JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 31 Mei 2012

Aspek-Aspek Aqidah Dan Perundangan Islam.


Tajuk: Aspek-Aspek Aqidah Dan Perundangan Islam.
Penulis: Dr. Subhi Salleh.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Malaysia.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Sejarah Ringkas Peraturan-peraturan Tamadun Sebelum Islam

Fasal 1. Sekilas Pandang Tentang Peraturan-peraturan Byzantine

Fasal 2. Sekilas Pandang Tentang Peraturan-peraturan Parsi

Fasal 3. Sekilas Pandang Tentang Tamadun Arab Sebelum Islam

Nota Kaki Bab 1

Bab 2. Sistem Akidah dan Perundangan

Fasal 1. Pengertian Institusi Islam

Fasal 2. Kegiatas-kegiatan Pemikiran Dalam Islam

Fasal Ketiga: Puak-puak Dalam Islam

Fasál 4. Aliran Khawarij

Fasal 5. Pendahuluan Tentang Aliran Muktazilah

Fasal 6. Aliran Mutazilah

Fasal 7. Golongan Asha’irah dan Maturidiyah

Fasal 8. Gambaran Tentang Ciri-ciri Kepercayaan

Fasal 9. Sejarah Ringkas Tentang Gerakan Ilmu Fiqh dan Perundangan

Fasal 10. Ciri-ciri Sistem Perundangan

Nota Kaki Bab 2.

Rabu, 30 Mei 2012

Tasawuf Dalam Neraca.


Tajuk: Tasawuf Dalam Neraca.
Penulis: Dr. Mustafa Ghalwasy.
Penerbit: Jasmin Enterprise.

Kandungan

Pengantar.

Aliran Pertama: Tasawuf Islam

Aliran Kedua: Tasawuf Tambahan

1. Tasawuf Sunni

2. Tasawuf Salafi

3. Tasawuf Falsafi

4. Tasawuf Isyraqi (fahaman iluminisme)

Pertama: Tasawuf Islam

Kedua: Tasawuf bukan Islam

Pentadwinan Tasawuf

Bagaimana kita mempelajari tasawuf?

Kaedah-kaedah kajian dalam tasawuf

Pertama: Tasawuf dan kaedah ilmu sosial

Kedua: Tasawuf dan kaedah ilmu jiwa

Ketiga: Tasawuf dan kaedah falsafah

Sekolah-sekolah kajian ilmiah dalam tasawuf

1. Sekolah Jerman

2. Sekolah Inggeris

3. Sekolah Perancis

4. Sekolah Sepanyol

Bab 1. Kedudukan Tasawuf Dalam Islam

a. Perbezaan antara ibda’ (penciptaan) dan tazawwuq (perasaan)

b. Menikmati kelazatan dengan taklif-taklif ciri khas kesufian

c. Sumber-sumber Tasawuf

d. Tujuan Tasawuf

e. Ukuran Tasawuf Islam

f. Tempat-tempat makrifah dalam hadith

g. Islam mengakui fikrah kesucian

h. Ihsan ialah Tasawuf dalam Islam

i. Tasawuf keadaan individu

j. Tasawuf dan penyembunyian (kitman)

k. Pengiklanan dalam tasawuf

l. Apakah tujuan dari pengiklanan ini?

m. Fatwa al-Ghazali

n. Orang-orang sufi menolak orang-orang yang bertasawuf

Bab 2. Definisi Tasawuf

a. Masalah akidah

b. Ibnu Khaldun dan definisinya tentang tasawuf

c. Gambaran Ibnu Khaldun tentang makna tasawuf

d. Mereka memahami jalan ini bahawa ia adalah tasawuf.

d. Pentafsiran at-Tusi terhadap nisbat kepada as-shuff

e. Tasawuf dan bila ia berbeza?

f. Definisi ini mengatakan Definisi-definisi umum tentang tasawuf

g. Takrif yang dibina atas sudut amali

h. Takrif yang dibina atas sudut akhlak

i. Takrif yang dibina atas fikrah kedudukan (almaqamat)

j. Takrif yang dibina atas keadaan-keadaan

k. Takrif yang dibina atas fikrah al-wusul atau kesampaian

l. Takrif yang dibina atas fikrah al-fana’

m. Tasawuf Umum

n. Tasawuf Islam

Bab 3. Bagaimana Mengenal Yang Arif

a. Wasilah-wasilah makrifah manusia

b. Makrifah wahyu

1. Peralatan makrifah wahyu

2. Sumber makrifah wahyu

3. Sumber kepercayaan bagi makrifah wahyu ini

4. Penilaian

c. Makrifah hissfah

1. Peralatan makrifah hissiyah

2. Sumber-sumber makrifah hissiyah

3. Sumber kepercayaan dalam makrifah hissiyah

4. Penilaian

d. Makrifah Akal

I. Peralatan makrifah akal

2. Sumber makrifah akal

3. Sumber kepercayaan dalam makrifah akal

4. Penilaian

e. Makrifah iluminisme atau penyinaran

1. Peralatan makrifah iluminisme

2. Sumber makrifah iluminisme

3. Sumber kepercayaan dalam makrifah iluminisme

4. Penilaian

Bab 4. Mujahadah Ahli Sufi

a. Makna keadaan-keadaan dan maqam-maqam

b. Makna maqam

c. Maqam dalam istilah ahli sufi

d. Makna keadaan

e. Perbezaan antara maqam dan keadaan

f. Maqam dari keadaan

g. Peringkat-peringkat maqam

1. Maqam pertama: Taubat

2. Maqam kedua: Sabar

3. Maqam ketiga: Redha

4. Maqam keempat: Zuhud

5. Maqam kelima: Fakir

6. Maqam keenam: Warak

h. Peringkat-peringkat keadaan

Bab 5. Masalah-Masalah Yang Ditolak Islam

a. Wahdah al-Wujud

1. Sejarahnya

2. Gambarannya

3. Bantahan atas wihdatul wujud

b. al-Hulul

c. al-Ittihad

d. al-Fana’

1. Bantahan atas al-Fana’

2. Penilaian umum

e. Tanasukh al-Arwah

1. Bantahan atas at-tanasukh

2. al-Quran membatalkan at-Tanasukh

3. Keterangan

f. Hakikat Muhamadiyah

1. Gambarannya

2. Bantahannya

g. Alam zarrah

1. Gambaran fikrah alam zarah

2. Bantahan atas fikrah alam zarrah

3. Pengarahan ayat perjanjian

Bab 6. Tasawuf Tambahan

a. Penuhanan iluminisme

b. Sifat ketuhanan iluminisme

c. Metode al-wusul (kesampaian) iluminisme

Tasawuf iluminisme

Tokoh-tokoh tasawuf iluminisme

a. Husain Bin Mansur al-Hallaj

1. al-Hallaj dan India

2. al-Hallaj dan Parsi

3. al-Hallaj dan Qaramitah

a. al-Hallaj dan aliran Plato baru (Kristian)

b. Kaedah wusul (kesampaian) di sisi al-Hallaj

c. Akidah-akidah batal di sisi al-Hallaj

d. Pembetulan

b. Jalaluddin Rumi

Hubungan Rumi dengan fikrah al-Hallaj

Bab 7. Tasawuf Falsafah

a. Tasawuf Ibnu Sina

1. Siapakah Ibnu Sina?

2. Hubungan Ibnu Sina dengan aliran-aliran asing

3. Mazhab Ibnu Sina dalam tasawuf

4. Hubungan manusia dengan makrifah ini di sisi Ibnu Sina

5. Gambaran makrifah al-Sinawiyah

6. Kaedah al-wusul di sisi Ibnu Sina

7. Peringkat al-wusul

8. Kritikan

9. Akidah-akidah di sisi Ibnu Sina yang ditolak Islam

1. Wahdat al-Wujud di sisi Ibnu Sina

2. Ibnu Sina dan fikrah al-fana’

3. Ibnu Sina dan at-tanasukh

4. al-Hulul di sisi Ibnu Sina

10. Penilaian umum

11. Keterangan umum

Bab 8. Tasawuf Islam

a. Ukuran sumber Islam

b. Tujuan tasawuf Islam

c. Ihsan istilah Islam

d. Mengapa kita meninggalkan istilah ihsan?

e. Fenomena Tasawuf Islam

f. Adakah iktikaf uzlah (pengasingan din) dari jemaah?

g. Salah faham tentang uzlah

h. Bantahan atas kesalah fahaman ini

i Kesimpulannya

j. Tasawuf Islam dan penerapannya

k. Berjayanya pembersihan tasawuf dari tambahan

1. al-Ghazali ahli sufi

m. Boleh jadi yang memudaratkan mendatangkan manfaat

Bab 9. Kedudukan al-Ghazali Dan Zamannya

a. Kehidupannya

b. Keyatiman al-Ghazali

c. al-Ghazali menuntut di sekolah An-Nazzamiyah

d. Pelajarannya

e. al-Ghazali Hujjatul Islam

f. Zamannya

g. Kesimpulan

h. Sakitnya yang mendadak

i. Uzlahnya

j. Kaedah tasawuf setelah kajian

k. Syak jalan kajian dan ikhtiar

1. Ilham permulaan tasawuf

m. Jalan kejayaan

n. Permulaan jalan kesufian al-Ghazali

1. Menara Damsyik

2. Buah khalwat dan mujahadah

3. Ahli tasawuf terpengaruh dengan al-Ghazali

4. Adakah al-Ghazali mempunyai syeikh

o. Kesan nas-nas yang memudaratkan ini

p. al-Ghazali menceritakan tentang latihannya

p. Pusat tasawuf Islam

q. Peringkat-peringkat tasawuf di sisi al-Ghazali

r. Sikap al-Ghazali dari perkataan-perkataan alhululiyah

s. Adz-dzauq pengantar tasawuf:

t. Pembahagian ilmu-ilmu di sisi al-Ghazali

u. Pendapat al-Ghazali terhadap orang yang mengingkari tasawuf

v. Hubungan antara hakikat dan syariat

w. Tanda-tanda kesufian

x. Penutup

Selasa, 29 Mei 2012

Syiah Mazhab Ke-5?.


Tajuk: Syiah Mazhab Ke-5?.
Penuelenggara: Prosedin Seminar.
Penerbit:Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor Dan Wilayah Persekutuan (BPPI)

Kandungan

Sepatah Kata Daripada Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia

Pengantar Daripada Pengarah Pusat Pengajian Umum

Bahagian Kertas Kerja Dan Soaljawab

1. Bahaya Syiah Kepada Aqidah, Syariah, Ahlak, Ummah Dan Negara
> Muhammad Asri Yusof

2. Soalan Peserta Dan jawapan oleh Muhammad Asri Yusof.

3. Soalan Peserta Dan Jawapannya Bagi Kertas Kerja: Perkembangan Syiah Di Indonesia” (Kertas kerja tidak diterima).
> Dr. Mohd Nabahan Hussien

4. Ahl Bayt Menurut Pandangan Sunnah dan Syiah
> Wan Zahidi Wan Teh

Surat Layang “Markaz Ahli Bayt”

5. Soalan Peserta Dan Jawapannya oleh Wan Zahidi Wan Teh

6. Keadilan Sahabat Menurut al-Quran dan al-Sunnah
> Prof. Madya Dr. Huda Muhsin

7. Soalan Peserta Dan Jawapan oleh Prof. Madya Dr. Huda

8. Soalan Peserta Dan Jawapa bagi Kertas Kerja

Perkembangan Syiah di Thailand (Kertas kerja tidak diterima)
> Hussin Maleloh

9. Pandangan Imam Khomeini dalam Kitab Hukumatul Islamiyyah dan Kitab Kasyf al-Asrar
> Mahmud Daud

10. Soalan Peserta Dan Jawapan oleh Mahmud Daud

11. Soalan Peserta Dan Jawapan oleh Ahli-Ahli Panel.

12. Soalan Bertulis Daripada Peserta Seminar.

13. Cadangan Bertulis Daripada Peserta Seminar.

Bahaguan Bacaan Latar Dan Bahan Rujukan

14. Gerakan Syiah di Nusantara Kini
> Muhammad Rivai Batubara

15. Aqidah Syiah Yang Bercanggah Dengan Islam
> Muhammad Asri Yusoff

16. Gambar Buku-Buku Rujukan Dalam Bahasa Malaysia dan Dalam Bahasa Arab.

17. Buku-Buku Rujukan Penting Bagi Masalah Syiah Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa

18. Buku-Buku Rujukan Penting Bagi Masalah Syiah Dalam Bahasa Arab

19. Keratan Daripada Utusan Malaysia 25hb Feb.1993 bertajuk, “Pengaruh Syiah harus disekat”’

“Syiah tidak perlu disebar”-Nik Aziz

20. Keratan daripada Utusan Malaysia 2hb Mac 1993 bertajuk, “Pendukung Syiah dikenal pasti. ...“

“Pendukung Syiah dikenalpasti”

21. Keratan daripada Berita Harian 8hb Mac 1993 bertajuk, “Amerika Rancang Lindungi Syiah”.

Isnin, 28 Mei 2012

Kontrovers Kerajaan Perpaduan Dan 16 September.


Tajuk: Kontrovers Kerajaan Perpaduan Dan 16 September.
Penyelenggara: Hafiz Baqi. :
Penerbit: Media Icon Sdn. Bhd.

Kandungan

Bahagian 1: Kerajaan Perpaduan

Bab 1. Kerajaan Tanpa Pembangkang Untuk Kepentingan Negara

Bab 2. Mampukah Pendekatan Baru Membina Semula Keutuhan Perpaduan Nasional?

Bab 3. Ke Arah Politik Perdamaian Semula

Bab 4. Mematangkan Politik Bangsa Dan Negara

Bab 5. Politik, Perjuangan Dan Kerajaan Perpaduan

Bab 6. Kerajaan Perpaduan Cadangan Yang Ibarat 'Masuk Lubang Ular’ Dua Kali

Bab 7. Mengenali Idea Presiden PAS

Bab 8. Menilai Gagasan Kerajaan Perpaduan

Bab 9. Antara Jalan Pintas Dan Anjakan Paradigma

Bab 10. Kerajaan Perpaduan: PAS Parti Dakwah Bukan Sekadar Parti Politik

Bab 11. Kenapa Takut Dengan Idea Kerajaan Perpaduan?

Lampiran 1. Ku Li Gariskan Gagasan Kerajaan Perpaduan

Bahagian 2.16 September

Bab 1. 16 september: Antara Realiti Dan Gimik Anwar Ibrahim

Bab 2. Tarikh Keramat Menjanjikan Kemungkinan

Bab 3. 16 September Penantian Penuh Debaran

Bab 4. Mungkinkah Berlaku Tsunami Besar Politik

Bab 5. 16 September Tarikh Berhantu Bagi Umno/BN

Bab 6. PAS Alui Perbezaan Pendapat Ketara

Bab 7. Benarkah MP BN Sertai Pakatan

Bab 8. 16 September: Analisis Mustafa Ternyata Benar

Bab 9. Komen A Kadir Jasin

Lampiran 2. Kenyataan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada Hari 16 September

Lampiran 3. Pembentukan Kerajaan Baru 16 September Terlalu Lewat

Lampiran 4. Pakatan Rakyat Sudah Memenuhi Syarat PAS

Ahad, 27 Mei 2012

Pensejarahan Awal Islam.


Tajuk: Pensejarahan Awal Islam.
Penulis: Wan Yahya Wan Ahmad.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Pengenalan

Prakata

Transliterasi

Bab 1. Perkembangan Penulisan Sejarah

Pengertian Sejarah Islam

Faedah Mempelajari Sejarah

Sejarah di Kalangan Arab Jahiliah

Asas Penulisan Sejarah Islam

Sejarah Setelah Kemunculan Islam

Bab 2. Madrasah Madinah. Urwah Bin al-Zubayr Al-ZuhrT

Bab 3. Madrasah Iraq

Bab 4. Tokoh Sejarah Peringkat Awal

Abdan Bin Uthman

Shurahbil Bin Sa’d

Wahb Bin Munabbih

Bab5. Tokoh Sejarah Abad ke-2 H

’Asim Bin Umar Bin Qatddah

Abdullah Bin Abu Bakar

Musa Bin Uqbah

Ma’mar Bin Rashid

Muhammad Bin Ishak

Muhammad Bin Umar

Abu Mikhnaf Litbin

Yahya Awanah Bin al-Hakam

Sayf Bin Umar

Nasr Bin Mazahim

Ali Bin Muhammad al-Madaini

Ban 6. Ahli Sejarah Zaman Abbasiyyah Kedua

Khalifah Bin Khayyat

Ibn Qutaybah al-Dinawari

al-Balddhuri

Abu Hanifah al-Dinawari

al-Ya’qubi

al-Tabari

al-Mas’udi

Ban 7. Rujukan Utama Sejarah Islam

Kutub al-Ansab

Kutub al-Tabaqãt

Kutub al-Buldn (Geografi)

Kutub al-Ad’a

Buku Tentang Ukiran dan Matawang dan juga Dokumen

Bab. 8 Kesimpulan

Senarai Rujukan

Indeks

Sabtu, 26 Mei 2012

Benteng-Benteng Penahan: Satu Upaya Dalam Membela Para Sahabat.


Tajuk: Benteng-Benteng Penahan: Satu Upaya Dalam Membela Para Sahabat.
Penulis: Ibnu ’Arabi al-Qadhi
Penerbit: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.

Pengantar

Biodata Pengarang

Data-Data Yang Dijadikan Fakta Sejarah

Data Tertulis Pertama

Data Tertulis Kedua

Data Tertulis Ketiga

Mukaddimah Keempat

> Syeikh Mahmud Mandi Istanbuli

Nota Hujung

Mukaddimah Kelima

> Syeikh Al-Alamah Syeikh Muhibuddin al-Khatib

Nota Hujung

Mukaddimah Keenam

> Ibnu ’Arabi Al-Qadhi

Nota Hujung

Bab 1. Benih-Benih Perpecahan Umat

Nota Hujung

Bab 2. Beberapa Benteng Penahan Perpecahan

Nota Hujung

Bab 3. Berbagai Propaganda Dan Khabar Palsu Yang Membawa Kehancuran

Nota Hujung

Bab 4. Fakta-Fakta Kuat Sebagai Benteng Panahan Kehancuran

Nota Hujung

Bab 5. Pembaiatan Khalifah Ali Bin Abi Talib r.a

Nota Hujung

Bab 6. Di Ambang Perpecahan

Nota Hujung

Bab 7. Kembali Ke Arah Perpaduan

Nota Hujung

Bab 8. Di Ambang Pintu Kehancuran

Api Peperanganpun Berkobar Tidak Dapat Dielakkan

Nota Hujung

Bab 9. Tahkim Daumatul Jandal Yang Membawa Fitnah Dan Perpecahan

Nota Hujung

Bab 10. Fakta Sahih Yang Menjermihkan Sejarah Dan Sebagai Pembelaan Ke Atas Sahabat

Nota Hujung

Bab 11. Perpecahan Umat Berpunca Dari Angkara Pelampau Syiah Yang Banyak Berdusta

Nota Hujung

Bab 12. Usaha Memurnikan Sejarah Yang Tercemar Adalah Satu Upaya Ke Arah Kecemerlangan

265 Perpecahan

Ke Arah Perpecahan

Catatan Penting 1.

Catatan Penting 2

Perpecahan

Nota Hujung

Bab 13. Mencari Perlindungan Di Bawah Bendera Perpaduan

Tambahan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Duka Cita Yazid Kerana Terbunuhnya Husain Dan Perlakuan Yazid Terhadap Keluarganya

Bencana Ke Atas Ahli Bait Berpunca Dari Angkara Golongan Syiah

Apakah Yazid Bertanggungjawab Ke Atas Pembunuhan Husain Bin Ali r.a.

Nota Hujung

Jumaat, 25 Mei 2012

Memoir Tragedi Memali.


Tajuk: Memoir Tragedi Memali.
Penulis: Riduan Mohd Nor Dan C.N Afghani.
Penerbit: Jundi Resources Sdn Bhd.

Kandungan.

1. Memali yang memahat luka

2. Masa dan latar belakang peristiwa

3. Latar Belakang Peristiwa Memali Dekad Kebangkitan Islam yang menggugah Regim

4. Langit menyerap doa kita

5. Madrasah Islahiah Semakin Berkembang

6. Madrasah Islahiah Penerus Cita-cita As-Syahid

7. Beliau adalah ikon penentangan ISA

8. Murabbi yang mempunyai keteladan yang mulia

9. Di tuduh Bughah: Pengertian Bughah dan sanggahan terhadap tuduhan

10. Ustaz Fadhil Noor dan Memali

11. Tokoh-tokoh idola Ustaz Ibrahim Libya

12. Membedah ikon utama Ustaz Ibrahim Libya

13. Memoir Tragedi Memali

14. Peristiwa Charok Putih

15. Panggilan Muslimah

16. Malam perpisahan

17. Sarapan pagi-Gas dan peluru

18. Peristiwa di Kem PPH Sungai Petani

19. Mimpi di penjara Alor Setar

20. 17 hari di Kem PPH

21. Di tipu dan di tipu lagi

22. Ziarah dan doa kekasih

23. Biodata ringkas Mat Piah Yunus

24. Hubungan dengan As-Syahid Ibrahim Libya

25. Satu penantian seribu harapan

26. Perjuangan Assyahid Ibrahim Libya dari kacamata Pak Teh

27. Galeri Memali

Bibliografi

Khamis, 24 Mei 2012

Sejarah Dan Tamadun Islam.


Tajuk: Sejarah Dan Tamadun Islam.
Penulis: Dr. Abdul Rahman Abdullah
Penerbit: Pustaka Darulsalam.

Kandungan

Muqaddimah

Bahagian 1. Sejarah Islam

Bab 1. Permulaan Sejarah Islam

Kejadian Alarn

Kisah Para Nabi

Kelahiran Tamadun Nabawi

Bab 2. Bangsa Arab Sebelun Muhannad (s.a.w.)

Kerajaan Arab

a. Kerajaan Selatan

b. Kerajaan Utara

c. Kerajaan Tengah

Masyarakat Jahiliah

a. Aspek Agama

b. Aspek Moral

c. Aspek Sosial

d. Aspek Ekonomi

e. Aspek Politik

f. Aspek Kesusasteraan

Bab 3. Sirah Nabi Muhammad (s.a.w.)

Bukti-bukti Kenabian Muhammad

a. Bukti daripada Taurat dan Injil.

b. Bukti daripada sifat al-Sadiq al-Amin.

c. Bukti daripada Mukjizat Berita Ghaib

d. Bukti daripada Mukjizat al-Quran.

Pembentukan Aqidah Islam Di Makkah

a. Penentangan Kaum Bangsawan dan

Cara Nabi Menghadapinya b. Sebab-sebab Penentangan

Peristiwa Israk Dan Mikraj

Hijrah Dalam Sejarah Islam

a. Pengertian Hijrah

b. Sebab-sebab Hijrah

c. Kepentingan Hijrah

Perlaksanaan Syariat Islam Di Madinah

a. Pembentukan Masyarakat Islam

b. Pembentukan Negara Islam

c. Pentadbiran Negara Islam Madinah

d. Hukum-hukum Islam di Madinah

Jihad Di Jalan Allah

a. Pengertian Jihad

b. Cabaran Golongan Munafiqin dan Yahudi

c. Ghazwah dan Sariyah

Bab 4. Kemulian Khulafa’ al-Rasyidin

Masalah Khilafah

a. Aliran-aliran Faham Tentang Khilafah

b. Sistem Pemilihan Khalifah

Abu Bakar Al-Siddiq (623-634 M)

a. Gerakan-gerakan Ketenteraan

b. Sejarah Pembukuan al-Quran

Umar Al-Khattab (634-644 M)

a. Dasar Pentadbiran

b. Gerakan Futuhat

Uthman Bin Affan (644-656 M)

a. Pemberontakan pada Zaman Uthman

b. Jasa-jasa Uthman

Ali Bin Abu Talib (656-661 M)

a. Bermulanya Perang Saudara Dalam Sejarah Islam

b. Kontroversi Zaman Khulafa’ al-Rasyidin

Bab 5: Kerajaan Bani Umayyah

Bermulanya Sistem Monarki Dalarn Sejarah Islam

Khalifah-khalifah Bani Umayyah

a. Muawiyah Bin Abu Sufyan (661-680 M)

b. Yazid Bin Muawiyah (680-683 M)

c. Muawiyah Bin Yazid (683 M)

d. Marwan al-Hakam (683-685 M)

e. Abdul Malik Bin Marwan (685-705 M)

f. Al-Walid Bin Abdul Malik (705-715 M)

g. Sulaiman Bin Abdul Malik (715-717 M)

h. Umar Bin Abdul Aziz (717-720M)

i. Yazid Bin Abdul Malik (720-724 M)

j. Hisyam Bin Abdul Malik (724-743 M)

k. Al-Walid Bin Yazid (743-744 M)

1. Yazid Bin al-Walid (744 M)

m. Ibrahim Bin al-Walid (744 M)

n. Marwan Bin Muhammad (744-750 M)

Gerakan Futuhat (Pembukaan)

a. Pembukaan di Asia (Rom, India dan China)

b. Pembukaan di Afrika (Utara)

c. Pembukaan di Eropah (Sepanyol dan Perancis)

Bab 6. Kerajaan Bani Abbasiah

Kenaikan Bani Abbasiah

Zaman Keagungan Abbasiah

a. Abul Abbas al-Saffah (750-754 M)

b. Abu Jaafar al-Mansur (754-755 M)

c. Muhammad al-Mandi (755-782 M)

d. Musa al-Hadi (782-786 M)

e. Harun al-Rasyid (786-808 M)

f. Al-Amin (808-813 M)

g. Al Makmun (813-833 M)

Zaman Kemunduran Abbasiah

a. Al Muktasim (833-842 M)

b. Al Wathiq (842-847 M)

c. Zaman Kekuasaan Bangsa Turki

d. Zaman Kekuasaan Bani Buwaih

e. Zarnan Kekuasaan Bani Seljuq

Bab 7. Kerajaan-Kerajaan Lain Semasa Dan Selepas Kejatuhan Bani Abbasiah

Semasa Zaman Abbasiah

a. Kerajaan Bani Umayyah Di Sepanyol

b. Kerajaan Idrisiyah

c. Kerajaan Aghlabiyah

d. Kerajaan Tahiriyah

e. Kerajaan Saffariyah

f. Kerajaan Samaniyah

g. Kerajaan ruluniyah

h. Kerajaan Ikhsyidiyah

i. Kerajaan Hamdaniyah

j. Kerajaan Zanki

k. Kerajaan Fatimiyah

1. Kerajaan Ayyubiyah

m. Kerajaan Khawarizm

Selepas Zaman Abbasiah

a. Kerajaan Mamluk

b. Kerajaan Mongol Ilkhan

c. Kerajaan Turki Uthmaniyah

d. Kerajaan Arab Saudi

Bab 8. Keruntuhan Daulah-Daulah Islamiyah

Faktor Dalaman

a. Kerosakari Akhlak Golongan Atasan

b. Pengkhianatan Kaum Syiah

Faktor Luaran

a. Keganasan Kaum Yahudi

b. Keganasan Kaum Kristian (Salib)

c. Keganasan Kaum Mongol (Tartar)

Bahagian 2. Tamadun Islam

Bab 9. Konsep Asas

Takrif Tamadun

Ciri-ciri Tarnadun

Sumber Tamadun

Bab 10. Tamadun Iman

Teladan Para Nabi

Teladan Para Sahabat

Teladan Para Salihin

Bab 11. Tamadun Ilmu (1) Ilmu Naqliyyah

Pertumbuhan Ilmu Naqliyyah

Perkembangan Ilmu Nasiliyyah

a. Ilmu Tafsir

b. Ilmu Hadith

c. Ilmu Kalam

d. Ilmu Fiqh

e. Ilmu Tasawuf

Bab 12: Tamadun Ilmu (2) Ilmu Aqliyyah

Pertumbuhan Ilmu Agliyyah

a. Proses Asimilasi

b. Kegiatan Penterjemahan

Perkembangan Ilmu Aciliyyah

a. Ilmu Falsafah

b. Ilmu Sains dan Perubatan

c. Ilmu Sejarah

d. Ilmu Alam

e. Kesenian

Bab 13. Tamadun Amal (1): Fardhu ‘Ain.

Konsep Ibadah

Konsep Akhlak

Bab 14. Tamadun Amal (2): Fardhu Kifayah

Sistem Pendidikan

Sistem Sosial

Sistem Ekonomi

Sistem Politik

Bahagian 3. Peluasan Sejarah Dan Tamadun Islam

Bab 15: Islam Di Eropah

Kerajaan Sepanyol Dan Sicily

Kerajaan Umayyah di Sepanyol

Tamadun Islam di Sepanyol

Kerajaan Sicily

Pengaruh Islam Terhadap Kelahiran

Renaisans Tamadun Islam Di Eropah

Bab 16: Islam Di India

Sejarah Awal

a. India Sebelum Kedatangan Islam

b. Kerajaan Ghaznawiyah (976-1186 M)

Kesultanan Delhi

a. Kerajaan Ghori (1186-1206M)

b. Kerajaan Mamluk (1206-1290 M) 482 ix

c. Kerajaan Khilji (1290-1316M)

d. Kerajaan Tughluq (1316-1398M)

Dasar Pentadbiran Kerajaan Delhi

Kejatuhan Kesultanan Delhi

a. Faktor Dalaman

b. Faktor Luaran

Kesultanan Moghul

a. Babur (1494-1530 M)

b. Humayan (1530-1556 M)

c. Akbar (1556-1605 M)

d. Jahangir (1605-1627 M)

e. Syah Jahan (1628-1658 M)

f. Aurangzeb (1659-1707 M)

Dasar Pentadbiran Kerajaan Moghul

Kejatuhan Kerajaan Moghul

Tamadun Islam Zaman Moghul

a. Kegiatan Ilmu

b. Gerakan Ulama

1. Syeikh Ahmad Sirhindi (1563-1623 M)

2. Syah Waliullah al-Dihlawi (1703-1762 M)

3. Sayyid Ahmad Syahid (1786-1931 M)

Bab 17: Islam Di Asia Tenggara

Proses Pengislaman

Kerajaan-kei ajaan Muslim

a. Kepulauan (i): Sumatera

b. Kepulauan (ii): Jawa

c. Kepulauan (i): Kalimantan/Borneo

d. Kepulauan (iv): Filipina

e. Semenanjung Tanah Melayu

f. Tanah Besar

Tamadun Islam Di Asia Tenggara

a. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

b. Kesenian dan Hiburan

c. Bahasa dan Sastera

Bibliografi

Rabu, 23 Mei 2012

Pemikiran Muhammad al-Ghazali Dalam Bidang al-Quran Dan al-Sunnah.


Tajuk: Pemikiran Muhammad al-Ghazali Dalam Bidang al-Quran Dan al-Sunnah.
Penulis: Rumaizuddin Ghazali.
Penerbit: Universiti Sains Islam Malaysia.

Kandungan

Penghargaan

Kata Pengantar

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Sejarah Hidup, Peribadi dan Perjuangan

Latar Belakang dan Pendidikan

Kegiatan Penulisan dan Kerjaya

Pengaruh Pendidikan dan Penulisan

Pendirian Muhammad al-Ghazali dan Kegigihannya di Mesir dan Dunia Arab

Keistimewaan Muhammad al-Ghazali

Meninggal Dunia dan Pujian Ulama Terhadapnya

Penerbitan Buku

Sumber-sumber Pemikiran dan Usul 20

Muhammad al-Ghazali sebagai Pemikir

Kesimpulan

Bab 2. Pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam Bidang al-Quran

Penerbitan Buku Bidang al-Quran

Buku Nazarat fi al-Quran

Buku Muhawar al-Khamsah li al-Quran

Buku Kayfa Nata amal Maa al-Quran

Buku Nahw al-Taftir al-Mawdu’iyy

Buku Kayfa Nata’amal Ma’a al-Quran Karangan Yusuf al-Qaradawi: Satu Perbandingan

Kesimpulan

Bab 3. Nasakh, I’jaz dan Tafsir al-Mawdu’iyy pada Pandangan Muhammad al-Ghazali

Nasakh pada Pandangan Muhammad al-Ghazali

Pandangan Muhammad al-Ghazali Mengenai Nasakh

Nasakh yang Keterlaluan pada Pandangan Muhammad al-Ghazali

I‘jaz pada Pandangan Muhammad al-Ghazali

Pandangan Muhammad al-Ghazali Mengenai I’jaz

Tafsir al-Mawdu’iyy Menurut Muhammad al-Ghazali

Tafsir Al-Mawdu’iyy (Tafsir Tematik)

Kesimpulan

Bab 4. Pandangan Muhammad al-Ghazali mengenai al-Sunnah

Pengertian al-Sunnah

Pandangan Muhammad al-Ghazali mengenai Hadith Mutawatir dan Hadith Ahad

Pendapat Wajib Beramal dengan Hadith Ahad

Pendapat Tidak Wajib Beramal dengan Hadith Ahad

Pandangan Ulama mengenai Hadith Ahad

Hadith Ahad: Satu Analisa

Pemikiran Muhammad al-Ghazali mengenai al-Sunnah

Kaedah-kaedah Memahami al-Sunnah

Penggunaan Hadith Dhatf

Tanda-tanda Hadith Palsu

Kesimpulan

Penutup

Bibliografi

Indeks

Selasa, 22 Mei 2012

Konsep Tauhid Syeikh Ahmad Sirhindi.


Tajuk: Konsep Tauhid Syeikh Ahmad Sirhindi.
Penulis: Dr. Burhan Ahmad Faruqi.
Penerbit: Pustaka Muda Sdm. Bhd.

Kandungan.

Sepatah Kata.

Pendahuluan.

Konsep Tsuhid Menurut Pandangan Syeikh Ahmad Sirhindi.

Teori Syeikh Ahmad Sirhindi Tentang Kejadian Makhluk.

Syeikh al-Akhbar Ibnu 'Arabi.

Wahdat al-Wujud Syeikh al-Akhbar Ibnu 'Arabi.

Kritik Terhadap Konsep Wahdat al-Wujud.

Rujukan.

Isnin, 21 Mei 2012

Menangani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah.


Tajuk: Menangani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah.
Penulis: Mustaffa Kamil Ayub.
Penerbit: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Kata Pengantar

Mukadimah

Bab 1. Misi Dan Visi Perjuangan

Sejarah dan Perubahan

Pemantapan Visi dan Misi

Bab 2. Peranan Generasi Muda Dalam Kebangkitan Ummah

Kebangkitan Ummah

Asas-Asas Penyertaan dan Kefahaman

Sejarah dan Kesinambungan Perjuangan

Pandangan Pembangunan dan Tamadun

Fenomena Umat Kini

Pembinaan Peribadi Muslim

Generasi Tahun 2000 dan Abad 21

Peranan dan Perubahan yang Perlu Digerakkan

Bab 3. Pendidikan Generasi Pada Zaman Rasulullah Dan Cabaran Masa Kini

Asas Pendidikan Rasulullah (s.a.w.)

Dimensi Didikan Baginda (s.a.w. )

Proses Didikan

Manifestasi Didikan

Pendidikan Rasulullah dan Hubungannya dengan Masa Kini

Bab 4. Pendidikan Generasi Berilmu Penggerak Tamadun.

Apakah Budaya Ilmu

Kepentingan Budaya Ilmu

Ciri-Ciri Budaya Ilmu

Penghayatan di Kalangan Generasi Muda

Faktor-Faktor Penghambat

Membina Generasi Muda Berilmu

Langkah-Langkah ke Arah Pemupukan Budaya Ilmu

Bab 5. Membina Kecemerlangan Ilmu Masa Kini Dalam Tradisi Tamadun Islam

Ilmu-Ilmu Tulen

Ilmu Tabii dan Eksperimental

Ilmu-Ilmu Gunaan

Bab 6. Menangani Aliran Pemikiran Dalam Persoalan Realiti Dan Konsep Nilai

Pandangan Dunia Islam

Hubungan Antara Realiti Mutlak dan Realiti Relatif

Sistem Nilai

Bab 7. Akhlak Islamiah: Cabaran Masa Kini Dan Proses Pembentukannya

Takrif dan Pengertian Akhlak

Kepentingan Akhlak Mulia

Beberapa Punca Masalah dan Cabaran Masa Kini

Gejala-Gejala Masa Kini

Ke Arah Penyelesaian dan Strategi

Bab 8. Persoalan Akhlak Dalam Pendidikan Masa Kini

Pengertian Pendidikan dan Akhlak

Akhlak dan Pendidikan di Jepun

Reformasi Pendidikan di Jepun

Cadangan Reformasi Pendidikan di Negara-Negara Islam

Reformasi Pendidikan di Malaysia

Memupuk Akhlak Melalui Pendidikan

Bab 9. Membina Suasana Yang Sihat Bagi Penyuburan Nilai-Nilai Islam

Kepentingan Suasana Persekitaran

Dimensi Tugas Pentadbir

Langkah-Langkah yang Perlu Diambil

Bab 10. Kemahuan Insan Dalam Proses Mencapai Kemajuan

Kejadian Manusia dan Kedudukan Nafsu

Hubungan Nafsu dan Kernajuan

Daripada Beberapa Pendekatan Nafs dan Proses Pembelajaran

Bab 11. Motivasi Dan Kecemerlangan Akademik

Kurang Motivasi dan Langkah Penyelesaian

Motivasi dan Budaya Ilmu

Pembahagian Masa dan Pengurusannya

Teknik Pembelajaran

Persediaan Peperiksaan

Bab 12. Dinamika Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi

Definisi Organisasi

Prinsip-Prinsip Penting Organisasi

Beberapa Aspek Organisasi

Perancangan Organisasi

Bab 13. Pemantapan Masa Depan Perjuangan

Kesinambungan Perjuangan

Memperhebatkan Dakwah

Memperkemaskan Tarbiyyah

Kepimpinan dan Organisasi

Membina Hubungan dan Perpaduan

Isu-Isu Semasa

Bab 14. Remaja: Masalah, Cabaran Dan Peranan Ke Arah Pembangunan Negara

Imej Remaja Semasa

Menangani Cabaran dan Perubahan

Remaja dan Peluang Membina Kecemerlangan

Peranan Remaja dalam Pembangunan

Sikap Remaja dalam Menghadapi Masa Depan

Bab 15. Gerakan Islam Pembina Tamadun Ummah

Warisan Tamadun

Lintasan Sejarah

Kebejatan Tamadun Barat

Membina Tamadun Ummah

Kemelut Generasi Muda

Era Perjuangan

Matlamat Perjuangan

Pembinaan Budaya Ilmu

PKPIM dan Isu Semasa

Perkuatkan Tekad, Perhebatkan Amal

Bab 16. Peranan ABIM Dalam Menangani Cabaran Umat

Asas Pemikiran Perjuangan

Strategi Menangani Perubahan

ABIM dan Pengaruhnya

ABIM 20 Tahun

Bab 17. Budaya Kepimpinan Mutakhir Dan Penegasan Era Kepimpinan Abad 21

Susur Galur Perjuangan Politik Pelajar-Belia

Pelajar Sebelum Akta

Pelajar Selepas Akta

Cabaran Budaya Kepimpinan Semasa

Implikasi Kemelut Kepimpinan

Punca-Punca Kemelut Kepimpinan

Membina Masa Depan

Penegasan Era Kepimpinan Abad 21

Pengarahan dan Strategi Kepimpinan

Bab 18. Pembinaan Generasi Abad 21

Menyongsong Abad 21

Gerakan Pembinaan Generasi Abad 21

Cabaran-Cabaran Abad 21

Membinan Kualiti Generasi Abad 21

Era Kepimpinan dalam Menangani Perubahan

Agenda Pembinaan Generasi

Menangani Isu-Isu

TekadBersama

Bersama Meneruskan Perjuangan

Bab 19. Gagasan Perjuangan Ummah Dalam Orde Baru Dunia

Era Globalisasi dan Perubahan Dunia

Posisi Ummah dalam Arus Dunia Bipolar, Unipolar dan Multipolar

Cabaran Dunia Islam dan Orde Baru Dunia

Orde Baru Dunia Islam dan Kesinambungan Perjuangan Umat

Warisan Perjuangan Dunia Melayu

Menggerak Kemajuan Tamadun Masa Hadapan

Menangani Cabaran dan Perubahan

Gagasan Agenda Tindakan Abad 21

Bab 20. Era Perubahan Dunia Dan Agenda Generasi Muda

Cabaran Dunia Islam

Wawasan Pembinaan Tamadun

Potensi Rantau Alam Melayu

Penggemblengan Potensi Generasi Serantau dan Antarabangsa

Agenda Generasi Muda

Bab 21. Menggilap Wawasan Perjuangan

Falsafah dan Pengarahan Perjuangan Mahasiswa

Pergerakan Politik Pelajar / Mahasiswa Menjelang Tahun 2000

Pentadbiran Bersepadu Bertambah Mutu

Penyelesaian Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Perpaduan Kaum dan Hubungan Antara Agama

Sumbangan Sains Terhadap Tamadun Manusia

Islam dan Masyarakat Maju

Membanteras Penyakit Sosial Masyarakat

Wanita: Posisi dan Peranan dalam Pembangunan

Menangani Kepimpinan Dunia Islam

Lampiran

Resolusi

Rujukan

Ahad, 20 Mei 2012

Dinamika Dakwah Dalam Masyarakat.


Tajuk: Dinamika Dakwah Dalam Masyarakat.
Penyelenggara: Che Yusoff Che Mamat Dan Syamsul Bahri Andi Galigo
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungam

Penghargaan Ketua Jabatan

Pengantar Penyunting

Bab 1. Dakwah dan Akidah

Akidah Asas Kesempurnaan Insan
> Dr. Abdullah Muhammad Zin

Peranan Ahli Sunnah Dalam Membangunkan Dakwah Islamiah
> Syamsul Bahri Andi Galigo

Bab 3. Dakwah Dan Kepimpinan

Peranan Kepimpinan Bersepadu dan Seimbang dalam Membentuk Masyarakat Berkualiti
> Dr. Andek Masnah Andek Kelawa

Sifat-sifat Pendakwah Yang Terpuji
> Berhanundin Abdullah

Bab 3. Dakwah Dan Kemasyarakatan

Perubahan Sosial Menurut al-Quran
> Siti Rugayah Hj.Tibek

Prinsip Tanggungjawab Bersama Dalam Masyarakat Dari Perspektif Islam
> Othman Hj. Talib

Peranan Dakwah Dalam Reformasi Sosial
> Abdul Ghafar Hj. Don

Bab 4. Dakwah Dan Komunikasi

Prinsip-prinsip Pengucapan Awam Dan Khutbah
> Ahmad Asnawi Hj.Hassan

Implirnentasi Komunikasi Tanpa Lisan Dalam Dakwah
> Dr. Zulkifle AbdGhani

Bab 5. Dakwah Dari Pelbagai Fahaman

Ancaman Selcularisme Terhadap Pemerintahan Islam: Satu Kajian Terhadap Ithilafah Uthmaniyyah.
> Che Yusoff Che Mamat

Imprialisme British di Tanah Melayu dan Kesannya Kepada Dakwah Islamiah
> Fariza Md Sham

Jamaah Tabligh: Satu Penilaian Semula
> Muhammad Yusuf Khalid

Senarai Penyumbang

Sabtu, 19 Mei 2012

Salasilah Tun Habib Abdul Majid Bendahara Padang Saujana: (Tun Habib Abdul Majid Terbukti Berketurunan Raja-Raja Melayu Melaka Dan Zuriat Nabi Muhammad (s.a.w.).)


Tajuk: Salasilah Tun Habib Abdul Majid Bendahara Padang Saujana: (Tun Habib Abdul Majid Terbukti Berketurunan Raja-Raja Melayu Melaka Dan Zuriat Nabi Muhammad (s.a.w.).)
Penulis: Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohamad Dan(Tun) Suzana (Tun) Hj Othman
Penerbit: Syatariyyah Niaga Sdn. Bhd.

Prakata

Pengenalan

Bab 1. Tun Habib Abdul Majid berzuriat dari Rasulullah (s.a.w.)

Bab 2. Kaitan Tun Habib Abdul Majid dengan keturunan bendahara-bendahara Melaka / Johor Dan pertaliannya dengan Keluarga Diraja Melayu Melaka

Bab 3. Pertalian Tun Habib Abdul Majid dengan keluarga bendahara Johor; melalui perkahwinan nendanya Sayyid Zainal Abidin dengan puteri bendahara

Bab 4. Pertalian Tun Habib Abdul Majid dengan Raja-Raja Melayu Melaka dan keluarga bendahara Melaka; melalui susur galur bonda kepada Sayyid Zainal Abidin

Lampiran

Lampiran a. Hubungan Acheh-Johor dalam kurun ke 16 dan 17 M: Suatu Tinjauan dan keretakan hubungan diantara pihak istana dengan keluarga Bendahara Johor

Lampiran b. Keturunan Bendahara-Bendahara dan Raja-Raja Melayu Melaka dan Johor lama

Lampiran c. Transkrip Salasilah Muar dan Raja-Raja Temenggung Muar

Lampiran d. Peta Empayar Melaka dan Warisannnya

Lampiran e. Coretan Pengarang

Lampiran f.

Bibliografi

Jumaat, 18 Mei 2012

Melaka Pusat Penyebaran Islam Di Nusantara.


Tajuk: Melaka Pusat Penyebaran Islam Di Nusantara.
Penulis: Mohd Jamil Bin Mukmin.
Penerbit: Nurin Enterprise.

Kandungan

Daftar Peta

Kita Harus Pandai Belaiar Dari Sejarah
> Prof. A. Hasimy

Sekapur Sirih

Pengenalan

Bab 1. Nusantara Sebelum Kedatangan Islam

Bab 2. Kedatangan Islam Ke Nusantara

Bab 3. Kesultanan Melayu Melaka

Bab 4. Melaka Sebagai Pusat Penyebaran Islam Di Tanah Melayu

Bab 5. Melaka Sebagai Pusat Penyebaran Islam Di Wilayah-Wilayah Lain Di Nusantara

Bab 6. Melaka Sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan Islam

Bab 7. Pengaruh Islam Dalam Sistem Perundangan Melaka

Bab 8. Pembaharuan Yang Dibawa Oleh Islam Di Melaka Dan Wilayah-Wilayah Lain Di Nusantara.

Bab 9. Kedudukan Islam Di Malaysia Masa Kini Dengan Fokusnya Di Melaka

Bibliografi

Dafar Peta

1. Asia Tenggara, India dan China (Menunjukkan Perhubungan Awal)

2. Empayar Funan

3. Empayar Srivijaya

4. Empayar Majapahit

5. Pengembaraan Ibnu Batutah 1325-1354M

6. Empayar Melaka

7. Penyebaran Agama Islam Di Asia Tenggara

8. Melaka Sebagai Pusat Perdagangan Melayu Di Timur

9. Gambar Menunjukkan Peta Melaka Yang Bertarikh iahun 1676: Sumber Muzium Negara Malaysia

10. Empayar Acheh

11. Empayar Johor-Riau

12. Peta Negeri Melaka

Khamis, 17 Mei 2012

Tasawuf Falsafah Dan Wahdat al-Wujud Menurut Islam


Tajuk: Tasawuf Falsafah Dan Wahdat al-Wujud Menurut Islam
Penyelenggara: Proseding Seminar.
Penerbit: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor Dan Wilayah Persekutuan (BPPI)

Kandungan

Sepatah Kata Ketua Jabatan Usuluddin Akademi Islam Malaysia

Prakata

1. Nur Muhammad Menurut Islam
> Zakaria @ Mahmod Bin Daud.

Pendahuluan

Erti Nur Muhammad

Kisah Tentang Nur Muhammad

a. Pendapat Yang Menyokong

(i) Nur Muhammad makhluk mula-mula dijadikan

(ii) Makhluk seluruhnya dijadikan dari Nur Muhammad

(iii) Kerana Muhammad s.a.w. makhluk dijadikan

b. Pandangan Golongan Yang Menolak

Perbandingan Dalil dan Hujjah

Penutup

Rujukan

2. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Mahmod Daud

1. Ulasan oleh Ustaz Nasri Ilyas

Lampiran 1. Petikan artikel dari Berita Harian

Lampiran 2. Martabat Tujuh

Lampiran 3. Maulid Berzanji

3. Sumber Tasawuf Falsafi.
> Dr. Johari Mat.

1. Mukadimah

2. Definisi Tasawuf

2.1. Bahasa

2.2. Istilah

2.3. Beberapa Takrif Tasawuf

3. Kemunculan Tasawuf dan Perkembangannya

4. Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi

5. Sumber Tasawuf Falsafi

5.1. Sumber Islam (Quran dan Hadith)

5.2. Ilmu al-Kalam

5.3. Kristian

5.4. Agama Hindu

5.5. Yunani

6. Pemikiran dan Konsep-Konsep Baru di Dalam Tasawuf Falsafi

6.1. Takwil Isyari

6.2. Menggugur Taklif Syarak

6.3. Kesatuan Agama

6.4. Nabi Berterusan

Rujukan

4. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Dr. Johari Mat

5. Manhaj Ahli al-Sunnah al-Jama’ah.
> Ismail Omar.

1. Muqaddimah

2. Definisi Penting

3. Sejarah Timbulnya Penamaan Ahli al-Sunnah al-Jamaah

4. Manhaj Ahli al-Sunnah al-Jamaah

5. Keistimewaan Ahli Sunnah Dalam Peradaban Dan Akhlak Berdakwah Mengajak Kepada Pegangan al-Sunnah

6. Dasar Aqidah Ahli al-Sunnah al-Jamaah.

7. Sifat Umum Golongan Yang Terpisah Dari Ahli al-Sunnah al-Jamaah.

8. Hukum Terhadap Golongan Yang Bertentangan Dengan Ahli al-Sunnah al-Jamaah

9. Cara Ahli al-Sunnah al-Jamaah Berurusan Dengan Golongan Yang Menyeleweng

Rujukan

Jadual a. Perbandingan Aqidah Di Antara Ahli Sunnah al-Jamaah dan Ahli Tasawuf (Tarikat).

Jadual b. Keterangan Mazhab-Mazhab Di Dalam Masalah: Adakah Amalan Anggota Zahir Termasuk Dalam Definisi Iman.

Jadual c. Perbezaan Aqidah Di Antara Ahli Sunnah dan al-Asya’irah.

Jadual d. Ringkasan Perbezaan Antara Kepercayaan (Iktiqad) Ahli al-Sunnah al-Jamaah dan Syiah.

6. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Isnail Omar

7. Penyebaran Pemikiran Wahdat al-Wujud Di Nusantara
> Sirojuddin Aly

1. Pendahuluan

2. Dasar Pemikiran Wahdat al-Wujud

3. Wahdat al-Wujud Di Nusantara

3.1. Buku Syarab al-Asyiqin Karya Hamzah Fansuri

3.2. Buku Serat Wijd Hidayat Jati Karya Ronggowarsito

3.3. Kitab al-Durr al-Nafis Karya Nafis al-Banjari

3.4. Buku Serba Ringkas Berkenaan Tasawuf

3.5. Buku Manhalush Shafi Karta Syeikh Daud al-Fatani, terbitan Wan Mohd Shaghir

4. Wahdat al-Wujud Dari Segi Akidah Islam

5. Kqimpulan

Bibliografi

8. Soalan Peserta Dan Jawapan Oleh Sirojuddin Aly

Rabu, 16 Mei 2012

Ajaran Sesat.


Tajuk: Ajaran Sesat.
Penulis: Wan Mohd Azam Mohd Amin.
Penerbit: Penerbitan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Kandungan

Prakata.

Bab 1. Isu Dan Ancaman Ajaran Sesat.

Bab 2. Memuja Darah Dan Syaitan Dalam Muzik.

Bab 3. Darul Arqam.

Bab 4. Isma’iliyyah Dan Baha’iyyiah

Bab 5. Penyelewengan Dalam Konsep Nur Muhammad.

Bab 6. Penyelewengan Dalam Konsep Imam Mahdi.

Bab 7. Syiah Dan Ajaran Sesat Di Malaysia.

Bibliografi.

Lampiran 1.

Lampiran 2.

Indeks.

Selasa, 15 Mei 2012

Sains, Falsafah Dan Islam


Tajuk: Sains, Falsafah Dan Islam
Penulis: Dr. Sulaiman Nordin.
Penerbit: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Sepatah Kata Daripada Dekan

Prakata

Bab 1. al-Quran, al-Sunnah Dan Penemuan Sains

Sinopsis

Pendahuluan

Mukjizat Atau Bayyinat

Penemuan Dalam Bidang Kesihatan

Penyakit Boleh Berjangkit

Hakikat Taun Dan Peraturan Kuarantin

Hadith Bermaksud Penyakit Tidak Berjangkit

Kuman Bukan Sebab Utama Penyakit

Dua Aliran Pemikiran Bagi Peranan Kuman

Pendapat Sains Tentang Daging Babi

Perut Sebagai Sumber Penyalcit

Khamar(Alkohol) Dan Dadah (Narkotik)

Khamar

Menjaga Kesihatan Lebih Baik Daripada Berubat

Penemuan Dalam Bidang Astronomi

Ciptaan Planet Bumi Dan Langit

Alam Semesta Kini

Kejadian Alam Pada Hari Qiamat

Epilog

Nota

Lampiran 1. Arah Gerakan Setiap Galaksi

Lampiran 2. Perhubungan ”Jarak Antara Sebarang Dua Kumpulan Galaksi” Dengan Masa

Lampiran 3. Geraf Menunjukkan Perhubungan Antara Log Jisim Dengan Log Diameter Bagi Beberapa Saiz Jenis Kertas Minyak

Lampiran 4. Graf Menunjukkan Perhubungan Garis Lurus Antara Log Radius dan Log Jisim Bagi Galaksi-Galaksi.

Bab 2. Sains, Falsafah Dan Islam

Sinopsis

Falsafah Dan Maksudnya

Penggunaan Istilah Falsafah

Masalah Pensekularan

Konsep Tauhid Islam

Pengajian Sains

Sumber Ilmu

al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina

Ibnu Rushd Dan Aristotle

Kesimpulan

Epilog

Nota

Lampiran 1. Falsafah Yunani: Ringkasan

Lampiran 2. Tuhan Dan Kejadian Alam Menurut Abu Nasr Muhammad al-Farabi

Lampiran 3. Kejadian Alam Menurut Teori Emanasi al-Farabi. (Gambarajah)

Lampiran 4. Terjemahan Halaman 273 Buku Ibnu Sina berjudul An-Najah

Lampiran 5. Petikan Halaman 273 Daripada buku al-Najah dalam Bahasa Asal.

Bab 3. Semua Agama Percaya Adanya Tuhan

Pendahuluan

Islam, Falsafah, Ideologi dan Sains

Mentauhidkan Allah s.w.t.

Bagaimana Kita Mengiktirafkan KeEsaan Allah

Tauhid Ar-Rububiyyah

Tauhid Al-Uluhiyyah

Tauhid al-Asma’ al-Sifat

Aliran al-Jahmiah

Aliran al-Mutazilah

Aliran al-Asya’irah

Aliran Salafiah

Tauhid Dan Fikrah Semasa

Epilog

Nota

Lampiran 1. Pembahagian Sifat Dua Puluh

Bab 4. Kesan Renaisans Terhadap Perkembangan Pemikiran Eropah

Sinopsis

Pendahuluan

Takrif Renaisans

Tamadun Yunani

Tamadun Romawi

Perkembangan Agama Kristian

Raja Konstantin Romawi 118 Falsafah Yunani dan Agama Masehi

Institusi Rahbaniyah Gereja

Kedatangan Islam

Sebab-Sebab Renaisans

Gerakan Reformasi

Pensekularan Ilmu

Penutup

Nota

Bab 5. Pengislaman Sains: Suatu Penilaian Semula

Pendahuluan

Masalah Tidak Menteriflcan Sains’

Terif Sains

Nilai Dan Masalahnya

Pemikiran Sekitar Mentauhidkan Allah

Kumpulam Musyrik

Masalah Konsep Sains Tidak Neutral’

Paradigma Dan Masalahnya

Hakikat Dan Masalahnya

Gerakan Era Baru Dan Ajaran Sufi Hinduisme

Antara Teori Dan Fakta

Jenis -Jenis Sains

Falsafah Sains Dan Masalahnya

Penutup

Nota

Bab 6. Tafsir Dr. Maurice Bucaille Menyalahi Hadith Sahih Dan Ulama Silam

Pendahuluan

Masalah Fakta Sains

Kajian Dr. Bucaille Bukan Kajian Asli

Penciptaan Manusia Daripada Setitis Air Mani

Penciptaan Manusia Daripada Segumpal Darah

Kemungkinan Manusia Menguasai Angkasa Lepas

Nota

Indeks

Isnin, 14 Mei 2012

Kejadian Dan Keadaan Alam Semesta.


Tajuk: Kejadian Dan Keadaan Alam Semesta.
Penulis: Zakaria Awang Soh.
Penerbit: Berita Publication Sdn. Bhd.

Kandungan

Pengantar

Bab 1. Pendahuluan

Ilmu Pengetahuan

Falsafah Ilmu Sains Moden

al-Quran dan Ilmu Pengetahuan

Bab 2. Islam Dan Ilmu Pengetahuan

Pengenalan

Pembahagian Ilmu Pengetahuan

Pegangan Tentang Ilmu Pengetahuan

Sifat dan Perkembangan Ilmu

Kepentingan Ilmu

Kesimpulan

Bab 3. Wujud Nalar Alam Semesta

Pengenalan

Keadaan Alam Semesta

Keadaan Alam Semesta seperti digambarkan dalam Al-Quran

Gambaran Umum tentang Kosmos

Tujuan Alam Semesta dicipta

Tempoh Kewujudan Alam Semesta

Punca Ciptaan

Kesimpulan

Bab 4. Wujud Tekun Alam Semesta

Pengenalan

Pandangan Sepintas La lu

Keadaan dan Lakuan Sistem Suria

Keadaan dan Lakuan Galaksi Kita (Milky Way)

Biografi Alam Semesta

Bentuk Galaksi

Sifat yang Wujud di Ruang Alam Semesta

Bentuk dan Umur Alam Semesta

Kesimpulan

Bab 5. Penciptaan Alam Semesta

Alam Semesta dan Kesedaran Mutlak

Konsep dan Struktur Maujud

Kejadian Alam Semesta

Teori berkaitan kejadian alam semesta

Asal-mula alam semesta

Perkembangan pembentukan

Kesimpulan

Bab 6. Sifat Wujud Alam Semesta

Pengenalan

Sifat Nalar Alam Semesta

Permulaan dan akhiran alam semesta

Baik dan sempurna

Berkeadaan seimbang

Sifat Dinamik Alam Semesta

Alam yang berkembang

Kesimpulan

Penutup

Pengenalan

Penghayatan Ilmu Pengetahuan

Kesimpulan

Glosari

Rujukan

Jumaat, 11 Mei 2012

Hadith-Hadith Palsu Dalam Mustadrak al-Hakim


Tajuk: Hadith-Hadith Palsu Dalam Mustadrak al-Hakim
Penulis: Mohd Mustaqim Mohd Razif.
Penerbit: Univesiti Sains Islam Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Fasal 1. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Fiqh Dan Hukum-Hukum.

Bab Solat

Bab Haji

Bab Berjual Beli

Bab Perkahwinan

Bab Hukum-Hukum

Bab Makanan

Bab Pakaian

Bab Hukuman Jenayah

Fasal 2. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan al-Quran, Adab Dan Nasihat

Bab Kelebihan Al-Quran

Bab Tafsir Al-Quran

Bab Taubat dan Kembali Kepada Allah

Bab Adab

Bab Melembutkan Hati

Fasal 3. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Ilmu, Doa, Perubatan Serta Kekacauan Dan Huru-Hara

Bab Ilmu

Bab Doa

Bab Perubatan

Bab Kekacauan dan Huru-Hara

Fasa; 4. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Sejarah Para Nabi (1)

Bab Sejarah Para Nabi

Nabi Nuh a.s.

Nabi Idris a.s.

Nabi Isma’il Ibn Ibrahim a.s.

Nabi Ishaq Ibn Ibrahim a.s.

Nabi Hud a.s.

Nabi Yusuf Ibn Ya’qub a.s.

Nabi Musa Ibn ’Imran Dan Harun Ibn ’Imran a.s.

Nabi Ayyub a.s.

Nabi Sulaiman Ibn Dawud a.s.

Nabi Isa Ibn Maryam a.s.

Fasal 5. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Sejarah Para Nabi! (2)

Bab Sejarah Para Nabi (Sambungan)

Nabi Muhammad Ibn Abdullah s.a.w.

Bab Hijrah

Bab Peperangan di Zaman Nabi s.a.w.

Fasal 6. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Sahabat (1)

Bab Mengenal Sahabat

Abu Bakar Ibn Abu Qahafah

Umar Ibn Al-Khattab

Uthman Ibn Affan

Fatimah Bint Muhammad s.a.w.

Fasal 7. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Sahabat (2)

Bab Mengenal Sahabat (Sambungan)

’Ali Ibn Abu Talib

Fasal 8. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Sahabat (3)

Bab Mengenal Sahabat (Sambungan)

al-Hasan Dan al-Husain Ibn ’Ali

Jafar Ibn Abu Talib

Zaid Ibn Harithah

Muhammad Ibn Iyad al-Zuhri

Utbah Ibn Ghazawan

Mu’az Ibn Jabal

al-Abbas Ibn Abdul Muttalib

Abdullah Abu Abs Ibn Jabar al-Ansari

Suhaib Ibn Sinan Pembantu Rasulullah (s.a.w.)

Uwais Ibn Amir Al-Qarni

Fasal 9. Hadith-Hadith Palsu Berkaitan Sahabat (4)

Bab Mengenal Sahabat (Sambungan)

Thawban Pembantu Rasulullah s.a.w.

Abdullah Ibn Amr Ibn al-As

Abdullah Ibn al-Zubair

Rafi Ibn Khadij

Salamah Ibn al-Akwa’

Abdullah Ibn Jalar Ibn Abu Talib

Qurrah Ibn Iyas Abu Muawiyah al-Muzani

Abdullah Ibn Abdullah Ibn Ubai

Wabisah Ibn Mabad al-Asadi

Ruqayyah Bint Rasulullah s.a.w

Kelebihan Bangsa Arab

Rumusan

Bibliografi

Glosari Istilah

Indeks

Khamis, 10 Mei 2012

Kaedah Kesahihan Sanad Hadith: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Sejarah.


Tajuk: Kaedah Kesahihan Sanad Hadith: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Sejarah.
Penulis: Dr. M Syuhudi Ismail.
Penerbit: Thingkers Library.

Kata Pengantar

Sekapur Sirih

Daftar Ikhtisar

Daftar Gambar

Bab 1. Pendahuluan

a. Latar belakang dan pokok masalah

b. Pengertian istilah, batasan masalah dan pengertian judul

c. Tujuan dan kegunaan penelitian

d. Penelitian (pengkajian) yang telah ada

e. Sumber penelitian

f. Pembahasan teori yang digunakan

g. Langkah-langkah penelitian

Bab 2. Periwayatan Hadith

a. Pengertian periwayatan dan hadith

1. Pengertian periwayatan

2. Pengertian dan permulaan terjadinya hadith

a. Pengertian hadith

b. Permulaan terjadinya hadith

b Cara Nabi menyampaikan hadithnya

c Periwayatan hadith pada Zarnan Nabi sampai Zaman Sesudah Generasi Sahabat Nabi

1. Periwayatan hadith pada Zaman Nabi

2. Periwayatan hadith pada Zaman Sahabat Nabi

3. Periwayatan hadith pada Zaman Sesudah Generasi Sahabat Nabi

d. Bentuk susunan hadith Nabi dalam periwayatan

1. Rangkaian nama-nama periwayat dan tata cara periwayatan hadith

2. Redaksi matan hadith yang diriwayatkan

Bab 3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Ulama Mengadakan Penelitian Sanad Hadith

a. Hadith sebagai salah satu sumber ajaran Islam

b. Tidak seluruh hadith tertulis pada Zaman Nabi

c. Munculnya penalsuan hadith

d. Proses tadwin hadith

Bab 4. Kesahihan Sanad hadith

a. Unsur-unsur lcaedah makro kesahihan sanad hadith

b. Unsur-unsur kaedah mikro kesahihan sanad hadith

1. Sanad bersambung

2. Periwayat bersifat adil

3. Periwayat bersifat dhabith

4. Terhindar dari Syaz (ke-syaz-an)

c. Hujah-hujah yang mendasari lcaedah kesahihan sanad hadith

1. Sanad bersambung

2. Periwayat bersifat adil

a. Beragama Islam

b. Berstatus mukalaf

c. Melaksanakan ketentuan agama

d. Memelihara maruah

e. Seluruh sahabat Nabi dinilai bersifat adil

3. Periwayat bersifat dhabith

4. Terhindar dari Syuz (ke-syaz-an)

5. Terhindar dari Illat.

d. Berbagai macam hadith yang tidak memenuhi unsur-unsur kaedah kesahihan sanad hadith

Bab 5. Kualiti Periwayat dan Persambungan sanad

a Kualiti periwayat dalam sanad

1. Periwayat yang berstatus saksi pertama

2. Periwayat yang berstatus bukan saksi pertama

b. Kualiti Persambungan sanad

1. Hubungan para periwayat yang terdekat

2. Kata-lcata yang menghubungkan nama-nama periwayat

Bab 6. Kesimpulan

Rujukan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...