JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 23 Februari 2012

Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba.


Tajuk: Memertabatkan Warisan Pendeta Za‘ba.
Penyelenggara: Abdul Hamid Mahmood, Idris Md. Radzi, Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir.
Penerbit: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.:

Kandungan

Prakata

Ucap Utama:

Kesinambungan Warisan Semangat Kebangsaan Pendeta Za’ba
> Kolonel Profesor Dato’ Dr. Kamarudin Kachar

1. Riwayat Hidup dan Perjuangan Kebangsaan Pendeta Za’ba
> Profesor Madya Zainal Abidin Borhan

2. Sumbangan Pemikiran Za’ba dalam Pelanjutan Tradisi Linguistik Melayu
> Dr. Haji Awang Sariyan

3. Pemupukan Warisan Patriotisme Pendeta Za’ba
> Dato’ Mohd. Noor Azam

4. Perjuangan Za’ba Memartabatkan Bahasa Melayu
> Kamaruzzaman A. Kadir

5. Penghayatan Karya Pendeta Za’ba: Ilmu Mengarang Melayu
> Prof. Dato’ Dr. Mohd. Taib Bin Osman

6. Cabaran Perkembangan Yayasan Pendeta Za’ba
> Dato’ Hj. Mohd Zain Hj. Hamzah

7. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Sekolah
> Prof. Dr. Hj. Amat Juhari Moain

8. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan UPSI Melestarikan Warisan Pejabat Karang-Mengarang Pendeta Za’ba
> Prof Dr. Abdul Hamid Mahmood

9. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Ahli Sejarah
> Prof Emeritus Dato’ Khoo Kay Kim

10. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka
> Dato’ Haji A. Aziz Deraman

11. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Media Massa
> Dato’ Hj. Mohd Zain Haji Hamzah

12. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Za’ba dari Sudut Pemaparan Media Massa
> Abdul Manaf Saad

13. Pendokumentasian dan Pemeliharaan Warisan Pendeta Za’ba
> Hajah Rahani Jamil

14. Perjuangan Sosiopolitik Kebangsaan Za’ba
> Norhalim Hj. Ibrahim

15. Strategi Kesinambungan Titisan Warisan Pendeta Za’ba: Peranan Perpustakaan Negara Malaysia
> Dato’ Zawiyah Binti Baba

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...