JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 13 Ogos 2011

al-Quran Dalam Beberapa Perspektif.


Tajuk: al-Quran Dalam Beberapa Perspektif.
Penyunting: Dr. Mohd Asin Dollah Dan Zakaria Stapa.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn. Bhd.

Kandungan.

Prakata.

Jadual Transliterasi.

Objektif Seminar.

Bahagoan a. Kertas Kerja Yang Dibentangkan.

Hubung Kait Tafsir Dengan Hadith.
> Prof Madya Dr. Huda Mohsin.

Beberapa Penyelewengan Di Dalam Tafsir al-Quran Masa Rini
> Dr. Mohd. Zawawi Bin Abdullah

Sistem Pembelajaran Quran Di Sekolah-Sekolah Rendah Di Malaysia.
> Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman.

al-Quran Dan Sains.
> Dr. Sulai man Noordin.

Penghayatan al-Quran Di Malaysia.
> Prof Madya Dr. Wan Salim Wan Mohd. Nor.

Pemikiran Mutazilah Dalam Mentafsir al-Quran.
> Ismail Bin Yusoff.

Pendekatan Sayyid Qutb Dalann Tafsiran al-Quran.
> Encik 0thman Bin Muhamed.

Tafsiran Sufi Terhadap al-Quran: Satu Analisis Terhadap Sudut Pandangan Imam al-Ghazali.
> Zakaria Bin Stapa.

Bahagian b. Kertas Tambahan Yang Tidak Dibentangkan.

Beberapa Nota Mengenai Tafsir al-Quran Mutazilah.
> Ibrahim Bin Abu Bakar.

Bahagian c. Ucapan.

Ucapan Pengerusi Jawatankuasa Seminar Pengajian al-Quran
> Dr. Mohamed Asin Dollah

Ucapan Ketua Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
> Dr. Muda @ Ismail Bin Ab. Rahman.

Ucapan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
> Prof Madya Dr. Haji Faisal Bin Haji 0thman.

Ucapan Wakil Naib Canselor.
> Prof Dato’ Dr. Abdul Halim Othman.

Ucapan Perasmian
> Dato’ Dr. Mohd. Yusoff Noor.

Bahagian d. Sesi Perbincangan

Sesi Perbincangan 1.

Sesi Perbincangan 2.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...