JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 28 Februari 2013

Arqam Tersungkur Di Pintu Syurga.


Tajuk: Arqam Tersungkur Di Pintu Syurga.
Penulis: Zabidi Mohamed.
Penerbit: Zabidi Publications.

Kandungan

Muqaddimah

Bab 1. Eempayar al-Arqam Pada Usia 26 Tahun: The Unsinkable Ship.

Bab 2. Perang al-Arqam Dan Pusat Islam: The Scenario’

Bab 3. Pertemuan Sulit Pemimpin Kanan al-Arqam Dengan Pengarah Cawangan Khas: Strategi Menjadi Tragedi

Bab 4. Detik-Detik Penangkapan Ustaz Asaari: The Conspiracy’

Bab 5. Burung Masuk Dalam Sangkar

Bab 6. Soal Siasat Di PRC: “I Will Ask My Boys To Kick You”

Bab 7. Soal Siasat Dan Sosal Siat-Siat Di PULAPOL: Bercinta Dengan Semut

Bab 8. Taqiyah Dalam Jejak Kasih: Bermulanya Sandiwara

Bab 9. Pengakuan Di Masjid Negara: Rahsia Di Sebalik Air Mata Khairil Anuar.

Bab 10. Transkripsi Pengakuan Hj. Asaari Dan Pemimpin-Pemimpin Kanan al-Arqam.

Bab 11. Road-Show Dan ISA Kali Kedua: The Azura’s Factor terbongkarnya Yaqazah Perantaraan’

Bab 12. Jawapan Dari Allah: Akibat Terlalu Taksub

Rabu, 27 Februari 2013

40 Persoalan Arqam Dan Aurad MuhammadiahTajuk: 40 Persoalan Arqam Dan Aurad Muhammadiah
Penulis: Mohd Rosdi Yusoff.
Penerbit: Penerbitan Raqib.

Kandungan

Kata Aluan

Sinopsis

Pengantar

Soalan 1. Bagaimana kedudukan Arqam sebagai badan dakwah sukarela?

Soalan 2. Kenapa pendukung utamanya tidak boleh terlepas dari Aurad Muhammadiah?

Soalan 3. Apakah itu Aurad Muhammadiah? Dan bagaimana hakikat Aurad Muhammadiah menurut perspektif Islam? Bagaimana pula Aurad Muhammadiah dianggap intipati segala amalan di dalam Islam?

Soalan 4. Siapakah Syeikh Muhammad Suhaimi yang sebenarnya?

Soalan 5. Kenapa Arqam sesat di Alas Katonggo?

Soalan 6. Benarkah Alas Katonggo bandar para wali-vvali Allah?

Soalan 7. Benarkah Syeikh Muhammad Suhaimi masih hidup? Jika ia masih hidup, di mana tempat tinggalnya? Di Alas Katonggo? Di Johor atau di Singapura?

Soalan 8. Kenapa Syeikh Arqam turut mendakwa Syeikh Muhammad Suhaimi belum mati? Sebaliknya ghaib dari dunia dan akan kembali lagi buat kali kedua sebagai Imam al-Mandi al-Muntazar?

Soalan 9. Apakah hubungan sulit (rahsia) antara Haji Ashaari Muhammad (sekarang bergelar al-Tamimi) dengan Syeilth Muhammad Suhaimi yang telah meninggal dunia itu?

Soalan 10. Kenapa orang yang sudah mati dikatakan masih ada hubungan?

Soalan 11. Apakah pesanan-pesanan Syeikh Muhammad Suhaimi kepada Haji Ashaari Muhammad?

Soalan 12. Benarkah Syeikh Muhammad Suhaimi pernah berpesan dan menyebut bahawa seorang pemuda bernama Ashaari akan mengembangkan Aurad Muhammadiah?

Soalan 13. Apakah Islam menerima konsep adanya Rijal alGhaib dan mempunyai hubungan dengan manusia di dunia ini?

Soalan 14. Kenapa ahli-ahli Arqam terjebak dengan dakwaandakwaan khurafat?

Soalan 15. Kenapa Majlis Yaqozah diadakan?

Soalan 16. Apakah Majlis Yaqozah itu?

Soalan 17. Bagaimanakah Majlis Yaqozah itu dijalankan?

Soalan 18. Apakah perkara-perkara khurafat dan bid’ ah yang berlaku dalam Majlis Yaqozah itu?

Soalan 19. Apakah pengertian Kasyaf menurut pandangan Islam?

Soalan 20. Benarkah Haji Ashaari Muhammad seorang yang Kasyaf?

Soalan 21. Kenapa Haji Ashaari Muhammad keluar negara?

Soalan 22. Berjayakah Arqam di luar negara?

Soalan 23. Kenapa tempat peranginan Phuket menjadi pilihan Haji Ashaari Muhammad al-Tamimi?

Soalan 24. Kenapa kerajaan menolak Arqam?

Soalan 25. Apakah pandangan Arqam tentang politik kenegaraan?

Soalan 26. Kenapa Haji Ashaari Muhammad ingin menjadi Perdana Menteri?

Soalan 27. Kenapa Haji Ashaari Muhammad dan Jemaah Arqam ingin mentadbir (menguasai) Pusat Islam JPM?

Soalan 28. Dapatkah Arqam diselamatkan?

Soalan 29. Siapakah Imam al-Mandi al-Muntazar?

Soalan 30. Kenapa Haji Ashaari Muhammad mendakwa bahawa Syeikh Muhammad Suhaimi sebagai Imam Mandi alMuntazar?

Soalan 31. Kenapa al-marhum Ustaz Haji Mokhtar Yaakob meninggalkan Arqam?

Soalan 32. Siapakah yang lebih berwibawa dan berilmu antara Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dibanding dengan Haji Ashaari Muhammad?

Soalan 33. Ustaz Haji Mokhtar Yaakob difitnah oleh ahli-ahli Arqam, kenapa?

Soalan 34. Sempatkah Haji Ashaari Muhammad menanti kedatangan Imam al-Mandi al-Muntazar?

Soalan 35. Siapakah Haj i Ashaari Muhammad yang sebenar?

Soalan 36. Benarkah Haji Ashaari Muhammad daripada kerabat Rasul Allah s.a.w. dari keturunan Bani Tamim?

Soalan 37. Siapakah sebenarnya golongan Bani Tamim menurut sejarah?

Soalan 38. Kenapa para ulama tidak menyertai Arqam? 224

Soalan 39. Bolehkah Haji Ashaari Muhammad menyelamatkan orang-orang Arqam dari khurafat dan bid’ah?

Soalan 40. Kenapa orang-orang yang berjasa dengan Arqam meninggalkan jemaah itu?

Lampiran 1. Tandirul Arwah

Lampiran 2. Arqam Sesat di Alas Katonggo

Lampiran 3. Pengakuan bekas isteri Amir Arqam di sebuah negara jiran?

Selasa, 26 Februari 2013

Aqidah Imam Empat Mazhab.Tajuk:Aqidah Empat Imam Mazhab.
Penulis:Abdul Rahman al-Khumais.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan

Muqaddimah

Perbahasan 1. Penjelasan Tentang Kesamaan Agidah Empat Imam Dalam Masalah-masalah Usuluddin, Selain Masalah Iman

Perbahasan 2. Aqidah Imam Abu Hanifah (r.h.)

a. Ucapan Imam Abu Hanifah Tentang Tauhid

b. Ucapan Imam Abu Hanifah Tentang Qadar

c. Ucapan Imam Abu Hanifah Tentang Iman

d. Ucapan Imam Abu Hanifah Tentang Sahabat

e. Larangan Imam Abu Hanifah Terhadap Ilmu Kalam Dan Perdebatan Dalam ad-Din (agama)

Perbahasan 3. Aqidah Imam Malik Bin Anas (r.h.)

a. Ucapannya Tentang Tauhid

b. Ucapan Imam Malik Tentang Qadar

c. Ucapan Imam Malik Tentang Iman

d. Ucapan Imam Malik Tentang Sahabat

e. Larangan Imam Malik Terhadap Ilmu Kalam Dan Perdebatan Dalam Masalah ad-Din

Perbahasan 4. Aqidah Imam Syafi’i (r.h.)

a. Ucapan Imam Syafi’i Tentang Masalah Tauhid

b. Ucapan Imam Syafi’i Tentang Qadar

c. Ucapan Imam Syafi’i Tentang Iman

d. Ucapan Imam Syafi’i Tentang Sahabat

e. Larangan Imam Svafi’i Terhadap Ilmu Kalam Dan Perdebatan Dalam Masalah ad-Din

Perbahasan 5. Aqidah Imam Ahmad Bin Hambal (r.h.)

a. Ucapannya Tentang Tauhid

b. Ucapannya Tentang Qadar

c. Ucapan Imam Ahmad Tentang Iman

d. Ucapannya Tentang Sahabat

e. Larangan Imam Ahmad Terhadap Ilmu Kalam Dan Perdebatan Dalam Masalah ad-Din

Khatimah

Daftar Maraji’

Ahad, 24 Februari 2013

Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku 'Salafiyah Wahabiyah': 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari.


Tajuk: Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku 'Salafiyah Wahabiyah': 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari.
Penulis: Hafiz Firdaus Abdullah.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.
Kandungan
Muqaddimah

Pengenalan

Buku apakah yang dinilai semula

Kenapakah perlu dinilai semula buku Salafiyah Wahabiyah

Beberapa sebab lain penilaian semula ini adalah penting:

Yang sebenarnya dinilai adalah Hasan al-Saqqaf.

Sebagai sumber kajian dalam subjek Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Siapakah yang menilai semula buku Salafiyah Wahabiyah

Aspek penilaian semula.

Metode penyampaian dan perbahasan

Sumber rujukan

Penghargaan

Penilaian Semula No 1: Aliran al-Khalaf bermula selepas tahun 300 atau 500 hijrah.

Penilaian Semula No 2.

Dakwaan Fahaman Al-Salaf berasal daripada Ibn Hazm al-Zahiri.

Dakwaan Ibn Taimiyyah terpengaruh dengan tradisi pemikiran Ibn Hazm.

Dakwaan Ibn Taimiyyah mengkritik dan menyanggah Ijma’ yang dinukil oleh Ibn Hazm tentang tempat bagi Allah.

Penilaian Semula No 3. Dakwaan Fahaman al-Salaf berasal daripada Hisyam al-Jawaliqi.

Penilaian Semula No 4. Pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang asal usul fahaman al-Salaf.

Penilaian Semula No 5. Pegangan (i’tiqad) al-Ghazali dalam Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Penilaian Semula No 6. Asal usul Mazhab al-Salaf.

Penilaian Semula No 7. Apakah perlu kembali kepada Mazhab al-Salaf?

Kesimpulan Bab A: Antara al-Salaf dan al-Khalaf.

Bab A: Pengenalan kepada al-Salaf dan al-Khalaf

Pengenalan:

al-Takwil dari sudut istilah dan maksud.

Pengertian istilah al-Takwil di sisi generasi Al-Salaf dan Al-Khalaf.

Penilaian Semula No 8. Doa Rasulullah s.a.w. kepada Ibn ‘Abbas: “Dan ajarkanlah dia al-Takwil”.

Penilaian Semula No 9. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Betis dalam ayat 42 surah al-Qalam.

Penilaian Semula No 10. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Tangan dalam ayat 47 surah al-Zaariyat.

Penilaian Semula No 11. Pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani tentang al-Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Penilaian Semula No 12. Hadis “Serahkan kepada orang alim jika kamu tidak mengetahuinya”.

Penilaian Semula No 13. Dakwaan al-Takwil terhadap hadis “Aku sakit…”

Penilaian Semula No 14. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 67 surah al-Taubah dan ayat 14 surah al-Sajdah.

Penilaian Semula No 15. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Zalim” dalam ayat 82 surah al-An‘aam.

Penilaian Semula No 16. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 51 surah al-A’raaf.

Penilaian Semula No 17. Dua kaedah bacaan terhadap ayat 7 surah ‘Ali Imran.

Penilaian Semula No 18. Dakwaan Malik bin Anas mentakwil hadis “al-Nuzul”.

Penilaian Semula No 19. Dakwaan al-Bukhari mentakwil hadis Suka.

Penilaian Semula No 20. Dakwaan takwilan Ibn ‘Abbas terhadap surah “al-Nasr”.

Penilaian Semula No 21. Dakwaan Ibn Jarir al-Tabari mentakwil ayat 29 surah al-Baqarah.

Penilaian Semula No 22. Dakwaan Ahmad bin Hanbal mentakwil ayat 22 surah al-Fajr.

Penilaian Semula No 23. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Kaki.

Penilaian Semula No 24. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Baru”.

Penilaian Semula No 25. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Istiwa’.

Penilaian Semula No 26: Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Bersama.

Penilaian Semula No 27. Dakwaan al-Asya‘ari mengamalkan al-Takwil.

Penilaian Semula No 28. Kesimpulan Manhaj al-Salaf tentang nas-nas al-Sifat.

Bab B: Dakwaan Generasi Al-Salaf mentakwilkan nas-nas al-Sifat

Pengenalan.

al-Takwil dari sudut istilah dan maksud.

Pengertian istilah al-Takwil di sisi generasi Al-Salaf dan Al-Khalaf.

Penilaian Semula No 8. Doa Rasulullah s.a.w. kepada Ibn ‘Abbas: “Dan ajarkanlah dia al-Takwil”.

Penilaian Semula No 9. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Betis dalam ayat 42 surah al-Qalam.

Penilaian Semula No 10. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Tangan dalam ayat 47 surah al-Zaariyat.

Penilaian Semula No 11. Pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani tentang al-Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Penilaian Semula No 12. Hadis “Serahkan kepada orang alim jika kamu tidak mengetahuinya”.

Penilaian Semula No 13. Dakwaan al-Takwil terhadap hadis “Aku sakit…”

Penilaian Semula No 14. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 67 surah al-Taubah dan ayat 14 surah al-Sajdah.

Penilaian Semula No 15. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Zalim” dalam ayat 82 surah al-An‘aam.

Penilaian Semula No 16. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 51 surah al-A’raaf.

Penilaian Semula No 17. Dua kaedah bacaan terhadap ayat 7 surah ‘Ali Imran.

Penilaian Semula No 18. Dakwaan Malik bin Anas mentakwil hadis “al-Nuzul”.

Penilaian Semula No 19. Dakwaan al-Bukhari mentakwil hadis Suka.

Penilaian Semula No 20. Dakwaan takwilan Ibn ‘Abbas terhadap surah “al-Nasr”.

Penilaian Semula No 21. Dakwaan Ibn Jarir al-Tabari mentakwil ayat 29 surah al-Baqarah.

Penilaian Semula No 22. Dakwaan Ahmad bin Hanbal mentakwil ayat 22 surah al-Fajr.

Penilaian Semula No 23. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Kaki.

Penilaian Semula No 24. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Baru”.

Penilaian Semula No 25. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Istiwa’.

Penilaian Semula No 26. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Bersama.

Penilaian Semula No 27. Dakwaan al-Asya‘ari mengamalkan al-Takwil.

Penilaian Semula No 28. Kesimpulan Manhaj al-Salaf tentang nas-nas al-Sifat.

Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah

Pengenalan.

Penilaian Semula No 29. Salinan kata-kata daripada Abu al-Hasan al-Asya‘ari tidak memiliki sanad.

Penilaian Semula No 30. Kandungan al-Ibanah bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh lain-lain tokoh al-Asya‘irah.

Penilaian Semula No 31. Kitab al-Ibanah menjurus kepada Tajsim.

Penilaian Semula No 32: Kitab al-Ibanah mendakwa golongan al-Mu’tazilah berpendapat Allah berada di setiap tempat dan ini bertentangan dengan Ijma’.

Penilaian Semula No 33. Adakah selama 40 tahun al-Asya‘ari tidak mengetahui ajaran gurunya al-Juba’i?

Penilaian Semula No 34. Perselisihan dalam tarikh meninggal al-Asya‘ari.

Penilaian Semula No 35: Al-Ibanah sebenarnya dikarang oleh al-Qadhi al-Baqilani.

Penilaian Semula No 36. al-Qadhi al-Baqilani juga dikenali sebagai al-Asya‘ari.

Penilaian Semula No 37. Gaya bahasa al-Ibanah menyerupai al-Tamhid karya al-Baqilani.

Penilaian Semula No 38. Al-Ibanah mentohmah Abu Hanifah.

Penilaian Semula No 39. Dakwaan permusuhan antara al-Hanabilah, al-Mu’tazilah dan al-Hanafiyah.

Penilaian Semula No 40. Kesimpulan Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah.

Bab D: Syubhat Dalam Kaedah Ibn Taimiyyah Terhadap Nas-Nas al-Sifat

Pengenalan

Kaedah Ibn Taimiyyah dalam memahami nas-nas al-Sifat.

Penilaian Semula No 41. Kritikan Ibn Taimiyyah terhadap takwilan al-Tirmizi.

Penilaian Semula No 42. Penolakan pertama terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 43. Dakwaan Ibn Taimiyyah menetapkan sifat “Menetap” dan “Sakit” terhadap Allah.

Penilaian Semula No 44. Penolakan kedua terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 45. Penolakan ketiga terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 46. Penolakan keempat terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 47. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Imam al-Haramain.

Penilaian Semula No 48. Dakwaan al-Dzahabi membuang nas yang asal.

Penilaian Semula No 49. Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Imam al-Haramain.

Penilaian Semula No 50. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Nawawi.

Penilaian Semula No 51. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Laqqani.

Penilaian Semula No 52. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn al-Jauzi.

Penilaian Semula No 53. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Qurtubi.

Penilaian Semula No 54. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Baijuri.

Penilaian Semula No 55. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Qadhi ‘Abd Jabbar al-Mu’tazili.

Penilaian Semula No 56. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Razi.

Penilaian Semula No 57. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn ‘Asakir.

Penilaian Semula No 58. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Suyuti.

Penilaian Semula No 59. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn Hajar al-Haithami.

Penilaian Semula No 60. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Zarqani.

Penilaian Semula No 61. Kesimpulan Bab D: Syubhat dalam kaedah Ibn Taimiyyah terhadap nas-nas al-Sifat.

Bab E: al-Tafwidh dan persoalan “Di manakah Allah?”

Pengenalan

Penilaian Semula No 62.

Definisi “al-Tafwidh.”

Persoalan “Di manakah Allah?”

Penilaian Semula No 63. Membahas “Di manakah Allah?” menurut Abu Hanifah.

Penilaian Semula No 64. Menterjemah Istiwa’ sebagai “Duduk”.

Penilaian Semula No 65. Menterjemah Istiwa’ sebagai “Bersemayam”.

Penilaian Semula No 66. Membahas “Di mana Allah?” menurut al-Shafi‘i.

Penilaian Semula No 67. Kesahihan kitab “al-Rad ‘ala al-Jahmiyyah.”

Penilaian Semula No 68. Kesimpulan Bab E: al-Tafwidh dan persoalan “Di manakah Allah?”.

Bab F: Perselisihan al-Salaf membuktikan mereka bukannya bersepakat atas satu mazhab

Pengenalan

Penilaian Semula No 69. Perselisihan Pertama: Adakah al-Qur’an itu makhluk?

Penilaian Semula No 70. Perselisihan Kedua: Adakah Rasulullah s.a.w. melihat Allah pada malam Isra’ dan Mikraj?

Penilaian Semula No 71. Perselisihan Ketiga: Siapakah sebaik-baik manusia selepas Rasulullah?

Penilaian Semula No 72. Perselisihan Keempat: Antara al-Takwil dan al-Tafwidh.

Penilaian Semula No 73. Kesimpulan Bab F: Perselisihan al-Salaf membuktikan mereka bukannya bersepakat atas satu mazhab.

Kesimpulan penilaian ke atas Buku Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian susunan Zamihan Mat Zin al-Ghari

10 Kesimpulan ringkas perbahasan.

Renungan semula ke atas pelbagai pendustaan dan penyelewengan.

Nasihat dan Teguran kepada Zamihan Mat Zin.

Nasihat dan Panduan kepada para pembaca.

Sabtu, 23 Februari 2013

Syiah: Kesesatan Dan Penyelewengan.Tajuk: Syiah: Kesesatan Dan Penyelewengan.
Penulis: Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Dan Syeikh Said Hawwa.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan

Muqaddimah.
.
Pendahuluan

Buku 1. Inilah Nasihar Untuk Semua Orang Syiah.
> Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi.

Hakikat Yang Pertama.

Kepercayaan bahawa Ahlul-Bait dan orang-orang Syiah tidak memerlukan al-Quran kerana di sisi mereka telah pun mempunyai kitab tuhan sebelum al-Quran iaitu Kitab Taurat, Zabur dan Injil.                      

Hakikat Yang Ke-2

Iktikad bahawa al-Quranul Karim tidak dikumpul dan tidak dihafaz oleh seseorang pun di kalangan para sahabat kecuali Ali dan Imam-imam daripada Ahlul-Bait.                               

Hakikat Yang Ke-3.

Dakwaan bahawa tanda-tanda kenabian seperti  batu tongkat hanyalah ditentukan kepada Ahlul-Bait dan orang-orang Syiah dan tidak kepada orang-orang Islam lainnya.

Hakikat Yang Ke-4.

Pegangan bahawa segala ilmu kenabian dan ketuhanan hanya dikhususkan kepada Ahlul-Bait dan golongan Syiah sahaja dan tidak diberi kepada orang-orang Islam lain.

Hakikat Yang Ke-5.

Pegangan bahawa Musa al-Kazim telah menebus dosa orang Syiah dengan nyawanya.    

Hakikat Yang Ke-6.

Pegangan bahawa imam-imam Syiah adalah setaraf dengan Rasulullah s.a.w. dari segi (terpelihara dari dosa), penerimaan wahyu, kewajipan dipatuhi dan lain-lain lagi kecuali dalam soal beristeri yang tidak dihalalkan bagi mereka sebagaimana ia dihalalkan bagi Rasulullah s.a.w.

Hakikat Yang Ke-7

Iktikad dan kepercayaan bahawa para sahabat Rasulullah s.a.w. telah murtad dan menjadi kufur setelah wafatnya Baginda Rasulullah s.a.w. kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat sahaja seperti Salman,   
40 Ammar dan Bilal.

Buku 2. Khomeinisme: Akidah Dan Sikap Yang Aneh.
> Syeikh Said Hawwa.

Fasal 1. Beberapa Keanehan Dan Kepalsuan Akidah Syiah Yang Menjadi Asas Khomeinisme

Pengantar.

i. Keterlaluan dan melampau terhadap para-para imam merelca.

ii. Pengubahan terhadap al-Quran.

iii. Sikap Syiah terhadap Sunnah Rasulullah (s.a.w.( yang suci.

iv.  Sikap Syiah terhadap sahabat Rasulullah (s.a.w.)

v. Memandang curang terhadap Rasulullah (s.a.w. )

vi. Penentangan dan menyalah terhadap ijmak.

vii.  Sikap Syiah terhadap Ahli Sunnah al-Jama’ah.

viii.  Keterlaluan terhadap Fatimah Az-Zahra (r.a.) puteri Rasulullah (s.a.w.)

Fasal 2. Sikap Aneh Khomeini

i. Nafsu tamak menguasai dunia Islam dan berupaya mengsyiahkannya.

ii. Persekutuan strategik yang ditolalk.

iii. Perkembangan umat Islam dan kekayaan mereka terancam kepada bahaya.

iv. Menghalang kebanglcitan Islam.

v. Taqiyyah dan senjata.

Penutup.

Jumaat, 22 Februari 2013

Syeikh Muhammad Abdul Wahhab: Antara Fakta Dan Palsu.


Tajuk: Syeikh Muhammad Abdul Wahhab: Antara Fakta Dan Palsu.
Penyelenggara: Sarinah Sariff.
Dr. Johari Mat, Dr. H. Yunahar Ilyas, Dr. Abdul Halim Saising, Dr. Sulaiman al-Saloomi, Dr. Azzam al-Tamimi, Syeikh Ihsan bin Muhammad bin ’Ayish al-’Utaybi,
Penerbit: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Kandungan

Mukodimah

Akidah Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab
> Dr. Johari Mat

Mukadimah

Pengenalan Ringkas

Karya Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab

Sumber pemikiran Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab

1. Al-Quran al-Karim

2. Sunnah

3. Atsar salaf

Manhaj Akidah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Akidah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

7 Tauhid 

8 Tauhid al-Rububiyyah 

9 Tauhid Asma wa Sifat

9 Tauhid Uluhiyyah

Manhaj Fikah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab:
> Dr. H. Yunahar Ilyas.

Mukadimah

Pengembaraan menuntut ilmu

Mazhab fiqh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah

Empat kaedah pokok

Penutup

Manhaj Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Dalam Akidah:
> Dr. Abdul Halim Saising.

Mukadimah

1. Dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

2. Dasar dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

3. Dakwah Syeikh dalam bidang akidah

4. Dakwah Syeikh dalam fikah

5. Dakwah Syeikh dalam amar makruf nahi mungkar

Antara karangan Syeikh

Tuduhan terhadap Syeikh

Penutup

Rujukan

Jawapan Kepada Tohmahan Terhadap Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahhab:
> Syeikh Ihsan Bin Muhammad Bin Ayish Al-’Utaybi.

Mukadimah

Kelebihan ulama

Tidak boleh mendengar kata-kata orang lain tanpa bukti

Kewajipan berlaku adil terhadap orang yang berselisih faham dengan kita

Haram berlaku zalim, mencela dan berdusta

Faktor tersebarnya tohmahan terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Struktur Penulison Kertos Kerja

Bab 1. Tohmahan terhadap akidah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan jawapan

Tuduhan 1. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab membahagikan tauhid kepada tiga bahagian

Tuduhan 2. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab men yamakan Allah dengan makhluk

Tuduhan 3. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab membenci Rasulullah

Tuduhan 4. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari syafaat Rasulullah

Tuduhan 5. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab membenci ahli bait (Keluarga Nabi)

Tuduhan 6. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menafikan karamah wali-wali 

Bab 2. Tohmahan terhadap manhaj beliau dan jawapan

Tuduhan 7. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak mazhab 

Tuduhan 8. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak dan men yanggah pendapat ulama

Tuduhan 9. Mengkafirkan orang Islam dan membatalkan muamalat (akad) dengan mereka

Tuduhan 10. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab keluar dari Kerajaan ’Uthmaniah

Tuduhan 11. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menolak gerakan sufi

Bab 3: Tohmahan-tohmahan lain dan jawapan

Tuduhan 1. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyenaraikan beberapa tuduhan yang dilemparkan ke atasnya

Tuduhan 2. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab jahil dan tidak mempunyai guru

Tuduhan 3. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab melarang membaca Kitab Dalailul Khairat

Tuduhan 4. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab melarang zikir berjema’ah

Bab 4: Pandangan para ilmuan terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

a. Ilmuan yang menentang Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahhab

b. Pandangan ilmuan yang menyokong Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Pendirian Orientalis Barat terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Penutup

Lampiran: Wasiat Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Rujukan

Manhaj Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Dalam Akidah:
> Dr. Sulaiman al-Saloomi.

Mukadimah

Manhaj Syeikh Muhammad Bin Abdul IVahhab dalam akidah

Rumusan

Penyebaran Ilmu Sala Khususnya Penulisan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab:
> Dr. Abdul Halim Saising.

Mukadimah

Pengenalan ringkas

Tuduhan terhadap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Penutup

Muhammad bin Abdul Wahhab dari Perkembangan Semula Abaci Ke-18 Hingga Abad Ke-21:
> Dr. Azzam Tamimi.

Islam Pada abad ke-18

Kelahiran tiga orang mujaddid

Permulaan dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Pergerakan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibn Sa’ud

Kempen kutukan terkini

Kesan Dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Biodata Ringkas Pembentang

Khamis, 21 Februari 2013

Murtad Menurut Perundangan Islam.
Tajuk: Murtad Menurut Perundangan Islam.
Penulis: Arieff Salleh Rosman
Penerbit: Penerbit Universiri Teknologi Malaysia.

Kandungan

Jadual Transliterasi

Daftar Singkatan

Pendahuluan

Murtad: Takrifan dan Syarat Sah

Sebab Murtad

Hukuman

Hukum Feqah berkaitan Murtad

Penutup

Bibliografi

Indeks
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...