JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 28 Disember 2011

Langkah Bermula.


Tajuk: Langkah Bermula.
Penulis: Muhammad Ahmad al-Rasyid.
Penerbit: Pustaka Usrah.

Kandungan

Kata-kata Aluan Dari Penerbit

Sepatah Kata Dari Editor

Pengantar Penulis Untuk Edisi Terjemahan Bahasa Melayu

Naskah Asal Bahasa Arab Pengantar Penulis Untuk Edisi Terjemahan Bahasa Melayu

Pendahuluan

Bab 1. Kita Menolak Hawa Nafsu

Bab 2. Hanya Gerhana, Bukan Terbenamnya Matahari

Bab 3. Golongan Baik Yang Dibinasakan

Bab 4. Kewajipan Dakwah di Jalan Allah

Bab 5. Ahli Ibadat yang Bermain-main

Bab 6. Peranan Para Cendekiawan

Bab 7. Jihad Dengan Hujah

Bab 8. Usul Fiqh Amal Jama’ie Menurut Salafussoleh

Bab 9. Fiqh Amal Jamai’e Dalam Bentuk Baru

Bab 10. Keselarasan Dan Kesyumulan

Bab 11. Bendera Kebaikan

Bab 12. Formula Hanya Difahami Oleh Pejuang Tulen

Bab 13. Perjanjian

Bab 14. Kriteria Generasi Pengasas

Bab 15. Peluasan Yang Seimbang dan Penyebaran Yang Tenang dan Teratur

Bab 16: Penapisan Memelihara Gerakan Dari Kecundangan

Bab 17. Penumpuan, Bukan Meramaikan.

Selasa, 27 Disember 2011

Wanita Sebagai Calon Pilihanraya: Satu Perbahasan Dari Sudut Siasah Syariah.


Tajuk: Wanita Sebagai Calon Pilihanraya: Satu Perbahasan Dari Sudut Siasah Syariah.
Penulis: Mohd Zaidi Abdul Rahman.
Penerbit:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Buku ini mengungkap sejauh mana Islam membenarkan wanita melibatkan diri dalam arena politik berdasarkan kerangka siasah syariah. Benarkah tohmahan bahawa Islam mengongkong dan mendiskriminasi wanita? Benarkah wanita Islam mundur, jumud, dan ketinggalan zaman serta dilarang berperanan seperti golongan lelaki? Persoalan tersebut dirungkai dengan dalil daripada al-Quran dan hadith di samping hujah para cendekiawan Islam zaman silam dan mutakhir, sama ada yang pro ataupun kontra. Buku ini memberikan garis panduan dan saranan berkaitan penglibatan wanita sebagai calon pilihan raya berlandaskan konsep siasah syariah yang disepakati oleh jumhur ulama.

Kandungan

Penghargaan

Pendahuluan

Bab 1. Siasah Syariah Dan Pemakaiannya Zaman Kini.

Pengertian Siasah Syariah

Perspektif Penulis

Metodologi Siasah Syariah dalam Penentuan Hukum

Kategori Siasah.

Kesimpulan

Bab 2. Pandangan Fuqaha Terhadap Penglibatan Wanita Sebagai Calon Dalam Pilihanraya.

Pilihan Raya dan Keanggotaan dalam Parlimen

Pandangan Fuqaha

Hujah Kedua-dua Pandangan Fuqaha

Menentukan Punca Perselisihan (Tahrir Mahall al-Niza’)

Pendapat yang Rajih

Kesimpulan

Bab 3. Penglibatan Wanita Sebagai Calon Dalam Pilihanraya Menurut Persepktif Siasah Syariah: Satu Analisa.

Asas-asas Siasah Syariah yang Membenarkan Penglibatan Wanita sebagai Calon Pilihan Raya

Disiplin dan Syarat kepada Calon Wanita

Kesimpulan

Bab 4. Rumusan, Saranan Dan Penutup.

Rumusan

Saranan

Penutup

Bibliografi

Isnin, 26 Disember 2011

Kepimpinan Dakwah Dan Politik Islam.


Tajuk: Kepimpinan Dakwah Dan Politik Islam.
Penyelenggara:Zulkiple Abd. Ghani Dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Bab 1.

Konsep Siasah Islamiah : Satu Kajian Dari Perspektif Piagam Madinah
> Dr. Syamsul Bahri Andi Galigo

Perspektif Politik Islam
> Abdul Ghafar Hj. Don

Peranan Masjid Dalam Menjana Kebangkitan Siasah Islam
> Abdul Ghafar Hj. Don Dan Dr. Kamaruzzaman Yusof

Islam Politik Atau Islam Tasawuf.
> Muhammad Yusuf Khalid

Bab 2.

Tanggungjawab Pemimpin Dan Kepimpinan Dalam Islam
> Dr. Zulkiple Abd. Ghani

Peranan Syura Dalam Kepimpinan Islam
> Abdul Ghafar Hj. Don

Konsep Negara Dan Ketua Negara Dalam Kepimpinan Islam Dan Demokrasi Barat
> Ahmad Redzuwan Mohd Yunus

Faktor-Faktor Kelemahan Dan Krisis Kepimpinan Dalam Politik
> Berhanudin Abdullah

Bab 3.

Dakwah Dan Senario Politik Umat Islam.
> Dr. Badlihisham Mohd Nasir

Dakwah Dan Politik Dalam ABIM: Suatu Tinjauan Dari Sudut Perlembagaan
> Dr. Badlihisham Mohd Nasir

Indeks

Ahad, 25 Disember 2011

Pindaan Perlembagaan Kelantan: Antara Sensari Dan Legitimasi.


Tajuk: Pindaan Perlembagaan Kelantan: Antara Sensasi Dan Legitimasi.
Penulis: Kamarulzaman Haji Yusoff.
Penerbit: Pustaka Qamar.

Kandungan

Sekapur Sireh

Prakata

Bahagian 1. Pindaan Perlembagaan Kelantan: Antara Sensasi Dan Legitimasi.

Kepentingan Pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan 2001

Latar Belakang Pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan 2001

Kesensasian Pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan 2001

Detik-Detik Penting Pindaan Pperlembagaan Negeri Kelantan 2001

Onak Dan Ranjau Pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan 2001

Kelegitimasian Pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan 2001

Perhubungan Pegawai-Pegawai Kerajaan Dengan Raja-Raja

Bahagian 2. Dokumen-Dokumen Penting Berkaitan Pindaan Perlembagaan Negeri Kelanyan.

Kenyataan Akhbar Menteri Besar Kelantan Pada 29 Januari 2001

Kenyataan Akhbar Settausaha Kerajaan Kelantan Mengenai Isu Permohonan Tanah Oleh Pihak Istana Kelantan Pada 30 Januari 2001

Kenyataan Akhbar Setiausaha Sulit Sultan Kelantan Pada 31 Januari 2001

Kenyataan akhbar Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Pada 31 Januari 2001

Kenyataan aic hbar settausaha Politik Menteri Besar Kelantan Pada 11 Februari 2001

Ucapan Ringkas Menteri Besar Kelantan Di Majlis Ceramah Wacana Pusat Kajian Strategik Pada 16 Mac 2001

Artikel Setiausaha Polttik Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Siapa Sebenarnya Yang Mahu Balas Dendam?” Bertarikh 29 April 2001

Arttkel Settausaha Politik Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Di Antara Dendam KU LI Dan Dendam Tok Guru” Bertarikh 29 April 2001

Kenyataan Akhbar Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Pada 19 Jun 2001

Munajat Menteri Besar Kelantan Pada Sebelum Subuh Pagi Jumaat 22 Jun 2001

Penjelasan Menteri Besar Kelantan Pada Selepas Kuliah Mingguan Pagi Jumaat 22 Jun 2001

Artikel Setiausaha Polmk Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Surat Terbuka Buat Datuk Dr Rais Yatim” Bertarikh 24 Jun 2001

Ucapan Menteri Besar Kelantan Sewaktu Membentangkan Usul Pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Di Sidang Dewan Undangan Negeri Pada 25 Jun 2001

Artikel Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Hypocrite Of The Highest Degree.Siapa?” Bertarikh 1 Julai 2001

Kenyataan Akhbar Timbalan Pengerusi DAP, ’Karpal Singh,Ppada 4 Julai 2001

Surat Terbuka Menteri Besar Kelantan Bertarikh 5 Julai 2001

Kenyataan Akhbar Menteri Besar Kelantan Dibacakam Oleh Setiausaha Politik Kepada Menteri Besar Kelantan Pada 7 Julai 2001

Artikel Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kelantan: Antara Adab, Legitimasi Dan Kebiadaban” Bertarikh 9 Julai 2001

Jawapan Setiausaha Politik Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Kepada Artikel Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Surat Terbuka Buat Datuk Dr Rais Yatim” bertarikh 23 Julai 2001

Artikel Settausaha Politik Menteri Besar Kelantan Bertajuk ”Pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kelantan: Konsistensi Sikap” Bertarikh 2 Ogos 2001

Bahagian 3. Artikel-Artikel Umum Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan.

Apa Yang Kusut.

Siapa Sebenar Pemecah Perpaduan Melayu?

Di Antara Amanat Haji Hadi Dan Amanat Haji Nakhaei dan...

Komen YAB Perdana Menteri Tentang Negeri Kelantan

Harapan Barisan Alternatif Kepada Masa Depan Rakyat Malaysia

Bahagian 4. Amanat-Amanat Penting Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat

Majlis Dialog Bersama Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat Mengenai ”Islamic Society In Malaysia” Anjuran Majlis Gereja Malaysia Di Crystal Crown Hotel, Petaling Jaya, Pada 15 Mei 2001

Wawancara Eksklusif Anual Bakri Haron Dan Kamarulzaman Haji Yusoff Dengan Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat Di Kediaman Beliau Pada 28 Ogos 2001

Sabtu, 24 Disember 2011

Pencemaran Akidah Di Nusantara.


Tajuk: Pencemaran Akidah Di Nusantara.
Penulis: H.O.K. Rahmat S.H.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Bab 1. Kebudayaan Nusantara

Bentuk dan wilayah kebudayaan

Penduduk Nusantara

Bentuk umum kebudayaan Nusantara

Mengapa Nusantara?

Bab 2. Dinamisme (Animatisme)

Pengertian Mana

Pandangan Islam

Bab 3. Animisme

Pengertian

Jiwa dan Roh

Roh dan mimpi dalam Islam

Bab 4. Magis Dan Religis

Pengertian

Jenis-jenis magis Tabii

Kepawangan

Totemisme

Bab 5. Idea Kesatuan Alam

Bab 6. Aliran Tasawuf Di Kalangan Umat Islam

Pengertian

Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani

Bab 7. Ajaran Yang Menyimpang

Ajaran Sesat

Batiniah

Wahdah al-Wujud

Batiniah bergerak

Percampuran antara unsur-unsur Batiniah dengan Wahdah al-Wujud

Beberapa laporan sumbang

Reinkarnasi

Bab 8. Tariqat

Pengertian

Tariqat tempatan

Ekses (kesan-kesan buruk)

Bab 9. Ngelmu Sejati Cihirebon

Pengertian

Ngelmu sejati

Bab 10. Kepercayaan Rakyat Mengenai Nabi Khidir

Riwayat al-Quran

Peribadi Khidir

Kesan-kesan

Ulasan

Bab 11. Kesan-Kesan Syiah Dalam Kepercayaan Dan Amalan Sebahagian Kaum Muslimin Nusantara

Apakah Syiah

Bab 12. Imam Mahdi

Bab 13. Beberapa Ajaran Yang Samar

Pengertian

Ahmadiah

Bahai

Freemason

Bab 14. Wasilah (Taqqarrub)

Bab 15. Wali Allah

Mengenai Wali Allah

Siapakah Wali Allah

Wali Allah mengikut kaum sufi

al Fana’

Wali Allah dan Karamah

Perbuatan luar biasa

Magnetisme, silap mata dan teknik moden

Bab 16. Hakikat Kebatinan

Bibliografi

Jumaat, 23 Disember 2011

Islam Menghadapi Kekeliruan Pemikiran Moden.


Tajuk: Islam Menghadapi Kekeliruan Pemikiran Moden.
Penyelenggara: Azlan Khalili Bin Shamsuddin.
Penerbit: MUIC Enterprise.

Kandungan

Bab 1. Sejarah Pemikiran Barat
> Azlan Khalili Shamsuddin

Bab 2. Islam dan Tentangan Kebudayaan Barat
> Prof. Madya Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud

Bab 3. The New World Order and Its Challenges to The Muslim World
> Dr. Khalid ’Alawi

Bab 4. A New Look at Western Sociology
> Adnan Omar

Bab 5. Penjajahan Pemikiran Umat Islam Masa Kini
> Azlan Khalili Shamsuddin

Bab 6. Islam dan Pergerakan Pembebasan Wanita
> Mashita Abu Hassan

Bab 7. Wanita dan Institusi Kekeluargaan:Usaha Musuh Untuk Meruntuhkannya
> Hj. Salam Othman,

Bab 8. Khomeini dan Aqidah Syiah -Satu Kebangkitan Yang Palsu
> Muhammad Asri Yusof

Bab 9. al-Arqam -Satu Penyelewengan Aqidah
> Mohd Roshdi Yusuf

Bab 10. Cabaran Kristianisasi
> Rasyid Muhammad

Bab 11. Tuntutan Berdakwah
> Ahmad Zaki Abdul Latif

Bab 12. Imam Hassan al-Banna dan Gerakan Ikhwan al-Muslimin
> Abdullah Akhili

Bab 13. Anekdot Minda dan Semangat Dakwah Maulana Muhammad Ilyas al-Kandahlawi dan Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi
> Ghafarullahuddin Hj. Din

Khamis, 22 Disember 2011

Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyidden.


Tajuk: Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyidden.
Penulis: Mohd Zamberi A Malek
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Keberanian dan ketokohan Tengku Mahmood Mahyiddeen amat dikagumi. Beliau bertanggungjawab membawa reformasi pendidikan Kelantan yang ketika itu terikat dengan sistem tradisional. Apabila Jepun menduduki Tanah Melayu, beliau tampil memimpin pasukan sukarelawan Melayu menentang Jepun.  Bersama-sama tentera British, beliau berundur ke India untuk mendapat perlindungan. Di India, Tengku Mahmood Mahyiddeen diberi kepercayaan untuk memimpin Force 136 bahagian Melayu dan  melatih pejuang Melayu untuk menduduki semula Tanah Melayu secara perang gerila. Setelah Jepun tewas, beliau kembali ke Tanah Melayu dan  mula memikirkan nasib orang Melayu Patani yang masih dibelenggu penjajahan Siam. Sebagai seorang berketurunan Patani, sudah tentu nasib malang yang menimpa rakyat Patani turut menyentuh emosinya. Beliau meneruskan perjuangan membebaskan Patani dengan menyertai Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR). Namun usahanya gagal kerana pertubuhan itu telah diharamkan oleh British dan beliau meninggal dunia dalam usia yang muda.

Kandungan

Senarai Gambar

Liku-liku Kehidupan

Prakata

Bab 1. Pembela Bangsa Melayu

Pengenalan.

Runtuhnya Sebuah Negeri Melayu

Hilanglah Kedaulatan Raja Patani

Putera Mahkota Patani

Pembela Masyarakat Melayu

Penguasa Pelajaran Kelantan.

Kemajuan Sistem Pendidikan

Bab 2. Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu

Menentang Serangan Jepun

Siaran Melayu All India Radio

Pemimpin Force 136 di India

Agen Perisik di Tanah Melayu

Selamat Pulang ke Tanah Air

Bab 3. Perjuangan Pembebasan Islam Patani

Masyarakat Islam Patani

Penglibatan dalam GEMPAR

Penyatuan Patani dengan Tanah Melayu

Sikap British Terhadap Patani

Komunis Menghalang Perjuangan

Kegagalan Memperjuangkan Patani.

Bab 4. Patriot Negara Yang Dilupai

Dato’ Paduka Mahkota Kelantan

Ahli Majlis Mesyuarat

Ketokohan dan Prinsip Perjuangan

Perjuangan Harimau Malaya

Hilang Sudah Simbol Kebanggaan

Bab 5. Pandangan Mereka Yang Mengenalinya

Tengku Jauhar Ratul Maknu

Tengku Sulaiman Sharifaddeen

Jeneral (B) Tan Sri Dato’ Ibrahim Ismail..

Mohamad Zain Jaafar

Haji Muhamad Amin Haji Sulong

Haji Abdul Latif Syeikh Hussein

Bibliografi

Indeks

Senarai Gambar

Gambar 1 Mejar Tengku Mahmood Mahyiddeen semasa dalam Force 136 di India, merupakan Pegawai Melayu Tertinggi dalam pasukan tersebut.

Gambar 2 Istana Tengku Seri Akar, Kota Bharu, tempat beliau dibesarkan. Istana ini telah runtuh pada tahun 1989.

Gambar 3 Ayahandanya al-Marhum Tengku Abdul Kadir Kamaruddeen ibni al-Marhum Sultan Sulaiman Sharifuddeen (1877-1933). Raja yang terakhir memerintah negeri Melayu Patani.

Gambar 4 Bersama salah seorang sahabat setianya Dato’ Nik Ahmad Kamil, Menteri Besar Kelantan (1947-48). Semasa muda remaja mereka empat sekawan digelar ”The Four Musketeers of Kelantan.”

Gambar 5. As-Syahid Tuan Guru Haji Sulong, ulama dan sahabat seperjuangan yang melantik Tengku Mahmood Mahyiddeen sebagai pemimpin tuntutan masyarakat Islam Patani.

Gambar 6 Tengku Abdul Jalal, bekas Wakil Parlimen Wilayah Menara (Narathiwat) 1937-44. Beliau dianggap orang kanan Tengku Mahmood Mahyiddeen dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Patani.

Gambar 7 Ilustrasi wajah Tengku Abdul Kadir Petra atau Tengku Petra, yang juga kakanda ipar dan selaku pembantu kepada Tengku Mahmood Mahyiddeen.

Gambar 8 Abdullah Mohamad Saad atau Abdullah Lang Putih, Wakil Parlimen Wilayah Setul yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Thai. Beliau menjadi wakil peribadi Perdana Menteri, Field Marshall Phibun Songgram untuk memujuk Tengku Mahmood Mahyiddeen.

Gambar 9 Pegawai-Pegawai Melayu dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri Kelantan 1933. Tengku Mahmood Mahyiddeen berdiri nombor dua dari kanan.

Gambar 10 Petikan ak hbar berbahasa Inggeris, Sunday Times bertarikh 2 Februari 1947 mengenai Tengku Mahmood Mahyiddeen.

Gambar 11 Pengisytiharan perlucutan gelaran diraja ”Tengku” pada diri dan keturunannya dalam ak hbar-ak hbar tempatan.

Gambar 12 Peninggalan kubu pertahanan Tentera British di Kampung Pak Amat, Pengkalan Chepa, Kelantan. Tengku Mahmood Mahyiddeen adalah di antara empat orang anak Melayu yang berjuang menentang serangan pertama tentera Jepun ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941.

Gambar 13 Tengku Mahmood Mahyiddeen, D.P.M.K., M.B.E., penuh bergaya dengan pakaian tradisi Melayu sebagai salah seorang keluarga aristokrat Kelantan.

Gambar 14 Carta salasilah raja-raja Patani.

Rabu, 21 Disember 2011

Melestarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa


Tajuk: Melestarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa
Penyelenggara: Arkib Negara Malaysia.
Penerbit: Arkib Negara Malaysia.

# Sejarah Awal Penulisan Manuskrip

Sejarah Awal Penulisan Manuskrip Melayu?
> Prof. Dr. Ding Choo Ming

Paleografi Jawi: Satu Pengenalan
> Dr. Hj. Wan Ali Wan Mamat

Sejarah Awal Penulisan Manuskrip Melayu
> Prof. Dato’ Dr. Abu Hassan Sham

# Manuskrip Melayu Sebagai Wadah Ilmu

Peranan Naskah Melayu Bagi Kehidupan Di Era Global
> Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno

Manuskrip Sebagai Wadah Ilmu: Ilmu Perubatan
> Dr. Harun Mat Piah

Manuskrip Melayu Sebagai Wadah Ilmu: Manuskrip Hikayat Carang Kulina
> Prof. Madya Dr. Rattiya Saleh

# Manuskrip Melayu Dalam Bidang Ketatanegaraan

Manuskrip Melayu Dalam Bidang Ketatanegaraan
> Prof. Emeritus Datuk Dr. Mohd. Taib Osman

Manuskrip Melayu Dalam Bidang Ketatanegaraan
> Dr. Jelani Harun

Undang-undang Melaka Sebagai Sumber Ketatanegaraan
> Dr. Liaw Yock Fong

# Manuskrip Melayu Dalam Bidang Kesusasteraan

Variasi Dan Edisi: Syair Raja Tedung Dengan Raja Katak Dan Syair Sinyor Kosta
> Dr. Roger Tol

Penyelenggaraan dan Penelitian Manuskrip Melayu Dalam Bidang Kesusasteraan Di Brunei Darussalam
> Dr. Ampuan Brahim Ampuan Tengah

Genre Kesusasteraan Hikayat: Perkembangan Suatu Bentuk Kesusasteraan
> Profesor Datuk Dr. Siti Hawa Salleh

# Seni Hias Dan Kaligrafi Dalam Manuskrip Melayu

Golden Words From Johor: A Royal Malay Letter From Temenggung Daing Ibrahim To Emperor Napoleon III Of France
> Dr. Annabel Teh Gallop

Iluminasi Dan Kaligrafi Dalam Warkah-warkah Melayu
> Prof. Madya Dr. Abd Razak Abd. Karim

Seni Hias Dan Kaligrafi Dalam Naskhah Tuhfat al-Nafis Terengganu
> Tuan Haji Yusof Abu Bakar

# Pemeliharaan Manuskrip Melayu

Manuskrip Melayu: Warisan Karya Leluhur
> Drs. Nindya Noegraha

Pemeliharaan Manuskrip Melayu: Koleksi Agung Warisan Dunia
> Dr. Samsiah Muhamad

Conservation And Preservation Of Malay Manuscripts
> Mr. Friedrich Zink

Selasa, 20 Disember 2011

Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) (Jilid 3)


Tajuk: Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) (Jilid 3)
Penulis: Syeikh al-Hadith Maulana Muhannad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.)
Penerbit: Pustaka Habib.

Kandungan.

Menghargai Nikmat Allah

Perhubungan Dengan Ulama-Ulama

> Qutb al-Irsyad Maulana Ahmad Gangohi (r.h.)

> Maulana Khalil Ahmad Sarahampuri (r.h.)

> Maulana Mahmud al-Hasan (Syeikh al-Hind) (r.h.)

> Maulana Abdul Rahim Raipuri (r.h.)

> Maulana Asyraf Ali Thanwi (r.h.)

> Maulana Sayyid Hasan Ahmad Madani (r.h)

> Maulana Shah Yasin Nagnwi (r.h.)

> Maulana Raipuri (r.h.)

> Bapaku Maulana Yahya (r.h.)

> Bapa Saudaraku Maulana Muhammad Ilyas (r.h.)

Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) (Jilid 2)


Tajuk: Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) (Jilid 2)
Penulis: Syeikh al-Hadith Maulana Muhannad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.)
Penerbit: Pustaka Habib.

Kandungan

Pengenalan

Kebiasaan Yang Buruk.

Bencana (musibah) Dari Perkahwinan

Bahagian 1.

Bencana Dan Dan Nasib Malang

Bahagian 2.

Tingkahlaku Tatkala Menghadapi Peristiwa-Peristiwa Sedih Dan Majlis Perkahwinan

Saudara-Saudara Tua Dalam Agama

Perkahwinan Dan Majlis Perkahwinan

Isnin, 19 Disember 2011

Sejarah Dan Pemikiran Islam.


Tajuk: Sejarah Dan Pemikiran Islam.
Penulis: Abdul Rahman Abdullah.
Penerbit: Penerbitan Pena Sdn. Bhd.

Kandungan.

Pengantar.

Mukaddimah

Zaman Jahiliah

Bab 1. Corak Masyarakat Jahiliah

1. Nilai-Nilai Etika

2. Sistem Sosial

3. Sistem Ekonomi

4. Sistem Politik

5. Agama dan Kepercayaan

Bab 2. Sastera Arab Jahiliah.

Bab 3. Kerajaan-Kerajaan Bandar

1. Kerajaan Selatan

2. Kerajaan Tengah

3. Kerajaan Utara

Zaman Rasulullah

Bab 4. Benarkah Muhammad Itu Rasullah?

1. Kedatangan Muhammad yang Dinanti-nantikan

2. Muhammad sebagai Al-Sadiq Al-Amin

3. Nubuwwah Muhammad

Bab 5. Dakwah Islam Di Mekah.

1. Intisari Ajaran Islam di Makkah

2. Penentangan Kaum Bangsawan

3. Sebab-Sebab Penentangan

Bab 6. Hijrah Dalam Sejarah Islam.

1. Pengertian Hijrah

2. Sebab-sebab Hijrah

3. Kepentingan Hijrah viii

Bab 7. Terdirinya Negara Islam Madinah

1. Usaha-Usaha Awal

2. Proses Pembentukan Negara Islam

3. Pentadbiran Negara Islam Madinah

Bab 8. Jihad Di Jalan Allah.

1. Pengertian Jihad

2. Gerakan-Gerakan Militer

3. Menghadapi Golongan Munafikin dan Yahudi

Bab 9. Peribadi Rasulullah Sebagai Tauladan.

Zaman Khulafa al-Rasyidin

Bab 10. Masalah Khilafah

1. Aliran-Aliran Faham tentang Khilafah

2. Sistem Pemilihan Khalifah

Bab 11. Abu Bakar al-Siddiq.

1. Gerakan-Gerakan Militer

2. Sejarali Pembukuan al-Quran

Bab 12. Umar al-Khattab

1. Dasar Pent adbiran

2. Gerakan-Gerakan Militer

Bab 13. Usman Bin Affan

1. Jasa-jasa Usman

2. Pemberontakan di Zaman Usman

Bab 14. Ali Bin Abi Talib

1. Bermulanya Perang Saudara

2. Lahirnya Mazhab-Mazhab Politik

Zaman Umayyah

Bab 15. Bermulanya Sustem Monarki Dalam Sejarah Islam.

Bab 16. Khalifah-Khalifah Bani Umayyah

1. Muawiyah bin Abu Sufyan

2. Yazid bin Muawiyah

3. Muawiyah bin Yazid

4. Marwan Al-Hakam

5. Abdul Malik bin Marwan

6. Al-Walid bin Abdul Malik

7. Sulaiman bin Abdul Malik

8. Umar bin Abdul Aziz

9. Yazid bin Abdul Malik

10. Hisham bin Abdul Malik

11. Al-Walid bin Yazid

12. Yazid bin al-Walid

13. Ibrahim bin al-Walid

14. Marwan bin Muhammad

Bab 17. Penaklukan Di Zaman Umayyah

1. Penaklukan di Asia

2. Penaklukan di Afrika

3. Penaklukan di Eropah

Bab 18. Pertumbuhan Ilmu Keagamaan

Bab 19. Kejatuhan Bani Umayyah

1. Faktor Dalaman

2, Faktor Luaran

Zaman Abbasiah

Bab 20. Kenaikan Bani Abbasiah.

Bab 21. Khalifah-Khalifah Bani Abbasiah

1. Abul-Abbas al-Saffah

2. Abu Jaafar al-Mansur

3. Muhammad al-Mandi

4. Musa al-Hadi

5. Harun al-Rashid

6. Al-Amin

7. al-Makmun

8. al-Muktasim

9. al-Wathiq

Bab 22. Perkembangan Ilmu Keagamaan

1. Ilmu Tafsir

2. Ilmu Hadith

3. Ilmu Fiqh

4. Ilmu Kalam

5. Ilmu Tasawuf

Bab 23. Pertumbuhan Dan Perkembangan Ilmu-Ilmu Sekular

1. Kemasukan Pengetahuan Asing

2. Ilmu-Ilmu Sekular;

1. Ilmu Falsafah

2. Ilmu Sains Dan Perubatan

3. Ilmu Sejarah

4. Ilmu Alam

5. Kesenian

Bab 24. Bani Abbasiah Di Ambang Kejatuhan

1. Zaman Kekuasaan Asing

2. Munculnya Kerajaan-Kerajaan Kecil

3. Kejatuhan Bani Abbasiah

1. Faktor Dalaman

2. Faktor Luaran

Bab 25. Kerajaan Islam Di Sepanyol..

1. Kenaikan Kerajaan Umayyah di Sepanyol

2. Kegiatan Intelektual di Sepanyol

1. Ilmu Keagamaan

2. Ilmu Sekular

3. Kejatuhan Kerajaan Islam di Sepanyol

1. Faktor Dalaman

2. Faktor Luaran

Bab 26. Penjajahan Di Dunia Islam.

1. Perang Salib 1.

1. Sebab-Sebab Peperangan

2. Proses Perang Salib

3. Kesan-Kesan Perang Salib

2. Penerusan Gerakan Salibiyyah

Bab 27. Pengaruh Islam Terhadap Kebangkitan Eropah.

1. Saluran Tamadun Islam ke Eropah

2. Tamadun Islam di Eropah

1. Ilmu Falsafah

2. Ilmu Sains dan Perubatan

3. Kesusasteraan

Islam Di India

Bab 28. Bermulanya Pembentukan Islam Di India

1. India Sebelum Kedatangan Islam

2. Kerajaan Ghaznawiyah

Bab 29. Kesultanan Delhi

1. Kerajaan Ghori

2. Kerajaan Mamluk

3. Kerajaan Khilji

4. Kerajaan Tuhgluci

5. Dasar Pentadbiran Kerajaan Delhi

6. Kejatuhan Kerajaan Delhi

Bab 30. Kesultanan Monghul

1. Zahiruddin Babur

2. Humayun

3. Akbar

4. Jahangir

5. Shah Jahan

6. Aurangzeb

7. Dasar Pentadbiran Kerajaan Moghul

8. Kegiatan Intelektual Zaman Moghul

9. Gerakan Islam di Zaman Moghul

1. Syeikh Ahmad Sirhindi

2. Shah Waliullah Ad-Dihlawi xii

3. Sayyid Ahmad Brelvi

10. Kejatuhan Kerajaan Moghul

Islam Di Nusantara

Bab 31. Kedatangan Islam

1. Proses Islamisasi

2. Teori-Teori Kedatangan Islam

1. Dari India

2. Dari China

3. Dari Arab

Bab 32. Penyebaran Islam

1. Pusat-Pusat Perkembangan Islam

1. Kerajaan Samudera Pasai

2. Kerajaan Melaka

3. Kerajaan Acheh

4. Kerajaan Demak

2. Faktor-Faktor Perkembangan Islam

1. Materi

2. Metode

3. Subjek

4. Objek

Bab 33. Pengaruh Islam

1. Zaman Hindu Buddha

2. Munculnya Zaman Baru

Bab 34. Islam Di Malaysia.

1. Proses Sekularisasi di Tanah Melayu

2. Islam dalam Perlembagaan Malaysia

3. Deislamisasi dalam Perundangan Malaysia

4. Gerakan Islam di Malaysia Masakini

Lampiran a. Akta Undang-Undang Awam 1956 (Pindaan 1972)

Lampiran b: Senarai Negeri ladual 9 Senarai 2 Seksyen 1)

Bibliografi

Ahad, 18 Disember 2011

Fiqh Islam: Prinsip Darurah Dan Hajat.


Tajuk: Fiqh Islam: Prinsip Darurah Dan Hajat.
Penulis: Dr Muhammad Muslehuddin
Penerbit: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pengenalan

Bab 1. Undang-Undang Dan Jurisprudens

Definisi Jurisprudens

Undang-Undang Yang Sebenar

Perbezaan Antara Undang-Undang Rekaan Manusia Dengan Undang-Undang Allah

Bab 2. Syariah Islamiyyah

Sistem Yang Diwahyukan

Ciri-Ciri Syariah

Bab 3. Pendedahan Syariah Alamiah

Latar Belakang Zaman Jahiliyyah.

Penurunan Wahyu

Bab 4. Sejarah Perundangan Islam

Tujuan Sejarah Perundangan

Tahap Pertama (610M-622M)

Tahap Kedua (622M-632M)

Tahap Ketiga (632M-661M)

Tahap Keempat (661M-750M)

Tahap Kelima (751M-1258M)

Bab 5. Sains Perundangan

Perundangan Secara Umum

Perundangan Dalam Islam

Ijtihad (Pentafsiran)

Keunggulan Yang Mesih Diikuti

’Illah (Sebab/Punca) dan Hikmah (Kebijaksanaan)

Imam Syafie Dan Teorinya

Istihsan Dan al-Mursalah

Kepentingan Awam

Bab 6. Prinsip Darurah Dan Hajat

Menghapuskan Yang Haram

Kesukaran

Batas-Batas

Bab 7. Kesimpulan

Bibliografi

Sabtu, 17 Disember 2011

Jenayah Dan Doktrin Islam Dalam Tindakan Pencegahan.


Tajuk: Jenayah Dan Doktrin Islam Dalam Tindakan Pencegahan.
Penulis: Muhammad Muslehuddin.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Pengenalan

Bab 1. Jenayah

Bab 2. Jenayah dan Hukuman: Satu Retrospek

(a) Suku Kaum yang Gasar

(b) Orang Babylonia dan Kaum Hammurabi

(c) Orang Yunani dan Puisi Homer

(d) Undang-undang Rom

(e) Era Kristian

(f) Zaman Moden

Bab 3. Keadaan Jenayah

Bab 4. Hukuman

(a) Hukuman dan Ijtihad Dalam Islam: Hukuman Bunuh

(b) Hukuman kerana Mencuri Dalam Islam dan Akibat Komparatif

(c) Hukuman kerana Berzina Dalam Islam.

Syarat-syaratnya.

Jarangnya Kesalahan Ini Dilakukan.

Kesan Komparatifnya.

Bab 5. Jenayah dan Hukuman Dalam Islam

1. Undang-undang Kesaksamaan atau Pembalasan (Qisas)

2. Hukum Hudud.

(a) Zina

(b) Tuduhan Palsu Bahawa Seseorang Itu Melakukan Zina (Qazaf)

(c) Mencuri

(d) Merompak di Lebuh Raya

(e) Mengkhianat

(f) Minum Arak

(g) Murtad

Bab 6. Falsafah Hukuman

(a) Perkadaran Antara Jenayah dengan Hukuman

(b) Memuaskan Hati Pihak yang Disakiti

Bab 7. Hukuman: Suatu Rahmat

Bab 8. Pilihan Hukuman Dan Teori Hukuman

Bab 9. Etika Penal Islam

Bab 10. Doktrin Tindakan Pencegahan (Sadd al-Dhar√£i

Bibliografi

Indeks

Jumaat, 16 Disember 2011

Jaminan Islam Terhadap Nyawa Dan Kemulian Insan.


Tajuk: Jaminan Islam Terhadap Nyawa Dan Kemulian Insan.
Penulis: Dr. Ali Abdul Wahid Wafi.
Penerbit: Penerbitan Hizbu.

Kandungan

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bab 1. Jaminan Islam Terhadap Nyawa Individu Kesungguhan Islam Di dalam Mengawal Nyawa Individu

Hukum-hukum Islam Di dalam Kes Pembunuhan Sengaja

Hukum-Hukum Islam Di dalam Kes Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Seumpamanya

Hukum-hukum Islam Dalam Jenayah Yang Tidak Dapat Dikesani Pembunuhannya

Islam Dan Peperangan

Beberapa Urusan Yang Wajib Diselesaikan Sebelum Peperangan

Perkara-perkara Yang Mesti Dijaga Semasa Berlakunya Peperangan

Perkara-perkara Yang Wajib Dijaga Selepas Berlakunya Peperangan

Bab 2. Jaminan Islam Terhadap Harta Benda

Kesungguhan Islam Mengawal Harta Benda Dan Tanda-tanda Kesungguhan

Larangan Islam Terhadap Sebarang Pencerobohan Ke atas Hak Milik

Islam Menghormati Hak Pemilik Dan Miliknya Yang Kekal

Islam Menghormati Kebebasan Pemilik Mengurus Harta Bendanya

Bab 3. Jaminan Islam Terhadap Kemuliaan Insan

Kesungguhan Islam Mengawal Kemuliaan Diri Manusia Dan Tanda-tanda Kesungguhan Itu

Hukum Hudud Dan Balasan Seksa Yang Ditentukan Ke atas Perbuatan Zina Dan Pencemaran Terhadap Kemuliaan Diri

Hukum-hukum Hudud Dan Balasan Seksa Islam Terhadap Jarimah Tuduhan

Pengharaman Islam Terhadap Perbuatan Atau Perkataan Yang Menyentuh Kemuliaan Dini Manusia

BAB 4. Jaminan Islam Terhadap Keturunan

Kesungguhan Islam Mengawal Keturunan Manusia Dan Tanda-tanda Kesungguhan Tersebut Dan Matlamat Akhirnya

Sikap Islam Terhadap Tradisi Mengambil Anak Angkat

Sikap Islam Terhadap Tradisi Pengakuan Anak

Sikap Islam Terhadap Dakwaan Dan Khulu’

Kawalan Islam Terhadap Keturunan Wanita Yang Sudah Kahwin

Penutup

Khamis, 15 Disember 2011

Biografi al-Ghazali: Hujjatul Islam Dan Pembaharu Kurun Ke-5.


Tajuk: Biografi al-Ghazali: Hujjatul Islam Dan Pembaharu Kurun Ke-5.
Penulis: Syeikh Ahmad al-Syami.
Penerbit: Jasmin Enterprise.

al-Ghazali mempunyai personaliti yang istimewa, ia menduduki tempatnya yang jelas di kalangan tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan terkemuka dalam bidang pemikiran Islam, dan jika kita katakan bahawa keadaannya juga demikian dalam bidang pemikiran antarabangsa, maka kita tidak melewati hakikat. Dengan sebab ini, banyaklah tersebut tulisan-tulisan, terjemahan dan kajian tentang al-Ghazali. Di dalam himpunan maklumat-maklumat yang banyak tentang Imam ini, dan melalui produksi-produksi besar yang diletakkan dihadapan kita, maka tidak mudah bagi seseorang penulis mengenainya itu menghimpunkan keseluruhan yang sepatutnya diperolehi dalam perkataannya.


Kandungan

Mengenai Tokoh Ini

Muqaddimah

Muqaddimah Penting

Bab 1: Keperibadian al-Ghazali

Fasal 1. Biografi al-Ghazali

Fasal 2. Kebudayaan al-Ghazali

a. Kebudayaannya meluas

b Pengkaji kritikus

c. Guru-guru al-Ghazali

d. Karya-karya al-Ghazali

Fasal 3: Keperibadian Yang Unggul

a. Kesungguhan dan ketabahan

b. Iradat yang kuat

c Perhitungan diri

Fasal 4. Keluarga al-Ghazali

Fasal 5. Di antara kalimah-kalimahnya

Bab 2. Ketika al-Ghazali Datang

Fasal 1. Sejarah Ringkas

a. Aqidah dan ilmu kalam

b. Falsafah

c. Batiniyyah

Fasal 2. Ulama Kaum Muslimin

Fasal 3. Peranan al-Ghazali

Fasal 4. al-Ghazali dan Ilmu Kalam

Fasal 5. al-Ghazali dan Falsafah

a. Pelajarannya dengan falsafah

b Dari pembelaan kepada serangan

c. Membuang fatamorgana dari falsafah

d. Pukulan Kebinasaan

e. Kesimpulan usaha al-Ghazali

f. Sikap ulama’ dari falsafah al-Ghazali

Fasal 6. Kebatinan

Bab 3. al-Ghazali Dan Tasawuf

Fasal 1. Mengapa Tasawwuf

a. Merujuk hisab

b. Permulaan jalan

c. Natijah-natijah Pelajaran

Fasal 2. Tasawwuf al-Ghazali

a. Tasawwuf Tanpa Syeikh

b. Tasawwuf al-Ghazali

c. Masa uzlah (Pengasingan din)

d. Tasawwuf pada pandangan al-Ghazali

Fasal 3. Kesalahan Ahli Tasawwuf dan Penyelewengannya

a. Pendahuluan

b. Kurangnya ahli tasawwuf

c. Kerosakan ahli tasawwuf

d. Keterpedayaan dan kejahilan

e. Khayalan jauh dan perkataan al-Ittihad

f. Perkataan yang menggugurkan taklif

g. Perbezan antara hakikat dan syariat

Fasal 4. Pengaruh al-Ghazali Dalam Tasawwuf

a. Membetulkan jalan

b Penekanan ke atas ilmu

c. Fiqh dan tasawwuf

d. Kesalahan berpaling dari dunia

e. Tipudaya yang tersembunyi dalam jiwa

Bab 4 .Kitab Ihya’ Ulumuddin

Fasal 1. Pengenalan Kitab ”Al-Ihya

a. Keistimewaan kitab ini

b Faktor yang mendorong untuk mengarangkitab ini

c. Tujuan yang dituntut

d. Metode kitab ini

Fasal 2. Kedudukan al-Ihya’

a. Pandangan yang menyeluruh

b. Penyucian jiwa

c. Pemaparan sihat bagi setiap tajuk

d. Kehangatan kalimah

Fasal 3. Sikap ulama’ terhadap al-Ihya’

Fasal 4. Kritikan Ke atas Kitab al-Ihya’

a. Para pengkritik

b. Hadith-hadith al-Ihya’

c. Sumber-sumber al-Ihya’

d. Kesalahan-kesalahan Ahli tasawwuf

e. Pembakaran kitab al-Ihya’

f. Kesimpulan

Fasal 5. Penglcritik Al-Ghazali

a. Falsafah

b. Mantiq

v.Tasawwuf

d. Kitab-kitab yang dinisbahkan kepadanya

e. Pengada-adaan fitnah

f Tulisan-tulisan yang mengkritiknya

Bab 5. al-Ghazali Sebagai Pembaharu

Fasal 1. Pembaharuan Di Bidang Pemikiran

a. Peranan akal

b Menolak taqlid

c. Beriltizam dengan al-Qur’an dan sunnah

d. Beriltizam dengan manhaj salaf

e. Pembaharuan pemikiran umum

Fasal 2. Ulama Sarana Pembaharuan

a. Kedudukan ilmu

b. Madlulat lafaz-lafaz

c Sifat-sifat ilmu

d. Ulama dan sultan

e. al-Ghazali dan sultan

f. Tujuan

g. Masalah al-Takfir (Mengkafirkan)

Fasal 3 Ketiga: Pembaharuan Fiqh

a. Contoh dalam ibadat

b. Contoh dalam mu’amalat

Fasal 4. Fiqh Aulawiyyat

a. Pendahuluan

b. Dengan ulama’

c. dengan ahli tasawwuf

d. Dengan orang-orang kaya

e. Waktu

Fasal 5: Perbaikan Sosial

a. Perbaikan pemikiran

b. Kepuasan din sendiri

c. menolak kezaliman

d. Memerangi kemungkaran

e. Penutup
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...