JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 18 Oktober 2010

Ahlul-Bait (Keluarga) Rasulullah s.a.w. Dan Raja-Raja Melayu.


Tajuk: Ahlul-Bait (Keluarga) Rasulullah s.a.w. Dan Raja-Raja Melayu.
Penulis: Tuan Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohammad Dan (Tun) Suzana (Tun) Hj Othman.
Penerbit: al-Wasilah Enterprise.

Kandungan.

Bahagian 1. Keturunan (Ahlul-Bait) Rasulullah (s.a.w.)

Bab 1. Keluarga Nubuwah Dan Ahlul-Bait Rasulullah (s.a.w.)

Nabi Muhammad (s.a.w.) Sebagai Mahkota Salasilah Keluarga Nubuwwah.

Keturunan Ahlul-bait Rasulullah (s.a.w.)

Takrif Ahlul-Bait Dan Zuriat Rasulullah (s.a.w.)

Ahlul-Bait Rasulullah (ahlul Kisa’).

Takrif Zuriat Rasulullah (s.a.w.)

Ummul-Mukminin, Para Isteri Rasulullah (s.a.w.)

Mereka Yang Diharamkan Menerima Sedekah Kkerabat Rasulullah (s.a.w.)

Prediket Sayyid, Syarif Dan Habib.

Ahlul-Bait Di Asia Tenggara.

Zuriat Rasulullah s.a.w.: Siapa; Dan Dimana Mereka?

Putera-putera Rasulullah s.a.w.

Puteri-Puteri Rasulullah s.a.w.

Sayyidina Hassan Atau Al-Hassan r.a.

Sayyidina Hussein Atau Al-Hussein r.a.

Beberapa Persoalan Dan Kekeliruan Ummah.

Keistimewaan Ahlul-Bait; Suatu Kudrat Allah s.w.t

Golongan Yang Mendakwa Keturunan Rasulullah s.a.w.

Had Penghormatan Yang Hams Diberikan Kepada Ahlul-Bait.

Menangani Masalah Perlakuan Peribadi Buruk Seorang Ahlul-Bait Yang Tidak Menyentuh Soal Agama

Menangani Kekeliruan Mazhab Syiah.

Intipati Pegangan Syiah.

Pandangan Ahlul-Bait Rasulullah s.a.w. Mengenai Syiah.

Penyokong-penyokong Sebenar Sayyidina Ali (Ahlus Sunnah Wal Jamaah).

Syiah Dalam Perspektif Sejarah Perkembangan Islam.

Bab 2. Mencintai Ahlul-Bait Rasuluilah s.a.w. Adalah Sebahagian Dari Tuntutan Agama.

Nas Akan Hak-Hak Yang Hams Diperolehi Ahlul-Bait

Nas Mengenai Pengharaman Mengambil Zakat Atas Ahlul-Bait.

Nas Kecintaan Rasulullah s.a.w. Pada Ahlul-Bait Baginda. Dan Pesanan Agar Umat Islam Mencintai Mereka.

Nas Mengenai Keutamaan Ahlul-Bait.

Nas Yang Menyuruh Umat Islam Menghormati Serta Membantu Ahlul-Bait.

Nas Yang Menyuruh Umat Islam Menjaga Hubungan Ahlul-bait Dan Mengelakkan Membenci Mereka.

Ahlul-bait Nabi Tidak Minta Dikultuskan.

Keistimewaan Dan Kekeramatan Ahlul-Bait.

Sayyidatina Fatimah r.a.

Sayyidina Ali Bin Abi Thalib k.h.

al-Hassan Ibni Ali r.a.

al-Hussein Ibni Ali r.a.

Sekelumit Kisah-kisah Keistimewaan Dan Kekeramatan Anak Cucu Al-Hassan Dan Al-Hussein r.a.

Jagalah Nama Baik Keturunan Mulia.

Kedengkian Dan Layanan Buruk Terhadap Ahlul-Bait.

Peranan Iblis Dan Juak-Juaknya.

Permusuhan Terhadap Sayyidina Ali k.h.

Tragedi Karbala’.

Bab 3. Ahlul-Bait Sebagai Mubaligh Dan Pemerintah Mengikut Teladan Nenda Rasulullah s.a.w.

Dalcwah Rasulullah s.a.w.

Peristiwa Fatah (pembukaan) Mekah.

Selepas Fatah Mekah.

Khulafa’ al-Rasyidin.

Menyorot Jejak-Jejak Ahlul-Bait Sebagai Penguasa-Penguasa Di Bumi Arab.

Idrissiyah (789-926M).

Hammudiyyah (1010-1057M).

Fathimiyyah (909-1171M).

Kesultanan Maghribi (1511- ).

Imam-Imam Zaydiyyah (Awal Abad Ke 9M - ).

Syarif-Syarif Mekah (1201-1925M.

Raja-Raja Iraq (1925-1958M) Dan Jordan (1335H- /1921M- ).

Sejarah Kedatangan Ahlul-Bait Dan Sentuhan Mereka Di Bumi Nusantara.

Ahlul-Bait Sebagai Dai’ Dan Pemerintah Di Alam Melayu.

Sejarah Penghijrahan Ahlul-Bait Ke Bumi Nusantara.

Sayyid Jamaluddin Al-Hussein (Sayyid Hussein Jamadil Kubra) Sebagai Seorang Patriach Ahlul-Bait Di Alam Nusantara.

Ahlul-bait Dalam Karangan-Karangan Lama Sejarah Nusantara.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Raja-Raja Nusantara.

Ahlul-Bait Dan Wall Songo.

Maulana Malik Ibrahim.

Maulana Rahmatullah (Sunan Ampel).

Maulana Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang).

Maulana Syarifuddin Hasyim (Sunan Drajat).

Raden Paku (Sunan Gin).

Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Penjajah Belanda Mencantas Pengaruh Bangsawan.

Ahlul-Bait Di Kepulauan Indonesia Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Sulu.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Maguindanao (Mindanao).

Bahagian 2. Salasilah Raja-Raja Melayu Dari Ahlul-Bait Rasulullah s.a.w.

Bab 4. Ahlul-Bait Masuk Ke Istana Raja-Raja Nlelay

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Brunei.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Pontianak.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Acheh.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Raja-Raja Perlis.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Raja Kelantan, Patani Dan Champa.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Luak Tampin, Negeri Sembilan.

Teori Alternatif Identiti Mani Purindan.

Tun Habib Abdul Majid Terbukti Seorang Ahlul-Bait Rasulullah s.a.w.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Pahang.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Terengganu.

Ahlul-Bait Dan Salasilah Kesultanan Johor.

Ahlul-bait Dan Raja-Raja Temenggung Muar.

Kesultanan Ahlul-Bait Rasulullah s.a.w. Dan Nasab Perempuan Kesultanan Selangor.

Raja-Raja Riau.

Kesultanan Kedah.

Intipati Kehadiran Ahlul-Bait Di Kalangan Raja Dan Rakyat Di Tanah Air.

Bahagian 3. Intipati Dan Peraturan Raja-Raja Melayu

Bab 5. Institusi Raja-Raja Sebagai Ganti Khalifah.

Faktor Zuriat Dalam Pemilihan Para Penguasa (Imam Atau Ketua Negara).

Perbezaan Di Antara Konsep Pemerintah Dan Pentadbir.

Warqah-warqah Rasulullah s.a.w. Bukti Penerimaan Sistem Pemerintahan Beraja Dari Perspektif Agama Islam.

Fungsi Raja-Raja Sebagai Ganti Khalifah.

Wasiat Raja-Raja Sehingga Ke Lian Lahad.

Peranan Ulama Dalam Pemerintahan Beraja.

Ulama Dan Raja-Raja Melayu.

Daulah Othmaniyyah Sebagai Pusat Kekhalifahan Terakhir Umat Islam Sedunia.

Jasa Raja-Raja Melayu Sebagai Payung Bangsanya.

Peranan Dan Jasa Sebagai Penyebar Syiar Islam.

Peranan Dan Jasa Sebagai Pahlawan Bangsa.

Peranan Dan Jasa Sebagai Pemaju Dan Penggalak Pusat Keilmuan Islam.

Peranan Dan Jasa Sebagai Penegak Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-undang Sivil.

Peranan Dan Jasa Sebagai Pembela Kepentingan Bangsa Melayu.

Menghayati Takrif Daulah Raja-Raja.

Daulah Zuriat.

Daulah Institusi Raja-Raja.

Laksamana Hang Tuah Dan Bendahara Tun Mutahir (Melaka)

Daulah Peribadi

Daulah Raja-Raja.

Peringatan Kepada Golongan Antimonarki Di Kalangan Bangsa Melayu.

Masih Relevankah Lagi Institusi Raja-Raja Pada Umat Melayu Moden?.

Terhakisnya Daulah Raja-Raja Melayu.

Percaturan Politik Dan Agama Bangsa Penjajah.

Penaklukan Bangsa-bangsa Penjajah Dan Percaturan Politik Mereka.

Usaha Penjajah Mengkristianisasi Alam Melayu.

Peranan, Pengaruh Dan Manipulasi Media.

Manipulasi Media Membentuk Persepsi Buruk Atas Raja-Raja Melayu.

Peranan Media Dalam Menggempur Jatidiri Bangsa Melayu Dan Agamanya.

Anjakan Paradigma Dalam Sistem Pendidikan Tanah Air- Legasi Pemerintahan British

Kesan Penghakisanpelupusan Daulah Raja-Raja.

Dilema Dan Sejarah Sebenar Raja-Raja Melayu.

Sajak Rintihan Melayu.

Kembalikan Daulah Raja-Raja Melayu!!!.

Mengembalikan Daulah Zuriat.

Mengembalikan Daulah Peribadi.

Mengembalikan Daulah Instilusi Raja-Raja.

Warqah Kepada KDYMM Raja-Raja Melayu.

Institusi Alim-Ulama Sebagai Wadah Menyatukan Semula Bangsa Melayu Dengan Raja-Rajanya.

Warqah Kepada Alim-ulama.

Warqah Kepada Bangsa Melayu.

Doa Nasiri (Menggapai Naungan Illahi Atas Ummah)

Penutup

Bahagian 4. Lampiran, Bibliografi Dan Biodata Penulis.

# Lampiran

Lampiran a. Salasilah Induk.

Lampiran b. Mafhum Beberapa Hadith Mengenai Pemerintahan Raja-Raja Islam.

Lampiran c. Kaitan Ahlul-bait Dalam Kesultanan Perak Dan Siak.

Lampiran d. Ringkasan Sejarah Kedatangan Bangsa Arab, Parsi Dan Ahlul-Bait Rasulullah s.a.w. Serta Pengaruh Mereka Di Gujerat, India.

Lampiran e. Kaitan Mani Purindan Dengan Sayyid Jamaluddin Al-Hussein (Sayyid Hussein Jamadil Kubra).

Lampiran f. Hubungan Nasab Di Antara Bendahara-Bendahara MelakaJohor Lama Dengan Raja-Raja Melayu

# Bibliografi

Biodata Penulis.

# Rajah Salasilah.

Jurai-jurai Keturunan Mulia Nabi Ibrahim a.s.

Salasilah Rasulullah s.a.w.

Keturunan Al-Hassan r.a

Keturunan Al-Hussein r.a.

Dinasti-Dinasti Utama Banu Quraisy.

Keturunan Syarif-Syarif Mekah, Raja-Raja Jordan, Iraq Dan Sultan-Sultan Brunei.

Keturunan Raja-Raja Brunei, Tuan Besar Tampin Dan Syarif-Syarif Mekah.

Keturunan Wali Songo.

Keturunan Raja-Raja Sulu Dan Maguindanao (Filipina).

Hubungkait Syarif-Syarif Mekah Dan Kesultanan Brunei.

Keturunan Sultan-Sultan Brunei.

Keturunan Sesetengah Raja-RajaAcheh, Perlis Dan Pontianak.

Keturunan Raja-Raja Perlis Dan Pontianak.

Keturunan Raja-Raja Champa (Kemboja), Patani Dan Kelantan

Keturunan Raja-Raja Kelantan.

Raja-Raja Patani Dinasti Kelantan II.

Keturunan Tuanku Besar Tampin, Negeri Sembilan.

Salasilah Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Seri Maharaja.

Kaitan Sayyid Zainal Abidin Dengan Istana Acheh Dan Johor.

Hubungan Tun Habib Abdul Majid Dengan Tun Mutahir, Bendahara Melaka.

Tun Habib Abdul Majid, Bapa Tiga Kesultanan.

Salasilah Sultan-Sultan Pahang, Johor Dan Terengganu.

Keturunan Sultan-Sultan Terengganu.

Keturunan Raja-Raja Johor.

Keturunan Sultan-Sultan Johor Dan Riau-Lingga Dari Tun Habib Abdul Majid.

Salasilah Raja-Raja Temenggung Muar.

Keturunan Raja-Raja Riau Dari Nasab Ahlul-bait Perempuan.

Titisan Ahlul-bait (dari Nasab Bonda) Dalam Kesultanan Selangor.

Salasilah Induk- Lampiran A.

Keluarga Sayyid Di Perak Dan Siak.

Keturunan Bendahara-Bendahara Dan Raja-Raja Melaka-Johor Lama.

# Peta

Dinasti-dinasti Ahlul-bait Di Dunia Arab.

Peta Hadramaut (Yaman) & Semenanjung Arab.

Ketibaan Ahlul-bait Di Nusantara Abad Ke 14 Masihi.

Kesultanan-kesultanan Ahlul-bait Di Nusantara 1500-1700 Masihi.

Kesultanan-kesultanan Ahlul-bait Nusantara Awal Kurun Ke XXI

Wilayah Rajastan Di India.

Empayar Melaka Dan Warisan Kesultanan Melayu Melakadisuntik Titisan Rasulullah

Guierat Di India.
# Gambar.

Salinan Salasilah YTM Tunku Besar Tampin.

Salinan Salasilah Muar.

Makam Tun Habib Abdul Majid.

Panji-panji Rasulullah s.a.w.

Makam Ziarath Raja Raden.

Lambang Kebesaran Khalifah Othmaniyyah Dan Cap Mohor Khalifahnya.

Pedang Zulfakar & Bendera Khalifah Othmaniyyah Bermotifkan Zulfakar.

Makam Sultan Alauddin Riayat Shah I Dan Sultan Mahmud Shah II.

Batu Bersurat Terengganu Dan Cabutan Hukum Kanun Brunei.

# Svair Dan Saiak.

Syair Nasihat Dari Al-Marhum Raja Ali Bin Raja Ahmad.

Sajak Rintihan Melayu.

Doa.

- Doa Nasiri.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...