JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 17 Mac 2012

Konsep Dan Kedudukan Bangsa Pilihan Menurut Islam Dan Yahudi.


Tajuk: Konsep Dan Kedudukan Bangsa Pilihan Menurut Islam Dan Yahudi.
Penulis: Ismail Abdul Rahman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Pertentangan antara umat Islam dengan umat Yahudi berterusan dari dahulu hingga sekarang dan pada realitinya pada masa kini umat Yahudi mengatasi umat Islam dalam beberapa aspek kehidupan khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Beberapa fahaman Yahudi telah meresap ke dalam masyarakat Islam, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kebencian umat Islam terhadap Yahudi berterusan dan tidak mungkin kunjung pada m namun kebencian tanpa ilmu yang sebenar tentang asas pertentangan di antara umat Islam dengan umat Yahudi tidak akan membawa apa-apa kesan positif. Di antara punca utama pertentangan ini telah dikaji oleh penulis buku ini yang telah dapat menghuraikan konsep bangsa pilihan Tuhan Sebagai titik mula perbezaan dan konflik di antara umat Islam dengan umat Yahudi. Walaupun huraiannya ringkas namun penulis telah dapat memberikan perkaraperkara penting berhubung dengan konsep tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca di sernua peringkat pengajian dan oleh orang awam.

Kandungan

Prakata.

Bab 1. Konsep Dan Kedudukan Bangsa Pilihan Tuhan.

Agama Yahudi dan Agama Islam dalam Perspektif Sejarah.

Agama Yahudi.

Agama Islam.

Bab 2. ‘The Unity Of God’ Dan ‘The Choise Of Israel Yang Menjadi Asas Agama Dan Bangsa Yahudi.

Bab 3. Kelahiran Konsep Bangsa Pilihan Tuhan Dalam Agama Yahudi.

Bab 4. Mengapa Bangsa Yahudi Menganggap Mereka Ssbagai Bangsa Pilihan Tuhan.

Bab 5. Bumi Yang Dijanjikan.

Bab 6. Orang Yahudi Dan Juruselamat.

Bab 7. Kerajaan Tuhan: Kerajaan Yang Tidak Boleh Dilihat (The Invisible Kingdom)

Bab 8. The Visible Kingdom Yang Berbentuk Universal

Bab 9. Gerakan Zionisme Yahudi, ’Freemasonary’ Dan Penubuhan Negara.

Bab 10. Israel Di Bumi Palestin Pada Tahun 1948

Bab 11. Akhlak (Etika Dan Moral) Sebagai Faktor Pemilihan Umat Pilihan Tuhan Di Muka Bumi.

Bab 12. Kpnsep Akhlak (Moral) Dalam Islam Dan Perbezaammya Dengan Etika.

Bab 13. Manusia Sebagai Khalifah Allah.

Bab 14. Amar Ma’aruf, Nahi Mungkar, Beriman Kepada Allah Dan Bertaqwa Kepada-Nya.

Bab 15. Penolakan Islam Terhadap Faham Zionisme Dan Beberapa Faham Moden Yang Lain.

Penutup.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...