akan diri-Nya

8.3.1.2. Kesucian-Nya: tiada sesuatu menyerupai-Nya

8.3.1.3. Kesempurnaan-Nya: menghindar dari persoalan untuk mengetahui hakikat bentuk sepenuhnya

8.3.2. Salah faham terhadap cara menetapkan tauhid nama-nama dan sifat-sifat

8.3.2.1. al-Tasybih atau menyerupakan dan al-Tamsil atau menyamakan

8.3.2.2. al-Tahrif atau menukarkan

8.3.2.3. al-Ta’athil atau menafikan

8.3.2.4. al-Takyif atau menyoalkan bentuk dan cara

8.3.2.5. al-Tafwid atau menyerahkan

8.4. Namanama Allah Yang Amat Baik (al-Husna)

8.4.1. Penjelasan ayat 180 dalam surah al-A’araf

8.4.1.1. Maksud sebutan al-Husna

8.4.1.2. Cara,berdoa dengan nama-nama-Nya al-Husna

8.4.1.3. Penyimpangan dari penggunaan nama-nama Allah yang betul

8.4.2. Bilangan nama-nama Allah: Penjelasan hadith bagi Allah sebanyak 99 nama

8.4.2.1. Nama-nama Allah sebenarnya tiada terhitung banyaknya

8.4.2.2. Pendhaifan riwayat hadith-hadith yang mencatatkan 99 nama-nama Allah

8.4.2.3. Di antara sebab menguatkan iman: menghitung dan memahami nama-nama Allah serta berdoa dengannya

8.4.2.4. Tafsiran sambungan lafaz: la adalah witir dan suka kepada witir (bilangan ganjil)

8.4.2.5. Contoh pengagungan Rasulullah terhadap Allah dengan pemujian dan doa kepada-Nya

8.4.3. Nama Tuhan yang paling agung: Allah

8.5.1. Sifat-Sifat Allah

8.5.2. Beberapa kaedah penting untuk memahami sifat-sifat Allah secara betul

8.5.1.1. Apa jua penetapan yang dibuat kepada mana-mana sifat maka penetapan ini juga sama sabitnya dengan sifat-sifat yang lain

a) Mereka yang menetapkan beberapa sifat sahaja (golongan Asy'ariah)

b) Mereka yang menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat-Nya (golongan Muktazilah)

c) Mereka yang menafikan kedua-dua nama-nama dan juga sifat-sifat Allah (golongan Jahmiyah)

8.5.1.2. Penetapan bagi sifat-sifat Allah sama seperti penetapan terhadap zat-Nya

8.5.1.3. Ayat-ayat sifat bukan dari ayat-ayat mutasyabih dan dengan itu tidak perlu ditakwil

8.5.1.4. Makna zahir sifat-sifat Allah tidak sekali-kali membawa makna kepada penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk-Nya dan dengan itu tidak perlu ditakwilkan

8.5.1.5. Sifat-sifat Allah terbahagi kepada dua: tetap (positif) dan negatif

8.5.1.6. Sifat-sifat positif terbahagi kepada dua: sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan

8.5.2. Pengenalan dan penerangan berkenaan beberapa sifat Allah menerusi al-Quran dan Hadith

8.5.2.1. Zat Allah

8.5.2.2. Sifat ilmu

8.5.2.3. Iradah (berkehendak)

8.5.2.4. Wajah Allah yang maha suci

8.5.2.5. Dua tangan Allah

8.5.2.6. Istiwa’ (berada) di atas ’Arasy

8.5.2.7. Di mana Allah?

8.5.2.8. Sifat bersama

8.5.2.9. Berkata-kata

8.6. Penyelewengan Dari Manhaj Yang Suci Dalam Penetapan Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Serta Penyangkalan Terhadapnya

8.6.1 Perhatian penting: Perbezaan antara golongan Ahli Sunnah dan golongan Asya'ariah  bukan dalam masalah sifat-sifat Allah sahaja

8.7. Kesan Pendidikan Hasil Dari Pengetahuan Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Di Kalangan Individu Dan Masyarakat

8.7.1. Hubungan dengan Tuhannya

8.7.2. Perhubungannya sesama makhluk

Bahagian 4. Nafian Kepada Aqidah Tauhid: Syirik, Kufur Dan Bid’ah

Bab 9. Penyekutuan Aqidah Tauhid: Syirik

9.1. Permulaan Terjadinya Syirik Dan Perkembangannya

9.1.1. Generasi pertama manusia kesemuanya adalah mengamalkan tauhid

9.1.2. Timbulnya syirik dan permulaan pemesongan aqidah adalah disebabkan pemujaan orang-orang yang salih

9.1.3. Perkembangan syirik di zaman Nabi Nuh dan umat-umat selepasnya

9.1.4. Kesimpulan pengajaran dari perutusan dakwah rasul-rasul kepada manusia

8.2. Bahagian-Bahagian Syirik

9.2.1. Syirik besar

9.2.1.1. Bahayanya bahagian syirik ini

9.2.1.2. Kesannya terhadap seorang manusia

9.2.1.3. Contoh-contoh syirik besar

a) berlebih-lebihan memuja orang-orang salih termasuk nabi-nabi:

i) melampaui batas dalam memuji mereka

ii) melukis atau mengukir

iii) membuat binaan atas kubur

b) Berdoa kepada yang lain selain dari Allah (masalah tawassul, istighasah, syafaat)

i) bertawassul dengan iman dan annal salih

Bab 10. Pengingkaran Aqidah Tauhid: Kufur

10.1. Kufur Dan Iman

10.1.1. Ingkar aqidah

10.1.2. Amalan-amalan dan sebutan-sebutan yang boleh dihukumkan kafir

10.1.3. Hukum terhadap orang-orang kafir

10.1.4. Kedudukan seorang kafir di sisi Allah

10.2. Bahagian-Bahagian Kufur

10.2.1. Kufur besar

10.2.1.1. Kufur bohong (al-Takzib)

10.2.1.2. Kufur enggan (al-iba’) dan takabbur (al-Istikbar)

10.2.1.3. Kufur ragu-ragu (dzan) dan syak

10.2.1.4. Kufur tiada peduli (al-’Ikraad)

10.2.1.5. Kufur munafik

10.2.1.6. Kufur ingkar (juhud)

10.2.2. Kufur kecil

10.2.3. Antara iman, kufur dan bahagian-bahagian kufur

10.3. Masalah Nifaq Atau Munafik

10.3.1. Bahagian-bahagian munafik

10.3.1.1. Nifaq besar

10.3.1.2. Nifaq kecil

10.3.2. Tindakan orang-orang Muslimin terhadap orang-orang munafik di dunia

10.3.3. Sifat-sifat dan bahayanya orang-orang munafik

10.3.4. Taubat orang-orang munafik

10.4. Masalah Fasiq

10.4.1. Fasiq amalan dan fasiq iktiqad

10.4.2. Syarat-syarat taubat fasiq iktiqad

10.5. Hukum Orang-Orang Islam Yang Mengerjakan Maksiat

10.5.1. Ringkasan iktiqad Ahli Sunnah wal-Jamaah berkenaan perkara ini

10.5.2. Martabat-martabat ahli tauhid dan ahli neraka di akhirat

10.5.3. Dalil-dalil yang pada zahirnya mengkafirkan pembuat maksiat atau dosa-dosa besar

10.5.4. Salah faham golongan Bid’ah ke atas makna zahir nas-nas dari al-Quran dan hadith

10.5.5. Kesimpulan iktiqad Ahli al-Sunnah Wal-Jamaah berkenaan pembuat maksiat

10.6. Masalah Menghukum Dengan Hukum Allah Dan Kafir Mengkafir

10.6.1. Nas-nas berkenaan menghukum dengan hukum Allah

10.6.2. Pendapat dan penafsiran ulama berkenaan ayat-ayat di atas

10.6.2.1. Pendapat Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah

10.6.2.2. Pendapat Imam Ibnu al-Qayyim

10.6.2.3. Pendapat as-Syeikh Muhammad Ibrahim Ali as-Syeikh

10.2.2.4. Pendapat Imam lbnu Abi al-Iz

10.6.3. Masalah kafir mengkafir

10.6.4. Kelebihan dan faedah menghukum dengan syariat Islam

10.6.5. Mereka yang dipertanggungjawabkan supaya berhukum dengan hukum/syariat Allah

10.6.5.1. Pemerintah

10.6.5.2. Para ulama

10.6.5.3. Keseluruhan umat muslimin

Bab 11. Penyelewengan Aqidah Tauhid: Bid’ah.

11.1. Muqaddimah: Masalah Bid’ah

11.1.1. Bid’ah adalah masalah pokok/usul/aqidah

11.1.2. Ringkasan sejarah permulaan dan perkembangan bid’ah

11.2. Pengertian Bid’ah

11.2.1. Definisi bid’ah dari segi bahasa

11.2.2. Definisi bid’ah dari segi syarak

11.2.2.1. Perbincangan pendapat yang mengatakan wujudnya bid’ah hasanah serta membahagikan bid’ah kepada beberapa bahagian:

a) Pendapat golongan tersebut

b) Perbincangan berkenaan dalil-dalil pendapat golongan ini

i) Hadith: “Apa yang dipandangkan oleh al-Muslimun (orang-orang Islam) baik, maka ia adalah di sisi Allah baik”

ii) Hadith Umar “Ini adalah sebaikbaik bid’ah”

iii) Hadith: “Sesiapa yang melaksanakan dalam Islam sunnah hasanah”

iv) Firman Allah: “Dan mereka telah mengada-adakan (mereka-rekakan) rahbaniyah”

v) Kenyataan Abdullah lbnu Umar r.a sembahyang dhuha berjemaah di masjid sebagai bid’ah

vi) Perbuatan para sahabat mengumpul al-Quran, menulisnya dalam satu mashaf, dan akhirnya mengiktirafkan ke atas mashaf Uthman sahaja

vii) Kenyataan yang diriwayatkan oleh Imam as-Syafie bahawa bid’ah itu terbahagi kepada dua dan seterusnya pembahagian bid’ah oleh setengah golongan kepada lima hukum fiqh

c) Kesimpulan pendapat ini

11.2.2.2. Perbincangan pendapat yang menolak atau memburukkan setiap perbuatan bid’ah

a) Ringkasan pendapat ini

b) Keterangan bahawa agama itu telah sempurna tanpa memerlukan sebarang perubahan atau rekaan (bid’ah)

c) Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa setiap bid’ah adalah menyesatkan

Kesimpulan perbahasan berkenaan pengertian bid’ah yang betul

11.2.4. Perbezaan antara bid’ah dan al-Masalih al-Mursalah

11.2.4.1 Definisi/pengertian al-Masalih al-Mursalah

a) Penerimaan ulama’ fiqh sebagai satu sumber syariat

i) Pendapat yang menerima al-Masalih al-Mursalah

ii) Pendapat yang menerimanya tanpa kepastian yang jelas ataupun dengan syarat-syarat tertentu

iii) Pendapat yang menolak al-Masalih al Mursalah

b) Dalil-dalil pensyariatan al-Masalih al-Mursalah

c) Perbezaan pendapat dalam mendefinisikan al-Masalih al-Mursalah

i) Pendapat (definisi) yang menentukan maksud syarak

ii) Pendapat (definisi) yang menyerahkannya kepada akal

iii) Pendapat (definisi) yang menyatukan maksud syarak dan akal

11.2.4.2. Contoh-contoh al-Masalih al-Mursalah

11.2.4.3. Bahagian-bahagian maslahah dan martabat-martabatnya

(a) Maslahah yang diiktibarkan

(b) Maslahah yang dibatalkan

(c) Maslahah mursalah

11.2.4.4. Kaitan antara bid’ah dan masalih mursalah

11.2.4.5. Perbezaan antara bid’ah dan masalih mursalah

11.3. Penganjuran Untuk Mengikuti (Ittiba’) Sunnah Rasul Dan Masalah Taqlid Yang Menyebabkan Penyebaran Bid’ah

11.3.1. Sunnah Rasul

11.3.1.1. Makna sunnah

11.3.1.2. Bahagian-bahagian sunnah

a) Sunnah sebutan

b) Sunnah perbuatan

c) Sunnah meninggalkan

d) Sunnah persetujuan

e) Sunnah al-Khulafa’ al-Rasyidin

11.3.2. (mengikuti) sunnah Rasul

11.3.2.1. Makna ittiba’ dan taat

11.3.2.2. Dalil-dalil ittiba’

11.3.3. Masalah taqlid dan kaitannya dengan bid’ah

11.3.3.1. Definisi taqlid

11.3.3.2. Perbezaan antara taqlid dan ittiba’

11.3.3.3. Perbincangan Pelbagai pendapat berkenaan hukum bertaqlid

a) Pendapat yang melarang bertaqfid tanpa pengecualian

b) Pendapat yang membolehkan bertaqlid kepada imam-imam mujtahidin

c) Pendapat yang hanya membenarkan taqfid oleh mereka yang tiada keahlian (ilmu) tentang ijtihad

11.3.3.4. Kesimpulan terhadap kesemua pendapat berkenaan hukum bertaqlid

11.3.3.5. Masalah ta’assub kepada keempat mazhab sahaja serta cara mengatasinya

a) Pembatalan pendapat pintu ijtihad sudah ditutup

b) Kenyataan imam-imam besar dalam mazhab feqah yang empat

c) Bertaqlid kepada salah satu dari empat mazhab bukanlah wajib atau pun sunat

d) Penyesatan dan kejahilan sesiapa yang taksub kepada mana-mana manusia selain dari Rasulullah

e) Pembahagian pendapat mazhab-mazhab kepada tiga bahagian

f) Cadangan cara untuk mengatasi masalah taksub mazhab semasa

11.3.3.6. Kaitan taqfid dengan bid’ah: Penyebaran bid’ah disebabkan amalan taqlid yang batil

11.4. Bahagian-Bahagian Bid’ah

11.4.1. Bid’ah haqiqiyah dan bid’ah idhafiyah (tambahan)

11.4.1.1. Bid’ah haqiqiyah

11.4.1.2. Bid’ah idhafiyah (tambahan)

11.4.2. Bid’ah ta’abbudiyah (ibadah) dan bid’ah ’adiyah (adat)

11.4.3. Bid’ah fi’liyah (perbuatan) dan bid’ah tarkiyah (peninggalan)

11.4.4. Bid’ah iktiqadiyah, qawliyah (pendapat) dan amaliyah

11.5.Sebab-Sebab Timbulnya Dan Tersebamya Bid’ah

11.5.1. Kejahilan kepada maksud-maksud syarak

11.5.1.1. Kesempurnaan syarak

11.5.1.2. Dakwaan pertentangan antara nas-nas yang sahih

11.5.2. Kejahilan terhadap alat-alat untuk memahami nas-nas yang sahih

11.5.3. Kejahilan berkenaan As-Sunnah dan kedudukannya dalam pensyariatan

11.5.4. Meninggikan peranan akal terhadap nas-nas mutasyabih

11.5.5. Pengikutan hawa nafsu

11.5.6. Penyelewengan terhadap nas-nas mutasyabih

11.5.7. Berlebih-lebihan dalam taat serta memuliakan kepada yang bukan maksum

11.5.8. Sebab-sebab yang lain Kesan-Kesan Bid’ah

11.6.1. Mematikan sunnah

11.6.2. Pertengkaran, perbalahan dan perselisihan yang batil

11.6.3. Berpecah-pecah terkeluar dari jemaah Islam menuruti golongan-golongan yang fasad

11.6.4. Penyesatan manusia tanpa pengunduran semula ke jalan yang benar dari amalan bid’ahnya.

11.7. Hukum Bid’ah

11.7.1. Pembahagian hukum kepada perbuatan bid’ah

11.7.2. Dosa bid’ah pada dasarnya lebih berat dari dosa-dosa besar

11.8. Cara Untuk Membasmi Bid’ah

11.8.1. Penyebaran ilmu berkenaan al-Sunnah

11.8.2. Mempraktikkan amalan sunnah dalam segenap lapisan masyarakat (individu dan jemaah)

11.8.3. Mengkaji serta menyebarkan pengetahuan berkenaan kesesatan dan bahayanya bid’ah

11.8.4. Menyekat dan mencegah sebab-sebab timbul dan tersebarnya bid’ah

11.8.5. Mengasingkan serta memulaukan pembuat bid’ah

11.8.6. Kesimpulan: Amal makruf dan nahi mungkar.

Rujukan.

Rabu, 11 Januari 2012

Khazanah Islam: Falsafah Dan Kesusasteraan.


Tajuk: Khazanah Islam: Falsafah Dan Kesusasteraan.
Penulis: Mana Sikana.
Penerbit: Penerbitan Karyawan.

Kandungan

Pemikiran-pemikiran Kemasukan Islam Ke Alam Melayu.

Bidang-bidang Falsafah Dan Perkembangannya.

Konsep Kewujudan Dalam Pandangan Islam.

Tradisi dan Falsafah Penciptaan Puisi

Tasawuf Memundurkan Masyarakat Islam?

Muzik Dan Islam Serta Hubungannya Dengan Kehidupan.

Aidilfitri Aidil lnsani.

Antara Budaya Agama Dan Budaya Islam.

Genre Pidato Media imej Budaya Masyarakat.

Tradisi Penciptaan Karya Bercorak Islam Sebagai Landasan

Ke Arah Penyatuan Bahasa Dan Persuratan Melayu Nusantara

Rujukan

Selasa, 10 Januari 2012

60 Tahun Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu: Asas Negara Merdeka.


Tajuk: 60 Tahun Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu: Asas Negara Merdeka.
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia Dan Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Malaysia.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Kandungan

# Pahit Getir Malayan Union

Liku-Liku Ke Arah Persekutuan Tanah Melayu 1948
> Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali

Pejabat Tanah Jajahan Dan Persekutuan: Satu Perjalanan Pemikiran Kolonial
> Prof. Madya Dr. Hamidin Abd. Hamid

# Pahit Getir Persekutuan Tanah Melayu 1948

Perlembagaan Malayan Union Dan Perlembagaan 1948: Suatu Analisis
> Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus

Pembentukan Kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu 1948-1956 Dan Kesannya Kepada Kedudukan Politik Orang Melayu
> YBhg. Prof. Datuk Dr. Ramlah Adam

# Persekutuan Tanah Melayu 1948: Asas Pembentukan Perlembagaan Negara Merdeka

Perjanjian Persekutuan 1948 Dan Perlembagaan Persekutuan 1957: Satu Kajian Komparatif
> Prof. Madya Dr. Joseph M. Fernando

Konsep Raja Berperlembagaan Dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
> Prof. Dr. Abdul Aziz Bari

# Persekutuan Tanah Melayu 1948 Dalam Pembentukan Kerajaan Baru

Kedudukan Orang Melayu Dalam Bidang Iktisad Dalam Era Persekutuan Tanah Melayu
> Prof. Dr. Nik Anuar Nik Mahmud

Reaksi Penduduk Tanah Melayu Terhadap Perjanjian 1948,
> Prof. Madya Dr. Mohd Isa Othman

# Persekutuan Tanah Melayu Di Mata Akhbar Dan Generasi Masa Kini

Peranan Akhbar Melayu Dalam Perjuangan Kemerdekaan
> Prof Dr. Mohd. Safar Hasim

Persekutuan 1948: Penghayatan Generasi Masa Kini
> Dr. A. Rahman Tang Abdullah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...