JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 21 Mei 2012

Menangani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah.


Tajuk: Menangani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah.
Penulis: Mustaffa Kamil Ayub.
Penerbit: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Kata Pengantar

Mukadimah

Bab 1. Misi Dan Visi Perjuangan

Sejarah dan Perubahan

Pemantapan Visi dan Misi

Bab 2. Peranan Generasi Muda Dalam Kebangkitan Ummah

Kebangkitan Ummah

Asas-Asas Penyertaan dan Kefahaman

Sejarah dan Kesinambungan Perjuangan

Pandangan Pembangunan dan Tamadun

Fenomena Umat Kini

Pembinaan Peribadi Muslim

Generasi Tahun 2000 dan Abad 21

Peranan dan Perubahan yang Perlu Digerakkan

Bab 3. Pendidikan Generasi Pada Zaman Rasulullah Dan Cabaran Masa Kini

Asas Pendidikan Rasulullah (s.a.w.)

Dimensi Didikan Baginda (s.a.w. )

Proses Didikan

Manifestasi Didikan

Pendidikan Rasulullah dan Hubungannya dengan Masa Kini

Bab 4. Pendidikan Generasi Berilmu Penggerak Tamadun.

Apakah Budaya Ilmu

Kepentingan Budaya Ilmu

Ciri-Ciri Budaya Ilmu

Penghayatan di Kalangan Generasi Muda

Faktor-Faktor Penghambat

Membina Generasi Muda Berilmu

Langkah-Langkah ke Arah Pemupukan Budaya Ilmu

Bab 5. Membina Kecemerlangan Ilmu Masa Kini Dalam Tradisi Tamadun Islam

Ilmu-Ilmu Tulen

Ilmu Tabii dan Eksperimental

Ilmu-Ilmu Gunaan

Bab 6. Menangani Aliran Pemikiran Dalam Persoalan Realiti Dan Konsep Nilai

Pandangan Dunia Islam

Hubungan Antara Realiti Mutlak dan Realiti Relatif

Sistem Nilai

Bab 7. Akhlak Islamiah: Cabaran Masa Kini Dan Proses Pembentukannya

Takrif dan Pengertian Akhlak

Kepentingan Akhlak Mulia

Beberapa Punca Masalah dan Cabaran Masa Kini

Gejala-Gejala Masa Kini

Ke Arah Penyelesaian dan Strategi

Bab 8. Persoalan Akhlak Dalam Pendidikan Masa Kini

Pengertian Pendidikan dan Akhlak

Akhlak dan Pendidikan di Jepun

Reformasi Pendidikan di Jepun

Cadangan Reformasi Pendidikan di Negara-Negara Islam

Reformasi Pendidikan di Malaysia

Memupuk Akhlak Melalui Pendidikan

Bab 9. Membina Suasana Yang Sihat Bagi Penyuburan Nilai-Nilai Islam

Kepentingan Suasana Persekitaran

Dimensi Tugas Pentadbir

Langkah-Langkah yang Perlu Diambil

Bab 10. Kemahuan Insan Dalam Proses Mencapai Kemajuan

Kejadian Manusia dan Kedudukan Nafsu

Hubungan Nafsu dan Kernajuan

Daripada Beberapa Pendekatan Nafs dan Proses Pembelajaran

Bab 11. Motivasi Dan Kecemerlangan Akademik

Kurang Motivasi dan Langkah Penyelesaian

Motivasi dan Budaya Ilmu

Pembahagian Masa dan Pengurusannya

Teknik Pembelajaran

Persediaan Peperiksaan

Bab 12. Dinamika Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi

Definisi Organisasi

Prinsip-Prinsip Penting Organisasi

Beberapa Aspek Organisasi

Perancangan Organisasi

Bab 13. Pemantapan Masa Depan Perjuangan

Kesinambungan Perjuangan

Memperhebatkan Dakwah

Memperkemaskan Tarbiyyah

Kepimpinan dan Organisasi

Membina Hubungan dan Perpaduan

Isu-Isu Semasa

Bab 14. Remaja: Masalah, Cabaran Dan Peranan Ke Arah Pembangunan Negara

Imej Remaja Semasa

Menangani Cabaran dan Perubahan

Remaja dan Peluang Membina Kecemerlangan

Peranan Remaja dalam Pembangunan

Sikap Remaja dalam Menghadapi Masa Depan

Bab 15. Gerakan Islam Pembina Tamadun Ummah

Warisan Tamadun

Lintasan Sejarah

Kebejatan Tamadun Barat

Membina Tamadun Ummah

Kemelut Generasi Muda

Era Perjuangan

Matlamat Perjuangan

Pembinaan Budaya Ilmu

PKPIM dan Isu Semasa

Perkuatkan Tekad, Perhebatkan Amal

Bab 16. Peranan ABIM Dalam Menangani Cabaran Umat

Asas Pemikiran Perjuangan

Strategi Menangani Perubahan

ABIM dan Pengaruhnya

ABIM 20 Tahun

Bab 17. Budaya Kepimpinan Mutakhir Dan Penegasan Era Kepimpinan Abad 21

Susur Galur Perjuangan Politik Pelajar-Belia

Pelajar Sebelum Akta

Pelajar Selepas Akta

Cabaran Budaya Kepimpinan Semasa

Implikasi Kemelut Kepimpinan

Punca-Punca Kemelut Kepimpinan

Membina Masa Depan

Penegasan Era Kepimpinan Abad 21

Pengarahan dan Strategi Kepimpinan

Bab 18. Pembinaan Generasi Abad 21

Menyongsong Abad 21

Gerakan Pembinaan Generasi Abad 21

Cabaran-Cabaran Abad 21

Membinan Kualiti Generasi Abad 21

Era Kepimpinan dalam Menangani Perubahan

Agenda Pembinaan Generasi

Menangani Isu-Isu

TekadBersama

Bersama Meneruskan Perjuangan

Bab 19. Gagasan Perjuangan Ummah Dalam Orde Baru Dunia

Era Globalisasi dan Perubahan Dunia

Posisi Ummah dalam Arus Dunia Bipolar, Unipolar dan Multipolar

Cabaran Dunia Islam dan Orde Baru Dunia

Orde Baru Dunia Islam dan Kesinambungan Perjuangan Umat

Warisan Perjuangan Dunia Melayu

Menggerak Kemajuan Tamadun Masa Hadapan

Menangani Cabaran dan Perubahan

Gagasan Agenda Tindakan Abad 21

Bab 20. Era Perubahan Dunia Dan Agenda Generasi Muda

Cabaran Dunia Islam

Wawasan Pembinaan Tamadun

Potensi Rantau Alam Melayu

Penggemblengan Potensi Generasi Serantau dan Antarabangsa

Agenda Generasi Muda

Bab 21. Menggilap Wawasan Perjuangan

Falsafah dan Pengarahan Perjuangan Mahasiswa

Pergerakan Politik Pelajar / Mahasiswa Menjelang Tahun 2000

Pentadbiran Bersepadu Bertambah Mutu

Penyelesaian Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Perpaduan Kaum dan Hubungan Antara Agama

Sumbangan Sains Terhadap Tamadun Manusia

Islam dan Masyarakat Maju

Membanteras Penyakit Sosial Masyarakat

Wanita: Posisi dan Peranan dalam Pembangunan

Menangani Kepimpinan Dunia Islam

Lampiran

Resolusi

Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...