JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 30 Oktober 2011

Tamadun Dan Sosio-Politik Melayu Patani.


Tajuk: Tamadun Dan Sosio-Politik Melayu Patani.
Penyelenggara: Nik Anuar Nik Mahmud Dan Mohd. Zamberi A. Malek
Penerbit: Persatuan Sejarah Malaysua.

Patani adalah sebuah wilayah yang amat erat hubungannya dengan Malaysia bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga sejarah dan budayanya. Perkembangan dan pergolakannya sehingga kini sentiasa menjadi perhatian masyarakat di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Kemelut yang berlaku terus berlarutan kerana tiada jalan penyelesaian yang muktamad. Di wilayah inilah satu ketika dahulu wujudnya Kerajaan Melayu yang besar, lama bertahan sebelum kewujudan Melaka. Malangnya Perjanjian Inggeris-Siam 1909 telah mewujudkan sempadan di utara Tanah Melayu yang memisahkan Patani dengan negeri-negeri Melayu di utara Semenanjung Tanah Melayu. Pemisahan ini memberi kesan yang amat mendalam kepada kehidupan masyarakat Patani.

Kandungan

Kata Pengantar

Sepatah Kata

Kerajaan Melayu Tertua Utara Semenanjung
> Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman

Patani Kesinambungan Langkasuka
> Mohd. Zamberi A. Malek

Hubungan Awal Melayu-Siam
> Mohd. Zamberi A. Malek

Tamadun dan Budaya Melayu Patani
> Mohd. Zamberi A. Malek

Budaya Kehidupan Melayu Patani
> Mohd. Suhaimi Ismail Awang

Diaspora Melayu Patani
> Wan Mohd. Shagir Abdullah

Tuntutan Tuan Guru Haji Sulong
> Wan Faridah Idris

Perjuangan Tengku Mahmood Mahyiddeen
> Nik Anuar Nik Mahmud

Pertumbuhan Ekonomi Melayu Patani
> Narong Hassanee

Pondok Kepada Sekolah Agama Rakyat
> Ibrahem Narongralcskhet

Institusi Pengajian Tinggi Islam
> Mohd. Lazim Lawee

Patani Dahulu dan Sekarang
> Hasanudin Daud

Pergerakan Politik Melayu Patani
> Ahmad Omar Chapakia

Pojuangan Melayu Patani Masa Kini
> Wan Kadir Che Man

Patani Dalam Arena Politik Antarabangsa
> Nik Mohamed Nik Mohd. Salleh

Sabtu, 29 Oktober 2011

Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran Terhadap Islam Semasa.


Tajuk: Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran Terhadap Islam Semasa.
Penulis: Muhammad Abu Bakar.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Penghargaan

Bahagian 1. Islam Dalam Penilaian

Bab 1. Sorotan dan Saranan tentang Islam Semasa

Bahagian 2. Islam Sebagai Kemajuan.

Bab 2. Idea Kemajuan dalam Pemikiran Dan Perjuangan Golongan Fundamentalis Islam

Bab 3. Gabungan Ulama-Intelektual Dan Gerakan Islam Semasa

Bahagian 3. Islam Di Malaysia.

Bab 4. Dakwah Dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa Kini

Bab 5. Generasi Muda Dan Kehidupan Beragama

Bab 6. Islamisasi Dan Pembebasan Wanita Melayu

Bab 7. Kesedaran Islam Dan Komitmen Politik

Bab 8. Islam Dan Kebangsaan Melayu

Bab 9. Islam, Etnisiti Dan Integrasi Nasional

Bab 10. Pengislaman, Pembudayaan Dan Pertembungan Budaya di Malaysia

Bahagian 4. Islam Dan Politik Dunia.

Bab 11. Penghayatan Sebuah Ideal: Islam Di Sana Sini

Bab 12. Islam Dan Hubungan Antarabangsa

Bahagian 5. Islam Semasa: Susatu Petunjuk Tentang

Bab 13. Penulisan Dan Penerbitan Tentang Islam Semasa

Bibliografi

Indeks

Jumaat, 28 Oktober 2011

Konsep Kenabian.

Tajuk: Konsep Kenabian
Penulis: Hasan Ali al-Nadwi.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn. Bhd.

Kandungan.

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bab 1. Kenabian.

Keperluannya Kepada Manusia Dan Peradaban

Tanggungjawab Utama Jami’ah

Isu Yang Sering Diimport

Para Nabi Dan Kenabian

Topik Yang Hangat Diperbincangkan

Contoh-Contoh Terbaik Untuk Manusia

Satu Persoalan Yang Tepat

Di Bukit Safa

Pengakuan Bersejarah Muhammad Sebagai Seorang Nabi

Satu-Satunya Jalan Petunjuk

Kegagalan Ahli-Ahli Falsafah Greek

Kesilapan Cendekiawan-Cendekiawan Islam

Ciri-Ciri Istimewa Para Nabi

Akibat Menolak Ajaran-Ajaran Yang Dibawa Oleh Para Nabi

Antara Ilmu Yang Sempurna Dan Yang Tidak Sempurna

Para Nabi Diterima

Bahaya Besar Bagi Negara-Negara Islam

Perbezaan Antara Para Cendekiawan Dan Para Nabi

Khidmat Bimbingan Yang Diberikan Oleh Para Nabi

Tugas Yang Suci

Kelebihan Dan Kebaikan Manusia

Bab 2. Kelakuan Istemewa Nabi.

Istilah-Istilah Sesat

Keperluan Mempelajari Al-Quran

Perbezaan Antara Nabi Dan Pemimpin Lain

Kebijaksanaan Nabi

Aspek Penting Ajaran Nabi

Istilah Al-Quran

Dasar Pergerakan-Pergerakan Agama

Kata Nasihat

Kepentingan Hari Kemudian

Pengaruh Hari Kiamat di Kalangan Pengikut-Pengikut Nabi

Pembalasan Ke Atas Setiap Perbuatan

Peranan Hari Kemudian Dalam Membina Peribadi

Perbezaan Antara Perutusan Nabi Dan Lain-Lain Pembawa Pembaharuan

Kepercayaan Kepada Pekara Ghaib

Percaya Atau Tidak

Kepercayaan Kepada Akal Budi (Fikiran)

Bab 3. Pemimpin-Pemimpin Manusia

Kebinasaan Yang Dibawa Oleh Pemimpin Yang Melantik Dirinya

Nabi Perlu Untuk Memimpin Dunia

Keikhlasan Dan Amanah

Mercu Kekuatan

Kesempurnaan Para Nabi

Taat Kepada Nabi

Bukti Dan Sanjungan

Jalan Mendapat Petunjuk

Nabi Pengasas Kebudayaan

Peradaban Ibrahim Muhammad

Beberapa Sifat Yang Nyata

Bab 4. Kehendak Allah Dan Sumber-Sumber Kebendaan.

Harta Peninggalan Nabi

Persediaan Yang Lengkap

Kepercayaan Kepada Tuhan

Pertolongan Kepada Setiap Nabi

Cabaran Hebat Terhadap Fahaman Kebendaan

Kehidupan Musa Cabaran Kepada Fahaman Kebendaan

Kisah Nabi Yusuf Peristiwa Luar Biasa

Persamaan Antara Nabi Yusuf Dan Nabi Muhammad

Janji Pertolongan Allah Kepada Nabi

Kejayaan Para Nabi

Sumber Kekuatan Kepada Umat

Ingkar Terhadap Nabi Membawa Kebinasaan

Individu Yang Tidak Berguna Atau Berfahaman Nasional

Kepecayaan Yang Salah

Masa Depan Umat Islam Bergantung Kepada Tingkahlaku Nabi

Bab 5. Kenabian Muhammad: Kemulian Dan Keagungannya

Tragedi Kejahilan

Kekurangan Pengetahuan Sebenar

Batasan Peribadi Tinggi

Tiada Kuasa Untuk Menyokong Kebenaran

Kandungan Al-Quran

Cinta Dan Hormat Kepada Nabi

Kekuatan Dunia Islam

Kunci Kejayaan

Malang Bagi Dunia Islam

Cahaya Baru Diperlukan

Komplot Mengenai Falsafah Dan Politeisma (Kemusyrikan)

Ajaran Nabi Satu-Satunya Penawar

Manusia Per lu Berjuang Selama-lamanya

Penerangan Kepada Dunia

Kemunculan Dunia Baru

Zaman Jahiliah

Order Dunia Baru

Mukjizat Nabi Muhammad

Bab 6. Kejayaan Kenabian Muhammad

Kepentingan Manusia

Rahsia Semulajadi Manusia

Tertinggi Dari Segala Ketinggian

Kejayaan Besar Nabi Muhammad

Ketenangan Hanya Pada Kebenaran

Keadilan Dalam Tindakan

Yang Perlu Dijauhi Oleh Pemerintah

Masyarakat Islam Pertama

Generasi Baru

Beberapa Pengikut Ajaran Kenabian

Sumber Inspirasi Yang Abadi

Bab 7. Berakhirnya Kenabian

Kesempurnaan Islam

Berakhirnya Kenabian/Kerasulan Selepas Muhammad

Ciri-Ciri yang Hanya Ada Pada Seorang Nabi Terakhir

Ketentuan Allah Dalam Mengabadikan Hadith

Biografi Rasullullah Dan Rekod-Rekod Nabi Terdahulu

Ikatan Kasih Sayang Antara Muhammad Dengan Pengikut-Pengikutnya

Perbezaan Antara Sifat-Sifat Muhammad Dengan Nabi-Nabi Baru

Kenabian/Kerasulan Muhammad Yang Universal

Al-Quran Dan Kitab-Kitab Suci Sebelumnya

Al-Quran Tidak Menyebut Mengenai Turunnya Seorang Nabi Baru

Persetujuan Mengenai Berakhirnya Kenabian

Bab 8. Muhammad Nabi Terakhir

Berakhirnya Kenabian Satu Anugerah Kepada Manusia

Kebingungan Akibat Wujudnya Nabi-Nabi Baru

Berakhirnya Kenabian/Kerasulan Satu Perkara Logik

Keutamaan Islam

Rahsia Kesegaran Agama Islam Yang Abadi

Berakhirnya Kenabian/Kerasulan Satu Pembelaan Daripada Fahaman-Fahaman Lain

Berakhirnya Kenabian/Kerasulan Satu Anugerah Kepada Umat Islam

Perlindungan Dari Kebingungan Fikiran

Berakhirnya Kenabian Satu Anugerah Kepada Peradaban

Bahaya Nabi-Nabi Baru

Bahaya Bayangan Alam/Ilmu Kerohanian

Kesepakatan Pendapat Umat Islam

Benih-Benih Perselisihan

Musuh Utama Islam

Rabu, 26 Oktober 2011

Aisyah: Keanggunan Sebenar

Tajuk: Aisyah: Keanggunan Sebenar
Penulis: Sulaiman an-Nadawi
Penerbit : PTS Millennia Sdn Bhd

Kandungan

Pengantar

Bab 1. Sejarah Hidup Aisyah

A. Mukadimah

1. Nama, Nama Timangan dan Keturunan Aisyah

2. Detik Kelahiran Aisyah

3. Aisyah Semasa Kecil

B. Perkahwinan Yang Direstui

1. Mahar Aisyah

2. Tarikh Perkahwinan Aisyah dengan Nabi Muhammad

3. Peristiwa Hijrah ke Madinah

4. Hidup Berumah Tangga Bersama Nabi Muhammad

5. Pengajaran daripada Perkahwinan Nabi Muhammad dengan Aisyah

C. Aisyah di ‘Kolej’ Kenabian

1. Belajar dan Menuntut Ilmu

2. Rahsia Nabi Muhammad Berpoligami

3. Abu Bakar dalam Mendidik Anak-anak

4. Peranan Nabi Muhammad sebagai Guru Aisyah

5. Keadaan Rumah Aisyah dan Nabi Muhammad

6. Peruntukan Makanan untuk Isteri Nabi Muhammad Selepas Perang Khaibar

7. Peruntukan Keperluan Para Isteri Nabi Muhammad Semasa Pemerintahan Umar

8. Kehidupan Rumah Tangga Aisyah: Pandangan Islam pada Perempuan

9. Aisyah: Isteri yang Paling Dicintai

10. Sebab-sebab Nabi Muhammad Cintakan Aisyah

11. Nabi Muhammad: Suami Tercinta

12. Aisyah Cemburukan Isteri Nabi Muhammadyang Lain

13. Nabi Muhammad Berlemah Lembut dengan Aisyah

14. Perbualan Kosong Nabi Muhammad Bersama Aisyah

15. Makan Bersama Nabi Muhammad

16. Nabi Muhammad Melakukan PerjalananBersama Aisyah

17. Nabi Muhammad Berlumba Lari dengan Aisyah

18. Sikap Aisyah yang Manja

19. Aisyah Mencemburui Khadijah

20. Mengurus Rumah Tangga

21. Taat kepada Nabi Muhammad

22. Aisyah Dididik dengan Sifat Dermawan

23. Kehidupan Aisyah dalam Agama

24. Tugas Nabi Muhammad di Rumah

D. Hubungan Aisyah dengan Isteri Nabi Muhammad Yang Lain

1. Ummul Mukminim Aisyah dan Khadijah

2. Aisyah dan Saudah

3. Aisyah dan Hafshah

4. Aisyah dan Ummu Salamah

5. Aisyah dan Juwairiyah

6. Aisyah dan Zainab binti Jahsy

7. Aisyah dan Ummu Habibah

8. Aisyah dan Maimunah

9. Aisyah dan Shafiyah binti Huyai

10. Kisah antara Aisyah dan Fatimah

E. Peristiwa Fitnah dan Syariat Tayamum

1. Haditsul Ifki: Khabar Angin dan Fitnah

2. Kisah Tayamum

F. Peristiwa Tahrîm, Îlâ` dan Takhyîr

1. Peristiwa Pengharaman (Tahrim)

2. Membetulkan Beberapa Kesilapan Tafsiran

3. Peristiwa Berpisah Sementara

4. Peristiwa Takhyir iaitu Memberi Kata Dua

G. Nabi Muhammad Meninggal Dunia

1. Alasan Nabi Muhammad Memilih Rumah Aisyah

2. Mimpi Aisyah

H. Kehidupan Aisyah Selepas Nabi Muhammad Meninggal Dunia

1. Zaman Pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq

2. Abu Bakar Meninggal Dunia

3. Zaman Pemerintahan Umar bin Khattab

4. Zaman Pemerintahan Utsman bin Affan

I. Peristiwa Fitnah dan Perang Jamal

1. Ibnu Saba’ Masuk Islam

2. Utsman Terbunuh dan Ali Dilantik Menjadi Khalifah

3. Zaman Pemerintahan Ali Bin Abu Talib

4. Usaha Memulihkan Keadaan dan Tanggungjawab Wanita Islam

5. Aisyah ke Basrah

6. Kisah Air Hau’ab dan Niat Aisyah Hendak Pulang

7. Keadaan Orang Islam di Kufah

8. Ucapan Aisyah di Basrah

9. Surat Aisyah kepada Penduduk Kufah

10. Peperangan Jamal

11. Usaha Damai Qa’qa’

12. Talhah dan Zubair Gugur

13. Unta Aisyah Dilumpuhkan

14. Penghormatan Ali kepada Aisyah

15. Kesalan Aisyah atas Kesilapan Ijtihadnya

16. Hubungan Ali dengan Aisyah

17. Bantahan Imam Zuhri pada Pendapat Walid Bin Abdul Malik

18. Aisyah Menyuruh Orang Ramai Meminta Pendapat Ali

J. Zaman Pemerintahan Mu’awiyah

1. Pendapat Aisyah Berkenaan Khawarij

2. Peristiwa Pengebumian Hasan bin Ali

K. Aisyah Meninggal Dunia

Bab 2. Karakter dan Keistimewaan Aisyah

A. Karakter Aisyah

1. Ciri-ciri Fizikal dan Pakaiannya

2. Akhlaknya

3. Membantu Kaum Wanita

4. Taat kepada Suami

5. Tidak Pernah Mengumpat

6. Enggan Menerima Pemberian Orang Lain

7. Tidak Rela Dipuji

8. Maruah Serta Keras Hati

9. Berani dan Tabah

10. Pemurah dan Lembut Hati

11. Ibadah

12. Perkara Remeh-temeh

13. Berlemah Lembut dengan Budak Suruhan

dan Pelayan

14. Menghulurkan Bantuan Sesuai dengan Kedudukan yang Meminta

15. Kain Tudung

B. Keistimewaan Aisyah

Bab 3. Biografi Intelektual Aisyah

A. Pengantar

B. Pengetahuan Aisyah berkenaan Quran Bacaan Quran yang Menyimpang Dikaitkan dengan Aisyah

C. Pengetahuan Aisyah berkenaan Hadis Nabi Muhammad

1. Kedudukan Aisyah Antara Semua Isteri Nabi Muhammad

2. Hubungan Aisyah dengan Sahabat-Sahabat Terkemuka

3. Kedudukan Aisyah Antara Pelapor Hadis Terbanyak

4. Jumlah Hadis yang Dikisahkan Aisyah

5. Antara Kisah yang Diceritakan dan Pemahaman

6. Kebaikan dan Alasan Hukum Syariat

7. Ketelitian Aisyah dalam Mengisahkan Hadis

8. Prinsip Pegangan Semasa Pembetulan Hadis

9. Himpunan dan Proses Mengekod Hadis-hadis yang Dikisahkan Aisyah

D. Pengetahuan Aisyah dalam ilmu Fikah dan Qiyas

1. Quran adalah Sumber Hukum Pertama

2. Sunah sebagai Sumber Hukum Kedua

3. Rumusan Hukum Melalui Qiyas

4. Pembahagian Sunah Nabi Muhammad

5. Perbezaan Pendapat Aisyah dengan Mereka Yang Hidup pada Zamannya

E. Pengetahuan Aisyah dalam Ilmu Tauhid dan Akidah

1. ‘Tangan’ dan ‘Anggota Tubuh’ Allah

2. Melihat Allah

3. Pengetahuan berkenaan Perkara Ghaib

4. Pernahkah Nabi Muhammad Menyembunyikan Wahyu?

5. Para Nabi Bebas daripada Dosa

6. Mikraj Spiritual

7. Integriti Moral Para Sahabat

8. Urutan Khalifah Selepas Nabi Muhammad Meninggal Dunia

9. Bolehkah Orang yang Sudah Meninggal Mendengar?

F. Pengetahuan Aisyah Berkenaan Rahsia Syariat

1. Urutan Turunnya Ayat Quran

2. Rahsia Kejayaan Dakwah Islam di Madinah

3. Mandi pada Hari Jumaat

4. Mengqasarkan Sembahyang

5. Larangan Sembahyang Selepas Subuh dan Asar

6. Sembahyang Duduk

7. Sembahyang Maghrib Tiga Rakaat

8. Sembahyang Subuh Dua Rakaat

9. Disyariatkan Puasa Asyura pada 10 Muharam

10. Nabi Muhammad Berhenti Sembahyang Tarawih dalam Bulan Ramadan

11. Hakikat Ibadah Haji

12. Berhenti di Lembah Muhashshab

13. Larangan Menyimpan Daging Korban Melebihi Tiga Hari

14. Hijr Ismail dan Pembinaan Kaabah

15. Bertawaf dengan Menunggang Haiwan

16. Hakikat Hijrah

17. Pengebumian Nabi Muhammad di Rumah Aisyah

G. Pengetahuan Aisyah dalam Ilmu Perubatan, Sejarah, Pidato dan Syair

1. Ilmu Perubatan

2. Ilmu Sejarah

3. Keindahan dan Kehalusan Kata-kata Aisyah

4. Pandai Berpidato

5. Syair

Bab 4. Aisyah Mendidik, Memberi Fatwa dan Membimbing Orang Islam

A. Aisyah dan Praktik Mengajar

1. Urwah bin Zubair

2. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

3. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf

4. Masruq bin Ajda’ bin Malik al-Kufi

5. Amrah binti Abdurrahman bin As’ad bin Zurarah al-Anshariyah al-Madaniyah

6. Shafiyyah binti Syaibah

7. Kaltsam binti Amr al-Quraisyiyah

8. Aisyah binti Talhah

9. Mu’adzah binti Abdullah al-Adawiyah

B. Aisyah dan Memberi Fatwa Hukum

1. Klasifikasi Para Sahabat yang Memberikan Fatwa

2. Fatwa-fatwa Aisyah Semasa Zaman Khalifah Rasyidin

C. Aisyah Membimbing dan Mengarah Umat Islam

Bab 5. Jasa Aisyah kepada Kaum Perempuan

A. Aisyah Memperjuangkan Hak-hak Wanita

B. Kedudukan Aisyah Berbanding Wanita Lain di Dunia

Isnin, 24 Oktober 2011

Ahlul-Bait (Keluargal Rasulullah (s.a.w.)) Ulama-Umara Alam Melayu.


Tajuk: Ahlul-Bait (Keluargal Rasulullah (s.a.w.)) Ulama-Umara Alam Melayu.
Penulis: (Tun) Suzana (Tun) Hj. Othman.
Penerbit: Crescent News Sdn. Bhd.

Mukaddimah

Bahagian 1. Dakwah Islamiyyah Mencetuskan Diaspora Mubaligh Arab di Alam Melayu

1. Dakwah Islamiyyah tanggungjawab umat Rasulullah (s.a.w.)

2. Kuah tumpah ke nasi: Peranan zuriat Rasulullah (s.a.w.) dalam misi agama

3. Hubungan Tanah Arab dengan dunia Melayu melalui dagangan dan dakwah

Bahagian 2. Dari Perlak ke Aceh (Sumatera Utara): Bangsa Arab Zuriat Nabi (s.a.w.) Menabur Benih Islam

4. Perlak sebagai kerajaan Islam awal di Nusantara

5. Dinasti ahlul-bait Aziziyah (Perlak) Berfahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah 44

6. Obor-obor Islam berpindah ke Samudera-Pasai

7. Dari marga Aziziyah ke Jamalullail: Ahlul-bait Nabi (s.a.w.) meneruskan usaha dakwah

Bahagian 3. Perlak-Pasai Mencorak Keislaman Empayar Melaka

8. Kesultanan Melaka pembentuk gagasan

9. Keturunan Syeikh Abdul Qadir Jailani di Pulau Besar, Melaka

10. Kesultanan zuriat Tun Habib Abdul Majid beregu ulama Ahlul-Bait Rasulullah (s.a.w.).

Bahagian 4. Keturunan Sayyid Hussein Jamadil Kubro Menjana Umara-Ulama Nusantara

11. Menjejak kabilah Azmat Khan dari Hadhramaut ke Alam Melayu

12. Tebaran zuriat Sayyid Hussein Jamadil Kubro di Kelantan, Patani dan Kedah.

13. Wali Songo dan perkembangan Islam di Tanah Jawa.

14. Ulama-umara ahlul-bait Rasulullah (s.a.w.) di Brunei, Sulu dan Mindanao.

Bahagian 5. Ahlul-Bait Nabi (s.a.w.) Tetap Relevan; Dahulu, Kini dan Akan Datang

15. Peranan ahlul-bait Rasulullah (s.a.w.) terhadap perkembangan sosio-budaya Melayu Lama

16. Lintasan sejarah kepimpinan umat Islam.

17. Umara-ulama yang rohaniyat: Trend kepimpinan ummah di masa hadapan.

18. Antara politik dan bil-hikmah: Iktibar dari sejarah ahlul-bait Rasulullah (s.a.w.).

20. Tasawuf/Tariqah kunci umat akhir zaman

21. Ringkasan Tariqah Alawiyyin

Lampiran.

1. Salasilah Kesultanan Perlak, Pasai dan Aceh Darussalam

2. Tempat-tempat bersejarah di Pulau Besar, Melaka

3. Salasilah Kesultanan Ahlul-Bait Nusantara.

4. Sekelumit tokoh-tokoh Ahlul-Bait Nusantara : Jurai Hassan, Hussein dan Abbas

5. Ringkasan Riwayat Hidup Imam Abdullah al-Haddad

Doa Kemenangan.

Ahad, 23 Oktober 2011

Islam Di Alam Melayu.

Tajuk: Islam Di Alam Melayu.
Penulis: Mahayuddin Haji Yahaya.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Bahagian 1. Kedatangan Islam

Bab 1. Islam Di Alam Melayu

Bab 2. Penyebaran Agama Islam di Tanah Melayu Sebelum Lahirnya Kerajaan Melayu Melaka

Bab 3. Islam Di Pontianak Berdasarkan Kitab Hikayat al-Habib Husain al-Qadri

Bahagian 2. Dokumentasi.

Bab 4. Bahr al-Lahut: Naskhah Melayu Tentang Islam Pada Abad ke-12

Bab 5. Bukti Penyebaran Islam Di Alam Melayu Yang Terdapat Di Eropah

Bahagian 3. Kesan Kedatangan Islam.

Bab 6. Pengaruh Asing Dalam Naskhah Jawi Dan Kesannya Terhadap Perkembangan Pemikiran Teologi Sunni

Bab 7. Kesan Dan Pengaruh Agama Terhadap Pemikiran Melayu Tradisional

Bab 8 Sejarah Awal Masyarakat Arab Di Pahang

Bab 9. Latar Belakang Sejarah Keturunan Sayid Di Malaysia

Bab 10. Pemikiran Islam Dalam Konteks Alam Melayu: Iktibar Untuk Abad Akan Datang

Bahagian 4. Zaman Penjajaha

Bab 11. Tamadun Islam di Sepanyol Sebagai Pendorong Kuasa Portugis Dan Sepanyol Meluaskan Pengaruhnya Ke Dunia Melayu

Bab 12. Kesan Penjajahan terhadap Masyarakat Islam Di Malaysia

Bahagian 5. Islam Dan Pembangunan Di Malaysia

Bab 13. Islam Dan Perbandaran: Hubungannya Dengan Perbandaran Di Malaysia

Bab 14. Peranan Pendakwah Ke Arah Pencapaian Wawasan

Bab 15. Pembangunan Negara Dari Perspektif Islam

Indeks

Sabtu, 22 Oktober 2011

Sejarah Filem Melayu.


Tajuk: Sejarah Filem Malaya.
Penulis: Sharifah Zanjuaher H. M. Ariffin Dan Hang Tuah Arshad.
Penerbit: Penerbitan Sri Sharifah.

Intisari.

Pendahuluan.

Bab 1. Tulang Belakang Kebudayaan Melayu

Bab 2. Bangsawan Perintis Perfileman Melayu

Bab 3. Sejarah Perfileman.

Bab 4. Implikasi Kenasukan Filem Asing

Bab 5. Filem Melayu 1947-1948

Bab 6. Filem Melayu 1949-1959

Bab 7. Filem Melayu 1959-1969

Bab 8. Filem Melayu 1969-1979

Bab 9. Masa Depan Filem Melayu.

Bab 10. Kedudukan ”Filemrama Di Dalam Kesusasteraan Melayu Moden

Rujukan.

Appendix 1. Senarai Filem-Filem Feature Melayu (1940-1980)

Appendix 2. Senarai Fulem-Filem Drama TV Melayu (1969-1979)

Appendix 3. Direktor Dan Filem-Filemnya.

Appendix 4. Direktor-Direktor Filem Melayu (1947-1980)

Appendix 5. Pengeluar Filem-Filem Melayu (1940-1980)

Appendix 6. Contuh Skrip Filem Melayu Tahun 1950-an

Appendix 7. Contuh Skrip Filem Melayu Tahun 1960-an

Appendix 8. Contuh Skrip Filem Melayu Tahun 1970-an

Gambar-Gambar Filem Melayu.

Khamis, 20 Oktober 2011

Persuratkhabaran Melayu 1876-1968.

Tajuk: Persuratkhabaran Melayu 1876-1968.
Penulis: Dr. A.M. Iskandar Hj Ahmad.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kata Pengantar

Pendahuluan

Daftar Singkatan

Bab 1. Perkembangan Persuratkhabaran

a. Kelahiran Dalam Tahun 1876 dan Perkembangannya Hingga Tahun 1900

b. Perkembangan Tahun 1901 Hingga Tahun 1925

c. Perkembangan Tahun 1926 Hingga Tahun 1941

d. Perkembarigan Tahun 1941 Hingga Tahun 1945 (masa Jepun)

e. Perkembangan Tahun 1945 Hingga Tahun 1957

f. Perkembangan Selepas Merdeka (1957) Hingga Sekarang (1968)

Bab 2. Suratkhabat/Majalah Melayu Yang Sebahagian Isinya Berbahasa Inggeris/Cina/Tamil.

Bab 3. Beberapa Majalah Melayu Yang Penerbitannya Diusahakan Oleh Putera-Putera Melayu Di Luar Negeri

Bibliografi

Hujungan A Daftar Nama-Nama Suratkhabart/Majalah

Hujungan B Nama-Nama Pemimpin, Penerbit, Pemimpin Pengarang, Ketua Pengarang, Pengarang, Pcnolong Pengarang, Sidang Pengarang, Penyunting DFan Lain-Lain Nama Yang Dianggap Perlu.

Rabu, 19 Oktober 2011

Katalog Suratkhabar Dan Majalah Bahasa Melayu.

Tajuk: Katalog Suratkhabar Dan Majalah Bahasa Malaysia.
Penyelenggara: Savumthararaj.g.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

Pendahuluan.

Bahagian A

Suratkhabar-Suratkhabar Dan Majalah-Majalah Bahasa Malaysia Dalam Bentuk Asal Yang Terdapat Di Arkib Negara Malaysia.

Aktual

AI-Hikmah

Al-lkhwan

Arah Kemaamuran

Bacaria

Bahtra

Bebas

Berita Harian/Berita Minggu

Berita Malai (Malai Sinbun)

Bintang Timur/Mingguan Timur

Bulan Melayu

Bumi (Mingguan Bebas)

Bumiputera

Cahaya Pulau Pinang

Cahaya Timor

Cerita

Chendera Mata

Chermin Malaya

Dewasa

Diges

Dunia Akhirat

Dunia Baharu

Dunia Melayu

Dunia Sekarang

Dunia Sukan

Era

Selasa, 18 Oktober 2011

Ilmu Sejarah: Antara Tradisi Dan Moden


Tajuk: Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden.
Penulis: Ishak Saat.
Penerbit: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Sejarah merupakan bidang yang mengandungi banyak unsur pengajaran yang boleh diterapkan kepada setiap insan. Kata pujangga untuk mengenali seseorang itu lihatlah kepada latar belakangnya. Namun untuk melihat latar belakang seseorang ataupun sesuatu bangsa perlunya ada ilmu pengetahuan. Meneroka sejarah harus berdasarkan kepada disiplin ilmu sejarah. Ilmu sejarah merangkumi pelbagai unsur seperti objektif, subjektif, lojik, tafsiran, kritikan dan pengajaran moral. Penulisan sejarah kadang-kadang dipersembahkan dalam bentuk penulisan kepelbagaian seperti secara kolektif, secara kontemporari, berbentuk konotasi, menurut kronologi, berbentuk penceritaan, pemaparan peristiwa dan ada juga dalam bentuk perkembangan pemikiran. Ia menyanggah dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan sejarah itu mati atau mengkaji benda mati semata-mata. Dalam buku ini penulis cuba memaparkan berkaitan dengan ilmu sejarah yang terkandung unsur-unsur tradisi dan moden

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Konsep Objektif Dan Subjektif Dalam Sejarah.

Bab 2. Penulisan Sejarah Secara Objektif

Bab 3. Proses Logik Dalam Penulisan Sejarah

Bab 4. Unsur Pengadilan Moral Dalam Penulisan Sejarah

Bab 5. Bukti Arkeologi Kewujudan Kerajaan-Kerajaan Awal Di Malaysia

Bab 6. Manuskrip Sulalatus Salatin Sebagai Sumber Sejarah Tanah Melayu Tradisional

Bab 7. Bangsa Melayu Dan Islam: Pemikiran Tradisi Dan Moden

Isnin, 17 Oktober 2011

Sejarah Perjuangan Utusan Melayu.

Tajuk: Sejarah Perjuangan Utusan Melayu.
Penulis: Dr. Alias Mohamed.
Penerbit: Gateway Publishing House Sdn. Bhd.

Kandungan.

Pengantar.

Bab 1. Pengenalan.

Bab 2. Misi Untuk Menyedarkan Bangsa.

Bab 3. Penubuhan Utusan Melayu.

Bab 4. Utusan Selepas Perang.

Bab 5. UMNO Menguasai Utusan.

Bab 6. Utusan Berjuang Untuk Orang Melayu.

Bibliografi.

Ahad, 16 Oktober 2011

Ilmuan Nusantara: Mutiara Ilmu Tanah Serumpun.

Tajuk: Ilmuan Nusantara: Mutiara Ilmu Tanah Serumpun.
Penyusun: Prof Madya Dr. Nik Rosdi Bin Nik Ahmad
Penerbit: PTS Islamika Sdn Bhd

Kandungan

Tokoh 1: Syeikh Abu Bakar Al-Ash'ari
> Prof Madya Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad

Tokoh 2: Ustaz Abu Bakar Al-Bakir
> Prof Madya Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad

Tokoh 3: Syeikh Abdul Qadir Bin Abdul Rahim
> Zakaria Bin Mustaffa

Tokoh 4: Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau
> Zakaria Bin Mustaffa

Tokoh 5: Dr Burhanuddin Al-Helmi
> Prof Madya Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad

Tokoh 6: Tuan Guru Haji Muhammad Yasin Kedah
> Prof Madya Dr. Huzaimah Ismail / Baterah Alias

Tokoh 7: Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin
> Prof Madya Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad / Zakaria Mustaffa

Tokoh 8: Prof Dr Hamka
> Prof Madya Dr. Huzaimah Haji Ismail / Baterah Alias / Mahfuzah Mohamed Zabidi

Tokoh 9: Haji Wan Sulaiman Bin Wan Sidek
> Prof Madya Dr. Huzaimah Haji Ismail / Baterah Alias / Nafisiah Abdul Rahman

Tokoh 10: Muhammad Nafis Al-Banjari
> Fairuzah Haji Basri

Tokoh 11: Hussain Mohd Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari
> Prof Madya Dr. Huzaimah Haji Ismail / Baterah Alias / Nafisiah Abdul Rahman

Tokoh 12: Syeikh Yusuf Makasar
> Prof Madya Dr. Norsiah Sulaiman

Tokoh 13: Tuan Tabal Abdul Samad Muhammad Saleh
> Mohd Takiyuddin Bin Haji Ibrahim

Tokoh 14: Prof Zulkifli Muhammad
> Prof Madya Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad

Tokoh 15: Syeikh Nuruddin Ar-Raniri
> Ahmad Abu Zarin

Tokoh 16: Haji Ali Pulau Pisang
> Nik Kamaliah Binti Nik Abdullah

Sabtu, 15 Oktober 2011

Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia.

Tajuk: Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia.
Penyunting: Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid.
Penerbit: Thinkers Library.

Kandungan

Undang-Undang Islam dan Penggunaannya Sebagai Satu Istilah
> Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid

Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia
> Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid

Kedudukan Undang-Undang Islam Dalam Perlembagaan Malaysia
> Prof Madya Dato’ Nik Ab. Rashid Abdul Majid

Kedudukan Undang-Undang Islam di Bawah Perlembagaan: Suatu Ulasan
> Prof Madya Hj. Salleh Buang

Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Negeri-Negeri di Malaysia dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi
> Syeikh Ghazali Ab. Rahman

Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Neger-Negeri Malaysia: Suatu Ulasan
> Dr. Abdullah Alwi Hj. Hasan

Peranan Pusat Pengajian Tinggi ke Arah Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia
> Prof Madya Dr. Ab. Halim El-Muhammady

Konsep Dharurat Dalam Perundangan Islam
> Dr. Ab. Aziz Hj. Hanafi dan Encik Yaacob Hj. Ismail

Jumaat, 14 Oktober 2011

Sastera Dan Agama

Tajuk: Sastera Dan Agama.
Penyelenggara: Prof Datuk Ismail Hussein.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Penghargaan

Kata Pengantar

1. Masalah Pengasingan Sasterawan Melayu dari Intelektualisme Islam
> Yusoff Zaki Yacob

2. Masalah Pengasingan Sasterawan Melayu daripada Tradisi Intelektualisme Islam
> Abdul Ghani Ismail

3. Sumbangan Para Intelektual Islam di Malaysia
Terhadap Pembentukan Kebudayaan
> S. Othman Kelantan

4. Peranan Intelektual (Ulama) Islam di Malaysia dalam Pembentukan Kebudayaan
> Muhammad Uthman El-Muhammady

5. Sastera dan Agama
> A. Hasjmy

6. Sasterawan Sebagai Khalifah Allah
> A. Hasjmy

7. Sastera dan Agama: Satu Ulasan
> Muhammad Uthman El-Muhammady

8. Konsep Cereka Islam: Masih Satu Catatan Awal
> Shahnon Ahmad vii

Khamis, 13 Oktober 2011

Teori Kaunseling al-Ghazali.

Tajuk: Teori Kaunseling al-Ghazali
Pengarang: Yatimah Sarmani, Mohd. Tajudin Ninggal
Penerbit: PTS Islamika

Kandungan

Dedikasi

Daripada Pengarang

Bab 1. Pengenalan

Bab 2. Amalan Kaunseling Spiritual dan Agama

Bab 3. Al‐Ghazali Hujjatul Islam

Bab 4. Huraian Berkenaan Sifat‐sifat Manusia

Bab 5. Polemik Tasawuf

Bab 6. Penyelamat daripada Kesesatan

Bab 7. Model Kaunseling Berasaskan Sifat‐sifat Manusia

Bab 8. Persamaan dan Perbezaan Teknik Kaunseling

Bab 9. Langkah-langkah Kaunseling Model al‐Ghazali

Bab 10. Prasyarat Model Kaunseling al‐Ghazali

Bab 11. Kesimpulan

Penutup

Bibliografi.

Rabu, 12 Oktober 2011

Tamadun Islam Asas Penyelesaian Masalah Manusia.


Tajuk: Tamadun Islam Asas Penyelesaian Masalah Manusia.
Penyunting: Md Akhir Hj Yaacob.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan

Al-Qur’an Sumber Hadarah (Tamadun)
> Md. Akhir Hj. Yaacob

Peradaban Barat Dan Kelemahan-kelemahannya
> Ahmad Shah Mohd. Noor

Pertembungan Islam Barat Dalam Sejarah Moden Dan Kesanya Dalam Pemikiran Masyarakat Islam
> Ahmad Zaki Hj. Abdul Latif

Selasa, 11 Oktober 2011

Wacana Falsafah Ilmu: Analisis Konsep-Konsep Asas Dan Falsafah Pendidikan Negara.

Tajuk: Wacana Falsafah Ilmu: Analisis Konsep-Konsep Asas Dan Falsafah Pendidikan Negara.
Penulis: Abdul Rahman Haji Abdullah
Penerbit: Utusan Publications And Distributors Sdn Bhd

Buku ini membahaskan tentang persoalan ilmu berdasarkan tiga komponen utama dalam falsafah: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Perbincangan tentang ilmu dan thaqafah (pengetahuan) ini sangat menarik. Adakah ilmu dan pengetahuan satu pengertian yang sama atau sebaliknya? Atau pengetahuan merupakan terjemahan dari perkataan ilmu. Ada juga pihak yang berpendapat bahawa pengetahuan biasa (ordinary knowledge) yakni pengetahuan tentang hal hal biasa saja. Manakala pengetahuan ilmiah (scientific knowledge) iaitu pengetahuan yang tersusun atau sistematik, serta mempunyai kaedah atau metodologi tertentu yang dapat disebut sebagai ilmu. Apabila membaca buku ini, teringat sebuah buku, iqtidhÉ’ al-ilmu al-amal karangan Hafiz AbË Bakar Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdhadi yang membincangkan tentang hakikat ilmu yang sebenarnya. Tiada makna sekiranya seseorang mengetahui sesuatu tetapi tidak beramal. Fokus utama kehidupan adalah untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t dengan beramal dengan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. m/s :164

Kandungan.

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bab 1. Konsep Falsafah Ilmu.

Bab 2. Ontologi 1: Hakikat Ilmu.

Bab 3. Ontologi 2: Hakikat Ilmu

Bab 4. Epistemologi 1: Sumber Ilmu

Bab 5. Epistenologi 2: Sumber Ilmu

Bab 6. Aksiologi 1: Nilai Ilmu

Bab 7. Aksiologi 2: Tanggungjawab Ilmuan

Bibliografi

Lampiran

Ahad, 9 Oktober 2011

Dilema Ahli Psikologi Islam: Keadaan Serba Salah Yang Dihadapi Oleh Pakar Ilmu Jiwa-Jiwa Islam.


Tajuk: Dilema Ahli Psikologi Islam: Keadaan Serba Salah Yang Dihadapi Oleh Pakar Ilmu Jiwa-Jiwa Islam.
Penulis: Malik B.Badri.
Penerbit: Medeena Books.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan

Sepatah Kata dari Pentejemah

Riwayat Hidup Penulis

Kata Pengantar

1. Muqaddimah

2. Ahli Ilmu Jiwa Islam Sebagai seorang Behaviourist

3. Ketika Ilmu Jiwa Bercampur dengan Falsafah Kesenian dan Renungan

4. Pertentangan Antara Ideologi Islam dan Ilmu Jiwa Filosofikal Mulhid

5. Ahli Kaji Jiwa Kanak –Kanak Islam dalam Lubang Biawak

6. Liang Psikometrik

7. Ahli Kaji Jiwa Pendidikan Islam yang Menjadi Burung Kakak Tua

8. Jurang Cerakin Jiwa

9. Jatuh Ke Liang Freud Ke Tempat Yang Gelap Gulita

10. Dunia Barat Menolak Freud

11. Bagaimana Pakar Ilmu Jiwa Islam Menghargai Ilmu Jiwa Barat

12. Ilmu Jiwa Yang Berkhidmat Kepada Islam

a. Rawatan Jiwa Yang Berkhidmat Kepada Islam

b. Pakar Psikometrik Islam

c. Kaji Jiwa Pendidikan Untuk Kepentingan Islam

d. Pakar Kaji Jiwa masyarakat Yang Beragama Islam

e. Konsep Islam mengenai Syakhsiah

13. Adakah Semua Mazhab Ilmu Jiwa Barat Menafikan Agama?

14. Bagaimana dengan Mazhab-Mazhab Ilmu Jiwa Barat Yang Bertentangan dengan Agama.

15. Bagaimana menolong Orang Keluar dari Lubang Biawak

a. Peringkat Jatuh Cinta

b. Peringkat Rujukan

c. Peringkat Kebebasan

Rujukan.

Jumaat, 7 Oktober 2011

Generasi Ulama

Tajuk: Generasi Ulama.
Penulis: Abu Ishak al-Syirazi al-Syafie.
Penerbit: Media Ehsan.

Kandungan.

Biografi Pengarang

Pengantar.

Muqaddimah Pengarang.

Fuqaha Dari Kalangan Sahabat.

1. Fuqaha Dari Kalangan Sahabat (r.a.)

Fuqaha Dari Kalangan Tabi’in Mengikut Negeri.

1. Fuqaha Tabititi Di Madinah

2. Fuqaha Tabi’in Di Mekah

3. Fuqaha Tabi’in Di Yaman

4. Fuqaha Tabi’in Di Syam dan al-Jazirah

5. Fuqaha Tabi’in Di Mesir

6. Fuqaha Tabi’in Di Kufah

7. Fuqaha Tabi’in Di Basrah

8. Fuqaha Tabi’in Di Baghdad

9. Fuqaha Tabi’in Di Kharasan

Fuqaha Mazhab Lima (Syafie, Hanafi, Maliki, Hanbali, Zahiri)

1. Fuqaha Syafiyyah

2. Fuqaha Hanafiyyah

3. Fuqaha Malikiyyah

4. Fuqaha Hanbaliyyah

5. Fuqaha Zahiriyyah

Khamis, 6 Oktober 2011

Manifesto: Intisari Dan Rahsia Dalam Pemikiran Dan Pengamalan Islami.


Tajuk: Manifesto: Intisari Dan Rahsia Dalam Pemikiran Dan Pengamalan Islami.
Penyunting: Mohd Zaidi Bin Abdullah.
Penerbit: Kurnia Ilham.

Kandungan

Mohd Zaidi Abdullah

1. al-Usal Menuju Manifesto
> Mohd Zaidi Abdullah

2. Niat: Asas Kualiti Umat
> Sheikh Daud al-Fatni

3. Freidah: Antara MkYOH Dan Kasbi
> Tuan Gurti Idris al-Khayydt

4. Perbuatan Allah Ta’ala dan Manusia Menurut Ahli Sufi
> al-Imdm Fakhruddin

5. al-Kalimah
> al-Imam Nawawi al-Bantani

6. Tafsir Sarah al-Fatihah
> al-Shafie

7. Persuratan Ilmu-Ilmu Islam
> Murtada al-Zabidi

8. Intisari Penjelasan Ciri-Ciri Iman
> Mohd Zaidi Abdullah

9. Peluang Dalam Hayat Kita
> Osman Bakar

10. Takdir Islam: Jambatan Peradaban Antara Timur Dan Barat
> Mohd Zaidi Abdullah

11. Mencari fat! Diri Dalam Arus Globalisasi

12. Imbangi Globalisasi Dengan Kukuhkan fat! Diri
> Mohd Zaidi Abdullah

13. Kejayaan Kaedah Pengajian Ulama Silam

14. Pendidikan: Pembimbing Manusia Maju Dan Bahagia
> Khalijah Mohd Salleh

15. Peranan Muslimat Dalam Cabaran Semasa
> lbnu Khalcirm

16. Ilmu, Profesion dan Masyarakat
> Tok Kenali

17. Kemanusiaan

18. Menjernih Kekeruhan
> Mohd Zaidi Abdul lah

19. Malaysia: Antara Teologi Dan Kemanusiaan (Ingatan Tragedi Tsunami)
> Mohd Zaidi Abdullah

20. Pembangunan Islam! Menurut Sheikh Mukhtar Atarid Bogor

21. Pemerintahan Secara Islam: Dalam Pengamatan Sheikh al-Fatani
> Mohd Zaidi Abdullah

22. Jangkauan Pemikiran Tradisi Islam
> Shahidan Radiman

23. Penerapan Tauhid Dalam Sains Dan Teknologi
> Mohammad Alinor Abdul Kadir

24. Perkembangan Linguistik Matematik dan Kaitannya dengan Ilmu Tatabahasa
> Shahidan Radiman

25. Mekanik Kuantum Dan Kesufian
> Mohd Zaidi Abdullah

26. Islam Galak Kajian Sains Angkasa

27. Ilmu Hai’ah Dalam Pengamatan Ulama Melayu

28. Persoalan Alam Sekitar Daam Wahyu

29. Sains Semasa: Antara Realiti Dan Sikap
> Sheikhul Azhar ’Abdul Halim Mahmud

30. Sikap Islam Terhadap Teori Evolusi Pengembangan
> Sheikh Ahmad Khatib Minangkabau

31. Men erang Pedoman Dalam Bermazhab Shafri
> Abdullah Fahim

32. Pegangan Islam Di Malaya: Suatu Catalan
> Burhanuddin al-Helmi

33. Mempelajari Metafizik
> Burhanuddin al-Helmi

34. Kesucian Dan Kebenaran Tasawwuf
> Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari

35. Asas-Asas Tasawwuf
> Hujjatul Islam al-Ghazali

36. Amalan Menuju Kebahagiaan
> Osman Bakar

37. Kesatuan Dan Kesepaduan Ilmu

38. al-Hikmah: Makna dan Peranannya Dalam Konsep dan Sistem Ilmu Bersepadu
> Mohd Farid Mohd Shahran

39. Ciri-Ciri Intelektual Islam: Suatu Pengamatan
> Mohd Zaidi Abdullah

40. Jalinan Ilmiah: Asas Estetika Islam

41. Intelektual al-Haramain Sebagai Penyepadu Ilmu

42. Khazanah Keilmuan: Penyelidikan Ke Arah Perencanaan

43. Khatimah Sebagai MANIFESTO

Rabu, 5 Oktober 2011

Metafizik Iqbal.

Tajuk: Metafizik Iqbal..
Penulis: Dr Ishrat Hasan Enver.
Penerbit: Pustaka Aman Press..

Kandungan.

Perkara.

Bab 1. Pendahulaun.

Bab 2. Cara Intuisi.

Bab 3. Berkenaan Diri.

Bab 4. Alam Benda.

Bab 5. Berkenaan Tuhan.

Selasa, 4 Oktober 2011

Orang Biasa Diraja: Hayat Dan Zaman Imam Perang Jabor (1858-1921)

Tajuk: Orang Biasa Diraja: Hayat Dan Zaman Imam Perang Jabor (1858-1921)
Penulis: Hashim Sam.
Penerbit: Persatuan Sejarah Malaysia.

Kandungan

Kata-Kata Aluan YAB Menteri Besar Perak

Kata-Kata Aluan Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia

Pendahuluan

Seuntai Kata Penghargaan

Pengasas Pekan Kampar Dan Pengganti Maharaja Lela.

Lampiran

1. Identiti Ngah Jabor dan Mohamed Jabar Bin Bardot (1858-1921)

2. Waris-waris Mohamed Jabar Bin Bardot (1858-1921)

3. Senarai Waris-Waris Diraja

4. Dari Buku Catatan Harian Residen Hugh Low

5. Belanjawan Negeri Perak Bagi Tahun 1916

6. Perutusan No. 50 Dari Gabenor Singapura Sir W.F.D. Jervois Kepada Earl Of Arnarvon Setiausaha Negara Jajahan-Jajahan Takluk London (Diterima Pada 24 April 1876)


7. Perutusan No. 59 Dari Gabenor Singapura Sir W.F.D. Jervois Kepada Earl Of Carnarvon, Setiausaha Negara Jajahan-Jajahan Takluk, London (Diterima Pada 10 Februari 1877)

8. Mengelakkan Konflik Ke Atas Pasir Salak

9. Membetulkan Fakta-Fakta Berkenaan Dengan Sejarah Perak

10. Bukti Berkaitan Dengan Pakaian Puteri Perak

11. Lagu Kebangsaan Dan Terang Bulan

12. Kamarul Berketurunan Sultan Idris Dari Perak

13. ”Terang Bulan”, Sebuah Filem Indonesia Dan Dipersembahkan Di Pentas Bangsawan

14. Satu Penghargaan Besar Kepada Waris-Waris Tok Jabor Dari Perak

Bibliografi.

Isnin, 3 Oktober 2011

Katalog Manuskrip Melayu: Koleksi Pusat Dokumentasi Melayu.

Tajuk: Katalog Manuskrip Melayu: Koleksi Pusat Dokumentasi Melayu.
Penyelenggara: Kamariah Abu Samah Dan Wan Salleh Megat Ahmad.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.


Kandungan

Pendahuluan

Bahasa Hikayat

Puisi Tradisional - Syair

Sejarah

Biografl Tokoh

Nabi dan Tokoh Islam

Kitab

Undang-Undang dan Ketatanegaraan

Ilmu Tradisional

Umum

Warkah dan Surat

Bahasa-bahasa Lain

> Batak

> Acheh

> Campa

al-Qur’an

Koleksi Terkini

Indeks

Ahad, 2 Oktober 2011

Pemikiran Islam Klasik: Pengaruh Falsafah Yunani Dan Kebangkitan Gerakan Tajdid.


Tajuk: Pemikiran Islam Klasik: Pengaruh Falsafah Yunani Dan Kebangkitan Gerakan Tajdid.
Penulis: Dr. Andul Rahman Hj abdullah.
Penerbit: al-Hidayah Publication.

Kandungan

Kata Penerbit

Kata Pengantar

Muqaddimah

Bahagian 1. Pemikiran Islam Klasik.:

Bab 1. Ilmu al-Quran dan Hadith

Bab 2. Ilmu Kalam

Bab 3. Ilmu Fiqh

Bab 4. Ilmu Tasawuf

Bahagian 2. Pengaliran Falsafah Yunani Ke Dunia Islam

Bab 5. Proses Asimilasi

Bab 6. Kegiatan Penterjemahan

Bahagian 3. Pengaruh Falsafah Yunani Dalam Pemikiran Islam Klasik.

Bab 7. Pengaruh Falsafah Yunani Dalam Falsafah Islam Klasik

Bab 8. Pengaruh Falsafah Yunani Dalam Ilmu Kalam

Bab 9. Pengaruh Falsafah Yunani Dalam Ilmu Tasawuf

Bab 10. Pengaruh Falsafah Yunani dalam Ilmu Fiqh

Bahagian 4. Gerakan Tajdid Dalam Pemikiran Islam.

Bab 11. Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Bab 12. Imam Ahmad bin Hanbal

Bab 13. Imam Abu Hassan Al-Asy’ari

Bab 14. Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Bab 15. Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah

Bab 16. Syeilch Ahmad Sirhindi

Bibliografi.

Sabtu, 1 Oktober 2011

Undang-Undang Jenayah Islam: Mengenal Jenayah Qisas Bunuh.


Tajuk: Undang-Undang Jenayah Islam: Mengenal Jenayah Qisas Bunuh.
Penulis: Prof Madya Dr. Mahfodz Mohamed.
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar.

Kandungan.

Prakata.

Kata-kata Aluan.

Sinopsis.

Bab 1. Qisas dan Hilcmatnya

Definasi Qisas

Sumber Hukum Qisas

Hikmat Disyarratkan Qisas

Qisas Dalam Ugama-ugama Lain

Tanggapan-tanggapan Negatif Terhadap Qisas

Bab 2. Jenayah Bunuh Yang Mewajibican Hulcuman Qisas

Pendahuluan

Jenis-jenis Jenayah Bunuh

Syarat-syarat Yang Mewajibkan Hukuman Qisas

Syarat Pertama :

a) Pembunuhan Secara Sengaja

Rukun Pertama :

Pembunuhan dilakukan ke atas manusia yang masih hidup

Rukun Kedua

Kematian itu berpunca dari perbuatan membunuh

Alat sebagai penentu jenis pembunuhan

Rukun Ketiga

Niat sengaja membunuh

Syarat Kedua : Pembunuhan berpunca dari permusuhan

Pertama Menunaikan Kewajipan

Kedua : Menggunakan Hak

Membunuh penjenayah bunuh

Membunuh orang yang berzina

Ketiga : Mempertahankan Diri

a) Mempertahankan diri secara khusus

Syarat-syarat Untuk Mempertahankan Diri Dari Penyerang

b) Mempertahankan diri secara umum

Syarat Ketiga: Pertanggungjawaban Penjenayah

Syarat KeemPat: Persamaan Antara Penjenayah Dengan Mangsanya

a) Berlainan Jantina Antara Lelaki Dan Perempuan

b) Perbezaan Agama Dan Kepercayaan

c) Perbezaan Bilangan

Bab 3. Perkara-perkara Yang Mensabitkan Kesalahan Bunuh

1. Pengakuan (Ikrar) Syarat-syarat Pengakuan

a. Seseorang yang sudah baligh

b. Seseorang yang sempurna akal fildrannya

c. Dengan kehendaknya sendiri

d. pengakuan itu diberikan dengan sungguh-sungguh

e. Orang yang membuat pengakuan seorang yang bercakap benar

2. Kesaksian (Syahadah) Syarat-syarai Menjadi Saksi

a. Orang yang memberi keterangan itu mestilah orang yang waras akal fikirannya

b. Seorang yang baligh

c. Seorang Mu slim

d. Saksi itu hendaklah seorang yang adil

e. Saksi itu hendaklah seorang yang dapat melihat

f. Dua prang laki-lalci

g. Memberi keterangan secara terperinci

h. Kedua-dua saksi berkenaan memberi keterangan yang sama

3. Hubungkait (Qarinah)

4. Sumpah (Qasamah)

Sumber Disyariatkan Qasamah

Kesan-kesan Qasamah

Syarat-syarat Qasamah

Cara-cara Bersumpah (Qasamah)

Bab 4. Hukuman-hukuman kerana kesalahan membunuh dengan sengaja

Hukuman Qisas

Hukuman Diyat

Jenis-jenis Diyat

Siapa Yang Membayar Diyat

Kadar Diyat Unta

Hukuman Kaffarah

Hukuman Ta’zir

Hukuman Tambahan Kepada Qisas

Larangan Menerima Wasiat

Menerima Balasan Seksa (Azab) Di Alchirat

Bab 5. Perlalcsanaan Hukuman Qisas

Bab 6. Sebab-sebab Yang MenggugurIcan Hukuman Qisas

Kematian Pembunuh

Pengampunan

Syarat-syarat Pengampunan

Orang-orang Yang Berhak Mengampunkan

Masa Pengampunan

Pengampunan Dan i Pemerintah

Perdamaian (Sulh)

Perbezaan Antara Pengampunan Dan Perdamaian (Sulh)

Orang-orang Yang Berhak Untuk Berdamai

Syarat-syarat Berdamai

Pembunuh sendiri mewarisi hak menuntut qisas (irth al-dam)

Orang Yang Berhak Menuntut Hukuman Qisas

Syarat-syarat Untuk Melaksanakan Qisas

Waktu Dan Tempat Melaksanalcan Hukuman Qisas

Cara Untuk Melaksanakan Hukuman Qisas Bunuh

Orang Yang Menjalankan Hukuman Qisas

Bibliografi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...