JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 2 Oktober 2010

Islam Dan Masyarakat Melayu: Penanan Dan Pengaruh Timur Tengah.


Tajuk: Islam Dan Masyarakat Melayu- Penanan Dan Pengaruh Timur Tengah.
Penulis: Muhammad Redzuan Othman.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Buku ini bertujuan bagi menjelaskan peranan yang dimainkan oleh Islam dan pengaruh dari Timur Tengah dalam membawa perubahan pemikiran kepada masyarakat Melayu. Buku ini juga bertujuan bagi menunjukkan bahawa sebelum Perang Dunia Kedua, pengaruh dari Timur Tengah telah memainkan peranan penting dalam mencorakkan pemikiran masyarakat Melayu mendahului peranan yang dimainkan oleh mereka yang mendapat pendidikan Inggeris dan Melayu. Di samping itu buku ini juga bertujuan bagi memaparkan kegigihan usaha mereka yang mendapat pendedahan di Timur Tengah dalam usaha memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu.

Kandungan.
Pendahuluan.

Penghargaan.

Singkatan.

Bab 1. Pengislaman, Tranformasi Dan Cabaran.

Pengenalan.

Teori Pengislaman Orang Melayu.

Islam Dan Transformasi Budaya Orang Melayu.

Orang Melayu dan Cabaran Kristianisasi.

Kesimpulan.

Bab 2. Ibadah Haji Dan Kepentingannya.

Pengenalan..

Orientalis Barat, Makkah, Dan lbadah Haji.

Ibadah Haji Dan Orang Melayu.

Kesimpulan.

Bab 3. Makkah Sebagai Pusat Pendidikan Dan Intelektual.

Pengenalan.

Peranan Masjid al-Haram.

Lulusan Makkah Dan Perkembangan Pendidikan.

Kesimpulan.

Bab 4. Persepsi Dan Pengaruh Gagasan Idea Pan-Islamisme.

Pengenalan.

Fenomena Pan-Islamisme.

Persepsi Dan Pengaruh Skema Pan-Islamisme.

Orang Turki Dan Gagasan Idea Pan-Islamisme.

Penyebaran Gagasan Idea Pan-Islamisme.

Kesimpulan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...