JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 12 Oktober 2010

Liku-Liku Jalan Ketuhanan.


Tajuk: Liku-Liku Jalan Ketuhanan.
Penulis: Ibrahim Hj Mohamad.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Sufi sejati tidak sibuk dengan lintasan-lintasan ilham,bermain-main dengan dunia firasat, lena dalam dunia karamah atau terhenti pada pintu kasyaf.Mereka melanggar segala pintu-pintu tadi tanpa perasaan selera kerana matlamat pengembaraan mereka ialah untuk menenggelamkan diri sedalam-dalamnya dalam lautan ubudiyyah kepada Allah SWT.

Berhati-hatilah, kerana antara haq dan batil kelihatan sama, hanya dengan rahmat Allah dan ketajaman mata hati dapat melihat perbezaannya. Sesungguhnya pendidikan Tasawuf adalah untuk mereka yang mencari kefakiran diri dan meninggalkan pakaian kesombongan dan keduniaan.

Buku ini sarat dengan fakta dan jawapan kepada pelbagai persoalan di sekitar dunia Kesufian. Tasawuf dan Tariqah. Juga menjelaskan disiplin-disiplin dan prinsip-prinsip penting yang wajib dipelihara, khususnya di kalangan para salik, dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Buku ini pastinya mampu memberi iktibar berharga dan penyuluh kebenaran agar Salik tidak terpedaya dengan perjalanan yang menyeleweng dari landasan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kandungan.

Bab 1. Hati Tempat Pandangan Allah.

Bab 2. Kepentingan Ilmu Tasawuf.

Bab 3. Tasawuf Di Zaman Ini.

Bab 4. Sikap Prajudis Terhadap Tasawuf.

Bab 5. Penyelewengan Jalan Tasawuf.
i) Bahaya Penyelewengan Dalam Tasawuf.

ii) Ukuran Tentang Kebenaran Ahli Sufi.

iii) Peringkat-Peringkat Penyelewengan.

iv) Amalan Yang Menyesatkan Berlindung Dengan Ajaran Tasawuf.

a) Tentang al-Hurriyah dan al-Ubudiyyah Atau Tentang Maqam al-Ahrar Dan Maqam al-Abid.

b) Tentang al-Nubuwwah dan al-Wilayah.

c) Tentang al-Huu Atau Penyerapan.

d) Tentang Fana’ Kemanusiaan (Basyariyah).

e) Tentang Penglihatan Mata Dan Penglihatan Hati.

f) Tentang Nur

g) Tentang Kesucian Dan Kejemihan Yang Berkekalan.

h) Tentang Roh.

v) Golongan Batiniah.

vi) Tertipu Dengan Kelebihan.

Bab 6. Syeikh Dan Penyelewengan.

i) Tariqah Fulusiah.

ii) Guru Majzub Pemimpin Murid.

iii) Wajah Guru Bercahaya Dalam gelap.

iv) Guru Buta Dakwa Imam Mandi.

v) Seronok Cerita Kelebihan Kerohanian.

vi) Ilmu Mengkagumkan, Solat Subuh Diabaikan.

vii) Rasulullah s.a.w. Menjadi Makmumnya.

viii) Rasulullah s.a.w. Keluar Kubur Menyambutnya.

ix) Bai’ah Mencium Pusat Murid Perempuan.

Bab 7. Guru Yang Sesat Berlindung Atas Ilmu Para Aulia’.
- Pegangan Tasawuf Ulama-Ulama Muktabar.

a) Imam Malik ra (m.1 79H)

b) Abu Hamzah al-Sufi (m.289H)

c) Ma’ruf al-Karkhi (m.200/201H)

d) Abu Sulaiman Abdul Rahman bin Atiyyah al-Darani (m.215H)

e) Abu Nasr Bisyr bin Harith al-Hafi (m.227H)

f) Abu Othman al-Naysaburi (m.298H)

g) Abu ’Ali Ahmad bin Muhammad al-Rudhbari (m.322H)

h) Imam Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi (m.465H)

i) Al-Arif al-Sayyid ’Ali al-Hiti

j) Syaikh Abdul Qadir bin Abu Soleh Musa al-Jailani (470-561H)

k) Abu al-Husayn Ahmad bin Abi al-Hiwari (m.230H)

I) Abu Yazid Tayfur bin Isa al-Bustami (m.261/234H)

m) Imam al-Harith bin Asad al-Muhasibi (m.243H)

n) Abu al-Hasan Sarri bin Mughlis al-Saqti (m.257H)

o) Abu Sa’id Ahmad bin lsa al-Kharraj (m.277H)

p) Abu al-Husayn Ahmad bin Muhammad al-Nun i (m.295H)

q) Imam Abu al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi (m.297H)

r) Imam al-Ghazali

s) Imam Abu al-Hassani al-Syadhli (m.565)

t) Syaikh Ahmad al-Rifa’i (m.578H)

u) Al-Imam al-Sayyid Ibrahim al-Dasuqi

v) Syaikh Asyraf All al-Tahanawi al-Hindi

w) Al-Khawajah Muhammad Ma’sum al-Naqsyabandi

Bab 8. Kepentingan Niat Dan Ilmu.
i) Niat.

a. Rukun Bagi Amalan Yang Diterima.

b. Tanda-tanda lkhlas.

ii) Ilmu.

Bab 9. Aliran-Aliran Tariqat Di Malaysia.

Bab 10. Siapakah Mursyid.
i) Hukum Memiliki Mursyid.

ii) Syarat-Syarat Seorang Mursyid.

a) Lapan Ciri Ringkas.

b) Memahami Hal Ehwal Perjalanan Kerohanian.

c) Sempurna Pengalaman Menjalani Suluk.

d) Arif dalam Pelbagai Hal Ehwal Maqamat.

e) Memiliki Ilmu Zahir Dan Ilmu Batin.

f) Lama Berdampicigan Dengan Syaikhnya.

g) Salasilah Yang Sah.

h) Mendapat Izin Syaikhnya Untuk Memimpin.

i) Memahami Kandungan al-Qur’an Dan Hadith.

j) Bersifat Adil Dan Taqwa

k) Mencintai Akhirat Dan Zuhud Terhadap Dunia

l) Mengenal Pelbagai Penyakit Rohani Dan Rawatannya.

m) Mengetahui Natijah Yang Diperolehi Murid.

n) Sepuluh Ciri (Bainat Tasawuf wal-Hayaat)

o) Sembilan Ciri (Khulasat al-Tasanif fi al-Tasawuf)

p) Tujuh Ciri (Award al-Ma ’arifdan Tanwir al-Qulub fi Mu’amalah Allam al-Ghuyub)

q) Empat Ciri (Ayuhal Walad)

Lampiran.
1. Salasilah.

2. Tok Kenali.

3. Tokku Paloh.

4. Syaikh Haji Daud Bukit Abal.

5. Syaikh Muhammad Said Linggi.

6. Tok Pulau Manis.

7. Tuan Guru Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah.

8. Tuan Guru Prof Dr Haji Jahid Sidek.

9. Profesor Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady.

10. Majzub.

11. Tuan Guru Haji Mamat Merbau Patah.

12. Tuan Guru Haji Ismail Bukit Payung.

13. Tuan Guru Imam Ibrahim.

14. Mujassimah.

15. Hakikat Insan.
a) Salasilah Tariqah Syathariah - Tuan Guru Imam Ibrahim.

b) Salasilah Tariqah Naqsyabandiah.

- Tuan Guru Prof Dr Haji Jahid Sidek.

c) Salasilah Tariqah Naqsyabandiah.

- Syaikh Haji Sulaiman Muhammad Nur Lenggeng, N. Sembilan.

d) Salasilah Tariqah Naqsyabandiah.

- Syaikh Ibrahim Jan, Uzbekistan.

Bab 11. Tiga Golongan Ahli Makrifat.
i) Majzub.

ii) Salik Yang Majzub.

iii) Tiada Syaikh Khusus Dan Tariqah Muktabar.

Bab 12. Doa Dan Harapan.

Rujukan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...