JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 19 Mac 2013

Memahami Bid’ah Dari Perspektif Islam: Pengenalan, Ancaman Dan Kawalan.


Tajuk: Memahami Bid’ah Dari Perspektif Islam: Pengenalan, Ancaman Dan Kawalan.
Penulis: Hj Che Yusuff Che Mamat.
Penerbit: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsan Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Makna Bid’ah

Bid’ah Dari Segi Bahasa

Bid’ah Dari Segi Istilah

Bid’ah dan Khurafat

Kesimpulan

Bab 2. Pembahagian Bid’ah

Bid’ah Adat dan Ibadat

Bid’ah Haqiqiah dan Idhafiyah

Bid’ah Hasanah dan Sayyiah

Bid’ah Ficliyah dan Tarkiyah

Bid’ah rtiqadiyah, Qauliyah dan Amaliah

Bid’ah Basitah dan Murakkabah

Bab 3. Hukum Mengamalkan Bid’ah

Bab 4. Sejarah Ringkas Pertumbuhan Bid’ah Dalam Islam

Bid’ah Di Zaman Rasulullah saw

Bid’ah Di Zaman Khulafa al-Rashidin

Bid’ah Selepas Zaman Khulafa al-Rashidin

Bab 5. Kesan Mengikut Sunnah Dan Menjauhi Bid’ah

Gesaan al-Quran al-karim

Gesaan hadith Rasulullah 44 Gesaan ulama salaf

Bab 6. Sebab-Sebab Berlakunya Bid’ah

Bercakap mengenai agama tanpa ilmu pengetahuan atau melantik orang jahil menjalankan urusan fatwa dan dakwah

Mengikut perkara-perkara yang mutashabih

Mengikut hawa nafsu

Patuh menyerah kepada orang yang tidak maksum dan berpegang kepada kaedah yang tidak diakui syarak dalam mengithbatkan hukum

Bab 7. Beberapa Contoh Amalan Bid’ah Dalam Masyarakat Melayu

Bid’ah berhubung keramat dan nazar

Hari maulud nabi

Upacara berhubung dengan kematian

Malam nisfu syaaban

Amalan Bid’ah berhubung dengan doa

Amalan mandi safar

Amalan tangkal dan azimat

Amalan tcnung nasib dan telek

Amalan menurun dan serapa

Pantang larang (tatayyur,tiyarah)

Bab 8. Kaedah Mengatasi Masalah Bid’ah Dalam Masyarakat

Cara Kawalan

Cara Pembasmian

Rujukan

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...