JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 8 Mac 2012

Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah.


Tajuk: Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah.
Penulis: Muhammad Yassin Mazhar.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Evolusi Sebuah Negara Islam

Bab 2. Pengislaman Semenanjung Arab

Kabilah-kabilah di Barat Madinah

Kabilah-kabilah di Timur Dua Kota Suci

Kabilah-kabilah di Utara Madinah

Kabilah-kabilah di Selatan Makkah

Kabilah-kabilah lain di Jazirah Arab

Bab 3. Organisasi Tentera Di Bawah Rasulullah (s.a.w.)

Pemerintah Ekspedisi

Rumusan Umum

Formasi Tentera Islam

Pemerintah Khemah

Pemeriksaan Keanggotaan (’arz)

Divisyen Tentera Islam

Perkembangan Tentera Berkuda

Organisasi Tentera Wilayah

Wakil Kabilah dalam Pemerintahan Sayap

Pembawa Panji-panji

Taliah (Pasukan Peninjau)

Perisik (’uyun)

Dalil (Pemandu Arah)

Pegawai Penguasa Rampasan dan Tawanan Perang

Pegawai Penguasa Senjata dan Kuda

Pertumbuhan Kelengkapan Perang Negara

Pegawal Peribadi

Bab 4. Pentadbiran Awam Di Bawah Pimpinan Rasulullah (s.a.w.)

Pentadbiran Pusat

1. Timbalan-timbalan Rasulullah (s.a.w.)

2. Mushir (Penasihat)

3. Katib (Setiausaha)

4. Rasul (Wakil)

5. Pesuruhjaya

6. Penyair dan Pemidato (Shu’ara’ wa Khutaba’)

7. Pegawai-pegawai Tugasan Am

Pentadbiran Wilayah

1 Wali (Gabenor)

Bidang Kuasa Wali

2. Pentadbir Tempatan

3. Naqib

4. Qudat (Hakim)

5. Pentadbir Pasar

Bab 5. Struktur Kewangan Negara Islam

Keadaan Ekonomi Umat Islam di Madinah

Sumber Pendapatan Negara Islam

1. Derma

2. Rampasan: Tunai dan Perkakas

3. Rampasan: Hartanah

4. Jizyah

5. Sadaqat

6. Ummal al-Sadaqat (Pemungut Cukai)

(a) Pemungut Cukai Pusat

(b)Pemungut Cukai Tempatan

Katib Sadaqat

Kharas dan Kharis (Pentaksir dan Taksiran)

Sahib al-Hima (Pengawal Kawasan Padang Ragut)

Sistem Qatat

Bab 6. Pentadbiran Agama Pada Zaman Rasulullah (s.a.w.)

Dakwah dan Pendakwah

Muqri dan Mu’allim (Guru)

Mufti

Imam

Mu’azzim

Urusan Hal-Ehwal Haji

Lampiran

a1. Umara’ al-Saraya (Pemerintah Ekspedisi)

a2. Umara’ al-Khamis (Pemerintah Sayap)

a3 Ashab al-Alwiyah wa al-Rayat (Pembawa Panji-panji)

a4. Taliah (Pasukan Peninjau)

a5. 15yun (Pengintip)

a6. Dalil (Pemandu Arah)

a7. Ashab al-Maghanim (Penguasa Rampasan dan Tawanan Perang)

A8. Ashab al-Silah wa al-Faras (Pentadbir Senjata dan Kuda)

a9. Pengawal Peribadi

b1. Khulafa’ al-Rasul (Pemangku Rasulullah di Madinah)

b2. Mushir (Penasihat)

b3. Katib (Setiausaha)

b4. Rusul (Utusan)

b5. Pesuruhjaya

b6. Shu’ara’ wa Khutaba’ (Penyair dan Pemidato)

b7. Pegawai Tugasan Rampai

b8. Wali (Gabenor)

b9. Ru’asa’ (Pentadbir Tempatan)

b10. Naqib (Ketua Tempatan)

c1. (Pemungut Cukai Pusat)

c2. Amil-II (Pemungut Cukai Tempatan)

c3. Kharisun (Pentaksir)

c4. (Pengawal Padang Ragut Hima)

c5. Pegawai Tugasan Am

d1/2 Muballigh (Pendakwah dan Guru)

d3. Mufti (Pentafsir Undang-undang)

d4. Imam (Imam Da lam Solat)

d5. Mu’azzin (Penyeru Solat)

d6. Amir al-Hajj (Ketua Ibadah Haji)

d7. Penjaga Ka’abah

d8. Penjaga Tanah Haram

d9. Petugas Hadyi (Binatang Sembelihan)

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...