JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 2 September 2012

Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam (11-78H/632-698M)Tajuk: Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam (11-78H/632-698M)
Penulis: Mahayuddin Hj Yahaya.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan: Sumber-Sumber.

Bab 1. Pembukaan Negen Iraq dan Perlaksanaan Dasar Sosioekonomi dan Pohtik Zaman Khalifah ’Umar bin al-Khattab

Bab 2. Pembentukan Pplisi Pentadbiran Khalifah ’Uthman bin Affan dan Implikasmya terhadap Kedudukan Sosioekonomi Orang Islam di Iraq

Bab 3. Perang Saudaea Pertama Dalam Islam

Bab 4. Persengketaan Ali-Mu’awiyah dan Kemunculan Parti Khawarij dan Parti Syiah.

Bab 5. Dmasti Umayyah dan Pemberontakan Khawanj Zaman Mu’awiyah

Bab 6. Perkembangan Parti Khawanj Zaman Ibn al-Zubayr dan ’Abdul Malik Bin Marwan

Bab 7. Pemberontakan Syiah Zaman Umayyah

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...