JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 15 April 2011

Falsafah Dan Pemikiran Orang-Orang Melayu: Hubungannya Dengan Islam Dan Kesenian.


Tajuk: Falsafah Dan Pemikiran Orang-Orang Melayu: Hubungannya Dengan Islam Dan Kesenian.
Penulis: Abdullah Bin Mohamad (NAKULA)
Penerbit: Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan Malaysia.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Bahagian 1. Ajaran..

Fasal 1. Konsep Ketuhanan Dan Kealaman.

(a) Tingkat Ketuhanan.

1. Zat Allah.

2. Hakikat Muhammadiyah.

3. Hakikat-Hakikat Segala Sesuatu.

Fasal 2. Konsep Ketuhanan Dan Kealaman..

(b) Tingkat Kealaman.

1. Kejadian Alam Ghaib.

(a) Kejadian Nur Muhammad dan Sekelian Roh.

(b) Kejadian Alam Besar.

2. Kejadian Alam Ghaib.

3. Kejadian Alam Nyata.

Fasal 3. Konsep Ketuhanan Dan Kealaman.

(c) Zat Allah dan Alam.

Bahagian 2. Lambang-Lambang..

Fasal 1. Lambang Bunga Teratai.

1. Lambang Kejadian Alam Dalam Tingkat Ketuhanan.

2. Lambang Kejadian Alam Dalam Tingkat Kealaman.

3. Lambang Bentuk Alam.

4. Lambang Tubuh Manusia.

5. Lambang Nasional.

Fasal 2. Lambang Bulan.

1. Lambang Bentuk Alam.

2. Lambang Nasional.

Fasal 3. Lambang Wau Bulan.

1. Lambang Tubuh Manusia.

2. Lambang Nasional.

Senarai Rajah-Rajah.

Rajah 1. Lambang Zat Allah tanpa sesuatu bersamanya

Rajah 2. Perdempakan dua sifat yang melahirkan Hakikat Muhammadiyah.

Rajah 3. Melambanekan Zat Allah bersama sifatnya, Hakikat Muhammadiyah.

Rajah 4. Melambang hakikat-hakikat segala sesuatu.

Rajah 5. Tangkai bunga sebagai lambang Zat Allah.

Rajah 6. Kudup bunga sebagai la mbang Hakikat Muhammadiyah.

Rajah 7. Sekuntum bunga teratai yang berkembang sebagai lambang hakikat-hakikat segala sesuatu.

Rajah 8 Tangkai bunga sebagai lambang Zat Allah.

Rajah 9. Kudup bunga sebagai lambane Nur Muhammad.

Rajah 10. Sekuntum hunea teratai yang berkembang sebagai lambang alam besar.

Rajah 11. Sekuntum bunea teratai yang melambangkan bentuk alam, dipandang dari rusuk.

Rajah 12. Pangkal dan dua kelopak dipandang dari depan.

Rajah 13. Tingkat kelopak-kelopak yang kedua, dipandang dari depan.

Rajah 14. Tinekat kelopak-kelopak yang ketiga, dipandang dari depan.

Rajah 15. Tingkat kelopak-kelopak yang keempat terdiri dari kelopak-kelopak kembar, di pandane dari depan.

Rajah 16. Lambane-lambang Hakikat Muhammadiyah, Zat Nur Muhammad dan Muhammad Rasulullah di alam nyata.

Rajah 17. Sekuntum bunga teratai yang melambangkan bentuk alam, dipandang dari depan.

Rajah 18. ”Kudup” yang melambangkan jasad Adam ketika masih belum dimasukkan roh.

Rajah 19. Sekuntum bunga teratal melambangkan seorang tokoh manusia.

Rajah 20. Perincian pada bunga teratai sebagai seorang manusia yang lengkap.

Rajah 21. Anggota-anggota tubuh manusia yang diperlambangkan oleh bunea teratai.

Rajah 22. Sekuntum bunga teratai melambangkan Asia Tenggara.

Rajah 23. Pew Asia Tenggara menurut konsepsi Raja Ahmad.

Rajah 24. Bulatan bulan yang melambanekan bentuk alam.

Rajah 25. Peta Asia Tenggara menurut konsepsi Sanjaya.

Rajah 26. Bulan melambangkan Asia Tenggara.

Rajah 27. Pembahagian bunga teratai yang melambangkan tubuh manusia oleh Sanjaya.

Rajah 28. Tubuh manusia yang diperlambangkan oleh bunga teratai menurut Sanjaya.

Rajah 29. Wau bulan sebagai lambang tubuh manusia.

Rajah 30. Wau bulan sebagai lambang Asia Tenggara.

Bibiliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...