JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 28 September 2012

Tafsir Puisi Hamzah Fansuri Dan Karya-Karya Shufi.Tajuk: Tafsir Puisi Hamzah Fansuri Dan Karya-Karya Shufi.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi! Dan Keterangan Tanda

Bahagian Pertama

Syeikh Hamzah al-Fansuri: Sasterawan Ulama Sufi Terbesar Dunia Melayu

Pendahuluan

Asal Usul dan Pendidikan

Karya-karyanya

Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri: Penterjemah al-Quran Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu

Pendahuluan

Asal Usul, Lahir dan Pendidikan

Murid-muridnya

Karya-karyartya

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i: Ulama Sufi Pembesar Kerajaan Aceh

Pendahuluan

Penyambung Aktiviti Syeikh Hamzah al-Fansuri

Karya-karyany

Bahagian Kedua

Penyelidikan Naskhah Puisi Hamzah al-Fansuri dan Naskhah-naskhah Lainnya

Tafsir Perkataan Syeikh Hamzah al-Fansur

Majmu’ ul Masail

Risalah Jami’il ’Amal

Kitab Da-irah al-IVujuil Fi Bayanil Qulub

Risalah A’yan Stabitah

Risalah Mistal al-Wujud

Kasyfu Sirrir Rububiyah

Bahagian Ketiga

Lampiran Manuskrip

Manuskrip Durarul Faraid Syeikh Nuruddin ar-Raniri (Hendaklah baca dari kanan ke kiri,) Halaman 187 hingga halaman 122

Manuskrip Tafsir Puisi Syeikh Hamzah al-Fansuri (Hendaklah baca dari kanan ke kiri.) Halaman 201 hingga halaman 188

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...