JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 3 Ogos 2011

al-Sunnah: Kedudukan Dan Peranannya Dalam Syariah Islam.


Tajuk: al-Sunnah: Kedudukan Dan Peranannya Dalam Syariah Islam.
Penulis: Mahmud Saedon A. Othman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku yang ditulis oleh tokoh dalam bidang perundangan Islam ini memberikan penjelasan tentang peranan sunnah sebagai sumber perundangan Islam selain al-Quran; pengertian sunnah, peranannya serta hubungan stinnah dengan fikah. Beberapa aliran pemikiran ahli hadis dan ahli ra’i serta sikap ulama mujtahidin iaitu imam yang empat, terhadap konsep sunnah digalurkan secara terperinci. Penulisan yang berteraskan keimanan yang tulen ini mudah-mudahan akan dapat membetulkan kekeliruan atau kejahilan sesetengah golongan terhadap sumber wahyu yang kedua iteitu al-sunitah.

Kandungan.

Prakata.

Bahagian 1. al-Sunnah Dan Syariah.

1. Konsep al-Sunnah.

2. Pengertian al-Hadith.

3. al-Sunnah Sumber Perundangan Islam.

4. Peranan al-Sunnah di Dalam Syariah.

Bahagian 2. Hubungan Sunnah Dengan Fiqh.

5. Aliran Pemikiran Ahli Hadith dan Aliran Ahli Ra’yi.

6. Sikap Ulama Mujtahidin terhadap al-Sunnah.

i. Imam Abu Hanifah.

ii. Imam Malik.

iii.Imam as-Syafie.

iv. Imam Ahmad bin Hanbal.

Bahagian 3. Sunnah Dalam Hubungan Dengan Isu Masa Kini.

7. Sunnah adalah Wahyu.

8. Al-Hikmah, al-Sunnah atau al-Hadith.

9. Pembahagian Wahyu.

10. Ketaatan kepada Rasul Nabi Muhammad Rasulullah.

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...