JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 10 Ogos 2011

50 Masalah Penting Dalam Agama Dalam Tinjauan Hadith Sahih Dan Dhaif.


Tajuk: 50 Masalah Penting Dalam Agama Dalam Tinjauan Hadith Sahih Dan Dhaif.
Penulis: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
Penerbit: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd.

Kandungan.

Prakata Kata

Pengantar

Bab 1. Gerakan Anti Hadth: Satu Bahaya Besar Terhadap Umat Islam

Bab 2. Akibat Meninggalkan Hadith Dan Beramal Dengan Ajaran Mazhab

Bab 3. Mukadimah Pentahkik

Bab 4. Biodata Pengarang

Bab 5. Sepintas Lalu Tentang llmu Mustalah Hadith

Bab 6. Hadith Dhaif Berkenaan Dengan Kelebihan Amalan

Bab 7. Kesan-kesan Negatif Hadith Dhaif Dan Maudhu’

Bab 8. Akibat Pemalsuan Hadith

Bab 9. 50 Masalah Penting

Masalah 1. Sembahyang Dengan Bersugi (bersiwak) Lebih Utama Daripada Tanpa Menggunakan Siwak dengan 70 kali Ganda 82

Masalah 2: Kelebihan Membaca Tasbih 112

Masalah 3: Puasa 3 Had Setiap Bulan Sama Dengan Berpuasa Sebulan Penuh 123

Masalah 4: Doa Tertentu Sebe lum Masuk Pasar Akan Mendapat Beribu-Ribu Kebaikan Dan Dihapuskan Beribu-Ribu Dosanya 127

Masalah 5: Adakah Mungkin Mengenal pasti Hadith Palsu Tanpa Meneliti Sanadnya?

Masalah 6: Cara-Cara Mengenal Hadith Palsu (Maudhu’)

Masalah 7: Contoh Hadith Palsu Yang Mengandungi Unsur-Unsur Dusta

Masalah 8: Contoh Hadith Palsu Yang Mengandungi Unsur Gurauan, Keburukan Dan Penghinaan

Masalah 9: Contoh Hadith Palsu Yang Bercanggah Dengan Hadith Sahih

Masalah 10: Contoh Hadith Palsu Yang Tidak Logik

Masalah 11: Contoh Hadith Palsu Yang Terbatal Dengan Sendirinya

Masalah 12: Contoh Hadith Palsu Yang Tidak Logik Berasal Dari Nabi saw.

Masalah 13: Contoh Hadith Palsu Yang Menerangkan Tentang Berlaku Suatu Peristiwa Pada Tarikh Dan Tempat Tertentu

Masalah 14: Contoh Hadith Palsu Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kedoktoran Dan Perubatan

Masalah 15: Contoh Hadith Palsu berkenaan Dengan Akal

Masalah 16: Contoh-Contoh Hadith Dhaif Yang Menerangkan Hal Ehwal Khidir

Masalah 17: Contoh Hadith Dhaif Yang Mempunyai Bukti Di Atas Kebatilan Hadith Tersebut

Masalah 18: Contoh Hadith Palsu Yang Bercanggah Dengan AI Quran

Masalah 19: Hadith-Hadith Yang Bersumber Dari Abu Hurairah Yang Menjadi Pertikaian Ulama

Masalah 20: Hadith Tentang Batu Besar Yang Kononnya Adalah Arsy Allah Taala Adalah Palsu Dan Bercanggah Dengan al Quran

Masalah 21: Hadith Yang Menerangkan Sembahyang HariHari Tertentu Adalah Maudhu’

Masalah 22: Hadith Yang Menerangkan Tentang Sembahyang Nisfu Syaaban Adalah Dhaif

Masalah 23: Contoh Hadith Dhaif Yang Lafaznya Lemah, Keji, Dan Bercanggah Dengan Tabiat

Masalah 24: Hadith Yang Mencela Bangsa Habsyah Dan Sudan, Semuanya Maudhu’

Masalah 25: Hadith Yang Mencela Bangsa Turki Dan Bangsa Mamalik Adalah Maudhu’

Masalah 26: Hadith Palsu Yang Boleh Dikesan Dani Kepalsuan Hadith ltu Sendiri

Masalah 27: Penggolongan Hadith Dan KetentuanKetentuannya Secara Menyeluruh

Masalah 28: Hadith Yang Menerangkan Tentang Ayam Jantan Semuanya Tidak Sahih

Masalah 29: Hadith Yang Mencela Dan Mencaci Anak Semuanya Adalah Batil

Masalah 30: Contoh-Contoh Hadth Palsu Yang Menerangkan Akan Berlaku Peristiwa Pada Tarikh Dan Tempat Tertentu

Masalah 31: Hadith Tentang Galakan Memakai Celak, Berhias Din, Bersenang-Senang Dan Sembahyang Di Bulan Muharam Adalah Tidak Sahih Kecuali Tentang Puasa

Masalah 32: Kebanyakan Hadith-Hadith Tentang Keutamaan Membaca Surah-Surah Atau Ayat-Ayat Tertentu Dad Al Quran Tidak Sahih Kecuali Sedikit.

masalah 33: Contoh-Contoh Hadith Yang Direka Dan Dibuat Oleh Orang-Orang Tertentu Tentang Keutamaan Abu Bakar r.a.

masalah 34: Bilangan Hadith Yang Dipalsukan Oleh Kaum Syiah Tentang Keutamaan Ali bin Abi Talib r.a.

Masalah 35: Pemalsuan Hadith Tentang Keutamaan Mu’awiyah bin Abi Sufyan r.a. Oleh Segelintir Ahli Sunah

Masalah 36: Pemalsuan Hadith Tentang Sejarah Abu Hanifah Dan Imam Syafi’e

Masalah 37: Pemalsuan Hadith Tentang Cacian Dan Makian Ke Atas Mu’awiyah bin Abi Sufyan r.a

Masalah 38: Hadith Yang Menerangkan Bahawa lman Tidak Berkurang dan Tidak Bertambah Adalah Dusta

Masalah 39: Hadith Tentang Galakan MengeringkanAnggota Badan Setelah Berwuduk Adalah Tidak Sahih

Masalah 40: Hadith Batil Yang Berkaitan Dengan Tempoh Haid Bagi Seorang Wanita

Masalah 41: Hadith Batil Yang Berkaitan Dengan Menyakiti Ahli Zimi, Menziarahi Nabi saw. Dan Lain Lain

Masalah 42: Hadith Tentang Galakan Mengambil Pelayan Perempuan Gemuk Adalah Tidak Sahih

Masalah 43: Hadith Palsu Yang Menerangkan Tentang Keutamaan Jenis-Jenis Bunga

Masalah 44: Hadith Tentang Memakai Inai Adalah Tidak Sahih

Masalah 45: Hadith Tentang Anak Zina Tidak Masuk Syurga Adalah Maudhu’

Masalah 46: Hadith Yang Membenarican Mengumpat Orang Fasiq adalah Tidak Sahih

Masalah 47: Hadith Yang Melarang Dari MengangkatTangan Ketika Sembahyang Adalah Tidak Sahih

Masalah 48: Hadith Yang Menerangkan Tentang Keadaan Manusia yang Memanggil-manggil Ayah Dan Ibunya Di Hari Kiamat Adalah Batil

Masalah 49: Hadith Yang Menghina Nabi Muhamad s.a.w. Kononnya Baginda saw. Menari Sehingga Baju Koyak Adalah Hadith Maudhu’

Masalah 50: Penelitian Hadith-Hadith Yang Menerangkan HalEhwal Imam Mandi Dan Nabi Isa as.

Bab 10. Beberapa Peringatan Penting

1. Adakah Keyakinan Terhadap Kemunculan Imam Mandi Menjadi Satu Persoalan Penting

2. Kesimpulan Hadith-hadith Yang Tidak Sahih

3. Senarai Buku-buku Yang Di Dalamnya Dipenuhi Dengan Hadith Maudhu’.

4. Membaca Kitab Sahih Al Bukhari Hanya Untuk Menolak Bala

Bab 11. Mencaci Ahli Hadith Salah Satu Tanda Munafik Dan Ahli Bidaah

Bab 12. Kedudukan Dan Kemuliaan Ahli Hadith.

Munajat.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...