JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 28 Februari 2012

Daftar Filem Melayu 1933-1993.

 
Tajuk: Daftar Filem Melayu 1933-1993.
Penulis: Jamil Sulong, Hamzah Hussein & Abdul Malik Mokhtar
Penerbit: FINAS

Mengandungi senarai filem Melayu sejak mula diterbitkan pada tahun 1933 hingga 1993 termasuk pembikinan filem di Singapura dan Malaysia keluaran MF, Cathay Kris dan Merdeka Studio.

Kandungan

Sekapur Sirih Pengerusi FINAS

Sepatah Kata Ketua Pengarah FINAS

Prakata

Kronologi Tahun Yang Ada Hubungan Dengan Aktiviti Perfileman

Senarai Rujukan

Senarai Tajuk Filem Melayu

Filem Melayu Yang Pertama 1933

Filem-Filem Keluaran MFP Singapura

Filem-Filem Keluaran Cathay-Kris Singapura

Filem-Filem Keluaran Merdeka Studio Hulu Kelang, Selangor

Filem-Filem Keluaran Penerbit Bumiputera/Tempatan

Filem-Filem Usahasama Malaysia-Indonesia

Ahad, 26 Februari 2012

Bibliografi Islam Di Malaysia (Jilid 2)


Tajuk: Bibliografi Islam Di Malaysia (Jilid 2)
Penyelenggara: Perpustakaan Negara Malaysia.
Penerbit: Perpustakaan Negara Malaysia.

Kandungan.

Prakata (i)

Contoh Entri-Entri (ii)

Ajaran Sesat / Deviant Teaching

al-Quran / al-Quran

Am / General

Amalan / Islamic Practice

Baju Dan Pakaian / Clothing And Dress

Belia Islam / Muslim Youth

Bibliografi / Bibliography

Dakwah / Mission

Ekonomi / Economy

Etika Kerja / Work Ethics

Iman / Faith

Institusi / Institutions

Islam Dan Kebudayaan / Islam And Culture

Islam Dan Masyarakat / Islam And Community

Islam Dan Negara / Islam And States

Islam Dan Pembangunan / Islam Amd Development

Islam Dan Sastera / Islam And Literature

Istilah / Terminology

Kepimpinan / Leadership

Khutbah / Islamic Sermons

Mahkamah SYARIAH / Syariah Court

Masalah Sosial / Social Problems

Mazhab / Sects

Pendidikan / Education

Perkahwinan / Marriage

Perpaduan / Unity

Politik / Politics

Sejarah / History

Seni / Arts

Sosiologi Dan Antropologi / Sociology And Antropology

Tamadun / Civilization

Teologi / Theology

Ulama / Religious Leaders

Ummah / Ummah

Undang-Undang Islam / Islamic Law

Undang-Undang Keluarga / Family Law

Wanita / Women

Tasawuf Dan Mistik / Sufisme And Mysticism

Bibliografi Islam Di Malaysia (Jilid 1)Tajuk: Bibliografi Islam Di Malaysia (Jilid 1)
Penyelenggara: Perpustakaan Negara Malaysia.
Penerbit: Perpustakaan Negara Malaysia.

Kandungan

al-Quran Dan Hadith / al-Quran And Hadith

Am / General

Amalan / Religious Practices

Apologetik Dan Polemik / Apologetic And Polemic

Asia Tenggara - Islam / Southeast Asia - Islam

Bahan Rujukan / Reference Works

Biografi / Biography

Dakwah / Mission

Ekonomi / Economy

Falsafah / Philosophy

Institusi / Institutions

Islam Dan Negara / Islam And State

Islam Dan Sains / Islam And Science

Johor - Islam / Johore - Islam

Kebudayaan / Culture

Kedah - Islam / Kedah - Islam

Kelantan - Islam / Kelantan - Islam

Mahkamah Syariah / Syariah Couat

Malaysia - Islam / Malaysia - Islam

Melaka - Islam / Malacca - Islam

Negeri Sembilan - Islam / Negeri Sembilan - Islam

Nusantara - Islam / Malay Archipelago - Islam

Pahang - Islam / Pahang - Islam

Pendidikan / Education

Perak - Islam / Perak - Islam

Perlis - Islam / Perlis - Islam

Politik / Politics

Sabah - Islam / Sabah - Islam

Sarawak - Islam / Sarawak - Islam

Sastera / Literature

Sejarah / History

Seni / Arts

Sosiologi Dan Antropologi / Sociology And Antropology

Tasawuf Dan Mistik / Sufism And Mysticism

Teologi / Theology

Terengganu - Islam / Terengganu - Islam

Ulama / Islamic Leaders

Undang-Undang / Law

Undang-undang Jenayah / Civil Law

Undang-undang Keluarga / Family Law

Wanita / Women

Zakat / Zakah

Senarai Majalah / List Of Periodicals

Sabtu, 25 Februari 2012

Strategi Dunia Islam Abad Ke-21.

Tajuk: Strategi Dunia Islam Abad Ke-21.
Penulis: Ziaudin Sardar.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Daftar Rajah

Prakata

1. Menentang Suatu Klise

2. Satuan dan Kepingan: Memahamkan Informasi

3. Kelmarin dan Hari Esok: Bergerak Maju Menuju Warisan Islam

4. Komputer dan Sate lit: Satu Pendekatan Seimbang untuk Memahami Abad Informasi

5. Tradisional dan Moden: Fungsi Pembangunan Informasi

6. Visi dan Imej: Informasi dan Subversi Kebudayaan

7. Warga Kota dan Desa: Informasi dan Kualiti Kehidupan

8. Ilmuwan dan Sarjana: Alih Informasi atau Komunikasi Pengetahuan?

9. Bangsa dan Negara: Mengembangkan Sistem-sistem Informasi Nasional

10. Kekuasaan dan Pengendalian Kerjasama untuk Informasi

11. Pengampang dan Pembekal Gagasan: Tanggungjawab Ilmuwan Informasi Islam

12. Blok-blok Bangunan Suatu Kebijaksanaan Informasi Islam

Bibliografi

Indeks

Daftar Rajah Dan Jadual

Rajah 2.1. Persekitaran pembuatan keputusan

Jadual 4.1. Faktor-faktor yang merintangi alih teknologi informasi

Rajah 5.1. Segi tiga sfera

Rajah 5.2. Budaya dan organisasi sosial

Rajah 5.3. Kemandirian dan pernyertaan masyarakat

Rajah 5.4. Keaslian Kebudayaan

Rajah 5.5. Fungsi pembangunan informasi

Jadual 5.1. Pilihan-pilihan yang muncul terhadap paradigma-paradigma pembangunan yang dominan

Jadual 10.1. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ciri multinasional, pelbagai disiplin dan multilingual Rangkaian Informasi Islam Antarabangsa (RIMA)

Jadual 10.2. Keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian asas data yang terpusat dan tersebar

Jadual 10.3. Pengambilan Staf Perkhidmatan Informasi dan Rujukan Islam (PIRI)

Khamis, 23 Februari 2012

Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba.


Tajuk: Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba.
Penyelenggara: Abdul Hamid Mahmood, Idris Md. Radzi, Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir.
Penerbit: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.:

Kandungan

Prakata

Ucap Utama:

Kesinambungan Warisan Semangat Kebangsaan Pendeta Za’ba
> Kolonel Profesor Dato’ Dr. Kamarudin Kachar

1. Riwayat Hidup dan Perjuangan Kebangsaan Pendeta Za’ba
> Profesor Madya Zainal Abidin Borhan

2. Sumbangan Pemikiran Za’ba dalam Pelanjutan Tradisi Linguistik Melayu
> Dr. Haji Awang Sariyan

3. Pemupukan Warisan Patriotisme Pendeta Za’ba
> Dato’ Mohd. Noor Azam

4. Perjuangan Za’ba Memartabatkan Bahasa Melayu
> Kamaruzzaman A. Kadir

5. Penghayatan Karya Pendeta Za’ba: Ilmu Mengarang Melayu
> Prof. Dato’ Dr. Mohd. Taib Bin Osman

6. Cabaran Perkembangan Yayasan Pendeta Za’ba
> Dato’ Hj. Mohd Zain Hj. Hamzah

7. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Sekolah
> Prof. Dr. Hj. Amat Juhari Moain

8. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan UPSI Melestarikan Warisan Pejabat Karang-Mengarang Pendeta Za’ba
> Prof Dr. Abdul Hamid Mahmood

9. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Ahli Sejarah
> Prof Emeritus Dato’ Khoo Kay Kim

10. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka
> Dato’ Haji A. Aziz Deraman

11. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Media Massa
> Dato’ Hj. Mohd Zain Haji Hamzah

12. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Za’ba dari Sudut Pemaparan Media Massa
> Abdul Manaf Saad

13. Pendokumentasian dan Pemeliharaan Warisan Pendeta Za’ba
> Hajah Rahani Jamil

14. Perjuangan Sosiopolitik Kebangsaan Za’ba
> Norhalim Hj. Ibrahim

15. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Perpustakaan Negara Malaysia
> Dato’ Zawiyah Binti Baba

Rabu, 22 Februari 2012

Penerbitan Dan Percetakan Buku Melayu 1807-1960.


Tajuk: Penerbitan Dan Percetakan Buku Melayu 1807-1960.
Penulis: Md. Sidin Ahmad Ishak.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Penghargaan

Pengenalan

Bab 1. Latar Belakang

Bab 2. Penerbitan dan Percetakan Awal: Mission Press

Bab 3. Perkembangan Perusahaan Penerbitan

Bab 4. Pengeluaran Buku Melayu di Timur Tengah

Bab 5. Profil Perusahaan Buku Sehingga Tahun 1949

Bab 6. Penerbitan Semasa Pendudukan Jepun

Bab 7. Penulis dan Karya Mereka

Bab 8. Penerbit dan Pencetak

Bab 9. Kandungan dan Ciri Buku

Bab 10. Undang-undang Penerbitan dan Percetakan

Bab 11. Pemasaran dan Pengedaran Buku

Bab 12. Perkembangan Selepas Tahun 1950 Sehingga Tahun 1970

Bab 13. Isu Penerbitan

Bab 14. Penutup dan Kesimpulan

Lampiran 1. Senarai PenerbitPencetak Batu Sebelum Tahun 1921

Lampiran 2. Senarai Buku Cetak Batu Sebelum Tahun 1920

Lampiran 3. Senarai PenerbitPencetak Ceparas Sebelum Tahun 1920

Lampiran 4. Buku Melayu yang Diterbitkan di Timur Tengah dan Turki dari Tahun 1850-an hingga 1940-an

Lampiran 5. Senarai Buku dan Terbitan Berkala Melayu Semasa Pendudukan Jepun Tahun 1942-1945

Lampiran 6. Senarai Penulis Bukan Melayu

Lampiran 7. Senarai Penulis Wanita

Lampiran 8. Sukatan Pelajaran

Bibliografi

Indeks

Selasa, 21 Februari 2012

Autobiografi Seorang Wartawan: Dari Kodiang Ke Jalan Riong


Tajuk: Autobiografi Seorang Wartawan: Dari Kodiang Ke Jalan Riong
Penulis: Tajudin Saman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Kodiang

Ibu dan Bapa

Pendidikan Kucar-kacir

Berpindah ke Alor Setar

Singapura: Kota yang Tiada dalam Mimpi

Skrip Drama Radio ke Longkang

Cerpen dalam Sains di Queensway

Johan yang Menggigil

Guru Sementara di Bukit Besar Merbok

Institut Kewartawanan Palsu

Antara Sakit dan Doa

Kursus Kewartawanan di Singapura

Dua Iklan Harapan pada Akhir 60-an

Waran Tiket ke PULAPOL

Puisi yang Memerah Air Mata Seorang DSP

Gambar-gambar Bersejarah

Dari Seberang Tambak ke Puisi Abadi

Sekilas Pertemuan Awal (A. Samad Ismail)

Bertukar ke Kuala Lumpur

Kemuliaan Hati Sahabat

Pelita Rakyat - Pelita Kehidupan

Jalan Riong

Antara Impian dan Kenyataan

Suatu Waktu

Secebis dari Perjalanan

Lampiran

Glosari

Indeks

Isnin, 20 Februari 2012

Syed Syeikh al-Hadi: Sasterawan Progresif Melayu.


Tajuk: Syed Syeikh al-Hadi: Sasterawan Progresif Melayu.
Penulis: Talib Samat.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengantar

Bab 1. Riwayat Hidup

Bab 2. Pengalaman, Sikap Dan Pemikiran.

Bab 3. Perbincangan Karya

Bab 4. Petikan Karya Popular

Senarai Karya

Bibliografi

Indeks

Ahad, 19 Februari 2012

Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu.


Tajuk: Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu.
Penulis: Siri Rodziyah Nyan.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Senarai Gambar

Senarai Jadual

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Pengenalan

Historiografi Akhbar Melayu

Kajian dan Sumber

Pulau Pinang Sebagai Pusat Kemunculan Akhbar Melayu

Bab 2. Akhbar Saudara dan Tokoh Penerajunya

Pengarang dan Pemilik Akhbar Melayu

Akhbar Saudara dan Kecenderungan Pengisiannya

Tokoh Penting Penerbitan Akhbar Saudara

Syed Sheikh Ahmad al-Hadi

Mohd. Yunus bin Abdul Hamid

Abdul Rahim Kajai

Syed Alwi bin Syed Sheikh Ahmad al-Hadi

Kesimpulan

Bab 3. Isu Ekonomi dalam Akhbar Saudara

Krisis Ekonomi di Tanah Melayu

Seruan Memajukan Ekonomi

Seruan Bercucuk Tanam dan Bemiaga

Isu Kemunduran Orang Melayu

Seruan untuk Bersaing

Isu Hak Milik Tanah dan Seruan Berjimat Cermat

Isu Pekerjaan dan Perjawatan di Sektor Awam

Bab 4. Isu Sosial dalam Akhbar Saudara

Isu Kemajuan dalam Bidang Pendidikan

Isu Kemajuan dan Pendidikan Wanita Melayu

Isu Pendidikan Kesihatan

Seruan Menghargai Masa

Seruan Menimba Ilmu Pengetahuan

Seruan Memajukan Bahasa Melayu dan Tulisan Jawi

Permasalahan Moral di Tanah Melayu

Aktiviti Pelacuran di Tanah Melayu

Kegiatan Bangsawan

Kegiatan Ronggeng dan Kabaret

Kes Jenayah yang Dilaporkan Saudara

Seruan Bersatu dan Persaudaraan

Sahabat Pena

Bab 5. Kesimpulan

Bibliografi

Indeks

Senarai Gambar

Gambar 1.1. Syarikat Percetakan Jelutong Press, 1928-1941

Gambar 2.1. Muka Depan Akhbar Saudara

Gambar 2.2. Syarikat Jelutong Press sekarang telah dijadikan kedai cat Nippon di Jalan Jelutong, Pulau Pinang

Gambar 2.3. Editorial atau Rencana Pengarang Saudara

Gambar 2.4. Rumah Syed Sheikh al-Hadi yang sekarang ini telah dijadikan Tokong Pei Yee Thong atau White Dress Temple di No. 410, Jalan Jelutong, Pulau Pinang

Gambar 2.5. Syed Sheikh Ahmad al-Hadi dan cucunya Syed Mohamed bin Syed Alwi pada tahun 1930

Gambar 2.6. Mohd. Yunus bin Abdul Hamid

Gambar 2.7. Abdul Rahim Kajai

Gambar 2.8 Syed Alwi bin Syed Sheikh al-Hadi

Gambar 4.1. Ahli Jawatankuasa Agong Persaudaraan Sahabat Pena Malaya tahun 1937

Senarai Jadual

Jadual 1.1. Jumlah penduduk Pulau Pinang pada 31 Disember 1833

Jadual 3.1. Jadual eksport, harga purata dan nilai eksport bijih timah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (1925-1929)

Jadual 3.2. Jumlah (net) import beberapa barangan NegeriNegeri Melayu Bersekutu, 1929-1932

Jadual 3.3. Nakhoda dari rumpun Melayu di Melaka

Jadual 3.4. Kedudukan tanah tergadai di empat kawasan di negeri-negeri Melayu

Jadual 4.1. Peratus penduduk Tanah Melayu yang berpendidikan Inggeris mengikut kaum

Jadual 4.2. Peratusan penduduk di Tanah Melayu mengikut kaum tahun 1920-an

Jadual 4.3. Jumlah rumah pelacuran dan pelacur Melayu di Negeri-Negeri Selat pada tahun 1905

Jadual 4.4. Bilangan rumah pelacuran dan bilangan pelacur mengikut bangsa di Negeri-Negeri Selat pada tahun 1906

Sabtu, 18 Februari 2012

Panduan Sumber Sejarah Di Universiti Malaya.


Tajuk: Panduan Sumber Sejarah Di Universiti Malaya.
Penyelenggara: Sivachandralingam Sundara Raja Dan Joseph M. Fernando
Penerbit: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Buku ini cuba mengklafikasikan dengan jelas dan lengkap koleksi bahan sejarah primer di kesemua perpustakaan Universiti Malaya. Bahan-bahan primer dalam buku ini telah diklasifikasikan mengikut kategori; Rekod Pejabat Tanah Jajahan berkaitan dengan Malaysia dan Borneo, Rekod Negeri-negeri Selat dalam Mikrofilem, Rekod Perdebatan Majlis Mesyuarat Negeri, Persekutuan dan Parlimen, Warta Kerajaan dan Majalah dan Surat-surat Persendirian / Koleksi Peribadi, Penerbitan Rasmi, Rekod Negara-negara Asia Tenggara dan Afrika dalam Mikrofilem dan Rekod Pejabat Luar.

Kandungan

Prakata / Preface

Pengenalan / Introduction

Penghargaan /Acknowledgements

Bab 1. Rekod Pejabat Tanah Jajahan Berkaitan Dengan Malaya Dan Borneo

Chapter 1. Colonial Office Records Relating to Malaya and the Borneo Territories

Bab 2. Rekod Negeri-Negeri Selat Dalam Mikrofilem

Chapter 2. Straits Settlements Records on Microfilm

Bab 3. Rekod Perdebatan Majlis Mesyuarat Negeri, Persekutuan Dan Parlimen

Chapter 3. Records of Debates in the State and Federal Councils and Parliament

Bab 4. Warta Kerajaan Dan Undang-Undang

Chapter 4. Government Gazettes and Legislation

Bab 5. Laporan, Tesis Dan Bahan-Bahan Bercetak Dalam Mikrofilem:

Chapter 5. Reports, Theses and Printed Material on Microfilm

Bab 6. Akhbar Dan Majalah

Chapter 6. Newspapers and Magazines

Bab 7. Surat-Surat Persendirian / Koleksi Peribadi

Chapter 7. Private Papers / Personal Collections

Bab 8. Penerbitan Rasni

Chapter 8. Official Publications

Bab 9. Rekod Negara Asia Tenggara Dan Afrika Dalam Mikrofilem

Chapter 9. Records Relating to Southeast Asia and Africa on Microfilm

Bab 10. Pejabat Luar

Chapter 10. Foreign Office Records

Bibliografi / Bibliography

Jumaat, 17 Februari 2012

Penerbitan Majalah Di Malaysia.


Tajuk: Penerbitan Majalah Di Malaysia.
Penulis: Dr. Hamedi Mohd Adnan.
Penerbit: Karisma Publication Sdn Bhd.

Penyelidikan, meskipun peranannya sangat penting sebagai suatu medium yang menyumbang terhadap pembinaan bahasa, budaya dan bangsa. Majalah bukan setakat menjadi bahan bacaan untuk pengisian masa senggang, tetapi memancarkan tahap pemikiran dan kemajuan masyarakat. Justeru, seperti juga halnya dengan penerbitan buku, penerbitan majalah mencerminkan tahap pembangunan negara berkenaan. Di Malaysia, penerbitan majalah berkembang dengan agak perlahan berbanding dengan penerbitan buku. Masalah paling besar yang dihadapi ialah pasaran yang agak kecil, yang diakibatkan daripada segmentasi bahasa dan latar belakang pembaca di negara ini. Perusahaan majalah di Negara ini terbahagi kepada bahasa yang digunakan seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Segmentasi sedemikian menyempitkan pasaran majalah dan juga iklan. Justeru, banyak majalah yang tidak mampu bertahan lama di pasaran kerana sirkulasinya rendah dan pendapatan daripada iklan terbatas. Buku ini membincangkan pelbagai aspek dalam dunia penerbitan majalah di Malaysia, khususnya yang bersangkutan dengan penerbitan majalah dalam Bahasa Melayu. Perbincangan dalam buku ini bukan sahaja ditumpukan kepada aspek editorial majalah, malahan aspek sirkulasi dan pengiklanan.

Kandungan

Singkatan

Senarai Jadual

Pendahuluan

Bab 1. Profil Ringkas Penerbitan Majalah Melayu Abad Ke-20

Bab 2. Profil Penerbitan Majalah Melayu Sebelum Perang (1900-1941)

Bab 3. Ekonomi Penerbitan Majalah Melayu Sebelum Perang

Bab 4. Majalah-Majalah Agama Sebelum Perang dan Ekonomi Penerbitannya

Bab 5. Sulaiman Ahmad dan Penerbitan Majalah ’Lucah’ Dalam Bahasa Melayu

Bab 6. Profil Penerbitan Majalah Melayu Selepas Perang (1945-1957)

Bab 7. Perkembangan Majalah Humor Melayu Selepas Gila-Gila

Bab 8. Perkembangan dan Cabaran Pemasaran Majalah Humor

Bab 9. Majalah-Majalah Wanita Dekad 1980-an

Bab 10. Majalah-Majalah Wanita Semasa: Antara Editorial, Sirkulasi dan Iklan

Bab 11. Pemasaran Majalah-Majalah DBP: Pandangan Dan Luar

Bab 12. Perkembangan Majalah Melayu Semasa dan Cabarannya

Bibliografi

Indeks

Senarai Jadual

Jadual 1.1. Jumlah Majalah Melayu Mengikut Dekad

Jadual 1.2. Jenis dan Jumlah Majalah Melayu Abad Ke-20

Jadual 2.1. Taburan Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 2.2. Lokasi Penerbitan Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 2.3. Pengkategorian Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 2.4. Taburan Kekerapan Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 3.1. Pecahan Penerbit Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 3.2. Taburan Harga Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 3.3. Jangka Hayat Majalah Melayu Sebelum Perang

Jadual 6.1. Taburan Majalah Melayu Selepas Perang

Jadual 6.2. Lokasi Penerbitan Majalah Melayu Selepas Perang

Jadual 6.3. Jenis Penerbit dan Jumlah Majalah

Jadual 6.4. Pengkategorian Majalah Melayu Selepas Perang

Jadual 6.5. Kekerapan Majalah Mengikut Jenis dan Tahun

Jadual 7.1. Butiran Majalah Humor Melayu (1978-1998)

Jadual 11.1. Langganan Majalah DBP

Khamis, 16 Februari 2012

Penerbitan Biografi Di Malaysia.


Tajuk: Penerbitan Biografi Di Malaysia.
Penyelenggara: Perpustakaan Negara Malaysia.
Penerbit: Perpustakaan Negara Malaysia.

Kandungan

Gambar Jadual dan Rajah

Perutusan

Prakata

Pendahuluan

Bahagian 1. Status Dan Peluang

Bab 1. Status Penerbitan Biografi Malaysia
> Roosfa Hashim

Bab 2. Sikap dalam Penulisan Memoir? Diperlukan Kejujuran dari Hati Nurani
> Arena Wati

Bab 3. Penerokaan Penulisan Biografi Ilmiah: Satu Pengalaman
> Abdul Latiff Abu Bakar

Bab 4. Beberapa Ciri Biografi dan Autobiografi daripada Pengalaman Penerbit
> Hasrom Haron

Bahagian 2. Pengalaman Penulisan

Bab 5. Pengalaman Menulis Tiga Buku Biografi Tun Dr. Mahathir
> Zahidi Zainol Rashid

Bab 6. Pengalaman Menulis Biografi sebagai Kegiatan Harian
> Mokhtar Petah

Bab 7. Pengalaman Menulis Memoir
> Zurinah Hassan

Bab 8. Dari Hikayat Hang Tuah ke Memoir Kassim Ahmad
> Kassim Ahmad

Bab 9. Pengalaman Menulis Memoir
> Ramon V. Navaratnam

Bahagian 3. Projek Penerbitan Biografi

Bab 10. Projek Biografi Profesor Ahmad Mohamed Ibrahim: Suatu Pengalaman Mengetuai Projek
> Abdul Monir Yaacob

Bab 11. Penghasilan Buku Biografi Tokoh Wanita Malaysia
> Nik Safiah Karim

Bab 12. Biografi Tokoh Cina Malaysia Pinggir Abad 19
> Ding Choo Ming

Bab 13. Filem Biografi: Tuntutan dalam Industri Sinema Melayu
> Abu Hassan Hasbullah

Bab 14. Meniti Mandala Penerbitan: Dan Memoir Arena Wati ke Memoir Yang Quee Yee
> Saadah Jaffar

Bab 15. Biografi Pengarang Melayu
> Siti Aisah Murad

Bab 16. Penerbitan Biografi di Sabah
> Mat Zin Mat Kib

Bahagian 4. Biografi Dan Masyarakat

Bab 17. Biografi, Memoir dan Sejarah
> Said Zahari

Bab 18. Biografi dan Amobiografi Politik di Malaysia
> Nik Anuar Nik Mahmud

Bab 19. Penggunaan Sumber dalam Penulisan Biografi Aminuddin Baki.
> Rozeman Abu Hassan

Bab 20. Sudut Pandangan Pengarang dan Corak Penceritaan: Tinjauan Terhadap Beberapa Karya Memoir
> Ismail Salleh

Bab 21. Memoir Seorang Pengarang Cina dalam Kesarjanaan Melayu Selok-belok Pengkajian dan Perkamusan Bahasa Melayuku
> Yang Quee Yee

Resolusi Persidangan

Indeks

Penyumbang

Gambar, Jadual dan Rajah

Gambar 2.1. Memoir Arena Wati: Enda Gulingku

Gambar 13.1. Seniwati Greta Garbo, pemegang watak Queen Christina (1993) yang meletakkan dirinya sebagai pelakon lagenda

Gambar 13.2. Filem Lawrence of Arabia, diangkat sebagai filem biografi klasik terbaik pernah dihasilkan. Filem ini memenangi 7 oskar tahun 1962 teimasuk filem terbaik

Gambar 13.3. Filem ini mencapai box-office terbesar dalam sejarah industri Sinema Jerman selain memenangi Fipresu Prize Cannes Film Festival dan Gold Award, German Filem Festival 1975

Jadual 1.1 .Judul Biografi Terbitan Pelanduk Publications

Jadual 1.2. Biografi Negarawan, Pemimpin dan Ahli Politik

Jadual 1.3. Biografi sasterawan, penulis dan seniman

Jadual 1.4. Biografi Para Nabi, dan Ulama

Jadual 1.5. Biografi Seniman

Jadual 1.6. Biografi Tokoh Pelbagai Bidang

Jadual 12.1. Contoh Beberapa Penerbitan Cenderamata Oleh Persatuan Cina Malaysia

Jadual 14.1. Siri Memoir Universiti Kebangsaan Malaysia

Rajah 2.1. Kronologi Jalur Pertumbuhan Umur dan Peribadi Saya Dekad Demi Dekad

Rajah 2.2. Asuhan, Pelajaran, Peranan dan Kerjaya Saya Menurut Peringkat Umur Pada Dekad 1. Dari Tahun 1925 ke Tahun 1934

Rajah 2.3. Asuhan, Pelajaran, Peranan dan Kerjaya Saya Menurut Peringkat Umur Pada Dekad 2. Dari Tahun 1935 ke Tahun 1944

Rajah 2.4. Asuhan, Pelajaran, Peranan dan Kerjaya Saya Menurut Peringkat Umur Pada Dekad 3. Dari Tahun 1945 ke Tahun 1954

Rajah 2.5. Tata Nilai Sesuatu Masyarakat atau Kelompok Orang yang Saya Gauli

Rajah 2.6. Susun Lapis Pengaruh dalam Diri Saya Jadi World view Kehidupan Saya Sehari-hari

Rajah 2.7. Penimbangan Nilai Kemampuan Saya Mengungkapkan Penulisan

Rajah 2.8. Diri Manusia Dipengaruhi oleh Waktu — Tempat — Gerak

Rajah 2.9. Diri Manusia Dipengaruhi oleh Waktu — Tempat — Gerak

Rajah 2.10. Tata Nilai Sesuatu Masyarakat atau Kelompok Orang yang Saya Gauli

Rabu, 15 Februari 2012

Pensejarahan Melayu 1800-1960.


Tajuk: Pensejarahan Melayu 1800-1960.
Penulis: Mohd Yusof Ibrahim.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku Pensejarahan Melayu: 1800-1960 ini memaparkan bentuk dan perkembangan pensejarahan Melayu dari tahun 1800 hingga tahun 1960-an. Pemaparan dalam bentuk kajian ini dilakukan kerana belum banyak penulisan tentang pensejarahan Melayu dari perspektif sejarah yang sewajarnya. Pensejarahan Melayu perlu dikaji dari sudut sejarah dan karya-karya yang tidak berupa pensejarahan negeri diketengahkan sekurang-kurangnya untuk melihat kelainan dalam penghasilan pensejarahan Melayu. Buku ini mengemukakan beberapa pandangan yang bermakna bagi pensejarahan Melayu. Pandangan ini selain berkaitan dengan bentuk dan per kembangannya, ia berkait dengan nilai sejarahnya, kefahaman terhadap takrif dan kesedaran tentang kepentingan sejarah, dan kemunculan serta perkembangan pensejarahan Melayu moden.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Penghargaan

Bab 1. Pensejarahan Negeri Dan Jurai Keturunan: 1800-1930

Bab 2. Pensejarahan Negeri Dan Jurai Keturunan: 1930-1960

Bab 3. Pensejarahan Negeri Dan Riwayat Hidup Tokoh Dalam Bentuk Syair

Bab 4. Riwayat Hidup Dalam Bentuk Prosa: 1800-1930

Bab 5. Riwayat Hidup Dalam Bentuk Prosa: 1930-1960

Bab 6. Pensejarahan Keagamaan: Riwayat Hidup Para Nabi Dan Rasul

Bab 7. Pensejarahan Keagamaan: Riwayat Hidup Tokoh, Ulama Dan Beberapa Kerajaan Islam.

Bab 8. Pensejarahan Sosiopolitik Dan Ekonomi: 1800-1940

Bab 9. Pensejarahan Sosiopolitik Dan Ekonomi: 1940-1960

Bab 10. Pensejarahan Peperangan

Bab 11. Karya Pensejarahan Berbentuk Budaya Atau Tamadun

Bab 12. Karya-Karya Pensejarahan Yang Lain

Bab 13. Pensejarahan Melayu Dalam Akhbar Dan Majalah: 1900-1920

Bab 14. Pensejarahan Melayu Dalam Akhbar Dan Majalah: 1920-1960

Kesimpulan

Lampiran 1

Lampiran 2.

Bibliografi

Indeks

Selasa, 14 Februari 2012

Suara Minangkabau: Sejarah Dan Bibliografi Akhbar Dan Majalah Di Sumatera Barat 1900-1941.


Tajuk: Suara Minangkabau: Sejarah Dan Bibliografi Akhbar Dan Majalah Di Sumatera Barat 1900-1941.
Penulis: Ahmat Adam.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Sejarah pertumbuhan akhbar dan majalah di Sumatera Barat sejak penghujung abad ke-19 hanya difahami jika dilihat dalam konteks sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Selain bertujuan untuk merubah cara berfikir rakyat, pers Minangkabau juga mempunyai matlamat bersifat komersial. Buku ini membincangkan peranan surat khabar dan 'surat berkala' di Minangkabau sebelum pecah Perang Dunia Kedua, dengan meletakkannya dalam konteks masyarakat Minangkabau gigih hendak mencapai 'kemajuan' sekular dan keagamaan

Kandungan

Ortografi dan Istilah

Penghargaan

Senarai Singkatan dan Simbol

Bahagian 1. Pengenalan

Bab 1. Sumatera Barat dan Masyarakat Minangkabau

Belanda Menjajah Minangkabau

Masyarakat Sumatera Barat dan Belanda

Kesimpulan

Bab 2. Perkembangan Surat Khabar di Sumatera Barat Periode 1900-1910

Persaingan dan Cabaran Pers Bumiputera

Pers sebagai Agen Perubahan

Pertubuhan-pertubuhan Awal di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dan Kesedaran Pendidikan

Pertumbuhan Sekolah dan Kweekschool

Kesimpulan

Bab 3. Pers dan Pembaharuan

Kaum Muda memburu ”Kemajuan”

Oetoesan Melajoe dan Datoek Soetan Maharadja

Orang Cina Peranakan dan Perusahaan Surat Khabar Bahasa Melayu

Firma Percetakan dan Pers

Lahirnya Kesedaran Politik

Pers Minangkabau selepas 1927

Kesimpulan

Bab 4 Undang-undang Cetak dan Persuratkhabaran di Minangkabau

Undang-undang Pers Menyebar Kebencian, Menghina dan Ranjau Pers

Wartawan diancam Persdelict dan Spreekdelict

Persatuan Wartawan Peribumi

Pers Minangkabau pada Tahun-tahun Terakhir Sebelum Perang

Penutup

Bahagian 2. Senarai Satuan Antarabangsa Akhbar dan Majalah Melayu di Sumatera Barat (1900-1942)

Lampiran

Glosari

Bibliografi

Indeks

Isnin, 13 Februari 2012

Biografi Ulama Kedah.


Tajuk: Biografi Ulama Kedah.
Penyelenggara: Syeikh Niamat Yusoff Dan Haji Shamsuddin Mohd. Yusof
Penerbit: Lembaga Muzium Negeri Kedah.

Kandungan

Kata Pengantar
> Dato Dr. Ismail Haji Ibrahim

Mukaddimah
> Syeikh Niamat Yusoff Dan Haji Shamsuddin Mohd. Yusof

Ulama 1. Haji Ishak Bin Mohamad Hashim
> Zakaria Ahmad

Ulama 2. Tok Syeikh Jarum Derga
> Wan Shamsudin Mohd. Yusof

Ulama 3. Tuan Mat Salleh Kelonghoi
> Ismail Salleh

Ulama 4. Haji Hussain Bin Hasan
> Zakaria Ahmad

Ulama 5. Haji Omar Merbok
> Ismail Restu

Ulama 6. Tuan Husain Kedah
> Ismail Salleh

Ulama 7. Haji Yaakob Bin Haji Ahmad
> Zakaria Ahmad

Ulama 8. Haji Ahmad Tampong
> Ismail Restu

Ulama 9. Haji Mohamad Salleh Bin Haji Hashim
> Zakaria Ahmad

Ulama 10. Haji Mohamad Salleh Bin Haji Idris
> Baharuddin Abdul Majid

Ulama 11. Haji Mohd. Arif Bin Haji Ishak
> Zakaria Ahmad

Ulama 12. Haji Wan Sulaiman Bin Wan Sidek
> Wan Shamsuddin Mohd. Yusof

Ulama 13. Haji Mohd. Said Yan
> Ismail Restu

Ulama 14. Haji Sulong Bin Haji Chik
> Abdul Halim

Ulama 15. Haji Ismail Bin Che Abu
> Ismail Salleh

Ulama 16. Haji Salleh Masri
> Ismail Salleh

Ulama 17. Haji Abdul Ghani Bin Haji Awang
> Ismail Salleh

Ulama 18. Sheikh Abdullah Masri
> Niamat Yusoff

Ulama 19. Haji Wan Ibrahim Bin Wan Abdul Kadir
> Ismail Salleh

Ulama 20. Sheikh Ismail Bin Haji Mohd. Salleh
> Zakaria Ahmad

Ahad, 12 Februari 2012

Bukuku Kubuku: Sebuah Wacana Perbukuan Dan Penerbitan.


Tajuk: Bukuku Kubuku: Sebuah Wacana Perbukuan Dan Penerbitan.
Pebylis: Roosfa Hashim $ Jeniri Amir.
Penerbit: Pustaka Yamien Sdn. Bhd,

Kandungan

Prakata

Pendahuluan . .

Bahagian 1. Buku Sebagai Keperluan Asasi Manusiawi

Bukuku Kubuku

Kuasa Buku Ubah Kehidupan

Menebarkan llmu Melalui Buku

Kertas dalam Dunia Buku dan Peradaban

Perluas Cakerawala Minda dengan Membaca

Bahagian 2. Cabaran Perbukuan Di Malaysia

Masa Depan Industri Buku

Implikasi Bajet 2008 ke atas Dunia Buku

Maju Mundur Buku Malaysia 2008

Memperkasa Industri Buku Negara

Dunia Buku Tuntut Perubahan

DBP Peneraju Utama Dunia Penerbitan di Sarawak

Akademi Orang Buku

Dunia Buku yang Kelabu

Bahagian 3. Penulis

Pengarang Perlu Membaca

Terbit Buku Karya Sendiri

Sebab Manuskrip Buku Ditolak

Buat Duit dengan Menulis

Faktor Mempengaruhi Pembeli Buku

Strategi Penulis Buku yang Berjaya

Menulis Buku untuk Dikunyah

Bahagian 4. Penulis, Etika Dan Undang-Undang

Plagiarisme Ceroboh Hak Pengarang

Menulis antara Etika dan Kreativiti

Menangani Pengarang dan Karya Erotik

Meraikan dan Mengingati Buku Haram

Cabaran Menjadi Editor

Bahagian 5 Buku Menyubur Korpus Ilmu

Pengalaman Menghafal Kamus

Kelesuan Buku Kempen Pilihan Raya

Masa Terbaik untuk Buku dan Penulis Politik

Buku dan Kitab pada Bulan Mulia

Buku Membahas Sumbangan Kemerdekaan

Terjemahan Buku Memacu llmu

Runtuhkan Tembok Bahasa

Penerbitan Elektronik Lawan Konvensional

Bahagian 5. Buku Di Merata Dunia

Kembara Buku di Kota London

Memburu Buku Terpakai di Jakarta

Buku dan Pengarang Terlaris Sepanjang Zaman

Sejarah Penerbit Buku Tertua di Dunia

Enam Dekad Pesta Buku Frankfurt

Dahaga Buku di Pattani

Riau Melepasi Batas Minimum Penerbitan Buku

Mencari Impian di Bangkok

Bahagian 6. Tokoh Dab Buku

Menyorot Penerbitan Biografi Malaysia

Perkasa Penulisan Biografi

Galak Pesara Kerajaan Tulis Memoir

Minat Remaja pada Biografi

Kassim Meniti Jalan Pulang

Cikgu Shaharom Ibarat Lilin

Pak Hamzah: Buku Itu Nyawaku

Arena Wati, Sandera dan Nasionalisme Melayu

Surat-menyurat Mahathir

Pak Samad: Pejuang Bahasa dan Sastera Tulen

Hamzah Hamdani: Berkelana dalam Rimba Buku

Hasrom Haron: Tokoh Gerakan Buku llmiah

Dua Dekad Pustaka Yamien

Indeks

Sabtu, 11 Februari 2012

Indeks Artikel Berkaitan Sejarah Malaysia Dalam Jurnal Terpilih Tempatan Dan Luar Negara.


Tajuk: Indeks Artikel Berkaitan Sejarah Malaysia Dalam Jurnal Terpilih Tempatan Dan Luar Negara.
Penyelenggara: Sivachandralingam Sundara Raja Dan Noraini Mohamed Hassan
Penerbit: Karisma Publication Sdn. Bhd.

Buku ini adalah usaha ulung bagi menghasilkan satu panduan yang komprehensif tentang artikel-artikel Sejarah Malaysia yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal terpilih tempatan dan luar negeri sejak penerbitan jurnal sehingga kini. Pemilihan jurnal tertentu mempunyai rasionalnya sendiri. Jurnal-jurnal ini mempunyai edaran yang luas dan telah memuatkan penerbitan tentang Sejarah Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan. Oleh itu, memanglah tepat untuk hanya memilih jurnal-jurnal ini dan mengenal pasti tema-tema berkaitan dengan Sejarah Malaysia yang dimuatkan dalam penerbitan berkenaan. Mes-kipun ada yang telah ditamatkan penerbitannya, artikel-artikel itu masih relevan dalam mengkaji sejarah Malaysia dan ia boleh digunakan untuk menambahkan ilmu pengetahuan, sebagai bahan rujukan, dan untuk diinterpretasikan semula. Terdapat tulisan ringkas tentang sejarah penerbitan jurnal dan lokasi bahan untuk memudahkan penyelidik mengesan bahan berkenaan.

Kandungan / Contenits

Prakata / Preface

Pengenalan / Introduction

Penghargaan / Acknowledgements

Bab 1. Jurnal Persatuan Sejarah, Universiti Malaya

Chapter 1. Journal of the Historical Society, University of Malaya

Bab 2. Jurnal Sejarah

Chapter 2. Historical Journal

Bab 3. Peninjau Sejarah

Chapter 3. Peninjau Sejarah

Bab 4. Sejarah

Chapter 4. History

Bab 5. Jurnal Persatuan Sejarah Malaya

Chapter 5. The Malayan Historical Journal

Bab 6. Tanah Melayu Dari Segi Sejarah

Chapter 6. Malaya In History

Bab 7. Malaya dalam Sejarah / Malaysia dalam Sejarah

Chapter 7. Malaya In History / Malaysia in History

Bab 8. Malaysia Dari Segi Sejarah (MDSS)

Chapter 8. Malaysia in History

Bab 9. Jebat

Chapter 9. Jebat

Bab 10. Kajian Malaysia

Chapter 10. Journal of Malaysian Studies

Bab 11. Purba

Chapter 11. Purba

Bab 12. Jurnal Sejarah Asia Tenggara

Chapter 12. Journal of Southeast Asian History (JSEAH)

Bab 13. Jurnal Pengajian Asia Tenggara

Chapter 13. Journal of Southeast Asian Studies (JSEAS)

Bab 14. Pengajian Asia Moden

Chapter 14. Modern Asian Studies (MAS)

Bab 15. Pengajian Indonesia dan Malaya

Chapter 15. Review of Indonesian and Malayan Affairs (RIMA)

Bab 16. Jurnal Biografi Malaysia

Chapter 16. The Journal of Malaysian Biographies

Khamis, 9 Februari 2012

al-Ghazali Dan Konsep al-Nur.


Tajuk: al-Ghazali Dan Konsep al-Nur.
Penulis: Azlan Khalil Shamsuddin.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

al-Ghazali seorang ilmuwan ulung pada abad ke-5H/11M yang telah meninggalkan warisan ilmu yang amat bernilai bukan sahaja untuk umat Islam tetapi juga umat yang lain. Kemasyhurannya menjadi begitu memuncak selepas kematian beliau dan namanya disebut-sebut sehingga ke masa kini. Di kepulauan Melayu, keilmuan al-Ghazali yang amat diminati ramai ialah ilmu tasawuf sehingga dianggap tidak sempurna pengajian bidang tasawuf sekiranya beberapa buah kitab al-Ghazali tidak dipelajari malahan ada orang yang merasa lengkap pengajian tersebut hanya dengan mempelajari kitab-kitab al-Ghazali.

Buku kecil ini dianggap menarik kerana perbincangannya yang menyeluruh tentang al-Ghazali, keunggulan al-Ghazali dan kritikan orang terhadap al-Ghazali serta perbincangan tentang konsep al-Nur dari perspektif yang sebenar. Al-Ghazali menyatakan bahawa cahaya (Nur) adalah seperti cahaya badani, cahaya mata dan akal kecerdasan. Cahaya yang sebenarnya adalah Allah s.w.t., kerana cahaya yang bukan dari Allah s.w.t. bukanlah hakikat ataupun kebenaran. Pengertian cahaya berbeza menurut golongan manusia. Al-Ghazali membahagikan mereka kepada tiga golongan, iaitu orang awam, orang khusus dan orang yang lebih khusus. Pembaca akan mendapat manfaat daripada buku ini sehingga tidak mungkin mengalami kesesatan dalam cahaya Ilahi yang hakiki.

Kandungan

Pengenalan

Bab 1. Riwayat Hidup al-Ghazali

Krisis Intelektual al-Ghazali

Daripada Beruzlah kepada Kehidupan Bermasyarakat

Keengganan al-Ghazali untuk Kembali ke Baghdad

Bab 2. Kritik al-Ghazali Terhadap Ahli Falsafah

Kesan Tahafut al-Falasifah

Bab 3. al-Ghazali: Kejayaan Serta Kritikan Terhadapnya

Bab 4. Definisi Cahaya Menurut Bahasa Dan Penelaahan Awal Mengenai Cahaya Menurut al-Ghazali.

Cahaya Menurut Bahasa

Konsep Cahaya Menurut al-Ghazali

Makrifat dan Nur

Akal, Roh dan Jiwa Insaniyah (Nafs).

Akal Sebagai Nur

Penjelasan tentang Nur

al-Quran Sebagai Sinar Suria Akal

Alam Lahir dan Alam Ghaib Berserta Cahaya-cahayanya

Sumber-Sumber Tingkat Cahaya

Bab 5. Tafsir Ayat-Ayat Tentang al-Nur

Pengertian:-

al-Nur

Mishkat

Misbah

al-Zujalah,

Syajarah Zaytun.

Kesimpulan

Bab 6. Perbahasan Lanjut Tentang al-Nur

Susunan dan Darjat Cahaya Duniawi dan Samawi Misalnya Pelita

Hakikat Kebenaran Golongan Sufi

Lanjutan Perbahasan Wajah Allah yang Berhubung dengan Cahaya dan Allah

Hubungan Antara Cahaya dengan Allah

Bab 7. al-Hijab

Yang Terselubung oleh Hijab Gelap-gelita

Yang Terselubung oleh Hijab Campuran Antara Gelap dan Terang

Yang Terselubung oleh Hijab Cahaya TerangBenderang

Titik Tujuan yang Diselidiki

Bab 7. Khatimah

Beberapa Hadith Tentang al-Nur

Bibliografi

Senarai Istilah

Indeks

Rabu, 8 Februari 2012

Menuju PAS Baru: Krisis, Peluang Dan Dinamisme.


Tajuk: Menuju PAS Baru: Krisis, Peluang Dan Dinamisme.
Penulis: Dr. Mujahid Yusof Rawa.
Penerbit: The Malaysian Insider

Kandungan

Prakata

Kata-Kata Aluan

Nota Penerbit: The Malaysian Insider

Konflik Parti Islam

Krisis Awal

Lekuk Pertama: Kocakan Idealisme

Era Dua Batu Nesan

Lekuk Kedua: Kepimpinan Ulama

Ketokohan Yusof Rawa

Krisis Identiti

Kebangkitan PAS dan Pembentukan ldentiti

Rasional Lekuk Ketiga

Menuju Hala Tuju Baru

Rencana Lampiran

1. Ulama dan tidak ulama: kita masih berdebat sesuatu bukan masalah

2. Kepimpinan ulama.

3. Muktamar PAS dan jalan ke hadapan untuk politik Malaysia.

4. PAS: Masa depan yang mencabar.

5. Muktamar berlalu.

6. Ujian untuk pakatan.

7. Debat dengan UMNO.

8. Apabila saya berhujah di program Hujah.

9. Mengapa tiga tonggak Negara penting?

10. Pemikiran fiqh dalam siasah dan dakwah.

Selasa, 7 Februari 2012

Tokoh-Tokoh Perbukuan Malaysia.


Tajuk: Tokoh-Tokoh Perbukuan Malaysia.
Penulis: Md. Sidin Ahmad Ishak.
Penerbit: Perpustakaan Negara Malaysia.

Buku ini mengandungi 21 bab yang menceritakan sumbangan intelek 21 tokoh perbukuan di Malaysia. Tokoh yang dipilih ini ialah mereka yang telah memberi sumbangan besar ke arah pembangunan dan kemajuan industri buku negara.

Kandungan

Setitik Tinta Sepatah Bicara

Prakata

Pengenalan

Sektor Perbukuan

1. Abdul Aziz Ahmad, 1921 -2005: Pengasas Pustaka Antara

2. Abdul Manaf Saad: Pengurus dan Pendidik Perbukuan

3. Abdul Rafie Mahat, 1946-2006: Memperkukuh Kepustakaan dan Pembacaan

4. Abdullah Abdul Kadir Munshi (1797-1854): Bapa Penerbitan dan Percetakan Melayu Moden

5. Ainon Mohd: Peneraju Kumpulan PTS

6. Azizah Mokhzani Peneraju Arus Intelek

7. Baharuddin Zainal: Pemimpin Ikatan Penerbit Melayu

8. Francis Lee: Peneraju Kedai Buku Anthonian

9. Hasrom Haron: Penggerak Penerbitan Ilmiah

10. Hassan Ahmad: Tokoh Perbukuan Malaysia

11. Sebelas Kow Ching Chuan: Menggerakkan Industri Perbukuan

12. Law King Hui: Peneraju SASBADI

13. M. Sockalingam: Suku Abad dengan Penerbit Fajar Bakti

14. Mansor Sanusi: Menyinar Bersama Sinaran Brothers

15. Mohd. Ariffin Mohd. Sin: Penggerak Penerbitan Berkualiti

16. Las Ng Tieh Chuan: Memimpin Industri Perbukuan

17. Sha’ari Abdullah: Penggerak Industri Perbukuan

18. Syed Nasir Ismail, 1921-1982: Panglima Bahasa dan Pembangun DBP

19. Yusoff Zaky Yacob: Pengasas Pustaka Dian

20. Zainal Abidin Ahmad, 1895-1974: Pendeta Perbukuan Melayu

21. Zainora Muhammad: Peneraju Cerdik Publications

Indeks
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...