JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 5 Mac 2012

Fatwa: Antara Ketelitian Dan Kecerobohan.


Tajuk: Fatwa: Antara Ketelitian Dan Kecerobohan.
Penulis: Dr Yusuf al-Qardawi.
Penerbit: Thingkers Library.

Kandungan

Kata Pengantar

Muqaddimah

Fasal 1. Kepentingan Fatwa Dan Syarat-Syaratnya

1. Makna Fatwa

2. Cara al-Quran dan al-Sunnah Dalam Menjelaskan Hukum Syarak

3. Kitabkitab Rangkuman Fatwa

3.1. Kitab Fatwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah

3.2. Kitab-kitab Him punan Fatwa Kontemporer

Fatwa al-Sayyid Muhammad Rasyid Rida

Fatwa al-Syeikh Mahmud Syaltut

3.3. Keagungan Tugas Fatwa

3.3.1. Gementar Untuk Berfatwa

3.3.2. Menegah Orang Berfatwa Tanpa Dasar Ilmu

4. Wawasan Keilmuan Seorang Mufti

5. Akhlak Seorang Mufti

6. Kewajipan Seorang Mustaffi

5.1. Mengajukan Pertanyaan Yang Bermanfaat

5.2. Tanyalah Hatimu

5.3. Memahami Fatwa Dan Batasan-batasannya Dengan Betul

5.4. Kewajipan Seorang Muslim -Menuntut Ilmu

Pertama: Membaca Kitab-kitab Rujukan Isam Yang Muktamad

Kedua: Hadir Ke Majlis-majlis Ilmu

Ketiga: Bertanya

Fasal 2. Ketergelinciran Mereka Yang Berfatwa Dewasa Ini

Pertama: Jahil (Tidak Mengerti) atau Lupa akan Nas-nas Syari’at

Kedua: Kefahaman Yang Menyimpang

Ketiga: Tidak dapat Memahami Realiti Kehidupan Secara Benar

Keempat: Mengikuti Dorongan Hawa Nafsu

Kelima: Tunduk dan Menyerah Kepada Realiti Yang Sudah Terpesong

Keenam: Taklid dan Mengikut Arus Pemikiran Barat

Ketujuh: Bersikap Jumud (Statik) Pada Fatwa-fatwa Lama Tampa Mengambil Kira Perubahan Kondisi dan Keadaan Semasa

Fasal 3. Metodologi Moden Untuk Berfatwa

Pertama: Lepas Dari Sikap Asabiyah dan taklid

Kedua: Memudahkan, Bukan Menyusahkan

Ketiga: Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Semasa

Keempat: Menghindari Perkara Yang Tidak Bermanfaat Bagi Manusia

Kelima: Bersikap Pertengahan Antara Kekerasan dan Kelembutan

(a) Golongan Pemuja Sega la Jenis Pembaharuan

(b) Golongan Yang Hanya Berpegang Teguh Dengan Warisan Lama

Keenam: Fatwa Mesti Dijelaskan Secukupnya

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...