JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 18 Jun 2010

Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan Isu-Isu Sentral.Tajuk; Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan Isu-Isu Sentral.
Penulis: Dr. Ugi Suharto (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar

Istilah "Islam Liberal" pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder dan Charles Kurzman. Binder menggunakan istilah "Islamic Liberalism", sementara Kurzman memakai istilah "Liberal Islam". Secara tersirat kedua-duanya mempercayai bahawa Islam itu banyak; "Islam Liberal" adalah salah satunya. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, pertamanya kita mesti nyatakan dahulu bahawa Islam itu satu dan tidak banyak. Yang nampak banyak sebenarnya adalah adalah "mazhab" dalam Islam, bukan Islam itu sendiri. Jadi istilah "Islam Liberal" yang kita maksudkan di sini adalah "Pemikiran Islam Liberal" yang merupakan satu aliran berfikir baru di kalangan umat Islam.

Kemudian perkara yang kedua yang kita perlu jelaskan juga adalah, pemikiran Islam Liberal ini tidak termasuk dalam mazhab Islam. Mengapa? Kerana mazhab-mazhab dalam Islam tetap merujuk pada induk yang sama, yang disepakati, yang satu, yang mapan, yang dipersetujui oleh seluruh umat Islam dari dahulu hingga kini, di berbagai negeri dan lokaliti.

Kandungan

Kata Pengenalan.

Sinopsis Bab 1.

> Isu-Isu Sentral Dalam Pemikiran Islam Liberal: Kes Indonesia Dan Pengajarannya Untuk Malaysia.

Pengenalan.

> Akar-Akar Pemikiran Islam Liberal.

> Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia.
1. Sekularisasi Dan Sekularisme.

2. Pluralisme Agama.

3. Al-Qur'an Edisi Kritis.

4. Hermeneutika.

5. Feminisme.

Penutup.

Sinopsis Bab 2.

> Al-Atas Dan Al-Qaradawi Mengenai Islam Dan Sekularisme: Jawaban Tegas Dua Ilmuwan Islam Kontemporer.

Sinopsis Bab 3.
> Upaya Meruntuhkan Kewibawaan Mushaf 'Uthmani Dari Dahulu Ssehingga Kini

Lampiran.

Sinopsis Bab 4.

> Apakah Al-Qur'an Memerlukan Hermeneutik?

Sinopsis Bab 5.

> Peranan Tulisan Dalam Periwayatan Hadith.

- Tradisi Periwayatan Dengan Isnad.

- Tradisi Penulisan Hadith.

- Tradisi Izin Dan Referensi Murid-Guru.

- Meluruskan Kesalah Fahaman.

- Peranan Tulisan.

Kesimpulan.

Islam Hadhari: Di Antara Tajdid Dan Modenisme.


Tajuk: Islam Hadhari: Di Antara Tajdid Dan Modenisme.
Penulis: Mohd Ayop Abdul Eazid.
Penerbit: Sarjana Media.

Kandungan.

Prakata Penerbit.

Bab 1. Pendahuluan.

Bab 2. Definisi, Konsep Dan Falsafah.

Bab 3. Hadhari Di Sisi Pandangan Cendiakawan Muslim.

Bab 4. Ekonomi Alat Pembangun Tamadun.

Bab 5. Islam Hadhari Dan Pemikiran Tajdid.

Bab 6. Islam Hadhari Dan Roh Modenisma.

Bab 7. Islam Hadhari Dan Respon Perubahan.

Bab 8. Islam Hadhari Dan Cabaran Kontemporari.

Bab 9. Penutup.

Lampiran.

Bibliografi.

Islam Dalam Politik Malaysia: Satu Kritikan Terhadap Islam Hadhari.


Tajuk: Islam Dalam Politik Malaysia: Satu Kritikan Terhadap Islam Hadhari.
Penulis: Wan Nik Wan Yussof & Asma’ Husna Sulaiman.
Penerbit: PASD Interprise.

Kandungan.

Biodata.

Abstrak.

Senarai Singkatan.

Prakata.

Kata Pengantar.

Bab 1. Peranan Islam Dalam Politik Malaysia.

Bab 2. Kebangkitan Islam Di Malaysia.

Bab 3. Islam Dan Politik Malaysia.

Bab 4. Islam Hadhari: Suatu Analisa Mengenai Perlaksanaannya.

Bab 5. Perlaksanaan Islam Hadhari: Satu Kritikan.

Bab 6. Memantapkan Perlaksanaan Politik Islam.

Bibliografi.

Indeks.

Islam Dan Pluralisme.


Tajuk: Islam Dan Pluralisme.
Penyunting: Khairul Anam Che Mentri & Al-Mustageem M Radhi.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Kandungan.

Transliterasi.

Prakata.

Pendahuluan.

- Pluralitas Makna Pluralisme (Agama).
> Suratno.

- Iman Dan Kemajmukan Masyarakat Intra-Umat Islam.
> Nurcholish Madjid.

- Islam Dan Pluralisme.
> Asghar Ali Engineer.

- Macam-macam Jalan Ke Syurga.
> Reza Shah-Kazemi.

- Kristian Di Masjid Nabawi: Sebuah Renungan ke dalam Sunnah.
> Reza Shah-Kazemi.

- Pluralisme Keagamaan Dan Islam.
> John Hick.

- Etika Global.
> Hans Kung.

Islam Dan Kemodenan: Pandangan Intelektual Islam.


Tajuk: Islam Dan Kemodenan: Pandangan Intelektual Islam.
Penyunting:: John Cooper, Ronald L. Nettler & Mohamed Mahmoud
Penerbit: Institut Terjemahan Nagara Malaysai (ITNAM)

Islam dan Kemodenan: Pandangan Intelektual Islam membincangkan idea di kalangan intelektual Islam abad ke-20. Mereka cuba mengembangkan pandangan Islam yang sejajar dengan institusi moden, namun masih berlandaskan tradisi agama. Ini termasuklah pendekatan terhadap al-Quran, penilaian terhadap undang-undang Islam, hubungan antara Islam dengan politik serta pandangan terhadap hubungan antara agama. Buku ini juga menekankan keutamaan dalam konteks sejarah untuk memahami al-Quran dongan hujah bahawa tradisi moden tidak perlu dibelenggu oleh sejarah masa lalu yang cuba diterapkan ke dalam zaman sekarang. Zaman sekarang harus dipenuhi dengan semangat dan nilai tradisi silam, tetapi mesti mempunyai acuan sendiri mengikut ajaran agama, sejarah dan pandangan intelektual. Turut dibincangkan ialah hubungan antara apma dan politik dalam Islam yang menolak kawalan politik secara total atau penguasaan penuh agama itu sendiri.

Kandungan

Prakata.

Catatan Penyumbang.

Pengenalan.

- Budaya Kemodenan Dalam Islam dan di Timur Tengah
> Derek Hopwood.

- Sifat Semula Jadi, Hiperbola Dan Negara Di Bawah Kuasa Penjajah: Sebahagian Pengambilan Unsur Kemodenan Eropah ke Dalam Kesusasteraan Urdu Oleh Masyarakat Islam Pada Penghujung Abad ke-19.
> Javed Majeed.

- Batasan Kesucian: Sebuah Epistemologi Abd al-Karim Soroush.
> John Cooper.

- Pemimpin Agama Dan Ulama Islam: Sheikh Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
> Andreas Christiann.

- Sejarah Islam, Identiti Islam Dan Pembaharuan Undang-undang Islam: Pandangan Husayn Ahmad Amin.
> Nadia Abu-Zahra.

- Mesej Kedua Mahmud Muhammad Taha: Mengenai Islam Dan Projek Modernisme Beliau.
> Mohamed Mahmoud

- Pendapat Mohamed Talbi Mengenai Islam Dan Politik: Pandangan Islam Untuk Dunia Moden.
> Ronald L. Nettler.

- Mampukah Ijtihad Moden Membentuk Keagamaan Baru? Mohamed Abed Jabri Dan Paradoks Islam dan Kemodenan.
> Abdou Filali-Ansari.

- Islam, Eropah Dan Barat: Maksud Dalam Risiko Dan Tekad Untuk Berkuasa.
> Mohammed Arkoum.

- Sifat Ketuhanan Dalam al-Quran: Beberapa Aspek Puisi.
> Nasr Hamid Abu Zaid.

Bibliografi.

Indeks.

Islam Dan Fitnah Modenisasi.


Tajuk: Islam Dan Fitnah Modenisasi.
Penulis: Wan Muhammad Ali.
Penerbit: Pustaka Syuhada.

Tanpa kita sedan, dunia Islam pada masa kini diancam oleh fitnah. la semakin merebak di dalam arus kemodenan. Islam tidak menolak kemodenan tetapi menolak modenisme yang bersifat sekularis iaitu menyingkirkan agama dari kehidupan manusia, malah ianya akan menggelincirkan manusia menjadi insan takwa. Oleh hal yang sedemikian, kita sebagai umat Islam perlu menangani dan berhati-hati supaya tidak terperangkap ke dalam dunia moden yang menyesatkan kita dari jalan Allah S.W.T.

Kandungan.

Bab 1. Modenisme Dan Islam.
1. Modenisme : Ciri-cirinya Yang Terpenting.

2. Sifatnya Yang Anti Tradisi Dan Kontra Tradisi.

3. Sifatnya Yang Sekularis.

4. Sifatnya Yang Progresif.

5. Sifatnya Yang Humanis.

6. Sifatnya Yang Rasionalis.

7. Sifatnya Yang Materialis.

8. Sifatnya Yang Eksperimental.

9. Sifatnya Yang Individualis.

10. Sifatnya Yang Egalitarian (Menyamaratakan).

11. Sifatnya Yang Berfikiran Bebas.

Bab 2. Pemodenan Dan Hubungannya Dengan Pembaratan.

Bab 3. Siapakah Modenis.
- Reformasi Yang Menyamar Sebagai ”Islah” Dan Tajdid.

Bab 4. Ciri-Ciri Agama Yang Dimodenisasikan.

Bab 5. Langkah-Langkah Untuk Kembali.

Bab 6. Aliran Saintisme Dalam Pentafsiran Terhadap Agama.

Bibliografi.

Apa itu Pencerahan?


Tajuk: Apa itu Pencerahan?
Penulis: Immanuel Kant.
Penerbit: Institut Kajian Dasar.

Esei-esei penting beliau termasuklah Metaphysische Anfangsgruende der Naturwissenschaft “Dasar Metafizik Ilmu Sains Alam Semulajadi” dan Beantwortung der Frange: Was ist Aufklaerung? “Jawapan kepada Soalan: Apa itu Pencerahan? menyebabkan namanya begitu mashyur.

Menghadapi pertikaian dengan kerajaan Prussia yang mencela beliau akibat “penyimpangan” ajaran agama yang tidak berdasarkan wahyu, sebaliknya taakul. Raja Frederick William II, melarang Kant dari mengajar dan menulis mengenai hal-ehwal agama sampai baginda wafat. fikiran dan karya-karya Kant punya pengaruh besar terhadap ahli-ahli falsafah dan penulis, baik di tanahairnya mahupun di seluruh dunia sehingga dewasa ini.

Pengenalan.

Kata Pengantar.

Jawapan Kepada Soalan Apa itu Pencerahan?

Kata-Kata Lampiran.

Senarai Istilah.

Rabu, 16 Jun 2010

Syeikh Ahmad Yasin: Perjuangan Memburu Syahid.

Biografi, Dakwah, Gerakan, Harakah, Pemikiran, Siasah, Tokoh, Ulama,

Tajuk: Syeikh Ahmad Yasin: Perjuangan Memburu Syahid.
Penulis: Muhammad Umar Ghazali.
Penerbit: Smart Life Resoursces.

Pembunuhan kejam pengasas kumpulan Hamas, Syeikh Ahmad Yasin pada 22 Mac 2004 memang mengejutkan umat Islam seluruh dunia. Pemimpin yang lumpuh hampir seluruh tubuh serta rabun penglihatan itu, diserang oleh Israel dengan tiga peluru berpandu sejurus selepas beliau menunaikan solat Subuh. Buku ini membawa anda menelusuri jalan hidup seorang pejuang yang berjaya membangkitkan semangat pejuang Islam mempertahankan bumi Palestin dan Baitul Maqdis.

Kandungan.

Prakata.

Bab 1. Amir Syuhada Dari Bumi Para Ambia.

Bab 2. Beberapa Peristiwa Penting.

Bab 3. Selamat Jalan Asy-Syahid Tercinta.

Bab 4. Mujahid Agung Yang Memenuhi Janjinya Kepada Allah.

Bab 5. Fakta Pembunuhan Dan Takziah Ulama Sedunia.

Bab 6. Kesyahidan Syeikh Ahmad Yasin Dan Masa Depan Perjuangan Intifadah.

Bab 7. Wawancara Eksklusif Dengan Syeikh Ahmad Yasin Sebelum Syahid.

Bab 8. Syeikh Ahmad Yasin: ”Pokok Berkata-Kata...”

Bab 9. Rintihan Syeikh Ahmad Yasin.

Bab 10. Wasiat Syeikh Ahmad Yasin Di Padang Arafah.

Bab 11. Dendam Palestin Berakhir Dengan Syahid.

Bab 12. Abdul Aziz Ar-Ramtisi: Mengikut Jejak Syeikh Ahmad Yasin

Bab 13. Amanat Terakhir Abdul Aziz Ar-Ramtisi.

Bab 14. Abdul Aziz Ar-Ramtisi Di Mata Adik Kandungnya.

Bab 15. Kata-Kata Hikmah.

Bab 16. HAMAS Masih Bertaring.

Bab 17. HAMAS: Gerakan Yang Menggongcang Dunia.

Bab 18. Tokoh Dan Barisan Kepimpinan HAMAS.

Bab 19. Kematian Suci Dan Budaya Jihad.

Bab 20. Temuramah Dengan Isteri Asy-Syahid Ismaol Abu Syanab.

Bab 21. Fatwa Dan Hukum Serangan Berani Mati.

Bab 22. Sejarah Pahit Bangsa Yahudi Dan Pemusnahan Bangsa Palestin.

Bab 23.. Palestin Dan Kepentingannya Kepada Umat Islam.

Rujukan.
Lampiran: Foto Eksklusif.

HAMAS: Daripada Underground Kepada Parti Pemerintah.


Tajuk: HAMAS: Daripada Underground Kepada Parti Pemerintah.
Penulis: Mazlee Malik.
Penerbit: PTS Publication.

Prakata.

Surat Untuk Anda.

Pesanan Untuk Umat Islam Di Malaysia.

Bab 1. Asal Usul HAMAS.
- IM Dan Isu Palestin Pra-1948.

- IM Dan Peperangan 1948.

- IM Di Tebing Barat.

- IM Di Gaza.

- IM Dan Fatah.

- IM Palestin Selepas 1970.

- Penubuhan HAMAS.

Bab 2. Ideologi HAMAS.

Bab 3. Matlamat Perjuangan.

Bab 4. Sikap HAMAS Pada Fraksi Lain.
- Sikap HAMAS Pada PLO.

- Sikap HAMAS Pada Gerakan Fatah.

- Sikap HAMAS Pada Jihad Islami.

- Sikap HAMAS Pada Fraksi-fraksi Lain.

- Sikap Hamas Pada Pihak Berkuasa Palestin (PA).

- Sikap HAMAS Pada Golongan Kristian di Palestin.

Bab 5. HAMAS & Ikhwan al-Muslimin.

Bab 6. HAMAS & Gerakan Bersenjata.

Bab 7. Intifadah Pertama (1987-1993).
- HAMAS Penggerak Intifadah.

- Harga Intifadah.

- Kesimpulan.

Bab 8. Oslo 1993.
- Kandungan Oslo 1993.

- Kritikan Ke Atas Oslo 1993.

- Helah Di Sebalik Oslo 1993.

- Respons HAMAS.

Bab 9. Intifadah Kedua (2000).
- Bagaimana ia Bermula?.

- Kerugian Pihak Palestin.

- Kerugian Israel.

- Populariti HAMAS.

- Dinamisme HAMAS.

- Harga Intifadah.

Bab 10. Pembunuhan Syeikh Ahmad Yassin & al-Rantissi
- Kesimpulan

Bab 11. HAMAS Sebelum Pilihan Raya 2006.
- Viva La HAMAS.

- HAMAS Masih Relevan.

- Mengapa HAMAS Menjadi Pilihan Rakyat?.

Bab 12. HAMAS & Public Opinion.
- Tuntutan HAMAS Supaya Damai.

- HAMAS dan Politik.

Bab 13. Masa Depan Palestin.
- HAMAS adalah Masa Depan Palestin?.

- Analisis Barat.

- Realiti Sebenar.

- Perpecahan Fatah.

- Respon Zionis.

Bab 14. HAMAS Setepas Pilihan Raya 2006.
- HAMAS dan Cabaran Baru.

- Pendirian AS dan EU.

- Di Luar Jangkaan.

- Pilihan Raya yang Bersih.

- HAMAS, Senjata dan Born Berani Mati.

- Rejim Zionis.

Bab 15. Fenomena yang Menggegarkan Dunia.
- HAMAS dan Fatah.

- HAMAS dan PA.

- Sebab-sebab Populariti HAMAS.

- Hakikatnya.

- Kabinet Palestin Pimpinan HAMAS.

Bab 16. Mengapa HAMAS Menang?.
- Pendapat Dr. Azzam Tamimi.

- Perpecahan Fatah.

Bab 17. ”Kami Tidak akan Menjual Rakyat Palestin Hanya Kerana Bantuan Asing!”.

Bab 18. Kemenangan HAMAS.
- Wawancara Bersama Dr. Azzam Tamimi.

- Hubungan dengan Negara-negara Arab.

- Hubungan dengan Israel.

- Hubungan dengan AS dan EU.

Bab 19. HAMAS Bukan al-Qaeda.
- HAMAS Bukan al-Qaeda.

- Darah Umat Islam.

- Hudna Bukan Pengiktirafan.

- Kegagalan HAMAS Bererti Kemunculan al-Qaeda.

Bab 20. Briged al-Qassam Selepas Pilihan Raya.

Bab 21. Truce for Dummies.

Bab 22. Apabila Lensa Kabur.

Bab 23. Wawancara Bersama Menteri Kristian HAMAS.

Bab 24. Tokoh-tokoh HAMAS.
Lampiran 1.
- Sheikh Ahmad Yassin.

- Dr. Abdul Aziz al-Rantissi.

- Khalid Mesh’al .

- Mahrnoud Zahhar.

- Ismail Haneyyah.

- Syeikh Salah Syahadah.

- Ibrahim Maqadmah.

- Jamal Mansour.

- Ismail Abu Shanab.

- Yahya Ayyash.

Lampiran 2: Piagam HAMAS 1988.
- Piagam Allah: Wadah Gerakan Pembebasan Islam (HAMAS).

- Pengenalan.

- Bahagian 1. Mengenali HAMAS.

- Bahagian 2. Objektif.

- Bahagian 3. Strategi dan Kaedah.

- Biodata.

Bab 25. Apa Kata Mereka?.

Bab 26. Tarikh-tarikh Penting HAMAS.

Penutup.

Rujukan.

Lampiran 1: Kata-Kata Hikmah.

> As-Syahid Syeikh Ahmad Yassin.

> Dr. Abdul Aziz al-Rantissi.

Leo Africanus: Pengembara Muslim Yang Belum Dikenali Ramai.


Tajuk: Leo Africanus: Pengembara Muslim Yang Belum Dikenali Ramai.
Penulis: Dr. Pekka Masonen.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Buku ini mengupas secara ringkas sejarah seorang pengembara Arab Muslim yang berjuang bersendirian di
Eropah suatu ketika dahulu. Tokoh ini tidak dikenali oleh umum masyarakat muslim di sebelah timur, apatah lagi oleh rakyat Malaysia di nusantara ini.

Kandungan.

Mukadimah.

Bab 1. Pendahuluan.

1. Zaman Awal Beliau.

2. Di Bawah Pengawasan Pope.

3. Buku ’Keterangan Afrika’.

4. Kandungan Dan Sumber Buku ’Keterangan Afrika’.

5. Hasil Usaha Leo Yang Lain.

Bab 2.

1. Temubual Bersama Mohammed Hajji: Sarjana Setengah Abad Yang Mengkaji Mengenai Leo Oleh Cristel Rouvray.

2. Calatan Biografi Leo Africanus Oleh Syeikh Khair Al-Din Mahmud AlZarikli (W. 1396h/1976m).

Bab 3.

1. Adakah Leo Benar-Benar Memeluk Kristian?

2. Adakah Perkara Ini Menyalahi Syariat Islam Dan Beliau Dihukum Murtad?

Konsep Taqiyyah Menurut Syiah.

Taqiyyah Menurut Ahl al-Sunnah.

Penutup.

Rihlah Ibnu Battuta.Tajuk: Rihlah Ibnu Battuta.
Penyusun: Dr. Muhammad Hanafis.
Penerbit: Penerbitan Seribu Dinar Sdn Bhd.

Dikenali sebagai pengembara yang hebat sebelum zaman moden, Ibnu Battuta dilahirkan di Maghribi dan mendapat pendidikan awal dalam perundangan Islam. Bermula hanya dengan pengembaraan untuk menunaikan haji ke Mekah pada usia 21 tahun, Ibnu Battuta akhirnya telah mengembara selama hampir 30 tahun ke seluruh dunia Islam pada zamannya, dari Afrika Utara, Afrika Selatan dan Spanyol, Eropah Timur, benua kecil India seehinggalah ke China dan Kepulauan Maldives.

Dengan karyanya daripada catatannya yang dikenali sebagai Rihlah, Ibnu Battuta memberi kita satu pintu untuk melihat tamadun Islam pada mercunya - yang mempunyai ciri-ciri keyakinan, melangkaui dunia, kepelbagaian dan moden - dengan jelas meliputi maklumat berkaitan dengan sejarah, geografi, sistem pemerintahan dan budayanya. Rihlah merupakan catatan yang disusun secara teratur mengikut masa tidak tertumpu pada keterangan-keterangan karier beliau sahaja, tetapi mengandungi maklumat terperinci dan merupakan satu pengenalan kepada dunia Islam yang hidup dalam masa yang sama menjadikan pembacaan catatan dan pengembaraan sesuatu yang menghiburkan.

Pengembaraan ini mengatasi semua pendahulunya termasuklah Marco Polo. Legasi beliau sangat dihargai sehingga sebuah kawah di permuakaan bulan dinamakan sempena nama beliau.

Kandungan.

Bab 1: Perjalanan Ke Tangier.

Bab 2. Perjalanan Ke Maghrib.

Bab 3. Orang Mamluk.

Bab 4. Perjalanan Ke Mekah.

Bab 5. Perjalanan Ke Parsi Dan Iraq.

Bab 6. Perjalanan Ke Laut Arabia.

Bab 7. Perjalanan Ke Anatolia.

Bab 8. Perjalanan Ke Ladang Rumput.

Bab 9. Perjalanan Ke Delhi.

Bab 10. Perjalanan Ke Malabar Dan Maladewa.

Bab 11. Perjalanan Ke Cina.

Bab 12. Perjalanan Ke Kampung Halaman.

Bab 13. Perjalanan Ke Mali.

Bab 14. Rihlah.

Isnin, 14 Jun 2010

Dakwah Kepada Non-Muslim Di Malaysia: Konsep, Metode Dan Pengalaman.


Tajuk: Dakwah Kepada Non-Muslim Di Malaysia: Konsep, Metode Dan Pengalaman.
Penulis: Abdul Ghafat Haji Don, Berhanundin Abdullah dan Zulkiple Abdul Ghani.
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepinpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebabgsaan Makaysia.

Kandungan.

Senarai Penulis Artikel.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1.

- Metodologi Dakwah Kepada Non-Muslim Dalam al-Qur’an.
> Sulaiman Ibrahim.

- Dakwah Kepada Non-Muslim Berlandaskan Fiqh Aulawiyat: Satu Ulasan.
> Othman Talib.

- Pendekatan Dakwah Terhadap Non-Muslim Mengikut Perspektif Sirah Nabawiyah.
> Syamsul Bahri Andi Galigo.

- Dakwah Keluar Kepada Masyarakat Non-Muslim.
> Berhanundin Abdullah.

Bab 2.

- Hubungan Muslim dengan Non-Muslim Menurut Perspektif al-Qur’an.
> Andek Masnah Andek Kelawa.

- Kebangkitan Islam, Etnisiti dan Respons Non-Muslim Di Malaysia.
> Zulkiple Abd Ghani.

- Metodologi Gerakan Missionary Kristian dan Ancamannya Terhadap Dakwah Islamiah: Kajian Kes Di Kuala Terengganu.
> Abdul Wahab Latif Dan Che Yusoff Che Mamat.

Bab 3.

- Metodologi Dakwah Kepada Masyarakat Orang Asli: Pengalaman Pengislaman Di Sungai Berua, Hulu Terengganu.
> Abdullah Muhammad Zin Dan Padzal Hj Mokhtar.

- Projek Keluarga Angkat Sebagai Manhaj Dakwah Yang Efektif: Kajian Di Perkampungan Orang Asli Sungai Berjuang, Jerantut, Pahang.
> Abdullah Muhammad Zin.

- Metodologi Dakwah Terhadap Masyarakat Orang Asli: Pengalaman Pengislaman Di Paya Sendayan, Temerloh, Pahang Darul Makmur.
> Abdul Ghafar Hj Don.

Bab 4.

- Kepercayaan dan Kebudayaan Bangsa Cina: Kajian Di Pulau Pinang.
> Abdul Ghafar Hj Don dan Razikhah Dato’ Hj Yusoff Hilmi.

- Perkembangan Islam di Kalangan Orang Cina Di Kelantan dan Kepentingannya Kepada Perpaduan Masyarakat.
> Ibrahim Hj Che Noh.

- Program Dakwah Kepada Masyarakat Cina Di Pulau Ketam.
> Ibrahim Hj Che Noh.

- Dakwah Kepada Masyarakat India Di Banting.
> Berhanundin Abdullah.

- Sikap dan Jangkaan Saudara Baru Terhadap Islam.
> Iran Herman.

Fiqh Berinteraksi Dengan Non-Muslim, Kaedah Bergaul Dengan Rakan, Jiran Dan Keluarga Bukan Islam Tanpa Mengabaikan Syariat.


Tajuk; Fiqh Berinteraksi Dengan Non-Muslim, Kaedah Bergaul Dengan Rakan, Jiran Dan Keluarga Bukan Islam Tanpa Mengabaikan Syariat.
Penulis: Mohammad Nizam Abdul Kadir.
Penerbit: Telaga Biru Sdn Bhd.

Buku "Fiqh Berinteraksi Dengan Non-Muslim" ini memberi gambaran jelas tentang batasan dan keindahan hidup bermasyarakat dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Pelbagai masalah dan situasi kita hadapi terutama yang berkaitan arak dan khinzir. Penulis membentangkan penyelesaian dan penerangan dengan hujah yang mudah diiringi firman Allah serta Hadis sahih.

Kandungan.

Bab 1. Fiqh Iman Dan Agama.
- Hukum Berkongsi Menyambut Perayaan Non-Muslim.

- Muslim Memasuki Rumah Ibadah Agama Lain.

- Non-Muslim Memasuki Masjid.

- Ucapan Tahniah Sempena Perayaan Agama Lain.

- Upacara Tafakur Di Hadapan Patung.

- Perebutan Jenazah Muslim Antara Muslim Dengan Non-Muslim.

- Jualan Kitab Agama Lain Secara Terbuka.

Bab 2. Fiqh Bersaudara, Berjiran Dan Berkawan.
- Mengucapkan Salam Kepada Non-Muslim.

- Menjawab Salam Non-Muslim.

- Berjabat Tangan Dengan Non-Muslim.

- Berjiran Dengan Non-Muslim.

- Tinggal Serumah Dengan Non-Muslim.

- Menerima Hadiah Daripada Non-Muslim Ataupun Memberikan Hadiah Kepada Mereka.

- Ziarah Non-Muslim Yang Sakit Ataupun Meninggal Dunia.

- Nafkah Ibu Bapa Non-Muslim.

Bab 3. Fiqh Makanan.
- Non-Muslim Belanja Makan.

- Jamuan Makan Di Rumah Non-Muslim.

- Majlis Berbuka Puasa Bersama Non-Muslim.

- Haiwan Sembelihan Non-Muslim (Bukan Ahli Kitab).

- Haiwan Sembelihan Ahli Kitab.

- Haiwan Sembelihan Yang Disebutkan Nama Selain Allah.

- Haiwan Disembelih Sempena Perayaan Agama Non-Muslim.

- Ikan Jualan Non-Muslim.

- Kelapa Yang Dipecahkan Sempena Perayaan Deepavali.

- Produk Makanan Keluaran Syarikat Non-Muslim.

- Ayam Diberi Makanan Yang Diperbuat Daripada Khinzir.

- Daging Korban Dimakan Oleh Non-Muslim.

Bab 4. Fiqh Kenajisan Anjing.
- Bejana Yang Dijilat Anjing.

- Tujuh Kali Basuhan.

- Kenajisan Anjing.

- Bersentuhan Dengan Anjing.

- Menyentuuh Tempat Yang Disentuh Oleh Anjing.

- Rumah Yang Pemilik Sebelumnya Membela Anjing.

- Baju Dijilat Anjing.

- Memelihara Anjing.

Bab 5. Fiqh Keharaman Khinzir.
- Pengharaman Daging Khinzir Sebagai Makanan.

- Sebab Daging Khinzir Diharamkan.

- Segala Organ Khinzir Haram Dimakan.

- Keharusan Makan Khinzir Ketika Darurat.

- Kenajisan Khinzir.

- Cara Membersihkan Bekas Yang Terkena Khinzir.

- Samak Mulut Kerana Termakan Daging Khinzir.

- Makanan Bercampur Daging Khinzir.

- Menternak Khinzir.

- Memanfaatkan Kulit Khinzir.

- Ubat-Ubat Yang Diperbuat Daripada Khinzir.

- Daging Lembu Dijual Bersebelahan Daging Khinzir.

- Baja Najis Khinzir.

Bab 6. Fiqh Pengharaman Arak.
- Dalil Pengharaman Arak.

- Jenis-Jenis Arak Zaman Ini.

- Kenajisan Arak.

- Jamuan Yang Menghidangkan Arak.

- Kerjaya Berkaitan Arak.

- Arak Sebagai Ubat.

- Pelaburan Dalam Syarikat Arak.

Bab 7. Fiqh Muamalah.
- Jual Beli Dengan Non-Muslim.

- Muamalah Dengan Syarikat Yahudi.

- Menghantar Anak Kecil Ke Pusat Asuhan Non-Muslim.

- Non-Muslim Menjual Dan Membeli Al-Quran.

- Kitab Dan Buku Agama Islam Diberikan Kepada Non-Muslim.

- Rumah Muslim Atau Premis Milik Muslim Disewa Kepada Non-Muslim.

- Muslim Bekerja Dengan Majikan Non-Muslim.

Bab 8. Fiqh Perubatan.
- Doktor Non-Muslim Merawat Pesakit Muslim.

- Derma Organ Kepada Non-Muslim.

- Penerimaan Organ Daripada Non-Muslim.

- Penerimaan Darah Daripada Non-Muslim.

Bab 9. Fiqh Aurat.
- Aurat Antara Wanita Muslimah Dengan Wanita Non-Muslim.
- Fesyen.
- Pakaian Khas Untuk Non-Muslim.

Bab 10. Fiqh Perkahwinan.
- Bercinta Dengan Non-Muslim.

- Wanita Muslimah Berkahwin Dengan Lelaki Non-Muslim.

- Berkahwin Dengan Ahli Kitab.

Bab 11. Fiqh Siasah.
- Non-Muslim Dalam Negara.

- Bekerjasama Dengan Non-Muslim.

- Mengangkat Non-Muslim Sebagai Wakil Rakyat.

- Kerjasama Politik (Al-Tahluf Al-Siyasi).

- Jizyah.

- Jihad Menentang Non-Muslim.

Bab 12. Fiqh Menganut Agama Islam.
- Berkhatan.

- Qada' Ibadat Yang Tidak Ditunaikan Semasa Belum Islam.

- Amal Kebajikan Semasa Masih Non-Muslim.

- Tukar Nama Kerana Masuk Islam.

- Wajibkah Memberitahu Keluarga Tentang Pengislaman.

- Muslim Baru Tidak Tahu Solat.

- Hukuman Jenayah Murtad Ialah Bunuh.

Rujukan.

Indeks.

Pembalasan Kesalahan Jenayah Dalam Masyarakat Majmuk Dengan Penumpuan Kepada Peruntukannya Terhadap Bukan Islam.Tajuk: Pembalasan Kesalahan Jenayah Dalam Masyarakat Majmuk Dengan Penumpuan Kepada Peruntukannya Terhadap Bukan Islam.
Penulis: Dr. Haji Mat Saad Abdul Rahman.
Penerbit: Intel Multimedia And Publication.

Buku ini dihasilkan oleh penulis, seorang ahli akademik dan pengkaji yang pakar dalam bidang yang dibicarakan, bagi memenuhi keghairahan masyarakat dari pelbagai pihak yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang kedudukan kesalahan jenayah di dalam Undang-undang Jenayah Islam dan peruntukan pembalasannya di dalam sesebuah masyarakat majmuk.

Secara ringkas, buku ini mengandungi pengenalan mengenai konsep pembalasan di dalam pelbagai kesalahan Jenayah Qisas, Jenayah Hudud dan Jenayah Ta'zir. Ia juga menghuraikan pembahagian-pembahagian dan peruntukan-peruntukannya terhadap pesalah Islam dalam jenayah-jenayah tersebut serta perkara-perkara lain yang berkaitan. Penulis juga telah mempertahankan rumusan yang dibuat iaitu mengenai sifat menyeluruh dan adil yang ditekankan di dalam perlaksanaan pembalasan Islam.

Kandungan

Bah 1. Pengenalan.

Bah 2. Konsep Pembalasan Dan Masyarakat Majmuk.

Bah 3. Pembalasan Kesalahan Jenayah Qisas.

Bah 4. Pembalasan Kesalahan Jenayah Hudud.

Bah 5. Pembalasan Kesalahan Jenayah Ta‘zir.

Jumaat, 11 Jun 2010

Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Jilid 2)


Tajuk: Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Jilid 2)
Penulis: Ustaz Zainudin Hashim Dan Riduan Mohamad Nor.
Penerbit: Jundi Resources.

Jihad dan dakwah telah melalui jalan panjang sepanjang keberadaan aqidah Islam di pentas dunia ini. Dalam denainya, ramai tokoh-tokoh telah dimunculkan oleh Allah SWT untuk membentengi agama ini walaupun berdada dengan kezaliman dan pemimpin tirani di sepanjang abad pertarungan iman dan kufur.

Buku ini adalah salah satu usaha menyingkap keperibadian, pengalaman dan sejarah tokoh-tokoh yang pernah menoreh sejarah dengan tinta emas. Ada di antara mereka yang syahid dibunuh, diserkap jeriji dan palang penjara besi, bergelandangan jauh dari bumi leluhur akibat tekanan pemerintah sekular.

Buku ini diharap mampu menyirami dahaga pencinta-pencinta harakah Islam terhadap biografi tokoh-tokoh gerakan Islam di abad moden ini, meneladani kebaktian mereka adalah sebahagian potret kejayaan pada kanvas perjuangan yang tiada noktah henti ini.

Kandungan.
1. Dr. Zaghlul An-Najjar: Ahli Profesor Geologis Muslim Berjiwa Haraki.

2. Dr. 'Aidh Al-Qarni: Ulama' Muda Berdakwah Melalui Penulisan.

3. Solah Syadi: Pegawai Polis Yang Komited Dengan Islam.

4. Syeikh Mahfuz Nahnah: Hadapi Tribulasi Dengan Penuh Ketenangan Jiwa.

5. Dr. Wahbah Az-Zuhaily: Kejora Di Langit Malam.

6. Syeikh Sayyid Sabiq: Tokoh Hadis Yang Diberi Kepercayaan Oleh Imam Hasan Al-Banna.

7. Dr. Abdul Karim Zaidan: Saat Dakwah Menjengah Penjara Di Iraq.

8. Sa'id Ramadan: Legasi Hasan Al-Banna.

9. Syeikh Muhammad Mahmud As-Sowaf: Perintis Dan Pengasas Gerakan Islam Di Iraq.

10. Syeikh Abdul Hamid Ben Badis: Tonggak Hadapan Islam Di Algeria.

11. Ustaz Fadzil Noor (1937: 2002) Dalam Kenangan: Dari Gudang Ilmu Ke Kancah Siasah.

12. Syeikh 'Izzuddin Al-Qassam: Inspirasi Perjuangan Hamas Di Palestin.

13. Syeikh Ali Tantawi: Tokoh Ikhwan Syria Berdada Dengan Kezaliman.

14. Ismail Haniyyeh: Berjuang Untuk Islam Sejak Remaja.

15. Muhammad Mehdi Akef: Al-Mursyidul 'Am Ikhwan Yang Membadai Gelora.

16. Hakim Hasan Al-Hudaibi: Pengganti Imam Hasan Al-Banna Yang Terserlah Ketokohannya.

17. Umar Tilmisani: Pejuang Gigih Membela Islam Dengan Segala Yang Apa Pada Diri.

18. Muhammad Hamed Abu An-Nasr: Al-Mursyidul 'Am Keempat Ikhwan Muslimun.

19. Khaled Masy'al: Perancang Politik Hamas Yang Berkesan.

20. Maa'mun Al-Hudaibi: Al-Mursyidul 'Am Keenam Yang Tegas Dan Berwawasan.

21. Syeikh Abdel Badi' Saqar: Berjuang Tegak Islam Bersama Imam Hasan Al-Banna.

22. Syeikh Dr. As-Saiyid 'Askar: Manfaatkan Ilmu Untuk Tegak Islam Dalam Parlimen.

23. Dr. Maryam Soleh: Tokoh Muslimah Dalam Kabinet Hamas.

24. Syeikh Muhammad Ali As-Sobuni: Tokoh Islam Yang Menyintai Ilmu.

25. Hamzah Yusuf: Pendakwah Amerika Yang Menyonsang Arus Jahiliah Moden.

26. Dr. Zakir Naik: Pembela Islam Dengan Hujah Injil, Al-Quran Lawan Kristian.

27. Yvonne Ridley: Pendukung Kuat Ikhwan Muslimin Setelah Menerima Islam.

28. Syeikh Nasiruddin Al-Albani: Tokoh Hadis Yang Komited Dengan Ilmunya.

29. Syeikh Ahmad Deedat: Permata Islam Yang Hilang.

30. Dr. Tariq Ramadan: Nyalakan Obor Islam Di Switzerland Dan Eropah.

31. Ahmad Saiful Islam Hasan Al-Banna: "Anak Singa Dilahirkan Oleh Singa".

32. Dr. Muhamad Natsir: Sesepuh Dakwah Indonesia.

Khamis, 10 Jun 2010

Ketokohan Dan Pemikiran Abu Bakar al-Baqir.

Tajuk: Ketokohan Dan Pemikiran Abu Bakar al-Baqir.
Penulis: Khairul Nizam Zainal Badri.
Penerbit: Karisma Publication.

Abu Bakar al-Baqir mempunyai jasa yang amat besar kepada bidang pendidikan, khususnya kepada umat Islam. Beliau turut terlibat dalam aktiviti mengembangkan agama, memimpin masyarakat setempat dan memikirkan masalah kemunduran umat Melayu khususnya dalam sector pendidikan dan ekonomi. Beliau juga turut terlibat secara langsung dalam gerakan mencetuskan kesedaran bangsa Melayu dan membangkitkan semangat bangsa agar kembali mengusai negara pada ketika negara masih dijajah pada waktu itu.

Dalam buku ini penulis menumpukan sepenuh perhatian kepada sumbangan Abu Bakar al-Baqir dalam bidang pendidikan walau pun nama beliau juga amat terkenal dalam bidang politik tanah air. Aspek pemikiran serta pengalaman beliau dikongsikan bersama dalam buku ini untuk dihayati dan diambil faedah daripadanya. Isi kandungan buku ini terbahagi kepada dua topic utama iaitu pertama, ketokohan dan keduanya adalah pemikiran beliau.

Kandungan.

Prakata.

Kata Pengantar dari Maahad al-Ehya As-Shariff.

Kata Pengantar dari Wakil Yayasan al-Ehya As-Shariff.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Ketokohan Al-Ustaz Abu Bakar Al-Baqir.

1.1. Latar belakang kehtdupan.

1.2. Membina keperibadian di Madrasah Dairatul Ma’arif Wataniah.

1.3. Penubuhan Maahad al-Ehya asShariff.

1.4. Perkembangan awal Maahad al-Ehya asShariff.

1.5. Penubuhan Maahad al-Ehya menempa sejarah.

1.6. Kurikulum pembelajaran Maahad al-Ehya.

1.7. Zaman kecemerlangan Maahad al-Ehya di bawah pimpinan Abu Bakar.

1.8. Maahad al-Ehya dengan wajah baru.

1.9. Pendekatan Abu Bakar dalam mentadbir Maahad al-Ehya.

1.10. Tokoh-tokoh penting yang lahir di bawah asuhan Abu Bakar.

1.11. Ketokohan Abu Bakar memimpin pertubuhan besar peringkat kebangsaan.

Bab 2. Pemikiran A1-Ustaz Abu Bakar Al-Baqir.

2.1. Falsafah Pendidikan Abu Bakar.

2.2. Tugas hidup muslim.

2.3. Ulama.

2.4. Abu Bakar dalam konteks ulama.

2.5. Ilmu.

2.6. Pendidikan.

2.7. Pendidik.

Penutup.

Gambar-Gambar Kenangan.

Bibliografi.

Hari-hari Aku Dizalimi.


Tajuk: Hari-hari Aku Dizalimi.
Penulis: Burhanuddin Al HeImy.
Penerbit: PAS Gombak.

Isi Kandungan.
Prakata YDP PAS Gombak.

Prakata Penerangan PAS Gombak.

- Panggilan Polls.

- Di Kuala Lumpur.

- Soal-Siasat.

- Statement.

- Menolak Tuduhan.

- Allegations of Fact.

- Setiap Had Disakiti.

- Kes Hasnul Hadi.

- Catatan.

- Draf Awal Surat Kepada Lembaga Penasihat.

- Surat Kepada Lembaga Penasihat.

- Pelbagai Surat.

- Surat Kepada Menteri Dalam Negeri.

- Surat United Nations.

- International Commission of Jurists.

- Rujukan A (Salinan Asal).

- Rujukan B ( A Plot Exposed).

Lima Tokoh Gerakan Islam Malaysia.


Tajuk: Lima Tokoh Gerakan Islam Malaysia.
Penulis: Saari Sungib.
Penerbit: PAS Gombak.

Kandungan

Prakata YDP PAS Gombak.

Prakata Penerangan PAS Gombak.

Tokoh 1. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir (1907-1974)

Tokoh 2. Dr. Burhanuddin Al-Helmy (1911-1969)

Tokoh 3. Profesor Zulkifh Muhammad (1927-1964)

Tokoh 4. Tuan Guru Hj Yusof Rawa (1922-2000)

Tokoh 5. Dato’ Fadzil Noor (1937-2002)

Rujukan.

Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Jilid 1)


Tajuk: Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Jilid 1)
Penulis: Zainudin Hashim & Riduan Mohamad Nor.
Penerbit: Jundi Resources.

Jihad dan dakwah telah melalui jalan panjang sepanjang keberadaan aqidah Islam di pentas dunia ini. Dalam denainya, ramai tokoh-tokoh telah dimunculkan oleh Allah SWT untuk membentengi agama ini walaupun berdada dengan kezaliman dan pemimpin tirani di sepanjang abad pertarungan iman dan kufur.

Buku ini adalah salah satu usaha menyingkap keperibadian, pengalaman dan sejarah tokoh-tokoh yang pernah menoreh sejarah dengan tinta emas. Ada di antara mereka yang syahid dibunuh, diserkap jeriji dan palang penjara besi, bergelandangan jauh dari bumi leluhur akibat tekanan pemerintah sekular.

Buku ini diharap mampu menyirami dahaga pencinta-pencinta harakah Islam terhadap biografi tokoh-tokoh gerakan Islam di abad moden ini, meneladani kebaktian mereka adalah sebahagian potret kejayaan pada kanvas perjuangan yang tiada noktah henti ini.

Kandungan.

1. Dr. Abdul Aziz Rantisi: Sang Doktor Pembawa Obor Jihad.

2. Abdul Qader Awdah: Hakim Yang Digantung Mati Kerana Mempertahankan Kebenaran Islam.

3. Dr. Abas Madani: Singa Islam Di Algeria.

4. Syeikh Abdul Hamid Kisyk: Ulama' Buta Yang Banyak Hadapi Ujian Getir.

5. Dr. Abdul Majid Az-Zandani: Mentor Gerakan Islam Yaman Hadapi Pelbagai Tribulasi.

6. Dr. Abdullah Azzam: Mujahid Ikhwan Al-Muslimin Yang Rindukan Syahid.

7. Dr. Abdullah Nasih Ulwan: Tokoh Ilmuwan Haraki Yang Bersifat Murabbi.

8. Syeikh Ahmada Yassin: Tokoh Ikhwan Yang Menubuhkan HAMAS Di Palestin.

9. Syeikh An-Nadwi: Tokoh Ulama' Yang Berjiwa Lembut Ketika Berdakwah.

10. Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi: Abadikan Hidup Untuk Islam.

11. Dr. Burhanuddin Al-Helmi: Menyiram Obor Perjuangan Kemerdekaan Malaya.

12. Najmuddin Erbakan: Menelusuri Khilafah Yang Hilang Di Turki.

13. Syeikh Faisal Molawi: Tokoh Ulama' Lubnan Berpendirian Tegas.

14. Dr. Fathi Yakan Alami Pelbagai Tribulasi Yang Mematangkan Perjuangannya.

15. Imam Syahid Hasan Al-Banna: Pencetus Kebangkitan Umat Abad 20.

16. Hakim Hasan Al-Hudaibi: Pengganti Imam Hasan Al-Banna Yang Terserlah Ketokohannya.

17. Dr. Hasan At-Turabi, Mentor Dakwah Di Balik Tirai Besi Di Sudan.

18. Jamaluddin Al-Afghani: Perintis Kebangkitan Gerakan Islam Seantero Dunia.

19. Al-Maududi: Memiliki Ciri Mujaddid Kurun Ke 20.

20. Syeikh Muhammad Abduh: Penerus Manhaj Saiyid Jamaluddin Al-Afghani.

21. Syeikh Muhammad Al-Ghazali: Ulama' Yang Tidak Kenal Jemu Ketika Berdakwah.

22. Ustaz Mustafa Masyhur: Mursyidul 'Am Kelima Ikhwan Al-Muslimin.

23. Syeikh Dr. Mustafa Siba'ie: Pengasas Gerakan Ikhwan Al-Muslimin Syria.

24. Omar Mokhtar: Singa Padang Pasir Yang Digeruni Musuh.

25. Qazi Hussain: Penerus Agenda Yang Ditinggalkan Oleh Maududi.

26. Sayyid Qutb: Penjara Dan Kematian Dalam Mercu Tanda Dakwah.

27. Syeikh Sa'id Hawwa: Tokoh Gerakan Islam Berjiwa Sufi.

28. Syeikh Solah Abu Ismail: Pejuang Islam Hingga Dalam Parlimen.

29. Zainab Al-Ghazali: Mujahidah Yang Cekal Walau Dipenjara, Disiksa.

PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan: Esei Dan Dokumen.


Tajuk: PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan: Esei Dan Dokumen.
Penerbit: Penal Pengkaji Sejarah Pusat Penyelidikan PAS.

Kandungan

Kata-kata Aluan.

Esei: PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan.

Dokumen-Dokumen Pilihan

Dokumen 1. Agama Dan Politik Oleh Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Dokumen 2. Ideologi Politik Islam Oleh Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Dokumen 3. Ucapan Dr. Burhanuddin al-Helmy Semasa Menerima Jawatan Yang Dipertua PAS.

Dokumen 4. Memorandum PAS Kepada Suruhanjaya Reid.

Dokumen 5. Persatuan Islam Se-Malaya (PAS): Ulasan Terhadap Penyata Perlembagaan Reid.

Dokumen 6. Rancangan Perjuangan PAS Oleh Dr. Zulkifli Muhammad.

Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan.


Tajuk: Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan.
Penulis: Riduan Mohd Nor & Mohd Fadli Ghani.
Penerbit: Jundi Resources.

Perjuangan kemerdekaan di setiap inci bumi umat Islam adalah dipelopori oleh alim ulama walaupun sejarah ini cuba dipadamkan oleh kelompok sekular pragmatis yang memerintah umat Islam. Dalam negara tercinta ini juga, sejarah perjuangan ulama dalam menentang penjajahan tidak didokumentasikan dengan baik sehingga pernah dituduh bahawa ulama tidak memperjuangkan kemerdekaan.

Di tanahair kita yang tercinta ini, denai sejarah telah merakamkan perjuangan suci para ulama membentengi aqidah ummat Islam semenjak negara kita menerima pengaruh Islam pada abad ke-13.

Kandungan.

Tinta Penerbit.

Pembuka Tirai.

Prolog.

Bab 1. Menelusuri Sejarah Penjajahan Kuasa Barat.

Bab 2. Islam Sebagai Penyuntik Energi Perjuangan Kemerdekaan.

Bab 3. Perjuangan Ulama Menentang Penjajah di Bumi Umat Islam.

Indonesia.

Acheh.

Libya.

Algeria.

India.

Mesir.

Palestin.

Iraq.

Sudan.

Pattani.

Bab 4. Strategi Penjajah Barat Melemahkan Perjuangan Umat Islam.

Nota.

Bab 5. Melayu Sebuah Tamadun Yang Dijajah.

Bab 6. Menongkah Penjajah: Ulama Dalam Jihad Kemerdekaan.

Bab 7. Gerakan Kemerdekaan Berpusat Di Mekah.

Bab 8. Sheikh Ahmad Muhammad Zain: Bapa Kemerdekaan Melayu.

Galeri Foto

Bab 9. Kebangkitan Jihad Ulama Ke Atas British Di Tanah Melayu.

Bab 10. Gerakan Ulama Reformis.

Bab 11. Dr. Burhanuddin Dan Ulama Zaman Jepun.

Bab 12. Ulama Mengasaskan Parti Politik.

Bab 13. Ulama Menyusup Dalam Umno.

Bab 14. PAS Manifestasi Gerakan Ulama Ke Arah Kemerdekaan.

Penutup.

Nota.

Bibliografi.

Isnin, 7 Jun 2010

Sejarah Dan Perjuangan Kemerdekaan.


Tajuk: Sejarah Dan Perjuangan Kemerdekaan.
Penulis: Abu Samah Mohd Kassim.
Terbitan: Nan Dao Publisher.

Kandungan.

Prakata.

Perkenalan Ringkas Tentang Keluarga.

Bab 1. Semangat Antipenjajah Mula Berputik.

Bab 2. Pasukan Volunteer Pertahankan Malaya Daripada Serangan Fasis Jepun.

Bab 3. Pendudukan Fasis Jepun.

Bab 4. Dalam Masa Aman.

Bab 5. Undang-Undang Darurat Dan Perjuangan Bersenjata Anti-British.

Bab 6. Markas Besar Rejimen Ke-10 Berpejabat Di Semantan.

Bab 7. Perjalanan Jauh Mencatat Sejarah.

Bab 8. Pangkalan Basis Sempadan.

Bab 9. Pasukan Penggempur Mara Ke Tanahair.

Bab 10. Markas Besar Rejimen Ke-10 Di Sukhirin-Chanet.

Bab 11. Mewujudkan Perdamaian.

Bab 12. Pembangunan Selepas Perdamaian.

Penutup.

Perang Melawan Imperialis British Yang Hendak Menakluki Negeri Pahang Yang Dipimpin Datok Bahaman.

Bab 1. Sedikit Perkenalan Tentang Datok Bahaman

Bab 2. Perang Melawan Imperialis British Yang Hendak Menakluki Negeri Pahang Yang Dipimpin Datok Bahaman.

Darurat Dan Kemerdekaan: Memperingati 50 Tahun Darurat Di Tanah Melayu.


Tajuk : Darurat Dan Kemerdekaan: Memperingati 50 Tahun Darurat Di Tanah Melayu.
Penulis : Abdullah CD.
Penerbit: Nan Dao Publisher.

Kandungan.

Perkenalan.

Pendahuluan.

Bab 1. Darurat Dan Kemerdekaan.

1. Gerakan Kemerdekaan Berkobar Selepas Perang Dunia II.

2. Perisytiharan Darurat.

3. Darurat Mencetuskan Perang Anti-British.

4. Perjuangan Bersenjata Merintis Jalan Untuk Kemerdekaan.

5. Perang Dalam Negeri Warisan Penjajah.

6. Persetujuan Damai Menamatkan Perang Warisan Penjajah.

Bab 2. Strategi Penjajah British Untuk Mengusai Malaya.

1. Strategi Untuk Menguasai Negeri-Negeri Melayu.

2. Strategi Di Bidang Pentadbiran Dan Pendidikan.

3. Strategi "Pecah Dan Perintah".

4. Strategi Untuk Menguasai Tanah.

Bab 3. Perang Patriotik Dan Perang Revolusioner.

1. Perang Patriotik Dan Perang Tani.

2. Perang Antiimperialis.

3. Perang Pembebasan Nasional Malaya.

Bab 3. Lampiran.

Puisi Gubahan Perajurit.

Khamis, 3 Jun 2010

Gerakan Kiri Melayu Dalam Perjuangan Kemerdekaan.Tajuk: Gerakan Kiri Melayu Dalam Perjuangan Kemerdekaan.
Penulis: Mohammed Salleh Lamry
Penerbit :Penerbit UKM

Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, gerakan nasionalisme Melayu terbahagi kepada aliran kiri dan aliran kanan. Aliran kiri dipelopori oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM), diteruskan oleh Parti Kebangsaan Melayu Muda (PKMM) dan badan gabungannya seperti Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan Barisan Tani Se-Tanah Air (BATAS). Aliran kanan pula dipelopori oleh persatuan Melayu negeri-negeri dan diteruskan oleh United Malays National Organisation (UMNO) dan berjaya mencapai kemerdekaan.

Perjuangan nasionalisme aliran kiri memang tidak berjaya mencapai matlamatnya. Gerakan nasionalis kiri terpinggir dan terkeluar dari arus perdana kerana tekanan penjajah dan hanya mendapat sokongan daripada golongan minoriti Melayu. Namun, satu kelompok kecil dari kalangan pemimpin gerakan nasionalis kiri Melayu ini telah memilih jalan lain untuk meneruskan perjuangan mereka. Mereka menyertai perjuangan bersenjata mulai 1948 bersama Parti Komunis Malaya (PKM) setelah mendapati perjuangan secara damai tidak dapat diteruskan lagi. Perjuangan mereka ini hanya berakhir dengan termeterainya Perjanjian Damai antara PKM dengan kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand pada 1989 di Haadyai.

Kandungan.

Singkatan.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Gerakan Antikolonial Sebelum Perang Dunia Kedua.

Bab 2. Gerakan Politik Masa Pendudukan Jepun (1941-45).

Bab 3. Gerakan Politik Masa Aman (1946-48): Nasionalis Kiri Melayu.

Bab 4. Gerakan Politik Masa Aman (1946-48): Parti Komunis Malaya.

Bab 5. Darurat Dan Perjuangan Kemerdekaan Secara Bersenjata.

Bab 6. Pengunduran Strategik Ke Selatan Thailand.

Bab 7. Gerakan Awal Di Sempadan.

Bab 8. Perundingan Baling.

Bab 9. Antara Baling Dan Haadyai.

Rejimen Askar Melayu Diraja 1933-1968.


Tajuk: Rejimen Askar Melayu Diraja 1933-1968.
Penulis: Syed Othman Syed Omar.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Buku ini secara khusus membincangkan sejarah penubuhan, perkembangan, penglibatan serta kepahlavvanan Rejimen Askar Melavu Diraja (RAMD) sehingga 1968. RAMD merupakan sebuah institusi ketenteraan profesional bagi orang Melayu divvujudkan oleh penjajah British atas kehendak para sultan dan pembesar Melayu yang tidak begitu senang dengan kehadiran warga tentera asing dalam memelihara kedaulatan dan keselamalan tanah air. Kejayaan menjadikan sekumpulan 25 pemuda Melayu yang terpilih dari Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Melaka sebagai tentera terlatih telah menghakis tanggapan negatif pihak penjajah terhadap orang Melayu dalam profesion ketenteraan. Dalam aspek vang berkaitan dengan penglibatan RAMD, kemampuan batalion pertama dan kedua menentang tentera Jepun dalam Perang Dunia Ke-2, Kempen Malaya 1941, kecekalan batalion pertama hingga ketujuh menangani kebangkitan kumpulan bersenjata Parti Komunis Malaya (PKM) ketika Darurat 1948, berkhidmat dalam misi pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) di Congo I960, dan menentang ancaman konfrontasi Rejim Soekarno 1963 merupakan antara perkara yang dibincangkan.

Kandungan.

Prakata.

Peristiwa Penting.

Singkatan.

Bab 1. Penubuhan Rejimen Askar Melayu.

Rejimen Askar Melayu Pertama 1796-1874.

Askar Timbalan Setia Negeri Johor.

Penglibatan Orang Melayu dalam Tentera Sukarela.

Penubuhan Rejimen Askar Melayu.
Bab 2. Perkembangan Rejimen Askar Melayu Diraja.

Kemajuan Sebelum Perang Dunia Kedua-Kempen Malaya.

Kemajuan Selepas Perang Dunia Kedua-Kempen Malaya.

Tauliah Kehormat.

Penganugerahan Panji-Panji.

Perkembangan Rejimen Askar Melayu Diraja.

Depot Rejimen Askar Melayu.

Pancaragam Pusat Askar Melayu.

Penubuhan Dan Perkembangan Batalion.

Batalion Pertama RAMD.

Batalion Kedua RAMD.

Batalion Ketiga RAMD.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Kelima RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Batalion Kelapan RAMD.

Batalion Kesembilan RAMD.

Batalion Kesepuluh RAMD.

Bab 3. Penglibatan Rejimen Askar Melayu Dalam Perang Dunia Kedua Kempen Malaya.

Penglibatan Batalion Askar Melayu dalam Kempen Malaya.

Pengalaman Warga Askar Melayu dalam Kempen Malaya.

Bab 4. Rejimen Askar Melayu Diraja Dan Darurat 1948-1960.

Pengenalan Darurat.

Operasi Batalion RAMD Ketika Darurat.

Batalion Pertama.

Serang Hendap di Kongkoi.

Batalion Kedua RAMD.

Serang Hendap di Sungai Yu.

Batalion Ketiga RAMD.

Serang Hendap di Sungai Sumur.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Kelima RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Bab 5. Penglibatan Rejimen Askar Melayu Diraja Di Arena Antarabangsa.

Konflik Di Congo.

Penglibatan RAMD Di Congo.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Tragedi Di Kindu.

Kompeni D 2 RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Batalion Kedua RAMD.

Penglibatan RAMD Dalam Penubuhan Rejimen Askar Melayu Diraja Brunei (RAMDB).

Warga RAMD Yang Berkhidmat Dengan RAMDB.

Bab 6. Rejimen Askar Melayu Diraja Dan Konfrantasi Indonesia-Malaysia.

Latarbelakang Konfrontasi.

Operasi Batalion RAMD dalam Era Konfrontasi.

Batalion Kelima RAMD.

Batalion Ketiga RAMD.

Peristiwa Kalabakan.

Batalion Kelapan RAMD.

Batalion Kedua RAMD.

Batalion Pertama RAMD.

Batalion Keempat RAMD.

Batalion Keenam RAMD.

Batalion Ketujuh RAMD.

Bab 7. Kepimpinan Dalam RAMD.

Divisyen Infantri.

Divisyen Pertama Infantri Malaysia.

Divisyen Ke-2 Infantri Malaysia.

Kepimpinan ATM.

Bab 8. Kepahlawanan RAMD.

Penerima Military Cross.

Penerima George Medal.

Penerima Military Medal.

Penerima Pingat Panglima Gagah Berani.

Kssimpulan.

Lampiran.

Glosari.

Bibliografi.

Indeks.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...