JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 13 Disember 2012

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 14)Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 14)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Muhammad ‘Ali Bin Abdur Rasyid As-Sumbawi

Gadhi Sumbawa

Karya

Pendidikan, Persahabatan Dan Murid

Syeikh Ahmad Khatib Sambas: Ulama Jawi Tokoh Besar Thariqat Qadiriyah Di Makkah

Asal Usul Dan Pendidikan

Murid-Muridnya

Karya-Karya

Keturunan

Syeikh Syihabuddin al-Banjari

Karya

Adik Beradik Dan Keturunan

Raja Ali Haji Bin Raja Haji Ahmad Ar-Riyawi: Pujangga Melayu Termasyur

Pendidikan Dan Pengalaman

Pengkaryaan

Keturunan

Syeikh Muhammad Thaiyib al-Banjari al-Qad-hi

Asal Usulnya

Pendidikan

Karya

Keturunannya

Syeikh ‘Abdul Qadir Bin ‘Abdul Rahman al-Fathani: Khalifah Syeikh Daud Bin ‘Abdullah al-Fathani

Muqaddimah

Pendidikan Dan Keluarga

Pengkaryaan

Pengaruh

Wafat Dan Keturunan

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 13)Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 13)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Saiyid Muhammad Bin Saiyid Zainal ‘Abidin Al-‘Aidrus: Ulama Dan Bapa Kesusasteraan Melayu Terengganu

Silsalah Dan Hubungan Keluarga

Pendidikan

Karya-Karya Dan Pengaruhnya

Keturunannya

Saiyid Ahmad Bin Saiyid Muhammad al-‘Aidrus (Tokku Melaka)

Pendidikan

Karya Dan Pemikiran

Keturunan/Zuriat

Tuan Guru Haji Mahmud Bin Muhammad Yusuf Kemaman Terengganu: Ulama Dan Pemyalin Pelbagai Manuskrip Melayu

Pendidikan

Karya-Karya Penyalinan

Keturunan

Catatan Tambahan

Tuan Guru Wan Hasan Besut: Guru Keluarga Raja Dan Masyarakat Besaut

Asal Usul

Pulang Ke Patani Dan Besut

Karya-Karya

Kesimpulan

Mufti Haji Jamaluddin: Mufti Martapura Penyusun Kitab Perukunan

Asal Usul Dan Pendidikan

Aktiviti Dan Karya

Keturunan

Maulana Abdul Momin: Ulama Brunei Darussalam

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 12)Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 12)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Kiyai Kemas Fakhruddin al-Falimbani: Ulama Berpengaruh Di Kesultanan Palembang Darus Salam

Perbandingan Tahun

Senarai Karya Dan Keterangan

Kekeluargaan Kemas

Syeikh ‘Abdul Ghafur Bin ‘Abbas al-Maduri (Madura)

Analisis Manuskrip Tarjamah Kitab Ash-Shalihin

Syeikh ‘Abdullah Bin Muhammad Siantan Dan Syeikh ‘Abdullah Bin ‘Abdul Wahhab Siantan

Analisis Manuskrip

Pemikiran Islam Syeikh ‘Abdullah Siantan Bin Syeikh Muhammad Siantan

Haji ‘Abdul Ghaniu al-Buthuni: Ulama Penentu Undang-Undang Dalam Kerajaan Buton

Catatan Ringkas Tentang Haji ‘Abdul Ghaniu al-Buthuni.

Hubungan Antara Patani, Ternate Dan Buton

Pengaruh Terhadap Sultan Buton Dan Masyarakat

Syeikh ‘Abbas Kutakarang: Ahli Astrologi Dunia Melayu

Pendidikan

Karya Dan Pemikirannya

Syeikh Muhammad Shalih Ar-Rawa: Pengarang Kitab Fat-hul Mubin

Pendidikan Dan Aktiviti

Karya Dan Pemikiran

Keturunan Dan Wafat

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 11)Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 11)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Dato’ Panglima Kaya Syeikh Haji Wan Mushthafa Bin Muhammad al-Fathani

Pendahuluan

Asal Usul Dan Pendidikan

Aktiviti

Peristiwa Lailatul Qadar Di Perigi Bendang Daya

Keturunan Yang Menjadi Ulama

Ibnu Syeikh Abdul Mu’thi: Penyususn Ilmu Tajwid Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu

Pendidikan

Karya Ilmu Tajwid

Syeikh Abdur Rasyid al-Fathani: Tok Keramat Pulau Bidan

Pengenalan Syakhsiah Syeikh Abdur Rasyid

Keturunan Syeikh Abdur Rasyid Yang Menjadi Ulama Dan Tokoh Masyarakat

Kesimpulan

Syeikh Muhammad Bin Khatib Langien: Ulama Shufi Penyebar Thariqat Syathariyah

Pendidikan

Karya Dan Pemikiran

Guru-Gurunya Di Makkah

Riau Sebagai Pusat Aktiviti

Keturunan Yanh Menjadi Ulama

Karya-Karya

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 10)Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 10)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fathani

Pengenalan

Asal Usul/Lahir

Pendidikan

Pulang Ke Patani

Karya-Karya Yang Dihasilkan

Keturunan

Keluarga Syeikh Daud al-Fathani Yang Menjadi Ulama Terkenal

Wafat

Syeikh Abdul Qadir al-Fathani Di Bukit Bayas Terengganu

Silsilaj/Asal Usul

Pendidikan

Aktiviti

Karya-Karya Yang Dihasilkan

Keturunan, Murid Dan Pengaruh

Wafat

Syeikh Wan ‘Ali al-Fathani

Pendahuluan

Pendidikan

Karya-Karya Yang Dihasilkan

Keturunan

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 9)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 9)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani: Shufi Penggerak Jihad Fi Sabilillah

Pengenalan Awal

Mengenali Nama Ayah

Lahir

Pendidikan

Pulang Ke Nusantara Yang Pertama

Pulang Ke Nusantara Yang Kedua

Karya-Karya Yang Dihasilkan

Wafat

Keturunan

Syeikh Abu Bakar Palakka al-Wajo-I al-Bugisi

Pendahuluan

Nama Gelaran Dan Pendidikan

Kitab-Kitab Yang Disalin

Kesinambungan Aktiviti Penyalinan Manuskrip

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 8)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 8)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Abdur Rahman al-Qadri: Sultan Kerajaan Pontianak Yang Pertama

Syeikh Abdur Rauf Bin Makhalid al-Bantani: Khalifah Tariqah Qadiriyah

Penelitian Naskah

Penelitian Kandungan Naskah

Naskah 1112 H/1700 M

Naskah 1154 H/1741 M

Naskah 1173 H/1759 M

Naskah No 6

Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani: Mufti Kerajaan Kedah Darul Aman

Dilantik Sebagai Mufti

Keturunan

Wafat

Syeikh Muhammad Arsyad Bin Abdullah al-Banjari: Pengarang Sabilal Muhtadin

Pendidikan

Sahabat-Sahabat

Karya-Karya

Keturunan

Syeikh Muhammad Nafis Bin Idris al-Banjari: Ulama Shufi Dunia Melayu Yang Terkenal

Asal Usul Dan Pendidikan

Karya

Pertikaian Dan Penilaian

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 7)Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 7)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Muhammad Zain Bin Faqih Jalaluddin al-Asyi Dan Pengaruh Bidayatul Hidayah

Kelahiran Dan Pendidikan

Karya Dan Pemikiran

Syeikh Sirajuddin Bin Jalaluddin Dan Kitab Durratun Nakhirah

Pendidikan

Karya-Karya

Syeikh Syihabuddin al-Jawi: Pengamal Empat Jenis Thariqah

Data Manuskrip Dan Kesimpang Siuran

Yang Diduga Sebagai Karya Syeikh Syihabuddin al-Haji

Saiyid Husein al-Qadri: Penyebar Islam Kalimantan Barat

Pengenalan Awal

Pendidikan, Pengembaraan Dan Sahabat-Sahabatnya

Dapat Kedudukan Di Matan

Habib Husein Pindah Ke Mempawah

Mendapat Kedudukan Di Mempawah

Murid-Murid

Ketutunan

Syeikh Ali Bin Faqih al-Fathani: Mufti Kerajaan Mempayah

Pengnelan Awal

Asal Usul, Pendidikan Dan Penyebaran Ilmu

Murid-Murid

Dilantik Sebagai Mufti

Keturunan

Kesinambungan Kedatangan Orang-Orang Dari Semenanjung Ke Mempawah/Kalimantan Barat

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 6)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 6)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati

Asal Usul Dan Pendidikan

Pulang Ke Tanah Air

Karya-Karya

Murid-Murid

Makam Syeikh Yusuf Tajul Khalwati

Keturunan

Syiekh Abdul Malik Terengganu

Pendidikan

Karya-Karya

Keturunan

Syeikh Abdur Rahman Bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani

Asal Usul

Pendidikan

Aktiviti

Karya-Karya

Keturunan Dan Murid

Syeikh Faqih Jalaluddin al-Asyi

Pendidikan

Karya Dan Pemikiran

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 5)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 5)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Syeikh Nurudin ar-Raniri: Pembangkang Wahdatul Wujud

Asal Usul Dan Pendidikan

Murid-Murid

Karya-Karya

Wafat

Syeikh Abdur Rauf Fansuri: Penterjemah Dan Pentafsir al-Quran Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu

Asal Usul, Lahir Dan Pendidikan

Murid-Murid Dan Keturunan

Karya-Karya

Baba Daud ar-Rumi al-Jawi

Pendidikan

Karya

Keturunan

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi: Murid Syeikh Nurudin ar-Raniri

Karya

Syeikh Burhanuddin Ulakan: Penyebar Islam Di Minangkabau

Pendidikan

Kembali Ke Minangkabau

Keturunan

Tradisi Hari Rabu Akhir Bulan Safar

Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan: Penyebar Tasawuf Islam Di Jawa Barat

Asal Usul, Lahir Dan Pendidikan

Aktiviti

Keturunan

Penyelidikan Ilmiah

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 4)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 4)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Pengenalan Siri Ke 5

Kandungan

Syeikh Daud al-Asyi Dari Acheh Keturunan Di Fathani Hingga Di Betawi.

Perpindahan Dan Peranan Ulama Patani Di Betawi/Jakarta.

Syarif Ali Penyebar Islam Dan Sultan Brunei.

Aktiviti Dan Dilantik Sebagai Sultan Brunei.

Wafat Dan Keturunan.

Syeikh Mufaqih al-Muqaddam.

Syeikh Adam.

Sulaiman Bin Abdul Rahman.

Saiyid Abu Bakar Sultan Sulu Dan Datuk Nenek Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Aktiviti Dan Pengaruh Di Sulu.

Wafat Dan Keturunan.

Syeikh Hamzah al-Fansuri: Sasterawan Sufi Terbesar Dunia Melayu.

Asal Usul Dan Pendidikan.

Karya Syeikh Hamzah al-Fansuri.

Contoh-Contoh Kalimat Dalam Karya Hamzah al-Fansuri.

Syeikh Syamsuddin As Sumatra-i: Ulama Sufi Pembesar Kerajaan Acheh Penyambung Aktiviti Syeikh Hamzah al-Fansuri.

Karya Syeikh Syamsuddin Sumatra-i

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 3)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 3)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Pengenalan Siri Ke 4

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Pendahuluan

Sambungan Pengenalan Siri 3

Syeikh Wan Muhammad Arifin Syah Al Jarimi al-Fathani

Syeikh Muhammad Sa’id Penyebar Islam di Fathani Darussalam

Petikan Naskah Tarikh Fathani

Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi Dato Seri Raja Faqih

Karya-karya yang berasal dari Syeikh Shafiyuddin Al Abbasi

Keturunan Syeikh Shafiyuddin yang menjadi Ulama dan tokoh

Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin

Anak-anak Wan Muhammad (cucu-cucu Syeikh Shafiyuddin)

Kubur Syeikh Shafiyuddin

Syeikh Shafiyuddin versi yang lain

Faqih Wan Musa al-Fathani Pengasas Pondok Sena Patani

Takrif istilah dan kampong yang diberi nama oleh Keturunannya

Kubur Faqih Wan Musa al-Fathani

Karya Faqih Wan Musa al-Fathani

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 2)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 2)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Pengenalan Siri Ke 3

Kandungan

Pendahuluan

Sambungan Dari Penganalan Siri Ke 2

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Muhammad Yasin

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Yahya

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Abdul Rahman

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Maulana Ishaq

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Sunan Ampel

Ali Murtadha Anak Sayyid Ibrahim al-Hadhrami Dan Makamnya Di Patani

Saiyid Barakat Zainal Alam: Saudara Kandung Saiyid Ibrahim al-Hadhrami Dari Pertikaian Pendapat Mengenai Negeri Cermin

Saiyid Ali Nurul Alam: Saudara Kandung Saiyid Ibrahim al-Hadhrami

Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam Melalui Anaknya Wan Abdullah/Sultan Umdatullah

Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam Melalui Anaknya Wan Husein As-Sanawi.

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 1)
Tajuk: Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 1)
Penulis: Hj Wan Muhd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Pengenalan Siri Ke 2

Kandungan

Pendahuluan

Catatan Tahun-Tahun Awal Kedatangan Islam Di Alam Melayu

Syeikh Abdullah ‘Arif Penyebar Islam Di Aceh Dan Penyusun Bahr al-Lahut

Syeikh Abdullah al-Qunairi: Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Darul Aman

Malikush Shaleh: Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai

Sayyid Jamaluddin al-Kubra: Nenek Moyang Para Ulama Dunia Melayu

Sayyid Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani al-Fathani

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Yang Menjadi Ulama Terkenal

Selasa, 11 Disember 2012

Warisan Sejarah Johor.Tajuk: Warisan Sejarah Johor.
Penulis: M.A. Fawzi Basri.
Penerbit: Persatuan Sejarah Malaysia.

Kandungan.

Prakata.

Penghargaan.

Singkatan.

Bab 1. Pengenalan.

Bab 2. Kisah Pelayaran Ke Riau.

Bab 3. Hikayat Johor Sarta Pahang.

Bab 4. Syair Sultan Abu Bakar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...