JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 8 Oktober 2010

Dakwah Islam Semasa: Konsep Dan Pelaksanaan.


Tajuk: Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan.
Penyunting Nor Raudah Hj. Siren, Yusmini Mohd Yusof, Mahmudah Hj. Nawawi.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Buku ini mengemukakan beberapa penulis daripada pelbagai institusi dan multibidang dalam rnelihat konsep dan pelaksanaan dakwah masa ini. Penulis terdiri daripada ahli akademik yang pakar dalam bidang masing-masing dan mampu melihat pelaksanaan dakwah daripada pelbagai aktiviti sernasa. Kajian bersifat teoretikal dan empirikal digabungkan bagi menyempurnakan maksud buku ini diterbitkan.

Justeru, buku ini amat penting kepada masyarakat dan pengkaji dakwah Islam untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan bidang dakwah dan pembangunan insan. Malah usaha-usaha dakwah Islam yang wujud mampu menjadi panduan dan pengalaman yang penting agar pelaksanaan dakwah dapat diperbaiki mengikut perkembangan dan kepentingan semasa, terutama dalam menghadapi era globalisasi ini.

Kandungan

Bahagian 1. Konsep Dakwah Kini.

Makalah 1. Dakwah dalam Pembinaan Islam Hadhari di Malaysia.
> Abdul Aziz Mohd Zin.

Makalah 2. Ilmu dan Kepimpinan Islam.
> Rahimin Affandi Abdul Rahim.

Makalah 3. Memahami Islam Melajui Tekno-da'i.
> Wan Adli Wan Ramli & Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid.

Makalah 4 Pemikiran Akhlak dan Etika Ibn Taimiyyah.
> Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid.

Makalah 5 Retorik Penulisan Dakwah.
> Norrodzoh Hj Siren.

Makalah 6. Pengajaran Dan Pembelajaran Kanak-kanak dari Perspektif Islam.
> Tengku Sarina Aini Tengku Kasim.

Bahagian 2. Perlaksanaan Dakwah Kini.

Makalah 7. E-Dakwah: Kepentingan dan Pelaksanaannya di Malaysia.
> Nor Raudah Hj. Siren.

Makalah 8. Mesej Dakwah melalui Pengurusan Aku Janji Kakitangan Awam.
> Razaleigh Muhamat @ Kawangit.

Makalah 9. Pendekatan Dakwah The Islamic Foundation (UK) melalui Program Cultural Awareness Training.
> Abdul Ghaffar Don.

Makalah 10. OIC dan Aspirasi Dakwah.
> Salina Yusuff & Badlihisham Mohd Nasir.

Makalah 11. Keberkesanan Program Dakwah Terhadap Kakitangan Tenaga Nasional Berhad, Bangsar, Kuala Lumpur.
> Mahmudah Hj. Nawawi.

Makalah 12. Pelaksanaan Bimbingan dan Kaunseling di Jabatan Agama Islam Negeri.
> Yusmini Md. Yusoff.

Makalah 13. Keberkesanan Majalah terhadap Pembangunan Wanita Islam.
> Nor Raudah Hj. Siren & Faridah Mohd. Sairi.

Makalah 14 Methodology of Da'wah to the Non-Muslim Chinese in the Malay Archipelago: A Preliminary Observation.
> Osman Chuah & Abdul Salam Muhamad Shukri.

Makalah 15. Sufism and Its Role in the Propagation of Islam in the Malay Archipelago.
> Che Zarrina Sa'ari & Joni Tamkin Borhan.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...