JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 9 Disember 2010

Manhaj Qiraat 10 Beserta Dalil Matan Imam As-Syatibi Dan Matan al-Durrah


Tajuk: Manhaj Qiraat 10 Beserta Dalil Matan Imam As-Syatibi Dan Matan al-Durrah
Penulis: Haji Mohd Nazri Bin Abdullah
Penerbit: Pustaka Salam Sdn Bhd

al-Quran merupakan satu kitab mukjizat agung yang sering menjadi tumpuan kajian oleh segenap golongan ilmuwa dan cendekiawan. Tanpa berasa jemu, mereka mencedok segala ilmu yang terkandung di dalamnya. Ilmu Qiraat merupakan salah satu ilmu yang sangat berkait rapat dengan Al-Quran. Ia membincangkan kaedah pembacaan Al-Quran dengan pelbagai riwayat yang mutawatir daripada Baginda Rasulullah S.A.W. Kepentingan dan keutamaan ilmu ini adalah amat besar sekali kerana ia merupakan maklumat penting bagi mereka yang mempelajari ilmu pembacaan Al-Quran dengan pelbagai riwayat.

Kandungan..

Pengenalan Ilmi Qiraat.

Rumuz Matan As-Syatibiah.

Biodata Imam Nafi'.

Biodata Qalun.

Manhaj Bacaan Qalun.

Contoh Perincian Bacaan Qalun.

Contoh Bacaan Qalun.

Biodata Warsh.

Manhaj Bacaan Warsh.

Contoh Perincian Bacaan Warsh.

Contoh Bacaan Warsh.

Biodata Imam Ibnu Kathir.

Biodata Bazzi.

Biodata Qunbul.

Manhaj Bacaan Ibnu Kathir.

Contoh Bacaan Ibnu Kathir.

Biodata Imam Abu 'Amru.

Biodata Duri.

Biodata Susi.

Manhaj Bacaan Abu 'Amru.

Contoh Bacaan Abu 'Amru.

Biodata Imam Ibnu 'Amir.

Biodata Hisyam.

Biodata Ibnu Zakwan.

Manhaj Bacaan Ibnu 'Amir.

Contoh Bacaan Ibnu 'Amir.

Biodata Imam 'Asim.

Biodata Syu'bah.

Biodata Hafs.

Manhaj Bacaan 'Asim.

Biodata Imam Hamzah.

Biodata Kholaf.

Biodata Kholad.

Manhaj Bacaan Hamzah.

Contoh Bacaan Hamzah.

Biodata Imam Kisaie.

Biodata Abu Al-Harith.

Manhaj Bacaan Kisaie.

Contoh Bacaan Kisaie.

Bahagian 2.

Muqaddimah.

Rumuz Matan Ad-Durrah.

Biodata Imam Abu Jaafar.

Biodata Ibnu Wardan.

Biodata Ibnu Jammaz.

Manhaj Bacaan Abu Jaafar.

Contoh Bacaan Abu Jaafar.

Biodata Imam Yaakub.

Biodata Imam Ruwais.

Biodata Imam Rauh.

Manhaj Bacaan Imam Yaakub.

Contoh Bacaan Imam Yaakub.

Biodata Imam Kholaf.

Biodata Imam Ishak.

Biodata Imam Idris.

Manhaj Bacaan Imam Kholaf.

Contoh Bacaan Kholaf.

Bacaan Qiraat 10 Surah-Surah Lazim.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...