JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 11 Februari 2012

Indeks Artikel Berkaitan Sejarah Malaysia Dalam Jurnal Terpilih Tempatan Dan Luar Negara.


Tajuk: Indeks Artikel Berkaitan Sejarah Malaysia Dalam Jurnal Terpilih Tempatan Dan Luar Negara.
Penyelenggara: Sivachandralingam Sundara Raja Dan Noraini Mohamed Hassan
Penerbit: Karisma Publication Sdn. Bhd.

Buku ini adalah usaha ulung bagi menghasilkan satu panduan yang komprehensif tentang artikel-artikel Sejarah Malaysia yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal terpilih tempatan dan luar negeri sejak penerbitan jurnal sehingga kini. Pemilihan jurnal tertentu mempunyai rasionalnya sendiri. Jurnal-jurnal ini mempunyai edaran yang luas dan telah memuatkan penerbitan tentang Sejarah Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan. Oleh itu, memanglah tepat untuk hanya memilih jurnal-jurnal ini dan mengenal pasti tema-tema berkaitan dengan Sejarah Malaysia yang dimuatkan dalam penerbitan berkenaan. Mes-kipun ada yang telah ditamatkan penerbitannya, artikel-artikel itu masih relevan dalam mengkaji sejarah Malaysia dan ia boleh digunakan untuk menambahkan ilmu pengetahuan, sebagai bahan rujukan, dan untuk diinterpretasikan semula. Terdapat tulisan ringkas tentang sejarah penerbitan jurnal dan lokasi bahan untuk memudahkan penyelidik mengesan bahan berkenaan.

Kandungan / Contenits

Prakata / Preface

Pengenalan / Introduction

Penghargaan / Acknowledgements

Bab 1. Jurnal Persatuan Sejarah, Universiti Malaya

Chapter 1. Journal of the Historical Society, University of Malaya

Bab 2. Jurnal Sejarah

Chapter 2. Historical Journal

Bab 3. Peninjau Sejarah

Chapter 3. Peninjau Sejarah

Bab 4. Sejarah

Chapter 4. History

Bab 5. Jurnal Persatuan Sejarah Malaya

Chapter 5. The Malayan Historical Journal

Bab 6. Tanah Melayu Dari Segi Sejarah

Chapter 6. Malaya In History

Bab 7. Malaya dalam Sejarah / Malaysia dalam Sejarah

Chapter 7. Malaya In History / Malaysia in History

Bab 8. Malaysia Dari Segi Sejarah (MDSS)

Chapter 8. Malaysia in History

Bab 9. Jebat

Chapter 9. Jebat

Bab 10. Kajian Malaysia

Chapter 10. Journal of Malaysian Studies

Bab 11. Purba

Chapter 11. Purba

Bab 12. Jurnal Sejarah Asia Tenggara

Chapter 12. Journal of Southeast Asian History (JSEAH)

Bab 13. Jurnal Pengajian Asia Tenggara

Chapter 13. Journal of Southeast Asian Studies (JSEAS)

Bab 14. Pengajian Asia Moden

Chapter 14. Modern Asian Studies (MAS)

Bab 15. Pengajian Indonesia dan Malaya

Chapter 15. Review of Indonesian and Malayan Affairs (RIMA)

Bab 16. Jurnal Biografi Malaysia

Chapter 16. The Journal of Malaysian Biographies

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...