JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 16 Ogos 2011

Sains, Falsafah Dan Islam.


Tajuk: Sains, Falsafah Dan Islam.
Penulis: Dr. Sulaiman Nordin.
Penerbit: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Prakata

Bab 1. al-Quran, al-Sunnah Dan Penemuan Sains

Sinopsis

Pendahuluan

Mukjizat Atau Bayyinat

Penemuan Dalam Bidang Kesihatan

Penyakit Boleh Berjangkit

Hakikat Taun Dan Peraturan Kuarantin

Hadis Bermaksud Penyakit Tidak Berjangkit

Kuman Bukan Sebab Utama Penyakit

Dua Aliran Pemikiran Bagi Peranan Kuman

Pendapat Sains Tentang Daging Babi

Perut Sebagai Sumber Penyakit

Khamar(Alkohol) Dan Dadah (Narkotik)

Khamar.

Menjaga Kesihatan Lebih B aik Daripada Berubat

Penemuan Dalam Bidang Astronomi

Ciptaan Planet Bumi Dan Langit

Alam Semesta Kini

Kejadian Alam Pada Hari Qiamat

Epilog

Nota

Lampiran 1. Arah Gerakan Setiap Galaksi

Lampiran 2. Perhubungan ”Jarak Antara Sebarang Dua Kumpulan Galaksi” Dengan Masa

Lampiran 3. Graf Menunjukkan Perhubungan Antara Log Jisim Dengan Log Diameter Bagi Beberapa Saiz Jenis Kertas Minyak

Lampiran 4. Graf Menunjukkan Perhubungan Garis Lunis Antara Log Radius dan Log Jisim Bagi Galaksi-Galaksi.

Bab 2. Sains, Falsafah Dan Islam

Sinopsis

Falsafah Dan Maksudnya

Penggunaan Istilah Falsafah

Masalah Pensekularan

Konsep Tauhid Islam

Pengajian Sains

Sumber Ilmu

Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina

Ibn Rushd Dan Aristotle

Kesimpulan

Epilog

Nota

Lampiran 1. Falsafah Yunani: Ringkasan

Lampiran 2. Tuhan Dan Kejadian Alam Menurut Abu Nasr Muhammad al-Farabi

Lampiran 3. Kejadian Alam Menurut Teori Emanasi al-Farabi. (Gambarajah)

Lampiran 4. Terjemahan Halaman 273, Buku Ibn Sina Berjudul An-Najah

Lampiran 5. Petikan Halaman 273 Daripada buku An-Najah dalam Bahasa Asal.

Bab 3. Semua Agama Percaya Adanya Tuhan

Pendahuluan

Islam, Falsafah, Ideologi dan Sains

Mentauhidkan Allah (s.w.t.)

Bagaimana Kita Mengiktirafkan Ke-Esaan Allah

Tauhid Ar-Rububiyyah

Tauhid Al-Uluhiyyah

Tauhid Al-Asma’ Was-Sifat

Aliran al-Jahmiah

Aliran Al-Mutazilah

Aliran Al-Asheirah

Aliran Salafiah

Tauhid Dan Fikrah Semasa

Epilog

Nota

Lampiran 1. Pembahagian Sifat Dua Puluh

Bab 4. Kesan Renaisans Terhadap Perkembangan Pemikiran Eropah.

Sinopsis

Pendahuluan

Takrif Renaisans

Tamadun Yunani

Tamadun Romawi 116 Perkembangan Agama Kristian

Raja Konstantin Romawi

Falsafah Yunani dan Agama Masehi

Institusi Rahbaniyah Gereja

Kedatangan Islam

Sebab-Sebab Renaisans

Gerakan Reformasi

Pensekularan Ilmu

Penutup

Nota

Bab 5. Pengislaman Sains: Suatu Penilaian Semula

Pendahuluan

Masalah Tidak Menterifkan Sains

Tekrif Sains

Nilai Dan Masalahnya

Pemikiran Sekitar Mentauhidkan Allah

Kumpulam Musyrik.

Masalah Konsep Sains Tidak Neutral

Paradigma Dan Masalahnya

Hakikat Dan Masalahnya

Gerakan Era Baru Dan Ajaran Sufi Hinduisme

Antara Teori Dan Fakta

Jenis -Jenis Sains

Falsafah Sains Dan Masalahnya

Penutup

Nota.

Bab 6. Tafsir Dr. Maurice Bucaille Menyalahi Hadith Sahih Dan Ulama Silam.

Pendahuluan

Masalah Fakta Sains

Kajian Dr. Bucaille Bukan Kajian Asli

Penciptaan Manusia Daripada Setitis Air Mani

Penciptaan Manusia Daripada Segumpal Darah

Kemungkinan Manusia Menguasai Angkasa Lepas

Nota.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...