JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 23 Mei 2010

Tok Janggut: Pejuang Atau Penderhaka.


Tajuk: Tok Janggut: Pejuang Atau Penderhaka.
Penulis: Nik Anuar Nik Mahmud.
Penerbit: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.

Buku ini adalah mengenai rentetan perjuangan Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya. Sehingga ssekarang sejarah tentang Haji Mat Hassan lebih merupakan sejarah Tok Janggut yang derhaka dan penduduk Jeram yang merusuh. Sejarah tersebut adalah sejarah yang diberikan oleh Kolonial yang memperjelaskannya. Justeru sejarah itu adalah sejarah mereka tetap bukan sejarah kita. Tidak hairanlah kalau semua cerita mengenai Haji Mat Hassan adalah cerita mengenai pemberontakan dan keganasan kerana sampai hari ini pun kebangkitan Islam menentang Barat ditafsirkan sebagai pelampau, pengganas dan penyeleweng.

Perbincangan tentang Musuh Tok Janggut pada tahun 1915 sehingga sekarang masih dianggap kebangkitan segolongan orang kampung di Pasir Puteh yang tidak berpuas hati terhadap cukai yang dikenakan kepada mereka. Para pemimpin kebangkitan itu pula tidak lebih daripada mereka yang berkepentingan. Semuanya itu adalah tafsiran sebahagian daripada ceritanya.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi ufuk baru kepada sejarah perjuangan seorang anak watan ‘Serambi Mekah’ terhadap agama dan watannya. Sudah sampai masanya Haji Mat Hassan dilihat sebagai ikon perjuangan yang menentang perhambaan, penindasan dan kerakusan sama ada ia datang daripada kuasa kolonial atau talibarutnya.

Kandungan.

Senarai Singkatan.

Penghargaan.

Peta.

Pengenalan.

Bahagian 1.

Makalah I. Kebangkitan Tok Janggut.
> Nik Anuar Nik Mahmud.

Makalah 2. Kebangkitan Tok Janggut Da lam Konteks Gerakan Anti-British di Malaysia
> Abdullah Zakaria bin Ghazali.

Makalah 3. Kebangkitan Tok Janggur Dan i Perspektif Budaya Politik Melayu Kelantan
> Hanapi Dollah.

Bahagian 2.

- Gambar-Gambar Bersejarah.

-. Dokumen-Dokumen Terpilih.
Dokumen 1. Reaksi Sultan Muhammad Ke-IV Terhadap Perjanjian Bangkok.

Dokumen 2. Pengisytiharan Jihad Terhadap Britain Dan Sekutu-Sekutunya Oleh Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Dokumen 3. Surat W. Langham-Carter, Penasihat British Kepada Sultan Muhammad Mengenai Peperangan Antara Britain Dengan Turki Uthmaniyyah.

Dokumen 4. Surat W. Langham-Carter Kepada Sultan Muhammad Ke-IV Melarang Rakyat Kelantan Memihak Kepada Turki Uthmaniyyah.

Dokumen 5. Kenyataan Gabenor Sir Arthur Young Tentang Asal Usul Peperangan Antara Britain Dengan Turki Uthmaniyyah.

Dokumen 6. Kenyataan Aga Khan, Pemimpin Syiah Di India, Menyokong Britain Dalam Peperangan Dengan Turki Uthmaniyyah.

Dokumen 7. Kenyataan Pejabat Balai Besar Melarang Rakyat Kelantan Daripada Menyokong Kerajaan Turki Uthmaniyyah Dalam Peperangan Dengan Britain

Dokumen 8. Kenyataan Sokongan Menteri Besar Kepada Kerajaan British Dalam Peperangan.

Dokumen 9. Kenyataan Sokongan Mufti Kelantan Kepada Kerajaan British Dalam Peperangan.

Dokumen 10. Kenyataan Sokongan Tengku Besar Tuan Soh Kepada Kerajaan British Dalam Peperangan.

Dokumen 11. Kenyataan Sokongan Tengku Sri Maharaja Kepada Kerajaan British Dalam Peperangan.

Dokumen 12. Kenyataan Sokongan Tengku Chik Penambang Kepada Kerajaan British Dalam Peperangan.

Dokumen 13. Surat Arthur Young Kepada Setiausaha Tanah Jajahan British Tentang Kesetiaan Sultan Kelantan Terhadap Kerajaan British.

Dokumen 14. Kenyataan Sultan Muhammad Ke-IV Tentang Kekuatan Britain Pemberitahuan.

Dokumen 15. Telegram Gabenor Arthur-Young Kepada Pejabat Tanah Jajahan Pada 5 Mei 1915 Mengenai Kebangkitan Di Pasir Puteh.

Dokumen 16. Surat GABENOR Arthur Young Kepada Lewis Harcourt Pada 5 Mei 1915 Tentang Kebangkitan Di Pasir Puteh.

Dokumen 17. Laporan Arthur Young Kepada Pejabat Tanah Jajahan Pada 31 Mei 1915 Tentang Kebangkitan Di Kelantan.

Dokumen 18. Kenyataan Balai Besar Menawaekan Hadiah Kepada Sesiapa Yang Dapat Menangkap Ungku Besar, Haji Mat Hassan Dan Rakan-Rakannya.

Dokumen 19. Kenyataan Pejabat Balai Besar Menawarkan Hadiah Kepada Sesiapa Yang Dapat Menagkap Penyokong-Penyokong Tok Janggut.

Dokumen 20. Laporan Dato Menteri Dan Dato Bentara Setia Tentang Lawatannya Ke Jajahan Pasir Puteh.

Dokumen 21. Surat T.S Adams, Pegawai Daerah Ulu Kelantan Kepada W. Langham-Carter Pada 5 Mei 1915 Mengenai Persiapan Untuk Menghadapi Kebangkitan Di Ulu Kelantan.

Dokumen 22. Notis Hukuman Denda Ke Atas Penduduk-Penduduk Di Jajahan Pasir Puteh Kerana Mencetuskan Huru Hara.

Dokumen 23. Surat W.Langham-Carter Kepada Sultan Muhammad Ke-IV Mengnai Pertempuran Di Kampong Dalam Pupoh.

Dokumen 24. Surat W. Farrer Keoada DYMM Sultan Muhammad Ke-IV Pada 26 Mei 1915 Meminta Dikeluarkan Notis Supaya Penduduk-Penduduk Di Dalam Jajahan Pasir Puteh Menyerahkan Segala Jenis Senjata Kepada Kerajaan.

Dokumen 25. Notis Penyerahan Alat Senjata.

Dokumen 25. Notis Kerajaan Negeri Memerintah Rakyat Pasir Puteh Yang Berpindah Kerana Huru Hara Pulang Ke Kampong Masing-Masing.

Dokumen 26. Surat W.Langham-Carter Kepada Timbalan Pesuruhjaya Bangnara Pada 31 Julai 1915 Memohon Kerjasama Bagi! Menangkap Pengikut-Pengikut Tungku Besar Jeram Yang Bersembunyi Di Bangnara.

Dokumen 27. Laporan T.S. Adam Tentang Kematian Pala.

Rujukan.

Indeks.

Sejarah Dan Pandangan Ulama Tafsir Mengenai Tafsir Ilmiy.


Tajuk: Sejarah Dan Pandangan Ulama Tafsir Mengenai Tafsir Ilmiy.
Penulis: Mazlan Ibrahim.
Penerbit: Karisma Publications Sdn Bhd.

Buku ini membincangkan definisi, ciri-ciri dan skop kajian tafsir ilmiy. Di samping itu buku ini turut membincangkan dua persoalan iaitu tafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan alam dan kejadian manusia. Persoalan pertama yang dibincangkan adalah berkaitan dengan sejarah perkembangan tafsir ilmiy dan tokoh-tokoh awal yang terlibat di dalam bidang ini. Perbincangan juga menyentuh faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan tafsir ilmiy. Persoalan kedua ialah berkaitan dengan pandangan para ulama dan ahli tafsir terhadap tafsiran ilmiy. Semoga buku ini dapat menjadi asas kepada perbincangan yang lebih luas berhubung displin ilmu tafsir serta menambahkan khazanah ilmu-ilmu Islam di negara kita.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Pengertian Tafsir.

Pendahuluan.

Pengertian Tafsir Dan Pembahagiannya.

Pengertian Tafsir Ilmiy.

Hubungan Antara al-Quran Dan Sains.

Tujuan Mentafsir al-Quran Dengan Tafsir Ilmiy.

Bab 2. Sejarah Kemunculan Tafsir Dan Perkembangannya.

Pendahuluan.

Permulaan Tafsir Ilmiy.

Golongan Yang Mentafsir al-Quran Dengan Tafsir Ilmiy Daripada Kalangan Ulama Peringkat Awal.

Golonggan Yang Mentafsir Al-Quran Dengan Tafsir Ilmiy Daripada Kalangan Ulama Masa Kini.

Sebab-Sebab Yang Mendorong Perkembangan Tafsir Ilmiy Pada Masa Kini.

Perbandingan Antara Tafsir Ilmiy Di Peringkat Awal Dan Zaman Kini.

Bab 3. Pandangan Ahli Tafsir Dan Ulama Terhadap Tafsir Ilmiy.

Pendahuluanm

Golongan Yang Menolak Tafsir Ilmiy Daripada Kalangan Ulama Peringkat Awal.

Golongan Yang Menolak Tafsir Ilmiy Daripada Kalangan Ulama Masa Kini.

Ulasan Dan Kritikan Terhadap Pandangan Golongan Yang Menolak Tafsir Ilmiy.

Golongan Yang Menerima Tafsir Ilmiy Dengan Syarat.

Tarjih Antara Ketiga-tiga Golongan Tersebut.

Kesimpulan Dan Penutup.

Rujukan.

Kebenaran Mutlak: Mencari Kesempurnaan.Tajuk: Kebenaran Mutlak: Mencari Kesempurnaan.
Penulis: Malim Ghazali PK.
Penerbit: Seladang Ventures.

Prolog: Kebenaran Mutlak- Memahami Kesempurnaan.

Kandungan.
Prolog: Usaha Mencari Sains al-Qur’an.

Bab 1. Ambilkira Yang Ghaib.

Puji-Pujian Dan Salam Penghormatan.

Yang Nyata Dan Yang Ghaib,Yang Kelihatan Dan Yang Tersembunyi.

Cahaya Yang Kelihatan dan Yang Tidak Kelihatan.

Imbang Dan Lawan lmbang.

Alam Semesta Yang Mengembang.

Konsep Pasangan.

Model Piawaian (The Standard Model).

Logik Dan Anti-Logik.

Putaran Elektron.

Bab 2. Al-Qur’an, Nisbah Emas (The Golden Ratio 0) dan Transformasi Ghoz Gt.

Pengenalan.

Nisbah Emas (The Golden Ratio).

Angka-angka Fibonacci Dan Alam Semulajadi.

Pengungkaian Misted Nisbah Emas (The Golden Ratio).

Kesucian al-Qur’an.

Kunci Panca Ilahiah (Divine Interlocking Device).

6666.

Bab 3. Surah al-Fatehah, Surah ar-Rahman dan Muqatta’at

Pengenalan.

Pusat Graviti (COG), Analisis Beban Dan Analisis Asakan Tekanan (Thrust Force. Analysis) Surah al-Fatihah

Keindahan Tersembunyi Surah al-Rahman

Huruf-Huruf Muqatta’at.

Huruf-Huruf Yang Membentuk Perkataan Qur’an.

Maklumat Dan Ilmu.

Bab 4. Bulatan dan Misteri Pin.

Ketentuan Dalam Prinsip Ketidaktentuan.

Model FnC.

Kenapa.

Teorem Bulatan.

Tawaaf: Konsep Bulatan Sempurna.

Lokus Jemaah Ketika MengerjakanTawaaf..

Pergerakan Cahaya: Teori Gelombang.

Kelajuan Cahaya..

Model Keseimbangan Ghoz (GEM).

Mengukur Yang Tidak Mungkin Terukur..

Bab 5. Titik paling Padat: Dinamo Kehidupan..

Konsep Titik Paling Padat..

Meninjau Semula Lubang Hitam.

Teori String.

Teori Talian Ilahiah (Divine String Theory).

11 Dimensi Alam Semesta.

Bab 6. Sistem Suria 9, 10 Atau 11 Planet?.

Pengenalan.

Sumbangan Ahli-Ahli Ilmu Falak Islam.

Mimpi NabiYusuf Mengenai 11 Planet Dalam [Surah Yusuf: 4].

Epilog: Catatan-catatan Kenangan.

Puisi: Terbangun Di Tengah Malam.

Bacaan Terpilih.

Indeks.

Indeks Ayat-Ayat al-Qur’an Mengikut Bab.

Jumaat, 21 Mei 2010

Falsafah Sains Daripada Perspektif Islam.


Tajuk: Falsafah Sains Daripada Perspektif Islam.
Penyelenggara: Baharudin Ahmad.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sejak abad ke-18 di Eropah dan pada dekad-dekad kebelakangan ini di Malaysia dan negara-negara Islam lainnya, sains Barat moden sentiasa dilihat sebagai satu-satunya sains yang hakiki yang menerangkan tentang hakikat alam dan kejadiannya Tafsiran tentang alam ini pula sering membawa kepada tafsiran tentang Tuhan dan hakikat dini manusia.

Buku ini menafikan anggapan bahawa sains Barat moden adalah satu-satunya stins yang boleh memberi semua tafsiran tentang hakikat kejadian walaupun tidak menafikan bidangnya sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan la juga sekali gus meletakkan sains Barat moden itu dalam satu perspektif yang lebih sesuai. la mengkritik anggapan serta tafsiran sains Barat moden itu terhadap agama dan fenomena agama.

Ia merupakan buku pertama dalam bahasa Melayu yang mengumpulkan pendapat pemikir Timur dan Barat dalam bidang falsafah sains yang mengkritik sains moden tersebut. Tulisan para penulis dan pemik.r seperti S.H. Nasr, Huston Smith, Lord Northborne, Frithjof Schuon, Osman Bakar serta rencana dan pengenalan oleh Baharudin Ahmad menjadikan pembaca berbahasa Melayu dapat berkongsi sama bahan-bahan kritikan terhadap sains moden yang umumnya masih belum terdapat dalam bahasa Melayu.

Kandungan
Kata Pengantar.

- Al-Quran Dan Sains Moden.
> Bucaille.

- Islam Dan Sains Moden.
> S.H. Nasr.

- Kedudukan Sains.
> Huston Smith.

- Persoalan Mengenai Kaedah Dalam Sains Islam.
> Osman Bakar.

- Kritikan Terhadap Sains Moden.
> F. Schuon..

- Masalah Ekologi Menurut Tasawuf..
> S.H. Nasr.

- Mewujudkan Tanadun Ilmu Berlandaskan Tauhid.
> Osman Bakar.

- Batasan Sains Moden.
> Northbourne.

- Ilmu Tradisional: Pencarian Moden.
> Baharudin Ahmad.

Indeks.

Sejarah Iktilaf Mazhab Di Malaysia.


Tajuk: Sejarah Iktilaf Mazhab Di Malaysia.
Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj Abdullah.
Penerbit: Karisma Publications.

Untuk menjejaki latar belakang konflik dan kontroversi mazhab di Malaysia, pihak penulis telah menyusun risalah tentang sejarah dan pemikiran tajdid atau islah, agar para pembaca dapat memahami arah perjuangannya serta titik-titik perbezaannya dengan aliran tradisional mengenai isu-isu khilafiah tersebut. Bahagian pertama membahas perkembangan latar belakang sejarah gerakan islah. Bahagian kedua membahas secara menyeluruh gerakan tajdid atau islah di Malaysia. Manakala bahagian ketiga membahas secara khusus perkembangannya di Perlis, iaitu negeri yang secara rasmi dalam Perlembagaan Negerinya mendaulatkan ajaran islah dan menolak amalan bermazhab (Syafie).

Kandungan.

Prakata.

Bahagian 1. Latar Belakang Sejarah.

Bab 1. Gerakan Islah: Zaman Klasik.

Khalifah Umar Abdul Aziz

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Abul Hassan Al-Asy’ari

Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Imam Taqiuddin Ibnu Taimiyah

Bab 2. Gerakan Islah: Zaman Moden.

Syeikh Ahmad Sirhindi.

Syah Waliullah al-Dihlawi.

Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Sayyid Jamaluddin al-Afghani.

Syeikh Muhammad Abduh.

Bahagian 2. Gerakan Islah Di Malaysia.

Bab 3. Sejarah Islah Di Malaysia

Negeri-Negeri Selat

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

Perkembangan Mutakhir

Bab 4. Pemikiran Islah Di Malaysia.

Ilmu Fiqh

Ilmu Tauhid

Ilmu Tasawwuf

Bab 5. Penilaian.

Masalah Khilafiah.

Kaedah Talfiq.

Kaedah Tarjih (Dalam Akhlak).

Bahagian 3. Gerakan Islah Di Perlis.

Bab 6. Sejarah Islah Di Perlis.

Latar Belakang Sejarah Perlis.

Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis.

Gerakan Islah di Perlis.

Bab 7. Pemikiran Islah Di Perlis.

Aspek Ibadah.

Aspek Jenazah.

Aspek Aqidah.

Bab 8. Penilaian.

Konsep Ahli Sunnah Wal-Jamaah.

Konsep Mazhab.

Konsep Tafrit.

Lampiran.

Rabu, 19 Mei 2010

Wacana Falsafah Sejarah: Perspektif Barat Dan Timur.


Tajuk: Wacana Falsafah Sejarah: Perspektif Barat Dan Timur.
Penulis: Dr Abdul Rahman Abdullah.
Penerbit: Utusan Publications.

Wacana falsafah sejarah – perspektif barat dan timur membahaskan persoalan-persoalan falsafah dan metafizik melalui perspektif atau pendekatan sejarah. Perbahasan isu-isu falsafah sejarah di buat melalui perbandingan antara tradisi barat dan tradisi timur. Buku ini membahaskan isu-isu besar dalam falsafah seperti masalah ontologi, epistemology, dam aksiologi yang menjadi isu utama dalam bidang metafizik iaitu seperti kewujudan dan peranan tuhan, usaha dan takdir, keadadian, perubahan serta asal mula dan akhir sesuatu.

Prakata

Bahagian 1. Latar Belakang Sejarah.

Bab 1. Displin Falsafah Sejarah.

Masalah Posisi.

Aliran Falsafah Sejarah.

Persoalan Falsafah Sejarah.

Bab 2. Perkembangan Pensejarahan.

Pensejarahan Barat.

Pensejarahan Timur.

Bab 3. Perkembangan Falsafah Sejarah..

Zaman Klasik.

Zaman Pertengahan.

Zaman Moden.

Bahagian 2. Falsafah Sejarah.

Bab 4. Epistemologi Sejarah.

Teori Pengetahuan.

Sumber Sejarah.

Hierarki Sumber.

Bab 5. Ontologi Sejarah.

Teori Wujud

Realiti Sejarah

Bab 6. Teleologi Sejarah.

Teori Tujuan

Tujuan Sejarah

Bab 7. Kosmologi Sejarah.

Teori Gerak

Gerak Sejarah

Awal Sejarah

Bab 8. Eskatologi Sejarah.

Teori Akhirat.

Dokirin Messianisme.

Gerakan Messianik.

Bab 9. Nomologi Sejarah.

Teori Sebab-Akibat.

Hukum Sejarah.

Masalah Kebebasan.

Bab 10. Aksiologi Sejarah.

Teori Moral.

Hukuman Sejarah..

Masalah Keadilan.

Lampiran.

Bibliografi.

Biodata.

Sabtu, 15 Mei 2010

Teori-Teori Asas Perubatan Ibnu Sina.


Tajuk: Teori-Teori Asas Perubatan Ibnu Sina.
Penulis: Dr. Mohd Hilmi Abdullah
Penerbit: Pustaka Hilmi.

Kandungan.

Dedikasi.

Kata-Kata Aluan.

Kata Pengantar.

Sinopsis Ibnu Sina Dan Buku al-Qanun Fi al-Tibb.

Sumpah Hippocrates.

Bab 1. Sumber-Sumber Ilmu Perubatan..

1.1. Definisi ”al-Tibb”.

1.2. Subjek-Subjek Kajian Ilmu Perubatan.

1.3. Teori Unsur.

1.4. Teori Mizaj.

1.4.1 Mizaj Organ.

1.4.2. Mizaj Umur, Jantina dan Kaum.

1.5. Teori Humor.

1.5.1. Kaedah Penjanaan Humor.

1.6. Organ dan Pembahagiannya.

1.7. Tenaga dan Tingkahlaku.

1.7.1. Tenaga Tabie Vegetatif.

1.7.2. Tenaga Tabie Subservien.

1.7.3. Tenaga Kehaiwanan.

1.7.4. Tenaga Kejiwaan Tanggapan.

1.7.5. Tenaga Kejiwaan Rangsangan.

1.7.6. Tingkah Laku.

Bab 2. Penyakit.

2.1. Definisi Punca, Penyakit dan Gejala.

2.2. Keadaan Tubuh Badan dan Kategori Penyakit.

2.3. Penyakit Susunan.

2.4. Penyakit Pemecahan Ikatan.

2.5. Penyakit Kompleks.

2.6. Perhiasan.

2.7. Masa-Masa Penyakit.

2.8. Perbincangan Terakhir Tentang Penyakit.

Bab 3. Punca Penyakit.

3.1. Perbincangan Umum Tentang Punca.

3.2. Pengaruh Udara Persekitaraan.

3.3. Ciri-Ciri Musim.

3.4. Hukum-Hukum Musim.

3.5. Angin Yang Elok.

3.6. Sifat Angin dan Perlakuan Musim.

3.7. Kesan Perubahan Angin Yang Bukan Anti Terhadap Keadaan Tabie.

3.8. Kesan Perubahan Angin Yang Tidak Elok Yang Bersifat Anti Terhadap Keadaan Tabie

3.9. Pengaruh Tempat Tinggal.

3.10. Pengaruh Gerakan dan Diaman.

3.11. Pengaruh Tidur dan Jaga.

3.12. Pengaruh Gerakan Kejiwaan.

3.13. Pengaruh Bahan N4akanan dan Minuman.

3.14. Keadaan-Keadaan Air.

3.15. Kesan Gejala Pengurungan dan Pengosongan.

3.16. Sebab-Sebab Yang Tidak Lazim dan Tidak Membahayakan Yang Berlaku Terhadap Tubuh Badan.

3.17. Kesan Mandl, Berjernur, Membenamkan Diri dan Berguling Di Dalam Pasir, Berendam Di Dalam Minyak clan Merencikkan Air Ke Atas Muka

3.8. Punca Bagi Setiap Gejala Tubuh Badan.

3.18.1. Pemanas Tubuh Badan.

3.18.2. Penyejuk Tubuh Badan.

3.18.3. Pembasah Tubuh Badan.

3.18.4. Pengering Tubuh Badan.

3.18.5. Sebab Terjadinya Ketidakelokan Bentuk.

3.18.6. Punca Gejala Suddah dan Penyempitan Saluran.

3.18.7. Punca Peluasan Saluran.

3.18.8. Punca Kekasaran.

3.18.9. Punca Kelicinan.

3.18.10. Punca Pengkehelan dan Pemisahan Kedudukan.

3.18.11. Punca Penyebelahan Organ Yang Kurang Elok Disebabkan Oleh Halangan Untuk Sating Mendekati.

1.18.12. Punca Penyebelahan Organ Yang Kurang Elok Disebabkan Oleh Halangan Untuk Saling Menjauhi

3.18.13. Punca Gerakan Yang Tidak Normal.

3.18.14. Punca Pertambahan Tulang dan Kelenjar.

3.18.15. Punca Pengurangan.

3.18.16. Punca Pemecahan Ikatan.

3.18.17. Punca Ulser.

3.18.18. Punca Bengkak.

3.18.19. Punca Kesakitan Secara Khusus.

3.18.20. Punca Berhentinya Sakit.

3.18.21. Perkara-Perkara Yang Disebabkan Oleh Kesakitan.

3.18.22. Punca Kelazatan.

3.18.23. Punca Kesakitan Akibat Gerakan.

3.18.24. Punca Kesakitan Akibat Humor Yang Tidak Elok.

3.18.25. Punca Kesakitan Akibat Angin.

3.18.26. Punca Pengurungan dan Pengosongan.

3.18.27. Punca Ketakcernaan dan Pemenuhan.

3.18.28. Punca Kelemahan Organ.

Bab 4. Gejala Penyakit.

4.1. Perbincangan Umum Tentang Gejala dan Tanda.

4.2. Perbezaan Antara Penyakit-Penyakit Khusus dan Penyakit-Penyakit Yang Berkongsi.

4.3. Tanda Mizaj.

4.4. Tanda Mizaj Yang Sederhana.

4.5. Tanda Gejala Pemenuhan.

4.6. Tanda Penguasaan Sesuatu Humor.

4.7. Tanda Gejala Penyumbatan.

4.8. Tanda Angin.

4.9. Tanda Bengkak.

4.10. Tanda Pemecahan Ikatan.

4.11. Denyutan.

4.11.1. Perbincangan Umum Tentang Denyutan.

4.11.2. Sebab Bagi Jenis-Jenis Denyutan.

4.11.3. Denyutan Lelaki, Wanita dan PeringkatPeringkat Umur.

4.11.4. Denyutan Bagi Setiap Mizaj.

4.11.5. Denyutan Bagi Setiap Musim.

4.11.6. Denyutan Yang Disebabkan Oleh BahanBahan Makanan.

4.11.7. Pengaruh Tidur dan Jaga Terhadap Denyutan.

4.11.8. Pengaruh Riadah Terhadap Denyutan.

4.11.9. Pengaruh Mandi Terhadap Denyutan.

4.11.10. Denyutan Wanita Hamil.

4.11.11. Pengaruh Kesakitan Terhadap Denyutan.

4.11.12. Pengaruh Bengkak Terhadap Denyutan.

4.11.13. Pengaruh Gejala Kejiwaan Terhadap Denyutan.

4.12. Air Kencing dan Najis.

4.12.1. Tanda-Tanda Umum Air Kencing.

4.12.2. Tanda-Tanda Melalui Warna Air Kencing.

4.12.3. Tanda-Tanda Melalui Struktur dan Kejernihan Air Kencing.

4.12.4. Tanda-Tanda Melalui Bau Air Kencing.

4.12.5. Tanda-Tanda Melalui Buih.

4.12.6. Tanda-Tanda Melalui Mendapan.

4.12.7. Tanda-Tanda Melalui Kuantiti Air Kencing.

4.12.8. Air Kencing Yang Matang, Sihat Lagi Baik.

4.12.9. Air Kencing Mengikut Peringkat Umur.

4.12.10. Air Kencing Wanita dan Lelaki.

4.12.11. Tanda-Tanda Melalui Najis.

Bibliografi.

Indeks.

Jumaat, 14 Mei 2010

Peristiwa 13 Mei: Sejarah Perhubungan Melayu-Cina.


Tajuk: Peristiwa 13 Mei: Sejarah Perhubungan Melayu-Cina.
Penulis: Leon Comber.
Penerbit: IBS Buku Sdn. Bhd.

Kandungan

Senarai Gambar.

Pendahuluan Oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj.

Lidah Pengarang.

Penghargaan.

Senarai Singkatan.

Pengenalan.

Bab 1. Bermulanya Masyarakat Majmuk di Tanah Melayu: Orang-Orang Melayu Dan Cina.

Bab 2. Kedudukan Istimewa Orang-Orang Melayu: Latar Belakang Sejarah.

Bab 3. Pertumbuhan Penduduk Dan Perubahan Sosial: Orang-Orang Melayu Dan Cina.

Bab 4. Perhubungan Orang-Orang Melayu Dan Cina: Pendudukan Jepun Dan Pendudukan Semula Inggeris.

Bab 5. Perhubungan Melayu-Cina: Dari Zaman Darurat Hingga Merdeka.

Bab 6. Sebelum Rusuhan 13 Mei 1969.

Bab 7. Rusuhan 13 Mei 1969.

Bab 8. Selepas Rusuhan 13 Mei 1969.

Khamis, 13 Mei 2010

Pegangan Hidup Umat Islam.


Tajuk: Pegangan Hidup Umat Islam.
Penulis: Profesor Zulkirli Muhammad.
Penerbit: Pustaka Muda.

Kandungam

Sepatah Kata.

Kata Pengantar Presiden PAS Pusat.

Kata Pengantar Lajnah Penerangan PAS Perak.

Kata Pengantar Penerbit.

Rencana Khas: Prof Zulkifli Muhammad (1927-1964) Pelopor Pemikiran Politik Islam Di Malaysia.

Bab 1. Tugas Hidup Dan Bentuknya.

Bab 2. Menjalankan Hukum Allah.

Bab 3. Jiwa Islam Dan Amalan.

Bab 4. Kuasa Politik.

Bab 5. Persaudaraan Dan Keadilan Islam.

Bab 6. Ketegasan Pendirian.

Bab 7. Kekuatan Iman Dan Amal.

Bab 8. Jalan Kelepasan.

Bab 9. Tujuan Kita.

Selasa, 11 Mei 2010

Pengantar Kepada Usul Al-Tafsir: Karya Imam Ibn Taimiyah (661H-728H).


Tajuk: Pengantar Kepada Usul Al-Tafsir: Karya Imam Ibn Taimiyah (661H-728H).
Penulis: Dr. Adnan Zarzur.
Penerbit: Intel Multimedai And Publication.

Ini adalah sebuah karya agung dalam bidang Tafsir Al-Qur'an, ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah, seorang sarjana berpengetahuan luas mengenai Al-Qur'an Al-Karim. Karya ini mengatasi karya-karya lain dalam bidang yang serupa dari sudut ketulinan dan autoriti. Pemikiran beliau dari karya ini banyak dipetik oleh para penulis selepasnya. Menurut Dr. Adnan Zarzur, Imam Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an membuat beberapa petikan langsung, sementara Imam Al-Zarkasyi dalam Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an membuat petikan langsung. Tulisan ini sesuai dibaca oleh para pelajar universiti yang ingin mendalami kajian bidang Tafsir Al-Qur'an. Untuk orang awam, bahan ini hendaklah dibaca dengan bimbingan dari para guru. Kesimpulannya, karya ini boleh dikatakan mengatasi seluruh karya terdahulu dan terkini dalam memberikan pengantar kepada Tafsir Al-Qur'an.

Kandungan..

Kata-kata Aluan Penterjemah.

Pendahuluan Dari Penyunting.

Metodologi Penyuntingan.

Kedudukan Ibn Taymiyah Dalam Bidang Tafsir.

Sumbangan Ibn Taymiyah Dalam Tafsir al-Qur’an.

Pengenalan Kepada Risalah Muqaddimah.

Pengaruh Risalah.

Asal-usul Manuskrip.

Cetakan Terdahulu.

Prakata Penulis.

Fasal 1. Penjelasan Nabi s.a.w. Kepada Para Sahabat Mengenai Makna Ayat-ayat al-Qur’an.

Kurangnya Pertikaian Para Sahabat Dalam Tafsir.

Penerimaan Sahabat Ilmu Tafsir Daripada Sahabat.

Fasal 2. Perbezaan Salaf Dalam Tafsir Sebagai Keanekaragaman.

Bentuk-bentuk Perbezaan Pertama.

Bentuk-bentuk Perbezaan Kedua.

Sebab-Sebab Turun Ayat Dan Pengaruhnya Dalam Perbezaan.

Sebab Turun Ayat Membantu Dalam Pemahaman Ayat.

Perkataan Sahabat: Ayat ini Turun Dalam Peristiwa Ini dan Itu.

Bentuk Lain Daripada Perbezaan Sahabat.

Bentuk Perbezaan Keempat Para Sahabat.

Kesimpulan Umum Mengenai Sebab-Sebab Perbezaan Hal.

Fasal 3. Dua Bentuk Perbezaan Dalam Tafsir.

> Perbezaan Pertama: Perbezaan Tafsir Dari Segi Naql.

Periwayatan Yang Diketahui Kesahihan Dan Kedaifannya.

Periwayatan Yang Tidak Dapat Dipastikan Kesahihannya.

Sikap Kami Mengenai Periwayatan Daripada Ahli Kitab.

Kebanyakan Periwayatan Dalam Tafsir Adalah Sejarah Peperangan.

Orang-Orang Yang Lebih Arif Tentang Peperangan.

Orang-Orang Yang Lebih Mengetahui Tafsir.

Bilakah Hadith-Hadith Mursal Menjadi Sahih.

Bilakah Hadis Yang Bercampur Dengan Dusta Ditolak.

Riwayat Bukhari Dan Muslim Adalah Perkataan Nabi.

Bilakah Diwajibkan Menerima Khabar Ahad.

Hadith-Hadith Yang Ditulis Sebagai Hadis Saksi Dan Iktibar.

Ilmu ’Ilal Hadith.

Sebahagian Hadith Yang Perawinya Bercampur-Aduk Antara Periwayatan Ahli Kalam Dan Ahli Hadith.

Tanda-tanda Kebohongan dan Pemalsuan Hadis.

Para Pemalsu Hadis Adalah Bid’ah dan Pelampau Dalam Fadilat.

Pendapat Tentang Tafsir Tha’labi, Wahidi dan Baghawi.

Sebahagian Hadis-hadis Palsu Dalam Kitab-kitab Tafsir.

> Perbezaan Kedua: Perbezaan Dalam Tafsir Dari Segi Istidlal (Pengambilan Dalil).

Sejarah Perbezaan Bentuk Ini.

Kelompok-kelompok Yang Terjebak Dalam Perselisihan Ini.

Golongan Yang Tersilap Dalam Penggunaan Dalil dan al-Madlul.

Mazhab Muktazilah dan Asas-asas Mereka.

Pengikut Syiah Kebelakangan Sefaham Dengan Muktazilah.

Bentuk Penyelewengan Tafsir Mereka.

Tafsiran pelampau Dalam Tafsir-Tafsir Qaramitah Dart Syiah.

Keanehan Tafsir Syiah.

Penafsiran Dan Korrtentar Yang Tidak Berasaskan Dalil.

Pendapat llrt Taymiyah Tentang Tafsir Ibn Atiyah dan Seumpamanya.

Kesimpulan Mengenai Perselisihan Ini.

Golonpn Yang Tersilap Dalam Dalil dan Bukan Madlul.

Tafsir Sufi Dan Kitab Haqa’iq al-Tafsir.

Fasal 4. Sebaik-Baik Cara Pentafsiran al-Qur’an.

> Tafsir al-Quran Dengan al-Qur’an Dan Tafsirnya Dengan Sunnah.

Pentalsiran al-Qur’an Dengan al-Qur’an atau al-Qur’an Denagan Sunnah.

Pentafsiran al-Qur’an Dengan Perkataan Para Sahabat.

Kedudukan Ibn ’Abbas Dan Ibn Mas’ud Dalam Tafsir.

Perkataam Ahli Kitab.

Analisa Mengenai Periwayatan Abdullah bin ’Amr Daripada Kitab-Kitab Ahli Kitab.

Tiga Bentuk Riwayat Israiliyat.

Sebaik-baik Cara Dalam Perbezaan Cerita-Cerita Israilliyat.

> Pentafsiran al-Qur’an Dengan Perkataan Tabi’in.

Kebanyakan Ulama Merujuk Kepada Perkataan Para Tabi’in.

Mujahid Dan Qatadah Mempelajari Tafsir.

Keludulcan Mujahid Dalam Pentafsiran al-Qur’an.

Para Pemuka Tafsir Daripada Peringkat Tabi’in.

Bilakah Perkataan Tabi’in Menjadi Hujah Dalam Tafsir.

Fasal Pentafsiran al-Qur’an Dengan Pendapat (Ra’yun).

Pengharaman Berkata-Kata Mengenai Tafsir Dengan Sekadar Pendapat.

Pembuktian Mengenai Pendapat Tafsir Yang Haram Dan Yang Boleh.

Para Sahabat Melarang Seseorang Mentafsirkan al-Qur’an Tanpa Ilmu Pengetahuan.

Tentang Beberapa Athar Dalam Perkara Ini: Antara Tabari Dan Ibn Taymiyah.

Indeks.
Rujukan Suntingan.

Ayat-Ayat al-Qur’an.

Hadith-Hadith Nabawi.

Tokoh Ulama.

Jumaat, 7 Mei 2010

Pemikiran Tasawuf Syeikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj.


Tajuk: Pemikiran Tasawuf Syeikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj.
Penulis: Syamsul Bahri Andi Galigo.
Penerbit: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Kandungan .

Prakata.

Pendahuluan.

Penghargaan.

Bab 1. Riwayat Hidup Syeikh Abu Mahasin Yusuf Al-Taj.

Pendahuluan.

Kelahiran.

Latar Belakang Pendidikan.

Penentangan Terhadap Belanda Di Banten (Jawa Barat).

Penghijrahan Ke Ceylon (Sri Lanka).

Penghijrahan Ke Afrika Selatan.

Jasanya Dikenang.

Hasil Karya.

Bab 2. Risalah Al-Nafhah : Terjemahan Dan Ulasan.

Pendahuluan.

Analisis Naskah.

Teks Risalah al-Nafhah (Kajian Tahqiq).

Terjemahan Dalam Bahasa Melayu (Kajian Tawthiq).

Ulasan Kandungan Risalah al-Najhah.

Bab 3. Analisa Pemikiran Tasawuf Syeikh Yusuf Al-Taj.

Pengenalan.

Tasawuf Dan Hubungannya Dengan Akidah.

Konsep Tauhid Dan Wandat al-wujud.

Konsep ma rifah dan haqiqah.

Makna Zikirullah; Kepentingan Dan Matlamatnya.

Kedudukan Syeilch Mursyid Dalam Tarikat Tasawuf.

Hubungan Antara Syariah Dan Haqiqah.

Bab 4. Amalan Tariqat Khalwatiah Syeikh Yusuf Di Sulawesi Selatan.

Pengenalan.

Ijazah Tarikat Dan Silsilah Khilafah Syeikh Yusuf.

 Tarikat Khalwatiyyah Syeikh Yusuf Dan Amalannya.

Sejarah Perkembangannya.

Amalan-Amalannya.

Penutup.

Rujukan.

Indeks.

Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Pertumbuhan Dan Perkembangan.


Tajuk: Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Pertumbuhan Dan Perkembangan.
Penulis: Roslan Saadon.
Penerbit: Karisma Publications.

Buku ini cuba memaparkan perjuangan bangsa Melayu yang bersandarkan kepada nasionalisme Melayu Raya. Nasionalis yang berpegang kepada faham ini bercita-cita menyatukan semua umat Melayu di Nusantara di bawah satu entiti politik. Sejarah silam Alam Melayu dijadikan pedoman dan penggerak dalam menghadapi penjajahan Barat. Perjuangan nasionalisme Melayu Raya sering dikaitkan dengan golongan radikal seperti KMM, PKMM, AWAS dan sebagainya. Fahaman ini digarap oleh tokoh-tokoh politik seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ahmad Boestamam dan Dr. Burhanuddin, yang kemudiannya dimanifestasikan pula dalam bentuk perjuangan politik. Tokoh-tokoh radikal ini telah menghadapi pelbagai rintangan dalam mencapai impian. Selepas era kemerdekaan, istilah Melayu Raya sebagai agenda politik semakin pudar dan terus lenyap beberapa dekad selepas itu. Konsep gagasan Melayu Raya hanya relevan dalam konteks bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan. Hubungan negara-negara di Nusantara dalam konteks ini boleh dilihat melalui program-program kerjasama, konvensyen, seminar dan sebagainya.

Kandangan

Senarai Singkatan

Pendahuluan.

Bab 1. Sejarah Intelektual Dan Permasalahan Nasionalisme: Pengenalan Ringkas.

1.1. Sejarah Intelektual (Intellectual History).

1.2. Permasalahan Nasionalisme.

1.3. Aliran-Aliran Nasionalisme.

Bab 2. Latar Belakang Pengaruh.

2.1. Pengenalan.

2.2. Pengaruh Politik Indonesia.

Budi Utomo.

Sarekat Islam.

lndische Partij.

Parti Komunis Indonesia (PKI).

Partai Nasional Indonesia (PNI).

2.3. Pengaruh Kesusasteraan Indonesia.

Balai Pustaka.

Pujangga Baru.

Sanusi Pane dan Armijn Pane.

Muhammad Yamin dan Karya Kesusasteraan.

2.4. Muhammad Yamin Dan Sumpah Pemuda 1928.

2.5. Jose Rizal Dan Gagasan Melayu Raya.

Bab 3, Pertumbuhan Gagasan Melayu Raya.

3.1. Pengenalan.

3.2. Sultan Idris Training College (SITC).

3.3. Cikgu Abdul Hadi Haji Hassan Dan Prakata iii Gagasan Melayu Raya.

3.4. Cikgu Harun Muhammad Amin Dan Gagasan Melayu Raya.

3.5. Buyong Adil dan Penulisan Sejarah Alam Melayu.

Bab 4. Perkembangan Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Sebelum Perang.

4.1. Pengenalan

4.2. Kesatuan Melayu Muda (KMM).

4.3. Perjuangan Ibrahim Yaakob di Tanah Melayu.

4.4. Pemikiran Ibrahim Haji Yaakob.

Sumber Idea Dan Pengaruh Yang Diterima Oleh Ibrahim Haji Yaakob.

Pemikiran Ibrahim Haji Yaakob Dari Sudut Politik.

Pemikiran Ibrahim Haji Yaakob Dari Aspek Ekonomi.

Pernikiran Ibrahim Haji Yaakob Dari Aspek Pendidikan.

Bab 5. Perkembangan Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Selepas Perang.

5.1. Pengenalan.

5.2. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS).

5.3. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM).

5.4. Dr. Burhanuddin al-Helmy dan Parti Islam Se-Malaya (PAS).

5.5. Ahmad Boestamam dan Parti Rakyat Malaya (PRM).

5.6. Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob Di Indonesia.

Bab 6. Penerusan Semangat Melayu Raya.

6.1. Pengenalan.

6.2. Kerjasama Politik.

6.3. Kerjasama Bahasa.

6.4. Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA).

6.5. Badan-badan Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebuaayaan Di Negara-Negara Lain Di Nusantara.

6.6. Institut Alam Dan Tamadun Melayu (ATMA).

Bab 7. Gagasan Melayu Raya.

7.1. Gagasan Melayu Raya: Antara Impian Dan Realiti.

7.2. Kesimpulan.

Biblografi.

Simposium Tasauf Dan Tariqat.

Tajuk: Simposium Tasawuf Dan Tariqat.
Penulis: Dr. Buhranudin al-Helmy
Penerbit: Pustaka Muda.

Penyusunan Simposium ini seorang Professor dan Doktor yang memegang ljazah dan Pingatpingat Ph.D, M.D.H,N.D., kita kenal adalah seorang ahli politik yang terulong di tanah air kita. Akan tetapi setelah kita tatapi kandungan Simposium ini, ketara al-Ustaz al-Hakim yang mengeluarkan dan mengupaskan mutiara dari lautan hikmat-hikmat ilmu Islam dzahir dan batin..

Walaupun Risalah ini kecil tapi pada pandangan dan nilai kita adalah besar dan mahal kerana timbulnya dari penyelidikan yang dalam, berguna pada zaman pembangunan masyarakat kitda sedang dibanjiri oleh berbagai-bagai fahaman dan ideology keduniaan. Bagaimana beliau tertarik dengan Tasawuf, dapatlah diketahui sedikit daripada ceritanya dalam buku ini.

Kandungan.

Kata Penerbit.

Pendahuluan Pengarang.

Syukur Dan Terima Kasih.

Simposiun 1.

1. Imbangan Dan Perlumbaan Iislah.

2. Perdirian yang Berbeza-beza Dengan Tasauf.

3. Pekembangan Tasauf Dari Abad Ke Abad.

4. Tasauf Diserang Penyakit.

5. Kesucian Dan Kebenaran Tasauf.

6. Tasauf Itu Nyawa Islam.

7. Pendapat Pendita-Pendita Barat Yang Sesuai Dengan Tasauf.

8. Timbul Tasauf.

9. Sekolah-Sekolah Yayasan Dan Universiti Islam.

10. Al-Quran Dan Tasauf.

11. Rasul Dengan Hidup Tasauf.

12. Sahabat-Sahabat Dengan Tasauf.

13. Ulama Fekah Dengan Tasauf.

14. Jangan Terkena Dengan Pura-pura Tasauf.

15. Uwais Al-Qarni.

16. Keperluan Tasauf Dan Di Zaman Ini.

17. Kebangkitan Tasauf Sekarang.

18. Mencontohi Rasul Dan Sahabat-Sahabatnya.

Simposiun 2.

Penerangan Dan Seruan Tasauf.

1. Mempelajari Metafizik.

2. Membuangkan Antah Ambil Beras.

3. Contoh Peribadi Tasauf.

4. Perintah Berzikir.

5. Nama-nama Tarikat.

6. Riwayat Perkembangan Tarikat Yang Besar-Besar.

7, Alam Rohani.

8. Ulama-Ulama Islam Menyatukan Tenaga.

Seruan.

Pengenalan Ilmu Qiraat.


Tajuk: Pengenalan Ilmu Qiraat.
Penulis: Mohd Rahim Jusoh.

Pada peringkat awal Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah S.A.W. dengan satu huruf (qiraat). Kemudian Al-Quran diturunkan beberapa huruf (qiraat) sehingga tujuh huruf (qiraat). Huruf-huruf tersebut telah dibaca dan diajar oleh Rasulullah S.A.W. kepada para sahabat r.a. Namun begitu penerimaan para sahabat terhadap huruf-huruf tersebut adalah berbeza.

Ada di kalangan mereka yang menerima satu huruf sahaja dan beberapa huruf sehingga tujuh huruf. Ketika itu penerimaan Al-Quran daripada Rasulullah S.A.W. adalah secara hafazan di dalam dada para sahabat r.a. kerana Al-Quran ketika itu belum lagi ditulis (dibukukan).

Di kalangan para sahabat juga ada yang meriwayatkan daripada Rasulullah S.A.W. Qiraat Syaazah (ganjil) dan kebanyakan daripada Qiraat Syaazah merupakan penafsiran Rasulullah S.A.W. terhadap Al-Quran sendiri. Qiraat Syaazah tersebut tidak pernah dibaca oleh Rasulullah S.A.W. walaupun ketika bersembahyang atau sebaliknya...

Kandungan.

Bab 1.

Al-Qiraat.

Perbezaan Di Antara Al-Quran Dan Qiraat.

Al-Quran Adalah Mutawaatirah (Disepakati).

Bilakah Timbulnya Qiraat.

Faedah Berbilang Qiraat.

Hadith Yang Membincangkan Wujudnya Qiraat.

Penafsiran Makna Huruf Sab'ah.

Kenapa Rasulullah s.a.w. Tidak Menerangkan Makna Huruf Sab'ah.

Nama-Nama Lahjah (Loghat/Dialek) Kabilah Arab Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran.

Bab 2.

Rukun Mengenal Qiraat Sahihah.

Beberapa Pandangan Ulama' Terhadap Ilmu Qiraat.

Nama-Nama Qurra' Yang Terdapat Di Dalam Toriq Al-Syatiby Dan Al-Jazari.

Nama Imam-Imam Qiraat Syaazah.

Contoh-Contoh Qiraat Syaazah Daripada Imam-Imam Tujuh.

Apakah Kepentingan (Kelebihan) Mushaf Usmani r.a.

Hukum Membaca Qiraat Sepuluh Mutawaatirah.

Hukum Mencampuri Qiraat Dalam Satu Bacaan.

Hukum Mentafdhilkan (Melebihkan) Di Antara Qiraat.

Hukum Mengingkari Qiraat Mutawaatirah Dan Mengingkari Satu Huruf Daripada Tujuh Huruf.

Kenapakah Qurra' Yang Tujuh Lebih Masyhur Daripada Qurra' Sepuluh.

Bab 3.

Tarikh Pengumpulan Qiraat.

 Kenapakah Timbulnya Kekhilafan Di Antara Dua Rawi Yang Diambil Daripada Imam Yang Sama.

Sebab-Sebab Kekhilafan Bilangan Imam Qurra' Di Dalam Kitab-Kitab Qiraat.

Kitab Ghayah Al-Ekhtisor.

Kitab Al-Tazkirah Ibnu Ghalbun.

Ahli Qurra' (Penghafaz Al-Quran) Di Kalangan Para Sahabat Dan Tabien.

Qurra' Di Kalangan Sahabat.

Qurra' Di Kalangan Tabien.

Nama-Nama Qurra' Yang Berada Di Madinah.

Nama-Nama Qurra' Yang Berada Di Makkah.

Nama-Nama Qurra' Yang Berada Di Kufah.

Nama-Nama Qurra' Yang Berada Di Basrah.

Nama-Nama Qurra' Yang Berada Di Syam.

Perbezaan Periwayatan Qiraat Hasf Daripada Toriq Imam Al-Syatiby Dan Imam Al-Jazari.

Nama-Nama Guru Kepada Imam-Imam Qiraat Sepuluh Dan Nama-Nama Murid Mereka.

Bahasan Imam Al-Jazari Di Dalam Turuq-Turuq Qiraat.

Nama-Nama Kitab Yang Menjadi Panduan Kepada Imam Al-Jazari Di Dalam Membahaskan Ilmu Qiraat Dan Turuqnya.

Bab 4.

Tajwid Adalah Satu Cabang Daripada Ilmu Qiraat.

Pentingnya Sanad Di Dalam Mempelajari Al-Quran.

Sanad Daripada Para Ulama' Quraa'.

Sanad Bacaan Qiraat Imam Sepuluh Daripada Rasulullah s.a.w.

Timbulnya Qiraat Sepuluh Kecil Dan Sepuluh Besar.

Nama-Nama Kitab Yang Menjadi Sumber Rujukan Imam-Imam Qiraat Syaazah.

Hukum Membaca Qiraat Syaazah.

Pernahkah Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabat Membaca Qiraat Syaazah.

Bab 5.

Peranan Qiraat Di Dalam Ilmu Tafsir.

Perana Qiraat Terhadap Waqaf Dan Ibtida'.

Nama-Nama Bab Di Dalam Usul Qiraat.

Ringkasan Usul Qiraat Yang Terdapat Dalam Dua Toriq, Iaitu Tariq Al-Syatibi Dan Tariq Al-Jazari.

Peranan Kerajaan Umawiyyah Di Dalam Pembelajaran Al-Quran.

Pengenalan Imam Al-Syatibi.

Pengenalan Imam Ibnu Al-Jazari.

Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa.


Tajuk: Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa.
Penyunting: Mohd Fauzi Hamat , Mohd Fakhrudin Abdul Mukti & Che Zarina Sa’ari.
Penerbit: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Buku ini merupakan himpunan kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan I anjuran Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada tahun 2003. Peghasilan buku ini adalah antara lain untuk menonjolkan kekuatan ilmiah dan pengaruh tradisi ilmu berteraskan akidah dan pemikiran Islam tulen dalam menangani cabaran ummah semasa, khususnya dalam era globalisasi. Di samping itu, ia diharap dapat menyumbang ke arah usaha membangun pemikiran ummah secara bersepadu berteraskan disiplin pemikiran Islam yang menggabungkan antara pemikiran klasik dan moden yang kongruen dengan roh dan falsafah ajaran Islam.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan Pengarah APIUM

Kata Pengantar.

Pendahuluan.

# Pemikiran Aqidah Dan Cabaran Semasa.

- Akidah Islam dan Keyakinan Muslim: Antara Kekuatan Mencabar Atau Sasaran Pencabar.
> Wan Suhaimi Wan Abdullah.

- Pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Dalam Masalah Kepimpinan Yang Tidak Memenuhi Syarat.
> Mohamad Zaidi Abdul Rahman.

- Metode Pendalilan al-Burhan Dalam Pemikiran Logik Dan Kepentingannya Dalam Pembangunan Ummah Berfikiran Kritis.
> Mohd Fauzi Hamat.

- Berfalsafah Islam Suatu Kewajipan.
> Mohd Fakhrudin Abdul Mukti.

- Logik dan Analisa Ilmiah Dalam Pemikiran Islam.
> Muhammad Zainy Utman.

# Pemikiran Tasawuf Dan Cabaran Semasa.

- Peranan dan Sumbangan Pendekatan Tasawuf Dalam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi dan Faham Pasca Moden.
> Zakaria Stapa.

- Peranan Tasawuf Dalam Pembangunan Spiritual Umat Islam Di Malaysia.
> Che Zarrina Binti Sa'ari.

- Amalan-Amalan Kaum Sufi: Satu Tinjauan Terhadap Beberapa Fatwa Ibn Taymiyyah (1263-1328).
> Rushdi Ramli.

# Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa.

- Ke Arah Memantapkan Gerakan Dakwah Di Malaysia: Cabaran Dan Penyelesaian.
> Mohamed Asin Dollah.

- Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani Dalam Ekonomi Islam.
> Joni Tamkin Borhan.

- Menangani Cabaran Globalisasi: Satu Analisis Terhadap Pemikiran Reformis Semasa.
> Rahimin Affandi Abd. Rahim.

- Beberapa Aspek Pembaharuan Muhammad Rashid Rida Dan Sumbangannya Kepada Pembangunan Ummah.
> Mustaffa Abdullah

- Budaya 'Kenal-Mengenali' Dalam Pembinaan Ummah Sejagat.
> Khadijah Mohd Khambali @ Hambali.

- Kebebasan Memberi Pandangan Dalam Isu-isu Agama Islam: Kajian Terhadap Fatwa-Fatwa Jabatan Mufti Negeri-Negeri di Malaysia.
> Ahmad Hidayat Buang.

- Riwayat Hidup, Pemikiran Dan Perjuangan Pak Natsir.
> Abdur-Razzaq Ali Dan Badlihisham Mohd Nasir.

- Perbezaan Pendapat: Adab dan Pengeksploitasiannya Ke Arah Yang Lebih Positif.
> Mohamad Kamil Hj. Abd Majid.

- Hadith Nabi s.a.w. Di Antara Serangan Musuh Dan Kekeliruan Pendokong.
> Fauzi Deraman.

- Pemikiran Politik Ibn Khaldun.
> Ezad Azraai Jamsari Dan Jaffary Awang.

- الإسلام والتحديات المعاصرة
> Irfan 'Abd al-Hamid Fattah.

Indeks.

Senarai Penyumbang.

Khamis, 6 Mei 2010

Dimensi Pemikiran Shah Waliallah al-Dihlawi Dan Pengaruhnya Di Malaysia.


Tajuk: Dimensi Pemikiran Shah Waliallah al-Dihlawi Dan Pengaruhnya Di Malaysia.
Penyunting: Abdul Salam Muhammad Syukri.
Penerbit: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Buku Dimensi Pemikiran Shah Wali Allah Dan Pengaruhnya Di Malaysia membicarakan aspek-aspek utama pemikiran al-Dihlawi sebagai seorang mujaddid atau reformis dan pengaruhnya di Malaysia.

Pemikiran-pemikiran utamanya meliputi pembaharuan (tajdid) pemikiran dalam ilmu perundangan agama Islam, konsep kebahagian hidup manusia dan keperluannya kepada akhlak yang utama untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, pencarian titik pertemuan (tatbiq) antara doktrin-doktrin tasawuf yang bertentangan terutama pemikiran tasawuf ketuhanan dan pembangunan kembali umat Islam dengan melihat kepada cabaran budaya masyarakat bukan Islam kepada masyarakat Islam.

Dalam konteks Malaysia, buku ini mengemukakan idea tentang kesesuaian pemikiran Shah Wali Allah al-Dihlawi daripada sudut ketuhanan dan kemanusian dalam konteks semasa masyarakat majmuk di Malaysia. Aliran pemikiran Shah Wali Allah al-Dihlawi telah lama bertapak di Malaysia dan perlu dikembalikan kerana relevennya dalam konteks masa kini.

Meneliti perkembangan semasa dan pemikiran al-Dihlawi yang bercorak ilmiah dan bermutu tunggi, sudah sewajarnya masyarakat umum perlu didedahkan kepada pemikiran sedemikian dan seterusnya dapat dicontohi serta diikuti kerana pemikiran beliau mempunyai kekuatan ilmiah yang tersendiri.

Kandungan.

Sekapur Sirih.

Prakata.

Latar Belakang.

Penyumbang.

Jadual Transliterasi.

Selayang Pandang.

Bahagian 1. Pemikiran Shah Wali Allah al-Dihlawi dalam Pelbagai Perspektif.

> Kajian Agama Islam Hendaklah Mengikut Jalan Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.
- Zainuddin Bin Idris.

> Kebahagiaan, Akhlak dan Hijab Mengikut Falsafah Shah Wall Allah al-Dihlawi.
- Alwi Bin Noordin Dan Nik Hassan Bin Nik Abdullah.

> Tasawuf Falsafi (Philosophical Sufism) Menurut Shah Wall Allah al-Dihlawi.
- Wan Mohd Azam Bin Mohd Amin.

> Pendekatan Teori Shah Wall Allah al-Dihlawi hadap ”Bukan Islam”: Satu Tinjauan Khusus Berdasarkanrya al-Fawz al-Kabir ft Usul al-Tafsir.
- Abdul Salam Bin Muhamad Shukri

> Beberapa Nukilan Tentang Ketokohan Shah Wall Allah al-Dihlawi.
- Nik Muhammad Salleh Bin Hj. Wan Musa.

Bahagian 2. Pengaruh Pemikiran Shah Wali Allah al-Dihlawi

> Kepentingan Tariq Shah Wali Allah al-Dihlawi dan Relevannya dalam Konteks Malaysia Kini/
- Nik Abdul Aziz Bin Nik Hassan.

> Pendekatan Pengajian Agama dalam Jemaah Pengajaran Ulama-ulama Tempatan Tariq Shah Wall Allah al-Dihlawi.
- Nik Abdul Aziz Bin Nik Hassan.

> Mawln Ubayd Allah al-Sindhi (1872-1944) dan Hubungannya dengan Ulama Tempatan.
- Nik Abdul Aziz Bin Nik Hassan.

Bibliografi

Indeks.

Dr. Burhanudin al-Helmi Pejuang Melayu Sejati.


Tajuk: Dr. Burhanudin al-Helmi Pejuang Melayu Sejati.
Penulis: Ismail Said.
Penerbit: Karisma Publications.

Perjuangan menuntut kemerdekaan dan pembelaan nasib bangsa Melayu seringkali ditonjolkan tokoh-tokoh tertentu dalam kalangan pihak yang menang. Pihak yang menang seringkali memaparkan sesuatu mengikut persepsi mereka. Dalam konteks ini, UMNO dan tokoh-tokoh awalnya seringkali dijelmakan sebagai pejuang kemerdekaan negara. Malah Tunku Abdul Rahman juga telah dianggap sebagai ‘Bapa Kemerdekaan’ negara. Nama-nama seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ustaz Abu Bakar al-Baqir, Ishak Haji Mohamad, Dr. Burhanuddin al-Helmi dan Ahmad Boestamam dilupai, mereka dianggap golongan kiri atau golongan arus bawah yang tidak berfungsi langsung dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Apakah tanggapan ini benar? Buku ini cuba menjawab pertanyaan ini dengan memfokuskan kepada perjuangan Dr. Burhanuddin al-Helmi semasa berada dalam PKMM dan PAS.

Kandungan.

Prakata.
Kandungan.

Bab 1. Latar Belakang Hidup dan Pendidikan.

Bab 2. Perlantikan Sebagai Yang Dipertua Agung PAS.

Bab 3. Visi Perjuangan.

Bab 4. Perjuangan PAS pimpinan Dr. Burhanuddin al-Helmi.

4.1. Tentangan Terhadap Suruhanjaya Reid.

4.2. Pilihan Raya 1959.

4.3. Mennimpin Wakil-wakil Rakyat PAS di Parlimen.

4.4. Pilihan Raya 1964.

4.5. Pilihan Raya 1969.

4.6. Krisis Politik Terengganu.

Bab 5. Penahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri.

Bab 6. Kesimpulan.

Bibliografi.

Ibn ‘Arabi: Riwayat Hidup Dan Perjalanan Seorang Sufi Agung.


Tajuk: Ibn ‘Arabi: Riwayat Hidup Dan Perjalanan Seorang Sufi Agung.
Penulis: Claude Addas.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

"Sama ada beliau dianggap sebagai filasuf ataupun ahli mistik, penyebar dakyah atauput seorang wali, saw fakta yang tidak akan berubah ialah beliau menghasilkan empat ratus bual karya, Ilonu Arabi adalah di antara penulis yang paling prolifik di dalam dunia persuratan Arab. Ada di antara karyanya yang pendek,tetapi ada yang panjangnya sehingga beribu-ribu halamar. Sebagai oontoh Diwan al-Ma'arif (Himpunan Pengetahuan Suci), sebuah himpunan puisi yanr dikarang oieh beliau lalu dikumpul oleh ibnu 'Arabi sehingga ke saat kematiannya; yang terkandung di dalamnya puluhan ribu bait-bait puisi. Begitu juga dengan tafsir Quran yang dikarangnya, semuanya sekitar 64 jilid, tidak berjaya disiapkan dan sayangnya sudah hilang. Yang tidak boleh tidak disebut ialah karyanya yang berjudul Futuhat al-Makkiyah (Pembukaan Kota Mekah)".
- Claude Addas.

"Seorang tokoh kerohanian yang bukan sahaja salah seorang guru Sufisme Islam yang agung tapi juga seorang mistik terhebat sepanjang zaman. Mereka yang memahami kerumitan Ibn 'Arabi yang sangat asing daripada agama dan dogma, kadang-kadang dilabelkan dengan perkataan sinkretisme. lni adalah penjelasan yang berbahaya dan malas yang datang daripada akal dogmatik yang terkejut apabila berdepan dengan operasi pemikiran yang gagal patuh kepada imperatif norma dalam dan yang secara peribadi kurang ketelitian. Untuk berpuas hati dengan penjelasan seperti itu, adalah untuk mengakui kegagalan sendiri, ketidakupayaan diri  untuk memaharni norma ini yang tidak boleh diselaraskan dengan mana-mana aliran pemikiran atau konformisme kolektif.” - Henri Corbin (Creative Imagination In The Sufism of Ibn ’Arabi)

Kandungan.

Haruskah Ibn ‘Arabi Dibakar?

Doa Sang Putera.

Terbang Menuju Tuhan.

Guru-Guru Ke Jalan Tuhan.

Para Penutup.

Apabila Ia Tidak Pernah Hilang.

Jarak Di Antara Dua Busur Panah Atau Lebih Hampir.

Iluminasi Mekah

Tuhan Wujud, Tiada Bersamanya.

Ke Mana Saja Kamu Berpaling Wajah Tuhan Ada Di Sana.

Dua Horizon.

Faedah Dari Kewujudanku.

Pandangan Tentang Ibn ‘Arabi.

Benarkah Bible Firman Tuhan.


Tajuk: Benarkah Bible Firman Tuhan.
Penulis: Ahmad Deedat Dan Jimmy Swaggart.
Penerbit:Sinar Media Services.

Buku ini memuatkan perdebatan agung antara ilmuan Islam yang mendalami kitab-kitab Kristian iaitu Syeikh Ahmad Deedat dengan paderi Kristian Jimmy Swaggart. Perdebatan yang di langsungkan di University Of Louisiana Amerika Syarikat pada tahun 1987 menyaksikan Ahmad Deedat dengan kekuatan hujahnya menyangkal ketulenan Bible yang ada sekarang sementara Jimmy Swaggart berusaha mempertahankannya.

Kandungan.
Pengantar Penerbit.

Benarkah Bible Firman Tuhan?

Ucapan Pengerusi Majlis.

Ucapan Oleh Jimmy Swaggart.

Ucapan Oleh Ahmad Deedat.

Penggulungan Oleh Jimmy Swaggart.

Soalan Dan Jawapan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...