JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 24 April 2011

Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi: Dari Estetika Menuju Fizika.


Tajuk: Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi: Dari Estetika Menuju Fizika.
Penulis: Mohd Zaidi Bin Abdullah.
Penerbit: Kurnia Ilham.

Kandungan.

Kata Restu.

Kata Pengantar Khas.

Seulas Rasa.

Penghargaan.

Bingkisan Penulis.

Bahagian 1.

Bab 1. Ilmu Dan Sumbernya

Takrif Hikmah.

Takrif al-Isyraqi.

Penggabungan Perkataan Hikmah Dengan Isyraq.

Bab 2. Kandungan Hikmah al-Isyraqi

Seni Cahaya

Estetika Dalam Pengamatan al-Hikmah.

Alam Sentiasa Dijadikan Dan Dibaharukan.

Sebab Dan Akibat Dalam Perbahasan Hikmah al-Isyraqi.

Akhlaq Dalam Pengamatan Hikmah al-Isyraqi.

Martabat Manusia Dalam Martabat Kewujudan.

Tentang Penetapan Perbahasan Dengan Kaedah Lain Yang Paling Hampir Kepada Kekukuhan.

Tentang Hierarki Ruh Insan.

Perbahasan Tentang Apa Dia Jauhar Jiwa.

Dalil-Dalil Wahyu Dalam Pensabitan Jiwa Bukan Jasad.

Tentang Yang Berkait Dengan Jiwa Adalah Hati Dan Dengan Perantaraan Hati Yang Menakluk Seluruh Anggota.

Huraian Bakat Jiwa.

Tentang Lafaz Dan Ungkapan.

Tentang Hubungan Bakat Pada Jauhar Jiwa.

Jiwa Rasional Adakah Ia Tunggal Atau Ganda Dalam Spesiesnya.

Kenikmatan Mental Lebih Mulia dan Lebih Sempurna

Penjelasan Tentang Kekejian Dan Kekurangan Pada Pancaindera.

Harta Dan Kebahagiaan Rohani.

Kenikmatan Dan Kebahagiaan.

Bab 3. Al-Quran Sebagai Penyumbang Penting Perkembangan al-Hikmah.

Ilmu Lughah

Ilmu Nahu.

Ilmu Saraf.

Ilmu Balaghah.

Bab 4. Pengenalan Pewarisan al-Hikmah Serta Tokoh-Tokoh.

Sanad-Sanad Tokoh Agung.

Sanad Hujjatul Islam al-Ghazali.

Sanad al-Imam Fakhrurrazi.

Qutbuddin al-Syirazi dan Najmuddin al-Katibi: Suatu Pendedahan Kesinambungan Sanad Ilmiah Yang Penting.

Adududdin Abdurrahman bin Ahmad al-Iji.

Saduddin Masud bin Umar al-Taftazani.

Sanad Ilmiah al-Muhaqqiq Jalaluddin al-Dawwani.

Sanad Ilmiah Mulla Abdurrahman al-Jami.

Sanad Ilmiah al-Hakim Abdul Hakim al-Siyalkuti.

Sanad Ilmiah Sayyid Muhammad al-Balidi al-Maliki.

Kesimpulan.

Sultan Muhammad al-Fatih, Khilafah Uthmaniyyah dan al-Hikmah.

Perkembangan Kehikmahan: Antara 1001 Hingga 1200 Hijrah.

Peri Penting Penampilan Syaikhul Azhar Hasan al-Attar.

Bab 5. Kajian Teks Pondok Sebagai Bukti Pewarisan Hikmah al-Isyraqi.

Sistem Maqulat.

Bunyi Dalam Pengamatan Sistem Maqulat.

Teori Masa.

Astronomi Dalam Pengamatan Ulama Melayu.

Bab 6. Respons Kepada Fizik Teori Moden.

Taktentuisme.

Tentuisme.

Bab 7. Persoalan Keberadaan Hikmah al-Isyraqi Di Nusantara.

Bab 8. Pemantapan Hikmah al-Isyraqi Ke Dalam Arus Dunia Ilmiah Kini.

Kaedah-Kaedah Untuk Mendekati, Memperoleh Serta Memanfaatkan al-Hikmah.

Perkara-Perkara Asasi.

Perkara-Perkara Pelengkap.

Kesimpulan (Untuk Bahagian Pertama).

Bahagian 2.

Teks Bukti.

Mukadimah.

Teks al-Jawahir karya Ahmad al-Saji.

Bahagian Lampiran.

Kronologi Ringkas Perkembangan Pemikiran.

Pengelasan Sains Matematik Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA) 2000.

2000 Mathematics Subject Classification oleh American Mathematical Society.

Nama Para Orientalis Perancis.

Perkembangan Sains Mengikut Roger Penrose.

Kesedaran Minda dan Huraian Saintifik.

Karya-Karya Hasan al-Attar.

Pengenalan Beberapa Orang Tokoh Pengislaman Ilmu di Malaysia.

Bahan Rujukan.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...