JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 19 Mei 2012

Salasilah Tun Habib Abdul Majid Bendahara Padang Saujana: (Tun Habib Abdul Majid Terbukti Berketurunan Raja-Raja Melayu Melaka Dan Zuriat Nabi Muhammad (s.a.w.).)


Tajuk: Salasilah Tun Habib Abdul Majid Bendahara Padang Saujana: (Tun Habib Abdul Majid Terbukti Berketurunan Raja-Raja Melayu Melaka Dan Zuriat Nabi Muhammad (s.a.w.).)
Penulis: Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohamad Dan(Tun) Suzana (Tun) Hj Othman
Penerbit: Syatariyyah Niaga Sdn. Bhd.

Prakata

Pengenalan

Bab 1. Tun Habib Abdul Majid berzuriat dari Rasulullah (s.a.w.)

Bab 2. Kaitan Tun Habib Abdul Majid dengan keturunan bendahara-bendahara Melaka / Johor Dan pertaliannya dengan Keluarga Diraja Melayu Melaka

Bab 3. Pertalian Tun Habib Abdul Majid dengan keluarga bendahara Johor; melalui perkahwinan nendanya Sayyid Zainal Abidin dengan puteri bendahara

Bab 4. Pertalian Tun Habib Abdul Majid dengan Raja-Raja Melayu Melaka dan keluarga bendahara Melaka; melalui susur galur bonda kepada Sayyid Zainal Abidin

Lampiran

Lampiran a. Hubungan Acheh-Johor dalam kurun ke 16 dan 17 M: Suatu Tinjauan dan keretakan hubungan diantara pihak istana dengan keluarga Bendahara Johor

Lampiran b. Keturunan Bendahara-Bendahara dan Raja-Raja Melayu Melaka dan Johor lama

Lampiran c. Transkrip Salasilah Muar dan Raja-Raja Temenggung Muar

Lampiran d. Peta Empayar Melaka dan Warisannnya

Lampiran e. Coretan Pengarang

Lampiran f.

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...