JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Agenda

Budaya persuratan adalah akar budaya ilmu, Jika akarnya rapuh maka rapuhlah juga budaya ilmu masyarakatnya. Kalalu mahu merosakkan sesebuah masyarakat, rosakkanlah budaya persuratannya kerana dalam budaya persuratan itulah tersembunyi kekuatan jatidiri masyarakatnya.

Ciri budaya persuratan:
 
a. Wujudnya budaya menulis dan membaca yang konsisten, dinamik dan berwibawa.
 
b. Wujudnya budaya wacana sihat dan polemik santun pelbagai kecenderungan pemikiran.
 
c. Wujudnya kegiatan penterjemahan dalam pelbagai displin ilmu dan bahasa.
 
d. Wujudnya sistem sokongan yang berkesan seperti penerbitan dan perpustakaan.
 
e. Wujudnya komuniti intelektual awam yang tidak menghadkan pengetahuan hanya kepada kelompok masyarakat tententu.

Agenda:-

a. Mewujudkan komuniti dan jaringan intelektual.

b. Menggalakkan budaya membaca dan menulis.

c. Mempromosikan budaya arkib dan persuratan.

d. Menggalakkan wacana dan perdebatan sihat.

e. Menggalakkan perkembangan penerbitan persuratan Melayu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...