JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 2 April 2011

Intisari Tasawuf.


Tajuk: Intisari Tasawuf.
Penulis: Amin Nordin.
Penerbit: Amin Nordin.

Kandungan.

Kata Aluan.

Pendahuluan.

Bab 1. Doktrin Wahdat al-Wujud.
- Fahaman berasal daripada ajaran Plato.

- Peranan Ibn Al-Arab.

- Doktrin Wandatul Wujud ditentang oleh ulama-ulama besar.

- Intipati ajaran Islam adalah Tauhid.

Bab 2. Konsep Pengalaman Bersatu (Unitive Experince) Dengan Tuhan.
- Menurut pandangan Dr Sir Mohd lqbal.

- Menurut pandangan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi.

Bab 3. Konsep ’Haul Yaqin, Ainul Yaqin Dan Haqqul Yaqin’.
- Pengertian mengenai 11mul Yaqin.

- Pengertian mengenai Ai’nul Yaqin.

- Pengertian mengenai Haqqul Yakin.

- Tahap Keyakinan terhadap Allah.

Bab 4. Konsep Fana Dan Baqa.
- Konsep Nirvana dan Fanaa.

- Konsep Baqaa.

- Apakah konsep Fanaa bersesuaian dengan ajaran Islam?.

Bab 5. Musyahadah.

- Menumbuhkan sifat ketuhanan ke dalam diri manusia.

Bab 6. Tauhid Sebagai Prinsip Hidup.
- Menghayati Tauhid sebagai prinsip hidup.

- Rasulullah menekan konsep Tauhid.

- Definisi Tauhid.

- Kedudukan Tauhid dalam Islam.

- Gambaran manusia berjiwa Tauhid.

- Ciri-ciri jiwa Tauhid.

- Pendekatan dan kaedah mencapai jiwa Tauhid.

- Ertikata Tafakkur.

- Contoh-contoh perkara yang patut ditafakkurkan.

Bab 7. Kaedah Membebaskan Diri Daripada Dosa.
- Suasana persekitaran di zaman moden.

- Perlu kreatif bagi mengelakkan dosa.

- Kaedah berinteraksi dengan wanita.

Bab 8. Bersyukur Dan Kaedah Menghayatinya.
- Keberkatan dan kenikmatan orang yang bersyukur.

- Cara membentuk sifat bersyukur.

- Mengingati pemberian Allah 53 Zikrullah.

- Melihat orang yang lebih bawah.

Bab 9. Hidup Sederhana.
- Ertikata sederhana.

- Sederhana bersifat relatif.

Bab 10. Peranan Muzik Dalam Pembangunan Rohani.
- Menurut pandangan Imam Ghazali.

- Menurut pandangan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi.

- Bilakah muzik boleh digunakan dalam pembangunan rohani?.

Bab 11. Peranan Dan Tujuan Hidup.
- Kepentingan tujuan hidup.

- Tujuan hidup yang saksama.

- Tujuan hidup yang tidak seimbang dan akibatnya.

- Bagi orang beriman umur panjang adalah satu rahmat.

- Langkah-langkah dalam mencapai matlamat hidup.

- Menentukan matlamat hidup.

- Mencatitkan matlamat-matlamat hidup.

- Jadual pencapaian.

- Senarai perlu dibaca berulang-kali.

- Perancangan tindakan.

- Penglibatan rohani.

- Menghadapi kebuntuan/kegagalan.

- Kecekalan dan ketabahan dalam melaksanakan sesuatu.

- Matlamat hidup perseorangan/organisasi.

Bab 12. Tingkatan Dalam Pembangunan Peribadi.
- Taat kepada Allah menerusi Syariat Islam.

- Perlu mempelajari Syariat Islam.

- Perlu men ghayati Syariat Islam.

- Mendisiplinkan peribadi.

- Menguasai din i (Mujahadah).

- Mencapai martabat Niyabat Ilahi (wall Allah).

Bab 13. Kejayaan Dan Kesejahteraan Menurut Tanggapan Islam.
- Konsep kejayaan boleh menimbulkan kekeliruan.

- Perlu merujuk kepada keterangan Allah mengenai kejayaan dan kesejahteraan.

- Menikmati kepuasan lahiriah dan batiniah.

Mutiara Kata.

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...