JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 30 September 2012

Penjelasan Nazham Syair Shufi Syeikh Ahmad al-Fathani: Jawapan Surat Raja Kelantan Thariqat Ahmadiyah - Analisa Perbandingan Karya Beberapa Tokoh.Tajuk: Penjelasan Nazham Syair Shufi Syeikh Ahmad al-Fathani: Jawapan Surat Raja Kelantan Thariqat Ahmadiyah - Analisa Perbandingan Karya Beberapa Tokoh.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi/Latin

Bahagian Pertama

Surat Raja Kelantan bin Sultan Muhammad

Transliterasi Surat Raja Kelantan Kepada Syeikh Ahmad al-Fathani

Pembahasan Perkataan Dan Kalimatnya

Transliterasi Nazham Syair

Pembahasan Nazham Syair Syeikh Ahmad al-Fathani Pada Menjawap Surat Raja Kelantan Mengenai Thariqat Ahmadiyah Syeikh Muhammad Sa’id Negeri Sembilan

Bahagian Kedua

Nazham Syair Syeikh Ahmad al-Fathani Di Bahagian Muka Kitab Syarah Hikam Melayu, Bentuk Dan Penjelasan Maksudnya

Nazham Syair Syeikh Ahmad al-Fathani Di halaman Muka Dan Belakang Kitab Hidayatus Salikin Dan Penjelasan Maksudnya

Bahagian Ketiga

Biografi Syeikh Abdur Rasyid al-Fathani Keramat Pulau Bidan

Biografi Syeikh Muhammad Sa’id Negeri Sembilan Mursyid Tharigat Ahmadiyah Idrisiyah

Biografi Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu (Tok Pulau Manis) Pengakuan Dan Bantahan Kitab Syarah Hikam Melayu Sebagai Karyanya

Bahagian Keempat

Keterangan Lampiran 1-20

Bibliografi

Sabtu, 29 September 2012

Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fathani: Membicarakan Rumus-Rumus Shufi Dan Istilah-Istilah Tasawuf.Tajuk: Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fathani: Membicarakan Rumus-Rumus Shufi Dan Istilah-Istilah Tasawuf.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi! Dan Keterangan Tanda

Bahagian Pertama

Maklumat Penyelidikan Kitab Manhalush Shafi

Riwayat Hidup Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin al-Fathani

Riwayat Hidup Syeikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathan

Bahagian Kedua

Transliterasi Kitab Manhalush Shafi

Tujuh Martabat

Berjalan Kepada Allah

Istilah-istilah Shufi

Khatimah

Mauizah

Bahagian Ketiga

Transliterasi Kitab Tasawuf Koleksi Pusat Manuskrip Melayu

Faedah Pada Menyatakan Martabat Tauhid

Masalah

Bahagian Keempat

Transliterasi Bahagian Kitab Tuhfatur Raghibin

Murtad

Bahagian Kelima

Cetakan Daripada Bahagian Manuskrip Tuhfatur Raghibin (Hendaklah baca dari kanan ke kiri dari halaman 124 hingga ke halaman 109) Sebaiknya baca dari kitab Manhalush Shafi

Cetakan Manuskrip Ilmu Tasawuf MS 666 (Hendaklah baca dari kanan ke kiri dari halaman 195 hingga halaman 127) Sebaiknya baca dari kitab Manhalush Shafi.

Cetakan Manuskrip Manhalush Shafi (Hendaklah baca dari kanan ke kiri dari halaman 221 hingga halaman 197)

Jumaat, 28 September 2012

Tafsir Puisi Hamzah Fansuri Dan Karya-Karya Shufi.Tajuk: Tafsir Puisi Hamzah Fansuri Dan Karya-Karya Shufi.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi! Dan Keterangan Tanda

Bahagian Pertama

Syeikh Hamzah al-Fansuri: Sasterawan Ulama Sufi Terbesar Dunia Melayu

Pendahuluan

Asal Usul dan Pendidikan

Karya-karyanya

Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri: Penterjemah al-Quran Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu

Pendahuluan

Asal Usul, Lahir dan Pendidikan

Murid-muridnya

Karya-karyartya

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i: Ulama Sufi Pembesar Kerajaan Aceh

Pendahuluan

Penyambung Aktiviti Syeikh Hamzah al-Fansuri

Karya-karyany

Bahagian Kedua

Penyelidikan Naskhah Puisi Hamzah al-Fansuri dan Naskhah-naskhah Lainnya

Tafsir Perkataan Syeikh Hamzah al-Fansur

Majmu’ ul Masail

Risalah Jami’il ’Amal

Kitab Da-irah al-IVujuil Fi Bayanil Qulub

Risalah A’yan Stabitah

Risalah Mistal al-Wujud

Kasyfu Sirrir Rububiyah

Bahagian Ketiga

Lampiran Manuskrip

Manuskrip Durarul Faraid Syeikh Nuruddin ar-Raniri (Hendaklah baca dari kanan ke kiri,) Halaman 187 hingga halaman 122

Manuskrip Tafsir Puisi Syeikh Hamzah al-Fansuri (Hendaklah baca dari kanan ke kiri.) Halaman 201 hingga halaman 188
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...