JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 19 Februari 2012

Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu.


Tajuk: Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu.
Penulis: Siri Rodziyah Nyan.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Senarai Gambar

Senarai Jadual

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Pengenalan

Historiografi Akhbar Melayu

Kajian dan Sumber

Pulau Pinang Sebagai Pusat Kemunculan Akhbar Melayu

Bab 2. Akhbar Saudara dan Tokoh Penerajunya

Pengarang dan Pemilik Akhbar Melayu

Akhbar Saudara dan Kecenderungan Pengisiannya

Tokoh Penting Penerbitan Akhbar Saudara

Syed Sheikh Ahmad al-Hadi

Mohd. Yunus bin Abdul Hamid

Abdul Rahim Kajai

Syed Alwi bin Syed Sheikh Ahmad al-Hadi

Kesimpulan

Bab 3. Isu Ekonomi dalam Akhbar Saudara

Krisis Ekonomi di Tanah Melayu

Seruan Memajukan Ekonomi

Seruan Bercucuk Tanam dan Bemiaga

Isu Kemunduran Orang Melayu

Seruan untuk Bersaing

Isu Hak Milik Tanah dan Seruan Berjimat Cermat

Isu Pekerjaan dan Perjawatan di Sektor Awam

Bab 4. Isu Sosial dalam Akhbar Saudara

Isu Kemajuan dalam Bidang Pendidikan

Isu Kemajuan dan Pendidikan Wanita Melayu

Isu Pendidikan Kesihatan

Seruan Menghargai Masa

Seruan Menimba Ilmu Pengetahuan

Seruan Memajukan Bahasa Melayu dan Tulisan Jawi

Permasalahan Moral di Tanah Melayu

Aktiviti Pelacuran di Tanah Melayu

Kegiatan Bangsawan

Kegiatan Ronggeng dan Kabaret

Kes Jenayah yang Dilaporkan Saudara

Seruan Bersatu dan Persaudaraan

Sahabat Pena

Bab 5. Kesimpulan

Bibliografi

Indeks

Senarai Gambar

Gambar 1.1. Syarikat Percetakan Jelutong Press, 1928-1941

Gambar 2.1. Muka Depan Akhbar Saudara

Gambar 2.2. Syarikat Jelutong Press sekarang telah dijadikan kedai cat Nippon di Jalan Jelutong, Pulau Pinang

Gambar 2.3. Editorial atau Rencana Pengarang Saudara

Gambar 2.4. Rumah Syed Sheikh al-Hadi yang sekarang ini telah dijadikan Tokong Pei Yee Thong atau White Dress Temple di No. 410, Jalan Jelutong, Pulau Pinang

Gambar 2.5. Syed Sheikh Ahmad al-Hadi dan cucunya Syed Mohamed bin Syed Alwi pada tahun 1930

Gambar 2.6. Mohd. Yunus bin Abdul Hamid

Gambar 2.7. Abdul Rahim Kajai

Gambar 2.8 Syed Alwi bin Syed Sheikh al-Hadi

Gambar 4.1. Ahli Jawatankuasa Agong Persaudaraan Sahabat Pena Malaya tahun 1937

Senarai Jadual

Jadual 1.1. Jumlah penduduk Pulau Pinang pada 31 Disember 1833

Jadual 3.1. Jadual eksport, harga purata dan nilai eksport bijih timah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (1925-1929)

Jadual 3.2. Jumlah (net) import beberapa barangan NegeriNegeri Melayu Bersekutu, 1929-1932

Jadual 3.3. Nakhoda dari rumpun Melayu di Melaka

Jadual 3.4. Kedudukan tanah tergadai di empat kawasan di negeri-negeri Melayu

Jadual 4.1. Peratus penduduk Tanah Melayu yang berpendidikan Inggeris mengikut kaum

Jadual 4.2. Peratusan penduduk di Tanah Melayu mengikut kaum tahun 1920-an

Jadual 4.3. Jumlah rumah pelacuran dan pelacur Melayu di Negeri-Negeri Selat pada tahun 1905

Jadual 4.4. Bilangan rumah pelacuran dan bilangan pelacur mengikut bangsa di Negeri-Negeri Selat pada tahun 1906

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...