JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 29 April 2011

Islam Dalam Sejarah Dan Masyarakat.


Tajuk: Islam Dalam Sejarah Dan Masyarakat.
Penulis: Malek Bennabi.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini ditulis pada tahun 1949 tetapi cuma diterbitkan pada tahun 1954 sebaik saja meletusnya Revolusi Algeria. Buku ini merupakan hasil karya Bennabi yang paling penting kerana mengutarakan analisisnya yang tepat dan asli tentang krisis yang dihadapi oleh dunia Islam dan dunia Barat. Kekuatan pengarang yang mendedahkan dwi-fenomena ‘keadaan yang boleh dijajah’ dan ‘kepenjajahan’ telah menaikkan namanya sebagai seorang ahli falsafah sosial Arab dan Afro-Asia. Tanggapannya yang luar biasa dan penilaiannya yang kritis dalam dunia Islam telah menjamin tempatnya yang terhormat dikalangan pemikir Iskam yang terkemuka pada abad ini.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Pendahuluan.

Jadual Transliterasi.

Malek Bennabi: Kehidupannya, Zamannya Dan Pemikirannya.

Pengenalan.

Bab 1. Masyarakat Selepas al-Muwahhid.
1. Fenomenon yang berulang.

2. Insan Selepas Al-Muwahhid.

3. Perhubungan Eropah-Islam yang pertama.

Bab 2. Zaman Pembaharuan.
1. Gerakan Reformis.

2. Gerakan Modenis.

Bab 3. Kekaluran Dunia Islam Miden.
1. Faktor dalaman.

2. Faktor luaran.

Bab 4. Kekacauan Dunia Barat.

Bab 5. Jalan Yang Baharu.

Bab 6. Dunia Islam: Suatu Pengenalan.

Kesimpulan.

Indeks.

Khamis, 28 April 2011

Ijtihad: Sejarah Dan Perkembangannya.


Tajuk: Ijtihad: Sejarah Dan Perkembangannya.
Penulis: Dr. Kassim Salleh.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.
Kandungan.

Kata-Kata Aluan.

Bahagian 1. Ijtihad Sejak Zaman Rasul Ke Zaman Itba Tabien.

Penciahuluan.

Ijtihad Di Zaman Rasulullah.

Ijtihad Di Zaman Sahabat.

Ijtihad Di Zaman Tabi`en.

Ijtihad Di Zaman Itba Tabien.

Perbezaan Pendapat Di Sekitar Sumber-sumber Figh.

Sumber-sumber Ijtihad Bagi Imam-imam Mazhab.

Ijtihad Selepas Zaman Imam-imam Mazhab.

Bahagian 2. al-Ijtihad.

Pendahuluan.

Ta’rif Ijtihad Dan Rukunnya.

Syarat syarat Ijtihad.

Hukum Ijtihad.

Kehujahan Ijtihad.

Ijtihaci Rasul Dan ljtihaci Orang Lain Di Zamanuya.

Pendapat Ulama Mengenai Mujtahid Bertaklid.

Peristiwa Bemlang-ulang Dan Pendapat Mujtahid.

Pembatalan Ijtihad.

Peringkat-peringkat Para Mujtahid.

Pembahagian ljtihad.

Penutup.

Rujukan.

Rabu, 27 April 2011

40 Hadith Nabawi Dari Kitab al-Tauhid Sahih Bukhari.


Tajuk: 40 Hadith Nabawi Dari Kitab al-Tauhid Sahih Bukhari.
Penulis: Maulawi Jalaluddin al-Eowi.
Penerbit: Asyraf Trading Sdn. Bhd.

Kandungan.

Fasal 1. Pengenalan Hadith Nabi.

Fasal 2. Pengenalan Imam al-Bukhari.

Fasal 3. Pengenalan Arbain al-Rowi.

Hadith 1.

Hadith 2.

Hadith 3.

Hadith 4.

Hadith 5.

Hadith 6.

Hadith 7.

Hadith 8.

Hadith 9.

Hadith 0.

Hadith 11.

Hadith 12.

Hadith 13.

Hadith 14.

Hadith 15.

Hadith 16.

Hadith 17.

Hadith 18.

Hadith 19.

Hadith 20.

Hadith 21.

Hadith 22.

Hadith 23.

Hadith 24.

Hadith 25.

Hadith 26.

Hadith 27.

Hadith 28.

Hadith 29.

Hadith 30.

Hadith 31.

Hadith 32.

Hadith 33.

Hadith 34.

Hadith 35.

Hadith 36.

Hadith 37.

Hadith 38.

Hadith 39.

Hadith 40.

Rujukan.

Lampiran.

Glosari..

Indeks.

Doa Qurani.

Selasa, 26 April 2011

Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu.


Tajuk: Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu.
Penulis: Haliza Mohd Riji.
Penerbit: Penerbitan Universiti Malaya.

Kandungan.

Prakata.

Penghargaan.

Bab 1. Tinjauan Penulisan Tentang Penyakit Dan Perubatan.

Perspektif Sosiobudaya.

Perspektif Psikososial.

Perspektif Ekologi Budaya.

Perspektif Sosiologi.

Perspektif Kognitif.

# Penulisan Tentang Perubatan Melayu.

Kepercayaan Masyarakat dan Peranan Pawang dan Bomoh.

Upacara Penyembuhan.

Konsep Kesihatan dan Penyakit.

Bomoh dan Perbomohan.

Bab 2. Perubatan Tradisional Melayu.

# Asal Usul.

# Pengaruh Animisme, Hindu, Buddha Dan Islam.

# Pengamal-Pengamal.

Bomoh Dukun dan Pawang.

Penglibatan dalam Perbomohan.

Pendidikan Ekonomi dan Keluarga.

Gelaran Umur dan Kedudukan dalam Masyarakat.

Cara Mendapatkan Ilmu Perbomohan

Peribadi.

Bomoh Akar Kayu.

Mencari Menyedia Ramuan dan Merawat.

Mengadun Akar Kayu dan Merawat.

Mengadun dan Menjual Ubat-ubatan.

Bomoh Kebatinan.

Bomoh Unit Bomoh Patah dan Bomoh Bekam.

Bab 3. Falsafah Perubatan Melayu.

# Falsafah Kehidupan.

Kepercayaan kepada Pencipta.

Konsep Dua Berlawanan.

Konsep Setiap Satu Memerlukan Yang Lain.

Tuntutan Manusia Wajib Berilmu.

Konsep Nyawa dan Roh.

Kepercayaan kepada Semangat.

Wali-Wali.

Hantu Jin dan Syaitan.

Bumi Mempunyai Empat Unsur.

Alam Wujud dalam Keseimbangan.

Manusia Perlu Nilai Hidup.

Hormat kepada Ibu bapa.

# Falsafah Kesihatan.

# Pencegahan.

Perubatan.

# Erti Sihat, Penyakit Dan Keuzuran.

Sihat.

Dimensi Kesihatan.

# Penyakit, Sakit Dan Keuzuran.

Keuzuran.

Penyakit.

Sakit.

# Etilogi Penyakit Dan Keuzuran.

Faktor Fizikal.

Faktor Spiritual.

# Penjenisan.

Tanda dan Simptom.

Berat dan Ringan.

Bab 4. Penjagaan Kesihatan

# Pakaian.

# Mandi.

# Bersuci.

# Amalan Jimak.

# Kebersihan Persekitaran.

# Pergerakan Badan.

Bersenam.

Bekerja.

Berurut.

# Petua Dan Pantang Larang.

Petua.

Pantang larang.

# Berpuasa.

# Kebersihan Makanan Dan Minum Air Rebusan Akar Kayu: Antara Prinsip Dan Amalan.

Pantang larang dalam Penjagaan Kesihatan.

Konsep dan Amalan daripada Falsafah Islam.

Bab 5. Prinsip Dan Amalan Rawatan.

# Bomoh Akar Kayu.

Falsafah.

Kemahiran.

Kaitan Tumbuhan dengan Penyakit.

Kaitan Penyakit dengan Tumbuhan.

Penyediaan Ubat-ubatan.

Pantang larang dalam Rawatan.

# Bomoh Kebatinan.

Bomoh Jampi dan Doa.

Bomoh Sembahyang Hajat.

Bomoh Roh dan Wali.

# Bomoh Urut.

# Bomoh Bekam.

# Bomoh Patah.

# Tema-Tema Berhubung Rawatan.

Memahami Unsur-unsur dalam Rawatan.

Kepakaran Bomoh Menguasai Faktor Spiritual.

Simbol dalam Upacara Penyembuhan.

Bab 6. Perbomohan Masa Kini.

# Pengamal Dan Amalannya

Kebolehan.

Menjaga Ilmu Perbomohan.

Kegiatan Sampingan.

Pengganti.

Alat.

Penyelidikan.

# Faktor-Faktor Luaran.

Persatuan.

Media.

Bekalan Tumbuhan.

Kajian Saintifik.

Persatuan Perubatan Moden.

Integrasi Perubatan Melayu ke dalam Penjagaan Kesihatan Primer.

Bab 7. Hasil Kajian.

# Pengamal Perubatan Melayu: Falsafah Dan Kepercayaan.

Kepercayaan kepada Islam.

Ilmu dan Prinsip.

# Makna Kesihatan Dan Keuzuran.

Dimensi Kesihatan

Dimensi Keuzuran

Jenis Penyakit dan Keuzuran

# Prinsip Dan Teori Rawatan.

Tumpuan.

Aspek Rasional.

Aspek Nilai dan Akhlak.

# Halangan Kemajuan.

Penyebaran.

Profesionalisme.

Bab 8. Kesimpulan.

Teras Amalan.

# Prinsip Rawatan.

# Realiti Penyakit Dan Keuzuran.

# Faktor-Faktor Halangan.

# Implikasi Hasil Kajian.

Lampiran.

Glosari.

Bibliografi.

Isnin, 25 April 2011

Umat Islam Patani: Sejarah Dan Politik.


Tajuk: Umat Islam Patani: Sejarah Dan Politik.
Penulis:Mohd Zamberi Abdul Malek.
Penerbit: Penerbitan Hizbi.

Buku ini mengandungi fakta-fakta sejarah dan situasi politik semasa yang memaparkan keadaan sejarah sebuah negeri Melayu Patani yang dulunya menjadi tumpuan Melayu Utara Semenanjung dan merupakan pusat kegiatan Islam tertua disamping pusat peradaban serta kebudayaan Melayu. Kedudukan geografi dan kepentingan pelabuhannnya menjadikan ia sebagai pelabuhan pelayaran Timur Barat di Laut Cina Selatan. 

Kandungan.

Kata Pengantar.

Prakata.

Bab 1. Kedudukan Awal Langkasuka-Patani.

Sumber Asal Tradisi.

Sistem Sosio-Politik.

Pembuktian Arkeologi Masa Kini.

Penjajahan Awal Siam di Semenanjung.

Pembukaan Negeri Patani.

Penyebaran Islam ke Patani.

Bab 2. Empayar Melayu-Islam Patani.

Sultan Ismail Syah, 1500-1530.

Sultan Muzaffar Syah, 1530-1564.

Sultan Mansur Syah, 1564-1572.

Sultan Patik Siam, 1572-1573.

Sultan Bahadur Syah, 1573-1584.

Bab 3. Raja-Raja Perempuan Patani.

Raja Hijau, 1584-1616.

Hubungan Patani-Belanda.

Hubungan Patani-Inggeris.

Raja Bini, 1616-1624.

Persaingan Inggeris-Belanda di Patani.

Raja Ungu, 1624-1635.

Siam-Belanda Menyerang Patani.

Raja Kuning, 1635-1686.

Hubungan Patani-Johor.

Bab 4. Pemerintahan Raja-Raja Kelantan.

Raja Bakal, 1688-1690.

Raja Mas Kelantan, 1690-1707.

Raja Mas Jayam, 1707-1710.

Raja Dewi, 1710-1719.

Raja Bendang Badan, 1719-1723.

Raja Laksaman Dajang, 1723-1724.

Raja Mas Jayam, 1724-1726.

Along Yunus, 1726-1729.

Sultan Muliamad, 1776-1786.

Siam Mengalahkan Patani.

Tengku Lamiddin, 1787-1791.

Datok Pangkalan, 1791-1810.

Tujuh Negeri Patani.

Patani-Kedah Menentang Siam.

Perlantikan Raja-Raja Kelantan-Patani.

Ciri-Ciri Pentadbiran, 1851-1900.

Bab 5. Berakhirnya Empayar Melayu-Siam Patani.

Reformasi Pentadbiran Bangkok.
Kegelisahan Umat Islam Patani.

Pemberontakan Menentang Siam.

Penahanan Raja-Raja Melayu Patani.

Berakhirnya Empayar Melayu-Islam Patani.

Bab 6. Wilayah-Wilayah Selatan Siam.

Perjanjian Sempadan 1909.

Dasar Phibun Songgram, 1938-1944.

Bab 7. Pergerakan Islam Patani.

Faktor-faktor Perkembangan.

Bantahan Tujuh Perkara

Penahanan Tuan Haji Sulong.

GEMPAR ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Perang Tok Perak Dusun Nyior.

Percantuman dengan Persekutuan Tanah Melayu.

Bab 8. Ke Arah Intergrasi Nasional Thai.

Perkembangan Politik Penjajahan, 1950-1960.

Sistem Pentadbiran Wilayah.

Masalah Integrasi Penduduk.

Sosio-Kebudayaan Melayu.

Dasar Pendidikan Islam.

Pembangunan Ekonomi.

Pembaharuan Politik-Islam, 1960-1990.
Pertembung an antara Islam-Buddha.

Gejala-gejala Keganasan.

Masalah Politik dan Pentadbiran.

Kesan Integrasi Terhadap Masyarakat Islam.

Pelancaran Projek ’HARAPAN BARU’.

Bab 9. Perarakan Demontrasi Umat Islam Patami..

Demonstrasi Terbesar Pembunuhan Jambatan Kota.

Demontrasi Mengenai Pakaian Hijab.

Demontrasi Mengenai Isu Masjid Gerisik.

Demontrasi dan Bantahan-bantahan Lain.

Bab 10. Perjuangan Bersenjata Kemerdekaan.

Barisan Nasional Pembebasan Patani.

Barisan Revolusi Nasional.

Pertubuhan Persatuan Pembebasan Patani.

Barisan Bersatu Mujahiddin Patani.

Pergerakan clan Matlamat Perjuangan.

Tindakan Operasi Penumpasan.

Bab 11. Isu Minoriti Islam Yang Sensetif.

Prasangka Dal am ASEAN.

Prasangka Dunia Islam.

Ahad, 24 April 2011

Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi: Dari Estetika Menuju Fizika.


Tajuk: Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi: Dari Estetika Menuju Fizika.
Penulis: Mohd Zaidi Bin Abdullah.
Penerbit: Kurnia Ilham.

Kandungan.

Kata Restu.

Kata Pengantar Khas.

Seulas Rasa.

Penghargaan.

Bingkisan Penulis.

Bahagian 1.

Bab 1. Ilmu Dan Sumbernya

Takrif Hikmah.

Takrif al-Isyraqi.

Penggabungan Perkataan Hikmah Dengan Isyraq.

Bab 2. Kandungan Hikmah al-Isyraqi

Seni Cahaya

Estetika Dalam Pengamatan al-Hikmah.

Alam Sentiasa Dijadikan Dan Dibaharukan.

Sebab Dan Akibat Dalam Perbahasan Hikmah al-Isyraqi.

Akhlaq Dalam Pengamatan Hikmah al-Isyraqi.

Martabat Manusia Dalam Martabat Kewujudan.

Tentang Penetapan Perbahasan Dengan Kaedah Lain Yang Paling Hampir Kepada Kekukuhan.

Tentang Hierarki Ruh Insan.

Perbahasan Tentang Apa Dia Jauhar Jiwa.

Dalil-Dalil Wahyu Dalam Pensabitan Jiwa Bukan Jasad.

Tentang Yang Berkait Dengan Jiwa Adalah Hati Dan Dengan Perantaraan Hati Yang Menakluk Seluruh Anggota.

Huraian Bakat Jiwa.

Tentang Lafaz Dan Ungkapan.

Tentang Hubungan Bakat Pada Jauhar Jiwa.

Jiwa Rasional Adakah Ia Tunggal Atau Ganda Dalam Spesiesnya.

Kenikmatan Mental Lebih Mulia dan Lebih Sempurna

Penjelasan Tentang Kekejian Dan Kekurangan Pada Pancaindera.

Harta Dan Kebahagiaan Rohani.

Kenikmatan Dan Kebahagiaan.

Bab 3. Al-Quran Sebagai Penyumbang Penting Perkembangan al-Hikmah.

Ilmu Lughah

Ilmu Nahu.

Ilmu Saraf.

Ilmu Balaghah.

Bab 4. Pengenalan Pewarisan al-Hikmah Serta Tokoh-Tokoh.

Sanad-Sanad Tokoh Agung.

Sanad Hujjatul Islam al-Ghazali.

Sanad al-Imam Fakhrurrazi.

Qutbuddin al-Syirazi dan Najmuddin al-Katibi: Suatu Pendedahan Kesinambungan Sanad Ilmiah Yang Penting.

Adududdin Abdurrahman bin Ahmad al-Iji.

Saduddin Masud bin Umar al-Taftazani.

Sanad Ilmiah al-Muhaqqiq Jalaluddin al-Dawwani.

Sanad Ilmiah Mulla Abdurrahman al-Jami.

Sanad Ilmiah al-Hakim Abdul Hakim al-Siyalkuti.

Sanad Ilmiah Sayyid Muhammad al-Balidi al-Maliki.

Kesimpulan.

Sultan Muhammad al-Fatih, Khilafah Uthmaniyyah dan al-Hikmah.

Perkembangan Kehikmahan: Antara 1001 Hingga 1200 Hijrah.

Peri Penting Penampilan Syaikhul Azhar Hasan al-Attar.

Bab 5. Kajian Teks Pondok Sebagai Bukti Pewarisan Hikmah al-Isyraqi.

Sistem Maqulat.

Bunyi Dalam Pengamatan Sistem Maqulat.

Teori Masa.

Astronomi Dalam Pengamatan Ulama Melayu.

Bab 6. Respons Kepada Fizik Teori Moden.

Taktentuisme.

Tentuisme.

Bab 7. Persoalan Keberadaan Hikmah al-Isyraqi Di Nusantara.

Bab 8. Pemantapan Hikmah al-Isyraqi Ke Dalam Arus Dunia Ilmiah Kini.

Kaedah-Kaedah Untuk Mendekati, Memperoleh Serta Memanfaatkan al-Hikmah.

Perkara-Perkara Asasi.

Perkara-Perkara Pelengkap.

Kesimpulan (Untuk Bahagian Pertama).

Bahagian 2.

Teks Bukti.

Mukadimah.

Teks al-Jawahir karya Ahmad al-Saji.

Bahagian Lampiran.

Kronologi Ringkas Perkembangan Pemikiran.

Pengelasan Sains Matematik Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA) 2000.

2000 Mathematics Subject Classification oleh American Mathematical Society.

Nama Para Orientalis Perancis.

Perkembangan Sains Mengikut Roger Penrose.

Kesedaran Minda dan Huraian Saintifik.

Karya-Karya Hasan al-Attar.

Pengenalan Beberapa Orang Tokoh Pengislaman Ilmu di Malaysia.

Bahan Rujukan.

Indeks.

Sabtu, 23 April 2011

Penutup Perdebatan Islam Alaf Kedua Di Dunia Melayu.


Tajuk: Penutup Perdebatan Islam Alaf Kedua Di Dunia Melayu.
Penulis: Hj Wan Mohd Saghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyyah.

Kandungan.

Tansliterasi Arab Ke Rumi.

Bahagian 1.

Muqaddimah.

Ppenutup Perdebatan Islam Alaf Kedua Di Dunia Melayu.

Istilah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

al-Quran Dan as-Sunnah.

Istilah Martabat Tujuh.

Istilah as-Salaf as-Shalih.

Maulid Barzanji.

Mengenai Nur Mmuhammad.

Ulama-ulama Dunia Melayu.

Senarainam Ppara Ulama Yang Membicarakan Nur Muhammad Dan Karangan-Karangan mereka.

Contoh Hadis Nur Mnuhammad Dan Perbahasannya.

Bibliografi

Bahagian 2.

Muqaddimah.

Sejarah Penulisan Fiqh Di Dunia Melayu/Asia Tenggara.

Pandangan Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fathani Tentang Imam Mujtahid.

Pengertian Mazhab Taqlid Dan Talfiq.

Pandangan Mengenai Bid‘ah.

Peganga Yang Kukuh Dalam Menghadapi Cabaran Khilafiyah.

Kesimpulan.

Biblografi.

Jumaat, 22 April 2011

Ibnu Taimiyyah: Hidup Dan Fikiran-Fikirannya.Tajuk: Ibnu Taimiyyah: Hidup Dan Fikiran-Fikirannya.
Penulis: Ahmad Taha.
Penerbit: Penerbitan Penamas.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Dunia Arab Masa Ibnu Taimiyyah.

1. Lingkungan Politik.

2. Lingkungan Sosial.

Bab 2. Hidup Ibnu Taimiyyah.

Bab 3. Sistem Pemikiran Ibnu Taimiyyah.

1. Bersumberkan Al Quran dan Hadith.

2. Fungsi Akal Fikiran.

3. Membuang Jauh Fanatisme dan kejumudan.

4. Ilmu Tafsir.

5. Ilmu Kalam.

6. Usul Fiqh Dan Fiqh.

Bab 4. Fikiran-Fikiran Ibnu Taimiyyah.

a. Tafsir.
1. Surah al-‘Ala.

2. Surah al-Falaq.

3. Surah al-Nas.

b. Usul Fiqh.

1. Kitab Dan Sunnah.

2. Ijma.

2. Qiyas.

4. Istishab.

5. Masalah Mursalah.

c. Fiqh

1. Zakat.

2. Jual Beli.

d. Ilmu Kalam (Teologi).

1. Akidah Aliran Salaf

2. Perbuatan Hamba.

3. Karamah Wali.

4. Tawassul dan Wasilah.

4. Nazar Kepada Kuburan.

5. Ziarah ke Kubur-Kubur Nabi dan Orang Saleh.

6. Peringatan Maulid Dan Isra’ Mi’raj Nabi.

e. Sosial.

1. Ikhlas Hanya Untuk Allah.

2. Adil Dalam Mu’amalah.

f. Politik.

1. Kepemimpinan

2. Memilih Pemimpin.

3. Masalah Harta.

3. Masalah Hudud dan Hak.

Bab 5. Penutup.

Rujukan.

Rabu, 20 April 2011

Sejarah Falsafah Islam.


Tajuk: Sejarah Falsafah Islam.
Penulis: Majid Fakhry.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sejarah Falsafah Islam menghidangkan nasil kajian sejarah falsafah dan teologi Islam sejak abad ke-17 hingga sekarang. Pengarang mengimbas soal legalisme, rasionalisme dan mistik pemikiran Islam. Pengarang mendasarkan tulisannya pada sumber-sumber utama, terutama yang ditulis.dalam bahasa Arab, tetapi tidak melupakan juga untuk mengkaji sejumlah besar naskhah, buku dan monograf yang ditulis dalam bahasa Parsi, Inggeris, Perancis, Jarman dan Sepanyol.

Kandungan.

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bah 1. Warisan Yunani, Iskatzdariah Dan Asia.

1. Suasana Timur Dekat Pada Abad Ketujuh.

2. Penerjemahan Naskah-Naskah Falsafah.

3. Unsur-Unsur Neo-Platonis: Teologi Aristotle Apoktrif Dan Liber De Causis.

4. Pengaruh Parsi Dan India.

Bah 2. Ketegangan-Ketegangan Politik Dan Keagamaan Pada Masa Awal.

1. Kelompok-Kelompok Religio-Politik.

2. Munculnya Skolastikisme Islam (Kalam)

Bab 3. Awal Penulisan Falsafah Sistematik Dan Abad Kesembilan.

1. Penulis Falsafah Pertama Yang Kreatif Dalam Islam: al-Kindi

2. Munculnya Naturalisme dan Tentangan Terhadap Dogma Islam: Ibnu al-Rawandi dan al-Razi.

Bab 4. Perkembangan Neo-Platonisme Islam Selaniuttzya.

1. Al-Farabi.

2. Ibnu Sina.

Bah 5. Neo-Pythagoreanisme Dan Usaha Mempopularkan Ilmu-Ilmu Falsafah

1. Falsafah: Kakitangan Politik.

2. Prasangka Matematika: Falsafah Ikhwan.

3. Kosmologi Dan Metafisik Ikhwan.

4. Psikologi Dan Epistemologi Ikhwan.

5. Kesimpulan.

Bab 6. Penyebaran Budaya Falsafah Pada Abad Kesepulieh.

1. Abu Hayyan al-Tauhidi.

2. Miskawayh.

3. Yahya bin ’Adi.

Bab 7. Saling Pengaruh Antara Falsafah Dan Dogma.

1. Kemunduran Rasionalisme Teologi.

2. Aliran Al-Asy’ariyah dan Formulasi Metafisika Kaum Rasionalis Tentang Atom Dan Aksiden.

3. Sangkalan Sistematik Terhadap Neo-Platonisme: al-Ghazali.

Bab 8. Timbul Dan Berkembangnya Mistikisme Islam (Sufisme)

1. Asal-usul Kehidupan Zuhud (Asketik)

2. Kecenderungan-Kecenderungan Panteistik: al-Bastami (al-Haithami), al-Hallaj, Dan Lain-Lain.

3. Sintesis Dan Sistematisasi: aI-Ghazali dan Ibnu ’Arabi.

Bab 9. Tenzpoh Arab Sepanyol Dan Kebangkilan Kembali Peripatetik.

1. Permulaan Spekulasi Falsafah di Sepanyol: Ibnu Masarrah. al-Majriti Dan lbnu Bajjah.

2. Ibnu Tufayl Dan Gerak Maju Fikiran Alamiah Ke Arah Kebenaran.

3. Ibnu Rusyd Dan Upaya Mempertahankan Aristotelianisme.

Bab 10. Perkembangan Sesudah Ibnu Sina: Iluminasi dan Reaksi Terhadap Peripatetikisme

1. Al-Suhrawardi

2. Perkembangan Iluminasionisme Selanjutnya: Shadr al-Din al-Syirazi (Mulla Shadra) dan Penerus-Penerusnya

Bab 11. Reaksi dan Rekonstruksi Teologi.
1. Literalisme Dan Neo-Hanbalisme: lbnu Hazm, Ibnu Taymiyah Dan Muhammad Bin Abdul Wahab.

2. Sikap Moderat Dan Kemunduran: Fakhruddin al-Razi, Najmudin al-Nashafi, Al-Iji, al-Jurjani Dan Al-Bajuri

3. Reaksi Dan Rekonstruksi: Ibnu Khaldun.

Bab 12. Kecederungan-Kecenderungan Moden dan Kontemporer

1. Munculnya Semangat Modernisme: Jamaludin al-Afghani Dan Muhammad Abduh.

2. Modernisme Di India: Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Dan Muhammad Iqbal.

3. Suasana Falsafah Kontemporer: Fundamentalisme, Modernisme Dan Eksistensialisme.

4. Perkembangan-Perkembangan Mutakhir Lainnya: Postivisme Dan Sosialisme.

Bibliografi.

Isnin, 18 April 2011

Gerakan Anti Penjajahan Di Malaysia 1511-1950: Pengaruh Agama Dan Tariqat.Tajuk: Gerakan Anti Penjajahan Di Malaysia 1511-1950: Pengaruh Agama Dan Tariqat.
Penulis: Dr Abdul Rahman Hj Abdullah.
Penerbit: Penerbitan Kintan.

Buku ini mengumpulkan bahan-bahan sejarah yang menekankan faktor agama sebagai pencetus semangat dan kesedaran rakyat untuk bangun menentang penjajahan dengan semangat jihad. Pengarang telah dengan teliti mencari bahan-bahan tersebut yang terdapat di dalam khazanah sejarah dan sastera yang terpisah-pisah di sana-sini. Bahan-bahan ini sebagai bukti bahawa semangat jihad itu memang telah tertanam sama ada melalui ulama-ulama, para pemerintah (Sultan) dan melalui pembacaan buku-buku dan kitab-kitab karangan pemimpin Islam sebelum mereka.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Prakata.

Pendahuluan.

- Gerakan Anti- Penjajahan

- Gerakan Anti-Kafir (Jihad)

Bab 1. Gerakan Anti-Portugis Di Melaka (1)
- Kejatuhan Melaka 1511.

- Hikayat Amir Hamzah.

- Hikayat Muhammad Hanafiah.

Bab 2. Gerakan Anti-Portugis Di Melaka (2)
- Serangan Aceh 1537-1629.

- Hikayat Perang Peuringgi.

- Hikayat Malem Dagang.

- Hikayat Perang Sabil.

Bab 3. Gerakan Anti-Belanda Di Melaka.
- Serangan Bugis 1782-1784

- Da lail al-Khairat.

- Syair Perang Mengkasar.

Bab 4: Gerakan Anti-Siam Di Kedah.
- Pemberontakan Kedah 1825-1838.

- Syeikh Abdul Samad al-Falimbani.

- Nasihat al-Muslimin.

- Syair Perang Menteng.

Bab 5. Gerakan Anti-Siam Di Kelantan.
- Pemberontakan Patani 1832-1838.

- Syeikh Dawud al-Fatani.

- Gerakan Pembebasan Patani di Kelantan.

Bab 6. Gerakan Anti-Inggeris Di Terengganu..
- Pemberontakan Pahang di Terengganu 1882-1895.

- Sayyid Abdul Rahman al-Idrus.

- Pemberontakan Terengganu 1928.

- Haji Abdul Rahman Limbong.

Bab 7. Gerakan Anti-Jepun Di Kedah.
- Gerakan Gerila 1942-1945.

- Tok Janggut.

Bab 8. Gerakan Anti-Komunis Di Johor.
- Gerakan Komunis 1921-1945.

- Kiyai Haji Salleh Abdul Karim.

Bab 9. Gerakan Anti-Inggeris Di Singapura.
- Rusuhan Natrah 1950.

- Dr. Burhanuddin al-Helmi.

- Prof. Ahmad Ibrahim.

Kesimpulan.

Lampiran.

1. Itqan al-Muluk Bi-Ta’dil al-Suluk (Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911)

2. Maria Huberdina Hertogh: Adrianus Petrus Hertogh And Anor. V. Amina Binte Mohamed And Ors. December 2, 1950.

Bibliografi.

Ahad, 17 April 2011

Memahami Jiwa Manusia Menurut Perspektif Islam.


Tajuk: Memahami Jiwa Manusia Menurut Perspektif Islam.
Penulis:Muhammad Qutb.
Penerbit: Pustaka Dian.

Buku ini merupakan buku yang membicarakan tentang aspek kejiwaan manusia yang berlandaskan fakta-fakta al-Quranu. Ia memberikan penelitian yang sistematik tentang jiwa manusia dengan mengemukakan teori ”Garis Pertentangan’ yang menarik. Penulis buku ini ialah seorang tokoh pemikir Islam yang ulung di abad ini dan satu-satunya tokoh yang menampilkan teori ilmu jiwa yang mencabar teori-teori ilmu jiwa Barat.

Kandungan.

Kata Penerbit.

Sekapur Sirih.

Bab 1. Siapakah Manusia?.

Bab 2. Tabiat Dua Hala.

Bab 3. Garis-garis Yang Bertentangan Di Dalam Jiwa Manusia.

Bab 4. Yang Dapat Ditanggap Dan Yang Tidak Dapat Ditanggap Pancaindera.

Bab 5. Kenyataan Dan Khayalan.

Bab 6. Iltizam Dan Bebas.

Bab 7. Negativisme Dan Positivisme.

Bab 8. Keindividuan Dan Kemaasyarakatan.

Bab 9. Pendorong-pendorong Dan Pencegah-Pencegah.

Bab 10. PendOrong-Pendorong.

Bab 11. Pencegah-Pencegah.

Bab 12. Pendorong-Pendorong Dan Pengawal Dalam Hidup Manusia.

Bab 13. Agama Dan Fitrah.

Bab 14. Nilai-nilai Unggul.

Bab 15. Penyelewengan Dan Keabnormalan.

Bab 16. Kebaikan Dan Kejahatan Di Dalam Jiwa Manusia.

Bab 17.Yang Tetap Dan Berubah Pada Diri Manusia.

Bab 18. Pentafsiran Kemanusiaan Terhadap Manusia.

Bab 19. Di Antara Kenyataan Dan Ideal.

Sabtu, 16 April 2011

Teori Dan Kaedah Penterjemahan Arab-Melayu.


Tajuk: Teori Dan Kaedah Penterjemahan Arab-Melayu.
Penulis: Dr. Mohd. Hilmi b. Abdullah
Penerbit: Pustaka Hilmi.

Ilmu terjemahan sering dipan-dang remeh oleh sesetengah pihak lanta-ran kurangnya kesedaran di kalangan ma-syarakat tentang kepentingan ilmu ter-sebut dalam pembinaan ketamadunan dan peradaban sesuatu bangsa. Sehubungan itu, kemunculan buku ini diharap mampu menangkis persepsi negatif tersebut, apatah lagi buku ini adalah satu-satunya buku yang ada di pasaran sehingga kini yang menerangkan dengan terperinci kaedah-kaedah yang betul dalam penterjemahan Arab–Melayu.

Kandungan.

Bab 1. Teori Dan Konsep Penterjemahan Arab-Melayu.

Bab 2. Kaedah Memterjemah Jumlah Ismiyyah Dan Jumlah Fi‘liyyah.

Bab 3. Kaedah Menterjemah Dhamir, Na‘at Dan Kata Tugas.

Bab 4. Analisis Kesilapan.

Bab 5. Teknik Pemecahan Ayat.

Jumaat, 15 April 2011

Falsafah Dan Pemikiran Orang-Orang Melayu: Hubungannya Dengan Islam Dan Kesenian.


Tajuk: Falsafah Dan Pemikiran Orang-Orang Melayu: Hubungannya Dengan Islam Dan Kesenian.
Penulis: Abdullah Bin Mohamad (NAKULA)
Penerbit: Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan Malaysia.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Bahagian 1. Ajaran..

Fasal 1. Konsep Ketuhanan Dan Kealaman.

(a) Tingkat Ketuhanan.

1. Zat Allah.

2. Hakikat Muhammadiyah.

3. Hakikat-Hakikat Segala Sesuatu.

Fasal 2. Konsep Ketuhanan Dan Kealaman..

(b) Tingkat Kealaman.

1. Kejadian Alam Ghaib.

(a) Kejadian Nur Muhammad dan Sekelian Roh.

(b) Kejadian Alam Besar.

2. Kejadian Alam Ghaib.

3. Kejadian Alam Nyata.

Fasal 3. Konsep Ketuhanan Dan Kealaman.

(c) Zat Allah dan Alam.

Bahagian 2. Lambang-Lambang..

Fasal 1. Lambang Bunga Teratai.

1. Lambang Kejadian Alam Dalam Tingkat Ketuhanan.

2. Lambang Kejadian Alam Dalam Tingkat Kealaman.

3. Lambang Bentuk Alam.

4. Lambang Tubuh Manusia.

5. Lambang Nasional.

Fasal 2. Lambang Bulan.

1. Lambang Bentuk Alam.

2. Lambang Nasional.

Fasal 3. Lambang Wau Bulan.

1. Lambang Tubuh Manusia.

2. Lambang Nasional.

Senarai Rajah-Rajah.

Rajah 1. Lambang Zat Allah tanpa sesuatu bersamanya

Rajah 2. Perdempakan dua sifat yang melahirkan Hakikat Muhammadiyah.

Rajah 3. Melambanekan Zat Allah bersama sifatnya, Hakikat Muhammadiyah.

Rajah 4. Melambang hakikat-hakikat segala sesuatu.

Rajah 5. Tangkai bunga sebagai lambang Zat Allah.

Rajah 6. Kudup bunga sebagai la mbang Hakikat Muhammadiyah.

Rajah 7. Sekuntum bunga teratai yang berkembang sebagai lambang hakikat-hakikat segala sesuatu.

Rajah 8 Tangkai bunga sebagai lambang Zat Allah.

Rajah 9. Kudup bunga sebagai lambane Nur Muhammad.

Rajah 10. Sekuntum hunea teratai yang berkembang sebagai lambang alam besar.

Rajah 11. Sekuntum bunea teratai yang melambangkan bentuk alam, dipandang dari rusuk.

Rajah 12. Pangkal dan dua kelopak dipandang dari depan.

Rajah 13. Tingkat kelopak-kelopak yang kedua, dipandang dari depan.

Rajah 14. Tinekat kelopak-kelopak yang ketiga, dipandang dari depan.

Rajah 15. Tingkat kelopak-kelopak yang keempat terdiri dari kelopak-kelopak kembar, di pandane dari depan.

Rajah 16. Lambane-lambang Hakikat Muhammadiyah, Zat Nur Muhammad dan Muhammad Rasulullah di alam nyata.

Rajah 17. Sekuntum bunga teratai yang melambangkan bentuk alam, dipandang dari depan.

Rajah 18. ”Kudup” yang melambangkan jasad Adam ketika masih belum dimasukkan roh.

Rajah 19. Sekuntum bunga teratal melambangkan seorang tokoh manusia.

Rajah 20. Perincian pada bunga teratai sebagai seorang manusia yang lengkap.

Rajah 21. Anggota-anggota tubuh manusia yang diperlambangkan oleh bunea teratai.

Rajah 22. Sekuntum bunga teratai melambangkan Asia Tenggara.

Rajah 23. Pew Asia Tenggara menurut konsepsi Raja Ahmad.

Rajah 24. Bulatan bulan yang melambanekan bentuk alam.

Rajah 25. Peta Asia Tenggara menurut konsepsi Sanjaya.

Rajah 26. Bulan melambangkan Asia Tenggara.

Rajah 27. Pembahagian bunga teratai yang melambangkan tubuh manusia oleh Sanjaya.

Rajah 28. Tubuh manusia yang diperlambangkan oleh bunga teratai menurut Sanjaya.

Rajah 29. Wau bulan sebagai lambang tubuh manusia.

Rajah 30. Wau bulan sebagai lambang Asia Tenggara.

Bibiliografi.

Khamis, 14 April 2011

Wasiat Perjuangan Zulkifli Mohamad.


Tajuk: Wasiat Perjuangan Zulkifli Mohamad.
Penulis: Mokhtar Petah.
Penerbit: Ilham Baru.

Kandungan.

Erti Perjuangan.

Kata Pengantar.

Pendahuluan.

Bab 1. Zulkifli Muhammad Dalam Kenangan xiv.

Bab 2. Pendahuluan Cetakan Kedua.

Bab 3. Perhargaan dan Terima Kasih.

Bab 4. Riwayat Hidup Seorang Pejuang.

Bab 5. Percintaan Zulkifli dan Asiah.

Bab 6. Sumbangan Zulkifli Dalam Bidang Kesusasteraan dan Bahasa Melayu.

Bab 7. Agama dan Kebajikan.

Bab 8. Zulkifli dan Politik.

Bab 9. Wasiat Terakhir Zulkifli Mohammad.

Penutup.

Rabu, 13 April 2011

Fatimah: Kisah Perjuangan Puteri Rasulullah.


Tajuk: Fatimah: Kisah Perjuangan Puteri Rasulullah.
Penulis: Ali Syariati.
Penerbit: Iqra.

Buku ini mengisahkan tentang Fatimah, Puteri Agung Rasulullah (s.a.w.). Hidup Fatimah penuh dengan duka dan cabaran. Bukannya melalui kemewahan dan kesenangan hidup yang melimpah ruah. Ia dibesarkan dalam sekolah perjuangan yang penuh dengan kepedihan dan kesukaran. Tanpa gentar, beliau menyuarakan kebenaran tanpa mengira kesusahan yang bakal menimpanya. Fatimah adalah lambang muslimat sejati. Ia adalah contoh wanita sempurna. Keperibadian agung ini dibentuk sendiri oleh ayahandanya yang menjadi Utusan Allah. Demikianlah Fatimah, kehebatannya dinukilkan kembali oleh Ali Shariati. Melalui bahasa dan cara penyampaiannya tersendiri, Ali Shariati berjaya mengangkat peribadi ini sebagai manusia simbol perjuangan Muslimat sejati. Fatimah seakan hadir kembali di tengah-tengah kehidupan hari ini, untuk diteladani dan diikuti oleh semua.

Kandungan.

Pengenalan Penulis.

Pendahuluan

Bab 1. Siapa Aku?

Bab 2. Siapa Yang Bertanggungjawab?

Bab 3. Apa Yang Mereka Gagalkan?

Bab 4. Apakah Yang Per lu Dilakukan?

Bab 5. Acuan Mana Mereka Isikan?

Bab 6. Apakah Peranan Wanita Dalam Serangan?

Bahagian 2.

Pengenalan.

Bab 7. Islam Menukarkan Kedudukan Wanita Secara Revolusioner.

Bab 8. Pengasingan.

Bab 9. Kebebasan, Tragedi Dan Ketabahan Jiwa.

Bab 10. Bermulanya Sejarah Baru.

Bab 11. Mengapa Fatimah?.

Bab 12. Perjuangan Terakhir.

Selasa, 12 April 2011

Sejarah Perkembangan Hadith.


Tajuk: Sejarah Perkembangan Hadith.
Penulis: Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussein.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Segala usaha yang meminggirkan peranan hadis serta kata nista yang dilemparkan terhadap al-Sunnah dan para pendokongnya berpunca daripada mereka yang tidak pernah membaca kajian berkaitan perkembangan hadis dan keilmuannya. Sejarah Perkembangan Hadis merupkan ringkasan terhadap sejarah perkembangan kajian hadis sejak era Rasulullah Sallalahu 'alaihi wasallam hingga kini. Ia sesuai dibaca oelh mereka yang ingin mengetahui sejarah perkembangan hadis dan kitab-kitab yang berkaitan dengannya, sebelum mendalami tajuknya yang lebih sukar untuk dicerna bersumberkan kitab-kitab hadis yang labih besar dan mendalam kajiannya.

Kandungan.

Mukadimah.

Bab 1. Sunnah Dan Kedudukannya.

Bab 2. Perhatian Terhadap Sunnah Pada Tiga Kurun Pertama Hijrah.

Bab 3. Sunnah Pada Kurun Keempat Dan Kelima Hijrah.

Bab 4. Peringkat Penyemakan Dan Penyaringan.

Bab 5. Peringkat Kejumudan.

Bab 6. Kebangkitan Semula Gerakan Keilmuan Islam.

Bab 7. Masa Depan Ilmu Hadis Dan Beberapa Cadangan.

Isnin, 11 April 2011

Gerakan Freemasonry: Musuh Dalam Menghancurkan Islam.


Tajuk: Gerakan Freemasonry: Musuh Dalam Menghancurkan Islam.
Penulis: Nik Azran Mohamed & Mohd Mahadi Hj Isa.
Penerbit: La Khauf Resouces.

Kandungan.

Pengantar.

Mukadimah.

Amanat Syeikh Ahmad Yassin.

Gerakan Freemasinry.

Muqaddimah.

Bab 1. Pengertian Freemasonry.

Bab 2. Penubihan Gerakan Freemasonry.

Bab 3. Martabat Freefamonry.
# Matlamat Martabat Ini.
- Pertama: Simbolik Umum.

- Kedua: Royal / Kerajaan.

- Ketiga: Alam Semesta / Penggubal.

Bab 4. Prisip Freemasonry.
1- Kerahsiaan.

2- Anggota wajib memberi taat setia seratus peratus kepada Yahudi dan dikehendaki memutuskan hubungannya dengan agama dan negara.

3- Memuliakan keturunan Yahudi sahaja.

4- Menyebarkan kemungkaran dan mengagungkan hubungan seks.

5- Memusuhi semua agama sehingga dapat menguasainya.

6- Para anggota saling tolong-menolong antara satu sama lain.

7- Mengadakan propaganda dan revolusi.

Bab 5. Matlamat Freemasonry.
- Matlamat utama: Membina Haikal Sulaiman.

- Matlamat Kedua: Matlatnat sampingan untuk menguasai alam ini.

Bab 6. Cabang Pertubuhan Freemasonry.

Bab 7. Cabang Gerakan Freemasonry.

1) Bahaiyah,
- Sejarah Pergerakan Bahaiyah atau Babiyah Ajaran Bahaiyah atau Babiyah,
1- Penyatuan Agama (International Religion),

2- Fahaman Serba Tuhan” (Wehdatul wujud),

3- Rasul Manifestasi (Jelmaan) Daripada Tuhan,

4- Jihad Itu Haram,

2) Lions,
- Sejarah Penubuhan Kelab Lions,

- Matlamat Utama Kelab Lions,

- Matlamat Sampingan Kelab Lions,

3) Rotary,
- Sejarah Penubuhan Kelab Rotary,

- Pengertian Rotary,

- Matlamat Utama Kelab Rotary,

- Matlamat Sampingan Kelab Rotary,

4) Illumanity (Pertubuhan Cahaya),
- Pembentukan dan Sejarah Pergerakan Illumanity,

- Matlamat Illumanity.

Bab 8. Hukum Menyertai Pertubuhan-Pertubuhan Ini.

Bab 9. Petikan Fatwa Lajnah Fatwa Majma’ Fiqh.

Bab 10. Teks Daripada Fatwa al-Azhar.

Bab 11. Pandangan Freemasonry Terhadap Agama.

Bab 12. Freemasonry Di Asia Tenggara.
- Pertama: Malaysia.

- Kedua: Thailand.

- Ketiga: Myammar / Burma.

- Keempat: Filipina.

- Kelima: Singapura.

- Keenam: Indonesia.

Bab 13. Antara Zionisme Dan Freemasonry..
- Pengertian Zionisme 123 Sejarah timbulnya Zionisme.

- Matlamat penubuhan Zionisme.

- Asas Zionisme dan Freemasonry.

Bab 14. Peramam Freemasonry Dalam Menjatuhkan Khalifah Islamiyah Uthmaniyah.

Bab 15. Pengenalan.

Bab 16. Asal-Usul Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Bab 17. Peranan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Bab 18. Serjarah Ringkas Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Bab 19. Kesan Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyah.
- Kesan Negatif.

- Kesan Positif.

Lampiran.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...