JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 31 Mei 2011

Asal Usul Masyarakat Manusia: Rangkaian Hubungan Sosial.


Tajuk: Asal Usul Masyarakat Manusia: Rangkaian Hubungan Sosial.
Penulis: Malik Bennabi.
Penerbit: Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM)

Menerusi buku ini, Malik Bennabi secara amnya membentuk hujah falsafah tentang kedudukan dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Ia memberi huraian dan bukti serta analisis secara sosiologi tentang konsep insan dan agama. Berpandukan pendekatan berbilang disiplin yang dipersembahkan melalui hujah falsafah yang jelas, buku ini memberikan ruang lingkup teori bagi anjakan paradigma dalam mengkaji dan memahami kewujudan masyarakat manusia.

Kandungan.

Penghargaan.

Pengenalan: Malik Bennabi: Satu Warisan yang Mesti Diambil Kira.

Prakata.

Bab 1. Awalan.

Bab 2.. Spesies dan Masyarakat.

Bab 3. Pentafsiran Berbeza mengenai Gerakan Sejarah.

Bab 4. Sejarah dan Hubungan Sosial.

Bab 5. Asal Usul Hubungan Sosial.

Bab 6. Tabiat Hubungan Sosial.

Bab 7. Kekayaan Masyarakat.

Bab 8. Penyakit Sosial.

Bab 9. Masyarakat dan Nilai Moral.

Bab 10. Agama dan Hubungan Sosial.

Bab 11. Rangkaian Hubungan Sosial dan Geografi.

Bab 12. Hubungan Sosial dan Psikologi.

Bab 13. Konsep Pendidikan Sosial.

Bab 14. Rangkaian Hubungan Sosial dan Penjajahan.

Bab 15. Mempertahankan Rangkaian Hubungan Sosial.

Bab 16. Asas Pendidikan Sosial.

Indeks.

Isnin, 30 Mei 2011

Panduan Tempat-Tempat Bersejarah Kelantan.


Tajuk: Panduan Tempat-Tempat Bersejarah Kelantan.
Penulis: Abdul Halim Nasir.
Penerbit: Jabatan Muzium Malaysia.

Buku ini diterbitkan sebagai panduan kepada pelawat dari dalam dan luar negara mengenai tempat-tempat bersejarah di negeri Kelantan. Sejarah dan keunikkannya menjadi intipati kandungan buku ini. Turut diselitkan gambar-gambar berkenaan sekitar negeri Kelantan. Penerangan kandungan buku dalam dwibahasa.

Kandungan.

Kata Aluan.

Penghargaan.

Penenalan: Sejarah Ringkas Negeri Kelantan.

(a) Zaman Pra-Sejarah.

(b) Sejarah.

Bab1. Makam-Makam Bersejarah.

1. Makam Raja Loyor.

2. Makam Nang Chayang.

3. Makam Raja Ekor.

4. Makam Raja Udang.

5. Makam Tok Ku.

6. Makam Raja Hudang.

7. Makam Raja Abdullah.

8. Makam Long Sulaiman.

9. Makam Long Deraman.

10. Makam Peng lima Long Deraman.

11. Makam Long Yunus.

12. Makam Long Ghaffar..

13. Makam Engku Limbat.

14. Makam Sultan Muhammad I.

15. Makam Raja Salor.

16. Makam Cik Siti.

17. Makam Tok Tumpat.

18. Makam-Makam di Permakaman Di Raja Langgar.

> Makam-Makam Pengembang Ugama Islam.

19. Makam Raja Imam

20. Makam Radin Panji

21. Makam Tok Yang Latif

22. Makam Tok Selihong

23. Makam Tuan Taba

24. Makam Tok Kenali

> Makam-Makam Pahlawan.

25. Makam Tok Janggut

26. Makam Mat Kelantan

Bab 2. Bangunan-Bangunan Bersejarah

1. Istana Balai Besar.

2. lstana Tengku Seri Akar.

3. lstana Jahar.

4. Istana Hinggap Sultan Muhammad IV.

5. Mesjid Tua Kampung Laut.

6. Mesjid Al-Muhammadi.

7. Menara Mesjid Pulai Chondong.

8. Bangunan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

9. Bangunan Membuat Bunga Emas.

10. Wat Puchun Tat.

11. Wat Puthhamaram.

12. Bangunan Tempat Menyimpan Khazanah.

13. Tangga Bradley.

Buku-Buku Rujukan.

Penerbitan Muzium.

Sabtu, 28 Mei 2011

Kisah Pembuat Lilin Melawan Matahari Dan Lain-lain Jenaka-Ekonomi Politik.


Tajuk: Kisah Pembuat Lilin Melawan Matahari Dan Lain-lain Jenaka-Ekonomi Politik.
Penulis: Frederic Bastiat, Leonard E.Read, Jonathan Swift, Jane Haldimand Marcet
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Kandungan:

- Petisyen Pembuat Lilin.
> Frederic Bastiat.

- Saya, Pensel.
> Leonard E.Read.

- Makan Budak.
> Jonathan Swift.

- Orang Kaya Dan Orang Miskun.
> Jane Haldimand Marcet.

- Upah.
> Jane Haldimand Marcet.

- Populasi Atau Perkahwinan Patty.
> Jane Haldimand Marcet.

- Perdagangan Asing Atau Gaun Perkahwinan.
> Jane Haldimand Marcet.

Jumaat, 27 Mei 2011

Islan Dan Cabaran Masa Kini.


Tajuk: Islan Dan Cabaran Masa Kini.
Penulis: Asghar Ali Engineer.
Penerbit: Iqra.

Buku ini cuba menunjukkan kenapa hanya pendekatan dan tafsiran Islam yang maju saja dapat menghadapi cabaran rohaniah serta masyarakat yang utama pada zaman kini. Pengarang menjelaskan bagaimana wawasan etika berasaskan nilai-nilai akhlak melebihi tafsiran jumud golongan yang menolak kemajuan dan juga pendekatan golongan modenis yang mengambil kesempatan dengan menyesuaikan ajaran Islam dengn kepentingan serta kehendak duniawi mereka. Untuk membuktikan relevennya Islam terhadap cabaran masa kini, penulis meninjau sejarah Islam, ajaran Islam mengenai politik, falsafah dan ekonomi mereka yang dikatakan 'fundementalis' Islam dan juga ilham Islam terhadap pembebasan umat. 

Kandungan.

Bab 1. Asal-Usul Islam.

Bab 2. Islam dan Negara.

Bab 3. Islam dan Falsafah.

Bab 4. Islam dan Ekonomi.

Bab 5. Politik Islamisasi.

Bab 6. Islam dan Pembebasan.

Rabu, 25 Mei 2011

Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.


Tajuk: Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.
Penulis: Idris Zakaria.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku Teori Politik al-Farabi dan Masyarakat Melayu membicarakan teori dan konsep kenegaratn yang diketengahkan oleh seorang tokoh pemikir Islam iaitu al-Farabi dalam kitabnya yang terkenal Ara’ ahl al-Madinah al-Fadilah. Antara perkara yang dibicarakan di dalam buku ini ialah pengenalan terhadap ketokohan al-Farabi sebagai seorang pemikir Islam yang terkemuka di dunia Islam dan dikenali di dunia Barat. Pandangan beliau tentang teori kemasyarakatan dan kenegaraan, konsep, ketua negara, konsep kenabian dan hubungannya dengan ketua negara, sifat-sifat ketua negara, kedudukan politik al-Farabi dalam teori kenegaraan, hubungan al-Farabi dengan falsafah Greek, percubaan alFarabi untuk menghubungkan antara politik, agama dan falsafah. Dalam bab akhir buku ini dibicarakan tentang hubungan teori politik al-Farabi dengan masyarakat Melayu kini. Buku yang ditulis secara ilmiah ini dapat menjelaskan betapa pentingnya kefahaman yang menyeluruh terhadap Islam untuk mengelakkan anggota masyarakat daripada membuat tafsiran sendiri terhadap Islam yang akan membawa perpecahan dikalangan umat Islam sendiri.


Kandungan.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab I. al-Farabi: Suatu Pengenalan.

Fasal 1. Riwayat Hidup clan Keperibadian al-Farabi

- Keperibadian al-Farabi dan Kebolehannya

Fasal 2. Asas-asas Pendidikan al-Farabi.

- Kedudukannya Dalam Ilmu Pengetahuan.

Fasal 3. Hasil-Hasil Karya al-Farabi.

- Hasil-hasil Penulisan Bidang Siasah.

Bab 2. Teori Kemasyarakatan Dan Kenegaraan.

- Pengenalan

Fasal 1. Manusia, Makhluk ”Homo’-Socious”.

- Pengelasan Masyarakat.

- Masyarakat Tidak Sempurna.

Fasal 2. Negara Terbaik.

- Struktur Pentadbiran Negara Terbaik.

- Matlamat Negara Terbaik

- Ummah Negara Terbaik

Fasal 3. Negara-negara Setentang dengan Negara Terbaik.

- Al-Madinah al-Jahilah

- Negara Fasiq (al-Madinah al-Fasiqah)

- Negara Menyeleweng (al-Madinah al-Mubaddilah)

- Negara Sesat (al-Madinah al-Dallah)

- Perbezaan Antara Ummah Fadilah dan Ghair al-Fadilah

Bab 3. Konsep Ketua Negara Bagi Negara Terbaik.

Fasal 1. Pengenalan Awal tentang Teori Ketua Negara.

Fasal 2. Teori kenabian (al-Nabuwwah) dan kaitannya dengan Konsep Ketua Negara.

Fasal 3. Sifat-sifat Ketua Negara 97 Kepentingan dan Hasil Pimpinan Ketua Negara.

Fasal 4. Hubungan Teori Ketua Negara dengan Faham Imamah Syiah.

Bab 4. Kedudukan Politik al-Farabi Dalam Teori Kenegaraan.

Fasal 1. Hubungan al-Farabi dengan Falsafah Greek.

- Konsep Keadilan

- Sistem Sosial

- Aspek Politik

- Konsep Kebahagiaan

Fasal 2. Al-Farabi Merintis Jalannya Sendiri.

Fasal 3. Percubaan Mengharmonikan antara Falsafah dan Agama.

Bab 5.Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.

Fasal 1. Pemimpin Berjiwa Nasional dan Berfikiran Antarabangsa.

Fasal 2. Hubungan Akhlak dengan Pemimpin.

Fasal 3. Masyarakat Melayu dan Identiti Baru.

Bibliografi.

Indeks.

Selasa, 24 Mei 2011

Teori Ilmu al-Farabi.


Tajuk: Teori Ilmu al-Farabi.
Penulis: Fadzlullah Shuib.
Penwebit: Pustaka Warisan.

Penulisan ini tidak berhasrat untuk meneliti dan menganalisa secara terperinci tentang biografi penghidupan Abu Nasr al-Farabi seorang ulama, ahli falsafah, saintis dan pujangga Islam yang hidup pada era keemasaan Keilmuan Islam. Namun begitu kekuatan peribadinya sebagai pencinta ilmu, kesufian, sumber keilmuan, lingkungan yang berbudaya ilmu, naungan politik yang diterima serta tempoh masa hayatnya telah menjadi pencetus, penjana serta pendorong kepada kemunculan al-Farabi sebagai ilmuan terunggul Islam sebaris dengan al-Kindi, Ibnu Sina, al-Ghazali dan Ibnu Rusyd.

Tumpuan kajian ini adalah tentang epistemologi al-Farabi atau teori ilmunya yang meliputi konsep, hiraki, matlamat, klasifikasi dan kesepaduan ilmu menurut perspektif beliau. Perbahasan mengenai epistemologi al-Farabi merupakan aspek terpenting sumbangannya kepada khazanah intelektual Islam. Walau pun beliau turut memberi saham yang besar dalam pelbagai bidang keilmuan Islam khususnya logik, falsafah tabii, metafizik, muzik etika, siasah, astronomi dan akhlak namun penonjolan beliau begitu ketara dalam kegiatan pengumpulan ilmu serta pengkelasannya menurut metode yang tersendiri.

Kandungan.

Prolog.

Kata-Kata Aluan.

Prakata.

Abstrak.

Bab 1. Biografi Al-Farabi Sistem Pemikirannya.

Bab 2. Kedudukan dan Peranannya Dalam Falsafah Islam.

Bab 3. Karya-Karyanya.

Bab 4. Epistemologi: Klasifikasi Ilmunya.

Epilog.

Nota Penghujung.

Bibliografi.

Ahad, 22 Mei 2011

Di Balik Malaysia. Dari Majapahit Ke Putrajaya.


Tajuk: Di Balik Malaysia. Dari Majapahit Ke Putrajaya.
Penulis: Farish A.Noor.
Penerbit: ZI Publications.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Pengenalan.

Dilupa Dan Disanggah: Sejarah Kita dan Tokoh Sejarah.

1. Projek Mega Sultan Iskandar Zulkarnain.

2. Bagaimana ‘Penghulu Syaitan’ Membawa Islam Ke Dunia Melayu: Kedatangan Islam Secara Ajaib Ke Dunia Melayu Mengikut Hikayat Merong Mahawangsa.

3. Kisah Persahabatan Muslim-Hindu: Raja Shah Mardan dan Berahman dalam Hikayat Indera Jaya.

4. Hang Tuah yang Dahsyat: Mengapa Kita Perlu Mengkaji Semula Wira Kita Yang Pincang.

5. Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir dan Kesulitan Subjek Kolonial Moden (Bahagian I).

6. Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir dan Kesulitan Subjek Kolonial Moden (Bahagian II).

7. Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir dan Kesulitan Subjek Kolonial Moden (Bahagian III).

8. Kasihan Keris yang Malang: Suatu Lambang Sejagat Menjadi Alat Politik Perkauman.

Islam Dan Kekeliruan Kita.

9. JAWI, ‘Penyayang yang Tegas’ dan Kawalan Akhlak.

10. Kafirnya Kita: Mengapa Kita Perlu Berfikir Melangkaui Batasan Islam-Kafir (Bahagian I).

11. Kafirnya Kita: Mengapa Kita Perlu Berfikir Melangkaui Batasan Islam-Kafir (Bahagian II).

12. Fasis Agama di Kalangan Kita (Bahagian I).

13. Fasis Agama di Kalangan Kita (Bahagian II).

14. Fasis Agama di Kalangan Kita (Bahagian III).

Politik Malaysia: Ingatan Semula.

15. Dr. Burhanuddin al-Helmy dan Warisan Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) yang Telah Luput Dalam Ingatan.

16. Mengenang Seorang Lagi Tokoh Politik Islam: Ustaz Abu Bakar Hamzah Dinilai Semula.

17. Apa Sudah Jadi Kepada Deklarasi Permatang Pauh?.

18. Musim Amuk Tiba Lagi: Bagaimana Kita Mengekalkan Mitos Empaya.

Indentiti Politik: Mencari Peta Politik Kita Bersama.

19. Malaysia dan Dogeng ‘Tanah Melayu’ (Bahagian I).

20. Malaysia dan Dogeng ‘Tanah Melayu’ (Bahagian II).

21. Bangsa-Bangsa Malaysia Yang Lain.

22. Porno Dan Sheikh.

23. Kuil-Kuil Malaysia yang Kita Musnahkan.

24.Tahun yang Bergolak kerana Agama.

25. Seorang Lagi Penyiar Mesej Malaysia Dikecam.

26. Multikulturalisme Linguistik Atau Kezaliman Majoriti?.

Mengenang Semula Sejarah Baru Malaysia (Artikel-Artikel Baru)

27. 69 Yang Lain.

28. Selamat Tinggal Melayu yang Seragam.

29. Ke Mana Arah Tuju Kita? Jalan-Jalan Yang Tidak Dilalui Pasca Tahun 1969.

Sabtu, 21 Mei 2011

Memoir Ibrahim Chik: Dari API Ke Rejimen ke-10.


Tajuk: Memoir Ibrahim Chik: Dari API Ke Rejimen ke-10.
Penulis: Ibrahim Chik.
Penerbit: Strategic Information Research Development.

Kandungan.

Senarai Gambar.

Prakata.

Bab 1. Di Lahirkan Dalam Keluarga Tani.

Bab 2. Tanah Melayu Diserang.

Bab 3. Berkahwin Dengan Rahmah.

Bab 4. Tindak Tanduk Politik.

Bab 5. Menyertai Gerakan PKM.

Bab 6. Kongres PETA.

Bab 7. Khabar Angin Pergaduhan Kaum.

Bab 8. Membaja Semangat.

Bab 9. Hutan Belukar Melambai.

Bab 10. Perisytiharan Darurat.

Bab 11. Acara Turun Rumah.

Bab 12. Keadaan Cemas.

Bab 13. Penubuhan Tentera Pembebasan Nasional.

Bab 14. Pahit Getir Perjuangan.

Bab 15. Sampai Ke Smpadan.

Bab 16. Kedatangan Rejimen Ke-10.

Bab 17. Terkena Racun.

Bab 18. Menyiapkan Bekalan.

Bab 19. Hubungan Dengan Tentera Malaysia Dan Thailand.

Bab 20. Kemerdekaan Dan Pendamaian.

Bab 21. Anak-Anak Pejuang Gerila.

Bab 22. Terus Berjuang Atau Tidak.

Bab 23. Hubungan Rapat Tentera Dan Rakyat.

Bab 24. Menjelang Pendamaian.

Bab 25. Pulang Ke Lubuk.

Bab 26. Pertanyaan Orang Ramai.

Bab 27. Mengikuti Jejak Langkah.

Jumaat, 20 Mei 2011

25 Tahun Kepimpinan Ulama: Membangun Bersama Islam.


Tajuk: 25 Tahun Kepimpinan Ulama: Membangun Bersama Islam. 
Penulis: Mohd Radli Ghani,
Penerbit: Dewan Ulama PAS Pusat.

Kandungan.

Kata Pengantar.

- Peranan Dan Penglibatan Ulama Dalam Politik.

- Pengalaman Pakistan.

- Pengalaman Mesir.

Bahagian 1. Ulama Dan Kedudukannya Dalam Islam.

- Pengertian Ulama.

- Definisi dan Ciri-ciri Ulama.

- Kedudukan Ulama.

- Keistimewaan Ulama.

- Kategori Ulama.

Bahagian 2. Kepimpinan Ulama Dalam PAS.

- Peringkat Awal Penglibatan Ulama Dalam PAS.

- Kebangkitan Kepimpinan Ulama Dalam PAS.

- Pengertian Kepimpinan Ulama Dalam PAS.

- Sejarah Kepimpinan Ulama Dalam PAS.

Bahagian 3. Penghayatan Kepimpinan Ulama Dalam PAS.

- Konsep Kepimpinan Dalam PAS.

- Akhlak Dan Disiplin dalam Harakah Islamiyyah (PAS).

- Fiqh al-Amal al-Islami.

Bahagian 4. Ulama Dalam Pemerintahan Kerajaan.

- Kelantan dibawah Pemerintahan Ulama.

- Empat Tahun Terengganu dibawah Pemerintahan Ulama (1999-2004).

- Bermula Pemerintahan Ulamak di Kedah.

- Kerajaan UMNO Lemah Kerana Pinggir Ulama.

Bahagian 5.

- 25 Tahun Kepimpinan Ulamak: Apa Kata Mereka?

- 25 Tahun Kepimpinan Ulama dan Politik Masa Depan

Penutup.

Rujukan.

Khamis, 19 Mei 2011

Baldatun Tayyibatun Model Uthmaniyyah: Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Uthmaniyyah: Teladan Dan Sempadan.


Tajuk; Baldatun Tayyibatun Model Uthmaniyyah: Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Uthmaniyyah: Teladan Dan Sempadan.
Penyelenggara: Mohd Roslan Mohd Nor Dan Mohamad Zamri Bin Mohamed Shapik.
Penerbit: Persatuan Ulama' Malaysia Cawangan Selangor.

Kerajaan Islam Uthmaniyyah merupakan kekhalifahan Islam yang terakhir sebelum ia dijatuhkan oleh puak sekular Kemalis yang dikatakan didalangi oleh Yahudi dan Barat. Kelangsungan kerajaan ini selama lebih daripada lima abad, meliputi tiga benua utama dunia, Asia, Afrika dan Eropah. Apa yang menarik, kejatuhan kota Constantinople pernah diriwayatkan dalam satu hadis yang dicatatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan mengatakan raja yang menawannya adalah raja yang terbaik dan ternyata raja itu daripada dinasti Uthmaniyyah. Kerajaan Islam Uthmaniyyah seolah-olah berada dalam dua zaman silam dan zaman moden. Tentu banyak khazanah tinggalan kerajaan besar ini yang boleh menjadi teladan dan sempadan kepada kita dalam menggagaskan sebuah negara idaman di zaman pasca-modernisme ini.

Kandungan.

Makalah 1. Sejarah Ringkas Kebangkitan Dan Kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah.
> Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor.

Makalah 2. Sisi Gelap Kerajaan Uthmaniyyah: Satu Pengajaran Berharga.
> Prof. Madya Dr. Fadhlullah Jamil.

Makalah 3. Zionisme Dan Peranannya Di Dalam Menjetuhkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah Di Awal Abad Ke 20.
> Mohamad Fauzi Zakaria.

Makalah 4. Model Pengurusan Dan Kepimpinan Muhammad Al-Fateh Dalam Pemerintahan Kerajaan Uthmaniyyah.
> Dr. Nor 'Azzah Kamri.

Makalah 5. Aplikasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Tamadun Islam Uthmaniyyah.
> Dr. Amir Bin Shaharuddin & Dr. Yasmin Hanani Mohd Safian.

Makalah 6. Hubungan Turki Uthmaniyyah Dan Alam Melayu.
> Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff.

Makalah 7. Perkembangan Fiqh Dan Usul Di Empayar Uthmaniyyah.
> Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali.

Makalah 8. Kewarganegaraan Dalam Sistem Pemerintahan Uthmaniyyah: Satu Kajian Dalam Konteks Kewarganegaraan Negara Islam Moden.
> Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Ibrahim.

Baldatun Tayyibatun Model Andalusia: Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Di Andalusia: Teladan Dan Sempadan.


Tajuk: Baldatun Tayyibatun Model Andalusia: Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Di Andalusia: Teladan Dan Sempadan.
Penyelenggara: Mohd Roslan Mohd Nor & Mohamad Zamri Mohamed Shapik.
Penerbit: Persatuan Ulama' Malaysia Cawangan Selangor.

Andalusia pernah berperanan memberi impak yang besar kepada umat Islam. Ia melonjakkan tamadun umat dengan perkembangan di dalam pelbagai bidang keilmuan sehingga lahir pelbagai tokoh yang dihormati masyarakat Timur hingga ke Barat. Namun, kegagalan umat Islam mempertahankan kedaulatan Andalusia telah menjadi sempadan yang pahit untuk dirungkai. Apapun, pengalaman dan pengajaran jatuh bangun Andalusia cukup penting untuk dikaji bagi mengambil iktibar dan menjadikannya panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Buku ini merupakan himpunan pengajaran dari pengalaman Andalusia dalam merentasi sejarah kegemilangan umat Islam seketika dahulu.

Kandungan.

Makalah 1. Baldatun Tayyibah: Kenapa Andalusia?.
> Mohamad Zamri Bin Mohamed Shapik.

Makalah 2. Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Di Andalusia: Teladan Dan Sempadan.
> Dr. Mohd Roslan Mohd Nor.

Makalah 3. Faktor-Faktor Kejatuhan Andalusia.
> Dr. Khalif Muammar.

Makalah 4. Peranan Dan Kewarganegaraan Bukan Islam Di Bawah Kerajaan Islam Andalusia.
> Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim.

Makalah 5. Perkembangan Fiqh Di Andalusia.
> Hasnan Kasan.

Makalah 6. Kewujudan Sains Dan Teknologi Di Andalusia.
> Dr. Mohd Roslan Mohd Nor.

Rabu, 18 Mei 2011

Tujuh Wali Melayu.


Tajuk: Tujuh Wali Melayu.
Penulis: Abdul Ghani Said.
Penerbit: al-Turabi Services.

Kandungan

Petighargaan Dan i Penerbit

Prakata

Muqaddimah: Darihal Wali dan Kewalian

Tokoh 1. Sayyid Habib Nuh: Peranannya Tersembunyi.

- Hadiri Sidang Wali-wali.

- Menunduk Gabenor Yang Angkuh.

- Wasiat Supaya Dikebumi Atas Bukit.

Tokoh 2. Tukku Paloh: Ulama Regu Sultan.

- Pencatur Dasar Luar Terengganu.

- Keturunan Rasulullah.

- Menuntut di Makkah.

- Regu Sultan Zainal Abidin III.

- Menentang Pertapakan British di Terengganu.

- Berunding Dengan British.

- Memerintah Paloh Dengan Hukum Islam.

- Sembahyang Berimam Nabi Khidir as.

- Mahkamah Keadilan Sendiri.

- Amalan Tareqat dan Syahadat Tukku.

- Kontroversi Syahadat Tambahan Tukku.

- Rupa Paras Tukku Paloh.

Tokoh 3. Tuan Tulis: Tempat Rujuk Masyarakat.

- Rahsia Di Sebalik Gelaran Tuan Tulis.

- Padam Kebakaran Besar di Mekkah.

- Mengubat Secara Rohaniah.

- Suka Duduk Dengan Orang Jahil.

Tokoh 4. Syeikh Muhammad Said al-Linggi: Ulama Tareqat Pencorak Masyarakat.

- Bertemu Rasulullah Dalam Jaga.

- Dakwah ke Siam. Kampuchea dan Singapura.

- Anak Melayu Berjiwa Besar.

- Profil Ringkas Penulis Manakib Syeikh Said Al-Linggi.

- Profil Ringkas Khadam Syeikh Said.

Tokoh 5. Syeikh Muhammad Nor Al-Kholidi: Pengasas Kampung Islam Contoh.

- Bangun Perkampungan Berteraskan Syariat.

- Tegak Pusat Tarbiah Wa Ta’lim.

- Kuatkuasa Undang-Undang.

Tokoh 6. Tuk Kenali: Penyemarak Kebangkitan Pondok.

- Anak Genius Berkat Doa dan Asuhan Ibu.

- Pendidikan Pondok Tuk Kenali.

- Kitab-kitab Pengajian.

- Giat Dalam Penulisan.

- Peranan Dalam Pemerintahan.

- Akhlak dan Amalan Rohaniah.

- Keramah Tuk Kenali.

- Pulangnya Ulama Terbilang.

- Tuk Kenali Dari Kacamata Anak Muridnya.

Tokoh 7. Tuan Hussein Kedah al-Banjari: Ulama Berdarah Panglima.

- Berjuang Tidak Hirau Batasan Politik.

- Tolak Jawatan Mufti.

- Penentang Sistem Riba.

- Tuan Hussein Banyak Tanah Wakaf.

Penutup.

Bibliografi.

Indeks.

Selasa, 17 Mei 2011

25 Hadith-Hadith Palsu Dan Lemah.


Tajuk: 25 Hadith-Hadith Palsu Dan Lemah.
Penulis: Ibrahim Mohd Raja.
Penerbit: al-Nafaqah Enterprise.

Kandungan.

Hadith 1. Menuntut ilmu sampai ke Negeri China.

Hadith 2. Ramadhan: Awalnya rahmat pertengahannya keampunan akhirnya pembebasan dari api neraka.

Hadith 3. Membaca surah Yaasin keatas orang yang akan mati.

Hadith 4. Lagi membaca surah yaasin keatas orang yang akan mati.

Hadith 5. Berhaji tapi tidak menziarahi Rasulullah (s.a.w.)

Hadith 6. Solat sunat sebelum musafir.

Hadith 7. Membaca talkin di kubur.

Hadith 8. Berjabat tangan (bersalam) sambil berselawat.

Hadith 9. Binatang korban sebagai tunggangan.

Hadith 10. 15 Perkara yang menyebabkan bala.

Hadith 11. Tha’labah tidak membayar zakat.

Hadith 12. Kefakiran membawa kepada kekufuran.

Hadith 13. Doa senjata orang-orang beriman.

Hadith 14. Doa otak ibadat.

Hadith 15. Yaasin hati Al-Quran.

Hadith 16. Tayammum.

Hadith 17. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah.

Hadith 18. Jangan jadi golongan kelima nanti binasa.

Hadith 19. Membaca Yaasin pada malam jumaat.

Hadith 20. Surah At-Tiin.

Hadith 21. Jihad yang lebih besar.

Hadith 22. Membaca qunut dalam witir dibulan ramadhan.

Hadith 23. Doa keluar tandas.

Hadith 24. Doa makan.

Hadith 25. Puasa tiga bulan berturut-Turut.

Isnin, 16 Mei 2011

Tokoh Guru Negeri Kelantan 1975-1999.


Tajuk: Tokoh Guru Negeri Kelantan 1975-1999.
Penulis: Mohamed Zain Saleh.
Penerbit: Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Perguruan Malaysia Cawangan Kelantan.

Kandungan.

Bab 1 Haji Mohamed b Abdullah Tokoh Guru 1975.

Bab 2. Bapoo bin Mohd Hashim Tokoh Guru 1977.

Bab 3. Haji Ngah Idris bin Ismail Tokoh Guru 1987.

Bab 4. Hjh Nik Fatimah bt Hj. Karim Tokoh Guru 1988.

Bab 5. Hj. Abdullah Sani b Abu Bakar Tokoh Guru 1989.

Bab 6. Hj. Sal leh b Hj Mohd Akib Tokoh Guru 1990.

Bab 7. Hj. MohdYousoff b Ghouse Tokoh Guru 1991.

Bab 8. Hj. Wan Ibrahim b. W.Ismail Tokoh Guru 1992.

Bab 9. Hj.Wan Zakaria b Ismail Tokoh Guru 1993.

Bab 10. Haji Hassan b Mohamed Tokoh Guru 1994.

Bab 11. Haji Mohd Yassin b Daud Tokoh Guru 1995.

Bab 12 Aminuddin b Muhamad Tokoh Guru 1996.

Bab 13. Haji Mohamed Ali Tokoh Guru 1997.

Bab 14. Hjh. Rahmah bt Haji Hussain Tokoh Guru Wanita 1998.

Bab 15. Haji Mohd Isa b Ahmad Tokoh Guru Lelaki 1998.

Bab 16 Haji Ismail b Daud Tokoh Guru 1999.

Bab 17. Hari Guru 16 Mei.

Bab 18. Objektif-Objektif Hari Guru.

Bab 19. Tema Perayaan Hari Guru.

Sabtu, 14 Mei 2011

Penulisan Fiqh al-Syafie: Pertumbuhan Dan Perkembangannya.


Tajuk: Penulisan Fiqh al-Syafie: Pertumbuhan Dan Perkembangannya.
Penulis: Dr Mat Saad Abdul Rahman.
Penerbit: Penerbitan Hizbi.

Kandungan.

Pendahuluan.

Kata-Kata Aluan.

Bab 1. Al-Shafie: Sejarah Hidupnya.

Pengenalan.

al-Shafie: Nama Dan Keturunannya.

Penghijrahan ke Palestine.

Kelahiran Dan Kehidupannya.

al-Shafie Dan Pengembaraannya.

al-Shafie Di Makkah (152-164H).

al-Shafie Di al-Madinah (164-179H).

al-Shafie Di Yaman (179-184H).

al-Shafie Di Baghdad (184-186H).

al-Shafie Di Makkah (186-195H).

al-Shafie Di Baghdad (195-197H).

al-Shafie Di Makkah Dan Mesir (197-204H).

Fatwa-fatwanya.

Para Sahabat.

- Perkembangan Madhhabnya.

Bab 2. Al-Shafie Dan Penulisannya.

Permulaan Mazhabnya.

Penulisan Pertamanya.

al-Hujjah Dan Kitab-kitab Mazhab Qadim.

Method Penulisan Kitab-Kitab Qadim.

Perawi Mazhab Qadim.

Perombakan Semula Kitab-kitab Qadim.

Kitab-kitab Mazhab Jadid.

Metod Penulisan Kitab-kitab Jadid.

Perawi Mazhab Jadid.

Pandangan Ulama.

Bab 3. Fiqh Al-Shafie: Perkembangan Dan Penulisannya Sesudah Beliau Wafat.

Peranan Para Sahabatnya.

Aliran Baghdad.

Aliran Khurasan.

Sifat-Sifat Khusus Kedua-dua Aliran.

Aliran Gabungan.

al-Imam al-Rafie.

Al-Imam al-Nawawi.

Shaykh al-Islam Zakaria al-Ansari.

Ibn al-Jauhari.

Bab 4. al-Nawawi Dan Penulisan Kitab Minhaj al-Talibin.

al-Nawawi (Ringkasan Sejarah Hidupnya).

Pengenalan.

Keturunannya.

Kelahirannya.

Kehidupannya Semasa Kecil.

Peringkat Remaja.

Perwatakannya.

Akhir Hayatnya.

Pembelajarannya.

Guru-gurunya.

Murid-muridnya.

Karyanya.

al-Nawawi Seorang Ilmuan.

al-Nawawi Seorang Pentarjih.

Minhaj al-Talibin..

Kemasyhuran Dan Keistimewaannya.

Bagaimana ”Minhaj” Ditulis.

Metod Penulisannya.

Huraian Minhaj (Syrahnya).

Penilaian Jabatan Syariah.

Penutup.

Bibliografi.

13 Mei Di Kuala Lumpur.


Tajuk: 13 Mei Di Kuala Lumpur.
Penulis: Abdul Rahman Ibrahim.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur memaparkan kewujudan masyarakat majmuk dan hubungan kaum sejak kedatangan imigran ke negeri-negeri Melayu dan campur tangan British sehingga berlaku Peristiwa 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Buku ini cuba menghubungkaitkan beberapa isu nasional yang dikatakan menjadi pemangkin kepada tercetusnya peristiwa 13 di Kuala Lumpur. Antaranya ialah dasar-dasar yang diamalkan oleh Britsh, layanan tentara Bintang Tiga terhadap orang Melayu selepas era pendudukan Jepun, hak istimewa orang Melayu di negara ini yang dipertikaikan oleh kaum Cina, iaitu yang berkaitan dengan Perkara 152 dan 153 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi Malaysia, serta ketidakadilan dalam pendidikan dan perkhidmatan awam terhadap orang bukan Melayu. Buku ini juga melihat hubungan kaum antara orang Melayu dengan orang Cina yang sentiasa tegang pada akhir tahun 1960-an, serta melihat bagaimana konflik politik, konflik sosial dan konflik ekonomi mendorong kepada tercetusnya peristiwa tersebut. Buku ini penting sebagai suatu usaha untuk memaparkan sejarah tanah air dengan lebih jelas kerana sejarah hitam ini kerap dilihat dari sudut yang emosional. Buku yang mengemukakan data komprehensif ini dapat dipertanggungjawabkan dan boleh membantu pengkaji-pengkaji lain mengetahui perkara sebenar di sebalik Peristiwa 13 Mei 1969. Semoga peristiwa ini menjadi iktibar, teladan dan pengajaran kepada kita semua.

Kandungan

Senarai Jadual

Senarai Foto

Senarai Peta

Prakata

Pendahuluan

Penghargaan

Singkatan

Bab 1. Masyarakat Majmuk Dan Perkauman.
- Masyarakat Majmuk dan Kedatangan Imigran ke Negeri-negeri Melayu.

- Dasar Jepun di Negeri-negeri Melayu.

- Dasar British Selepas Kekalahan Jepun.

- Zaman Darurat.

- Peranan Parti Politik.

Bab 2. Kuala Lumpur Dan Latar Kependudukannya.
- Sejarah Kuala Lumpur.

- Sejarah Kampung Baharu.

- Sorotan Pergaduhan Melayu dan Cina di Kuala Lumpur.

- Politik Selepas Kemerdekaan dan Perkauman di Kuala Lumpur.

Bab 3. Masalah Hubungan Kaum Melayu Dan Cina Di Kuala Lumpur..
- Latar Belakang Hubungan antara Kaum Melayu dan Cina pada Akhir 1960-an.

- Masalah yang Tercetus Akibat Konflik Politik.

- Masalah yang Tercetus Akibat Konflik Sosial.

- Masalah yang Tercetus Akibat Konflik Ekonomi.

Bab 4. Peranan Media Massa Dalam Merangsangkan Ketegangan Kaum Antara Orang Melayu Dan Orang Cina.
- Sejarah Media Massa Sepintas Lalu.

- Peranan Media Massa dalam Merangsangkan Ketegangan Kaum dan Suasana Genting.

Bab 5. Kempen Pilihanraya Dan Rusuhan Kaum Sebelum 13 Mei 1969 Di Kuala Lumpur
- Peristiwa Sebelum 13 Mei 1969.

- Rusuhan Kaum dalam Kalangan Orang Melayu dan Orang Cina.

- Rusuhan Kaum Melayu dan Cina di Pulau Pinang.

- Rusuhan Kaum Melayu dan Cina di Perak.

- Kesan daripada Rusuhan Kaum Melayu dan Cina di Singapura.

- Kempen Pilihan Raya Mei 1969.

Bab 6. Tragedi 13 Mei 1969 Di Kuala Lumpur.
- Pengalaman Individu yang Diwawancara.

Kesumpulan.

Biodata.

Lampiran.

Bibliografi.

Indeks.

Senarai Jadial.
Jadual 1.1. Komposisi kaum di Negeri-negeri Melayu (1921 1957).

Jadual 1.2. Pecahan pengundi menurut kaum pada pemilihan 1955.

Jadual 1.3. Pemilihan 1955: Pengelasan calon-calon menurut parti dan kaum.

Jadual 2.1. Perkembangan jumlah penduduk Kampung Baharu.

Jadual 2.2. Jumlah penduduk yang tinggal dalam kawasan perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1950.

Jadual 2.3. Pilihan Raya 1959: Pembahagian pengundi menurut kaum.

Jadual 2.4. Pilihan Raya 1959: Jumlah kerusi yang dimenangi oleh setiap parti.

Jadual 3.1. Keputusan pilihan raya Negeri Selangor (1964 dan 1969).

Jadual 3.2. Peratus undi parti Perikatan dalam pilihan raya.

Jadual 3.3. Kadar kemiskinan mengikut kaum.

Jadual 3.4. Hak milik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat.

Jadual 3.5. Pembahagian pekerjaan mengikut kaum.

Jadual 4.1. Akhbar Melayu dan majalah bercorak agama abad ke-20.

Jadual 5.1. Bilangan pegawai kerajaan mengikut kaum pada 1 November 1968.

Jadual 6.1. Keputusan Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung Malaysia.

Jadual 6.2. Pilihan Raya Parlimen: Jumlah kerusi yang dimenangi dan perolehan undi oleh parti-parti.

Jadual 6.3. Pilihan Raya Negeri: Jumlah kerusi yang dimenangi dan undi yang diperoleh oleh parti-parti.

Senarai Foto.
Foto 5.1. Mayat Allahyarham Encik Kassim bin Omar, seorang pekerja pilihan raya.

Foto 6.1. Perarakan mayat di Kuala Lumpur pada 9 Mei 1969 menunjukkan gambar ”Pahlawan” Lim Soon Seng dan di hadapannya lambang Parti Buruh Malaysia.

Foto 6.2. Sepanduk-sepanduk dalam perarakan mayat Lim Soon Seng.

Foto 6.3. Sepanduk-sepanduk dalam perarakan mayat Lim Soon Seng.

Foto 6.4. Perarakan ”kemenangan”.

Foto 6.5. Rumah-rumah kedai sedang terbakar di Kampung Pandan dalam Peristiwa 13 Mei 1969.

Foto 6.6. Kereta terbakar di Jalan Raja Muda dan rumah kedai yang hangus terbakar di Jalan Campbell, Kuala Lumpur.

Foto 6.7. Kereta-kereta yang telah musnah di Jalan Bangsar dan pasukan bomba sedang memadamkan api yang membakar rumah kedai di Kampung Pandan.

Senarai Peta.
Peta 2.1. Lokasi keduthikan Kampung Baharu, Kuala Lumpur.

Peta 2.2. Corak petempatan orang Melayu di Kampung Baharu, Kuala Lumpur.

Peta 6.1. Laluan perarakan provokasi parti pembangkang DAP dan Parti Buruh.

Peta 6.2. Aliran Pergerakan 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur.

13 Mei: Dokumen-Dokumen Deklasifikasi Tentang Rusuhan 1969 Malaysia.


Tajuk: 13 Mei: Dokumen-Dokumen Deklasifikasi Tentang Rusuhan 1969 Malaysia.
Penulis: Kua Kia Soong.
Penerbit: SUARAM.

Kandungan.

Pendahuluan: Mempersoalkan Sejarah Versi Kerajaan

Bab 1: Formula Perikatan Bersifat Perkauman.

Bab 2: Pilihan Raya 1969.

Bab 3: Rekod Rusuhan.

Bab 4: Penilaian Negara Asing Tentang Pertukaran Rejim.

Bab 5: Kelas Pemerintah Melayu Baru.

Kesimpulan: Ke Arah Perdamaian Negara.

Catatan Tambahan: Untuk Dicatat Secara Rasmi

Bibliografi Pilihan.

Selasa, 10 Mei 2011

Krisis Ketuanan Melayu.


Tajuk: Krisis Ketuanan Melayu.
Penulis: Kamaruddin Jaafar.
Penerbit: Ilham Baru.

Pengantar.

Bab 1. Senario Politik Selepas Pilihan Raya 2008.

Bab 2. Pilihan Raya 2008 dan Politik Ketuanan Melayu..

Bab 3. Politik Ketuanan Melayu dan UMNO.

Bab 4. Ketuanan Melayu dan Politik Masakini.

Bab 5. UMNO: Ekonomi Melayu dan Undi Bukan Melayu.

Bab 6. Permainan Politik dan Ketuanan Melayu.

Bab 7. Masa Depan Politik Malaysia Kredibiliti BN, Liabiliti PR.

Isnin, 9 Mei 2011

Isu-Isu Dalam Usuluddin Dan Falsafah.


Tajuk: Isu-Isu Dalam Usuluddin Dan Falsafah.
Penyelenggara: Mohammed Yusoff Hussain, Abdul Shukor Bin Haji Husin, Idris Zakaria & Anisah Hj Zainal Abidin.
Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Usuluddin, suatu ilmu yang membicarakan akidah umat Islam dari sudut ketuhanan, kenabian dan perkara ghaib sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu. Ketentuan qadak dan qadar daripada Tuhan, kedatangan kiamat dan akhirat yang sudah pasti, hakikat syurga dan neraka - semuanya perlu dijelaskan dengan bijaksana oleh ulama kita kerana masyarakat sering melontarkannya secara spontan dan tiba-tiba. Bagaimana sukarnya untuk mendalami dan memahami konsep tauhid dan tasawuf, begitulah juga sulitnya untuk mencanainya pada masyarakat. Da lam arus dakwah dan Islamisasi yang deras melanda, ada ketikanya manusia dipesongkan dengan pelbagai doktrin ciptaan manusia. Ada yang disesatkan. Buku terbaru ini membentangkan beberapa cara yang mungkin dalam menangani pelbagai isu usuluddin. Sumbangan ulama terdahulu Imam Ahmad Hanbal dan al-Farabi misalnya, turut dibincangkan dalam mencari kaedah terbaik mengukuhkan pegagangan tauhid manusia hari ini dan abad akan datang - manusia akhir zaman.

Kandungan.

Prakata.

# Pengajian al-Quran Dan Hadith.

Bab 1. Perkembangan Tafsir dari Zaman Rasulullah s.a.w. Hingga Kini.
> Mohd. Zawawi Bin Abdullah.

Bab 2. Yahudi Menurut al-Quran.
> Othman Bin Mohamed.

Bab 3. Imam Ahmad Hanbal. Sumbangannya dalam Bidang Hadith, Fiqh dan Tasawuf.
> Jawiah Bt Dakir.

Bab 4. Pengaruh Aliran Ahl Ra'yu dan Aliran Ahl al-Hadith dalam Pembentukan Mazhab Empat Fiqh.
> Mohd. Napiah Bin Abdullah.

Bab 5. Talcfir. Interprestasi Semantik Dan Teologi Islam.
> Ibrahim Abu Bakar.

Bab 6. Ahli Fikah dan Pendapatnya Dalam Masalah Sifat Allah.
> Mudasir Bin Rosder.

Bab 7. Ahli Salaf Menurut Perspektif Ulama al-Kalam.
> Abdul Shukor Bin Haji Husin.

Bab 8. Kefahaman Subud di Kelantan. Hubungannya dengan Akidah Islam.
> Abdul Pattah Ibrahim.

Bab 9. Konsep Tauhid. Pendekatan dari Sudut Pandangan Sufi.
> Zakaria Stapa.

Bab 10. Kefahaman Tasawuf di Kalangan Muslim Kelantan.
> Zakaria Stapa.

Bab 11. Sumbangan al-Farabi dalam Bidang Seni Muzik.
> Idris Bin Zakaria.

Bab 12. Doktrin Emanasi Menurut Al-Farabi.
> Mohammed Yusoff Hussain.

# Pengajian Agama-Agama.

Bab 13. Konversi Agama. Pengertian dan Bentuknya.
> Mohamed Asin Dollah.

Bab 14. Konversi Agama di Kalangan Masyaraka Cina Semenanjung Malaysia.
> Mohamed Asin Dollah & Mohammed Yusoff Hussain.

Bab 15. Baptis dan Wuduk dalam Kristian dan Islam.
> Mohammed Yusoff Hussain.

Bab 16. Gerakan Kristian di Kalangan Umat Islam.
> Muda @ Isnail Bin Abdul Rahman.

Indeks.

Ahad, 8 Mei 2011

Mengadili Pemikiran al-Dhawalibi Tentang Nasionalisme, Sekularisme, Riddah Dan Riba.


Tajuk: Mengadili Pemikiran al-Dhawalibi Tentang Nasionalisme, Sekularisme, Riddah Dan Riba.
Penulis: Prof Dr Ala ‘Eddin Kharofa.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn .Bhd.

Kandungan.

Pengantar.

Pendahuluan.

Islam dalam Gelombang Faham Kebangsaan dan Sekularisme

Islam Tidak Memaksa Seseorang untuk Menganutinya

Agama-agama Wahyu Menyeru kepada Peperangan yang Disyariatkan

Perbahasan Lanjut Islam dalam Aliran Nasionalisme dan Sekularisme

Islam Mewajibkan Perlindungan bagi Para Pengikut Agama Lain, tetapi Menolak Kemurtadan Orang Islam

Kekufuran Semata-mata Tidak Mewajibkan Hukuman Bunuh

Sunnah adalah Sumber Hukum Syara

Islam dan Nasionalisme

Islam dan Sekularisme

Orang-orang Sekular, Islam dan Kebebasan

Islam dan Beberapa Keraguan Semasa

Muhammad Rasulullah S.A.W. dan Orang-orang Barat

Pengertian Jihad di dalam Islam dan Pandangan al-Dawalibi

Hukum Mengubah Agama dalam Islam

al-Dawalibi Izinkan Kaum Muslimin Murtad

Komentar Terakhir yang Penting

Pandangan al-Dawalibi Mengenai Riba

Pembahasan Mengenai Bank Menurut Pandangan Syariat

Syariat dan Faedah Bank

Faedah Semasa Mengeksploitasi Orang-orang Miskin Lebih Banyak daripada Riba Dahulu.

Sabtu, 7 Mei 2011

Dinamika Ilmu Memugar Warisan Intelektual Ummah.


Tajuk: Dinamika Ilmu Memugar Warisan Intelektual Ummah.
Penyunting: Ahmad Mohammad Said DanKhalif Muammar.
Penerbit: Kolej Dar al-Hikmah.

Kandungan.

Pengantar.

Penghargaan.

Biodata Ringkas Penulis.

Makalah 1. Ke Arah Pendidikan Bersepadu: Latar Dan Rasional.
> Ahmad Mohamad Said.

Makalah 2. Sains Dan Teknologi: Isu Pengislaman Dan Pemeribumiannya
> Siddiq Fadzil.

Makalah 3. Pemikiran Islam Masa Kini: Menangani Cabaran Baru
> Khalif Muamnzar A. Harris.

Makalah 3. Kehidupan Beragama Di Malaysia: Sebuah Huraian Sosiologikal-Fenomenologikal.
> Ghazali Basri.

Makalah 4. Ke Arah Revitalisasi Fiqh Muamalat.
> Wan Mohd. Nazman Wan Mahmud.

Makalah 5. Tafsir Mawdzi: Sejarah, Metodologi Dan Keperluan Masa Kini.
> Mohd. Sabri Zakaria.

Makalah 6. Pemodenan dan Pembangunan Menurut Tanggapan Islam.
> Ahmad Mohamad Said.

Makalah 7. Kekangan-Kekangan Terhadap Proses Realisasi Usul al-Fiqh Sebagai Metode Ijtihad.
> Mohd. Hapiz Mahaiyadin.

Makalah 8. Pemerolehan Nilai-Nilai Murni Dalam Konteks Pendidikan.
> Nurul Hidayah Muhammad.

Makalah 9. Sirah Rasulullah (s.a.w.) Dari Perspektif Peradaban.
> Muhamad Razak Idris.

Jumaat, 6 Mei 2011

Teguran Suci Dan Jujur Terhadap Mufti Johor.


Tajuk: Teguran Suci Dan Jujur Terhadap Mufti Johor.
Penulis: Prof. Dr. HAMKA
Penerbit: Pustaka Dini Sdn Bhd.

Kandungan.

Pengantar Penerbit.Sepatah Kata Dari Pimpinan Muhammadiyyah.

Pengantar "The Lost Manuscript" HAMKA.

Mukadimah.
- Tiada Guna Kerana Mengelirukan Orang Ramai Kaum-Muda Menyebabkan 30 Juta Jadi Komunis.

- Kisah Kaum-muda.

- Dihukum Kafir.

- Mengikut Pendapat Darwin.

> Teguran Suci Dan Jujur Terhadap Mufti Johor.

Pertama:
- Perbandingan Kaum-MudaTurki dan Kaum-Muda Indonesia.

Kedua:
- Kristian dan Kaum-muda Indonesia.

- Berapakah jumlah orang Kristian di Indonesia?.

- Dari mana angka-angka ini saya dapat?.

Ketiga:
- Lantaran Kaum-muda 30 Juta Jadi Komunis.

Keempat:
- Kaum-Muda Menerima Fatwanya Dari Qadiani?.

- Khilafiyah.

- Tiang-Tiang Islam.

- Yang Tidak Tiang Kami Tebas.

- Kaum-Tua Mempertakut-takuti: "Nanti Salah".

- Mana Yang Lebih Dekat Kepada Kita? Guru Kitakah Atau Ibubapa Kita.

- Mencintai Ahli Bait.

- Mengkafir-Kafirkan Orang.

- Sebab apa?.

- Mengkafirkan orang yang ingkar akan najisnya daging babi.

- Apa Kaum-Tua Dan Apa Kaum-Muda.

- Kesedaran.

Penutup.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...