JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 30 Mac 2012

Mukjizat Ilmiah Dalam Islam (Sunnah Nabawiyyah)


Tajuk: Mukjizat Ilmiah Dalam Islam (Sunnah Nabawiyyah)
Penulis: Muhammad Kamal Abdul Samad.
Penerbit: Yayasan Islam Terengganu.

Kandungan

Kata Pengantar Oleh Pengarah Yayasan Islam Terengganu

Pendahuluan Pengarang

Bab 1.

Fasal 1. Ilmu Perubatan Pencegahan

Kebersihan

Wuduk dan Pencegahan Dari Sebahagian Penyakit-Penyakit Barah

Sembahyang

Puasa

Fasal 2. Ilmu Perubatan Jiwa

Ibadat dan Kesannya Dalam Menghindarkan Segala Kesusahan

Mengingati Allah

Rawatan Yang Paling Baik Kepada Kegelisahan

Jiwa Orang Yang Munafik

Tidak Berputus Asa

Bagaimana Al-Quran Merawati Masalah Penagihan Arak?

Kenapa Lelaki Yang Waras Tidak Berkahwin Dengan Perempuan Yang Berzina?

Menyekat Pandangan dan Memelihara Kehormatan

Faedah Sembahyang Dari Sudut Kejiwaan

Kulit dan Sudut Kejiwaan

Tekanan Keraguan

Mimpi

Iman dan Hubungannya Dengan Kesembuhan Penyakit

Kesan-Kesan Lafaz al-Quran Dalam Mengubati Ketegangan Saraf

Andaian-Andaian Baru

Hasil-Hasil Kajian Ilmiah

Fasal 3. Ilmu Kemasyarakatan.

Poligami

Kepimpinan Kaum Lelaki Terhadap Kaum Wanita

Tiada Persamaan Lelaki Dengan Wanita

Tugas Seorang Wanita

Pakaian Secara Islam Kepada Seorang Wanita

Sedekah dan Zakat

Pendapat-Pendapat dan Pegangan Tentang Sihir

Fasal 4: Ilmu Metafizik

Dari Ramalan-Ramalan al-Quran

Ramalan Perantaraan Perhubungan (Perjalanan)

Ramalan Perantaraan Perhubungan (Komunikasi)

Ramalan Pengetahuan Atom

Ramalan lndustri Arang Tumbuhan

Akibat Dari Penolakan Terhadap Peringatan Allah

Fasal 5. Ilmu Kominikasi

Ilmu Komunikasi

Fasal 6. Ilmu Muzik Gambaran

Ilmu Muzik Gambaran

Fasal 7. Ilmu Perangkaan

Ilmu Perangkaan

Pecahan Perpuluhan Dalam Ilmu Hisab

Fasal 8. Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi

Bab 2.

Fasal 1. Ilmu Perubatan (A)

Perubatan Gigi

Perubatan Penyakit-Penyakit Dalam Perut

Perubatan Sakit Perut : Kelawasan Perut

Posisi Tubuh Semasa Makan

Penyakit Kulit dan Perubatan Dengan Selaran

Penyucian Dengan Api

Pencegahan Kepada Sistem Penghadaman

Marah

Fasal 2. Ilmu Perubatan (B)

Berkhatan

Hubungan Seks di Dubur

Liwat (Homoseksual)

Persetubuhan Dalam Masa Haid

Rancangan Keluarga

Penyakit Anjing

Fasal 3. Ilmu Perubatan (C)

Pencegahan dan Penyakit-Penyakit

Setiap Penyakit Ada Ubatnya

Penyakit dan Ubat Pada Lalat

Tiga Tempat Larangan Dari Sunnah Nabawi

Pengasingan Kesihatan

Wuduk Sebagai Pencegahan Dari Penyakit-Penyakit Kulit

Fasal 4. Ilmu Perubatan (D)

Hikmat Berbuka Puasa Dengan Kurma

Antah

Fasal 5 Ilmu Perubatan (E)

Air Benih

Benih Betina

Jenis Janin Putera atau Puteri

Cara-Cara Mencegah Kehamilan dan Kesan-Kesannya

Lelaki atau Perempuan

Keguguran

Janin Yang Tidak Lengkap Tidak Akan Hidup

Haid

Fasal 6. Ilmu Perubatan (F)

llmu Pewarisan

Ilmu Pembedahan

Rahim

Sistem Kekananan Pada Tubuh Manusia

Hikmah Tidur Di Sebelah Kanan

Fasal 7. Ilmu Metafizik

Ramalan Keruntuhan Akhlak

Fasal 8. Ilmu Kemasyarakatan

Ketiadaan Ibu Kanak-Kanak

Pergaulan Bebas

Keadaan Semulajadi Pemikiran Kaum Wanita

Fasal 9 IIMU Pendidikan Kecantikan

Ilmu Pendidikan Kecantikan

Kelebihan Mekah Dari Seluruh Pelusuk Dunia

Pusingan Bulan dan Hubungannya Dengan Takwim Hijrah

Fasal 10. Kisah-Kisah Kenukjizatan Dalam Islam

Angkasawan Mendengar Azan di Kaherah

Penutup

Khamis, 29 Mac 2012

Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini.


Tajuk: Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini.
Penyelenggara: Paizah Hj. Islmail & Ridzwan Ahmad
Penerbit: Akademi Pengajian Islam Universti Malaya Dan al-Baian Corporation Sdn Bhd

Buku ini mengutarakan suatu gagasan idea untuk melahirkan hukum Islam berdasarkan pendekatan semasa dan setempat di Malaysia. Ia mengemukakan beberapa perbincangan melibatkan konsep fiqh Malaysia, cabaran semasa terhadap penerusan serta perlaksanaan konsep tersebut, pendekatan khusus dalam meralisasikannya yang melibatkan beberapa teori-teori tertentu seperti metode penafsiran nas, pemakaian qiyas, penggunaan maslahah serta 'urf dan sebagainya. Di samping itu beberapa permasalahan semasa yang melibatkan pemodifikasian terhadap beberapa hukum fiqh di Malaysia dikemukakan secara detil dan komprehensif.

Kandungan

Bab 1. Konsep

Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran
> Prof. Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid

Fiqh Malaysia: Suatu Tinjauan Sejarah
> Dr. Rahimin Affandi Abdul Rahim

Asas-asas Pembentukan Fiqh Malaysia: Satu Saranan
> Shukeri Mohamad

Bab 2. Teori

Faktor-faktor Semasa dan Setempat di Malaysia yang Boleh Mempengaruhi Penafsiran Nas Syarak dalam Menentukan Hukum
> Dr. Abdul Karim Ali

Perlaksanaan Qiyas dalam Faktor Semasa dan Setempat di Malaysia
> Prof. Madya Dr. Mohd Daud Bakar

'Urf dan Adat Semasa di Malaysia sebagai Asas Penentuan Hukum yang Tidak Dinaskan
> Prof. Madya Md. Saleh Bin Haji Md. @ Haji Ahmad

Keterikatan Maslahah sebagai Sumber Hukum dengan Kepentingan Semasa dan Setempat di Malaysia
> Prof. Madya Hj. Mohd. Noor Deris

Maslahah dan Hubungannya dengan Nas Syarak dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa di Malaysia
> Ridzwan Ahmad

Maqasid Shari'ah: Konsep dan Hubungannya dengan Nilai-nilai Semasa di Malaysia dalam Menentukan Hukum
> Dato' Dr. Abdul Monir Yaacob

Bab 3. Pendekatan

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Muamalat Berasaskan Teori Fiqh Malaysia: Satu Tinjauan
> Prof. Madya Dr. Abdul Halim El-Muhammady

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Jenayah berasaskan Teori Fiqh Malaysia
> Prof. Madya Datin Dr. Paizah Hj. Ismail

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Ibadat Berdasarkan Realiti Semasa di Malaysia 
> Dr. Anisah Ab Ghani

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh al-Ahwal al-Shaksiyyah Berdasarkan Realiti Semasa dan Setempat
> Puan Raihanah Hj Azahari

Bab 4. Beberapa Permasalahan

Tajuk-tajuk Baru dalam Pengajaran Fiqh Berasaskan Keperluan Semasa di Malaysia
> Abdul Ghani Samsudin

Hukuman Kesalahan Liwat: Antara Perbendaharaan Fiqh dan Realiti Hukumannya di Malaysia
> Mohamed Azam Mohamed Adil

Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Kelantan: Satu Analisis dari Sudut Keterangan
> Ruzman Md. Noor

Fiqh Malaysia dan Cabaran Era Siber
> Dr. Abd. Jalil Borham

Rabu, 28 Mac 2012

Tujuh Teori Tentang Sifat Manusia.


Tajuk: Tujuh Teori Tentang Sifat Manusia.
Penulis: Leslie Stevenson.
Penerbit: Pustaka Cipta Sdn. Bhd.

Kandungan

Bahagian 1. Pengenalan

1. Teori-Teori Yang Bersaingan

2. Kritikan Teori

Bahagian 2. Tujuh Teori

3. Plato: Pemerintahan oleh yang Bijaksana

4. Ajaran Kristian: Tentang Rahmat Tuhan

5. Marx: Revolusi Komunis

6. Freud: Psikoanalisis

7. Sartre: Eksistensialisme Atheis

8. Skinner: Pelenturan Tingkah Laku

9. Lorenz: Keganasan Semulajadi

Bahagian 3. Penutup

10. Falsafah dan Penelitian Seterusnya

Selasa, 27 Mac 2012

Sata'at (Cahaya Yang Terang Benderang)


Tajuk: Sata'at (Cahaya Yang Terang Benderang).
Penulis: Shah Waliullah al-Dihlawi.
Penerbit: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Kandungan.

Sata'at (Cahaya)

Penerangan 1.

Penerangan 2.

Penerangan 3.

Penerangan 4.

Penerangan 5.

Penerangan 6.

Penerangan 7.

Penerangan 8.

Penerangan 9.

Penerangan 10.

Penerangan 11.

Penerangan 12.

Penerangan 13.

Penerangan 14.

Penerangan 15.

Penerangan 16.

Penerangan 17.

Penerangan 18.

Penerangan 19.

Penerangan 20.

Penerangan 21.

Penerangan 22.

Penerangan 23.

Penerangan 24.

Penerangan 25.

Penerangan 26.

Penerangan 27.

Penerangan 28.

Penerangan 29.

Penerangan 30.

Penerangan 31.

Penerangan 32.

Penerangan 33.

Penerangan 34.

Penerangan 35.

Penerangan 36.

Penerangan 37.

Penerangan 38.

Penerangan 39.

Penerangan 40.

Penerangan 41.

Penerangan 42.

Penerangan 43.

Penerangan 44.

Isnin, 26 Mac 2012

Patani Dalam Tamadun Melayu.


Tajuk: Patani Dalam Tamadun Melayu.
Penulis: Mohd Zamberi A. Malek.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Patani Dalam Tamadun Melayu memaparkan kegemilangan kerajaan Melayu Patani dan peranannya dalam perkembangan tamadun Melayu. Patani yang pernah muncul sebagai pusat tamadun Melayu yang terpenting memberi sumbangan yang besar kepada warisan peradaban di Kepulauan Melayu melalui kegiatan keilmuan, ekonomi, kebudayaan dan keseniannya. Kegemilangan Kerajaan Melayu Patani dikaitkan juga demgam peranan dan kepentingannya yang luas dalam penyebaran Islam Malah Patani pada suatu masa dikaitkan merupakan pusat pengajian Islam yang terkenal. Kini Patani menjadi sebahagian daripada wilayah Thailand.

Kandungan.

Pendahuluan

Bab 1. Kerajaan Meiayu-Islam Patani

Bab 2. Patani Sebagai Lambang Kegemilangan Melayu

Bab 3. Hubungan Patani dengan Melayu Semenanjung dan lnggeris

Bab 4. Patani Sebagai Pusat Pengajian Islam Nusantara

Bab 5. Patani Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Semenanjung

Bab 6. Adat dan Kepercayaan Dalam Tamadun Melayu Patani

Bab 7. Melayu Patani dan Tamadun Masa Kini

Bibliografi

1ndeks

Ahad, 25 Mac 2012

Menggemgam Bara: Menelusuri Perjuangan 50 Tahun Dewan Pemuda PAS Pusat Dan Kezaliman ISA.


Tajuk: Menggemgam Bara: Menelusuri Perjuangan 50 Tahun Dewan Pemuda PAS Pusat Dan Kezaliman ISA.
Penulis: Riduan Mohd Nor Dan Fadhli Ghani.
Penerbit: Jundi Resources.Sdn Bhd..

Kandungan

Kata Pengantar

Bab 1. Dewan Pemuda PAS: Tokoh Dan Perubahan

Bab 2. Biografi Pemimpin Pemuda Dan Tangkapan ISA

Bab 3. Tangapan-Tangkapan ISA Terhadap Aktivis Pemuda PAS

Bab 4. Reaksi PAS Terhadap Tuduhan Kerajaan BN

Bab 5. Rasional Ketidakperluan ISA

Bibliografi

Lampiran.

Sabtu, 24 Mac 2012

Mimbar Ulama: Negara Islam.


Tajuk: Mimbar Ulama: Negara Islam.
Penyelenggara: Harun Taib
Penerbit: Dewan Ulama PAS Pusat.

Kandungan

Kata Pengantar
> Haji Harun Taib

Prinsip Negara Islam
> Dr. Muhamad Haji Daud

Siyasah Shar’iyyah
> Dr. Abdul Aziz Hanafi

Kedudukan Orang Bukan Islam Dalam Negara Islam
> Ahmad Ali

Sultah Tanfiziyydh
> Abu Anif

Dasar Belanjawan Negara Islam
> Dr. Hailani Tahir

Sistem Ekonomi Islam DanKonvensional: Satu Perbandingan
> Penulis Khas

Perspektif Islam Mengenai Bursa Saham
> Penulis Khas

Pindaan Perlembagaan Negeri Kelantan
> Penulis Khas

Ulama dan Politik
> Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif

Perlembagaan Malaysia Dan Islam
> Haji Syed Ibrahim Syed Abdul Rahman

Jumaat, 23 Mac 2012

Apa Itu Syiah.


Tajuk: Apa Itu Syiah.
Penulis: Prof. Dr H.M. Rasjidi.
Penerbit: Darul Nu’man.

Dalam buku kecil ini penulis cuba menghuraikan secara ringkas dan jelas tentang fahaman Syiah sejak riwayat permulaannya sehingga pada waktu terakhir ini. Buku ini diterbitkan dengan tujuan memberikan pengertian tentang aliran tersebut dan menjelaskan perbezaannya dengan fahaman ahl Sunnah dan lain-lainnya.

Kandungan.

Kata Pengantar.

1. Persoalannya Siapa Pengganti Nabi Muhammad (s.a.w.) Sebagai Ketua Negara.

2. Mengapa Abu Bakar Yang Dipilih?.

3. Kecenderungan Kepada Ali Bin Abu Talib.

4. Perpecahan Antara Kaum Syiah Dan Sebabnya.

5. Syiah Imamiyah Dan Zaidiyah.

6. Apakah Aqidah Imamiyah.

7. Bahagian Rasulullah Dan Kerabatnya Dalam Harta Rampasan (Ghanimah).

8. Evaluasi.

9. Fiqh Syiah.

10. Contoh Fiqh Syiah.

11. Kesimpulan.

Lampiran.

Hal Ihwal Mengenai Golongan Syiah.

1. Pendahuluan.

2. Sekte-Sekte dalam Syiah.

3. Sekte Syiah yang Ektrim.

4. Umat Islam Malaysia.

5. Bahagian Perbandingan.

Rujukan.

Khamis, 22 Mac 2012

Perang Saudara Di Selangor 1868-1873


Tajuk: Perang Saudara Di Selangor 1868-1873
Penulis: A. Talin Hj. Ahmad.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn. Bhd.

Kandungan

Bab 1. Pengaruh Lukut

Bab 2. Zaman Kemakmuran

Bab 3. Pemberontakan

Bab 4. Pihak-Pihak Yang Bertelagah

Perang Saudara Selangor

Bab 5. Catatan Perang

Bab 6. Raja Mahadi

Bab 7. Peranan Sultan Abdul Samad

Bab 8. Bantuan Sultan Pahang

Menghadap Sultan

Persidangan Orang-orang Besar

Kata Pemutus

Persiapan Pahlawan-pahlawan Pahang

Bab 9. Perjuangan Askar-askar Pahang

Bab 10. Angkatan Imam Perang Rasul

Bab 11. Angkatan Datuk Shah Bandar Jidin

Melaporkan kepada Sultan Pahang

Bab 12. Dasar Pintu Terbuka

Bab 13. Yap Ah Loy

Bab 14. Penutup: Selangor Terbelenggu

Rabu, 21 Mac 2012

al-Quran: Di Antara Tafsir Dan Israilliyat.


Tajuk: al-Quran: Di Antara Tafsir Dan Israilliyat.
Penulis: Rozali Adam.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Penghargaan

Pendahuluan

Bahagian 1.

Bab 1. Sejarah Ringkas al-Quran

Pengertian al-Quran

Bagaimana al-Quran Diwahyukan?

Cara al-Quran Diturunkan

Hikmah al-Quran Diturunkan Berperingkat-Peringkat

Nama-Nama al-Quran

Perbezaan Antara Ayat Makkiyah Dengan Madaniyah

al-Quran Dari Zaman Nabi Hingga Sekarang

al-Quran Dalam Zaman Saidina Abu Bakar

al-Quran Dalam Zaman Sayyidina Uthman

Terjemahan al-Quran Ke Dalam Bahasa-Bahasa Di Dunia.

Bahagian 2.

Bab 2. Antara Tafsir Dan Takwil

Pengertian Tafsir

Mengapa al-Quran Perlu Ditafsirkan

Apakah yang Dimaksudkan dengan Takwil

Golongan-Golongan Yang Menyelewengkan

Sumber-Sumber Pentafsiran

Sumber-sumber @@@ bagi Tafsir.

Bab 3. al-Quran Sumber Utama Pentafsiran

Pembahagian Tafsir al-Quran Dengan al-Quran

Bab 4. al-Sunnah Sumber Kedua Pentafsiran

Pengertian Sunnah Menurut Bahasa Dan Istilah

Adakah Rasulullah (s.a.w.) Mengambil al-Quran Semuanya Untuk ditafsirkan

Penyelesaian Antara Dua Puak Dan Pendapat Yang Terpilih

Pembahagian Pentafsiran al-Qurdn Melalui Sunnah Nabawi

Adakah Rasulullah (s.a.w.) Berijtihad Dalam Mentafsirkan al-Quran.

Bab 5. Pendapat Sahabat Dan Tabiin Sebagai Sumber Ketiga Pentafsiran

Kedudukan Sahabat Semasa Dan Sesudah Rasulullah (s.a.w.)

Perbezaan Pendapat Di Antara Sahabat-Sahabat

Sahabat-Sahabat Yang Terpilih Sebagai Pentafsir

Contoh-Contoh Pentafsiran Sahabat Terhadap al-Quran

Penilaian Terhadap Pendapat Sahabat

Pendapat Tabiin Dalam Pentafsiran

Tokoh-Tokoh Para Tabiin Dan Dasar Pengkajian Mereka

Penilaian Terhadap Pendapat Tabiin

Kaedah-Kaedah Penggunaan Bahasa Sebagai Sumber Keempat Pentafsiran.

Bab 6. al-Ijtihad Menetapkan Sumber Terakhir Yang Asli Bagi Pentafsiran.

Pendirian Ulama Terhadap Tafsir Dengan Pendapat Sendiri

Hujah Puak Yang Menentang

Penyelesaian Antara Dua Aliran

Sebab-Sebab Berlakunya Kerosakan Dalam Pentafsiran dengan Pendapat Sendiri.

Bab 7. Unsur-Unsur Penyerapan Dalam Pentafsiran

Israiliyat, Hadith Daif Dan Palsu

Pembaharuan Pentafsiran Dari Sudut Bahasa

Takwil-Takwil Puak Batiniah

Penyelewengan Ahli-ahli Sufi Dalam Pentafsiran

Penyelewengan Puak-Puak Baabiah, Bahaiah dan Qadianiah

Penyelewengan Ahli-Ahli Tafsir Golongan Sederhana.

Bahagian 3.

Bab 8. Israilliyat Dalam Pentafsiran

Beberapa Kedudukan Yang Disentuh oleh al-Quran Terhadap Bani Israil

Mengharapkan Keampunan Dari Allah

Sifat-Sifat Penakut Orang-Orang Yahudi

Jenayah Uang Dilakukan Oleh Yahudi

Bangsa Yang Dilingkungi Oleh Perbuatan Sihir.

Bab 9. Pendirian Rasulullah (s.a.w.) Terhadap Israilliyat

Peringkat-Peringkat Larangan Rasulullah (s.a.w.) Terhadap Israiliyat

Kedudukan Yahudiah Di Kota Madinah

Bagaimana Terserapnya Israiliyat Dalam Pentafsiran.

Bab 10. Pendirian Sahabat Dan Tabiin

Pendirian Sahabat Terhadap Israiliyat

Tuduhan Terhadap Sahabat

Pendirian Tabiin Terhadap Israiliyat

Kedudukan Ka’ab al-Akhbar Dan Abdul Wahab Bin Munabih Dalam Pentafsiran

Tentangan Terhadap Ka’ab Dan Wahab Dalam Zaman Mutaakhkhirin.

Bab 11. Pembahagian Israilliyat

Penerimaan Dan Penolakan Terhadap Israiliyat

Pendirian Para Mufassirin Terhadap Israiliyat

Di Antara Contoh Israiliyat Yang Menyeleweng.

Bab 12. Hukum Mentafsirkan al-Quran Dengan Israilliyat

Pandangan Ulama Mutaakhkhirin Untuk Menghindarkan Kekeliruan Terhadap Israiliyat

Hubungan Secara Langsung Antara Tafsir Dan Hadith

Pengaruh Ilmu Pengetahuan Terhadap Perkembangan Ilmu Tafsir

Pertembungan Ilmu Kesusasteraan Dan Ilmu Kejadian Dalam Pentafsiran al-Quran

Kesan-Kesan Pertembungan Ilmu Pengetahuan Terhadap Pentafsiran.

Bibliografi.

Selasa, 20 Mac 2012

Permasalahan Liku-Liku Dan Dasar-Dasar Pengabdian Kepada Allah Menurut Fatwa Syeikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah.


Tajuk: Permasalahan Liku-Liku Dan Dasar-Dasar Pengabdian Kepada Allah Menurut Fatwa Syeikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah.
Penulis: Dr. Rushdi Bin Ramli.
Penerbit: Crescent News Sdn. Bhd.

Kandungan

Dustur Ilahi

Ungkapan Berharga Para Ulama Rabbani Termasyur

Mukaddimah

Fatwa 1

Risalah al-Vbudiyyah

Ibadah Dalam Islam Bersifat Komprehensif Dan Merangkumi Setiap Amalan Yang Dicintai Allah, Zahir Dan Batin

Ibadat Dalam Islam Merangkumi Amalan-Amalan Hati

Beribadat Kepada Allah Adalah Kemuncak Matlamat Penciptaan Manusia Dan Jin Dari lntipati Perutusan Ke Semua Para Rasul Allah

al-Ubudiyyah Merupakan Sifat Khusus Para Malaikat, Para Rasul Dan Nabi Serta Hamba-Hamba Allah Yang Salih

Ibadat Dalam Islam Merupakan Adunan Dan Kombinasi Antara Rasa Hina Diri Dan Rasa Cinta Yang Tertinggi Terhadap Zat Allah

Pengakuan Rububiyyah Allah Semata-Mata Adalah Tidak Mencukupi Kerana Ianya Diakui Bersama Oleh Golongan Mukmin Dan Kafir

Pengakuan Bahwa Allah Adalah Maha Pencipta Wajib Disusuli Dengan Penghayatan Allah Sebagai Zat Yang Disembah

Umat Islam Wajib Membezakan Antara Hakikat Tuntutan tawhid uluhiyyah Dan Hakikat tawhid rububiyyah

Kesilapan Segolongan Ahli Ibadat Yang Reda Dengan Kekufuran Dan Perbuatan Maksiat

Bersikap Reda Dengan Dosa Dan Maksiat Yang Berlaku Bukanlah Dari Ajaran Islam

Kritikan Terhadap Fahaman Wahdah al-Wujud Yang Tersasar

Penyaksian tawhid rububiyyah Yang Benar Menurut Neraca Islam Dan Sanggahan Terhadap Fahaman Wahdah al-Wujud

Orang-Orang Mukmin Yang Benar Sentiasa Meraikan Hukum-Hakam Syarak Dan Berjuang Menegakkan Agama Allah Disebalik Keimanan Mereka Kepada Rububbiyyah Tuhan

Perihal Golongan Ahli Sufi Dan Ahli Tarekat Yang Melampau Dan Tersasar

Tafsiran Ayat 99 Surah al-HijrYang Menyeleweng

Tuntutan Pengabdian Diri Kepada Allah Berterusan Sehingga Ke Akhir Hayat

Kenyataan Golongan Yang Tersasar Ini Merupakan Suatu Penentangan Terhadap Islam

Perumpamaan Ahli Ibadah Yang Mengharuskan ”Keguguran” Taklif Hukum-Hakam Agama

Persamaan Yang Dapat Dilihat Antara Golongan Ahli Ibadah Yang Tersasar Dengan Kaum Musyrikin Yang Mempersekutukan Allah

Kegelinciran Ahli Ibadah Yang Mengabaikan Tuntutan ”Berusaha Dan Berikhtiar” Di Maqam Fana’ Tawhid Rububiyyah

Perihal Ahli Ibadat Yang Tertipu Dengan Perkara-Perkara Yang Luar Biasa

Kesempurnaan Manusia Tercapai Dalam Merealisasikan al-Vubudiyyah

Seruan Ke Arah Pengabdian Diri Kepada Allah Adalah Perutusan Terbesar Yang Dibawa Oleh Para Rasul

Perihal Golongan Yang Menyembah Nikmat-Nikmat Keduniaan Seperti Kekayaan, Pangkat Dan Sebagainya

Perhambaan Yang Sebenar Adalah ”Perhambahan Hati” Dan Kewajipan Menuntut Rezki Dari Allah Semata-Mata

Kewajipan Mengharapkan Kurniaan Allah Dan Bertawakal Kepada-Nya Dan Kesannya Dalam Konteks Peningkatan Rasa Ubudiyyah Kepada Tuhan

Larangan Bertawakal Kepada Sesuatu Yang Lain Dari Tuhan

Perihal Lelaki Yang Dijajah Serta Diperhambakan Oleh Wanita

Penjajahan Dan Penaklukan Hati Adalah Lebih Besar Kemudaratannya Dari Penjajahan Anggota Lahiriah

Pahala Dan Siksaan Allah Adalah Pada Hakikatnya Berasaskan Kepada ”Perhambaan Hati”

Persoalan Kecintaan kepada Allah

Perihal Cinta ”Kerana Allah” Adalah Natijah Dan Buah Daripada Kecintaan Yang Sempurna Terhadap Allah Dua Tanda Yang Nyata Bagi Orang Yang Benar Dalam Menyintai Allah

Kaedah Besar Berkaitan ”Kecintaan Kepada Tuhan” Yang Per lu Difahami

Tanda Yang Nyata Mengenai Kelemahan Rasa Cinta Kepada Allah Tidak Sanggup Mengharungi Kesusahan Dan Kepayahan Yang Dituntut Oleh Rasa Cinta Tersebut

Rasa Cinta Akan Melahirkan Pengabdian Diri Kepada ”Objek Yang Dicintai”

Hati Manusia Sentiasa Mendambakan Tuhan Di Mana Hanya Melalui Beribadat Kebahagiaan Hidup Akan Dicapai

Setiap Hamba Memerlukan Pertolongan Tuhan Bagi Merealisasikan al-Ubudiyyah

Hanya Tuhan Yang Boleh Dicintai Kerana ”Zat”-Nya

Gambaran Pengabdian Diri Yang Sebenar Kepada Allah Menurut Mazhab al-Salaf al-Salih

Kecenderungan Untuk ”Menyembah” Adalah Pembawaan Semulajadi Manusia Di Mana Barangsiapa Tidak Menyembah Allah Pasti Akan Terseret Untuk Menyembah Makhluk-Nya

Perihal Golongan Yang Mengabaikan Perintah-Perintah Allah Di Sebalik Dakwaan Menyintai Allah

Nabi Ibrahim Membezakan Antara Zat Allah Dan Zat Makhluk-Nya Dan Tanda-Tanda Hati Yang Hampir Dengan Allah

Perihal Fana’ Di Kalangan Ahli Sufi: Tiga Kategori Fana’

Tafsiran Yang Sahih Mengenai Ungkapan Sebahagian Kaum Sufi ”Aku tidak nampak di sekeliling aku melainkan Tuhan semata-mata”

Kesepakatan Para Ulama Sufi Muktabar Bahawa Zat Allah Tidak Bersatu Dengan Zat Makhluk Ciptaan-Nya Dalam Apa Jua Keadaan

Maqam al-jam’ [pengalaman kerohanian bersatu dengan Allah] Dan Maqam al-farq al-thani [pengalaman kerohanian perpisahan dengan Allah selepas penyatuan dengan-Nya] Di Kalangan Kaum Sufi Menurut Kefahaman Dan Tafsiran Ibn Taymiyyah

Persoalan Kaedah Berzikir Yang Terbaik Menurut Ibn Taymiyyah

Kedudukan Zikir.Dengan al-ism al-mu frad Menurut Ibn Taymiyyah

Ungkapan Zikir Hendaklah Dalam Bentuk Ayat Yang Sempurna

Perintah Menyebut Nama Allah Dalam al-Quran Dan Tafsirannya Yang Sahih

Ungkapan Zikir Dalam Islam Bersifat Ungkapan Ayat Yang Sempurna

Dua Dasar Terbesar Agama Islam

Fatwa 2

Risalah Perihal Para Ahli Sufi Dan Para Fuqaha

Penjelasan Mengenai Asal Usul Kalimah Sufi

Golongan Ahli Sufi Yang Terawal Wujud Di Daerah Basrah

Keterlaluan Dalam Beribadat Di Kalangan Ahli Ibadat Basrah

Pendirian Majoriti Ulama Mengenai Insiden ”Ledakan Kerohanian Yang Keterlaluan” Di Kalangan Ahli Ibadat

Kedudukan Ledakan Kerohanian Yang Keterlaluan Dalam Konteks Dosa Dan Pahala

Kedudukan Kelazatan Beribadat Yang Mengakibatkan Hilang Kesedaran Yang Mutlak

Golongan Ahli Ibadah Yang Paling Utama Dalam Masalah Ini

Penilaian Ibn Taymiyyah Terhadap Keterlaluan Segolongan Ahli Sufi

Al-Quran Dan Al-Sunnah Adalah Sebaik-Baik Pertunjuk Dalam Persoalan Ibadat Dan Bertagarrub Kepada Allah

Para Sahabat Nabi (s.a.w.) Adalah Contoh Dan Ikutan Umat Islam Sepanjang Zaman

Persoalan Kefakiran: Antara Golongan fakir Yang Bersabar Dan Golongan Kaya Yang Bersyukur Manakah Yang Lebih Utama

Siapakah Wali Allah Yang Sebenar

Pembahagian Wali Allah Kepada Dua Golongan

Fatwa 3

Penghuraian ”Maslahah” Dalam Beribadat Dan Persoalan al-lqtisad Fl al-qbadah [Penragan Tuntutan Rohani Dan Jasmani] Dan Beberapa Kaedah Utama Yang Berkaitan Dengannya

Fatwa 4

Mengenai Amalan Salih yang Paling Utama Di Sisi Allah Selepas Perlaksanaan Amalan-Amalan Ibadat Wajib

Fatwa 5

Persoalan Manakah Yang Terutama Antara Melakukan Ibadat, Mempelajari Ilmu Syarak dan Mencapai Kasyaf

Fatwa 6

Masalah Apakah Benar Menyintai Kehidupan Dunia Punca Segala kerosakan

Fatwa 7

Persoalan Adakah Benar Ukuran Keutamaan Ibadat Berdasarkan Tahap Kesusahan dan Kepayahan Yang Dialami

Fatwa 8

Kedudukan Perbuatan-Perbuatan Harus [al-mubahat] Dalam Konteks Pengabdian Diri Kepada Allah

Fatwa 9.

Persoalan Beruzlah Dan Berkhalwat Dalam Konteks Pengabdian Diri Kepada Allah

Fatwa 10

Permasalahan Bersuluk Dalam Konteks Menuju Allah

Fatwa 11

Persoalan Zuhud Yang Sebenar Dalam Konteks Pengabdian Diri Kepada Allah

Fatwa 12

Perihal Kewajipan Berusaha Untuk Mencapai Maqam Tawhid Dan Darjat al-Ihsan Yang Tertinggi

Fatwa 13

Persoalan Antara ”Amalan Hati” Dan ”Ibadat Lahiriah” Manakah Yang ”Lebih Wajib” Dan Perlu Diutamakan Menu rut Syarak

Fatwa 14

Persoalan Adakah Wajar Meninggalkan Amalan Salih Yang Disyariatkan Allah Hanya Kerana Takut Dikatakan ”Riak Dalam Beramal Ibadat”

Fatwa 15.

Persoalan Mencari Kelazatan,

Pembahagian Kelazatan Kepada Kelazatan yang Hak, Kelazatan Yang Palsu Dan Kelazatan Yang Diharamkan Dalam Konteks Mengabdikan Diri Kepada Allah

Fatwa 16

Persoalan ”Ibadat Sunat Yang Terbaik” Boleh Berbeza Antara Seorang Individu Dengan lndividu Yang Lain

Fatwa 17

Persoalan Hakikat ”Redha Dengan Ketentuan Allah” Dalam Konteks Menuju Allah Dan Beberapa Kekeliruan Yang Berlaku

Fatwa 18

Beberapa Kaedah Penting Yang Perlu Difahami Berkaitan Dengan Dosa-Dosa Besar Dan Tingkatannya

Fatwa 19

Persoalan Kefarduan Bertaubat Kepada Allah Dalam Setiap Detik

Kewajipan Bertaubat Dari ”Amal Kebaikan” [al-hasanat] Yang Telah Dilakukan Dan Hukum Bisikan Jahat Dalam Hati

Isnin, 19 Mac 2012

20 Hujjah Ahli Sunnah al-Jamaah VS Akidah Sesat


Tajuk: 20 Hujjah Ahli Sunnah al-Jamaah VS Akidah Sesat
Penulis: Ku Muhammad Asmadi Bin Ku Mohd Saad
Penerbit: Pustaka Al-Ehsan

Kandungan

Bahagian 1.

Testimoni Ajaran Sesat

Testimoni Kisah Satu

Testimoni Kisah Dua

Testimoni Kisah Tiga

Bahagian 2.

Muqaddimah

Tingkatan Islam

Pengertian Ilmu Usuluddin

Tingkatan Iman

Tingkatan Ihsan

Bahagian 3.

Pengenalan Ajaran Sesat

Ajaran Sesat Di Malaysia

Ajaran Sesat Daripada Perspektif Al-Quran

Definisi Ajaran Sesat

Sejarah Ajaran Sesat Di Malaysia

Ciri-Ciri Ajaran Sesat

Ciri-Ciri Asas Penganut Ajaran Sesat

Teknik Penyebaran Ajaran Sesat Memikat Pengikutnya

Mangsa Ajaran Sesat

Faktor Berlakunya Ajaran Sesat

Jenis-Jenis Ajaran Sesat

Taktik Penyebaran Ajaran Sesat

Ancaman Kepada Ummah Dan Negara

Implikasi Terhadap Kemurnian Akidah Dan Keselamatan

Kunci Utama Ciri-Ciri Ajaran Dan Amalan Yang Sesat

Cara Penyebaran Ajaran Sesat

Bahagian 4.

20 Hujjah Balas Ahli Sunnah Waljamaah VS Akidah Sesat

Bab Solat

Bab Akidah

Bab Puasa

Bab Haji

Bab Zikir

Bahagian 5.

Akidah Ahli Sunnah Waljamaah

Ijma' Ulama'

Qias

Bahagian 6.

Peringatan Nabi Muhammad SAW Kepada Golongan Ajaran Sesat

Bahagian 7.

Doa-Doa Daripada Hadis Nabi Muhammad SAW

Nota Hujung

Ahad, 18 Mac 2012

Aliran Dakwah Di Malaysia: Satu Titik Pertemuan.


Tajuk: Aliran Dakwah Di Malaysia: Satu Titik Pertemuan.
Penulis: Dr. Abdul Rahman Abdullah.
Penerbit: Karya Bestari Sdn Bhd.

Kandungan

Pengantar

Bahagian 1. Latar Belakang Sejarah

Bab 1. Gerakan Tajdid Agama (Zaman Klasik)

Khalifah Umar Abdul Aziz

Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Abul Hassan al-Asy’ari

Imam Abu Hamid al-Ghazali

Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah

Bab 2. Gerakan Tajdid Agama (Zaman Moden)

Syeikh Ahmad Sirhindi

Syah Waliullah al-Dihlawi

Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Jamaluddin al-Afghani

Muhammad Abduh

Bahagian 2. Gerakan Tajdid Agama Di Malaysia.

Bab 1. Sejarah Islah Di Malaysia.

Negeri-egeri Selat

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

Perkembangan Mutakhir.

Bab 2. Pemikiran Islah Di Malaysia

Ilmu Fiqh.

Ilmu Tauhid.

Ilmu Tasawuf.

Bab 3. Penilaian

Masalah Khilafiah

Masalah Talfiq

Bahagian 3. Gerakan Tajdid Agama Di Perlis.

Bab 1. Sejarah Islah Di Perlis

Latar Belakang Sejarah Perlis

Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis

Gerakan Islah di Perlis

Bab 2: Pemikiran Islah Di Perlis.

Ibadah

Jenazah

Aqidah

Bab 3. Penilaian

Konsep Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Konsep Mazhab

Rujukan (Nota Hujung)

Lampiran 1. Tokoh-Tokoh Islah Perlis.

Haji Ahmad Bin Haji Muhammad

Wan Ahmad Bin Wan Daud

Syeikh Ahmad Bin Mohd. Hashim

Syeikh Abu Bakar al-Ashaari

Syeikh Mahmud Bin Saman

Haji Abdul Ghani Bin Dato’ Sakti

Ustazah Shahrom Binti Syeikh Muhammad

Lampiran 2. Hubungan Kerajaan Saudi-Wahhabi Dengan Turki-Uthmani

Nota Hujung Lampiran 2

Sabtu, 17 Mac 2012

Konsep Dan Kedudukan Bangsa Pilihan Menurut Islam Dan Yahudi.


Tajuk: Konsep Dan Kedudukan Bangsa Pilihan Menurut Islam Dan Yahudi.
Penulis: Ismail Abdul Rahman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Pertentangan antara umat Islam dengan umat Yahudi berterusan dari dahulu hingga sekarang dan pada realitinya pada masa kini umat Yahudi mengatasi umat Islam dalam beberapa aspek kehidupan khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Beberapa fahaman Yahudi telah meresap ke dalam masyarakat Islam, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kebencian umat Islam terhadap Yahudi berterusan dan tidak mungkin kunjung pada m namun kebencian tanpa ilmu yang sebenar tentang asas pertentangan di antara umat Islam dengan umat Yahudi tidak akan membawa apa-apa kesan positif. Di antara punca utama pertentangan ini telah dikaji oleh penulis buku ini yang telah dapat menghuraikan konsep bangsa pilihan Tuhan Sebagai titik mula perbezaan dan konflik di antara umat Islam dengan umat Yahudi. Walaupun huraiannya ringkas namun penulis telah dapat memberikan perkaraperkara penting berhubung dengan konsep tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca di sernua peringkat pengajian dan oleh orang awam.

Kandungan

Prakata.

Bab 1. Konsep Dan Kedudukan Bangsa Pilihan Tuhan.

Agama Yahudi dan Agama Islam dalam Perspektif Sejarah.

Agama Yahudi.

Agama Islam.

Bab 2. ‘The Unity Of God’ Dan ‘The Choise Of Israel Yang Menjadi Asas Agama Dan Bangsa Yahudi.

Bab 3. Kelahiran Konsep Bangsa Pilihan Tuhan Dalam Agama Yahudi.

Bab 4. Mengapa Bangsa Yahudi Menganggap Mereka Ssbagai Bangsa Pilihan Tuhan.

Bab 5. Bumi Yang Dijanjikan.

Bab 6. Orang Yahudi Dan Juruselamat.

Bab 7. Kerajaan Tuhan: Kerajaan Yang Tidak Boleh Dilihat (The Invisible Kingdom)

Bab 8. The Visible Kingdom Yang Berbentuk Universal

Bab 9. Gerakan Zionisme Yahudi, ’Freemasonary’ Dan Penubuhan Negara.

Bab 10. Israel Di Bumi Palestin Pada Tahun 1948

Bab 11. Akhlak (Etika Dan Moral) Sebagai Faktor Pemilihan Umat Pilihan Tuhan Di Muka Bumi.

Bab 12. Kpnsep Akhlak (Moral) Dalam Islam Dan Perbezaammya Dengan Etika.

Bab 13. Manusia Sebagai Khalifah Allah.

Bab 14. Amar Ma’aruf, Nahi Mungkar, Beriman Kepada Allah Dan Bertaqwa Kepada-Nya.

Bab 15. Penolakan Islam Terhadap Faham Zionisme Dan Beberapa Faham Moden Yang Lain.

Penutup.

Bibliografi.

Indeks.

Jumaat, 16 Mac 2012

Protokol-Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuan Zionis.


Tajuk: Protokol-Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuan Zionis.
Penulis: Victor E Marsden
Penerbit: Thingkers Library.

Kandungan

Bahagian 1. Artikel-Artikel Pilihan 1920-1922.

Persoalan Yahudi: Fakta Atau Khayalan

Adakah Memang Wujud Program Dunia Yahudi?

Pengenalan Protokol-Protokol Orang Yahudi

Bagaimana ”Persoalan Yahudi” Menyentuh Perladangan

Dr. Levy, Seorang Yahudi, Mengaku Kesilapan Bangsanya

Idea Yahudi Mengenai Bank Pusat Untuk Amerika

”Kol Nidre” Dan ”Eli, Eli” Yahudi Dijelaskan

Agama Yahudi: Golongan Farisi

Bahagian 2.

Bagaimana Protokol-Protokol Tersebut Sampai Di Rusia

Bagaimana Sebuah Edisi Amerika Telah Disekat

Lagi Percubaan Untuk Menyangkal: London Times Bantuan

Teks Dan Komentar

Bahagian 3.

Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuwan Zionis

Protokol no. 1

Protokol no. 2 ,

Protokol no. 3

Protokol no. 4

Protokol no. 5

Protokol no. 6

Protokol no. 7

Protokol no. 8

Protokol no. 9

Protokol no. 10

Protokol no. 11

Protokol no. 12

Protokol no. 13

Protokol no. 14

Protokol no. 15

Protokol no. 16

Protokol no. 17

Protokol no. 18

Protokol no. 19

Protokol no. 20

Protokol no. 21

Protokol no. 22

Protokol no. 23

Protokol no. 24

Petikan Kesimpulan Dari Epilog Nilus (Edisi 1905)

Beberapa Fakta Ilustrasi

1. Jacob Braftmann Dan Kerjanya

2. Tulisan Di Dinding

3. Pakatan Kellog Palestin

Artikel 1.

Artikel 2.

Artikel 3.

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.

Artikel 8.

4. Nota Tentang Pakatan Kellog-Briand

Nota Hujung.

> Golongan Bebas b’nai b’rith .0.8.b.

> L’alliance Israelite Universelle

Bahagian 4.

Fabianisme

> Asas Kepada Masyarakat Fabian

> Politik

> Ekonomi

> Pendidikan

> Rancangan 10 Tahun Untuk Sosialis

Petikan-Petikan

> Organisasi Penghambaan British Atau Bolshevisme Fabian-Yahudi

> Tamadun Yang Sedang Runtuh”

> Kemelesetan Ekonomi Di Seluruh Dunia

> Perlunya Dunia Yang Makmur Kepada Britain”

> ”Kegagalan Jentera Politik Dan Ekonomi Kita.”

> ”Rayuan Britain”

> ”Bolehkah Kita Selamatkan Kebebasan Kita?”

> ”Penguasa Perancangan”

> ’Analog! Mengenai Sistem Grid Elektrik”

> ”Pengeluaran Terancang”

> ”Suatu Perancangan Nasional Di Rangka”

> ”Evolusi Konservatif”

> Analoginya Dengan Protokol-Protokol

Kesimpulan

Lampiran.

> Sebuah Protocol Tahun 1860

> Manifesto

> Sebuah Protocol Tahun 1869

> Syarahan Merbahaya Oleh Rabai Reichhorn

> Sebuah Protokol Tahun 1919

Khamis, 15 Mac 2012

Islam Dalam Sejarah Politik Di Alam Melayu.


Tajuk: Islam Dalam Sejarah Politik Di Alam Melayu.
Penulis: Auni Haji Abdullah.
Penerbit: Nurin Enterprise.

Kandungan

Prakata

Singkatan

Bab 1. Pengaruh Pemikiran Politik Dan Pemerintahan Islam

1. Penerapan Arus Pemikiran Islam

2. Perubahan-Perubahan Dari Segi Prinsip

3. Gambaran Perubahan Sistem Pemerintahan Islam

4. Kesinambungan Tradisi Pemerintahan Islam

Bab 2. Peranan Istana Menegakkan Pemerintahan Islam

1. Penglibatan Istana

2. Keunggulan Peribadi Raja

3. Kesanggupan Menghadapi Cabaran

4. Kegigihan Melaksanakan Pemerintahan Islam

Bab 3. Sumbangan Ulama Dalam Bidang Pemerintahan Dan Politik

1. Sejarah Peranan Golongan Ulama

2. Keserasian Hubungkait Ulama-Pemerintah

3. Kedudukan Di Sisi Pemerintah

4. Keistimewaan Sumbangan Ulama

5. Penglibatan Dalam Kegiatan Politik

Bab 4. Jihad Dan Usaha Menegakkan Kuasa Politik Islam

1. Sumber Kekuatan Politik

2. Dorongan-Dorongan Jihad

3. Jihad Dan Kegigihan Perjuangan

4. Benteng Dari Ancaman Kristinisasi

5. Penjamin Kesinambungan Kuasa Politik

Bab 5. Epilog

Nota Kaki

Bibliografi

Indeks

Rabu, 14 Mac 2012

Mengenal Hukum Hudud.


Tajuk: Mengenal Hukum Hudud.
Penulis: Yusoff Zaky Haji Yacob.
Penerbit: Dian Darulnaim Sdn. Bhd.

Kandungan

Kata-Kata Aluan Mufti Kelantan

Kata-Kata Aluan Qadhi Besar Kelantan

Kata Pendahuluan

Bahagian 1. Kembali Kepada Undang-Undang Allah

Bahagian 2. Hukum Hudud

Jenis-jenis Hukum Hudud

Hikmat Diperundangkan Hukum Hudud

Apakah Hukuman Potong Tangan Suatu Hukuman Yang Kejam?

Perbezaan Di antara Qanun Hudud Dan Qanun Ta’zir

Bahagian 3. Jenayah Zina: Homoseks, Lesbianisme, Hubungan Kelamin Dengan Mayat dan Binatang

Hukuman Zina dan Ta’rif Zina

Keraguan Kejahilan Tentang Hukum Zina

Syarat-syarat Hukuman Zina

Kategori Hukuman Zina

Syarat Hukuman Rejam

Adakah Islam Menjadi Syarat?

Ciri-ciri Hukum Hudud Jenayah Zina

Cara Membuktikan Kesalahan Zina

Perselisihan Pendapat Mengenai Beberapa Syarat Saksi Jenayah Zina

Peranan Hakim Terhadap Saksi-saksi Zina

Pengakuan Berzina

Syarat-syarat Pengakuan

Pengakuan Adalah Bukti Yang tidak Melibatkan Pasangan

Pengakuan Di Atas Perzinaan Yang Silam

Peranan Hakim Terhadap Orang Yang Membuat Pengakuan Berzina

Menarik Balik Pengakuan

Pelaksanaan Hukum Hudud Ke Atas Orang Yang Berzina

Syarat-syarat Pelaksanaan Hukum Zina

Keadaan Terhukum Semasa Menjalani Hukuman

Cara Sebat Dan Cara Rejam

Bahagian-bahagian Anggota Yang Disebat

Tempat Pelaksanaan Hukum Hudud

Hukum Orang Yang Mati Direjam

Hukum-hukum Hubungan Seks Yang Tidak Normal

Hukum Liwat Atau Homoseks

Hukuman Mengadakan Hubungan Kelamin Dengan Binatang

Hukuman Mengadakan Hubungan Kelamin Dengan Orang Yang Mati

Bahagian 4. Jenayah Qazaf

Membuat Tuduhan Zina Secara Sindiran

Membuat Tuduhan Liwat Atau Homoseks

Tuduhan Zina Ke Atas Satu Kumpulan

Tuduhan Yang Berulang-ulang

Syarat-syarat Hukuman Qazaf

Apakah Hukuman Qazaf Hak Allah Atau Hak Manusia

Membuktikan Kesalahan Qazaf

Hukum Mengangkatkan dakwaan Mereka Yang Memiliki

Hak Mengangkatkan Dakwaan

Syarat-syarat Saksi Untuk Membuktikan Kesalahan Qazaf

Syarat-syarat Pengakuan

Bahagian 5. Jenayah Mencuri

Jenayah-jenayah Mengambil Harta Orang lain Yang Tidak Dikenakan Hukuman Potong Tangan

Mengapa Jenayah Mencuri Sahaja Dikenakan Hukuman Potong Tangan?

Hukuman Mencuri

Adakah Hukuman Potong Tangan Dikumpulkan Dengan Hukuman Bayar Kerugian?

Hukuman Ke Atas Pencuri Yang Mencuri Berulang Kali

Ternpat Potong

Kedudukan Hukuman Mencuri

Syarat-syarat Hukuman Mencuri

Pakatan Mencuri

Mengeluarkan Barang Curi Dari Tempat Simpanan

Penyeluk Saku

Pencuri Kain Kafan

Mencuri Barang Di Pasar-pasar

Mencuri Buah-Buahan Di Atas Pokok

Cara Membuktikan Jenayah Mencuri

Syarat-syarat Saksi

Syarat-syarat Pengakuan

Perkara-perkara Yang menggugurkan Hukum Hudud Mencuri

Bahagian 6. Jenayah Rompakan Atau Hirabah (1)

Syarat-syarat Mengenai Perompak

Syarat Tempat Perlakuan Jenayah Rompak

Syarat-syarat Membuktikan Kesalahan Merompak

Hukuman Ke Atas Perompak

Cara Hukum Palang, Waktunya Dan Lama Masanya

Hukuman Buang Negeri (An-Nafyu)

Kedudukan Hukuman Ke Atas Perompak

Bahagian 7. Jenayah Minum Arak

Had Mabuk

Syarat-Syarat Pemabuk Yang Dikenakan Hukum Hudud

Qadar Hukuman

Cara Membuktikan Kesalahan Minum Arak

Bolehkah Dibuktikan Dengan Bau?

Hukum Dadah

Bahagian 8. Kesan Taubat Dalam Hukum Hudud
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...