JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 16 Mac 2013

Kritikan Teori Kenisbian Einstein Dan Teori Quamtum.


Tajuk: Kritikan Teori Kenisbian Einstein Dan Teori Quamtum.
Penulis: Shahrir Mohamad Zain.
Penerbit: Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)


Kandungan

Pradurja

Singkatan

Transliterasi Arab-Rumi

Bab 1. Teori Kenisbian Einstein Dan Ketidakserasian Teori Masa Dan Ruangnnya Dengan Islam Dan Melayu

Isu dalam Teori Kenisbian Einstein

Tabii Masa dan Ruang dalam Teori Kenisbian Einstein Yang Tidak Serasi dengan Islam dan Melayu

Bab 2. Kelemahan Teori Alam Semesta Berasaskan Teori Kenisbian Einstein Dan Kalahnya Teori Teis

Kelemahan Teori Alam Semesta Berasaskan timmummoi Teori Kenisbian Einstein

Kekalahan Teori Astronomi dan Kosmologi Teis Melawan Teori Kenisbian Einstein

Bab 3. Tindakan Balas Sarjana Teis Dan Agamawan Terhadap Teori Einstein Dan Kedudukan Kosmologi Islam Dan Melayu

Tindakan Balas Sarjana Teis dan Agamawan terhadap Teori Einstein 54-69

Kosmologi Islam, Melayu Hindia-Islam dan Melayu Islam

Bab 4. Isu Dalam Teori Quantum Dan Pengquantuman

Isu dalam Teori Quantum

Kaedah Pengquantuman

Bab 5. Kepelbagaian Paradiks, Ketakberkenyataan, Ketakberpenyebaban, Belakaisme, Keinsafan Dan Metafizik

Kepelbagaian Paradoks dan Mazhab Mekanik Quantum

Tabii Tabal

Ketakberkenyataan, Ketaksetempatan, Ketakberpenyebaban, Ketaklengkapan dan Ketiadaan Kuasa Peramalan

Tabii Teori Bohm

Ketakterpisahan, Belakaisme, Keinsafan, Mistikisme, Metafizik dan agama 134-

Bab 6. Teori Deguman Besar: Pandangan Barat Dan Islam

Pandangan Sarjana Barat dan Sarjana Teis

Asal-usul Kejadian Alam Semesta mengikut TQ Serasi dengan Islam? 160-172

Bab 7. Beberapa Perkara Spesifik Daripada Teori Quantum Yang Dikatakan Serasi Dengan Islam

Tafsiran Banyak Alam atau Wheeler-Everettisme dalam MQ Serasi dengan Islam?

Dualisme dalam MQ Serasi dengan Islam?

Tindakan Sesaujana Serasi dengan Islam?

Hubungan Minda-Jirim dalam MQ Serasi dengan Islam?

Nyataisme dan Ketaksetempatan TQ Serasi dengan Islam?

Kiamat Ada dalam MQ?

Qada’ dan Qadar, Ikhtiar dan Bebas Kehendak

Kembara Masa

Kepenyebaban dan Hakikat MQ selari dengan Pemikiran al-Ghazali?

Tercabarnya Konsep Kewujudan Islam

Mu’kjizat, Nasib, Karaamaht, Tidak Masuk Akal, di Luar Perhitungan, Luar Biasa dan Sebagainya menerusi Kebergusutan dalam MQ

Konsep Keinsafan dan Kerohanian daripada MQ Serasi dengan Islam? 194-197

Bab 8. Beberapa Kelemahan Lain Dalam Teori Quantum

Kelemahan MQ Terserlah pada Kelemahan TMdQ

Ketakberketentuan dalam Keberketentuan?

Tidak Pastinya Prinsip Ketakpastian Heisenberg

MQ Simetri terhadap Masa

Linear dan Tidak Linear

Ruang Berlakunya MQ

Kontroversi Teori Matriks-S

Penyukatan dan Penyediaan

Pengetahuan, Minda dan Keruntuhan Gelombang

Bab 9. Atur Cara Penyelidikan Baru

Umbaian

Umbaian 1. Peribadi David Bohm

Umbaian 2. Peribadi Paul Dirac

Umbaian 3. Peribadi Albert Einstein

Umbaian 4. Peribadi Hugh Everette

Umbaian 5 Peribadi Stephen Hawking

Umbaian 6. Peribadi Werner Heisenberg

Umbaian 7. PeribaLli Erwin Schrodinger

Umbaian 8. Peribadi John von Neumann

Umbaian 9. Peribadi Steven Weinberg

Umbaian 10. Orbit dan Orbital

Rujukan
Indeks

Indeks Orang

Indeks Perkara

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...