JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 30 Mei 2012

Tasawuf Dalam Neraca.


Tajuk: Tasawuf Dalam Neraca.
Penulis: Dr. Mustafa Ghalwasy.
Penerbit: Jasmin Enterprise.

Kandungan

Pengantar.

Aliran Pertama: Tasawuf Islam

Aliran Kedua: Tasawuf Tambahan

1. Tasawuf Sunni

2. Tasawuf Salafi

3. Tasawuf Falsafi

4. Tasawuf Isyraqi (fahaman iluminisme)

Pertama: Tasawuf Islam

Kedua: Tasawuf bukan Islam

Pentadwinan Tasawuf

Bagaimana kita mempelajari tasawuf?

Kaedah-kaedah kajian dalam tasawuf

Pertama: Tasawuf dan kaedah ilmu sosial

Kedua: Tasawuf dan kaedah ilmu jiwa

Ketiga: Tasawuf dan kaedah falsafah

Sekolah-sekolah kajian ilmiah dalam tasawuf

1. Sekolah Jerman

2. Sekolah Inggeris

3. Sekolah Perancis

4. Sekolah Sepanyol

Bab 1. Kedudukan Tasawuf Dalam Islam

a. Perbezaan antara ibda’ (penciptaan) dan tazawwuq (perasaan)

b. Menikmati kelazatan dengan taklif-taklif ciri khas kesufian

c. Sumber-sumber Tasawuf

d. Tujuan Tasawuf

e. Ukuran Tasawuf Islam

f. Tempat-tempat makrifah dalam hadith

g. Islam mengakui fikrah kesucian

h. Ihsan ialah Tasawuf dalam Islam

i. Tasawuf keadaan individu

j. Tasawuf dan penyembunyian (kitman)

k. Pengiklanan dalam tasawuf

l. Apakah tujuan dari pengiklanan ini?

m. Fatwa al-Ghazali

n. Orang-orang sufi menolak orang-orang yang bertasawuf

Bab 2. Definisi Tasawuf

a. Masalah akidah

b. Ibnu Khaldun dan definisinya tentang tasawuf

c. Gambaran Ibnu Khaldun tentang makna tasawuf

d. Mereka memahami jalan ini bahawa ia adalah tasawuf.

d. Pentafsiran at-Tusi terhadap nisbat kepada as-shuff

e. Tasawuf dan bila ia berbeza?

f. Definisi ini mengatakan Definisi-definisi umum tentang tasawuf

g. Takrif yang dibina atas sudut amali

h. Takrif yang dibina atas sudut akhlak

i. Takrif yang dibina atas fikrah kedudukan (almaqamat)

j. Takrif yang dibina atas keadaan-keadaan

k. Takrif yang dibina atas fikrah al-wusul atau kesampaian

l. Takrif yang dibina atas fikrah al-fana’

m. Tasawuf Umum

n. Tasawuf Islam

Bab 3. Bagaimana Mengenal Yang Arif

a. Wasilah-wasilah makrifah manusia

b. Makrifah wahyu

1. Peralatan makrifah wahyu

2. Sumber makrifah wahyu

3. Sumber kepercayaan bagi makrifah wahyu ini

4. Penilaian

c. Makrifah hissfah

1. Peralatan makrifah hissiyah

2. Sumber-sumber makrifah hissiyah

3. Sumber kepercayaan dalam makrifah hissiyah

4. Penilaian

d. Makrifah Akal

I. Peralatan makrifah akal

2. Sumber makrifah akal

3. Sumber kepercayaan dalam makrifah akal

4. Penilaian

e. Makrifah iluminisme atau penyinaran

1. Peralatan makrifah iluminisme

2. Sumber makrifah iluminisme

3. Sumber kepercayaan dalam makrifah iluminisme

4. Penilaian

Bab 4. Mujahadah Ahli Sufi

a. Makna keadaan-keadaan dan maqam-maqam

b. Makna maqam

c. Maqam dalam istilah ahli sufi

d. Makna keadaan

e. Perbezaan antara maqam dan keadaan

f. Maqam dari keadaan

g. Peringkat-peringkat maqam

1. Maqam pertama: Taubat

2. Maqam kedua: Sabar

3. Maqam ketiga: Redha

4. Maqam keempat: Zuhud

5. Maqam kelima: Fakir

6. Maqam keenam: Warak

h. Peringkat-peringkat keadaan

Bab 5. Masalah-Masalah Yang Ditolak Islam

a. Wahdah al-Wujud

1. Sejarahnya

2. Gambarannya

3. Bantahan atas wihdatul wujud

b. al-Hulul

c. al-Ittihad

d. al-Fana’

1. Bantahan atas al-Fana’

2. Penilaian umum

e. Tanasukh al-Arwah

1. Bantahan atas at-tanasukh

2. al-Quran membatalkan at-Tanasukh

3. Keterangan

f. Hakikat Muhamadiyah

1. Gambarannya

2. Bantahannya

g. Alam zarrah

1. Gambaran fikrah alam zarah

2. Bantahan atas fikrah alam zarrah

3. Pengarahan ayat perjanjian

Bab 6. Tasawuf Tambahan

a. Penuhanan iluminisme

b. Sifat ketuhanan iluminisme

c. Metode al-wusul (kesampaian) iluminisme

Tasawuf iluminisme

Tokoh-tokoh tasawuf iluminisme

a. Husain Bin Mansur al-Hallaj

1. al-Hallaj dan India

2. al-Hallaj dan Parsi

3. al-Hallaj dan Qaramitah

a. al-Hallaj dan aliran Plato baru (Kristian)

b. Kaedah wusul (kesampaian) di sisi al-Hallaj

c. Akidah-akidah batal di sisi al-Hallaj

d. Pembetulan

b. Jalaluddin Rumi

Hubungan Rumi dengan fikrah al-Hallaj

Bab 7. Tasawuf Falsafah

a. Tasawuf Ibnu Sina

1. Siapakah Ibnu Sina?

2. Hubungan Ibnu Sina dengan aliran-aliran asing

3. Mazhab Ibnu Sina dalam tasawuf

4. Hubungan manusia dengan makrifah ini di sisi Ibnu Sina

5. Gambaran makrifah al-Sinawiyah

6. Kaedah al-wusul di sisi Ibnu Sina

7. Peringkat al-wusul

8. Kritikan

9. Akidah-akidah di sisi Ibnu Sina yang ditolak Islam

1. Wahdat al-Wujud di sisi Ibnu Sina

2. Ibnu Sina dan fikrah al-fana’

3. Ibnu Sina dan at-tanasukh

4. al-Hulul di sisi Ibnu Sina

10. Penilaian umum

11. Keterangan umum

Bab 8. Tasawuf Islam

a. Ukuran sumber Islam

b. Tujuan tasawuf Islam

c. Ihsan istilah Islam

d. Mengapa kita meninggalkan istilah ihsan?

e. Fenomena Tasawuf Islam

f. Adakah iktikaf uzlah (pengasingan din) dari jemaah?

g. Salah faham tentang uzlah

h. Bantahan atas kesalah fahaman ini

i Kesimpulannya

j. Tasawuf Islam dan penerapannya

k. Berjayanya pembersihan tasawuf dari tambahan

1. al-Ghazali ahli sufi

m. Boleh jadi yang memudaratkan mendatangkan manfaat

Bab 9. Kedudukan al-Ghazali Dan Zamannya

a. Kehidupannya

b. Keyatiman al-Ghazali

c. al-Ghazali menuntut di sekolah An-Nazzamiyah

d. Pelajarannya

e. al-Ghazali Hujjatul Islam

f. Zamannya

g. Kesimpulan

h. Sakitnya yang mendadak

i. Uzlahnya

j. Kaedah tasawuf setelah kajian

k. Syak jalan kajian dan ikhtiar

1. Ilham permulaan tasawuf

m. Jalan kejayaan

n. Permulaan jalan kesufian al-Ghazali

1. Menara Damsyik

2. Buah khalwat dan mujahadah

3. Ahli tasawuf terpengaruh dengan al-Ghazali

4. Adakah al-Ghazali mempunyai syeikh

o. Kesan nas-nas yang memudaratkan ini

p. al-Ghazali menceritakan tentang latihannya

p. Pusat tasawuf Islam

q. Peringkat-peringkat tasawuf di sisi al-Ghazali

r. Sikap al-Ghazali dari perkataan-perkataan alhululiyah

s. Adz-dzauq pengantar tasawuf:

t. Pembahagian ilmu-ilmu di sisi al-Ghazali

u. Pendapat al-Ghazali terhadap orang yang mengingkari tasawuf

v. Hubungan antara hakikat dan syariat

w. Tanda-tanda kesufian

x. Penutup

1 ulasan:

wanie Bijak berkata...

nk tanya buku ni bila tahun terbitan dan tempat terbitan dimana?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...