JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 21 Mac 2012

al-Quran: Di Antara Tafsir Dan Israilliyat.


Tajuk: al-Quran: Di Antara Tafsir Dan Israilliyat.
Penulis: Rozali Adam.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Penghargaan

Pendahuluan

Bahagian 1.

Bab 1. Sejarah Ringkas al-Quran

Pengertian al-Quran

Bagaimana al-Quran Diwahyukan?

Cara al-Quran Diturunkan

Hikmah al-Quran Diturunkan Berperingkat-Peringkat

Nama-Nama al-Quran

Perbezaan Antara Ayat Makkiyah Dengan Madaniyah

al-Quran Dari Zaman Nabi Hingga Sekarang

al-Quran Dalam Zaman Saidina Abu Bakar

al-Quran Dalam Zaman Sayyidina Uthman

Terjemahan al-Quran Ke Dalam Bahasa-Bahasa Di Dunia.

Bahagian 2.

Bab 2. Antara Tafsir Dan Takwil

Pengertian Tafsir

Mengapa al-Quran Perlu Ditafsirkan

Apakah yang Dimaksudkan dengan Takwil

Golongan-Golongan Yang Menyelewengkan

Sumber-Sumber Pentafsiran

Sumber-sumber @@@ bagi Tafsir.

Bab 3. al-Quran Sumber Utama Pentafsiran

Pembahagian Tafsir al-Quran Dengan al-Quran

Bab 4. al-Sunnah Sumber Kedua Pentafsiran

Pengertian Sunnah Menurut Bahasa Dan Istilah

Adakah Rasulullah (s.a.w.) Mengambil al-Quran Semuanya Untuk ditafsirkan

Penyelesaian Antara Dua Puak Dan Pendapat Yang Terpilih

Pembahagian Pentafsiran al-Qurdn Melalui Sunnah Nabawi

Adakah Rasulullah (s.a.w.) Berijtihad Dalam Mentafsirkan al-Quran.

Bab 5. Pendapat Sahabat Dan Tabiin Sebagai Sumber Ketiga Pentafsiran

Kedudukan Sahabat Semasa Dan Sesudah Rasulullah (s.a.w.)

Perbezaan Pendapat Di Antara Sahabat-Sahabat

Sahabat-Sahabat Yang Terpilih Sebagai Pentafsir

Contoh-Contoh Pentafsiran Sahabat Terhadap al-Quran

Penilaian Terhadap Pendapat Sahabat

Pendapat Tabiin Dalam Pentafsiran

Tokoh-Tokoh Para Tabiin Dan Dasar Pengkajian Mereka

Penilaian Terhadap Pendapat Tabiin

Kaedah-Kaedah Penggunaan Bahasa Sebagai Sumber Keempat Pentafsiran.

Bab 6. al-Ijtihad Menetapkan Sumber Terakhir Yang Asli Bagi Pentafsiran.

Pendirian Ulama Terhadap Tafsir Dengan Pendapat Sendiri

Hujah Puak Yang Menentang

Penyelesaian Antara Dua Aliran

Sebab-Sebab Berlakunya Kerosakan Dalam Pentafsiran dengan Pendapat Sendiri.

Bab 7. Unsur-Unsur Penyerapan Dalam Pentafsiran

Israiliyat, Hadith Daif Dan Palsu

Pembaharuan Pentafsiran Dari Sudut Bahasa

Takwil-Takwil Puak Batiniah

Penyelewengan Ahli-ahli Sufi Dalam Pentafsiran

Penyelewengan Puak-Puak Baabiah, Bahaiah dan Qadianiah

Penyelewengan Ahli-Ahli Tafsir Golongan Sederhana.

Bahagian 3.

Bab 8. Israilliyat Dalam Pentafsiran

Beberapa Kedudukan Yang Disentuh oleh al-Quran Terhadap Bani Israil

Mengharapkan Keampunan Dari Allah

Sifat-Sifat Penakut Orang-Orang Yahudi

Jenayah Uang Dilakukan Oleh Yahudi

Bangsa Yang Dilingkungi Oleh Perbuatan Sihir.

Bab 9. Pendirian Rasulullah (s.a.w.) Terhadap Israilliyat

Peringkat-Peringkat Larangan Rasulullah (s.a.w.) Terhadap Israiliyat

Kedudukan Yahudiah Di Kota Madinah

Bagaimana Terserapnya Israiliyat Dalam Pentafsiran.

Bab 10. Pendirian Sahabat Dan Tabiin

Pendirian Sahabat Terhadap Israiliyat

Tuduhan Terhadap Sahabat

Pendirian Tabiin Terhadap Israiliyat

Kedudukan Ka’ab al-Akhbar Dan Abdul Wahab Bin Munabih Dalam Pentafsiran

Tentangan Terhadap Ka’ab Dan Wahab Dalam Zaman Mutaakhkhirin.

Bab 11. Pembahagian Israilliyat

Penerimaan Dan Penolakan Terhadap Israiliyat

Pendirian Para Mufassirin Terhadap Israiliyat

Di Antara Contoh Israiliyat Yang Menyeleweng.

Bab 12. Hukum Mentafsirkan al-Quran Dengan Israilliyat

Pandangan Ulama Mutaakhkhirin Untuk Menghindarkan Kekeliruan Terhadap Israiliyat

Hubungan Secara Langsung Antara Tafsir Dan Hadith

Pengaruh Ilmu Pengetahuan Terhadap Perkembangan Ilmu Tafsir

Pertembungan Ilmu Kesusasteraan Dan Ilmu Kejadian Dalam Pentafsiran al-Quran

Kesan-Kesan Pertembungan Ilmu Pengetahuan Terhadap Pentafsiran.

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...