JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Tips

Tip Mencari Buku:

1. Mengumpul maklumat penerbit / penulis terutama bidang pengkhususannya

2. Mengumpul katalog / indeks perterbitan.

3. Membuat catitan data alamat kominikasi penerbit.

4. Melawati kedai buku sebagai rangka tinjauan susulan.

5. Melanggan perkhidmatan e-perpustakaan.

6. Mendapatkan maklumat tambahan dari rakan-rakan yang sama minat.

Tip Membaca Buku:

1. Memilih topik yang disasarankan.

2. Mengumpulkan semua buku dalam topik yang disasarkan.

3. Menyemak kandungan buku dan menentukan / menyelaraskan sub-topik.

4. Mulai membaca mengikut urutan yang ditentukan.

5. Mencatatkan nota dan menyediakan kertas separa

6. Berwacana secara berkumpulan untuk memantap kefahaman.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...