JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 18 Oktober 2010

Raja Campa Dan Dinasti Jembal Dalam Patani Besar.


Tajuk: Raja Campa Dan Dinasti Jembal Dalam Patani Besar.
Penulis: Abdul Halim Bashah.
Penerbit: Pustaka Reka.

Kandungan

Kara Sambutan

Prakata

Mukaddimah

Bab 1. Langkasuka Yang Awal.

Langkasuka Yang Dipertikaikan.

Bcrsama Kerajaan-Kerajaan Yang Berkuasa.

Negara Kalathana Dan Kemunculan Kerajaan Sriwijaya.

Bab 2. Kebangkitan Bangsa Siam.

Migrasi Orang Thai Ke Selatan Satu Pendedahan (Zaman Pemerintahan Rama Raja).

Dakwah Syeikh Ahmad Di Ayuthia.

Bab 3. Jawaka Benteng Etnik Bangsa Jawa (Melayu).

Politik ”Pe-malayu” Kertanagara.

Kerajaan-Kerajaan Melayu Mula Dikuasai Oleh Bangsa Thai.

Bab 4. Langkasuka Abad Ke 14.

Kemuncak Zaman Keagongannya.

Empayar Cermin Menjadi Taruhan.

Di Bawah Bendera Ayuthaya.

Bab 5. Patani.

Patani Mcndapat Nama.

Hikayat Mcrong Mahawangsa.

Islam Di Patani.

Raja-Raja Islam Patani.

Legenda Meriam Patani.

Misteri Masjid Kerisek.

Bab 6. Penglibatan Melaka Dalam Politik Patani Dan Kelantan.

Hang Tuah Di Patani.

Melaka Menyerang Kelantan.

Patani Menerima Nobat Dari Melaka.

Hubungan Portugis (Melaka)-Patani.

Bab 7. Pondok Pertama Di Patani.

Pembukaan Kampong Tcluk Manak.

Gerisek (Kerisek) Mula Mendapat Nama.

Bab 8. Keluarga D’Raja Datu

Kelantan Di Bawah Pemerintahan ”Datu”.

Kelantan Keluar Dari Pauli.

Serangan Patani Ke Atas Ayuthaya.

Delegasi Pendamai Ke Ayuthaya.

Trajedi Berdarah Dalam Istana Patani.

Mcnjatuhkan Kekuasaan Nguyen Di Champa.

Berakhimya Dinasti Wan Pa.

Bab 9. Pemerintahan Raja-Raja Perempuan Patani.

Ratu Hijau.

Patani Sebagai Pelabuhan Antarabangsa.

Catatan Darihal Patani Olch Orang-Orang Eropah.

Ratu Biru.

Pedagang-Pedagang Eropah Men Inggalkan Patani.

Keramat Tok Panjang.

Ratu Unggu.

Kewibawaannya Menggugat Kedudukan Siam.

Penaklu-ra’n (Patani) Ke Alas Ligor.

Satu Tektik Perang Yang Menakjubkan.

Asal Silah Keturunan ”Nik”.

Ratu Kuning.

Kekecohan Dalam Istana Patani.

Berakhimya Wangsa Yang Awal.

Bab 10. Era Pemerintahan Keluarga Diraja Jembal.

Buluh Perindu Di Pulau Gajah.

Pengabongan Patani-Kelantan Kali Ke 2.

Peperangan Mercbut Dua Orang Puteri DRaja.

Rancangan Metiyinglcirkan Raja Sakti.

Sengketa Antara Raja Sakti Dengan Raja Di Kota Mahligai.

Gunung Reng.

Pembangun Keluarga D’Raja Jcmbal.

Kcrabat Raja Kelantan (Dinasti Jembal) Mcmcrintah Patani.

Kerabat Raja Jembal Dengan Kerajaan Mataram II Di Jawa.

Kerajaan-Kerajaan Mclayu Yang Keluar Dari Patani Besar.

Ke Arah Pembebasan ’Patani Besar’.

Bab 11. Pergplakan Politik Dalam Patani Besar.

Ncgeri Kelantan Bcrpccah.

Bermulanya Pemerintahan Beraja Di Terengganu.

Jatuhnya Kota Kuhang Labu.

Bcrakhirnya Pemerintahan Raja Jembal.

Zaman Huru-Hara.

Awal Nama Kota Bharu.

Bab 12. Berakhirnya Sebuah Kerajaan Melayu.

Kcjatuhan Patani Sccara Total.

Perang Sabil.

Istana Raja Cabang Tiga.

Bab 13. Peranan Dan Jasa Ulama Patani.

Kegiatan Dakwah Di Alam Melayu.

Pejuang Pembebasan Patani.

Haji Embong Anak Tuan Guru Cha-ok.

Bab 14. Jasamu Dikenang.

Penutup.

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...