JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 16 September 2012

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 3)Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 3)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau Dari Pelbagai Peringkat (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Jemputan Khas anjuran Anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya)


Peringkat Pertama

Peringkat Kedua

Peringkat Ketiga

Peringkat Keempat

Peringkat Kelima

Peringkat Keenam

Peringkat Ketujuh

Peringkat Kedelapan

Peringkat Kesembilan

Peringkat Kesepuluh

> Tulisan Melayu/Jawi Ejaan Dalam Manuskrip Dan Cetakan Kitab: Suatu Analisis Perbandingan (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu 8-9 Jamadilawal 1416 H / 3-4 Oktober Malaysia)

Pendahuluan

Nama Tulisan

Penulissn Dan Penggunaan Huruf Melayu Dulu Dan Sekarang

Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi: Cabaran Dan Jawaban

Perbandingan Ejaan Melayu/Jawi Dengan Ejaan Rumi/Latin: Satu Perkaitan Mengandungi Erti Yang Berbeza-Beza

Perbandingan Ketidakseragaman Ejaan Melayu/Jawi Dan RumifsLatin

Perkara-Perkara Yang Lain

Persamaan Ejaan Melayu/Jawi Syeikh Ahmad al-Fatani Dengan Daftar Ejaan Rumi/Jawi Dewan Bahasa

Lampiran Transliterasi Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fatani Mengenai Tulisan Melayu/Jawi

Bibliografi

> Penulisan Puisi Ulama Asia Tenggara (Artikel yang pernah dimuat dalam Rampak Serantau Terbitan Pada Sidang Ke-35 Mabbim 18-22 Maret 1996 M)

Pendahuluan

Ulama Penggubah Puisi Abad 16-17

Ulama Penggubah Puisi Abad 18

Ulama-Ulama Penggubah Puisi Abad Ke-19

Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani

Syeikh Muhammad Zainuddin al-Sumbawi

Syeikh Ismail bin Abdul Mutalib al-Asyi

Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani

Syeikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga

Syeikh ’Utsman bin Syihabuddin al-Funtiani

Syeikh Tahir Jalaluddin al-Minankabawi

Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif al-Fatani/ Tok Kelaba al-Fatani

Haji Ahmad Melaka

Syeikh Muhammad Shalih al-Fatani

Raja Haji Muhammad Sa’id Riau

> Penulisan Ulama-Ulama Dunia Melayu Dalam Kesusasteraan Arab (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Seminar Balaghah (Retorika) Arab-Melayu anjuran Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam, UKM 25 Rabiulakhir 1416 H / 23 September 1995 M)

Pendahuluan

Senarai Nama Ulama Yang Telah Ditemui Puisi Dalam Bahasa Arab Dan Keterangan -Keterangan Mengenainya

Syeikh Abdus Samad al-Falimbani

Syeikh Nawawi al-Bantani

Syeikh Abdul Haq al-Bantani

Syeikh Ahmad al-Fatani

Syeikh Abdul Hamid Kudus

Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif (Tok Kelaba) al-Fatani

Tengku Mahmud Zuhdi al-Fatani

Syeikh Tahir Jalaluddin al-Minankabawi

Haji Abdullah Fahim

Syeikh Wan Ibrahim al-Fatani al-Qad-hi

Syeikh Utsman Jalaluddin al-Kalantani

KESUSASTERAAN ARAB DUNIA MELAYU MODEN/ HURUF LATIN/RUMI

Dr. Moh. Tolchah Mansoer, S.H,

Prof. Madya Osman Bin Haji Khalid

Prof. Dr. Haji Muhammad Bukhari Lubis

Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam M.A

Terjemahan Puisi Arab Ulama Dunia Melayu Ke Bahasa Melayu

Contoh Puisi Arab Syeikh Ahmad al-Fatani Dan Terjemahannya

Contoh Puisi Arab Syeikh Wan Ibrahim al-Fatani Dan Terjemahannya

Contoh Puisi Arab Syeikh Utsman Jalaluddin Kalantani Dan Terjemahannya,

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...