JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 31 Mac 2011

Siti Norkiah Mahmud: Srikandi Dari Pahang Utara.


Tajuk; Siti Norkiah Mahmud: Srikandi Dari Pahang Utara.
Penulis: Mohamed Salleh Lamry.
Penerbit: Strategic Information Research Development (SIRD)

Kandungan.

Senarai Gambar.

Singkatan.

Prakata.

Bab 1. Konteks Perjuangan Siti Norkiah.

Gerakan Antikolonial di Pahang.

Gerakan Politik Kiri di Pahang Utara.

Bab 2. Di Tengah Keluarga Pejuang.

Bapa.

Bapa Saudara.

Adik.

Adik Ipar.

Suami.

Bab 3. Latarbelakang Keluarga Dan Pengalaman Masa Muda.

Leluhur dari Indonesia.

Dari Lahir Hingga Remaja.

Kahwin Paksa.

Bab 4. Perjuangan Di Pahang.

Bergerak dalam AWAS.

Bergerila Seorang Diri.

Bersama Pasukan Gerila Cina.

Bersama Pasukan Gerila Melayu.

Perjalanan Jauh ke Kawasan Sempadan Malaysia-Thailand.

Bab 5. Perjuangan Di Thailand.

Menyusun Massa.

Mengikuti Pelbagai Kursus.

Perkahwinan dan Perjuangan.

Bersama Pasukan Penggempur.

Tugas Terakhir di Pasukan.

Bab 6. Menjelang Perdamaian.

Berhubung Kembali dengan Bapa.

Berhubung dengan Adik (Haji Mokhtar).

Haji Mokhtar Datang Merintis Perdamaian.

Wakil dalam Perundingan.

Bab 7. Selepas Perdamaian.

Mengapa Menetap di Thailand?.

Berkunjung ke Malaysia.

Melancong ke Luar Negeri.

Naik Haji.

Selepas Suami Meninggal.

Bab 8. Rakan Seperjuangan Siti Norkiah.

Saleha Binti Mat Rani (Rosmah).

Siti Mariam Binti Idris.

Rafeah Binti Mat Yatim (Makcu, Habsah).

Zamiah Binti Abdul Latif.

Ahmad Taha.

Ibrahim Chik.

Mat Taib Ibrahim (Pak Ngah).

Mohamad Derus (Pakda Husin).

Rujukan.

Selasa, 29 Mac 2011

Perbezaam Fiqh Dan Penyelesaiannya Dalam Negara Islam.


Tajuk: Perbezaam Fiqh Dan Penyelesaiannya Dalam Negara Islam.
Penulis: Amin Absan Islahi.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Prakata.

Pengenalan.

Bab 1. Perpaduan Islam.

Cara Mencapai Perpaduan dalam Islam.

Kepentingan Kitab Allah dalam Islam.

Sunnah Rasulullah (s.a.w.).

Ijtihad.

Sifat Berhati-hati Nenek Moyang Kita dalam Perkara Fatwa dan Ijtihad

Tatacara Ijtihad dan Fatwa Semasa.

Zaman Awal Islam Amalan Orang Muslim Hingga Zaman Khalifah Uthman (r.a.).

Bab 2. Bagaimana Timbulnya Perbezaan.

Zaman Tabiin.

Zaman Fuqaha.

Fiqh Maliki.

Fiqh Hanafi.

Fiqh Syafii.

Beberapa Sifat Mazhab Syafii.

Bab 3. Perbezaan Antara Ahli Hadith Dengan Fuqaha.

Bab 4. Sebelum Dan Selepas Tahun Keempat Hijrah.

Sikap Para Ulama Selepas Abad Keempat.

Keputusan Para Imam Terhadap Sikap Mengikut Membuta Tuli

Sikap Keterbukaan Para Imam antara Satu Sama Lain.

Bab 5. Punca Perbezaan.

Bab 6. Cara Menyelesaikan Perbezaan Fiqh Dalam Sebuah Negara Islam.

Bab 7. Kedudukan Mazhab Dalam Negara Islam.

Bab 8. Pengkanunan Syariah Islam.

Penolakan Syariah kerana Tidak Dikanunkan.

Kesangsian Berhubung dengan Pengkanunan Syariah Islam

Kesangsian Pertama Menghadapi Penentangan Pengkanunan Undang-undang Islam

Cara Betul untuk Membukukan Undang-undang.

Indeks.

Ahad, 27 Mac 2011

Keturunan Raja-Raja Kelantan Dan Peristiwa-Peristiwa Bersejarah.


Tajuk: Keturunan Raja-Raja Kelantan Dan Peristiwa-Peristiwa Bersejarah.
Penulis:Mohamad Bin Abdullah (NAKULA)
Penerbit: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

Kandungan.

Kata Aluan.

Kata Pengantar.

Bab 1. Kelantan Purba
- Zaman Empayar Jawadwipa

- Zaman Empayar Sri Wijaya

- Zaman Empayar Sampugita

- Zaman Empayar Jawaka dan Malayur

- Zaman Empayar Majapahit

- Zaman Negara Patani

- Zaman Merdeka

Bab 2. Kelantan Moden.
- Kebangkitan Long Yunus

- Peperangan Saudara Raja-raja Kelantan hingga Sekarang

Lampiran.

Biblografi.

Sabtu, 26 Mac 2011

Pedagpgi Kaum Tertindas.


Tajuk: Pedagpgi Kaum Tertindas.
Penulis: Paulo Freire.
Penerbit: Forum

Kandungan.

Prakata.

Pengenalan.

Bab 1. Justffikasi untuk pedagogi kaum tertindas; kontradiksi di antara golongan penindas dan golongan tertindas, dan bagaimana ianya di atasi; penindasan dan golongan penindas; penindasan dan golongan tertindas; pembebasan. bukan hadiah, bukan kejayaan diri, tetapi proses yang diusahakan bersama.

Bab 2. Konsep pendidikan ”bank” sebagai alat penindasan perkiraan-perkiraannya suatu lcritik; konsep pendidikan pengemukaan masalah sebagai alat untuk pembebasan perkiraan-perkiraannya; konsep ”bank” dan kontradiksi guru-murid; konsep pengemukaan masalah dan penggantian kontradiksi guru-murid; pendidikan. proses bersama, menerusi dunia; manusia sebagai insan tidak sempurna, insaf akan ketidaksempurnaannya dan usahanya untuk menjadi manusia lebih lengkap.

Bab 3. Dialogik isi pokok pendidikan sebagai tindakan pembebasan; dialogik dan dialog; dialog dan mencari kandungan program; hubungan manusia dunia ”tema-tema generatif” dan kandungan program pendidikan sebagai tindakan pembebasan; penyiasatan tentang ”tema-tema generatif” dan metodologinya; kebangkitan keinsafan kritikal menerusi penyiasatan ”tema-tema generatif”; pelbagai tahap penyiasatan.

Bab 4. Antidialogik dan dialogik sebagai matrik-matrik teori tindakan budaya yang bertentangan. antidialog sebagai alat untuk penindasan dan dialog sebagai alat untuk pembebasan; teori tindakan antidialog dan ciri-cirinya. penaklukan pisah dan perintah, manipulasi dan pencerobohan budaya; teori tindakan dialog dan ciri-cirinya. kerjasama perpaduan, organizasi dan sintesis budaya.

Jumaat, 25 Mac 2011

Riwayat Hidup Dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas.


Tajuk: Riwayat Hidup Dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas.
Penulis: Abu Hasan Ali al-Nadwi.
Penerbit: Darul Nu’man.

Kandungan

Muqaddimah.

Bab 1. Zaman Awal.
- Maulana Muhammad Ilyas.

- Tinggal Di Ganggohi.

- Khusyuk Dalam Solat.

- Keghairahan Dan Minat Yang Tinggi.

- Hubungan Dengan Guru Tariqat Yang Lain.

- Semangat Jihad.

- Penilaian Daripada Orang Yang Tertua Dan Di Horrnati.

- Pekerjaan Sebagai Pengajar Di Mazahirul Ulum.

- Perkahwinan.

- Haji Yang Pertama.

- Maulana Muhammad Yahya Kembali Ke Rahmatullah.

- Tinggal Di Nizamuddin.

- Kuat Ibadat

- Minat Di Dalam Mengajar.

Bab 2. Bermulanya Gerakan Pembaharuan Semula Terhadap Agama Di Mewat.
- Akhlak Dan Keadaan Agama.

- Nilai-nilai Akhlak.

- Permulaan.

- Penyembuhan.Yang Sebenar.

- Syariat.

- Mendirikan Maktab.

Bab 3. Usaha Jemaah.
- Haji Kedua Dan Perintah Baru Terhadap Pergerakan.

- Haji Ketiga.

- Menuju Ke Ternpat Yang Bersuasana Agama.

- Khandla - Pilihan Yang Pertama.

- Lawatan Yang Diatur Ke Mezvat.

- Ledakan Yang Terkenal.

- Penyeru-penyeru Secara Lama.

- Haji Yang Terakhir.

- Kembali.

Bab 4. Pemantapan Usaha Di Mewat Dan Pemgembangannya.
- Ransangan-ransangan.

- Orang-orang Mewat Tinggal Di Delhi.

- Kelas Terpelajar.

- Panduan-panduan.

- Menghapuskan Kebimbangan Dan Salah Faham.

- Sikap Dingin Golongan Yang Terpelajar.

- Sebab-sebab.

- Jiwa Yang Membara.

- Di Dalam Dan Sekitar Shaharanpur.

- Di Luar Delhi Dan Mewat.

- Rangka Usaha Di Delhi.

- Saudagar-saudagar Daripada Delhi.

- Bantuan Kewangan.

- Perjumpaan.

- Di Nooh.

- Perluasan.

- Kunjungan Ke Lucknow.

Bab 5. Berakhirnya Perjalanan.
- Hubungan Dengan Ulama-Ulama

- Pertautan Semula.

- Peringkat Sakit Yang Larut.

- Ketibaan Ulamak.

- Jemaah Ketiga Ke Sind.

- Jemaah Daripada Peshawar.

- April 12.

- April 13.

- April 14.

- Keadaan Zaug.

- Bulan Terakhir.

- Menjelang Maut.

- Kurang Senang Dengan Hanya Memberi Perhatian Secara Peribadi.

- Kawasan-kawasan Baru.

- Kebimbangan Dan Perhatian Yang Luar Biasa.

- Penziarah-penziarah..

- Khabar-khabar Angin.

- Hari Yang Terakhir.

- Yang Tinggal Potret Diri.

- Sifat-sifat Yang Terserlah.

- Keadaan Ihsan.

- Bayangan Kiamat Dan Akhirat.

- Kekusyukan.

- Cintakan Maksud.

- Kebimbangan.

- Perjuangan.

- Pemikiran Yang Tinggi (Pemikiran Jauh).

- Kebanggaan Agama.

- Memelihara Amalan Sunnah.

- Ketabahan Dan Kesabaran.

- Mementingkan Orang Lain.

- Beradab.

- Kemesraan dan Kemurahan.

- Istiqamah.

- Taubat, Doa Dan Zikrullah.

Bab 6. Latar Belakang Keintelektualan Gerakan (Usaha) Tabligh.
- Keabaian Yang Merata.

- Kaedah Rangka Kerja.

- Menyediakan Tapak.

- Merawat Akar Iman.

- Perubahan Sikap Adalah Penting Untuk Pembaharuan.

- Kaedah Zikir Dan Ta’lim Yang Umum.

- Kata-Kata Nasihat Maulana Ilyas.

- Istilah-istilah Yang Sering Digunakan Oleh Ahli-ahli Jemaah Tabligh.

Khamis, 24 Mac 2011

Membongkar Perancangan Israel Raya.


Tajuk: Membongkar Perancangan Israel Raya.
Penulis: Herry Nurdi.
Penerbit: Alam Raya Enterprise.

Dalam buku ini, penulis mengungkap dua strategi besar yang akan menjadi pendokong utama rancangan Zionis Israel di Dunia Islam. Strategi pertama, Israel harus membangun dirinya sebagai negara paling kuat di rantau ini. Ertinya, Israel harus sangat berpengaruh pada dunia Arab secara politik, lobi dan terutama kekuatan ketenteraan. Strategi kedua, harus memecah-belahhkan negara-negara di Dunia Islam, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan menjadi negara-negara kecil, lemah yang berasaskan kesukuan dan terikat pada sentimen sektarian.

Kandungan.

Pendahuluan

- Bermula Daripada Mimpi Seorang Lelaki.

- Catatan Pedih Seorang Sultan.

- Negara Tanpa Bangsa Untuk Bangsa Tanpa Negeri.

- Memecahkan Kekuatan Dan Wilayah Islam.

- Deklarasi Balfour Dan Konspirasi Dunia.

- Perkembangan Jumlah Wilayah Pendudukan Israel.

- Hitler, Nazi Dan Konspirasi Holocaust.

- Tumbangnya Nazi Dan Misteri Kematian Hitler.

- Dari Inggeris Ke Amerika Syarikat.

- Deir Yassin: Pembunuhan Pertama Rakyat Palestin.

- Perisytiharan Kemerdekaan Negara Yahudi.

- Lobi Israel Dari Rumah Putih Hingga Pusat Pengajian Tinggi.

- Dari Ben Gurion Hingga Hingga Ehud Olmett.

- Mensasar Iran Dan Syria.

- Menghancurkan Negeri Mujahidin Afghanistan.

- Indonesia Dan Lobi Zionis.

- Bentuk Lain Pengkhianatan.

- Barack Obama Dan Harapan Dunia.

- Epilog Permulaan Dari Akhir Zaman.

Selasa, 22 Mac 2011

Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam.


Tajuk: Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam.
Penulis: Dr Muhammad Abu Zahrah.
Penerbit: Edaran Kalam.

Kandungan.

Pengantar.

Mukaddimah.
a. Perbedaan Berpikir di Kalangan Para Pakar.

b. Perbedaan Pendapat di Kalangan Umat Islam.

c. Konsekuensi Perbedaan Pendapat di Kalangan Umat Islam.

Bahagian 1. Politik.

Bab 1. Pendahuluan.
a. Sumber Perbedaan Pendapat dalam Mazhab Politik.

b. Periodisasi Perbedaan Pendapat mengenai Khilafah.

Bab 2. Syiah.
a. Pengertian Umum.

b. Daerah dan Waktu Lahirnya Syiah.

c. Pengaruh Filsafat Kuno terhadap Syiah.

d. Aliran-aliran Syiah.

Bab 3. Khawarij.
a. Beberapa Prinsip yang Disepakati Aliran-aliran Khawarij.

b. Pertentangan di Kalangan Khawarij.

c. Ciri-ciri Perdebatan Khawarij 74 D. Aliran-aliran Mazhab Khawarij.

Bab 4. Jumhur Ulama dan Persoalan Khilafah.
a. Persyaratan Seorang Imam.

b. Khalifah yang Tidak Memenuhi Persyaratan.

Bahagian 2. Aqidah.

Bab 1. Pendahuluan.
a. Masalah-masalah Kontroversial.

b. Mazhab-mazhab Klasik.

Bab 2. Murji’ah.

Bab 3. Mtetazilah.
a. Paham Mutazilah

b. Metode Mutazilah dalam Menemukan Dalil Aqidah.

c. Mutazilah Mengadopsi Filsafat Yunani.

d. Jasa-jasa Mutazilah terhadap Islam.

e. Dukungan Bani ’Abbas terhadap Kaum Mutazilah.

f. Posisi Mutazilah dalam Penilaian Zamannya.

g. Tuduhan terhadap Ulama Fiqh dan Hadits.

h. Perdebatan-perdebatan Mutazilah.

i. Lawan-lawan Mutazilah dalam Berdebat.

j. Perdebatan Mutazilah dengan Para Pengikut Hawa Nafsu dan Orang Kafir.

k. Ke-makhluq-an Al-Qur’an.

l. Sumber Perbedaan Pendapat tentang Al-Qur’an.

Bab 4. Asyariyyah
a. Mazhab al-Asvari dan Penolakannya terhadap Mutazilah.

b. Mazhab Asyariyyah Sepeninggal al-Asyari.

c. Diskusi antara al-Asyari dan al-Jubba’i.

Bab 5. Maturidiyyah.
a. Metode Berpikir al-Maturidi.

b. Pemikiran-pemikiran al-Maturidi.

Bab 6. Salafiyyah.
a. Metode Berpikir Kaum Salaf.

b. Pemikiran-pemikiran Kaum Salaf.

Bab 7. Beberapa Aliran Modern.
a. Wahhabiyyah.

b. Bahaiyyah.

c. Qadhiyaniyyah.

Isnin, 21 Mac 2011

Munaqashah Sufi Peringkat Kebangsaan 2004.


Tajuk: Munaqashah Sufi Peringkat Kebangsaan 2004.
Penulis: Kumpulan Kertaskerja.
Penerbit: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.

Kandungan.

Prakata.

Makalah 1. Martabat Tujuh.
> Muhammad Uthman El-Muhammady.

Makalah 2. Tariqat Naqshabandiyyah: Perkembangan dan Sumbangan Ikhwannya Di Malaysia.
> Dr Abdul Manam Bin Mohamed.

Makalah 3. Nur Muhammad.
> Prof. Dr. Umar Hasyim.

Makalah 4. Al-Syaykh Ibn ’Arabiy Dan Pemikiran Wahdat Al-Wujud.
> Sulaiman Bin Ibrahim.

Makalah 5. Tawassul Dan Wasilah Dalam Tariqat Tasawwuf.
> Syeikh Hasan al-Syinawi.

Mengemudi Bahtera Perubahan Minda.


Tajuk: Mengemudi Bahtera Perubahan Minda.
Penulis: Mohd Asri Zainul Abidin.
Penerbit : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Buku ini merupakan sebahagian daripada himpunan tulisan Dr. Mohd Asri Zainul Abidin dalam kolum tetap beliau “Pena Mufti” di Mingguan Malaysia yang bermula sejak 11 Mac 2007. Tulisan-tulisan beliau saban minggu telah menarik perhatian setiap lapisan masyarakat dalam Negara ini daripada peringkat atasan sehingga rakyat bawahan. Hal ini kerana pemikiran perubahan yang segar lagi berani disajikan menerusi rencana-rencana tersebut secara mantap mempengaruhi minda pembaca. Ia membawa pembaca melihat sesuatu daripada dimensi yang luas dan pelbagai. Namun, apa yang menjadi kekuatan tulisan-tulisan tersebut ialah teras dan kaedah penghujahan yang di segenap lapisan masyarakat.Walaupun terdapat pro and kontra, tetapi akhirnya ramai yang akur kebernasan hujah dan pemikiran yang ditampilkan.

Kandungan.

Prakata.

Bab 1. Ikut Dalil Dan Fakta, Buang Taklid Buta.
- Ikut Dalil Bukan Tokoh.

- Tolak Pandangan Tanpa Dalil.

- Ambil Kesempatan Hak Bertanya.

Bab 2. Keluasan Menerima Pendapat, Keperluan Muslim Moden.
- Keburukan Fanatik.

- Menyanggahi Norma Ilmu.

- Penilaian Semula.

- Taklid Mazhab.

- Luas Bermazhab.

Bab 3. Mudahkan Pendekatan Islam, Jangan Esklusifkannya.
- Antara Cuai dengan Memayahkan.

- Menyusahkan Gambaran Islam.

- Eksklusifkan Agama.

- Akidah Itu Mudah Difahami.

- Ruang untuk Semua.

- Kehidupan Islam Praktikal.

- Mesti Bersif at Alternatif.

Bab 4. Israolliyyat: Penceramah Mencemarkan Al-Quran.
- Cakap Orang Tua Tidak Semua Betul.

- Sains Menolak Dongeng.

- Fokus Tajdid.

- Mengelirukan Wajah Islam.

Bab 5. Banyak Cemarah Agama Belum Capai Piawaian Ilmu.
- Rendah Mutunya.

- Cerita Murahan.

- Tidak Logik.

- Dongeng.

- Masjid Jadi Pasar.

- Tukang Cerita.

- Orang Awam Terpengaruh.

- Ceramah Cari Makan.

Bab 6. Jangan Lelongkan Agama Untuk Keuntungan Perniagaan.
- Agama Rekaan.

- Lelong Syurga.

- Barangan Khurafat.

- Melebihi Nabi.

- Jampi Cerdik.

- Kilang Cetak Pahala.

Bab 7. Islam: Antara Cerita Dan Kenyataan.
- Realiti.

- Bukan Muslim Keliru.

- Akar Budaya.

- Memilih Islam.

- Mana Budaya Asal?.

- Pemikiran Mundur.

- Hilang Segalanya.

- Memajukan Melayu.

Bab 8. Kenapa Kita Gagal Membina Semula Tamadun?
- Salah Faham.

- Asas Tamadun.

- Ikatan Islam.

- Menghayati Prinsip.

Bab 9. Menjawab Salam Bukan Muslim.
- Ustaz Bukan Rasul.

- Hujah.

- Fahami sebab Hadis.

- Nas dan Realiti.

Bab 10. Isu Bin Bukan Bapa Dan Imej Islam.
- Hanya di Sini.

- Tidak pada Zaman Sahabat.

- KaitanAkidah.

- Kenapa Ditimbulkan?.

- Menghormati Hak.

- Jaga Imej Islam.

Bab 11. Keperluan Fikah Interaksi Dengan Bukan Muslim.
- Kekuatan Kita Ada.

- Imej Umat Islam.

- Fikah Dakwah.

- Fikah Sempit.

- Beri Sedekah.

- Hormati Jenazah.

- Masuk Masjid.

Bab 12. Murtad: Antara Emosi Dan Realiti.
- Bahaya Fenomena Murtad.

- Berfikiran Terbuka.

- Diperdaya Musuh.

- Sebab.

- Benteng Islam.

- Hukuman.

Bab 13. Islam Dan Kebebasan Budaya Serta Fesyen.
- Tidak Menghapuskan Budaya.

- Fleksibiliti dalam Pakaian.

- Lucu Selipar Nabi.

- Adat Tidak Menyanggahi Syarak.

- Sunnah Adat.

- Sepatutnya.

Bab 14. Islam: Antara Ibadah Ritual Dan Pembangunan Umat.
- Islam Sebenar.

- Seimbang.

- Tolak Bidaah.

- Ruang Berinovasi.

- Rohani dan Jasmani.

Bab 15. Puasa Tidak Boleh Berpisah Daripada Dalil Sunnah.
- Hanya Rasulullah SAW.

- Dikongkong Adat.

- Bertanya Dalil.

- Sunnah Berbuka Puasa.

- Sahur.

- Makan Dahulu.

Bab 16. Zakat Berbaki Atau Kita Kurang Bijak Membahagi.
- Akur Tapi Hairan.

- Tidak Tahu.

- Beri Tanpa Fikir.

- Untuk Kahwin.

- Sempit.

- Mazhab Terbuka.

- Pindah Zakat.

- Zakat untuk Dakwah.

- Amanah Allah SWT.

Bab 17. Haji: Antara Falsafah, Tokok Tambah Dan Nas.
- Jangan Melampau.

- Khurafat.

- Tiada Unsur Keberhalaan.

- Hanya Mencontohi Rasulullah SAW.

- Berkat dan Rahmat.

- Untuk Allah SWT Semata-mata.

- Perjuangan Tauhid.

Bab 18. Masjid Kita Kaku, Tidak Mesra Pelanggan.
- Fungsi Masjid.

- Gagal Berfungsi.

- Saf Kanak-kanak.

- Layanan Buruk.

- Pemikiran Sekular.

- Akademik di Masjid Pusat Kempen Kebaikan.

- Kualiti.

Sabtu, 19 Mac 2011

Kajian Metodologi Dan Penulisan Hadith.


Tajuk: Kajian Metodologi Dan Penulisan Hadith.
Penulis: Muhammad Mustafa Azzami.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Prakata.

Pengenalan.

Kependekan.

Transliterasi.

Bahagian 1. Metodologi Hadith.
1. Hadith Makna, Konsep Dan Autoriti.

2. Rasulullah: Hadith, Pengajaran, Pembelajaran Dan Penyebarannya.

3. Tahammul al-’Ilm: Periwayatan Hadith.

4. Pencatatan Hadith.

5. Sistem Isnad (Senarai Periwayat Hadith).

6. Kritikan Hadith Sejarah Dan Kaedah Penyelidikannya.

7. Penggredan Ulama Dan Kesannya Terhadap Mutu Hadith.

8. Pemalsuan Hadith: Sebab-Sebab Dan Cara Penghapusan.

Bahagian 2: Penulisan Hadith.
1. Kitab-Kitab Hadith Yang Awal: Apakah Yang Terjadi Padanya.

2. Imam Malik Anas.

3. Ahmad Muhammad Hambal.

4. Imam Bukhari.

5. Abu Husain Muslim al-Hajjaj al-Nisaburi.

6. Abd Abdur Rahman Ahmad Shu’aib b. Ali b. Sinan b. Bahr Al-Khurasani Al-Nasa’i.

7. Aba’ Dawud Sulaiman b. a1-Ash`ath al-Azdi al-Sijistani.

8. Muhammad b. Isa b. Saura b. Milsa al-Dahhak al-Tirmidhi.

9. Abd Abdullah Muhammad b. Yazid Al-Rabi (Ibn Majah)

10. Abul Qasim Sulaiman c. Ahmad b. Ayyub al-Tabarani Al-Lakhami.

11. Abu al-Sa’adat al-Mubarak b. Muhammad b. Abdul Karim Al-Jazari (Ibn Al-Athir Al-Jazari).

12. ’Ali Abd Bakr Sulaiman al-Haithami.

13. Jalaluddin Abdur Rahman Kamaluddin al-Suyuti.

14. Kitab Tentang Perkara Yang Berhubung Dengan Hadith.

Lampiran.

Bibliografi.

Kenangan Tungku: Wawancara Dengan K.Das.


Tajuk: Kenangan Tungku: Wawancara Dengan K.Das.
Penyunting: Kua Kia Song.
Penerbit: Strategic Information Research Development

Adalah satu kisah kenangan atau biografi rasmi yang terhampir yang boleh kita baca mengenai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Pita-pita ini mengandungi wawancara diantara Tunku dengan K. Das, penulis biografi yang telah dilantik pada tahun 1988. Sepanjang tahun parti pemerintah UMNO, ternampak menghadapi satu krisis politik yang serius semenjak tahun 1969 dan serangan Kerajaan Mahathir terhadap Kehakiman Malaysia yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tunku telah memperkenalkan pandangannya tentanc personaliti personaliti semasa dan juga ahli-ahli politik dengan begitu terus-terang. Ia akan menyebabkan ramai orang berasa malu. Dia memberikan sesuatu yang tidak diketahui sehingga sekarang berkenaan perspektif episod sejarah, contohnya, orang yang bertanggungjawab di sebalik peristiwa rusuhan 13 Mei 1969. Ini semua akan menarik minat pakar sejarah dan juga rakyat Malaysia kebanyakan. Meliputi keseluruhan insiden-insiden kehidupan yang dipenuhi warnawarni sejak dari zaman kanak-kanak sehinggalah persaraan beliau. Kenangan Tunku telah memperlihatkan kepada rakyat Malaysia satu potret peribadi Bapa Malaysia sebagai seorang putera yang menawan dengan perwatakan yang lebih kepada orang kebiasaan, melalui zaman yang berubah-ubah. Penerbitan ini pada keseluruhannya adalah merupakan satu penghormatan kepada K. Das, salah seorang penulis terbaik di Malaysia dan juga seorang pejuang keadilan. Dia lebih dikenali sebagai bekas Ketua Biro Far Eastern Economic Review dan penulis buku-buku politik yang terbaik jualannya termasuklah buku May Day For Justice, Questionable Conduct dan The Musa Dilemma.

Kandungan

Kata Aluan.

Pengenalan.

Bab 1. Mimpi Tunlcu.

Bab 2. Tunku Insan yang Hebat.

Bab 3. Kehidupan Awal Tunku.

Bab 4. Putera Raja.

Bab 5. Kakitangan Awam.

Bab 6. Tunku di Britain.

Bab 7. Pemimpin UMNO.

Bab 8. Merdeka.

Bab 9. Selepas Kemerdekaan.

Bab 10. Selepas Peristiwa 13 Mei.

Bab 11. Mahathir.

Rumusan.

Khamis, 17 Mac 2011

Rahsia-Rahsia Diri.


Tajuk: Rahsia-Rahsia Diri.
Penulis: Muhammad Iqbal.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Menunjukkan sistem alam ini berasal dalam diri dan berterusannya hidup semua individu bergantung kepada memperkuatkan diri.

Bab 2. Menunjukkan bahawa kehidupan diri itu datang dari pembentukan cita-cita dan menzahirkannya.

Bab 3. Menunjukkan bahawa diri itu diperkuat oleh cinta.

Bab 4. Menunjuklcan bahawa diri itu akan lemah kerana meminta-minta.

Bab 5. Menunjulckan bahawa apabila diri itu diperkuatkan oleh cinta ianya dapat menguasai tenaga alam zahir dan batin.

Bab 6. Satu cerita berkenaan moral ialah bahawa penafian diri ialah satu doktrin yang direka oleh bangsa-bangsa manusia yang tertakluk agar dengan cara ini mereka dapat melemah dan merosaldcan golongan yang memerintah mereka.

Bab 7. Pengaruh pemikiran Plato sangat mendalam terhadap tasauf dan kesusasteraan Islam dan ini adalah doktrin kambing. Oleh yang demilcian umat Islam hendaklah berwaspada terhadap teori-teori Plato itu.

Bab 8. Berkenaan keadaan sebenarnya tentang puisi dan pembentukan semula (reform) kesusasteraan Islam.

Bab 9. Menunjukkan bahawa pendidilcan diri itu mempunyai tiga peringkat: ketaatan kontrol diri dan Khalifah Ilahi.

Bab 10. Mengeluarkan maksud dalam atau batin tentang nama-nama Ali.

Bab 11. Cerita berkenaan seorang muda dari Mery yang datang berjumpa dengan seorang Wali Allah bernama Ali Hujwiri dan mengadu kepada beliau yang dia telah dikacau oleh musuh-musuhnya.

Bab 12. Cerita seekur burung yang harnpir pengsan oleh dahaga.

Bab 13. Cerita perrnata dengan arang.

Bab 14. Cerita Syeilch dan Brahmin diikuti dengan percakapan antara Gangga (sungai) dan Himalaya (gunung) yang menunjukkan iaitu berterusannya hidup masyarakat bergantung kepada pegangan yang kuat kepada sifat-sifat tradisi masyarakat itu.

Bab 15. Menunjukkan bahawa tujuan hidup muslim ialah untuk: meninggikan kalimah Allah dan jihad (mernerangi orang-orang lcafir) jika bertujuan untuk merampas tanah jajahan adalah melanggar undang-undang Agama Islam.

Bab 16. Nasihat yang ditulis untuk umat Islam di India oleh Mir Najat Naqsyband yang biasanya terkenal dengan nama Baba Sahra’i.

Bab 17. Masa itu pedang.

Bab 18. Satu Doa.

Lampiran: Maksud nama-nama dan perkataan dalam sajak asrar al-Khuldi ini.

Rabu, 16 Mac 2011

Fitnah Wahhabi.


Tajuk: Fitnah Wahhabi.
Penulis: Ahmad Zaini Dahlan.
Penerbit: Yayasan Sofa Production.

Muqaddimah.

- Fitnah Wahhabiah

- Pengenalan Kaum Wahhabi dan Aqidah Mereka.

- Sebab-sebab Serangan Tentera Mesir.

- Angkatan Bersenjata Muhammad All Basya.

- Keraguan Yang Dipropagandakan Oleh Wahhabi.

- Keraguan Yang Dipropagandakan Oleh Wahhabi.

- Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Gerakannya dari Perspektif Ulama.

- Kritikan Terhadap Muhammad ibn Abdul Wahhab Dalam Masalah Takfir.

- Perbezaan Kenyataan

- Kitab-kitab Yang Menolak lbnu Abdul Wahhab.

Selasa, 15 Mac 2011

Sejarah: Sumber Dan Pendekatan.


Tajuk: Sejarah: Sumber dan Pendekatan.
Penyunting: Danny Wong Tze-Ken Joseph M. Fernando Mardiana Nordin Sivachandralingam Sundara Raja.
Penerbit: Universiti Utara Malaysia.

Kandungan.

Pengenalan.

Makalah 1. Trend dan Perkembangan Pensejarahan Malaysia.
> Khoo Kay Kim.

Makalah 2. Reflections on Southeast Asian History.
> D.S. Ranjit Singh.

Makalah 3 Data Arkeologi dan Sumbangannya sebagai Data Sejarah. Satu Tinjauan terhadap Kronologi Zaman.
> Mohd Supian Sabtu.

Makalah 4 Pensejarahan Melayu-Johor sebagai Sumber Sejarah Negeri Johor dan Negeri-negeri Melayu yang Lain.
> Mardiana Nordin.

Makalah 5 Pendekatan dan Sumber dalam Sejarah Melayu dan Misa Melayu.
> Arba’iyah Mohd Noor.

Makalah 6 Kaedah Penulis:an Biografi.
> Ramlah Adam.

Makalah 7 Sejarah Pentadbiran Kerajaan Tempatan di Semenanjung Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Analisis terhadap Penguasa Tempatan di Kuala Lumpur.
> Ahmad Kamal Ariffin.

Makalah 8 Penulis:an Sejarah Kesihatan Malaysia. Prospek dan Sumber.
> Noraini Mohamed Hassan.

Makalah 9 Researching Maritime and Shipping History of Malaysia.
> Lou z Wei Leng.

Makalah 10 Tema dan Sumber dalam Penulis:an Sejarah Ekonomi Malaysia, 1960-1990-an.
> Sivachandralingam Sundara Raja.

Makalah 11 European Sources on 17th and 18’ Century Maritime History of Indonesia.
> Salina Hj. Zainol.

Makalah 12 Malayan Deco Ionisation and Imperial Policy. Negotiating the Terrain.
> Joseph M. Fernando.

Makalah 13 Sejarah Malaysia dari Kaca Mata Amerika Syarikat.
> Shakila Yacob.

Makalah 14 Kaedah dan Sum ber dalam Pengkajian Sejarah Darurat di Tanah Melayu, 1948-1960.
> Ho Hui Ling.

Makalah 15 Malays, Islam and the Middle East before World War II. A Critical Analysis on the Historical Sources.
> Mohammad Redzuan Othman.

Makalah 16 Philippine History. Sources and Approaches.
> Aruna Gopinath.

Makalah 17. Vietnamese History in Malaysia. From War to Ethnic Studies.
> Danny Wong Tze-Ken.

Makalah 18. Jauh Tapi Dekat. Sejarah Afrika di Malaysia.
> Hamidin Abd Hamid.

Indeks.

Isnin, 14 Mac 2011

Rawatan Umum Dalam Perubatan Ibnu Sina


Tajuk: Rawatan Umum Dalam Perubatan Ibnu Sina
Penulis: Dr. Mohd. Hilmi b. Abdullah
Penerbit: Pustaka Hilmi.

Perubatan Ibnu Sina mungkin belum lagi terkenal di negara ini. Perubatan ini selalu disalah anggap sebagai perubatan homeopati, sedangkan terdapat banyak perbezaan antara kedua-dua disiplin ilmu perubatan tersebut, tanpa menafikan terdapatnya beberapa persamaan antara kedua-duanya. Perubatan Ibnu Sina, di sebalik usianya yang telah pun mencapai angka seribu tahun, masih lagi diamalkan secara serius dan efektif di India, Pakistan, Asia Tengah, dan Eropah. Malah, di India dan Pakistan, perubatan ini diiktiraf oleh kerajaan kedua-dua negara tersebut dan turut diajar di beberapa buah universiti sehingga ke peringkat Doktor Falsafah.

Oleh itu, buku ini amat penting sekali dimiliki oleh mereka yang mahu mengkaji rahsia kemujaraban Perubatan Ibnu Sina, khususnya berkaitan bentuk-bentuk rawatan umum yang diamalkan dalam perubatan ini semasa merawat pesakit. Kaedah rawatan secara pencaharan, pemuntahan, perdarahan, bekam, enema, penggunaan lintah, kauteri, dan sebagainya perlu diketahui dan difahami terlebih dahulu sebelum kita membincangkan bentuk-bentuk rawatan khusus secara lebih terperinci dalam siri-siri Perubatan Ibnu Sina selepas ini. Insya Allah.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan.

Kata Pengantar.

Bab 1. Ketidakseimbangan Mizaj.
1.1. Perbincangan Umum Tentang Perawatan.

1.2. Rawatan Ketidakseimbangan Mizaj.

Bab 2. Pengosongan.
2.1. Perbincangan Tentang Pengosongan.

2.2. Peraturan Umum Berkaitan Pemuntahan dan Pencaharan.

Bab 3. Pencaharan.
3.1. Peraturan Pencaharan.

3.2. Menguatkan dan Menamatkan Pencaharan.

3.3. Pencegahan Terhadap Pencaharan Yang Keterlaluan.

3.4. Pengurusan Mereka Yang Mengambil Ubat-Ubatan Pencahar Tetapi Gagal Berfungsi.

3.5. Sifat Ubat-Ubatan Pencahar.

Bab 4. Penuntahan.
4.1. Perbincangan Tentang Pemuntahan.

4.2. Perkara Yang Perlu Dilakukan Oleh Mereka Yang Muntah.

4.3. Faedah Pemuntahan.

4.4. Bahaya Pemuntahan Yang Keterlaluan.

4.5. Cara Mengatasi Gejala Yang Berlaku Ke Atas Mereka Yang Muntah.

4.6. Pengurusan Mereka Yang Keterlaluan Muntah.

Bab 5. Perdarahan.
5.1. Perbincangan Umum.

5.2. Demam dan Perdarahan.

5.3. Larangan Perdarahan.

5.4. Langkah-Langkah Perdarahan.

5.5. Pengulangan Perdarahan.

5.6. Sebelum dan Selepas Perdarahan.

5.7. Perdarahan dan Salur Darah.

5.8. Perdarahan dan Organ Tubuh.

5.9. Peraturan Perdarahan.

5.10. Peralatan Perdarahan.

5.11. Perdarahan Salur Darah Kaki.

5.12. Perdarahan Salur Darah Kepala.

5.13. Perdarahan Salur Darah Abdomen.

5.14. Waktu Perdarahan.

5.15. Penggunaan Pisau Bedah.

5.16. Ikatan dan Salur Darah.

Bab 6. Beberapa Lagi Kaedah Rawatan.

6.1. Bekam.

6.2. Enema.

6.3. Minyak Urut.

6.4. Pembasahan.

6.5. Lintah.

6.6. Penurisan.

6.7. Kauteri.

Bab 7. Rawatan Beberapa Gejala Tubuh.
7.1. Pengurungan Gejala Pengosongan.

7.2. Merawat Gejala Penyumbatan.

7.3. Merawat Bengkak.

7.4. Merawat Organ Yang Rosak.

7.5. Merawat Gejala Pemecahan Ikatan.

7.6. Meredakan Kesakitan.

7.7. Memulakan Rawatan Bagi Penyakit Yang Pelbagai.

Ahad, 13 Mac 2011

Pembinaan Peradaban Ummah: Pemikiran Dan Pendekatan Hasan al-Banna.


Tajuk: Pembinaan Peradaban Ummah: Pemikiran Dan Pendekatan Hasan al-Banna.
Penulis: Abu Sufian Abdul Ghani.
Penerbit: Penwebut Universiri Malaya.

Kemerosotan dan kemunduran peradaban Islam merupakan perkara yang sering diperkatakan, bukan sahaja oleh para pemikir moden malah ulama-ulama terdahulu. Kemerosotan umat Islam ini menjadi semakin parah di sekitar abad ke-18. Gelombang ini bukan sahaja melanda bangsa Turki malah meliputi seluruh Dunia Islam. Umat Islam sejagat telah mengalami kebekuan pemikiran dan kerohnian. Kemunduran ini bermula dengan rentetan sejarah jatuhnya Baghdad, di tangan tentera Mongol dalam tahun 1258. Buku ini memaparkan pandangan Hasan al-Banna tentang bagaimana peradaban ummah dapat dibina untuk menangani kemerosotan peradaban Islam tersebut.

Kandungan.

Penghargaan.

Pengenalan.

Bab 1. Mesir Pada Awal Abad Ke-20.

Bab 2. Latar Belakang Hasan al-Banna.

Bab 3. Pemikiran Hasan al-Banna Dalam Pembinaan Peradaban Ummah.

Bab 4. Pendekatan Hasan al-Banna Dalam Pembinaan Peradaban Ummah.

Bab 5. Reaksi Terhadap Pemikiran Dan Pendekatan al-Banna.

Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Jumaat, 11 Mac 2011

Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional.


Tajuk: Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional.
.Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah.
Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid.

Sesuai dengan judulnya, Islam dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional, buku ini mempunyai beberapa ciri yang tertentu. Pertama, ia memberi penekanan kepada perspektif Islam di sini, maksudnya ialah tinjauan secara kritikal menurut pandangan Islam terhadap zaman pra-sejarah, zaman pengaruh Hidu-Buddha dan juga zaman pengaruh Islam sendiri. Yang kedua, penekanan diberikan kepada pengaruh atau peranan Islam dalam sejarah Asia Tenggara. Jika selama ini terdapat semacam pengabaian atau usaha untuk menafikan wujudnya Zaman atau Period Islam dalam sejarah Asia Tenggara, maka buku ini merupakan reaksi terhadap penafian tersebut.

Kandungan.

Bahagian 1. Zaman "Pra Sejarah".

Bab 1. Kebudayaan Pra Sejarah

Kebudayaan Prasejarah di Asia Tenggara.

Kebudayaan Prasejarah di Malaysia.

Bab 2. Penilaian.

Teori Evolusi dan Konsep Prasejarah.

Perspektif Sains.

Perspektif Islam.

Bahagian 2. Zaman Pengaruh India.

Bab 3. Proses Pengindiaan.

Bab 4. Pengaruh India (1) Kerajaan.

Tanah Besar.

Semenanjung Tanah Melayu.

Kepulauan (1) Kalimantan/Borneo.

Kepulauan (2) Sumatera.

Kepulauan (3) Jawa.

Kepulauan (4) Bali.

Bab 5. Pengaruh India (2) Kepercayaan.

Agama Hindu-Buddha.

Agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara.

Bab 6. Pengaruh India (3) Kebudayaan.

Politik dan Perundangan.

Sosial dan Ekonomi.

Kesenian dan Hiburan.

Bahasa dan Sastera.

Bab 7. Penilaian.
- Pendapat Dr. Siddiq Fadhil.

Fatwa Mufti Selangor.

Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah.

Reaksi Sultan Kedah.

Bahagian 3. Zaman Pengaruh Islam.

Bab 8. Proses Pengislaman.

Bab 9. Pengaruh Islam (1) Kerajaan.

Kepulauan (1) Sumatera.

Kepulauan (2) Jawa.

Kepulauan (3) Kalimantan/Borneo.

Kepulauan (4) Filipina.

Semenanjung Tanah Melayu.

Tanah Besar.

Bab 10. Pengaruh Islam (2) Kepercayaan.

Konsep Aqidah.

Aqidah Islam di Nusantara.

Bab 11. Pengaruh Islam (3) Kebudayaan.

Politik dan Perundangan.

Sosial dan Ekonomi.

Kesenian dan Hiburan.

Bahasa dan Sastera.

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

Bab 12. Penilaian.

Pendapat Hamka.

Pendapat M. Natsir.

Bab 13. Penutup: Kedatangan Penjajah.

Rabu, 9 Mac 2011

Ibnu Arabi: Tokoh Sufi.


Tajuk: Ibnu Arabi: Tokoh Sufi.
Penulis: Zakaria Stapa.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Pada pertengahan kedua abad ke 6 hijriah muncul seorang tokoh yang menjadi tajuk buku ini. Ibnu ‘Arabi, anak jati Andalusia yang meninggal dunia di Damsyik pada tahun 638H/1240M Beliau merupakan seorang tokoh yang mempunyai kedudukan dan taraf yang tersendiri dalam sejarah perkembangan bidang kerohanian Islam. Ibnu ‘Arabi merupakan tokoh yang penuh kontroversi di satu pihak dan prolifik dalam bidang penulisan di satu pihak yang lain. Ibnu ‘Arabi dikaitkan dengan wahdat al-wujud walau pun beliau sendiri didapati tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Pro dan kontra terhadap tokoh ini sungguh menarik Ia melibatkan dua pandangan yang cukup diametrikal. Golongan yang pro menganggap beliau sebagai wali Allah manakala golongan yang kontra pula menganggap beliau kufur dan zindiq. Dalam bidang penulisan Ibnu ‘Arabi merupakan orang yang pertama merakamkan penjelasan dalam bentuk penulisan yang sistematik dan terperinci tentang doktrin dan ajaran ilmu tasawuf.

Kandungan.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Riwayat Hidup.

Bab 2. Sumber-Sumber Pengilmuan.

Bab 3. Hasil-Hasil Tulisan.

Bab 4. Kontroversi Sekitar Peribadi Dan Metodologi Penulisan.

Bab 5. Pengaruh Dan Kepentingan.

Lampiran a. Wahdat al-Wujud Dari Sudut Pandangan Ibnu ‘Arabi.

Lampiran b. Istilahat al-Sufiyyah.

Glosari.

Bibliografi.

Indeks.

Multaqa Istana Alaeddin Bandar.


Tajuk Multaqa Istana Alaeddin Bandar.
Penerbit: Kolej Universiti Islam Antarabangsa.

Kandungan.

Makalah 1. Ulama-Ulama Di Serambi Istana Alaeddin.
> Hj. Wan Mphd Saghir Abdullah.

Makalah 2. Sanad Keilmuan Syeikh Ahmad Al-Fathani Dan Ulama Di Selangor.
> Hj. Wan Mphd Saghir Abdullah.

Makalah 3. Metodologi Waqf Dan Ibtida’: Peranannya Dalam Memahami Al-Quran.
> Shaharuddin Bin Pangilun.

Makalah 4. Pendekatan Ash’ariyyah Dan Salafiyyah Dalam Memahami SIFAT Khabariyyah: Suatu Analisa Perbandingan.
> Azmil Bin Zainal Abidin.

Makalah 5. Abdullah Abbas Nasition Dan Sumbangannya Dalam Tafsir Al-Quran Di Nusantara.
> Zulkifli Hj. Yusoff & Mazlan Ibrahim.

Makalah 6. The Conception Of Da’wah In The Quranic Perspective.
> Zaini Jamaluddin.

Makalah 7. Shaykh ’Abd Al-Ra’uf Al-Fansuri Dan Tafsir Turjuman Al-Mustafid: Satu Catatan Ringkas.
> Zulkifli Bin Aini & Siti Zaharah Bt Abdul Hamid.

Makalah 8. Sejarah Kemunculan Dan Perkembangan Ilmu Tafsir Al-Quran.
> Sahlawati Bt Abu Bakar.

Selasa, 8 Mac 2011

Asas Falsafah Dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam.


Tajuk: Asas Falsafah Dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam.
Penulis: Prof. Dr Awang Sariyan.
Penerbit: Penerbitan Ilham Baru.

Buku Asas Falsafah Dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam merupakan kupasan terperinci tentang falsafah dan logika pemikiran Melayu yang menjadi asa kepada pembentukan jati diri bangsa Melayu. Islam telah unsur penganjak paksi tamadun Melayu daripada pemikiran yang bercampur baur antara fahaman animisme dengan unsur-unsur Hindu-Buddha yang tidak pula jelas jalur dan polanya dalam sistem dan pemikiran bangsa Melayu. Membaca buku ini akan menjernihkan pemikiran kita dalam memahami impian, pemikiran dan kebudayaan Melayu di Malaysia.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Kata Penerbit.

Pengenalan.

Bab 1. Falsafah: Sejarah dan Konsep Dasar.

Bab 2. Intl Sari Falsafah Barat.

Bab 3. Intl Sari Falsafah Islam.

Bab 4. Implikasi Falsafah terhadap Ilmu dan Pendidikan.

Bab 5. Falsafah Pendidikan Islam.

Bab 6. Falsafah Bahasa dan Pendidikan Bahasa dalam Rangka Pengislaman Ilmu.

Bab 7. Logika.

Bab 8. Falsafah dan Logika Melayu dalam Karya Persuratan.

Bab 9. Rumusan: Islam Penganjak Paksi Tamadun Melayu.

Nota Hujungan.

Bibliografi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...