JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 22 Februari 2012

Penerbitan Dan Percetakan Buku Melayu 1807-1960.


Tajuk: Penerbitan Dan Percetakan Buku Melayu 1807-1960.
Penulis: Md. Sidin Ahmad Ishak.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Penghargaan

Pengenalan

Bab 1. Latar Belakang

Bab 2. Penerbitan dan Percetakan Awal: Mission Press

Bab 3. Perkembangan Perusahaan Penerbitan

Bab 4. Pengeluaran Buku Melayu di Timur Tengah

Bab 5. Profil Perusahaan Buku Sehingga Tahun 1949

Bab 6. Penerbitan Semasa Pendudukan Jepun

Bab 7. Penulis dan Karya Mereka

Bab 8. Penerbit dan Pencetak

Bab 9. Kandungan dan Ciri Buku

Bab 10. Undang-undang Penerbitan dan Percetakan

Bab 11. Pemasaran dan Pengedaran Buku

Bab 12. Perkembangan Selepas Tahun 1950 Sehingga Tahun 1970

Bab 13. Isu Penerbitan

Bab 14. Penutup dan Kesimpulan

Lampiran 1. Senarai PenerbitPencetak Batu Sebelum Tahun 1921

Lampiran 2. Senarai Buku Cetak Batu Sebelum Tahun 1920

Lampiran 3. Senarai PenerbitPencetak Ceparas Sebelum Tahun 1920

Lampiran 4. Buku Melayu yang Diterbitkan di Timur Tengah dan Turki dari Tahun 1850-an hingga 1940-an

Lampiran 5. Senarai Buku dan Terbitan Berkala Melayu Semasa Pendudukan Jepun Tahun 1942-1945

Lampiran 6. Senarai Penulis Bukan Melayu

Lampiran 7. Senarai Penulis Wanita

Lampiran 8. Sukatan Pelajaran

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...