JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 26 Ogos 2011

31 Ogos Yang Silap.

Tajuk: 31 Ogos Yang Silap.
Penulis: Ahmad Ismail.
Penerbit: Sri Kemilau Enterprise.

Kandungan

Bab 1. Kemerdekaan: 31 Ogos Yang Silap.

Bab 2. Penaklukan: Ertu Yang Tersurat- Contoh Dari Ibarat.

Bab 3: Kemerdekaan Dan Kedaulatan:Orang Melayu Lebih Berjaya Daripada Barat.

Bab 4: Inggeris: Sahabat Yang Termakan Budi.

Bab 5: Tanah Melayu Dijajah? Faktanya Salah - Tarikhnya Bercanggah.

Bab 6: Campurtangan Dan Gangguan Inggeris.

Bab 7: Inggeris: Budinya Manis - Pahitnya Tak Dapat Ditelan.

Bab 8: Negeri-Negeri Melayu Tak Bersekutu (NMTB)

Bab 9. Jawatan Dan Tugas.

Bab 10. Malayan Union.

Bab 11. Kedaulatan: Satu Dalam 1000 Bukan 1000 Dalam Satu.

Khamis, 25 Ogos 2011

Dr. Burhanuddin al-Helmy: Pemikiran Dan Perjuangan.

Tajuk: Dr. Burhanuddin al-Helmy: Pemikiran Dan Perjuangan.
Penulis: Kamaruddin Jaafar.
Penerbit: IKDAS.

Kandungan

Pengantar

Bab 1. Dr. Burhanuddin: Riwayat dan Perjuangan Hidup

Bab 2. Perjuangan Kebangsaan Melayu

Bacaan Satu: Perjuangan Kita (1946)

Bab 3. Falsafah dan Ideologi Kebangsaan Melayu

Bacaan Dua: Falsafah Kebangsaan Melayu (1954)

Bab 4. Aliran Kin i dalam Ideologi Kebangsaan

Bacaan Tiga: Pidato di Kongres Partai Rakyat (1955)

Bab 5. Islam, Politik dan Kebangsaan Melayu

Bacaan Empat: Agama dan Politik (1954)

Bacaan Lima: Ideologi Politik Islam (1957)

Bab 6. Kebangsaan Melayu dan Perjuangan PAS

Bacaan Enam: Ucapan di Mesyuarat Agung PAS ke-12 (1964)

Rabu, 24 Ogos 2011

Maahad al-Ihya al-Syarif Gunung Semanggol 1934-1959.

Tajuk: Maahad al-Ihya al-Syarif Gunung Semanggol 1934-1959.
Penulis: Nabir Abdullah..
Penerbit: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Pengenalan

Prakata

Sinopsis

Senarai Kependekan

Pendahuluan.

Bab 1. Latar Belakang Dan Penubuhan ‘Ihya.

Bab 2. al-Ihya al-Syarif Sebelum Perang.

Bab 3. al-Ihya Melalui Zaman Jepun Dan Memasuki Politik (1942-1947)

Bab 4. al-Ihya Berpolitik (1948)

Bab 5. al-Ihya Jatuh Dan Bangun Antara Tahun 1948-1959.

Kesimpulan

Bahan-Bahan Rujukan.

Orang-Orang Yang Ditemuramah..

Lampiran.

Lampiran 1. Guru-Guru Pembantu al-Ihya 1934-1941 (Dari Kalangan Pelajar-Pelajar ‘Ihya Sendiri) Dan Guru-Guru Penuh al-Ihya (1934-1959)

Lampiran 2. Senarai Pelajar-Pelajar al-Ihya Tahun 1934 (Dan Kecapaian Hidup Mereka).

Lampiran 3. Senarai Pelajar-Pelajar Puteri Pertama al-Ihya (1936).

Lampiran 4. Senarai Mat Pelajaran (Sebelum Perang).

Lampiran 5. Senarai Kitab-Kitab (Sebelum Perang).

Lampiran 6. Contoh Dafrar Masuk Jadi Ahli Persatuan (Dan Bangunan al-Ihya al-Syarif 1940)

Lampiran 7. Kedudukan Kawasan Dan Bangunan al-Ihya (1934-1959)

Lampiran 8. Persatuan al-Ihya al-Syarif (Berhad).

Lampiran 0. Guru-Guru al-Ihya al-Syarif (1946-1948)

Lampiran 10. Guru-Guru al-Ihya al-Syarif (1952 -1958)

Lampiran 11. Guru-Guru al-Ihya Tahun 1959.

Lampiran 12. Pelajar-Pelajar Keliah Guru Mulai 1959.

Selasa, 23 Ogos 2011

Islam Dan Sosialisme.

Tajuk: Islam Dan Sosialisme.
Penyunting: Iqea’
Penerbit: Iqra’

Kandungan.

Kata Pengantar

Memperjuangkan dan Mengisi Kemerdekaan
> Burhanuddin al-Helmy

Islam dan Sosialisme: Kata Pendahuluan
> Syed Hussein Alatas

Islam Progresif dan Sosialisme
> Suroosh lrfani

Islam dan Sosialisme
> H.O.S. Tjokroaminoto

Pendahuluan dan Penjelasan

Bab 1. Sosialisme Dalam Islam

Bab 2. Keadaan Masyarakat Arab Sebelum Nabi Muhamad

Bab 3. Sosialisme Nabi Muhammad

Bab 4. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Yang Bersifat Sosialis

Bab 5. Contoh-contoh Sosialisme Berdasar Islam

Bab 6. I mperialisme Muslim

Bab 7. Agama Dan Sosialisme

Bab 8. Pemerintahan Secara Sosialis

Bab 9. Pengharapan Di Kemudian Hari

Bab 10. Peringatan Dan Petunjuk Bagi Umat Islam

Isnin, 22 Ogos 2011

Tokoh-Tokoh Agama Dan Kemerdekaan Di Alam Melayu.

Tajuk: Tokoh-Tokoh Agama Dan Kemerdekaan Di Alam Melayu.
Penulis: Tajudin Samat Dan Abdul Manaf Hj Ahmad.
Penerbit: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.
Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Sheikh Haji Abdullah Fahim.

Bab 2. Haji Abdullah Abbas Nasution.

Bab 3. Sheikh Abu Bakar al-Shaari.

Bab 4. Haji Agus Salim.

Bab 5. Syed Syeikh al-Hadi.

Bab 6. Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Bab 7. Syeikh Abu Bakar al-Baqiri.

Bab 8. Kiyai Haji Ahmad Dahlan.

Bab 9. Haji Hussain Che Dol.

Bab 10. Haji Ahmad Fuad Hassan.

Bab 11. Hamka

Bab 12. Tuan Husain Mohd Nasir a1-Mas’udi al-Banjari.

Bab 13. Syeikh Mohd Idris Abdul Rauf al-Marbawi.

Bab 14. Haka.

Bab 15. Haji Ahmad Kassim.

Bab 16. Tok Kenali.

Bab 17. Haji Ahmad Maher.

Bab 18. Haji Salleh Masri.

Bab 19. Haji Wan Musa Wan Tabal.

Bab 20. Haji Sulong Al-Fatani.

Bab 21. Syeikh Nuruddin Ar-Raniri.

Bab 22. Haji Salleh Abdul Rahman.

Bab 23. Haji Muhammad Suhaili Haji Yaakub.

Bab 24. Haji Wan Sulaiman Wan Sidik (Pak Wan Sulaiman)

Bab 25. Haji Abdullah Tahir.

Bab 26. Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin al-Falaki.

Bab 27. Haji Abdul Rahman Merbok.

Bab 28. Tok Selehor.

Bibliografi.

Ahad, 21 Ogos 2011

Zulkifli Muhammad: Perjuangan Dan Pemikiran.

Tajuk: Zulkifli Muhammad: Perjuangan Dan Pemikiran.
Penyusun: Kamaruddin Jaafar.
Penerbit: IKDAS.

Kandungan.

Prawacana Penyusun.

Pemikiran Dan Perjuangan Zulkifli Muhammad.

Mukadimah.

Nisan Bersanding Dua.

Dari Tempat Tahananku.

Bab 1. Sejarah Hidupnya.

Bab 2. Karya-karya Zulkifli.

1. Pendidikan.

Pendidikan Dan Mendidik.

Mendidik Umat Islam.

2. Bahasa Dan Kebudayaan.

Watanku Indah.

Derita.

Aku Hamba Tuhanku.

Perkembangan Bahasa Melayu.

Kebudayaan Dalam Islam.

Peranan Kebudayaan.

3. Falsafah Akhlak.

Falsafah Akhlak Islam.

Krisis Akhlak Kita.

Hidup Seseorang Mukmin Di Dalam Ujian.

Mendekatkan Diri Kepada Agama.

4. Kemasyarakatan Dan Perpaduan.

Umat Islam Dahulu Dan Sekarang.

Kelonggaran Kemasyarakatan Yang Berbahaya.

Tanggungjawab Bersama.

5. Menegalckan Hukum Islam.

Asas Undang-undang Islam.

6. Politik.

Soal Melayu Raya.

Melayu Raya.

Negara Israel.

Jus Soli Jenayah Politik.

Cita-cita Politik PAS.

Bidang Ekonomi.

Kebangkitan Ekonomi Menurut Islam.

Bab 3. Wasiat Terakhir.

Buku Rujukan.

Sabtu, 20 Ogos 2011

Fuqaha Salafi.

Tajuk: Fuqaha Salafi.
Penulis: Saifuddin Sidek.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn Bhd.


Kandungan

Mukadimah

Bab 1 Abu Bakar As-Siddiq

Mengenai Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq (r.a.) Kelebihan (Merits) dan Sifat-Sifat Abu Bakar (r.a.).

Riwayat daripada Sahih Bukhari-Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail

Bab 2. Amirul Mukminin Umar

Mengenai Pemerintahan Amirul Mukminin Umar Bin Al-Khattab (r.a.)

Kelebihan dan Sifat-sifat Umar Bin Al-Khattab (r.a.)

Riwayat daripada Sahih Muslim-muslim Bin Hajaj Al-Nisaburi

Riwayat daripada Al-Muwatta’-Imam Malik Bin Anas (r.a.)

Bab 3. Amirul Mukminin Uthman

Mengenai Pemerintahan Uthman Bin Affan (r.a.)

Kelebihan dan Sifat-sifat Uthman Bin Affan (r.a.)

Riwayat daripada Sahih Muslim-muslim Ibn Hajaj al-Nisaburi

Bab 4. All Bin Abi Talib

Mengenai Pemerintahan Ali Bin Abi Talib (r.a.)

Kelebihan dan Sifat-sifat Ali Bin Abi Talib (r.a.)

Riwayat daripada Sahih Muslim-muslim Bin Hajaj Al-Nisaburi

Riwayat daripada Sahih Al-Bukhari-Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail

Bab 5. Abdullah Bin Umar (r.a.)

Kelebihan dan Sifat-sifat Abdullah Bin Umar Bin Al-Khattab (r.a.) serta Riwayat-riwayat Yang Memaparkan Kedudukan sebagai Imam Para Fuqaha Madinah Al-Munawarah (Selepas Zaid Bin Sabit (r.a.)

Riwayat daripada Sahih Bukhari

Riwayat daripada Kitab Al-Muwatta’

Bab 6. Zaid Bin Sabit (r.a. )

Kelebihan dan Sifat-sifat Zaid Bin Sabit r.a. serta Riwayat-Riwayat yang Memaparkan

Kedudukan Beliau sebagai Imam Para Fuqaha (Selepas Umar Bin Al-Khattab (r.a.)

Riwayat daripada Sahih Al-Bukhari

Riwayat daripada Kitab Al-Muwatta’

Bab 7. Aisyah, Ummu AI-Mukminin (r.h.)

Kelebihan dan Sifat-sifat Aisyah (r.h.) serta Riwayat-riwayat yang Memaparkan

Kedudukan Beliau sebagai Ahli Fiqh

Riwayat daripada Sahih Muslim

Riwayat daripada Kitab Al-Muwatta

Bab 8. Madinah AI-Munawarah.

Menetap di Madinah dan (Larangan) Meninggalkannya

Madinah Sebagai Tanah Haram

Appendik: Sahabat (r.a.)

Abbas Bin Abdul Mutalib

Abdullah Bin Abbas

Abdullah Bin Amr Bin Al-As

Abdullah Bin Az-Zubair Bin Al-Awwam

Abdullah Bin Mas’us

Abdullah Bin Salam

Abu Amr Bin Said Bin Mua’adh

Abu Hurairah

Abu Musa Al-Ash’ari

Abu Said Al-Khudri

Abu Talha Bin Al-Ansari

Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah

Amr Bin Al-As

Anas Bin Maliki

Saad Bin Abi Waqqas

Ubada As-Samit

Usama Bin Zaid

Az-Zubair Bin Al-Awwam

Generasi-Generasi selepas Para Sahabat (Tabi’in dan Seterusnya)

AI-Bukhari, Muhammad Bin Ismail

Al-Mahalli, Muhammad Bin Ahmad

Al-Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar As-Siddiq

As-Sayuti, Jalal Ad-Din Abdul Rahman Bin Abu Bakar

Az-Zuhri, Muhammad Bin Muslim

lyad Bin Musa Al-Yahsibi

Malik Bin Anas

Muslim Bin Al-Hajaj Al-Nisaburi

Nafi'

Said Bin Al-Musayyab

Sulaiman Bin Yasar

Usman dan Fodio

Yahya Bin Yahya Al-Masmudi

Glossari.


Bibliografi.

Jumaat, 19 Ogos 2011

PAS 60 Tahun: Memacu Perubahan Mengurus Kemenangan.

Tajuk: PAS 60 Tahun: Memacu Perubahan Mengurus Kemenangan.
Penulis: Abu Bakar Chik.
Penerbit: Pustaka Damai.

Kandungan.

Kata Pengantar Penerbit.

Kata Aluan Penasihat

Kata Pengantar Presiden PAS

Prakata Penarang

* Muqadimmah

* Memacu Perubahan

Mengkaderkan Agen Perubahan

Meningkatkan Keupayaan Badan-Badan Bukan

Kerajaan (NGO) Memprogramkan Perubahan Masyarakat

* Tuntutan Perjuangan.

Kewajipan Menegakkan Perjuangan

- Kewajipan Menegakkan Jama’ah

1. Syura (Lembaga Tertinggi Dalam Jama’ah Islam)

2. Kepimpinan (Nuqaba)

3. Nizam (sistem)

4. Keanggotaan

Kewajipan Mengukuhkan Tanzim

Kewajipan Menunaikan Amanah Sebagai Khalifah Di Bumi

1. Membangun Peribadi dan Keluarga Islam

2. Membangun dan Memakmurkan Qaryah

3. Membangun dan Memakmurkan Negara

4. Membangunkan Ummah

* Menguruskan Perjuangan

- Prinsip Dalam Menguruskan Perjuangan Islam

Kaedah Perjuangan Aman (Muajahah Silmiyyah)

Pertama: Tarbiyyah (Pendidikan)

1. Tarbiyyah lmaniyyah (Keimanan)

2. Tarbiyyah Thaqafiyyah (Penguasaan

Ilmu dan Maklumat)

3. Tarbiyyah ljtima’iyyah (Kemasyarakatan)

4. Tarbiyyah Siasiyyah (Politik)

5. Tarbiyyah Jihadiyyah (Jihad)

Kedua: Penerangan dan Dakwah

Ketiga: Kebajikan

Keempat: Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar

Kelima: Pilihanraya

* Mengurus Konflik

Pertama: Akibat Daripada Penyertaan PAS Dalam Kerajaan Campuran.

Kedua: Kesan Kerjasama Dengan Angkatan Perpaduan Ummah.

Ketiga: Kesan Gagasan Kerajaan Perpaduan (Unity Goverment).

Keempat: Kesan Daripada Dasar Terbuka PAS.

* Mengurus Kemenangan.

Saranan

Lampiran 1. Senarai Contoh Kezaliman UMNO/BN Terhadap PAS.

Lampiran 2. Gejala Negetif Yang Dibawa Oleh UMNO.

Lampiran 3. Anutan Dan Pegangan UMNO Yang Menyeleweng.

Lampiran 4. Usaha-Usaha Dalam Menegakkan Islam (Perlembagaan PAS Fasal 6)

Lampiran 5. PAS Dan Pilihanraya.

Lampiran 6. Bilangan Kerusi Yang Diperolehi Oleh Parti-Parti Dalam PRU12 (2008)

Rujukan.

Khamis, 18 Ogos 2011

Menerjang Badai: 60 Tahun Mempersada Perjuangan.
Tajuk: Menerjang Badai: 60 Tahun Mempersada Perjuangan.
Penulis: Riduan Mohamad Nor.
Penerbit: Jundi Resources.

Buku ini diluncurkan untuk merancakkan medan perbincangan yang sihat, menyegarkan budaya intelektual, berdebat dengan sumur akal yang jernih yang jauh dari sentimen melulu dan emosi yang meledak. Saya percayai alaf baru ini adalah milenium yang baru yang maklumat tidak lagi boleh disembunyikan di dalam 'tempayan emas', langit terbuka telah memuntahkan jutaan maklumat di hujung jari. Generasi 'Y' yang melatari fenomena dunia langit terbuka ini sudah tidak mampu untuk disuap dengan maklumat yang bersifat sehala. Kelompok ini mesti dimenangi oleh gerakan Islam dengan maklumat yang telus tetapi beradab, mereka tidak boleh dibiarkan meraba-raba dan membuat telahan tentang cermin perjalanan gerakan Islam.

Kandungan.

Bab 1. Menelusuri Sejarah PAS.

Bab 2. Burhanuddin: Islamis Yang Progresif.

Bab 3. Zulkifli Muhammad: Pelengkap Perjuangan.

Bab 4. PAS Dan Kebangkitan Islam.

Bab 5. Dewan Pemuda Terus Mengasak.

Bab 6. Peningkatan Gerakerja Dakwah.

Bab 7. Fenomena Penjelasan Batas-Batas Iman Dan Kufur.

Bab 8. Tangkapan-Tangkapan ISA Terhadap Aktivis PAS Dalam Dekad 80-an.

Bab 9. Era Haji Yusof Rawa.

Bab 10. Pemerintahan PAS Di Kelantan.

Bab 11. 60 Tahun Mempersada Perjuangan; Satu Rumusan.

Bab 12. Menerjang Badai: Segmen Ke-2.

Bibliografi.

Selasa, 16 Ogos 2011

Sains, Falsafah Dan Islam.


Tajuk: Sains, Falsafah Dan Islam.
Penulis: Dr. Sulaiman Nordin.
Penerbit: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Prakata

Bab 1. al-Quran, al-Sunnah Dan Penemuan Sains

Sinopsis

Pendahuluan

Mukjizat Atau Bayyinat

Penemuan Dalam Bidang Kesihatan

Penyakit Boleh Berjangkit

Hakikat Taun Dan Peraturan Kuarantin

Hadis Bermaksud Penyakit Tidak Berjangkit

Kuman Bukan Sebab Utama Penyakit

Dua Aliran Pemikiran Bagi Peranan Kuman

Pendapat Sains Tentang Daging Babi

Perut Sebagai Sumber Penyakit

Khamar(Alkohol) Dan Dadah (Narkotik)

Khamar.

Menjaga Kesihatan Lebih B aik Daripada Berubat

Penemuan Dalam Bidang Astronomi

Ciptaan Planet Bumi Dan Langit

Alam Semesta Kini

Kejadian Alam Pada Hari Qiamat

Epilog

Nota

Lampiran 1. Arah Gerakan Setiap Galaksi

Lampiran 2. Perhubungan ”Jarak Antara Sebarang Dua Kumpulan Galaksi” Dengan Masa

Lampiran 3. Graf Menunjukkan Perhubungan Antara Log Jisim Dengan Log Diameter Bagi Beberapa Saiz Jenis Kertas Minyak

Lampiran 4. Graf Menunjukkan Perhubungan Garis Lunis Antara Log Radius dan Log Jisim Bagi Galaksi-Galaksi.

Bab 2. Sains, Falsafah Dan Islam

Sinopsis

Falsafah Dan Maksudnya

Penggunaan Istilah Falsafah

Masalah Pensekularan

Konsep Tauhid Islam

Pengajian Sains

Sumber Ilmu

Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina

Ibn Rushd Dan Aristotle

Kesimpulan

Epilog

Nota

Lampiran 1. Falsafah Yunani: Ringkasan

Lampiran 2. Tuhan Dan Kejadian Alam Menurut Abu Nasr Muhammad al-Farabi

Lampiran 3. Kejadian Alam Menurut Teori Emanasi al-Farabi. (Gambarajah)

Lampiran 4. Terjemahan Halaman 273, Buku Ibn Sina Berjudul An-Najah

Lampiran 5. Petikan Halaman 273 Daripada buku An-Najah dalam Bahasa Asal.

Bab 3. Semua Agama Percaya Adanya Tuhan

Pendahuluan

Islam, Falsafah, Ideologi dan Sains

Mentauhidkan Allah (s.w.t.)

Bagaimana Kita Mengiktirafkan Ke-Esaan Allah

Tauhid Ar-Rububiyyah

Tauhid Al-Uluhiyyah

Tauhid Al-Asma’ Was-Sifat

Aliran al-Jahmiah

Aliran Al-Mutazilah

Aliran Al-Asheirah

Aliran Salafiah

Tauhid Dan Fikrah Semasa

Epilog

Nota

Lampiran 1. Pembahagian Sifat Dua Puluh

Bab 4. Kesan Renaisans Terhadap Perkembangan Pemikiran Eropah.

Sinopsis

Pendahuluan

Takrif Renaisans

Tamadun Yunani

Tamadun Romawi 116 Perkembangan Agama Kristian

Raja Konstantin Romawi

Falsafah Yunani dan Agama Masehi

Institusi Rahbaniyah Gereja

Kedatangan Islam

Sebab-Sebab Renaisans

Gerakan Reformasi

Pensekularan Ilmu

Penutup

Nota

Bab 5. Pengislaman Sains: Suatu Penilaian Semula

Pendahuluan

Masalah Tidak Menterifkan Sains

Tekrif Sains

Nilai Dan Masalahnya

Pemikiran Sekitar Mentauhidkan Allah

Kumpulam Musyrik.

Masalah Konsep Sains Tidak Neutral

Paradigma Dan Masalahnya

Hakikat Dan Masalahnya

Gerakan Era Baru Dan Ajaran Sufi Hinduisme

Antara Teori Dan Fakta

Jenis -Jenis Sains

Falsafah Sains Dan Masalahnya

Penutup

Nota.

Bab 6. Tafsir Dr. Maurice Bucaille Menyalahi Hadith Sahih Dan Ulama Silam.

Pendahuluan

Masalah Fakta Sains

Kajian Dr. Bucaille Bukan Kajian Asli

Penciptaan Manusia Daripada Setitis Air Mani

Penciptaan Manusia Daripada Segumpal Darah

Kemungkinan Manusia Menguasai Angkasa Lepas

Nota.

Indeks.

Isnin, 15 Ogos 2011

Cara Mudah Memahami Ilmu Hadith.


Tajuk: Cara Mudah Memahami Ilmu Hadith.
Penulis: Manna’ Khalil al-Qaththan.
Penerbit: Pustaka Jiwa.

Hadith atau Sunnah Rasulullah ialah pedoman hidup kedua setelah al-Qur’an bagi kaum muslimin khusunya dan manusia secara umum iaitu orang-orang yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.Fungsi utamanya daripada hadith Nabi saw. iaitu menjelaskan semua praktikal apa-apa yang dikandung oleh wahyu Allah (al-Qur’an).

Tidak ramai orang mengetahui mengenai apa sebenar yang dimaksud dengan hadith Rasulullah, bagaimana sejarah kemunculan dan penulisannya, bagaimana ianya diriwayatkan sehingga ada sampai sekarang, siapa sahaja periwayatnya dan apa syarat-syarat, apa hubungkaitnya dengan dan mengapa ianya begitu penting dalam kehidupan kaum muslimin dan lain-lain?

Untuk menjawab soalan-soalan di atas Manna’ Khalil al-Qaththan, seorang pakar ilmu-ilmu Islam antarabangsamelahirkan karyanya yang sangat berharga dan patut dibaca: Mabahith fi Ulum Al-Hadith (Cara Mudah Memahami Hadith Sepanjang Masa) yang sekarang ada di hadapan pembaca.

Kandungan.

Kata Penerbit.

Mukadimah.

Bab 1. Pengertian Hadith Nabawi.

Perbezaan Antara Hadith Al-Qudsi Dengan Al-Quran.

Bab 2. al-Sunnah Dan Kedudukannya Dalam Syariat Islam.

Hujjah Dan Kedudukan al-Sunnah Dalam Syariat Islam.

Kedudukan al-Sunnah dalam Dalil Syariat.

Beberapa Syubuhat Bathil.

Bab 3. Penulisan Hadith Nabi Dan Riwayat Pengumpulannya.

Penulisan Hadith.

Pembukuan Hadith.

1. Metode al-Masanid (sanad).

Antara Kitab al-Masanid Yang Masyhur.

2. Metode al-Ma’ajim.

3. Penyusunan Kitab Hadith menurut Bab-Bab Seperti al-Jawami’

4. Penulisan Kitab Hadith menurut perbahasan Fiqh.

5. Kitab-Kitab Yang Mencakupi Hadith Sahih lainnya

6. Kitab-Kitab yang ditulis Secara Tematik

7. Kitab al-Ahkam

8. Penulisan al-Majami’

9. al-Ajza’

10. al-Atraf.

11. al-Zawa’id.

Ilmu-Ilmu Hadith: Masa Kemunculan, Perkembangan Dan Pengertian.

Bab 4. Ilmu Rijal al-Hadith.

Cara Mengetahui Sahabat.

’Adalat al-Sahabah (Keadilan Sahabat).

Bentuk Penulisan Thabaqat.

Bab 5. Ilmu al-Jarh Wa Ta’dil.

Ilmu Jarh dan Ta’dil dibolehkan Secara syara’.

Perbezaan Tingkatan Darjat Perawi Hadith.

Tingkatan al-Jarh Wa Ta’dil.

Hukum Tiap-Tiap Tingkatan.

Hukum Meriwayatkan Tiap Tingkatan.

Bab 6. Ilmu Gharib al-Hadith.

Kitab Yang Masyhur dalam Ilmu Gharib al-Hadith.

Bab 7. Ilmu ‘Illal al-Hadith..

Kedudukan ’Illat Dan contoh-Contohnya.

Bab 8. Ilmu Mukhtalif al-Hadith Dan Permasalahannya.

Kepentingan Pada Ilmu Mukhtalif al-Hadith.

Bab 9. Ilmu Mustalah al-Hadith.

Pembahagian hadith menurut sampainya hadith tersebut kepada kita.

Pembahagian hadith mutawatir.

Hukum Hadith Mutawatir.

Hadith al-Ahad.

Pertama: Hadith Masyhur.

Kedua: Hadith al-Aziz.

Ketiga: Hadith al-Gharib.

Pembahagian Khabar Ahad Mengikut Kuat Atau Lemahnya.

Pengertian Hadith Sahih.

Kitab-Kitab Hadith Sahih.

Tingkatan Hadith-Hadith Sahih.

Pengertian Hadith al-Hasan.

Tingkatan Hadith Hasan.

Kitab-kitab Yang membahas Hadith Hasan.

Hadith Hasan Li Ghairihi.

Pembahagian Khabar al-Maqbul Kepada Ma’mul Bihi Dan Ghair Ma’mul bihi.

Al-Muhkam Wa al-Mukhtalif al-Hadith.

Kepentingan Mengetahui Nasikh dan Mansukh.

Hadith Da’if.

Tingkatan Hadith-Hadith Da’if.

Kitab-Kitab Mashur Dalam Bidang Ini.

al-Maudu’.

Unsur-Unsur Menyebabkan Munculnya.

Al-Mukhtalif al-Thiqat.

Al-Mudarraj.

Al-Maqlub.

Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid.

Hukum Beramal Dengan Hadith Da’if.

Hadith al-Mardud (ditolak) Oleh Sebab Gugur Sanad.

Al-Mu’allaq.

Al-Mursal.

Al-Mu’addal.

Al-Munqati’.

Al-Mudallas.

Hadith-Hadith Palsu.

Al-Matruk.

Al-Munkar.

Al-Ma’ruf.

Al-Mu’allal.

Al-Mudtarib.

Al-Musahhif.

Al-Syaz Dan al-Mahfuz.

Al-Jahalah Bi al-Rawi.

Ziyadah al-Thiqah.

Al-I’tibar.

Bab 10. Turu’ al-Tahamul Dan Syiagh Al-Ada’

Pertama: al-Sima’.

Kedua: al-Qira’ah atas Syaikh.

Perbezaan antara lafaz Mithluhu dan Nahwuhu.

Kitab-kitab yang masyhur mengenai Ilmu al-Mustalah.

Bab 11. Ilmu al-Takhrij Dan Dirasah Al-Asanid.

Tarikh al-Takhrij.

Cara-Cara Takhrij Hadith

Dirasah al-Asanid.

Al-Isnad Dan Perkara-Perkara Yang Berhubungkait Dengannya.

Al-Isnad al-Aliy Dan al-Nazi.

Pembahagian al-Nuzul.

Al-Bid’ah.

Su’u al-Hifz.

Al-Marfu’.

Al-Mauquf.

Al-Maqtu’.

Ketiga: al-Ijazah.

Keempat: al-Munawalah.

Kelima: al-Kitabah.

Keenam: al-I’ lam.

Ketujuh: al-Wasiyah.

Kelapan: al-Wijadah.

Al-Musalsal.

Riwayat al-Akabir ’an al-Ashaghir.

Riwayat al-Abaan al-Abna’.

Riwayat al-Abnaan al-Aba’.

Al-Mudabaj dan Riwayat al-Aqran.

Al-Sabiq dan al-Lahiq.

Ma’rifat al-Ruwat.

Al-Muttafiq wa al-Muftariq.

Al-Mu’talif wa al-Mukhtalif.

Al-Mutasyabih.

Ahad, 14 Ogos 2011

Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam.


Tajuk: Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam.
Penulis: Dr. Hj. Abdullah Ishak.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan.

Prakata.

Bab 1.. Falsafah Pendidikan Iskan Dan Matlamatnya.

Ilmu Menurut Perspektif Islam.

Falsafah Pendidikan Umum Dan Pendidikan Islam Serta Matlamatnya.

Bab 2. Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam Di Zaman Rasulullah (s.a.w.), Sahabat-Sahabat Dan Tabi’in Serta Institusi-Institusinya.

Jenis Institusi-Instittisi Pendidikan Islam.

Bab 3. Pembentukan Kurikulum Pelajaran Dan Matlamatnya.

Penyusunan Kurikulum Dan Perkembangannya.

Kurikulum Pendidikan Islam Dan Perkembangannya.

Kurikulum Paduan Menurut Pandangan Islam.

Bab 4. Pengajaran Dan Pembelajaran.

Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam.

Guru Dan Pelajar Menurut Tanggapan Islam.

Penutup.

Rujukan.

Sabtu, 13 Ogos 2011

al-Quran Dalam Beberapa Perspektif.


Tajuk: al-Quran Dalam Beberapa Perspektif.
Penyunting: Dr. Mohd Asin Dollah Dan Zakaria Stapa.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn. Bhd.

Kandungan.

Prakata.

Jadual Transliterasi.

Objektif Seminar.

Bahagoan a. Kertas Kerja Yang Dibentangkan.

Hubung Kait Tafsir Dengan Hadith.
> Prof Madya Dr. Huda Mohsin.

Beberapa Penyelewengan Di Dalam Tafsir al-Quran Masa Rini
> Dr. Mohd. Zawawi Bin Abdullah

Sistem Pembelajaran Quran Di Sekolah-Sekolah Rendah Di Malaysia.
> Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman.

al-Quran Dan Sains.
> Dr. Sulai man Noordin.

Penghayatan al-Quran Di Malaysia.
> Prof Madya Dr. Wan Salim Wan Mohd. Nor.

Pemikiran Mutazilah Dalam Mentafsir al-Quran.
> Ismail Bin Yusoff.

Pendekatan Sayyid Qutb Dalann Tafsiran al-Quran.
> Encik 0thman Bin Muhamed.

Tafsiran Sufi Terhadap al-Quran: Satu Analisis Terhadap Sudut Pandangan Imam al-Ghazali.
> Zakaria Bin Stapa.

Bahagian b. Kertas Tambahan Yang Tidak Dibentangkan.

Beberapa Nota Mengenai Tafsir al-Quran Mutazilah.
> Ibrahim Bin Abu Bakar.

Bahagian c. Ucapan.

Ucapan Pengerusi Jawatankuasa Seminar Pengajian al-Quran
> Dr. Mohamed Asin Dollah

Ucapan Ketua Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
> Dr. Muda @ Ismail Bin Ab. Rahman.

Ucapan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
> Prof Madya Dr. Haji Faisal Bin Haji 0thman.

Ucapan Wakil Naib Canselor.
> Prof Dato’ Dr. Abdul Halim Othman.

Ucapan Perasmian
> Dato’ Dr. Mohd. Yusoff Noor.

Bahagian d. Sesi Perbincangan

Sesi Perbincangan 1.

Sesi Perbincangan 2.

Jumaat, 12 Ogos 2011

Bukan Kerana Pangkat: Tun Dr. Ismail Dan Masanya.


Tajuk: Bukan Kerana Pangkat: Tun Dr. Ismail Dan Masanya.
Penulis: Ooi Kee Beng.
Penerbit: ISEAS & Strategic Information Research Development.

Kandungan.

Kata Pengantar oleh Tun Dr Haji Mohd Salleh Abas.

Sepatah Kata daripada Pengarah ISEAS K Kesavapany.

Prakata.

Penghargaan.

Perihal Sang Pengarang.

Urutan Peristiwa.

Bahagian 1. Merdeka atau Menjadi Doktor.

Bab 1. Perginya Pemangku Perdana Menteri.

Bab 2. Kehidupan Sebelum Politik.

Bab 3. UMNO dan Perjalanan Menuju Merdeka.

Bab 4. Membawa Malaya ke Muka Dunia.

Bab 5. Malaysia, Pencatuman dan Perpisahan.

Bahagian 2. Menyusun Semula Malaysia.

Bab 6. Harus Mengakhiri Persaraan.

Bab 7. Kesuntukan Masa.

Bab 8. Menyempurnakan Urusan Negara.

Senarai Kata Singkatan.

Bibliografi.

Indeks.

Khamis, 11 Ogos 2011

Pembaharuan Dalam Dunia Islam.


Tajuk: Pembaharuan Dalam Dunia Islam.
Penulis: Kamarul Azam Jasmi.
Penerbit: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Kandungan

Prakata

Transliterasi

Singhatan

Bab 1. Islam dan Perubahan Zaman

1.1. Pengenalan

1.2. Zaman Rasulullah (s.a.w.)

1.3. Zaman Khulafa al-Rasyidin hingga pertengahan abad ke-4 H

1.4. Zaman pertengahan abad ke-4 H hingga pertengahan abad ke-7 H

1.5. Zaman abad ke-7 H hingga zaman penjaj ahan Barat

1.6. Zaman pembaharuan Islam

1.7. Rumusan

Bab 2. Tajdid dan Islah

2.1. Pengenalan

2.2. Definisi Dari Segi Bahasa Dan Istilah

2.3. Definisi menurut al-Quran dan sunnah

2.4. Rumusan

Bab 3 Ciri lihusus Gerakan Pembaharuan dan Pembaikan

3.1. Pengenalan

3.2. Dakwah ketuhanan

3.3. Tidak mengharapkan ganjaran dunia

3.4. Keikhlasan beragama dan beribadat

3.5. Sederhana dalam dakwah

3.6. Jelas matlamat dan tujuan dakwah

3.7. Zuhud dan mengutamakan akhirat

3.8. Dakwah tauhid dan keimanan kepada alam ghaib

3.9. Rumusan

Bab 4. Pengaruh Dakwah Muhamad Ibn Abd al-Wahab

4.1. Pengenalan

4.2. Riwayat hidup

4.3. Ringkasan pegangan dan pemikiran

4.4. Sumbangan dalam dakwah dan pendidikan

4.5. Pengaruh dakwah di Malaysia

4.6. Rumusan

Bab 5. Pengaruh Pembaharuan Muhamad Vibduh 65

5.1. Pengenalan 65

5.2. Latar belakang 66

5.3. Faktor pendorong

5.4. Gagasan pembaharuan Abduh

5.5. Sumbangan dalam dakwah dan pendidikan

5.6. Pengaruh Pemikiran Abduh di alam Melayu

5.7. Rumusan

Bab 6. Idea dan Pengaruh Pemikiran Hassan Al-Banna

6.1. Pengenalan

6.2. Riwayat hidup

6.3. Situasi masyarakat Mesir

6.4. Idea dan gerakan

6.5. Idea pembaharuan

6.6. Persepsi umum

6.7. Pengaruh al-Banna di alam Melayu

6.8. Rumusan

Bab 7. Bidaah: Definisi dan Dalil

7.1. Pengenalan

7.2. Definisi Bidaah

7.3. Dalil wujud bidaah hasanah

7.4. Rumusan

Bab 8. Solat Sunat Sebelum Jumaat

8.1. Pengenalan

8.2. Pendapat imam mazhab empat

8.3. Solat sunat Jumaat satu syariat

8.4. Rumusan

Bab 9 Tahlil dan Doa Arwah

9.1. Pengenalan

9.2. Sejarah dan kandungan tahlil

9.3. Hidangan selepas kematian

9.4. Doa dan hadiah pahala kepada arwah

9.5. Rumusan

Bab 10. Sambutan Mau lid al-Rasta

10.1. Pengenalan

10.2. Sejarah

10.3. Hukum

10.4. Dalil penyokong maulid

10.5. Dalil penentang maulid

10.6. Jawapan terhadap golongan penentang

10.8. Rumusan

Bab 11. Kepentingan Mazhab kepada Umat Islam

11.1. Pengenalan

11.2. Definisi dan sejarah mazhab

11.3. Kepentingan bermazhab

11.4. Tujuan bermazhab

11.5. Ijtihad dalam mazhab

11.6. Taklid

11.7. Talfiq dan mencari kemudahan

11.8. Rumusan

Glosari.

Rujukan.

Indeks.

Rabu, 10 Ogos 2011

50 Masalah Penting Dalam Agama Dalam Tinjauan Hadith Sahih Dan Dhaif.


Tajuk: 50 Masalah Penting Dalam Agama Dalam Tinjauan Hadith Sahih Dan Dhaif.
Penulis: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
Penerbit: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd.

Kandungan.

Prakata Kata

Pengantar

Bab 1. Gerakan Anti Hadth: Satu Bahaya Besar Terhadap Umat Islam

Bab 2. Akibat Meninggalkan Hadith Dan Beramal Dengan Ajaran Mazhab

Bab 3. Mukadimah Pentahkik

Bab 4. Biodata Pengarang

Bab 5. Sepintas Lalu Tentang llmu Mustalah Hadith

Bab 6. Hadith Dhaif Berkenaan Dengan Kelebihan Amalan

Bab 7. Kesan-kesan Negatif Hadith Dhaif Dan Maudhu’

Bab 8. Akibat Pemalsuan Hadith

Bab 9. 50 Masalah Penting

Masalah 1. Sembahyang Dengan Bersugi (bersiwak) Lebih Utama Daripada Tanpa Menggunakan Siwak dengan 70 kali Ganda 82

Masalah 2: Kelebihan Membaca Tasbih 112

Masalah 3: Puasa 3 Had Setiap Bulan Sama Dengan Berpuasa Sebulan Penuh 123

Masalah 4: Doa Tertentu Sebe lum Masuk Pasar Akan Mendapat Beribu-Ribu Kebaikan Dan Dihapuskan Beribu-Ribu Dosanya 127

Masalah 5: Adakah Mungkin Mengenal pasti Hadith Palsu Tanpa Meneliti Sanadnya?

Masalah 6: Cara-Cara Mengenal Hadith Palsu (Maudhu’)

Masalah 7: Contoh Hadith Palsu Yang Mengandungi Unsur-Unsur Dusta

Masalah 8: Contoh Hadith Palsu Yang Mengandungi Unsur Gurauan, Keburukan Dan Penghinaan

Masalah 9: Contoh Hadith Palsu Yang Bercanggah Dengan Hadith Sahih

Masalah 10: Contoh Hadith Palsu Yang Tidak Logik

Masalah 11: Contoh Hadith Palsu Yang Terbatal Dengan Sendirinya

Masalah 12: Contoh Hadith Palsu Yang Tidak Logik Berasal Dari Nabi saw.

Masalah 13: Contoh Hadith Palsu Yang Menerangkan Tentang Berlaku Suatu Peristiwa Pada Tarikh Dan Tempat Tertentu

Masalah 14: Contoh Hadith Palsu Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kedoktoran Dan Perubatan

Masalah 15: Contoh Hadith Palsu berkenaan Dengan Akal

Masalah 16: Contoh-Contoh Hadith Dhaif Yang Menerangkan Hal Ehwal Khidir

Masalah 17: Contoh Hadith Dhaif Yang Mempunyai Bukti Di Atas Kebatilan Hadith Tersebut

Masalah 18: Contoh Hadith Palsu Yang Bercanggah Dengan AI Quran

Masalah 19: Hadith-Hadith Yang Bersumber Dari Abu Hurairah Yang Menjadi Pertikaian Ulama

Masalah 20: Hadith Tentang Batu Besar Yang Kononnya Adalah Arsy Allah Taala Adalah Palsu Dan Bercanggah Dengan al Quran

Masalah 21: Hadith Yang Menerangkan Sembahyang HariHari Tertentu Adalah Maudhu’

Masalah 22: Hadith Yang Menerangkan Tentang Sembahyang Nisfu Syaaban Adalah Dhaif

Masalah 23: Contoh Hadith Dhaif Yang Lafaznya Lemah, Keji, Dan Bercanggah Dengan Tabiat

Masalah 24: Hadith Yang Mencela Bangsa Habsyah Dan Sudan, Semuanya Maudhu’

Masalah 25: Hadith Yang Mencela Bangsa Turki Dan Bangsa Mamalik Adalah Maudhu’

Masalah 26: Hadith Palsu Yang Boleh Dikesan Dani Kepalsuan Hadith ltu Sendiri

Masalah 27: Penggolongan Hadith Dan KetentuanKetentuannya Secara Menyeluruh

Masalah 28: Hadith Yang Menerangkan Tentang Ayam Jantan Semuanya Tidak Sahih

Masalah 29: Hadith Yang Mencela Dan Mencaci Anak Semuanya Adalah Batil

Masalah 30: Contoh-Contoh Hadth Palsu Yang Menerangkan Akan Berlaku Peristiwa Pada Tarikh Dan Tempat Tertentu

Masalah 31: Hadith Tentang Galakan Memakai Celak, Berhias Din, Bersenang-Senang Dan Sembahyang Di Bulan Muharam Adalah Tidak Sahih Kecuali Tentang Puasa

Masalah 32: Kebanyakan Hadith-Hadith Tentang Keutamaan Membaca Surah-Surah Atau Ayat-Ayat Tertentu Dad Al Quran Tidak Sahih Kecuali Sedikit.

masalah 33: Contoh-Contoh Hadith Yang Direka Dan Dibuat Oleh Orang-Orang Tertentu Tentang Keutamaan Abu Bakar r.a.

masalah 34: Bilangan Hadith Yang Dipalsukan Oleh Kaum Syiah Tentang Keutamaan Ali bin Abi Talib r.a.

Masalah 35: Pemalsuan Hadith Tentang Keutamaan Mu’awiyah bin Abi Sufyan r.a. Oleh Segelintir Ahli Sunah

Masalah 36: Pemalsuan Hadith Tentang Sejarah Abu Hanifah Dan Imam Syafi’e

Masalah 37: Pemalsuan Hadith Tentang Cacian Dan Makian Ke Atas Mu’awiyah bin Abi Sufyan r.a

Masalah 38: Hadith Yang Menerangkan Bahawa lman Tidak Berkurang dan Tidak Bertambah Adalah Dusta

Masalah 39: Hadith Tentang Galakan MengeringkanAnggota Badan Setelah Berwuduk Adalah Tidak Sahih

Masalah 40: Hadith Batil Yang Berkaitan Dengan Tempoh Haid Bagi Seorang Wanita

Masalah 41: Hadith Batil Yang Berkaitan Dengan Menyakiti Ahli Zimi, Menziarahi Nabi saw. Dan Lain Lain

Masalah 42: Hadith Tentang Galakan Mengambil Pelayan Perempuan Gemuk Adalah Tidak Sahih

Masalah 43: Hadith Palsu Yang Menerangkan Tentang Keutamaan Jenis-Jenis Bunga

Masalah 44: Hadith Tentang Memakai Inai Adalah Tidak Sahih

Masalah 45: Hadith Tentang Anak Zina Tidak Masuk Syurga Adalah Maudhu’

Masalah 46: Hadith Yang Membenarican Mengumpat Orang Fasiq adalah Tidak Sahih

Masalah 47: Hadith Yang Melarang Dari MengangkatTangan Ketika Sembahyang Adalah Tidak Sahih

Masalah 48: Hadith Yang Menerangkan Tentang Keadaan Manusia yang Memanggil-manggil Ayah Dan Ibunya Di Hari Kiamat Adalah Batil

Masalah 49: Hadith Yang Menghina Nabi Muhamad s.a.w. Kononnya Baginda saw. Menari Sehingga Baju Koyak Adalah Hadith Maudhu’

Masalah 50: Penelitian Hadith-Hadith Yang Menerangkan HalEhwal Imam Mandi Dan Nabi Isa as.

Bab 10. Beberapa Peringatan Penting

1. Adakah Keyakinan Terhadap Kemunculan Imam Mandi Menjadi Satu Persoalan Penting

2. Kesimpulan Hadith-hadith Yang Tidak Sahih

3. Senarai Buku-buku Yang Di Dalamnya Dipenuhi Dengan Hadith Maudhu’.

4. Membaca Kitab Sahih Al Bukhari Hanya Untuk Menolak Bala

Bab 11. Mencaci Ahli Hadith Salah Satu Tanda Munafik Dan Ahli Bidaah

Bab 12. Kedudukan Dan Kemuliaan Ahli Hadith.

Munajat.

Selasa, 9 Ogos 2011

Falsafah Alam Semesta Dalam Sejarah Tauhid Melayu.


Tajuk: Falsafah Alam Semesta Dalam Sejarah Tauhid Melayu.
Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah.
Penerbit: Access Infotrch Sdn. Bhd.

Kandungan.

Sepatah Kata

Pengantar.

Pendahuluan

Konsep Kosmologi

Sejarah Kosmologi

Nota

Bahagoan 1. Zaman Tradisi.

Bab 1: Tradisi Mitos.

Kosmologi Asli.

Pengaruh Asing

Nota

Bab 2. Tradisi Falsafah Hindu

Kosmologi Hindu-Jawa

Kosmologi Kejawen

Nota

Bab 3. Tradisi Falsafah Islam.

Kosmologi Sufi Zaman Acheh

Kosmologi Sufi Selepas Aceh

Nota

Bahagian 2. Zaman Moden.

Bab 4. Pesinambungan Tradisi.

Kosmologi Asli

Kosmologi Kejawen

Kosmologi Sufi

Nota

Bab 5. Reaksi Aliran Moden.

Tafsiran Moden

Kosmologi Moden

Nota

Bab 6. Reaksi Salaf.

Tafsir Salaf

Kosmologi Salaf

Nota

Kesimpulan.

Catatan

Lampiran 1. Konsep Kosmologi Al-Quran

Lampiran 2. Tentangan A1-Ghazali Terhadap Ilmu Falsafah dan Teori Emanasi.

Isnin, 8 Ogos 2011

Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi.


Tajuk: Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi.
Penulis: Drs Sidi Gazalba.
Penerbit: Pustaka Antara.

Kandungan

Pendahuluan.

Kata Aluan.

Pengantar.

Bab 1. Kajian Tentang Masyarakat.

1. Apa itu Masyarakat?

2. Apa itu Kebudayaan?

3. Bidang-bidang Kebudayaan

4. Hubungan Masyarakat dan Kebudayaan

5. Keterlibatan Masyarakat dengan Sejarah

6. Sejarah Masyarakat

7. Konsep-konsep Masyarakat

8. Gerak Sosial-Budaya

Bab 2. Kajian Tentang Islam.

9. Apa itu Islam?

10. Agama dan Kebudayaan Islam

11. Pola Ajaran dan Amal Islam

Bab 3. Konsep Masyarakat Islam.

12. Kebudayaan dan Masyarakat Islam

13. Pembentukan Masyarakat Islam Pertama

14. Masjid: Lembaga Pusat Kehidupan Masyarakat

15. Tata Pembentukan Masyarakat

16. Tata Rabbani

17. Keluarga: Kesatuan Masyarakat Terkecil

18. Lembaga Pengajaran dan Pendidikan

19. Norma-norma Utama

20. Negara

21. Tata Nilai

22. Hukum Perimbangan

23. Fardu Ain dan Fardu Kifayah

Bab 4. Sketsa Sosiografi Umum Masyarakat Islan Kini.

24. Lintasan Sejarah Umat

25. Tentangan-tentangan Barat

26. Masalah-masalah Umat Islam

27. Tinjauan Masa Depan

Kepustakaan.

Ahad, 7 Ogos 2011

Wahyu Ilahi Kepada Muhamad.


Tajuk: Wahyu Ilahi Kepada Muhamad.
Penulis: Muhamad Rasyid Ridha.
Penerbit: Pustaka Nasional.

Kandungan.

Fasal 1.

Tentang erti dan kebutuhan manusia akan Wahyu, Nubuwwah dan Risalah, Tenting pokok-pokoknya dan bahwa ia tidak dicukupi dengan akal dan ilmu yang diusahakan manusia.

Nabi, erti dan perbedaannya dengan Rasul.

Kebutuhan umat manusia akan Risalah, dan pokok-pokok asasi agama-agama para Rasul terdahulu.

Keterpeliharaan para Nabi.

Rasio dan ilmu pengetahuan tidak cukup untuk sampai kepada tingkat hidayah para Rasul.

Fasal 2.

Menegaskan huijah atas golongan yang menetapkan adanva wahyu umum daIam menetapkan kenabian Muhamad (s.a.w.)

Keterangan tentang Wahyu, Nubuwwah dan para Nabi menurut Nasrani.

Bantahan terhadap keterangan Nubuwwah versi mereka.

Keistimewaan Nubuwwah Muhamad..

Rintangan, kelaliman dan kedengkian Gereja terhadap Islam.

Mukjizat Dan Keajaiban:-

Pembuktian Nubuwwah menurut kita dan menurut mereka.

Keajaiban Al-Masih.

Pembahasan tentang mujizat Al-Masih.

Mujizat nubuwwah Muhamad secara akliyah ilmiyah dan mujizatnya yang bersifat kauniyah.

Pengartth mujizat pada individu dan bangsa

Pembuktian nubuwwah Muhamad tegak dengan sendirinya, dan menjadi pembuktian nubuwwah yang lain

Kajian para cendekiawan Barat tentang sejarah hidup Muhamad dan kesaksian mereka akan kebenarannya

Fasal 3.

Tentang keraguan orang yang mengingkari alarn ghaib atas wahyu Ilahi dan penggambarannya terhadap kenabian Muhamad sebagai apa yang dinamakan Wahyu Kejiwaan.

Uraian tentang keraguan dan bantahannya dengan argumen kuat (hujah)

Mukaddimah Pertama: Tuduhan mengambil pelajaran dari pendeta Bahira

Mukaddimah Kedua: Tuduhan mengambil pelajaran dari Warmph bin Naufal

Muikacklinzah Ketiga: Tuduhan tersebarnya agama Yahudi dan Nasrani di negeri Arab

Mukaddimah Keempat: Cerita masuk lslamnya Salinan Al-Farisi

Mukaddimah Kelitna: Perjalanan di musim dingin dan musim panas bagi saudagar-saudagar Quraisy

Mukaddimah Keenan!: Anggapan tentang terdapatnya orang-orang Yaliudi dan Nasrani di Mekah

Mukaddintah Ketujuh: Anggapan mengapa Muhamad (s.a.w.) tetap buta huruf, dan ia memperoleh pelajaran dari perjalanan niaganya

Mukaddimah Kelapan: Gambaran masyarakat Quraisy di Mekah dan peri laku Muhamad

Mukaddimah Kesernbilan: Kematian putera-putera Muhamad dan pengaruhnya terhadap jiwanya

Alkaddimah Kesepuhth: Dugaan Demenghem tentang melemahnya kepercayaan terhadap berhala, tentang ibadah Muhamad di gua Hira serta sebab-sebabnya.

Natijah dari kesepuluh Mukaddimah:-

Bagaimana Mula-Mula Wahyu Turun kepada Rasullullah (s.a.w.)

Penjelasan mengenai anggapan bahwa wahyu itu timbul dari dalam jiwa Muhamad (s.a.w) (al-Wahyu’n Nafsiy)

Bantahan terhadap anggapan bahwa wahyu itu bersumber dari dalam jiwa Nabi sendiri

Keterangan Yang Benar: Tentang persiapan Muhamad (s.a.w.) untuk menerima Kenabian dan Wahyu

Cahaya Sebagai Perumpamaan: Bagi Fitrah, Jiwa, Wahyu Muhamad (s.a.w.) dan Kitab serta Agama Allah

al-Quran Sebagai mujizat Allah yang paling besar

Fasal 4.

Keindahan bahasa Al-Quran dengan Uslub dan Balaghahnva serta Pengaruh dan Revolusi yang ditimbulkannya.

Uslub dan Gaya susunan bahasa Al-Quran

Revolusi dan Perubahan yang dicetuskan Al-Quran

Contoh perbandingan antara pengaruh Al-Quran di kalangan bangsa Arab dan pengaruh Taurat di kalangan Bani lsrail

Orang-orang Islam adalah manusia yang paling pemurahlantaran petunjuk Al-Quran

Pengaruh Al-Quran pada jiwa bangsa Arab dan perubahan yang disebabkannya merupakan revolusi dunia yang paling besar.

Pengaruh Al-Quran di kalangan musyrikin bangsa Arab.

Pengaruh Al-Quran pada jiwa orang-orang mu’min.

Fasal 5.

Maksud Al-Quran dalam mendidik manusia Hikmah Pengulangan ayat Al-Quran dalam membimbing manusia rjai Al-Quran dalarn penjelasan

Maksud al-Quran Yang Pertama:-

Menerangkan hakikat Tiga Rukun Agama yang menjadi bahan seruan para Rasul.

Rukun Agama Yang Pertama.

Rukun Agama Yang Kedua.

Kebangkitan Manusia secara Jasmani dan Rohani.

Rukun Agama Yang Ketiga.

Sunnah Al-Quran dalam mendidik Akhlak dan Amal Saleh serta perbedaannya dengan buku-buku Falsafah dan Sastra.

Sunnah Al-Quran dalam membimbing beribadah.

Keunggulan Al-Quran dari Injil dalam beberapa keutamaannya

Kekeliruan Falsafi tentang perbuatan baik karena mengharap keridlaan Allah.

Maksud al-Quran Yang Kedua:-

Penjelasan mengenai Nubuwwah, Risalah dan tugastugas para Rasul.

I. Rasul diangkat pada tiap-tiap umat, dan tugas para Rasul.

2. Perkembangan dan batas yang bisa dicapai agama Nasrani.

3. Masalah Syafeat4. Iman kepada semua Rasul dan tidak membeza-bezakannya.

Pembahasan tentang ayat-ayat kauniyah yang menguatkan para Rasul.

Dua macam Ayat Allah

Sunnatullah pada Alam Nyata dan Alam Ghaib.

Dua macam Ghaib.

Yang Luar Biasa secara Hakiki dan Luar Biasa secara Gambaran di kalangan bangsa-bangsa.

Perbedaan antara mujizat dan Keramat.

Dua macam orang yang mengingkari ayat-ayat Allah.

Penyembuhan kepercayaan kepada para wali.

Orang yang mengingkari mukjizat.

Keanehan-keanehan yang dilakukan Sufi Hindu.

Dua bagian mujizat: Takwiniyah dan Ruhaniyah.

Mengapa Al-Masih dan para wall disembah orang.

Tertutupnya Nubuwwah, terputusnya kejadiankejadian luar biasa, dan erti Keramat.

Tidak mungkin menetapkan mujizat para Nabi selain dengan Al-Quran.

Iman kepada Qadar dan Sunnah yang umum serta Mujizat Allah yang khusus.

Bahaya bagi umat manusia karena kemajuan ilmu pengetahuan tanpa agama.

Maksud al-Quran Yang Ketiga:-

Menyempurnakan jiwa manusia, sebagai individu, sebagai kelompok dan sebagai bangsa.

1. Islam itu agama Fitrah

2. Islam itu agama Akal dan Fikiran

3. Islam itu agama Ilmu, Hikmah dan Pengertian - Hikmah dan Fiqh (Pengertian).

4. Islam itu agama Dalil dan Bukti.

5. Islam itu agama Hati, Rasa dan Nurani.

6. Larangan taklid dan jumud - Membantah Syubhat, Menegakkan Hujah.

7. Kebebasan individu dalam beragama.

Maksud al-Quran Yang Keempat:-

Perbaikan umat manusia di bidang sosial politik dan kebangsaan.

Lapan Kesatuan:-

Pokok Pertama: Persatuan Umat.

Pokok Kedua: Persatuan Kemanusiaan.

Pokok Ketiga: Persatuan Agama.

Pokok Keempat: Persatuan Undang-undang.

Pokok Kelima: Persatuan Keagamaan.

Pokok Keenam: Persatuan Kebangsaan.

Pokok Ketujuh: Persatuan Pengadilan.

Pokok Kelapan: Persatuan Bahasa.

Bukti-bukti As-Sunnah tentang Persatuan bangsa dan bahasa.

Maksud al-Quran Yang Kelima:-

Beberapa keistimewaan Islam yang umum yang berhubungan dengan tuntutan pribadi, berupa kewajiban dan larangan.

1. Islam itu agama siger tengah.

2. Tujuan Islam: Tereapainya kebahagiaan dunia akhirat.

3. Tujuan Islam lainnya: Saling mengenal dan menyantuni.

4. Islam itu mudah.

5. Islam melarang berlebih-lebihan dalam beragama.

6. Beban kewajiban Islam hanya sedikit.

7. Dua bagian beban kewajiban Islam.

8. Al-Quran dan As-Sunnah selalu memperhatikan tinggi rendah kemampuan manusia.

9. Pergaulan manusia hanya dilihat zahirnya.

10. Garis lahiriyyah ibadah berdasarkan contoh Nabi (s.a.w.)

Maksud al-Quran Yang Keenam:-

Keterangan mengenai politik negara dan pemerintahan Islam, bentuk, asas dan pokok-pokoknya secara unun.

Kaedah Asasi yang utama Pemerintahan Islam.

Sumber hukum Islam.

Nas Al-Quran dan Hadith sebagai Lansadan Ijtihad.

Keadilan dan persamaan dalam Islam.

Larangan zalim dalam Islam.

Landasan-landasan hukum dan mu’amalah, terpeliharanya keutamaan.

Maksud al-Quran Yang Ketujuh:-

Tuntunan Perbaikan di bidang Kewangan.

Totiggak Pertama Kaedah Umum tentang Harta benda: merupakan fitnah.

Tonggak Kedua: Celaan terhadap harta benda yang menimbulkan penganiayaan.

Totiggak Ketiga: Celaan terhadap kebakhilan.

Tonggak Keempat: Penghargaan terhadap harta benda kekayaan sebagai ni'mat Allah.

Totiggak Kelima: Kewajiban menjaga harta benda.

Tonggak Keenam: Menginfakkan harta benda di jalan Allah merupakan bukti iman.

Tonggak Ketujuh: Hak yang wajib dan yang sunnat dalam urusan harta dan perbaikan keuangan menurut Islam

Maksud al-Quran Yang Kelapan:-

Perbaikan peraturan perang, menghilangkan kerusakan dan kejahatannya, Ketentuan perang hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa.

Pandangan umum tentang falsafah perang, damai dan perjanjian-perjanjian.

Keajaiban Al-Quran yang menerangkan kegagalan perjanjian-perjanjian zaman ini.

Kaedah-kaedah terpenting mengenai perang dan Damai dalam Islam.

Kaedah Pertama: Perang yang hukumnya wajib.

Kaedah Kedua: Tujuan Perang.

Kaedah Ketiga: Mengutamakan Damai.

Kaedah Keempat: Persediaan perlengkapan perang yang sempurna justru agar perang terhindar.

Kaedah Kelima: Belas kasih dalam perang.

Kaedah Keenam: Kewajiban menepati perjanjian.

Kaedah Ketujith: Jizyah sebagai titik henti perang.

Hikmah dan sebab-sebab Jizyah dan yang menggugurkannya.

Maksud al-Quran Yang Kesembilan:-

Memberikan kepada kaum wanita semua haknya.

Maksud al-Quran Yang Kesepuluh:-

Memerdekakan hamba sahaya.

Petunjuk dan hukum Islam dalam memerdekakan hamba sahaya.

Yang Pertatna: Hukum Perbudakan dan cara yang wajib dalam membebaskannya.

Yang Kedua: Cara-cara memerdekakan hamba sahaya yang sudah ada.

Yang Ketiga: Cara-cara pemberantasan hamba sahaya yang ada.

Yang Keempat: Memerdekakan hamba sahaya secara sukarela.

Tambahan:-

Memerdekakan hamba sahaya non muslim.

Pesan Yang berhubungan dengan hamba sahaya.

Ringkasan Perbahasan:-

Huraian tentang bukti-bukti ketetapan Wahyu dan hujjah Allah atas semua makhluk.

Khatimah:-

Ajakan bertanding dengan ajaran-ajaran Wahyu Allah kepada Muhamad, dan seruan kepada bangsa-bangsa yang sudah berbudaya agar memeluk agama Islam.

Natijah Tantangan Wahyu Muhamad..

Ilmu semata-mata tidak bisa membimbing manusia.

Harapan kepada para Cendekiawan yang berfikir merdeka.

Mujizat-mujizat Al-Quran secara alamiyah dan falakiyah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...