JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 30 Mac 2013

Tuntutan Filipina Ke Atas Borneo Utara.
Tajuk: Tuntutan Filipina Ke Atas Borneo Utara.
Penulis: Nik Anuar Nik Mahmud
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan:

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Pertapakan British di Borneo Utara

Bab 2. Pengukuhan Hak Milik British ke Atas Borneo Utara

Bab 3. Tuntutan Sultan Sulu ke Atas Borneo Utara dan Reaksi British

Bab 4. Penyerahan Borneo Utara kepada Britain dan Reaksi Waris Sultan Sulu

Bab 5. Isu Tuntutan Filipina ke Atas Borneo Utara

Bab 6. Rundingan London dan Sikap British

Bab 7. Persidangan Manila

Kesimpulan: Borneo Utara Bukan Hak Filipina

Rujukan

Sejarah Falsafah.
Tajuk: Sejarah Falsafah.
Penulis: Ahmad Sunawari Long.
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan:

Bab 1. Latar Belakang Falsafah

Bab 2. Pengkajian dalam Falsafah

Bab 3. Perkembangan Falsafah Zaman Pra-Socrates-Neoplationisme

Bab 4. Perkembangan Falsafah Abad Pertengahan-Moden

Bab 5. Metafizik

Bab 6. Epistemologi

Bab 7. Falsafah Etika

Bab 8. Falsafah Politik

Bab 9. Falsafah Agama

Bab 10. Falsafah Islam

Sejarawan Dan Persejarahan Melayu. Warisan Dan Kesinambungan.
Tajuk: Sejarawan Dan Persejarahan Melayu. Warisan Dan Kesinambungan.
Penulis: Mohd Yusof Ibrahim
Penerbit: Tinta Publisher.

Kandungan:

Prakata

Penghargaan

Pendahuluan

Tun Seri Lanang

Raja Chulan

Abdullah Musyi

Raja Ali Haji

Muhammad Ibrahim Munsyi

Ahmad Syawal Abdul Hamid

Mohamad Haji Alias

Muhammad Hassan To’ Kerani

Abdullah Basmeih

Sejarawan Dan Persejarahan Melayu: Tradisi Dan Transformasi
Tajuk: Sejarawan Dan Persejarahan Melayu: Tradisi Dan Transformasi
Penulis: Mohd Yusof Ibrahim
Penerbit: Tinta Publisher.

Kandungan:

Prakata

Penghargaan

Pendahuluan

Mejar Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman

Muhammad Yusof bin Sultan Mahyuddin

Ibrahim Mahmood

Muhammad Rakawi bin Yusof

Syed Abdullah bin Abdul Hamid Al Edrus

Muhd Hanif

Darus Ahmad

Abdul Samad Ahmad

Abdullah Abbas Nasution

Dr. Burhanuddin Al-Helmi

Kemanusian Muhammad.

Masjid Mahkamah Penjara.

Soal Jawab Aqidah Islam Menurut Pegangan Ahli Sunnah al-Jama’ah.

Alamat-Alamat Besar Kedatangan Hari Kiamat.

Jumaat, 22 Mac 2013

Ana al-Haqq.


Tajuk: Ana al-Haqq.
Penulis: Khan Shahib Khan
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan

Bab 1. Keesaan (Ahdiyyat)

Bab 2. Yang Pasti Ada (Wajibul-Wujud)

Bab 3. Yang Mungkin Ada (Mumkinul-Wujud)

Bab 4. Sifat

Bab 5. Hakikat (A’yan)

Bab 6. Alam Ruh (Alam-i-Arwah)

Bab 7. Alam Mithal

Bab 8. Alam Badan (Alam-i- Ajsam)

Bab 9. Sembahyang (Solah)

Bab 10. Pembimbing (Guru)

Bab 11. Murid

Bab 12. Kursus Latihan (Suluk)

Bab 13. Zikir dan Latihan

Bab 14. Bisikan atau Gerakan Hati (Khatrat)

Bab 15. Muzik (S am a’a)

Bab 16. Kenaikan (Uruj)

Bab 17. Mukjizat

Bab 18. Qadha dan Qadar

Bab 19. Perpindahan Ruh Dari Satu Badan ke Badan Yang Lain

Bab 20. Pelbagai Kata-kata (Irsyadat)

Khamis, 21 Mac 2013

Ramuan Ilmu Tasawuf.


Tajuk: Ramuan Ilmu Tasawuf.
Penulis: Mustapha Muhammad al-Jiasi.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan

Bab 1. Pembahagian Alam

Roh Dihantar Ke Alam Nyata

Roh Sudah Terlupa clan Lalai

Roh Terima Nasib Pembalasan

Bab 2. Cara Mengubati Hati Dari Penyakk Yang Mengganggu Kesihatan Roh

Cerita-cerita Mengenai Syaitan

Contoh-contoh Mujahadah

Ibadat Tariqat Melahirkan Budi Perangai Yang Baik

Bandingan Syuhud

Kemusykilan Apakah Gunanya Berjuang Bermati-rrtatian Mencari Syuhud?

Hati Rasul-rasul, Nabi-nabi dan Auliya’ Allah

Keterangan Syariat, Tariqat dan Ma’rifat (Hakikat)

Amal Ibadat Manusia Ada Tiga Makam

Tercapai Rahsia Ilmu Pengetahuan (Ilmu Laduni) Dengan Tak Payah Belajar

Zahir Keramat Pada Orang-orang Wali

Bab 3. Lintasan Hati Manusia

Bab 4. Jenis-Jenis Hati Manusia dan Keterangan Yang Berkaftan Dengannya

Peringatan

Bandingan Zuqq Yang Agak-agak Untuk Boleh Diberi Faham

Bandingan Ilmu al-Yakin, Ainul Yakin dan Haqqul Yakin

Guru Karut (Pendusta) dan Ilmu Sesat

Keraguan Terhadap Masalah Tariqat Penting Dijelaskan

Bab 5. Wahdat al-Wujud Dalam Huralan Yang Sihat

Wahdat al-Wujud Masalah Zuqq Yang Benar Berlaku

Hal Syuhud Benar Berlaku Kepada Orang Sufi

Terlatahnva ucapan-ucapan Wahdat al-Wujud Atau Ittihad

Analisa Huraian

Rabu, 20 Mac 2013

Mengenal Diri Dan Wali Allah.


Tajuk: Mengenal Diri Dan Wali Allah.
Penulis: Mustapha Muhammad al-Jiasi.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan

Ucapan Takziah

Kata-kata Aluan Dari Seorang Ulama dan Ahli Sufi Yang Tak Asing Lagi Di Kelantan:

> Dalam Tulisan Jawi (Asal)

> Dalam Tulisan Rnmi (Salinan)

Sepatah Kata Dari Seorang Guru Ugama dan Imam Masjid Muhaipmadi Kota Bharu, Kelantan

Sepatah Kata Aluan Dari Seorang Guru Muslim Bangsa Inggeris

Mukaddimah

Dalam Kenanganku

Bab 1. Siapakah Kita? Dari Mana dan Akan Ke Mana? Apakah Dia Ruh dan Kalbu

Perbezaan-perbezaan Kalbu, Ruh, Nafsu dan Akal

Perkataan Kalbu Ada Dua Pengertian

Perkataan Ruh Ada Dua Pengertian

Perkataan Nafsu Ada Dua Pengertian

Perkataan Akal Juga Ada Dua Pengertian

Bab 2. Perbezaan Nafsu Orang Awam Dengan Orang Wali

1. Ahli Nafsu Ammarah

2. Ahli Nafsu Lawwamah

3. Ahli Nafsu Mulhamah

4. Ahli Nafsu Mutma-innah

5. Ahli Nafsu Radhiah

6. Ahli Nafsu Mardhiyyah

7. Ahli Nafsu Kamil

Kesimpulan: Kaedah Sufiah

Kesimpulan: Maqam-maqam Nafsu dan Pembalasannya Mengikut Lojik Sufiah

Bab 3. Bagaimana Hendak Mencapai Maqam Wall

Wahdat Atau Nur Dari Allah

Apalcah Dia Nar dan Tanda-tandanya

Suatu Kaedah Yang Am

Tarikat Sufiah dan Perkembangannya

Perkara Bidf’ah

Suluk

Fatwa Penting untuk Pembaca-pembaca Kitab Tasauf

Kesilapan Penulis Tasauf Zaman Moden

Bab 4. Peringkat-peringkat Perjalanan Suluk Orang Sufi (Hasil Orang Menjalani Suluk)

(1) Perjalanan Nafsu Ammarah

(2) Perjalanan Nafsu Lawwamah

Perhatian

(3) Perjalanan Nafsu Mulhamah

Pengertian Fana dan Syuhud

Syuhud

Bandingan Syuhud

Misal Syuhud Dengan Asma’ Allah

Wahdat al-wujud Penting Difaham

Bandingan Wahdat al-wujud

Huraian-huraian Mengeliru dan Tiada Bertanggungjawab

Murtad dan Zindik Setengah Orang-orang Kampung

Pengertian Wahdat al-wujud yang sebenar

Darjah-darjah Makrifat dan Bandingannya

Apakah Dia Kanaah dan Zahid?

Fatwa Zikir Khurafat dan karut

Rahsia Syuhud Fitziah

(4) Perjalanan Nafsu Mutma-innah

Contoh Tauhid Al-Asmak

(5) Perjalanan Nafsu Radhiah

(6) Perjalanan Nafsu Mardhiah

(7) Perjalanan Nafsu Al-Kamil

Hijab Hati dan Tenaga Zikir Tarikat

Keterangan Maqam-maqam Secara Ringkas

Persoalan Penting (88); Peringatan

Mengapa Kemajuan Ruhani Tiada Membangun?

Perbezaan Faktor-faktor Bagaimana Tercapai Ketinggian Islam

Perhatian: Kaedah-kaedah Penting Tasauf

Bab 5. Sebab-sebab Terhijab Hati (Ruh) Dengan Allah

Perhubungan Ruh Dengan Hadrat Allah

Bandingan Perhubungan Ruh Dengan Hadrat Allah

Keistimewaan Kejadian Ruh Anak Adam

Alam Dunia Diciptakan Sebagai Tempat Mujahadah

Hal Perjuangan Mujahadah

Tabiat Ruh dan Kewajipan Jihad (Mujahadah)

Jihad Badan

Jihad Nafsu

Jihad Syaitan

Jihad Dan i Pergaulan Manusia

Persoalan: Serupalcah Perbuatan Cita Dengan Kehendak Agama Allah?

Mengapa Negara Islam Masih Belum Kelihatan Wujud Di Dunia?

Halangan Yang menyebabkan Tak Tercapai

Cita-cita dan Kewajipan

Jalan Melepas Diri

Alam Hadrat Allah Atau Ketuhanan

Apakah Maksud Dengan Hadrat Allah itu?

Alam Hadrat Itu Bolehlah Dibahagi Kepada Tiga Tingkat

Alam Malakut dan Mata Basirah

Bandingan Ruh Di Alam Malakut

Apakah Pula Mata Basirah...?

Penghuraian Kasyf Secara Aqli

Mengejekngejek Kerana Mengatalcan Adanya ”Mata Dalam”

Dakwaan Kasyf Ahli Subud

Kasyf dan Dalil Qat’i

Soalan

Bab 6. Ilmu Pengetahuan Orang Biasa, Aulia Allah dan Nabi-nabi

Ilmu Pengatahuan Dari Punca Syar’i

Ilmu Pengetahun Dari Punca ’Aqli

Jalan-jalan Mencapai Ilmu Pengetahuan

Ilmu Pengajian Rabbani Jenis Lain

MilliWahi

Wahi Dengan Makna Yang Khas

Ilmu Ilham dan Pengertiannya

Perbezaan Ilmu Nubawwah dan Risalah

 Ilmu Ilham Sayyidina Ali Kanamallah Wajhah

Tabiat Nafsu Suci (Ruh) Mencapai Ilmu Dengan Talc Payah Belajar

Mengapa Umat Islam Miskin Menderita Ilmu Pengetahuan? (135);

Astaghfirullah-hal’azim...!

Bab 7. Keramat Khadim dan Keramat Au lia Allah Dunia-Akhirat

Keramat Khadim

Asal-usul Khadim

Mujarrab Ilmu Khadim dan Masaalah Tawassul

Keramat-keramat Aulia Allah

Dua Puluh Keramat Di Dunia

Dua Puluh Keramat-keramat Yang Dianugerah Allah Di Akhirat

Tugas Manusia Sebagai Hamba Allah

Nikmat dan Dunia Penipuan

Kemarahan Agama

Tujuan Falsafah Kebendaan

Pengertian lbadat dan Tugas

Bertuah clan Mulia

Penutup

Sumber-sumber Kajian

Selasa, 19 Mac 2013

Memahami Bid’ah Dari Perspektif Islam: Pengenalan, Ancaman Dan Kawalan.


Tajuk: Memahami Bid’ah Dari Perspektif Islam: Pengenalan, Ancaman Dan Kawalan.
Penulis: Hj Che Yusuff Che Mamat.
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsan Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Makna Bid’ah

Bid’ah Dari Segi Bahasa

Bid’ah Dari Segi Istilah

Bid’ah dan Khurafat

Kesimpulan

Bab 2. Pembahagian Bid’ah

Bid’ah Adat dan Ibadat

Bid’ah Haqiqiah dan Idhafiyah

Bid’ah Hasanah dan Sayyiah

Bid’ah Ficliyah dan Tarkiyah

Bid’ah rtiqadiyah, Qauliyah dan Amaliah

Bid’ah Basitah dan Murakkabah

Bab 3. Hukum Mengamalkan Bid’ah

Bab 4. Sejarah Ringkas Pertumbuhan Bid’ah Dalam Islam

Bid’ah Di Zaman Rasulullah saw

Bid’ah Di Zaman Khulafa al-Rashidin

Bid’ah Selepas Zaman Khulafa al-Rashidin

Bab 5. Kesan Mengikut Sunnah Dan Menjauhi Bid’ah

Gesaan al-Quran al-karim

Gesaan hadith Rasulullah 44 Gesaan ulama salaf

Bab 6. Sebab-Sebab Berlakunya Bid’ah

Bercakap mengenai agama tanpa ilmu pengetahuan atau melantik orang jahil menjalankan urusan fatwa dan dakwah

Mengikut perkara-perkara yang mutashabih

Mengikut hawa nafsu

Patuh menyerah kepada orang yang tidak maksum dan berpegang kepada kaedah yang tidak diakui syarak dalam mengithbatkan hukum

Bab 7. Beberapa Contoh Amalan Bid’ah Dalam Masyarakat Melayu

Bid’ah berhubung keramat dan nazar

Hari maulud nabi

Upacara berhubung dengan kematian

Malam nisfu syaaban

Amalan Bid’ah berhubung dengan doa

Amalan mandi safar

Amalan tangkal dan azimat

Amalan tcnung nasib dan telek

Amalan menurun dan serapa

Pantang larang (tatayyur,tiyarah)

Bab 8. Kaedah Mengatasi Masalah Bid’ah Dalam Masyarakat

Cara Kawalan

Cara Pembasmian

Rujukan

Indeks

Isnin, 18 Mac 2013

Nasihat Kepada Raja-Raja (Nasihat al-Mulk) Imam al-Ghazali.


Tajuk: Nasihat Kepada Raja-Raja (Nasihat al-Mulk) Imam al-Ghazali.
Penyelenggara: Jelani Harun.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Penghargaan

Sistem Ejaan

Pendahuluan

Karya Ketatanegaraa.

Teks Nasihat al-Muluk

Lampiran

Glosari

Bibliografi

Indeks

Ahad, 17 Mac 2013

Siri Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains (Jilid 8)


Tajuk: Siri Wacana  Sejarah Dan Falsafah Sains (Jilid 8)
Penulis: Mohd Yusof Hj Othman
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Sidang Editor

Ahli Kumpulan Sejarah dan Falsafah Sains, UKM ix

Kata Pen gantar

Prakata ASASI

Prakata

Penghargaan

Mengembalikan Sains Insani
> Mohd Yusof Hj Othman.

Dasar Sains Dan Teknologi Negara: Persoalan Epistemologi
> Abdul Latif Bin Samian.

Asas Pembangunan: Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Barat Dengan Islam
> Amer Saifuda Bin Ghazali.

Masyarakat Madani Dilihat Dari Sudut Sejarah Seni: Seni Hias Dalaman al-Qur’an
> Dzul Helmi Bin Md Zain

Teknologi Dan Pembangunan
> Wan Ramli Bin Wan Daud.

Falsafah Teknologi: Isu-Isu Asas
> Hairudin Bin Harun.

Seni Bina: Manifestasi Ketuhanan
> Rustam Bin Abbas.

Indeks

Siri Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains (Jilid 5)
Tajuk: Siri Wacana  Sejarah Dan Falsafah Sains (Jilid 5)
Penulis: Mohd Yusof Hj Othman
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Sidang Editor vii Ahli Kumpulan Sejarah &in Falsafah Sains, UKM

Kata Pengantar

Prakata

Penghargaan

Ucapan Penutup Seminar Sehari Budaya Sains dan Pembangunan
> Prof Dr Baharudin Yatim.

Pembudayaan Matematik Dalam Gugusan Kepulauan Melayu
> Mat Rofa Bin Ismail

Pengaruh Budaya Sains Terhadap Sains Barat
> Abdul Latif Samian
Anjakan Paradigma Dan Perubahan Imej Sains
> Khalijah Mohd Salleh

Penerokaan al-Qur’an Melalui Sains
> Mohd Yusof Bin Othman

Indeks

Siri Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains (Jilid 3)


Tajuk: Siri Wacana  Sejarah Dan Falsafah Sains (Jilid 3)
Penulis: Mohd Yusof Hj Othman
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Sidang Editor vii

Ahli Kumpulan Sejarah dan Falsafah Sains, UKM

Kata Pengantar

Penghargaan

Prakata

Kaedah Penyelidikan Fizik Dan Pengendaliannya
> Khalijah Mohd Salleh.

Penyelidikan Sains: Konsep, Metodologi Dan Krisis Nilai
> Mohd Yusif Hj Othman.

Kaedah Sains Dan Perlaksanaan Penyelidikan: Suatu Penilaian Bersepadu
> Wan Mohamed Wan Muda.

Kaedah Penyelidikan Sains
> Md Soed Hj Ahmad.

Geologi Dan Pembangunan Negara
> Abdul Rahim Samsuddin

Indeks

Sabtu, 16 Mac 2013

Kritikan Teori Kenisbian Einstein Dan Teori Quamtum.


Tajuk: Kritikan Teori Kenisbian Einstein Dan Teori Quamtum.
Penulis: Shahrir Mohamad Zain.
Penerbit: Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)


Kandungan

Pradurja

Singkatan

Transliterasi Arab-Rumi

Bab 1. Teori Kenisbian Einstein Dan Ketidakserasian Teori Masa Dan Ruangnnya Dengan Islam Dan Melayu

Isu dalam Teori Kenisbian Einstein

Tabii Masa dan Ruang dalam Teori Kenisbian Einstein Yang Tidak Serasi dengan Islam dan Melayu

Bab 2. Kelemahan Teori Alam Semesta Berasaskan Teori Kenisbian Einstein Dan Kalahnya Teori Teis

Kelemahan Teori Alam Semesta Berasaskan timmummoi Teori Kenisbian Einstein

Kekalahan Teori Astronomi dan Kosmologi Teis Melawan Teori Kenisbian Einstein

Bab 3. Tindakan Balas Sarjana Teis Dan Agamawan Terhadap Teori Einstein Dan Kedudukan Kosmologi Islam Dan Melayu

Tindakan Balas Sarjana Teis dan Agamawan terhadap Teori Einstein 54-69

Kosmologi Islam, Melayu Hindia-Islam dan Melayu Islam

Bab 4. Isu Dalam Teori Quantum Dan Pengquantuman

Isu dalam Teori Quantum

Kaedah Pengquantuman

Bab 5. Kepelbagaian Paradiks, Ketakberkenyataan, Ketakberpenyebaban, Belakaisme, Keinsafan Dan Metafizik

Kepelbagaian Paradoks dan Mazhab Mekanik Quantum

Tabii Tabal

Ketakberkenyataan, Ketaksetempatan, Ketakberpenyebaban, Ketaklengkapan dan Ketiadaan Kuasa Peramalan

Tabii Teori Bohm

Ketakterpisahan, Belakaisme, Keinsafan, Mistikisme, Metafizik dan agama 134-

Bab 6. Teori Deguman Besar: Pandangan Barat Dan Islam

Pandangan Sarjana Barat dan Sarjana Teis

Asal-usul Kejadian Alam Semesta mengikut TQ Serasi dengan Islam? 160-172

Bab 7. Beberapa Perkara Spesifik Daripada Teori Quantum Yang Dikatakan Serasi Dengan Islam

Tafsiran Banyak Alam atau Wheeler-Everettisme dalam MQ Serasi dengan Islam?

Dualisme dalam MQ Serasi dengan Islam?

Tindakan Sesaujana Serasi dengan Islam?

Hubungan Minda-Jirim dalam MQ Serasi dengan Islam?

Nyataisme dan Ketaksetempatan TQ Serasi dengan Islam?

Kiamat Ada dalam MQ?

Qada’ dan Qadar, Ikhtiar dan Bebas Kehendak

Kembara Masa

Kepenyebaban dan Hakikat MQ selari dengan Pemikiran al-Ghazali?

Tercabarnya Konsep Kewujudan Islam

Mu’kjizat, Nasib, Karaamaht, Tidak Masuk Akal, di Luar Perhitungan, Luar Biasa dan Sebagainya menerusi Kebergusutan dalam MQ

Konsep Keinsafan dan Kerohanian daripada MQ Serasi dengan Islam? 194-197

Bab 8. Beberapa Kelemahan Lain Dalam Teori Quantum

Kelemahan MQ Terserlah pada Kelemahan TMdQ

Ketakberketentuan dalam Keberketentuan?

Tidak Pastinya Prinsip Ketakpastian Heisenberg

MQ Simetri terhadap Masa

Linear dan Tidak Linear

Ruang Berlakunya MQ

Kontroversi Teori Matriks-S

Penyukatan dan Penyediaan

Pengetahuan, Minda dan Keruntuhan Gelombang

Bab 9. Atur Cara Penyelidikan Baru

Umbaian

Umbaian 1. Peribadi David Bohm

Umbaian 2. Peribadi Paul Dirac

Umbaian 3. Peribadi Albert Einstein

Umbaian 4. Peribadi Hugh Everette

Umbaian 5 Peribadi Stephen Hawking

Umbaian 6. Peribadi Werner Heisenberg

Umbaian 7. PeribaLli Erwin Schrodinger

Umbaian 8. Peribadi John von Neumann

Umbaian 9. Peribadi Steven Weinberg

Umbaian 10. Orbit dan Orbital

Rujukan
Indeks

Indeks Orang

Indeks Perkara
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...